Jämställdhet inom folkbildningen

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Folkbildningsrådets rapport om Jämställdhet inom folkbildningen lämnades till regeringen den 16 mars 2015.

Text of Jämställdhet inom folkbildningen

 • www.folkbildningsradet.se

  Jmstlldhet inom folkbildningen

  Rapport till regeringen 2015

 • 1

  Innehll Innehll .................................................................................................................................................... 1

  Sammanfattning ...................................................................................................................................... 3

  Frord ...................................................................................................................................................... 4

  Inledning .................................................................................................................................................. 5

  Uppdraget............................................................................................................................................ 5

  Jmstlldhet ........................................................................................................................................ 5

  Kvantitativ och kvalitativ jmstlldhet ............................................................................................ 5

  Svensk jmstlldhetspolitik ................................................................................................................. 5

  Jmstlldhetsintegrering ................................................................................................................. 6

  Jmstlldheten inom folkbildningen ................................................................................................... 6

  Tidigare jmstlldhetsinsatser......................................................................................................... 7

  Rapportens referensgrupp och vetenskapliga std ............................................................................ 7

  Rapportens disposition ........................................................................................................................ 8

  Frgestllningar och metod ..................................................................................................................... 9

  Frgestllningar ................................................................................................................................... 9

  Metoder ............................................................................................................................................... 9

  Webbenkt till folkhgskolor och studiefrbund ........................................................................... 9

  Kvalitativa intervjuer ..................................................................................................................... 10

  Deltagarunderskning folkhgskola .............................................................................................. 10

  Underlag frn Folkbildningsrdet .................................................................................................. 11

  Resultat .................................................................................................................................................. 12

  Knsfrdelning inom folkbildningen ................................................................................................. 12

  Knsfrdelning bland de frtroendevalda .................................................................................... 13

  Knsfrdelning bland de anstllda ................................................................................................ 14

  Knsfrdelningen bland deltagarna .................................................................................................. 16

  Folkhgskolans deltagare .............................................................................................................. 16

  Vilka jmstlldhetsinsatser grs inom folkbildningen? ..................................................................... 24

  Jmstlldhetsplaner ...................................................................................................................... 24

  Jmstlldhet i resursfrdelningen ................................................................................................. 25

  Genomfrda insatser ..................................................................................................................... 27

  Verksamhetens syn p jmstlldhetsarbetet .................................................................................... 31

  Perspektiv p jmstlldhet ............................................................................................................ 33

  r jmstlldheten inom folkbildningen fr bde kvinnor och mn? ............................................ 34

  Annan knstillhrighet .................................................................................................................. 36

 • 2

  Mste verksamheten n alla? .................................................................................................... 36

  Metoder fr mer jmstllda verksamheter ................................................................................... 37

  Knsstereotypa bildnings- och studieval inom musikomrdet ..................................................... 38

  Normkritiskt tnkande .................................................................................................................. 38

  Den fysiska miljn och omgivningens pverkan ............................................................................ 40

  Kunskap inom jmstlldhet som verksamheten nskar ............................................................... 41

  Folkbildningsrdets analys .................................................................................................................... 43

  Hur r jmstlldhetsperspektivet integrerat inom folkbildningen? .................................................. 43

  Mer mngfald och jmlikhet n explicit jmstlldhetsarbete....................................................... 43

  Folkbildning formas i nrsamhllet och med de organisationer folkbildningen samverkar med . 43

  Jmstlldhet r en ledningsfrga .................................................................................................. 44

  Hur frhller sig folkbildningen till de jmstlldhetspolitiska mlen? .............................................. 44

  De jmstlldhetspolitiska mlen tangerar statens syften med folkbildningen ............................. 44

  Jmnare frdelning av makt och inflytande .................................................................................. 45

  Samma mjligheter och villkor i frga om bildning och utbildning? ............................................. 46

  Vilka jmstlldhetsinsatser grs inom folkbildningen? ..................................................................... 47

  Vanligast med insatser som grnsar till jmstlldhet mngfald, jmlikhet och mnskliga

  rttigheter ..................................................................................................................................... 47

  Jmstlldhetsarbetet handlar i frsta hand om intern arbetsmilj och arbetsorganisation ........ 47

  Mycket grs inom musikomrdet ................................................................................................. 48

  Reaktiva insatser ........................................................................................................................... 48

  Jmstlldhet r inte en kvinnofrga .............................................................................................. 48

  Frslag p framtida insatser .............................................................................................................. 48

  Jmstlldhetsintegrering inom folkbildningen .............................................................................. 48

  Knsfrdelningen bland folkbildningens deltagare ...................................................................... 49

  Folkbildningsrdets uppfljning och utvrderingar ...................................................................... 49

  Referenser ............................................................................................................................................. 51

  Bilaga 1 - Uppdraget .............................................................................................................................. 53

  Bilaga 2 Projektplan ............................................................................................................................ 55

  Bilaga 3 Webbenkt ............................................................................................................................ 59

  Bilaga 4 - Intervjuer ............................................................................................................................... 65

  Bilaga 5 - Deltagarunderskning ........................................................................................................... 66

 • 3

  Sammanfattning Regeringen har gett Folkbildningsrdet i uppdrag att genomfra en studie om jmstlldhet inom

  folkbildningen. Syftet med studien r att underska hur jmstlldhetsperspektivet r integrerat i

  folkbildningen samt hur folkbildningen frhller sig till de jmstlldhetspolitiska mlen.

  Folkbildningsrdet har genomfrt en vergripande kartlggning av hur jmstlldheten ser ut inom

  folkbildningen. Med hjlp av statistik, enkt- och intervjustudier har Folkbildningsrdet samlat in

  underlag frn studiefrbund och folkhgskolor. Kartlggningen r