Javaplein als Katalysator

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Procesuitwerking van het Javaplein

Text of Javaplein als Katalysator

 • RFROBERT FRANSEN

  ATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN AL JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSAT

  PLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN

  AVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR J

  ATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATORJAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN

  PLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYS

  AVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN A

  ATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATORJAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN

  PLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYS

  AVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN A

  ATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATORJAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN

  PLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYS

  AVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN A

  ATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATORJAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN

  PLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYS

  AVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN A

  ATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATORJAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN

  PLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS K

  AVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN ALS KATALYSATOR JAVAPLEIN A Student: Master:Studentnummer: Ontwerpdocenten:Vakcode:Datum:

  J A V A P L E I N A L S K A T A L Y S A T O RH T O S C H A K E L S E M E S T E R 2 0 0 9 / 2 0 1 0

  ROBERT FRANSEN ARCHITECTURAL ENGINEERING4030958 H. SCHILPEROORTBK8090 A. HATZMAN11-01-2010 H. PLOMP

 • JA

  VA

  PL

  EI

  N

  AL

  S

  KA

  TA

  LY

  SA

  TO

  R

  H T O S C H A K E L S E M E S T E R 2 0 0 9 / 2 0 1 0 STUDENT: ROBERT FRANSENSTUDENTNUMMER: 4030958 BEGELEIDERS: H. SCHILPEROORT H. PLOMPA. HATZMAN

  RFROBERT FRANSEN

  2

  INLEIDING

  INLEIDINGVoor u ligt het eindverslag van het schakelsemester 2009/2010. Hierin zal het uiteindelijke ontwerp en de uitwerking daarvan worden toegelicht en besproken. Daarnaast wordt verduidelijkt hoe de weg richting ditontwerp is verlopen. Het verloop van de afgelopen 20 weken wordt gevalueerd en aan de hand van de eerdere ontwerpen en presentatieposters kan toegelicht worden wat de ontwikkelingen zijn geweest.

  Verduidelijkt wordt hoe het Javaplein te Amsterdam van een open driehoekig kavel uitgewerkt is naar een woningblok met parkeergarage, bibliotheek en bijbehorend plein is getransformeerd. Hoe een buurtwelke eerst als probleemwijk bekend stond, een katalysator voor de buurt moet worden door de oplossingen en ontwikkelingen van de afgelopen periode.

  Mijn vervolgstudie wil ik graag doen in de Master Architectural Engineering. Dit houdt in dat ik dit werkstuk schrijf voor het domein architectuur maar ook dat het onderdeel bouwtechniek zeker niet onderbelichtmag worden. Een combinatie tussen architectuur en bouwtechniek waarbij deze facetten elkaar versterken en aanvullen.

  Meteen lezen? Waar is welk onderdeel te vinden? Hieronder een toelichting op de opbouw van dit eindverslag.

  Hoofdstuk 1; Analyse van de ontwerpopgaveWat is precies de bedoeling van de opdracht, aan welke onderdelen moet er worden voldaan, en misschiennog veel belangrijker, wat moet het uiteindelijke product voor een waarde hebben voor de context waarindeze wordt geplaatst.

  Hoofdstuk 2; Toelichting ontwerpproductToelichting op wat er is ontworpen, hoe dit er uit komt te zien en wat voor functies er in geplaatst worden. Eenbeeld van het eindresultaat in het plangebied. Welke functies zijn waar te vinden en hoe houdt dit allesarchitectonisch, stedenbouwkundig en bouwtechniek met elkaar onderling verband.

  Hoofdstuk 3; Toelichting deeloplossingenEen aantal belangrijke punten binnen het ontwerp, waarbij dieper in wordt gegaan op een aantal onderdelenvan de bibliotheek. Denk hierbij aan de constructie, de gevel en het klimaattechnische aspect van het geheel.Hoe is hierin architectuur en bouwtechniek gecombineerd.

  Hoofdstuk 4; OntwerpprocesHoe is er tot het uiteindelijke ontwerp gekomen, en welke overwegingen en concepten zijn hieraanvoorafgegaan. Een blik op het ontwerp proces verduidelijkt hoe er op het uiteindelijke ontwerp is gekomen ennatuurlijk ook waarom andere ontwerpen het niet geworden zijn.

  Hoofdstuk 5; Samenvatting en conclusiesUiteindelijk is er een concept, een ontwerp en een uitwerking gemaakt van een ontwerp. In dit hoofdstuk iseen samenvatting van de belangrijkste en meest in het oogspringende onderdelen te vinden waarin het totaleontwerp wordt besproken.

  Hoofdstuk 6; Nawoord en bronvermeldingEen woord achteraf ter afsluiting van het totale verslag waarin wordt teruggeblikt op het schakelsemester ende bijbehorende projectopgave. Daarnaast een literatuurlijst van de geraadpleegde bronnen voor dit project.

  Hoofdstuk 7; BijlagenEen verzameling van tekeningen, berekeningen en documentatie welke in het eindverslag zelf niet isopgenomen maar wel van dien aard is dat deze bijgeleverd moet worden ten behoeve van verduidelijking encompleetheid.

  Afbeelding 1 Totaalimpressie van het nieuwe Javaplein

 • JA

  VA

  PL

  EI

  N

  AL

  S

  KA

  TA

  LY

  SA

  TO

  R

  H T O S C H A K E L S E M E S T E R 2 0 0 9 / 2 0 1 0 STUDENT: ROBERT FRANSENSTUDENTNUMMER: 4030958 BEGELEIDERS: H. SCHILPEROORT H. PLOMPA. HATZMAN

  RFROBERT FRANSEN

  3

  INHOUDSOPGAVE

  INLEIDING 2

  INHOUDSOPGAVE 3

  1. ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE 4

  1.1 De omgeving 5

  1.2 De gebouwde omgeving 5

  1.3 Het programma 6

  1.4 Probleemwijken en gentrification 6

  1.5 Conclusies en aandachtspunten 6

  2. TOELICHTING ONTWERPPRODUCT 7

  2.1 De woningen 8

  2.2 De bibliotheek 8

  2.3 Het plein 8

  2.4 Belevings- en interieurbeelden 9

  2.5 Stedenbouwkundig plan 10

  2.6 Architectuur 10

  2.7 Bouwtechniek 10

  3. TOELICHTING DEELOPLOSSINGEN 11

  3.1 Constructie 12

  3.2 Gevelsysteem 13

  3.3 Klimaatbeheersing 14

  4. ONTWERPPROCES 15

  4.1 Uitgangspunten 16

  4.2 Conceptvorming 16

  4.3 Projectontwikkeling 17

  4.4 Procesevaluatie 17

  5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 18

  5.1 Samenvatting 19

  5.2 Conclusies 19

  6. NAWOORD EN BRONVERMELDING 20

  6.1 Nawoord 21

  6.2 Bronvermelding 21

  7. BIJLAGEN 22

 • RFROBERT FRANSEN

  SE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWE

  E ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPO

  ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWER

  SE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWE

  E ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPO

  ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWER

  SE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWE

  E ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPO

  ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWER

  SE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWE

  E ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPO

  ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWER

  SE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE V

  E ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE O

  ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VAN DE ONTWERPOPGAVE ANALYSE VA