Jpkppt1002a Thp 1 Noh

Embed Size (px)

DESCRIPTION

q

Text of Jpkppt1002a Thp 1 Noh

Lampiran A

JPK/PPT/1002A

SENARAI BUKTI-BUKTI KETERAMPILAN CALON PPTARAHAN:

1. Senarai bukti keterampilan perlu disediakan oleh calon;

2. Semua bukti keterampilan yang dikemukan perlu disahkan oleh PP-PPT semasa sesi penilaian;3. Bukti keterampilan boleh terdiri daripada kombinasi beberapa kaedah seperti Sijil, Senarai Tugas, Lesen dan lain-lain; dan4. Setiap bukti keterampilan hendaklah disemak dan disahkan oleh Pegawai Penilai-PPT (PP-PPT).(A) MAKLUMAT CALON (Diisi oleh calon)No. Pendaftaran PPT / 13 / A / ST / KBS ( FASA 3 ) / 001859Pengesahan Calon

Adalah dengan ini, saya mengesahkan bahawa segala maklumat ini adalah betul...............................

Tandatangan

Nama Penuh

(DENGAN HURUF BESAR)MOHD NOH BIN AHAMAD

No. Kad Pengenalan 811019-08-5059

Kod & Tajuk NOSS B 010 1 JURUBINA BANGUNAN

Tahap 1

BilNama Bukti KeterampilanKod Bukti

Dilengkapkan oleh calon dengan bantuan PP-PPT

1.Sijil Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)1A

2.Transkrip Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Awam)1B

3.Sijil Seminar Pengurusan Bengkel1C

4.Sijil Pelajaran Malaysia2A

5.Pernyataan Prestasi Kerja Kursus SPM2B

6.Surat Pengesahan Pengalaman Mengajar Subjek Pengajian Kejuruteraan Awam3A

7.Silibus Subjek Pengajian Kejuruteraan Awam3B

8.Surat Pengesahan Pengalaman Mengajar Subjek Lukisan Kejuruteraan4A

9.Silibus Subjek Lukisan Kejuruteraan4B

10.Silibus Subjek Lukisan Kejuruteraan4C

11.Sijil Kursus Orientasi Lukisan Kejuruteraan4D

12.Sijil Kursus Aplikasi AutoCAD4E

13.Pengesahan Menjalani Latihan Industri5A

14.Penempatan Latihan Industri5B

15.Sijil Kursus Simenfero6

16.Sijil Penyertaan Kursus Pengendalian Ujian Penurunan dan Mampatan7

17.Sijil Penyertaan Kursus Plastering and Rendering8A

18. Transkrip Kursus Plastering and Rendering8B

19.Sijil Penyertaan Kursus Domestic Sewerage System9A

20.Transkrip Kursus Domestic Sewerage System9B

21.Pengesahan Menjalani Latihan Praktikal dan Teori secara Berkala10A

22Kertas Kerja Hubungan Industri Panitia Pengajian Kejuruteraan Awam11

(B) PENGESAHAN PP-PPT (Diisi oleh PP-PPT)Adalah dengan ini saya mengaku telah menyemak dan mengesahkan semua bukti keterampilan yang dikemukakan oleh calon seperti di atas.

Nama Pegawai Penilai-PPT

(PP-PPT)

No. Kad pengenalan

Tandatangan: ....................................................................

Tarikh:...............................................

(Cop Nama PP-PPT)