Kagithane Belediyesi 2009 İdari ?· Artık daha çok insan Kağıthane’de yaşamak istemektedir.…

Embed Size (px)

Text of Kagithane Belediyesi 2009 İdari ?· Artık daha çok insan Kağıthane’de yaşamak...

1

KAITHANE BELEDYES 2009 MAL YILI

PERFORMANS PROGRAMI

KAITHANE BELEDYES

Strateji Gelitirme Mdrl

2

LETM BLGLER

Sadabad Hizmet Binas Merkez Mah. Silahtaraa Cad. KAITHANE / STANBUL

Telefon : (212) 444 23 00 (ar Merkezi)

www.kagithane.bel.tr

3

NDEKLER BAKANIN SUNUU.. 4

I. GENEL BLGLER...........6 A- VZYON , MSYON VE LKELER ..............7

LKELERMZ...7 B- KAITHANE BELEDYES'NE LKN BLGLER...11

1) TARHE....11 2) MEVZUAT....18

3) TEKLAT YAPISI .............................................................................................................................................. 21

4) YNETM VE KONTROL SSTEM..25 5) BLM SSTEM............30

BLG VE TEKNOLOJK KAYNAKLAR....30

6) NSAN KAYNAKLARI VE FZK KAYNAKLAR..33

1) NSAN KAYNAKLARI........33

2) FZK KAYNAKLAR..35 C- TEMEL POLTKALAR VE NCELKLER...37

D- FAALYET VE PROJELERE LKN BLG VE DEERLERNDRMELER....38

1. FAALYETLER.38

2. PROJELER..55

II. PERFORMANS BLGLER.............................................................................................................................58

A. STRATEJK AMA VE HEDEFLERE LKN BLGLER ............................................................................ 59

B. PERFORMANS PROGRAMI.............................................................................................................................. 70

zel Kalem Mdrl ............................................................................................................................................. 71

nsan Kaynaklar ve Eitim Mdrli ................................................................................................................... 75

Fen leri Mdrl.........79 Destek Hizmetleri Mdrl...........86 Yaz leri Mdrl...........91 mar ve ehircilik Mdrl.......95 Ruhsat ve Denetim Mdrl.........98 Strateji Gelitirme Mdrl....101 Mali Hizmetler Mdrl.........105 Plan ve Proje Mdrl....108 Emlak stimlak Mdrl.........112 Kltr ve Sosyal ler Mdrl...115 Hukuk leri Mdrl......121 Salk leri Mdrl......124 Temizlik leri Mdrl......129 Zabta Mdrl........134 Kurum Toplam Mali Kaynak htiyac...138

C- Performans Veri Kaynaklar Tablosu.139

4

SUNU

Deerli Meclis yeleri,

ISO 9001 kriterlerine uygun bir bnyesel yapya kavumak zere

2007de balattmz giriimler, 2008 hizmet ylnda semeresini verdi.

2009a giriimizin arifesinde unu syleyebiliriz ki 2008 hasat toplamaya baladmz bir

yl olmutur.

Vizyonu, misyonu belirlenmi ve personelimize de aktarlm yeni kurumsal yapmz,

ada, katlmc, adil, effaf bir sosyal belediyecilik anlayyla hareket etmektedir.

Yetki verenin vatanda olduu gereini hibir zaman unutmadan halkn yneticilerinin

daima hesap verebilirlik konumunda olmas gerektiinin altn izdik.

Bu bak ayla vatanda odakl, halkn deerlerine saygl, ilkeli ve kararl duru

dsturuyla hizmet ediyoruz.

Kaynaklar etkin ve verimli kullanmak, tarihi ve doal mirasa sahip kmak ve hizmette

kalite ile sreklilik yanlsyz.

lede tarihi mekanlarn yeniden sosyal hayata dahil edilmesi, tarihi yaplarn

restorasyonlarla ilevlendirilmesi, kentsel tasarm almalaryla ileye yeni grnmler

kazandrlmas Kathane sakinlerinde aidiyet duygularn glendiriyor. Esnafn, iyerlerine

koyduu isimlerden, duvarlarnda kulland resimlere kadar bir ok yerde, yaad semtle

kvan duyma hissinin ortaya ktn, glendiini gryoruz. evreci anlaymz, ilede takdir

toplayan bir deiimin gstergesidir.

Eskinin nda yeniliki kararlar alan, geleceini aydnlatan, teknolojiden azami

derecede yararlanan bir belediyecilik anlay ile hizmette gler yz retiyoruz.

Hukuka duyarl, kamu kurulular ile koordinasyon iinde stratejik ama ve hedef

tespitleri yapan, yol haritasn netlemi bir belediye ile baar grafiimizi iziyoruz.

Mevsiminde her gn binlerce kiiyi konuk eden mesire alanlarmz, olduka renkli

programlarla on binlerle ifade edilen bir sirklasyonun sahibi Ramazan etkinliklerimiz, birbiri

ardna boy gsteren gz alc siteler, yaplar, buralardaki nezih yaam atmosferleri, ilenin

ulamnda stratejik ihtiyalarn karlanmas, ile merkezinde yaplan dzenlemeler,

5

okullarmza salanan fiziki hizmetler, ocuklarmza sunulan sosyal programlar Kathanedeki

ltnn birer unsurudur.

Kathane, hzla khne yapsndan kurtulmu, gelecee daha mitli bakan, lts

ykselen bir cazibe merkezi halini almtr.

Artk daha ok insan Kathanede yaamak istemektedir. Bu da yeniden ifade etmek

gerekirse kaliteli ve duyarl bir hizmet anlaynn rndr.

Sayglarmla

Fazl Kl

Kathane Belediye Bakan

6

III... GGGEEENNNEEELLL BBBLLLGGGLLLEEERRR

7

AAA--- VVVZZZYYYOOONNN,,, MMMSSSYYYOOONNN VVVEEE LLLKKKEEELLLEEERRR VZYONUMUZ; Zaman hizmete dntren belediye olmaktr. MSYONUMUZ;

Evrensel deerlere ve Halkn deerlerine saygl,adil,geliime ak bir ynetim anlay ile

Kthane halknn yaam kalitesini artrmak iin yerel hizmet sunmaktr.

LKELERMZ;

lkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulamak iin aba sergilerken bal

kalaca deerleri ifade etmektedir. lkeli davranmak, baarnn ve gvenin temel artdr.

zellikle kamu kurumlarnda ilkeli olmak daha byk nem arz etmektedir. nk, kamu

kurumlar, kamu kaynaklarn kullanarak, kamudan ald yetkiyle, kamuya hizmet

retmektedirler.

Kathane belediyesi, Kathane halkna hizmet retirken aada belirtilen ilkelere bal

kalacaktr.

ada : Belediyemiz kente ve kentliye hizmet sunarken, an teknolojisinden, bilgisinden ve yntemlerinden yararlanmay ilke olarak benimsemektedir.

Katlmc : Belediyeler, devletin vatandaa en yakn kurumlardr. Bu sebeple vatandalar dier devlet kurumlarna kyasla belediyelerle daha yakndan ilgilenmekte, hesap sormakta, kararlar

etkileme abalar sergilemektedir. Bu adan belediyeler demokratik kltrn geliimine katk

saladklar gibi; ayn zamanda vatandalarn ikayet ve talepleri ile daha yakndan

ilgilendiklerinden, toplumsal barn gelimesine de katk salamaktadrlar.

Belediyelerimizin katlmc bir ynetim sergileyerek; bata Kent Konseyleri olmak zere katlm

salayc mekanizmalar gelitirerek vatandan, Sivil Toplum Kurulularn, Meslek Odalarnn

karar ve uygulamalarna katlmn salamalar gerekmektedir. Ayn ekilde belediye

alanlarnn da Kathane ve Kathanelilere daha kaliteli hizmet sunabilmek iin belediye

ynetimine katlmlarn artrc yaklam sergilenecektir.

8

Adil : Adalet mlkn temelidir ifadesinde yer alan mlk kelimesi iktidar anlamna gelmektedir. Adalete dayanmayan iktidarlar temelsiz yaplardr. Belediyelerimiz karar ve uygulamalarnn

adalete dayanmas, hizmette adil olunmas temel ilkelerimizdendir. Adalet, idarenin btn eylem

ve ilemlerinde temel almas gereken en yce deerdir.

Adil hizmet, hizmetin ncelik srasna gre verilmesini gerektirir. Adil ynetim de haklnn hakkn

teslimi gerektirir.

Belediyelerimizin karar ve uygulamalarnda temel yaklam, ihtiyalar ve ncelikler dikkate

alnarak kamu kaynaklarnn kullanm ve hizmetin sunulmasdr.

effaf : Gizlilik, kamu ynetimindeki yolsuzluun, verimsizliin, kayrmacln, politik

ayrmcln en nemli sebepleri arasndadr. Bu olumsuzluklar da, kamu ynetiminin

kendisinden beklenen fonksiyonlar yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynaklar

verimsiz kullanmla harcamakta ve halkn kamu kurumlarna olan gvenini zedelemektedir.

effafln temeli ilgili olan herkesin gereksinim duyduu bilgiye eriebilmesinin salanmasdr.

Belediyemiz bunu bir ilke olarak kabul etmektedir.

Sosyal Belediyecilik : Sosyal belediyecilik, sosyal gszlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin gelitirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine almay gerektirir. Bu sebeple,

sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir.

Tarihi ve Doal mirasa sahip kmak : Tarihi ve doal miras, bir toplumun hafzasn ve deerlerini oluturmaktadr. Bu mirasa sahip kmak, onu koruma-kullanma dengesi ierisinde

yaatmak belediyemizin temel ilkelerindendir.

Halkn deerlerine saygl : Belediyeler, tm kamu kurumlar gibi, topluma hizmet amacyla kurulmutur. Bu grevin yerine getirilmesinde toplumun deer yarglarna saygl olmak,

kurumlarn ncelikli sorumluluklarndandr.

Belediyemiz, belde halknn deer yarglarna saygy temel ilke olarak kabul eder. nk,

toplumun deerlerine sayg gstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir.

Toplumu rencide eden, topluma sayg gstermeyen bir yaklam belediyemizce kabul edilemez.

9

Vatanda odakl : Kathane Belediye Ynetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatanda odakl hizmettir. nk, kamu kurumlar ve belediye, vatandaa hizmet etmek iin vardr.

Belediyelerin vatanda odakl olmas demek, belediye hizmetlerinin planlanmas, uygulanmas

ve sunumunda halkn beklenti ve taleplerinin dikkate alnmas demektir.

Kaynaklarn etkin ve verimli kullanm : Etkinlik, yaplan faaliyetin temel amaca uygunluk gstergesidir. Daha ak bir ifade ile, yaplan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiinin

gstergesidir. Verimlilik, genel olarak retim miktarnn, o retim miktarn retmek iin kullanlan

retim etmenlerine orandr. Bir toplumun kalknmasnda verimlilik ve etkinlik en nemli unsurlar

arasnda yer almaktadr. Bu sebeple, Kathane ye nitelik ve nicelik ynn