Click here to load reader

Kalendarz Marty

 • View
  30

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kalendarz Marty

 • WieloreligijnymidzykulturowyKalendarzMarty

  2014

  Martanielatanareligi,bowychowujjrodziceateici.Tonieprzeszkadza,amoenawetwrczprzeciwnie,wpoznawaniuinnychreligiiikultur.

  Zapraszamy!Pomys,przygotowanieitekstAgnieszkaAbmontiwirniak

  http://www.robila.overblog.comStronatytuowaorazpostaciMartyijejkuzynaTadkalimak

  (tataMartyzFaktwiMitw)ObrazyzmiesicylutylipiecwrzesiegrudzieDorotaKlewicka

  https://www.facebook.com/Matka.Polka.Ateistka?fref=ts

  ObrazekzsierpniaUrszulaAbmontiwirniak

 • Kaligrafia,przedstawiajcaimiprorokaMahometa

  Objawienie Paskie 06.01 Katolicy nazywaj dzie ten witem Trzech Krli, czyli wadcw-mdrcw

  przybyych pokoni si nowonarodzonemu Jezusowi, jako boskiemu krlowi wiata pod ludzk postaci. W prawosawiu i u protestantw znane jako Epifania.*

  Prawosawne Boe Narodzenie 07.01 Boe Narodzenie wg obrzdku prawosawnego. Wg kalendarza juliaskiego, z ktrego korzysta prawosawie w niektrych krajach (w tym w Polsce), wszystkie

  wita przypadaj 2tyg. pniej ni w kociele katolickim Mielud (z arabskiego Mawlid urodziny proroka) 13.01 *

  Mielud ma miejsce 12 dnia miesica rabia i upamitnia narodziny gwnego proroka islamu Mahometa, ktry zapocztkowa islam i pozostaje, po bogu Allachu, jego gwn postaci. Jego religijne objawienia spisano w ksidze zwanej Koran. Jego

  zachowanie do dzi stanowi przykad do naladowania dla wszystkich mahometan.

  STYCZE2014PN WT R CZ PT SO N 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31

 • MatkiBoskiejGromnicznej

  OfiarowaniePaskie02.02RodziceJezusabyliydamii,zgodniezwiarmojeszow,przynieligopodowityni40dniaponarodzinach,wrazzofiar(paragobi),cojesttypowymobrzdkiemtejreligii.Wpolskiejtradycjikatolickiejwitotonazywane

  witemMatkiBoskiejGromnicznejwtymdniuwierniprzychodzdokocioazewiecamizwyczajtenpochodzizesowiaskiegokultuognia.

  LUTY2014PN WT R CZ PT SO N

  1 23 4 5 6 7 8 9

  10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28

 • Popielec

  rodaPopielcowa05.03.

  rodaPopielcowa,topierwszydziePostuczterdziestodniowegookresu,podczasktregokatolicyprzygotowujsidowitWielkiejNocy.Tegodniaksidzposypujegowykatolikwpopioem,wymawiajcsowazprochupowstae,wprochsiobrcisz,majceprzypomina

  marnoigrzesznoycialudzkiego.WrodPopielcowtradycyjnieniejesimisa.

  Purim05.03.witotoupamitniauwolnienienaroduydowskiegonawygnaniuwPersji,dzikiodwadze

  Estery.Kadywierzcyydpowinienwysaznajomym(kobietykobietom,mczynimczyznom)conajmniej2podarunkispoywcze.Jesttoradosnydzieprzebieraneki

  maskarad.

  Jarewito21.03*Obchodypierwszegodniawiosny,czylipowrotuprzyrodydoaktywnegoyciapozimowymnie.DodziprzetrwazwizanyztymwitemzwyczajtopieniaMarzannysymbolodejciazimy.Innezwyczaje,zwizaneztymdniemtomalowaniejajek(obecniepisankinaWielkanoc)orazgeneralneporzdki,atakemigusDyngus.(patrzhttp://robila.overblog.com/dlaczego

  wielkanocjestwielka)

  MARZEC2014PN WT R CZ PT SO N

  1 23 4 5 6 7 8 9

  10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031

 • Radonicaprawosawnewito,upamitniajcezmarych

  Pascha15.04.22.04.witoupamitniajceucieczkiwyzwolenienaroduydowskiegozniewoliegipskiejok.1250

  1220r.p.n.e(ydzibyliniewolnikamiEgipcjan).Jesttorwniewitowiosny.Trwa8dni,podczasktrychniewolnospoywachleba.

  Wielkanoc20.04.

  WWielkanocchrzecijaniewitujzmartwychwstanieJezusaChrystusa,jesttowitoruchome,czyliniemastaejdatykadegorokuprzypadaw1szniedzielpowiosennejpeniksiyca.Atodlatego,eposchrystianizowaniuinnychkultur,kociwpisatowitowmiejscewszechobecnegowtamtychczasachwitawiosny.Totakeoddawnychlokalnychwyznapochodztakiepolskie(inietylko)obyczajejakpisanki,migusdyngusitp.PatrzSTRONAINTERNETOWA!!!Prawosawni

  rwnieWielkanocobchodz2tyg.pniejnikatolicy.NazywajjPasch,aichobyczajezblionesdokatolickich,np.takemalujjajkaiwicpokarmy.

  Radonica27.04.Radonica,inaczejProwodytoprawosawnewito,podczasktregowspominasizmarych.Rodziny

  iprzyjacieleudajsinagrobybliskichzmarych,naktrychspoywajwitecznyposiek,symboliczniezostawiajcjegoczumarym.

  KWIECIE2014PN WT R CZ PT SO N

  1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13

  14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30

 • Rusaka(boginka)centralnapostasowiaskichZielonychwit

  Zielonewita0516.05.14Zielonewitatodnipowiconeobecnymczstowsowiaskiejwierze,tradycjiiliteraturzerusakom(boginkom).RusakitoeskieduszkipersonifikacjawanejdlaSowianprzyrody.

  Mieszkajwbagnach,jeziorach,rzekach,lasachigrach.Wwikszociprzypadkwprzedstawianejakopiknemodedziewczynyodugichwosach,czasemjednakjako

  nieprzyjaznedemony.NajsynniejszymiinajczciejczytanymiprzekazamiorusakachwPolscesBalladyiRomanseAdamaMickiewicza.

  MAJ2014PN WT R CZ PT SO N 1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31

 • Kupaa

  Szawuot35.06witoupamitniajceprzekazanieTory(witejksigijudaizmu)narodowiydowskiemu.

  Takewitozbiorw.

  ZesanieDuchawitego08.06.Duchwity(jednazpostaciboga,wgchrzecijan)zstpimianaapostow(uczniwJezusaChrystusa)podpostacijzykwognia.Natchnicinimrozeszlisiwrnestronywiata,goszcnaglewnieznanychimdotdjzykachwiarwChrystusa.WPolscedzietennazywasiZielonymiwitkami,gdydawniSowianieodprawialiwpodobnym

  okresiewito,podczasktregopalonozioaiokadzanonimidomy.

  Kupaa24.06NocKupaybyawitemwodyiognia(trwajcymod20do24czerwca).Sowianiepalogniskaikpisiwrzekach,jeziorachitd.Dziewcztapuszczajnawodwiankizewiecami,chopcyowijeiprbujodgadnwacicielk,NocKupayjestwicrodzimymodpowiednikiemWalentynek!

  CCZZEERRWWIIEECC 22001144 PN WT R CZ PT SO N

  1 2 34 5 6 7 8 9 10

  11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30

 • RamadaniAidalFitr

  Ramadan27.0628.07*

  9miesicwkalendarzumuzumaskim,uwaanyzawity,gdytowaniepodczasramadanuobjawionazostaawitaksigaislamuKoran.Ramadanjestrwnienazwpostu,ktry

  zachowujwyznawcyAllachaprzeztenmiesicodwschodudozachodusocaniewolnoimje*,anipi,mwibrzydkichsw,obraablinich,bisiitp.Zasiadajdostou,gdyzajdziesoce.Niedotyczyondzieci,osbstarszych,kobietwciyikarmicychpiersi,orazkadego,

  czyjezdrowieniepozwalanapost. AidalFitr28.07

  KoniecpostumiesicaRamadan,jegonadejciewyznaczaksiycwodpowiedniejfazie.Wniektrychstronachwiata,jeliksiycniepokaesioczekiwanegodnia,naleyprzeoywitonadzienastpny.Aidal.Fitrtookazjadowsplnego,rodzinnegoposiku,penegospecjalnieprzygotowanychnatokazjpotraworazobdarowywaniadzieciprezentami!

  LLIIPPIIEECC 22001144 PN WT R CZ PT SO N

  12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930 31

 • MatkiBoskiejZielnej(Marianachmurceidziewcztazzioami)

  Wniebowzicie15.08*

  JesttowitoupamitniajcepomiertnewprowadzenieMarii(jejduszyiciaa),matkiJezusa,donieba.Waciwetylkodlakatolikw(protestancinie

  znajkultumaryjnego),zostaoustanowionedopierookoo400latpomierciJezusa.WPolsceznanejakowitoMatkiBoskiejZielnej,wCzechachMatki

  BoskiejKorzennej,corwnieprzywoujesowiaskiekorzenietejuroczystoci.

  SSIIEERRPPIIEE22001144 PN WT R CZ PT SO N 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31

 • RoszHaszana

  RoszHaszana24.09

  Poczteknowegoroku(wtradycjiydowskiejbdziemymieobecnierok5775)irocznicastworzeniaczowieka.ydziprzyjlizapocztekwiatarok3761przednaszeritoodtegodniawanieliczsilatawichkaldnarzu.

  WRZESIE2014PN WT R CZ PT SO N

  1 23 4 5 6 7 8 9

  10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30

 • 31padziernikawitoReformacji

  JomKipur34.10JomKipuroznaczaDziePojednaniaijesttonajwitszydzierokuydowskiego.witoocharakterzepokutnym,obowizujewniecisypostorazzakazmyciasi.Naleyprzeprosi

  wszystkichbliskichiznajomychzawyrzdzoneimkrzywdy. KurbanBajram(AidalAdha)0407.10

  KurbanBajramtowitoofiarowania.Najwaniejszewitoislamu.OdprawiasijenapamitkposuszestwaIbraima(muzumaskieimiAbrahama),ktryposusznybogu,chciazoymuwofierzeswegosyna.WostatniejchwiliarchanioGabrielzesamunaofiarbarana.

  WAidwszyscymuzumaniespoywajposiekzrytualnieubitegobarana. NowyRokMuzumaski25.10.

  MuzumaskiNowyRook1435(lataliczysiwtejwierzeodroku622n.e.czylidatyhidryucieczkiMahometazMekkidoMedyny)

  witoReformacji31.10RocznicabuntuMarcinaLutraprzeciwprowadzeniusikocioakatolickiego.Tenzaoyciel

  luteranizmu(jednegozodamwprotestantyzmu)ogosi31padziernika1517rokuswoich95tez,ktreprzybinadrzwiachkocioawWittenberdze.witotoobchodzonejestprzez

  wszystkiekocioyewangelickieiewangelikalne.

  PADZIERNIK2014PN WT R CZ PT SO N

  1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13

  14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31

 • Dziady

  WszystkichwitychiDzieZaduszny0102.11*witokatolickie,wktreteoretyczniezmarychwspominasidopiero02listopada,w

  praktycetowanie01ludzieudajsinagrobybliskichzmarych.witoponadpodziaamikadakulturareligijnalubniemawswoimzwyczajuupamitnianieprzodkwizmarych,

  dlategoobrzdki01listopadapraktykowanestakeprzezniewierzcych.

  Dziady02.11wokolicy02listopadaobchodzonowitopowiconezmarymprzodkom(wartoprzeczytaMickiewicza!).Nacmentarzachpalonoogniska,abyogrzazmarych,takenarozstajachdrgzapalanoogie,abywskazadrogbdzcymduszom.Takjakdziprawosawni,

  Sowianienosznagrobyjedzenieinapojedlabliskichzmarych.

  LISTOPAD2014PN WT R CZ PT SO N

  1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

  12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 30

 • Chanuka

  Chanuka1624.12witotoupamitniazdarzenie,ktremiaomiemiejscewroku164p.n.e.,kiedytoydowskiprzywdcaJudaMachabeuszodbiJerozolim.Wwczasbardzoniewielkailorytualnejoliwypozwolialampkomoliwnymwwitynipalisicae8dni!Natpamitkydzizapalajprzez

  8dniChanukikadegojednwiecwdziewicioramiennym(8+wieczkapomocnicza)wieczniku,zwanymchanukij(podobnym domenory).DzieciwczasieChanukidostaj

  prezentylubdrobnepienidze.

  Gody21.12Sowianiewitujprzesileniezimowe,czylimoment,wktrymdniznwzaczynajsiwydua.Trwaoonozazwyczajdo6stycznia(przejtychpniejprzezkatolikwjakowitoTrzechKrli)inazywanojerni,np.:GodylubKolda.Wdniachtychobchodzonodomostwa,piewajcpieni

  nazwanepniejkoldami,corwnieprzejochrzecijastwo.

  BoeNarodzenie242526.12Dlachrzecijan(katolikw,protestantw,prawosawnychiiwieluinnych)jesttorocznicanarodzinJezusa.Odjegonarodzinliczysiczasynowoytne,czylitzw.naszer(data

  p.n.e/n.e.).Jezusjestpostaciautentyczn,natomiastlegendy,zwizanezjegoprzyjciemnawiat(jakdziewictwoMaryi,trzejkrlowie,pasterze,krlHerod,itp.)zaczerpnitezostayzinnychtradycjireligijnych.Datacentralnawita25.12takezastpialokalnecelebracjeprzesileniazimowego(dnizaczynajsiwydua).Czonkowierodzinyrobisobieprezenty,ktre,wzalenociodstronwiataprzynosiMikoaj,GwiazdorlubsamJezus(np.Ameryka

  aciska)

  GRUDZIE2014PN WT R CZ PT SO N

  1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

  12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 30

 • 13.01.14MieludMuzumanomniewolnoczyniobrazwbogaAllacha,zalecenietoczstorozcigasirwnienajegogwnegoprorokaMahometa.Stdkulturatawypracowaatakpikn,obrazowniemal,napewnoartystycznkaligrafi.06.02.14ObjawieniePaskieWeFrancjitegodniajesiplacekTrzechKrli,zrobionyzkruchegociasta,wrodkuktregoznajdujesifant(dawniejfasolka),wpostacimalutkiejfigurki.Ktotrafinakawaekciastazfantemstajesikrlemwieczoruizakadamusikoron(kupowanrazemzplackiem).WoskimdzieciomprzynosiwtymdniuprezentyczarownicaBefana(zamiastMikoaja)21.03.14Jarewitowitowaniepowrotuwiosnybyoobyczajem,znanymwewszystkichkulturach.Odradzaniesiprzyrodysymbolizowanp.greckimitoDemeteriPersefonie.WobecnejWielkiejBrytaniiiNiemczechczczonowtymczasieboginiOester(skdnazwaWielkiejNocywtychjzykach).07.2014RamadanPierwszpotrawspoytpozachodziesocawmiesicuposturamadanpowinnabynieparzystaliczbadaktyli,takjakczynitoprorokMahomet.15.08.14WniebowzicieWpocztkachreligiichrzecijaskiejpostaMariimatkiJezusaniebyaspecjalniepodkrelana.Torozpowszechnianiesichrzecijastwanaterenachinnychkultur,ktreczciyjak(anajczciejwiele)boginisprawio,eMarianabraaznaczeniaizastpialokalnebstwaeskie(ciekawalekturadlarodzicw:PabloCoelhoNadbrzegiemrzekiPiedryusiadamipakaam)02.11.14DzieZadusznyWszystkiereligieikulturyupamitniajzmarych,zwaszczaprzodkw.Hinduici,naprzykad,stawiajwdomachotarzyki,naktrychsonireprezentowaniprzezczarne,obekamienie,opasanekolorowymipasami.