Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih ...os-srdoci-ri.skole.hr/upload/os-srdoci-ri/newsattach/2039/Popis... ·…

Embed Size (px)

Text of Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih...

 • Reg.

  brojifra Naziv udbenika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik

  Novo /

  izmijenjeno

  Konana

  MPC

  1. RAZRED

  5621 SLOVO PO SLOVO 1 : poetnica u prvom polugoditu - tiskana slova Terezija Zoki, Benita Vladui udbenik 1. K Novo 78,00

  5622SLOVO PO SLOVO 1 : poetnica s viemedijskim nastavnim materijalima u

  drugom polugoditu - pisana slovaTerezija Zoki, Benita Vladui

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  1. K Novo 78,00

  Katalog obveznih udbenika i pripadajuih dopunskih nastavnih sredstava za k. god. 2018./2019.

  ENGLESKI JEZIK

  HRVATSKI JEZIK

  3608

  Odabrani udbenici - Osnovna kola "Srdoi"

  1

 • Reg.

  brojifra Naziv udbenika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik

  Novo /

  izmijenjeno

  Konana

  MPC

  5563DIP IN 1 : udbenik engleskog jezika s viemedijskim nastavnim materijalima

  u prvom razredu osnovne kole - 1. godina uenjaBiserka Deba

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  1. K Novo 61,00

  5564DIP IN 1 : radna biljenica za engleski jezik u prvom razredu osnovne kole -

  1. godina uenjaBiserka Deba radna biljenica 1. K Novo 51,00

  1824AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! : udbenik iz njemakog jezika za 1. razred

  osnovne koleKatarina Oreb Sajfert, Irena Pehar, Dinka tiglmayer udbenik 1. ALFA 59,00

  1822AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! : radna biljenica iz njemakog jezika za 1.

  razred osnovne koleKatarina Oreb Sajfert, Irena Pehar, Dinka tiglmayer radna biljenica 1. ALFA 43,00

  5245NOVE MATEMATIKE PRIE 1 : udbenik matematike za prvi razred

  osnovne koleDarko Cindri, Sanja Polak udbenik 1. PROFIL Novo 54,00

  5246NOVE MATEMATIKE PRIE 1 : radna biljenica iz matematike za prvi

  razred osnovne koleDarko Cindri, Sanja Polak radna biljenica 1. PROFIL Novo 50,00

  5739NA SVIJET 1 : udbenik prirode i drutva s viemedijskim nastavnim

  materijalima u prvom razredu osnovne koleAlena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  1. K Novo 55,00

  5740NA SVIJET 1 : radna biljenica za prirodu i drutvo u prvom razredu osnovne

  koleAlena Letina, Tamara Kisovar Ivanda, Ivan De Zan radna biljenica 1. K Novo 59,00

  4538 2953MOJA GLAZBA 1 : udbenik za glazbenu kulturu u prvom razredu osnovne

  kole s CD-omDiana Atanasov Piljek udbenik 1. ALFA Novo 57,00

  4772UIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : udbenik za katoliki vjeronauk prvoga

  razreda osnovne koleJosip Jaki, Karolina Manda Mianovi udbenik 1. GK Novo 36,00

  4773UIMO LJUBITI BOGA I LJUDE : radna biljenica za katoliki vjeronauk

  prvoga razreda osnovne koleJosip Jaki, Karolina Manda Mianovi radna biljenica 1. GK Novo 23,00

  4232 2757 UDBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 1. razred osnovne kole Haris Opardija udbenik 1. MIZ Novo 25,00

  2. RAZRED

  3217ZLATNA VRATA 2 : integrirani udbenik za nastavu hrvatskog jezika i

  knjievnosti u 2. razredu osnovne koleSonja Ivi, Marija Krmpoti-Dabo udbenik 2. K 69,00

  3218ZLATNA VRATA 2 : radna biljenica za nastavu hrvatskog jezika i knjievnosti

  u 2. razredu osnovne koleSonja Ivi, Marija Krmpoti-Dabo radna biljenica 2. K 54,00

  1114

  PRIRODA I DRUTVO

  3670

  3095

  VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

  GLAZBENA KULTURA

  MATEMATIKA

  NJEMAKI JEZIK

  3576

  HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST I JEZIK

  ENGLESKI JEZIK

  3365

  2144

  2

 • Reg.

  brojifra Naziv udbenika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik

  Novo /

  izmijenjeno

  Konana

  MPC

  5565DIP IN 2 : udbenik engleskog jezika s viemedijskim nastavnim materijalima

  u drugom razredu osnovne kole - 2. godina uenjaBiserka Deba, Maja Mardei

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  2. K Novo 61,00

  5566DIP IN 2 : radna biljenica za engleski jezik u drugom razredu osnovne kole -

  2. godina uenjaBiserka Deba, Maja Mardei radna biljenica 2. K Novo 52,00

  2753AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! : udbenik iz njemakog jezika za 2. razred

  osnovne kole s CD-omIrena Pehar, Dinka tiglmayer udbenik s CD-om 2. ALFA 59,00

  2752AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS! : radna biljenica iz njemakog jezika za 2.

  razred osnovne koleIrena Pehar, Dinka tiglmayer radna biljenica 2. ALFA 45,00

  5247NOVE MATEMATIKE PRIE 2 : udbenik matematike za drugi razred

  osnovne koleSanja Polak, Darko Cindri, Sanja Duvnjak udbenik 2. PROFIL Novo 68,00

  5248NOVE MATEMATIKE PRIE 2 : radna biljenica iz matematike za drugi

  razred osnovne koleSanja Polak, Darko Cindri, Sanja Duvnjak radna biljenica 2. PROFIL Novo 50,00

  5741NA SVIJET 2 : udbenik prirode i drutva s viemedijskim nastavnim

  materijalima u drugom razredu osnovne koleTamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  2. K Novo 55,00

  5742NA SVIJET 2 : radna biljenica za prirodu i drutvo u drugom razredu

  osnovne koleTamara Kisovar Ivanda, Alena Letina, Ivan De Zan radna biljenica 2. K Novo 59,00

  4539 2954MOJA GLAZBA 2 : udbenik za glazbenu kulturu u drugom razredu osnovne

  kole s CD-omDiana Atanasov Piljek udbenik 2. ALFA Novo 57,00

  4774RASTIMO U ZAHVALNOSTI : udbenik za katoliki vjeronauk drugoga

  razreda osnovne koleJosip Jaki, Karolina Manda Mianovi udbenik 2. GK Novo 36,00

  4775RASTIMO U ZAHVALNOSTI : radna biljenica za katoliki vjeronauk drugoga

  razreda osnovne koleJosip Jaki, Karolina Manda Mianovi radna biljenica 2. GK Novo 23,00

  4233 2758 UDBENIK ISLAMSKOG VJERONAUKA : za 2. razred osnovne kole Haris Opardija udbenik 2. MIZ Novo 25,00

  3. RAZRED

  3890ZLATNA VRATA 3 : udbenik hrvatskog jezika u 3. razredu osnovne kole :

  itanka s pravopisom i gramatikomSonja Ivi, Marija Krmpoti-Dabo udbenik 3. K 63,00

  3574ZLATNA VRATA 3 : radna biljenica hrvatskog jezika u 3. razredu osnovne

  kole Sonja Ivi, Marija Krmpoti-Dabo radna biljenica 3. K 49,00

  ENGLESKI JEZIK

  NJEMAKI JEZIK

  MATEMATIKA

  3366

  3577

  1851

  2481

  HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST I JEZIK

  PRIRODA I DRUTVO

  3096

  VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

  GLAZBENA KULTURA

  3671

  3

 • Reg.

  brojifra Naziv udbenika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik

  Novo /

  izmijenjeno

  Konana

  MPC

  5567DIP IN 3 : udbenik engleskog jezika s viemedijskim nastavnim materijalima

  u treem razredu osnovne kole - 3. godina uenjaMaja Mardei

  udbenik s

  viemedijskim

  nastavnim

  materijalima

  3. K Novo 61,00

  5568DIP IN 3 : radna biljenica za engleski jezik u treem razredu osnovne kole -

  3. godina uenjaMaja Mardei radna biljenica 3. K Novo 52,00

  3933AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS 3 : udbenik njemakog jezika za 3. razred

  osnovne koleIrena Pehar Mikleni, Dinka tiglmayer udbenik s CD-om 3. ALFA 59,00

  3559AUF DIE PLATZE, FERTIG, LOS 3 : radna biljenica njemakog jezika za 3.

  razred osnovne koleIrena Pehar Mikleni, Dinka tiglmayer radna biljenica 3. ALFA 45,00

  5249NOVE MATEMATIKE PRIE 3 : udbenik matematike za trei razred

  osnovne kole

  Danijela Janda Abbaci, Ksenija osi, Nada Hiak,

  Edita Sudarudbenik 3. PROFIL Novo 68,00

  5250NOVE MATEMATIKE PRIE 3 : radna biljenica iz matematike za trei

  razred osnovne kole

  Danijela Janda Abbaci, Ksenija osi, Nada Hiak,

  Edita Sudarradna biljenica 3. PROFIL Novo 50,00

  5297POGLED U SVIJET 3 : udbenik prirode i drutva za trei razred osnovne

  kole

  Sanja kreblin, Sanja Basta, Nataa Svoboda

  Arnautovudbenik 3. PROFIL Novo 59,00

  5298POGLED U SVIJET 3 : radna biljenica iz prirode i drutva za trei razred

  osnovne kole

  Sanja kreblin, Sanja Basta, Nataa Svoboda

  Arnautovradna biljenica 3. PROFIL Novo 66,00

  4540 2955MOJA GLAZBA 3 : udbenik za glazbenu kulturu u treem razredu osnovne

  kole s CD-omDiana Atanasov Piljek udbenik 3. ALFA Novo 57,00

  4859ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : udbenik za katoliki vjeronauk

  treega razreda osnovne koleIvica Pain, Ante Pavlovi i drugi udbenik 3. KS Novo 36,00

  4860ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA : radna biljenica za katoliki vjeronauk

  treega razreda osnovne koleIvica Pain, Ante Pavlovi i drugi radna biljenica 3. KS Novo 34,00

  50 166 ISLAMSKA ITANKA : za 3. i 4. razred osnovne kole evko Omerbai udbenik 3.-4. MIZ 40,00

  2284

  NJEMAKI JEZIK

  PRIRODA I DRUTVO

  3390

  3578

  MATEMATIKA

  VJERONAUK - IZBORNI PREDMET

  GLAZBENA KULTURA

  3141

  3367

  4

 • Reg.

  brojifra Naziv udbenika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik

  Novo /

  izmijenjeno

  Konana

  MPC

  4. RAZRED

  3891ZLATNA VRATA 4 : udbenik hrvatskog jezika u 4. razredu osnovne kole :

  itanka s pravopisom i gramatikomSonja Ivi, Marija Krmpoti-Dabo udbenik 4. K 63,00

  3575ZLATNA VRATA 4 : radna biljenica hrvatskog jezika u 4. razredu osnovne

  kole Sonja Ivi, Marija Krmpoti-Dabo radna biljenica 4. K 49,00

  ENGLESKI JEZIK - IV. GODINA UENJA, I. STRANI JEZIK

  2482

  HRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST I JEZIK

  5

 • Reg.

  brojifra Naziv udbenika Autori Vrsta izdanja Razred Nakladnik

  Novo /

  izmijenjeno

  Konana

  MPC

  5027PROJECT FOURTH EDITION, STUDENT'S BOOK 1 : udbenik engleskog

  jezika za 4. razred, etvrta godina uenja; 5. razred, druga godina uenjaTom Hutchinson udbenik 4. i 5. OXFORD Novo 72,00

  5028

  PROJECT FOURTH EDITION, WORKBOOK WITH AUDIO CD 1 : radna

  biljenica za engleski jezik u 4. razredu, etvrta godina uenja; 5