69
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA - ANF 2. Usmerjevalni cilji: Dijak: Razvije sposobnost prepoznavanja zgradbe in nalog človeškega telesa oziroma organov v njem Razvije poznavanje in uporabo strokovne terminologije Razvije sposobnost razumevanja osnov humane genetike Razvije sposobnost razumevanja nastanka in posledic mutacij Razvije sposobnost razumevanja osnovnih zakonitosti dedovanja pri človeku Pridobi osnovna znanja za razumevanje strokovnih zdravstvenih predmetov 3. Vsebinski sklopi: 1: Anatomija in fiziologija ANF 2: Humana genetika HG 1. Vsebinski sklop 1 – Anatomija in fiziologija Poklicne kompetence Poznavanje anatomije in fiziologije človeka in razumevanje osnov strokovne terminologije Operativni cilji INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI ANATOMSKA ZGRADBA TELESA Dijak/dijakinja: - razloži definicijo in pomen pojmov: celica, tkivo, organ, organski sistem - pozna osnove dele telesa in opiše njihovo zgradbo - imenuje in loči telesne votline in organe Dijak/dijakinja: v modelu človeškega telesa prepozna in imenuje posamezne organe in jih zna uvrstiti v organski sistem prevede besedilo iz publicističnega v strokovni jezik in obratno usposobi se za osnovno strokovno komunikacijo (npr. razumevanje statusa

KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA - ANF

2. Usmerjevalni cilji: Dijak:

• Razvije sposobnost prepoznavanja zgradbe in nalog človeškega telesa oziroma organov v njem

• Razvije poznavanje in uporabo strokovne terminologije • Razvije sposobnost razumevanja osnov humane genetike • Razvije sposobnost razumevanja nastanka in posledic mutacij • Razvije sposobnost razumevanja osnovnih zakonitosti dedovanja pri človeku • Pridobi osnovna znanja za razumevanje strokovnih zdravstvenih predmetov

3. Vsebinski sklopi: 1: Anatomija in fiziologija ANF 2: Humana genetika HG

1. Vsebinski sklop 1 – Anatomija in fiziologija

Poklicne kompetence

• Poznavanje anatomije in fiziologije človeka in razumevanje osnov strokovne terminologije

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI ANATOMSKA ZGRADBA TELESA Dijak/dijakinja: - razloži definicijo in pomen pojmov: celica, tkivo, organ, organski sistem - pozna osnove dele telesa in opiše njihovo zgradbo - imenuje in loči telesne votline in organe

Dijak/dijakinja: • v modelu človeškega telesa prepozna in

imenuje posamezne organe in jih zna uvrstiti v organski sistem

• prevede besedilo iz publicističnega v strokovni jezik in obratno

• usposobi se za osnovno strokovno komunikacijo (npr. razumevanje statusa

Page 2: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

pacienta, napotnic, izvidov in odpustnic)

MEDICINSKA TERMINOLOGIJA IN TOPOGRAFIJA • pozna topografske dele telesa in jih

strokovno poimenuje, • pozna orientacijske ravnine in s

strokovnimi izrazi opiše položaj delov telesa

• prevede besedilo iz publicističnega v strokovni – medicinski jezik in obratno,

• usposobi se za strokovno komunikacijo (npr. razumevanje statusa pacienta, napotnic, izvidov in odpustnic),

• usposobi se za razumevanje strokovne medicinske literature,

• razume pomen enotne medicinske terminologije v zdravstvu po vsem svetu

OKOSTJE - pozna pomen, vlogo in zgradbo človeškega okostja - opiše mikroskopsko in makroskopsko zgradbo kosti - pojasni pojem kostenenje ali osifikacija - opiše rast kosti - opiše in primerja različne oblike kosti in njihov pomen - razloži funkcionalne razlike med hrustancem in kostjo - našteje, opiše in razlikuje vrste gibljivih sklepov glede na zgradbo - našteje najpogostejše bolezni in poškodbe kosti in sklepov

• na modelu okostja prepozna posamezne kosti in jih strokovno poimenuje

• na modelu prepozna, zna strokovno poimenovati ter razložiti zgradbo in naloge hrbtenice, prsnega koša, medenice in lobanje

• na telesu pokaže različne vrste gibljivih sklepov in gibanje v njih ter jih strokovno poimenuje

MIŠIČJE • loči vrste mišičnega tkiva, pozna

njihovo zgradbo, mesto nahajanja in delovanje

• našteje različne oblike mišic • našteje glavne mišične skupine in

pojasni njihovo delovanje • opiše energetske procese v mišični

celici med mirovanjem in med delom v aerobnih in anaerobnih pogojih

• našteje določene skeletne mišice po skupinah, opiše njihov položaj, potek in naloge ter jih strokovno poimenuje

• na modelu prepozna določene mišice mišičnih skupin in jih strokovno poimenuje

• prepozna mišico v fazi kontrakcije in fazi relaksacije

• izvede poskus izotonične in izometrične kontrakcije in opiše ter analizira razlike

ŽIVČEVJE • opiše zgradbo, lastnosti in vrste

• razume in na primeru zna razložiti prevajanje

živčnih impulzov vzdolž živčne celice in med

Page 3: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

živčnih celic

• pojasni pomen in delovanje živčnega sistema

• loči in opiše razliko med živčno celico in živcem

• razdeli živčevje po legi in delovanju • opiše zgradbo in naloge hrbtenjače

ter perifernih živcev • opiše zgradbo in naloge možganov in

možganskih živcev • loči in pojasni razliko med

somatskim in avtonomnim živčevjem

• opiše prevajanje živčnega impulza z živčne celice na drugo živčno celico ali mišico

celicami • skicira sinapso in ponazori dogajanje v sinapsi • na primerih razloži delovanje simpatika in

parasimpatika • se zaveda najvišjih oblik mišljenja • ilustrira refleksni lok, in ga razloži • sklepa, kje je mesto delovanja drog in zakaj se

je posledic delovanja drog težko znebiti • sklepa zakaj je alkohol škodljiv za živčevje

ENDOKRINE ŽLEZE ali žleze z notranjim izločanjem • našteje in opiše zgradbo ter

delovanje posameznih endokrinih žlez

• pojasni vlogo hormonov in nepravilnosti posameznih endokrinih žlez

• razloži vpliv regulacijskih hormonov hipofize na delovanje vseh ostalih endokrinih žlez in povratno zvezo

• opredeli pojem homeostaza in ga razloži na primeru

• opiše pomen in vlogo regulacijskih sistemov

• topografsko pokaže lego endokrinih žlez in jih

strokovno poimenuje • Pojem homeostaza bi priključila k endokrinim

žlezam

ČUTILA ali RECEPTORJI • pozna pomen čutil ter razloži

strokovne izraze čutil in struktur v njihovi zgradbi

• pojasni razliko med čutilno celico in čutilom

-Oko: • opiše zgradbo očesnega zrkla in

pomožne očesne naprave • razloži pot svetlobne informacije do

centra za vid • našteje dele očesa, ki sodelujejo pri

• na modelu razloži zgradbo zrkla, žilnice in

mrežnice • s poskusom demonstrira zenični refleks in

pojasni njegov pomen • grafično ponazori nastanek slike na mrežnici • s kliničnim poskusom oceni sluh • sklepa kako droge delujejo na čutilo za

ravnotežje

Page 4: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

tvorbi slike na mrežnici

• razloži zenični refleks in akomodacijo leče

• našteje najpogostejše napake vida -Uho: • opiše zgradbo in pomen ušesa, kot čutila za sluh in ravnotežje

• razloži vlogo slušnih koščic in ušesne troblje

• razloži pot zvočnega signala do centra za sluh

• opiše čutilo za okus • opiše pot informacije okusa do

centra za okus • opiše čutilo za vonj • opiše pot informacije za vonj do

centra za vonj KOŽA • opiše splošne značilnosti, videz in

naloge kože • pojasni pomen, sestavne dele in

zgradbo kože ter podkožja • našteje kožne žleze in dodatke (noht,

las, znojnice, lojnice)

• opiše zunanji videz zdrave kože • uporablja strokovne izraze za dele kože • na sliki ali modelu prepozna dele in strukture

kože • opiše spremembe kože pri termoregulaciji in

sklepa, kako se človek prilagodi na spreminjajočo temperaturo v okolju

• sklepa o povezavi kože s čutili

PREBAVILA Dijak/dijakinja: • opiše zgradbo in naloge prebavnega

sistema; prebavno pot, prebavne organe, prebavne žleze

• razloži proces prebave in presnove • opiše zgradbo in naloge jeter,

trebušne slinavke in žlez slinavk • razloži zgradbo zob

Dijak/dijakinja: • topografsko pokaže položaj prebavnih

organov v modelu

OBTOČILA • opiše sestavo in naloge krvi, krvnih

celic in krvne plazme • opiše proces strjevanja krvi • pojasni značilnosti krvnih skupin

• uporablja strokovne izraze organov, tkiv in

struktur, ki spadajo v sistem obtočil • sklepa o vplivu različnih dejavnikov na

delovanje srca

Page 5: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

sistema ABO in Rh sistema

• razloži zgradbo in delovanje srca • opiše zgradbo in naloge žil; arterije,

vene, kapilare • našteje krvne obtoke: veliki, mali,

jetrni, plodov • pojasni mehanizme pretoka krvi

skozi vene in arterije • razloži pomen limfnega sistem:

limfatični organi, limfne žile, limfa, bezgavke

• pojasni pomen vranice in priželjca DIHALA • opiše zgradbo, naloge in delovanje

organov dihalnega sistema • pozna faze respiracije • utemelji dihalni volumen in

kapaciteto pljuč • opiše transport kisika po telesu • opiše homeostazo respiracije • pojasni nalogo pljučnih mešičkov,

kot mesto izmenjave plinov

• strokovno poimenuje dele dihalne poti in jih

zna pokazati na modelu

SEČILA • opiše lego, zgradbo in naloge sečil • opiše zgradbo nefrona • razloži proces nastajanja in izločanja

urina • opiše ledvični krvni obtok • pojasni Acido-bazno ravnovesje • opiše sestavo seča

• topografsko pokaže lego organov sečil in jih

strokovno poimenuje

Page 6: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

2. Vsebinski sklop – Humana genetika

Poklicne kompetence

GEN 1

� Poznavanje molekularne genetike, mutacij, mutagenih dejavnikov in razumevanje njihovega vpliva na dedni zapis pri človeku. � Poznavanje nekaterih bolezni, ki nastanejo kot posledica mutacij. � Poznavanje osnovnih zakonitosti dedovanja pri človeku.

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

Dijak / dijakinja

Dijak / dijakinja

• opiše celični ciklus in vrste delitev celice • pozna število in vrsto kromosomov pri človeku • razlikuje in razloži kariotip, kariogram, gen, kromosom, genom

• Nariše delitev genetskega materiala med mejotsko in mitotsko delitvijo • Prepozna trisomijo, monosomijo v kariotipu • Prepozna otroka z vidnimi spremembami,

SPOLOVILA IN RODILA • opiše ženske /moške spolne organe

in njihovo funkcijo • pojasni spermatogenezo – nastanek

semenčic • pojasni oogenezo – nastanek jajčec • razloži oploditev in nosečnost • pojasni potek dogajanj pri oploditvi

jajčeca in ugnezditvi oplojenega jajčeca

• opiše razvoj ploda med intrauterinim razvojem

• opiše spremembe pri ženski med nosečnostjo

• razloži potek in regulacijo menstrualnega ciklusa in vlogo spolnih hormonov

• Pozna ukrepe za preprečitev okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi

• topografsko pokaže lego spolnih žlez in jih

strokovno poimenuje

Page 7: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• Našteje najpogostejše genetske napake v obliki in številu kromosomov in pozna njihove znake • Našteje mutagene dejavnike in pojasni škodljivo delovanje • pozna različne oblike dedovanja • Našteje spolno vezane dedne bolezni in pojasni način dedovanja • razloži dedovanje krvnih skupin

ki so posledica genetskih napak

� opiše genetsko svetovanje in testiranje v medicini � našteje metode preprečevanja genetskih bolezni � pozna osnove genetskega zdravljenja

� našteje in kritično osvetli temeljna etična načela v medicini pri genetskem svetovanju, genetskem testiranju, metodah genetske diagnostike � pozna o tveganja pri genetskih preiskavah

Page 8: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: Kakovost v zdravstveni negi KZN

2. Usmerjevalni cilji :

Dijak:

• Razvija moralno etično presojo, vzgaja vest in skrbi za osebnostno rast. • Oblikuje pravilen odnos do življenja, zdravja, bolezni, umiranja in smrti. • Razvija humane, kulturne medsebojne odnose ter odgovornost do pacienta,

sodelavcev, družbe in poklicnih organizacij. • Razvija medosebne in poklicne komunikacijske spretnosti, • Razvije odgovornost do pacientov z vidika varovanja osebnih svoboščin in

poznavanja zakonskih predpisov z vidika varovanja človekovih pravic, varovanja osebnih podatkov in pravic pacienta

• Spozna temeljno zakonodajo na področju zdravstva • Ozavesti pomen kakovosti v zdravstvu • Sodeluje pri razvoju zdravstvene nege • razvija podjetnostne lastnosti, spretnosti in vedenje • pozna osnove socialnega podjetništva

3. Vsebinski sklopi: 1. Etika in komunikacija ETK 2. Zdravstvena zakonodaja in kakovost v zdravstvu ZZK 3. Podjetništvo POD

1. Vsebinski sklop: Etika in komunikacija ETK

Poklicne kompetence

Ravnanje v skladu z veljavnimi moralno etičnimi načeli, poklicnimi dolžnostmi in

pravnimi predpisi Opazovanje, poslušanje in odzivanje na različne načine sporočanja Upoštevanje načel komuniciranja z osebami s posebnimi potrebami Razvijanje humanih, medosebnih in poklicnih odnosov

Page 9: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

ETIKA Dijakdijakinja: • pojasni pojme etika, morala, vrednota, vest • opiše pomen etičnih listinin • predstavi pravne predpise, ki zavezujejo TZN pri opravljanju svojega poklica • Razloži etična načela iz Kodeksa etike medicinskih sester in TZN Slovenije. • Pojasni pojem bioetika in vplive na poseganje v človekovo življenje • pozna pravico do ugovora vesti • Pojasni potrebe umirajočega, svojcev in pomembnih drugih • Razloži pravice osebe s posebnimi potrebami

Dijak/dijakinja: • presoja situacije, dogodke, dejanja skladno

z moralno etičnimi načeli • Ozavesti dogodke z vidika moralno etičnih

vrednot in oblikuje lestvico vrednot • Primerja in analizira nekdaj veljavne etične

listine s sedaj veljavnimi etičnimi listinami in sedanjo zakonodajo

• Svoje delo opravlja skladno z veljavnimi etičnimi in pravnimi listinami in izvaja osebno refleksijo

• Pri svojem delu se ravna po etičnih načelih • Prepoznava pozitivne in negativne strani

bioetike. • Razvija pozitiven odnos in spoštovanje do človekovega življenja od spočetja do smrti.

• upošteva pravico ugovora vesti • Razvija empatični odnos do umirajočega,

svojcev in pomembnih drugih. • Razvija spoštljiv odnos do umrlega. • Razvija pozitivna stališča do oseb z

drugačnimi potrebami.

KOMUNIKACIJA Dijakdijakinja:

• Razloži pojme v procesu komuniciranja in kontaktne kulture • Razlikuje pojme: simpatija, empatija in altruizem • Pojasni pomen verbalne in neverbalne komunikacije v zdravstvu • Razlikuje različne pristope v komuniciranju s pacienti: z otroki, z odraslimi, starostniki, osebami s posebnimi potrebami. • Razloži načela komunikacije v timu

Dijakdijakinja:

• Upošteva in uporablja načela komunikacije in kontaktne kulture

• razvija empatični odnos • Uporablja različne vrste komunikacij,

jih prepoznava, se nanje pravilno odziva in jih reflektira

• Pri svojem delu upošteva posebnosti komunikacije, ki veljajo za posamezne skupine ljudi s posebnimi potrebami in zmore biti strpen do potreb drugih

• Zaveda se svoje vloge v timu in skrbi za dobre medsebojne odnose.

• Ravna v skladu z načeli timskega dela • spoznava samega sebe in se zaveda

lastnega jaza sodeluje pri izvajanju delavnic za oblikovanje pozitivne samopodobe

Page 10: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

(supervizija) izraža občutke, čustva, potrebe, želje

• Različnost razume kot kvaliteto in smiselno ravna v konfliktnih situacijah

• Preprečuje sindrom izgorevanja in razloži ukrepe za preprečevanje

2. Vsebinski sklop: Zdravstvena zakonodaja in kakovost ZZK

Poklicne kompetence

− poznavanje organizacije zdravstvenega varstva, pravnih predpisov v zdravstvu in

ravnanje v skladu z njimi − poznavanje pomena kakovosti in varnosti v zdravstvu ter upoštevanje strokovnih

standardov in smernic v zdravstveni negi − zavedanje pomembnosti nenehnega poklicnega in osebnega razvoja posameznika

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

ZDRAVSTVENA ZAKONODAJA Dijak/dijakinja:

• razloži člene Ustave RS ter deklaracije z

vidika človekovih, pacientovih in otrokovih pravic

• pozna temeljne predpise, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo posameznika

• pozna temeljne predpise, ki zagotavljajo organiziranost in delovanje zdravstvenega sistema

• razloži temeljno delovno pravno zakonodajo • razloži človekove pravice in pravice

pacientov in otrok • pozna vire za seznanitev z zdravstveno

zakonodajo

Dijak/dijakinja:

• ravna v skladu z Ustavo RS in predpisi o zagotavljanju človekovih pravic, svoboščin, varovanja osebnih podatkov in pravic pacientov,oseb s posebnimi potrebami in otrok

• ravna v skladu z določbami Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

• sodeluje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva posameznika (obseg pravic do zdravstvenega varstva)

• ravna v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ter podrejenimi akti; statut delovne organizacije (organiziranost zdravstvenega sistema, delovne organizacije,…)

• ravna v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih in določili kolektivnih pogodb (delovni status, pogoji dela, pravice in dolžnosti delavca,…)

Page 11: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

KAKOVOST IN VARNOST Dijak/dijakinja:

• ozavesti pomen kakovosti v zdravstvu • pozna nacionalne smernice za zagotavljanje

kakovosti v zdravstveni negi • pozna nacionalne usmeritve za razvoj

kakovosti v zdravstvu • razume pomen strokovnih standardov in

smernic v zdravstveni negi • razloži sistem zagotavljanja varnosti pacienta

in varovanja sebe

Dijak/dijakinja:

• upošteva kazalce kakovosti v zdravstvu predvsem z vidika koristi za pacienta

• ravna skladno s standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v zdravstvu

• zagotavlja varnost pacientov, zaposlenih in drugih; prepozna dejavnike tveganja, preprečuje neželene varnostne zaplete; v primeru neželenega dogodka ravna v smislu preprečitve večje škode ali ponovitve dogodka

3. Vsebinski sklop: Podjetništvo POD

Poklicne kompetence

• Poznavanje pomena in vloge podjetništva s poudarkom na socialnem podjetništvu

• Razumevanje podjetniškega procesa • Razumevanje osnov finančnega poslovanja in poslovnega načrta

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

Poznavanje pomena in vloge podjetništva Dijak/dijakinja: − Razume pomen in vlogo podjetništva ter socialnega podjetništva v zdravstveni negi

− pozna temeljne osebnostne lastnosti, spretnosti in vedenje podjetnika

− opiše ključne dejavnike uspeha za delovanja podjetja: ideja, motivacija, kadri-znanje, spretnosti in kompetence, potrebna sredstva

Dijak/dijakinja:

− spozna pomen podjetništva za razvoj gospodarstva s poudarkom na socialnem podjetništvu kraja / regije

− spozna ciljne skupine uporabnikov, drugih poslovnih partnerjev,

− spozna podporno okolje za razvoj podjetništva in socialnega podjetništva

− spozna osebnostne lastnosti podjetnika • razvija osebnostne lastnosti, ki so značilne za podjetništvo

Page 12: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• spozna in razume pomen vseh 4 ključnih dejavnikov uspeha za uspešno delovanje podjetja

Razumevanje podjetniškega procesa Iskanje in preverjanje idej - pozna možne vire iskanja poslovne zamisli - pojasni tehnike generiranja poslovne zamisli - razloži kriterije preverjanja in vrednotenja poslovne zamisli

Načrtovanje in organizacija - Razume razlike med različnimi organizacijskimi oblikami podjetij: s.p. d.o.o., d.n.o. d.d….

- razume pomen lokacije podjetja, dejavnikov, ki vplivajo na lokacijo

- Ime podjetja - Pozna potrebno opremo, prostor - opiše organizacijske oblike podjetij - razloži organizacijo dela v malem podjetju Kadri - Pozna kriterije načrtovanja zaposlovanja z vidika znanj in spretnosti in zakonskih predpisov

- loči kriterije nagrajevanja zaposlenih - opiše metode motiviranja zaposlenih - Pozna osnovno delovno pravno zakonodajo in predpise

Trg in potrebe uporabnikov storitev - Spozna tržno naravnanost pri razmišljanju o poslu

- Pozna raziskave trga - Ozavesti pomen ugotavljanja potreb uporabnikov storitev, kdo so ciljne skupine uporabnikov storitev

- Zna definirati in preučevati konkurenco Trženje - Razume pojem in pomen trženja - Pozna trženjski splet (politika cen, popusti,

− Zaveda se pomena dela v skupini − Spozna vloge, ki jih imajo člani skupine − Razvija ustvarjalnost − Razvija spretnost komuniciranja ter doseganja konsenza v skupini

− Spozna pomen kriterijev za preverjanje poslovnih zamisli

− Spozna dejavnike, ki vplivajo na lokacijo podjetja

− Načrtuje potrebno opremo za začetek posla

− Razvija sposobnost dela v skupini ter sposobnost komuniciranja

− se zaveda pomena načrta zaposlovanja − spozna način nagrajevanja zaposlenih ter motiviranja za uspešno delo

− Spozna različne uporabnike storitev, njihove potrebe in navade

− Analizira konkurenco, njene prednosti in slabosti

− Spozna, zakaj je pomembno poznavanje konkurence

− Opredeli pomen in vlogo oglaševanja za storitev

− Razvija ustvarjalnost,inovativnost, sposobnost načrtovanja

− Spozna pojem promocije − Nauči se načrtovati oglaševanje z vidika stroškov oglaševanja

− Razvija spretnosti pogajanja in prepričevanja

Page 13: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

promocija, oglaševanje) - opiše načine promocije in oglaševanja - Pozna ciljne skupine - razloži metode in kriterije promoviranja svojih storitev

- razloži načrtovanje oglaševanja ter stroške oglaševanja

Zavarovanje - Pozna pojem zavarovanja v zdravstvu in socialnem varstvu

- Pozna vrste zavarovanj

− Spozna pomen zavarovanja ter različne vrste zavarovanj

− Razume pomen zavarovanja z vidika varnosti uporabnika storitve

Finančno poslovanje in poslovni načrt podjetja Finančno poslovanje - Pozna stroške poslovanja - Pozna kalkulacijo cene storitve - razlikuje prihodke, odhodke, denarni tok - razloži blagajniško poslovanje: prejemki, izdatki, blagajniški dnevnik

- Pozna točko preloma Poslovni načrt - Razume pomen poslovnega načrta: zakaj ga sestavljamo, komu je namenjen

- Pozna sestavine poslovnega načrta - Zaveda se možnih tveganj - Zna predstaviti poslovni načrt

− Zna presoditi potrebna sredstva za začetek poslovanja (materialna in finančna)

− oceni stroške poslovanja − izdela kalkulacijo storitve ter ceno delovne ure

− izdela mesečni denarni tok − izračuna točko preloma

- pripravi preprost poslovni načrt za izbrano poslovno zamisel

- Predvidi možna tveganja, ki se lahko pojavijo pri realizaciji poslovne zamisli

- predstavi poslovno zamisel, pri tem razvija spretnosti komuniciranja, in prepričevanja

Page 14: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA PAL

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak/dijakinja:

• Pozna in izvaja zdravstveno nego kronično bolnega, umirajočega in oskrbo umrlega • Prepoznava potrebe kronično bolnega in umirajočega ter izbira ustrezne negovalne

postopke in pripomočke • Sodeluje s svojci in ostalimi v timu

Poklicne kompetence:

Dijak/dijakinja:

- izvajanje zdravstvene nege kronično bolnega, umirajočega in oskrbe umrlega - nudenje pomoči in podpore svojcem kronično bolnega, umirajočega in umrlega

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

Dijak/dijakinja: • opiše pomen multidisciplinarnega -

timskega dela pri izvajanju zdravstvene nege

• Pozna člane in vlogo delovnega tima v paliativni oskrbi.

Dijak/dijakinja: • Izvaja zdravstveno nego kronično bolnega,

umirajočega in oskrbo umrlega • Vzpostavi kontakt z bolnikovimi svojci

in/ali pomembnimi drugimi in člani tima

• razloži definicije in terminologijo: življenje in smrt, zdravljenje in zdravstvena nega, celostna paliativna oskrba, ohranjanje/podaljševanje/prekinitev življenja, kakovost življenja, celovitost in nedeljivost človekove osebnosti (telesne, duševne in duhovne značilnosti). • opiše psihofizične posebnosti posameznih

življenjskih obdobij. • Pozna pojem »zagovorništvo«. • Pozna ustrezne načine sporočanja slabe

novice. • opiše etična in moralna načela pri delu z

umirajočim.

• Zavzame etično moralno držo do življenja in do moči človekovega vpliva na konec življenja .

• Skrbi za bolnika kot celovito osebnost (telesno-duševno-duhovno bitje).

• Varuje človekovo dostojanstvo in njegove pravice.

• Vzpostavi vlogo zagovornika umirajočega. • Prepoznava in preprečuje pomanjkljivo

oskrbo umirajočega (zanemarjanje, zloraba)

Page 15: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

opiše življenjske potrebe, s poudarkom na

potrebah umirajočega bolnika, in izbira ustrezne negovalne postopke in pripomočke

• Pozna neugodne simptome pri umirajočem in načine in preprečevanja/lajšanja le teh.

• Pozna tehnične pripomočke pri paliativni oskrbi.

• razloži pomen hrane pri paliativni oskrbi. • Pozna vrste komunikacije, ovire in motnje v

komunikaciji.

• Sodeluje pri oceni primernost okolja in oskrbe umirajočega bolnika (v primeru oskrbe na domu).

• Naredi negovalni načrt. • Oceni, določi in izvede aktivnosti

zdravstvene nege za zadovoljevanje potreb umirajočega.

• Pouči bližnje in jim svetuje o ustrezni negi umirajočega (v primeru oskrbe na domu).

• Dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, opiše stanje, posebnosti in spremembe zdravstvenega stanja.

• Zagotovi varno in terapevtsko okolje. • Sodeluje s bližnjimi in z ostalimi člani

tima v skrbi za umirajočega. • Nudi pomoč in svetovanje pri

izpolnjevanju telesnih in psihičnih potrebah

• Nudi pomoč in svetovanje pri izpolnjevanju duhovnih potreb: iskanju smisla življenja, življenjska bilanca, upanje, ljubezen,odpuščanje, spoštovanje veroizpovedi in obredov, spoštovanje bolnikove poslednje volje, življenje v skladu z vrednotami in čisto vestjo, povezanost z drugimi in Bogom (če je veren).

• Pozna eksistenčnima vprašanja (življenje,

smrt, svoboda, smisel, vrednote). • Pozna temeljne misli eksistencializma. • razloži proces žalovanja po Kubler Ross. • Pozna pomen komunikacije pri umirajočem

bolniku. • Pozna osnovne medosebne odnose:

partnerstvo, družina, prijatelji, svojce, bližnji.

• Razloži pomen povezanosti (intrapersonalne, interpersonalne in transpersonalne)

• Vzpostavlja terapevtski odnos. • Izvaja terapevtsko komunikacijo. • Omogoča pogovor o smrti in posledično

zmanjšuje strah pred njo. • Nudi podporo umirajočemu v vseh fazah

procesa žalovanja. • Terapevtsko uporablja komunikacijo. • Spodbuja dobre medosebne odnose med

umirajočim in bližnjimi (odpuščanje, sprava, dialog, slovo).

• Pozna pravice umirajočega ter umrlega in standardno oskrbo umrlega

• Pozna postopke urejanja pokopa ter načine pokopa.

• Svetovanje svojcem umirajočega/umrlega pri procesu žalovanja.

• Sodeluje pri individualnem svetovanju, pri skupinski terapiji in pri posebnih oblikah pomoči žalujočim otrokom.

• Oskrbi umrlega ter poskrbi za njegovo lastnino v skladu s standardi ZN.

• Usmerja svojce pri urejanju pokopa.

Page 16: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

Page 17: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula : VAROVANJE ZDRAVJA VZD

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak:

• oblikuje pozitivno samopodobo kot temelj za ohranitev zdravja • pridobi in vzdržuje motivacijo za učenje sebe in drugih • osvoji zmožnost zdravega življenjskega sloga • razvije spretnosti za dobre socialne odnose z vrstniki in drugimi ljudmi • osvoji pomen učinkovitega starševstva, zdravih odnosov in navad v družinah, ki

vplivajo na zdravje otrok in zdravje drugih članov družine • obvlada ukrepe za preprečevanje širjenja infekcij • razvije osebno odgovornost pri ravnanju s kužninami in zna ravnati z njimi • zaveda se pomena higiene ter reda v bolniških sobah in delovnih prostorih • razvije skrb za varovanje zdravja in okolja • razvije odgovornost za ohranjanje lastnega zdravja v povezavi z delom ter

zmožnost za ukrepanje in vedenje za varovanje svojega zdravja in zdravja drugih tako v šoli, v zdravstvenih ustanovah, kot pozneje na svojem delovnem področju.

• razvije občutek za dolžnosti in odgovornosti do delovnega in življenjskega okolja v svoji generaciji in prihodnjih

• razvijanje odgovornosti za ohranjanje lastnega zdravja v povezavi z delom ter zmožnost za ukrepanje in vedenje za varovanje svojega zdravja in zdravja drugih tako v šoli, v zdravstvenih ustanovah, kot pozneje na svojem delovnem področju.

• razvije spretnost uporabe informacijsko komunikacijske pismenosti

3. Vsebinski sklopi: 1. Higiena in mikrobiologija HMB 2. Vzgoja za zdravje VZD 3. Zdrava prehrana ZPR

1. Vsebinski sklop: Higiena in mikrobiologija HMB

Poklicne kompetence

- Poznavanje temeljev higiene in mikrobiologije

- Poznavanje, razumevanje in preprečevanje prenosa in širjenja infekcij - Pozna in razume delovanje imunskega sistema ter z njim povezane bolezni - Varovanje zdravja in okolja

Page 18: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

Dijak/dijakinja: • Pozna pojem higiena, mikrobiologija

Dijak/dijakinja:

Skupine mikroorganizmov in njihove

značilnosti � pojasni način življenja patogenih mikroorganizmov � opiše zgradbo prokariontskih in evkariontskih celic � našteje skupine prokariontskih in evkariontskih mikroorganizmov � pojasni zgradbo, razmnoževanje ter načine prenosa virusov, bakterij, gliv � opiše lastnosti bakterij in pogoje, ki so potrebni za njihovo rast � opiše osnovne značilnosti parazitskih živali � razloži razvojne cikluse parazitskih živali in s tem povezane možnosti okužbe

� primerja razvojne cikluse različnih povzročiteljev bolezni � načrtuje odvzem, transport in dokumentiranje kužnega materiala

Načini širjenja in preprečevanja okužb � opiše ukrepe pri delu v laboratoriju in bolnišnici in razume vzroke za nastanek bolnišnične okužbe � pojasni pojme infekcija, patogenost,virulenca � opiše načine širjenja ter možnosti prenosa mikroorganizmov � razloži ukrepe za preprečevanje in širjenje okužb � našteje, razlikuje, zbira ustrezna zaščitna sredstva in ukrepe za preprečevanje in širjenje infekcij � ozavesti pomen osebne higiene za ohranjanje in krepitev lastnega zdravja in zdravja drugih � loči vrste nevarnih odpadkov � pozna predpise, svoje pravice in odgovornosti v zvezi z varnim delom

� pravilno uporablja zaščitna sredstva � odgovorno ravna z odpadki in kužninami � preprečuje nastanek in prenašanje infekcij � izvede ukrepe izolacije � ravna skladno s higienskimi standardi, predpisi in priporočili ustanove � deluje v skladu s trajnostnim razvojem (voda, zemlja, zrak)

Page 19: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

Naravna in pridobljena človekova odpornost

proti mikroorganizmom

� razlikuje in ugotovi značilnosti naravne in pridobljene človekove odpornosti � pojasni osnovne značilnosti antigenov in protiteles � opiše načine pridobljene imunosti � opredeli protitelesni ter celični imunski odziv � pozna organe imunskega sistema � pozna preobčutljivostne reakcije � razloži vnetje � pozna nekatere bolezni imunskega sistema

� zaveda se pomena naravne odpornosti za zdravje in pomena cepljenja � pojasni povezavo antigen – protitelo � pozna različne skupine protiteles ter njihovo nalogo � razlikuje med preobčutljivostnimi reakcijami hitrega in počasnega tipa � zaveda se nevarnosti pojavljanja alergij

Preprečevanje rasti in uničevanje

mikroorganizmov � našteje različne metode čiščenja, razkuževanja, sterilizacije � našteje in opiše glavne skupine kemoterapevtikov � opiše delovanje kemoterapevtikov na mikroorganizme

� izbere ustrezno metodo razkuževanja ali sterilizacije glede na material � izvede postopke čiščenja, razkuževanja, sterilizacije � odgovorno ravna s čistili, razkužili, opremo, pripomočki in aparaturami � skrbi za red in čistočo delovnih prostorov in bolniških sob � utemelji problem rezistence na antibiotike

Okužbe kože

• sklepa o pomenu zdrave kože � našteje najpogostejše bakterijske, virusne in glivične okužbe kože ter okužbe s parazitskimi živalmi � opiše način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni

� izvaja ukrepe za preprečevanje okužbe kože

Okužbe ran � našteje najpogostejše povzročitelje okužb ran

� izvaja ukrepe za preprečevanje okužbe ran

Okužbe dihal � našteje najpogostejše bakterijske, virusne in glivične okužbe dihal ter okužbe s parazitskimi živalmi � opiše način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike, možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni � razloži pravila za preprečevanje epidemije in pandemije

� izvaja ukrepe za preprečevanje okužbe dihal

Page 20: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

Okužbe prebavil � našteje najpogostejše bakterijske, virusne in glivične okužbe prebavil ter okužbe s parazitskimi živalmi � opiše način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike, možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni � opiše pomen normalne mikrobne populacije v prebavilih � našteje najpogostejše zastrupitve in okužbe z živili in vodo

� izvaja ukrepe za preprečevanje okužbe prebavil � pojasni pomen higienske priprave hrane in zagotovitve zdrave pitne vode ter nadzora nad živili in vodo

Okužbe sečil, rodil, spolovil ter spolno

prenosljive bolezni � našteje najpogostejše bakterijske, virusne in glivične okužbe sečil, rodil in spolovil ter okužbe s parazitskimi živalmi � opiše način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike, možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni � opiše pomen normalne mikrobne populacije na področju spolovil

� izvaja ukrepe za preprečevanje okužb sečil, rodil, splovil

Okužbe osrednjega živčevja � našteje najpogostejše bakterijske, virusne in prionske bolezni osrednjega živčevja � pozna način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike, možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni

� izvaja ukrepe za preprečevanje okužb osrednjega živčevja � utemelji zaščito pred meningoencefalitisom in pomen preventivnega cepljenja

Okužbe, ki jih prenašajo členonožci in

zoonoze

� našteje najpomembnejše prenašalce povzročiteljev bolezni z živali na človeka � razloži kaj je zoonoza � navede glavne bolezenske oblike

� izvaja ukrepe za preprečevanje okužb, ki jih prenašajo členonožci

Okužbe krvnega in limfnega obtoka � našteje parazitske bolezni in njihove prenašalce s človeka na človeka � našteje virusne in bakterijske bolezni, ki prizadenejo krvni in limfni obtok

� izvaja ukrepe za preprečevanje okužb krvnega in limfnega obtoka

Page 21: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA � pozna način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike, možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni

2. Vsebinski sklop: Vzgoja za zdravje VZD

Poklicne kompetence

− Poznavanje delovanja in pomena promocije zdravja in zdravstvene vzgoje,

poznavanje povezave kakovosti življenja in zdravja − Ravnanje v skladu z zdravim stilom življenja in varovalnimi dejavniki zdravja − Uporaba statističnih metod v zdravstvu za razumevanje pojavljanja socialnih

medicinskih bolezni

Operativni cilji

INFORMATIVNI FORMATIVNI CILJI

Dijak/dijakinja • Razloži pojmovanje zdravja,

zdravstvene vzgoje in promocije zdravja • Opredeli zdrav življenjski slog v

različnih življenjskih obdobjih in ozavesti varovalne dejavnike za ohranitev zdravja

• Razloži povezavo med kakovostjo življenja in zdravjem

• Pojasni pomen gibalno športne dejavnosti za doseganje sinergijskih učinkov na zdravje

• Ozavesti pomen redne telesne dejavnosti za ohranjanje in krepitev zdravja

• Ozavesti pomen varnega spolnega življenja

• Razloži dejavnike tveganja za nastanek spolno prenosljivih bolezni

• Ozavesti vlogo družine na zdravje posameznika

• Pojasni vlogo posameznih članov v družini

• Razume osnove dinamičnega dogajanja v družini in razporejanje vlog članov družine v poteku razvoja družine

Dijak/dijakinja: • razvija zdrav življenjski slog • promovira zdrav

življenjski stil • vzpodbuja zdrav način

življenja glede na starost in zdravstveno stanje

• oceni in aktivno sodeluje pri telesnih in športnih dejavnostih

• poišče strokovno pomoč glede reproduktivnega zdravja in zna svetovati drugim

• razvija sposobnosti razumevanja in obvladovanja čustev za življenje v družini

• poišče strokovno pomoč, ko je potrebna – v zvezi z zlorabo psihoaktivnih snovi

• s pomočjo statističnih metod ugotavlja, analizira in predstavlja zdravstveno stanje prebivalstva

Page 22: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• Ozavesti nevarnosti rabe in zlorabe psihoaktivnih snovi

• Pojasni probleme povezane z zasvojenostjo

• Pojasni problematiko in razširjenost socialnih bolezni

3. Vsebinski sklop: Zdrava prehrana ZPR

Poklicne kompetence

− Poznavanje hranilnih snovi, živil in priprave hrane

− Poznavanje načel uravnotežene, varne in varovalne hrane ter poznavanje zdravega načina prehranjevanja za ohranitev zdravja

Operativni cilji

Page 23: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

INFORMATIVNI FORMATIVNI CILJI

Dijak/dijakinja: Hranilne snovi, higiena in kakovost živil

• razloži vrste, pomen, lastnosti hranilnih snovi, njihov pomen v zdravi prehrani in posledice nepravilnega prehranjevanja • opiše zakonodajo v živilski stroki • pozna zakon o zdravi prehrani in pitni vodi • razloži ukrepe za izvajanje osebne higiene, higiene pri pripravi hrane, higiene opreme in obratov (HACCP) • utemelji pomen kakovosti živil • razloži pravilno izbiro, shranjevanje in pripravo živil Zdrav življenjski slog in vloga prehrane

• pozna strokovna priporočila in smernice zdravega prehranjevanja • razume pomen zdravega življenjskega sloga in vlogo prehrane v njem • opiše prehransko piramido • pozna bolezni vezane z nezdravim prehranjevanjem in nezadostno telesno dejavnostjo • razloži vplive posameznih živil, jedi in režima prehrane na nastanek bolezni • pozna ustrezna živila v varovalni prehrani • razloži motnje hranjenja

Dijak/dijakinja: • upošteva predpise za zagotavljanje kakovosti pri pripravi jedi in izvaja ukrepe in zahteve HACCP načrta • pozna in izbira primerna varovalna živila ter jih zna ustrezno pripraviti • sestavi jedilnik po načelih zdrave prehrane • izvaja zdravstveno vzgojo o pomenu zdrave prehrane za ohranitev zdravja in dobrega počutja

Prehrana različnih skupin prebivalstva - razloži pravilno prehrano dojenčka,

otroka, mladostnika - opiše primerno prehrano v nosečnosti,

prehrano otročnice

- razloži prehrano starostnika

Drugi načini prehranjevanja razloži alternativne načine prehranjevanja

ter planiranje obrokov z načeli zdrave prehrane

- načrtuje obroke za prehranjevanje različnih skupin prebivalstva upoštevajoč sodobna priporočila za prehrano in značilnosti prehrane posameznih skupin prebivalstva

- kritično ocenjuje različne načine

alternativnega prehranjevanja - izbira primerno zamenjavo živil za

sestavo energijsko in hranilno uravnoteženega jedilnika pri alternativnem načinu prehranjevanja

Page 24: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

KATALOG ZNANJA 1. Ime modula ZDRAVSTVENA NEGA (ZNE) 2. Usmerjevalni cilji

Dijak/dijakinja: o Razvije ključno kompetenco učiti se učiti o Razvije ključno kompetenco varovanje zdravja in okolja ter varnosti in zdravja

pri delu o Razvije ključno kompetenco informacijsko komunikacijska pismenost o Razvija poklicno identiteto o Razvija odgovornost in etično ravnanje v odnosu do pacienta, svojcev,

pomembnih drugih in sodelavcev o Razvije sposobnosti samostojnega izvajanja negovalnih intervencij po

življenjskih aktivnosti po procesni metodi dela v zdravstveni negi o Razvije sposobnost sodelovanja pri diagnostično terapevtskih posegih o Razvije sposobnosti za izvajanje zdravstvene nege pri različnih bolezenskih

stanjih po procesni metodi dela o Razvije osebno in poklicno odgovornost izvajanja prve pomoči in nujne

medicinske pomoči o uporablja strokovno literaturo in elektronske medije za pridobivanje podatkov; o povezuje znanje in razumevanje fizike v zdravstveni negi z vsakodnevnimi

izkušnjami; o ozavesti pomen dobrih medosebnih odnosov za učinkovitost pri delu in aktivno

sodeluje v skupini; o razvija pozitivno naravnanost in motivacijo za vseživljenjsko učenje in razvoj

lastnih veščin ter spremlja, uvaja in se prilagaja novim znanstvenim spoznanjem na področju stroke;

o uporablja strokovno literaturo in elektronske medije za pridobivanje podatkov; o utemelji pomen urejenega delovnega okolja; o razvija spretnosti za opravljanje del v zdravstvu; o spozna fizikalne zakonitosti pomembne za njegov poklic, jih pravilno

interpretira in uporablja; o razvija ročne spretnosti in načine uporabe naprav in aparatov, ki se uporabljajo

v zdravstvu; o razume in uporablja strokovno in tehnično dokumentacijo ter tehnična

navodila; o prepozna nevarnosti na delovnem mestu in zagotovi varno delovno okolje ob

upoštevanju predpisov varnosti in zdravja pri delu in varovanju okolja; 3. Vsebinski sklopi:

1. Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije ANI 2. Diagnostično-terapevtski postopki in posegi DTP 3. Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih ZNB

Page 25: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

4. Prva pomoč in nujna medicinska pomoč NPP 5. Fizika v zdravstveni negi FZN

1. vsebinski sklop: Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije (ANI)

Poklicne kompetence Ugotavljanje negovalnih potreb, načrtovanje in izvajanje negovalnih intervencij,

poročanje in dokumentiranje pri posameznih življenjskih aktivnostih: − dihanju, − prehranjevanju in pitju − izločanju in odvajanju, − gibanju in ustrezni legi, − spanju in počitku, − oblačenju in slačenju, − vzdrževanju normalne telesne temperature, − osebni higieni in urejenosti; − Izogibanju nevarnostim v okolju, − odnosih z ljudmi, izražanju čustev in občutkov, − koristnem delo, razvedrilu in rekreaciji − različnih duševnih stanjih

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

DIHANJE Dijak/dijakinja:

• razloži življenjsko aktivnost dihanja • razloži negovalne probleme, cilje,

negovalne intervencije ter pomen vrednotenja za učinkovito dihanje

Dijak/dijakinja:

• spremlja življenjsko aktivnost dihanja in prepozna vitalno ogroženega

• opazuje in meri dihanje • vzpodbuja pacienta k učinkovitemu

dihanju • ukrepa ob odstopanju od normalnega

dihanja • izvaja ukrepe za učinkovito dihanje • vzdržuje prosta dihalna pota • namešča pacienta v ustrezen položaj za

lažje dihanje • vzdržuje mikroklimo • nudi pomoč pacientu pri izkašljevanju • aplicira kisik, inhalacije, izvaja aspiracije

zgornjih dihalnih poti • dokumentira opravljene intervencije

Page 26: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

zdravstvene nege, posebnosti in spremembe zdravstvenega stanja

• komunicira z zdravstvenimi delavci, negovalnim timom v procesu zdravstvene nege in pacientom

PREHRANJEVANJE IN PITJE • razlikuje načine transporta hrane • razlikuje različne načine hranjenja • razloži pomen bilance tekočin • opiše posebne prehranske zahteve

pacienta in primerno obliko hrane • razloži negovalne probleme, cilje in

negovalne intervencije pri aktivnosti prehranjevanja in pitja

• upošteva običaje in navade prehranjevanja pacienta in svetuje zdrav način prehranjevanja

• spremlja življenjsko aktivnost prehranjevanja in pitja

• vzpodbuja pacienta k samostojnosti v življenjski aktivnosti prehranjevanja in pitja

• prepozna težave pri požiranju in opažanja sporoča nadrejenemu

• servira hrano • hrani per os pri normalnem požiralnem

refleksu • ukrepa ob težavah in zapletih

prehranjevanja • hrani pacienta preko hranilne sonde ali

gastrostome in jejunostome • parentralno hrani: nastavi infuzijski

sistem in tekočino, menja infuzijski sistem in tekočino ter izvaja zdravstveno nego pacienta z infuzijo

• meri in vzdržuje bilanco tekočin • skrbi za ustrezno higieno ustne votline,

oskrbo sond in hranilnih stom • svetuje pacientu in svojcem v zvezi s

prehrano • dokumentira opravljene intervencije

zdravstvene nege, posebnosti in spremembe zdravstvenega stanja

IZLOČANJE IN ODVAJANJE • razloži normalno izločanje in

odvajanje • razloži negovalne probleme, cilje in

negovalne intervencije pri aktivnosti izločanja, odvajanja in pri bruhanju

• opiše vzroke in ukrepe pri motnjah izločanja, odvajanja in bruhanja

• razlikuje vrste izločalnih stom in pozna nego stom

• spremlja življenjsko aktivnost izločanja in

odvajanja • vzpodbuja in vzdržuje samostojnost pri

izločanju in odvajanju • ustrezno ukrepa ob odstopanjih od

normalnega izločanja in odvajanja • zagotavlja zasebnost in primeren položaj

pri izločanju in odvajanju • izbere in namešča pripomočke za

Page 27: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• opiše mehčala in odvajala za blato, način aplikacije in učinke delovanja

• razlikuje vrste inkontinenc in inkontinenčni program

• razloži tehnike odvzema kužnin in pravila transporta

• pozna ustrezno dokumentacijo

inkontinenco • namešča posteljno posodo in urinsko

steklenico • izvaja zdravstveno nego pacienta s

stalnim urinskim katetrom, prazni in menja urinsko vrečko

• izvaja zdravstveno nego pacienta pri bruhanju

• prepozna težave pri izločanju in sporoča opažanja nadrejenemu

• aplicira mehčala, odvajala in klizme po naročilu zravnika

• izvaja zdravstveno nego pacienta s stomo,

• dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, posebnosti in spremembe zdravstvenega stanja

• odvzame in poskrbi za transport kužnin za preiskave

GIBANJE IN USTREZNA LEGA • razlikuje različne položaje telesa • razloži zakonitosti kinestezije v

zdravstveni negi • razlikuje vrste transporta in

transferja oseb • razloži negovalne probleme , cilje in

negovalne intervencije pri aktivnosti gibanja

• razloži vzroke, znake in preventivne ukrepe razjed zaradi pritiska

• pozna ustrezno dokumentacijo

• spremlja, izvaja in spodbuja k samostojnosti pri gibanju

• pomaga pacientu in ga namešča v ustrezni položaj

• upošteva načela ergonomije pri dvigovanju in premeščanju pacientov

• uporablja pripomočke in opremo pri gibanju

• izvaja transport pacientov • preprečuje zaplete dolgotrajnega ležanja • izvaja zdravstveno nego pacienta z

razjedo zaradi pritiska • dokumentira opravljene intervencije

zdravstvene nege, posebnosti in spremembe zdravstvenega stanja pacienta

SPANJE IN POČITEK • razloži načine urejanja posteljne

enote in pojasni pomen urejenosti pacientovega okolja

• pozna zakonitosti bioritma budnosti pacienta

• razloži negovalne probleme , cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti spanja in počitka

• pozna ustrezno dokumentacijo

• upošteva navade in običaje • ureja pacientovo okolje in posteljno enoto • spremlja, spodbuja in skrbi za spanje in

počitek • poskrbi za prijetno in mirno okolje v času

spanja in počitka • ukrepa pri odstopanju od normalnega

spanja in počitka • dokumentira opravljene intervencije

Page 28: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

zdravstvene nege, posebnosti in spremembe zdravstvenega stanja

OBLAČENJE IN SLAČENJE • razlikuje vrsto in ustreznost oblačil in

obutve • razloži negovalne probleme, cilje in

negovalne intervencije pri aktivnosti oblačenja in slačenja

• spremlja, spodbuja aktivnost oblačenja in slačenja ter ukrepa pri odstopanju od samostojnosti

• rokuje s čistim in umazanim perilom • svetuje primerno kvaliteto oblačil • upošteva navade oblačenja pacienta

VZDRŽEVANJE NORMALNE TELESNE TEMPERATURE

• opiše dejavnike, ki vplivajo na

telesno temperaturo in znojenje • razlikuje vrednosti telesne

temperature pacienta in odstopanja • razloži negovalne probleme, cilje in

negovalne intervencije pri aktivnosti vzdrževanja normalne telesne temperature in znojenja

• pozna ustrezno dokumentacijo

• izmeri telesno temperaturo na različne načine

• nudi pomoč pri vzdrževanju normalne telesne temperature

• prepozna znake, ki spremljajo povišano oz. znižano telesne temperature ter ustrezno ukrepa

• izvaja negovalne in terapevtske intervencije v smislu zvišanja ali znižanja telesne temperature

• dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege

OSEBNA HIGIENA IN ESTETSKA UREJENOST

• razloži pomen osebne higiene in

estetske urejenosti pacienta • razlikuje stanje kože pacienta (

fiziološke, patološke ) • ratloži negovalne probleme , cilje in

negovalne intervencije pri aktivnosti osebna higiena in estetska urejenost

• pozna ustrezno dokumentacijo

• spremlja, svetuje in vzpodbuja k samostojnosti pri življenjski aktivnosti osebne higiene in urejenosti

• ocenjuje stopnjo samooskrbe pacienta • pomaga in izvaja osebno higieno glede na

potrebe pacienta • zagotavlja zasebnost pri izvajanju osebne

higiene pacienta • upošteva navade pri osebni higieni in

estetski urejenosti pacienta • spremlja stanje kože in sluznic ter ob

odstopanjih ustrezno ukrepa • dokumentira opravljene intervencije

zdravstvene nege

IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU

Page 29: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• pozna predpise in pravilnike s področja požarne varnosti, varnosti ionizirajočega sevanja in dela z nevarnimi snovmi v zdravstvu

• navede nevarnosti iz pacientovega okolja

• razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti izogibanja nevarnostim v okolju

• pozna ustrezno dokumentacijo

• spremlja in zagotavlja varnost pacienta • pravilno rokuje z uporabljenimi odpadki • ocenjuje fizično ogroženost pacienta

zaradi bolezenskih sprememb • dokumentira opravljene intervencije

zdravstvene nege • izpolnjuje evidence nezgod in poroča

ODNOSI Z LJUDMI. IZRAŽANJE ČUSTEV IN OBČUTKOV

• pozna zakonitosti komunikacije s pacienti in svojci

• razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti izražanje čustev, občutkov in vzpostavljanje odnosov

• spodbuja pacienta in svojce pri izražanju potreb, čustev in občutkov (verskih, kulturnih itd.)

• prepozna pacientove stiske in ustrezno ukrepa in

dokumentira

KORISTNO DELO, RAZVEDRILO IN REKREACIJA

• razloži pomen fizične in psihične aktivnosti pacienta

• razloži pomen socialne vključenosti pacienta

• razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije pri aktivnosti koristnega dela, razvedrila in rekreacije

• Spodbuja pacienta k fizični in psihični aktivnosti, vključevanju v prostočasne dejavnosti in k koristnemu delu in dokumentira

ŽIVLJENJSKE AKTIVNOSTI PRI RAZLIČNIH DUŠEVNIH STANJIH

• razloži vzročno povezanost med telesnimi težavami in duševnimi motnjami;

• razlikuje različna duševna stanja pacienta;

• razloži negovalne probleme, cilje in negovalne intervencije po življenjskih aktivnostih pacientov pri različnih duševnih stanjih

• prepozna vedenje, reakcije in obnašanje pacienta pri različnih duševnih stanjih

• izvaja zdravstveno nego pacienta pri različnih duševnih stanjih

Page 30: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. vsebinski sklop: Diagnostično- terapevtski postopki in posegi DTP

Poklicne kompetence - Sodelovanje in izvajanje pri različnih diagnostično-terapevtski postopki in posegi

- Priprava prostora, pripomočkov, pacienta in sebe na različne diagnostično terapevtske posege in postopke

- Izvajanje zdrasvtvene nege pred, med in po različnih diagnostično terapevtskih posegih

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

Dijak/dijakinja:

• razloži naloge tehnika zdravstvene nege in vlogo v negovalnem in zdravstvenem timu

• razume pomen upoštevanja higiensko-epidemioloških standardov in osebne urejenosti

• razloži prednosti procesne metode dela, naloge zdravstvene nege, metode in oblike dela v zdravstveni negi;

• razlikuje diagnostično terapevtske posege in preiskave (VIKA, EKG, EEG, EMG, RTG, ultrazvočne preiskave, endoskopske preiskave, radioizotopske preiskave, punkcije, biopsije)

• Pozna delovanje zdravil uvrščenih v ATC-klasifikacijo zdravil

• opiše pravila pri aplikaciji terapije • loči oblike zdravil in zdravilnih

pripravkov, pravila shranjevanja, načine aplikacije, stranske učinke in neželene pojave

• pozna negovalno in zdravstveno dokumentacijo

Dijak/dijakinja:

• razlikuje vrste materialov ter pripomočkov za izvajanje zdravstvene nege

• Vzdržuje in shranjuje različne vrste materialov;

• smotrno uporablja material, opremo, pripomočke in aparature;

• Izvaja naloge v negovalnem in zdravstvenem timu v okviru svojih kompetenc

• uporablja procesno metodo dela, izvaja naloge zdravstvene nege, izvaja različne metode in oblike dela v zdravstveni negi;

• Se psiho-fizično pripravi na različne negovalne in terapevtsko diagnostične intervencije

• izvaja negovalne intervencije: sprejem, odpust in premestitev pacienta, telesne meritve, vitalne funkcije, …. );

• sodeluje pri pripravi in izvaja diagnostično-terapevtske posege v okviru svojih pooblastil: medikamentozna terapija, infuzija, odvzem urina, krvi, odvzem brisa in drugega materiala na preiskave, preveza rane

• prepozna alergične reakcije, znake tolerance na zdravila in abstinenčne krize

• Dokumentira svoja opazovanja in negovalne intervencije v dokumentacijo zdravstvene nege in zdravstveno dokumentacijo

Page 31: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 3. vsebinski sklop: Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih - ZNB

Poklicne kompetence Razlikovanje najpogostejših obolenj (patologija)

Ugotavljanje potreb po zdravstveni negi in načrtovanju aktivnosti zdravstvene nege Izvajanje zdravstvene nege po življenjskih aktivnostih Poročanje in dokumentiranje Svetovanje pacientom in svojcem glede negovalnih intervencij in zdravega načina življenja pri posameznih obolenjih Svetovanje pacientu glede dietne prehrane pri posameznih bolezenskih stanjih

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

Zdravstvena nega pacienta z obolenji srca in ožilja

Dijak/dijakinja:

• razlikuje najpogostejša obolenja srca in ožilja ter diagnostične in terapevtske postopke

• Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji srca in ožilja

Dijak/dijakinja:

• Prepozna bolezenske simptome bolezni srca in ožilja

• Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege

• Izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih

• Poroča in dokumentira • svetuje pacientom in svojcem glede

negovalnih intervencij, zdravega načina življenja in prehranjevanja (izbira živil in sestava jedilnika) pri obolenjih srca in ožilja

Zdravstvena nega pacienta z obolenji dihal

• razlikuje obolenja dihal ter diagnostične in terapevtske postopke

• Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji dihal

• Prepozna bolezenske znake bolezni dihal • Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi,

načrtuje aktivnosti zdravstvene nege • Izvaja zdravstveno nego po življenjskih

aktivnostih • Poroča in dokumentira • svetuje pacientom in svojcem glede

negovalnih intervencij, načina življenja in urejenosti bivalnega okolja ter prehranjevanja

Page 32: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

Zdravstvenega nega pacienta z obolenji prebavil

• razlikuje obolenja prebavil ter diagnostične in terapevtske postopke

• Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji prebavil

• Prepozna bolezenske znake bolezni prebavil

• Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege

• Izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih

• Poroča in dokumentira • svetuje pacientom in svojcem glede

negovalnih intervencij, zdravega načina življenja in prehranjevanja (izbira živil in sestava jedilnika) pri obolenjih prebavil

Zdravstvenega nega pacienta z obolenji sečil

• razlikuje obolenja sečil ter diagnostične in terapevtske postopke

• Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji sečil

• Prepozna bolezenske znake bolezni sečil • Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi,

načrtuje aktivnosti zdravstvene nege • Izvaja zdravstveno nego po življenjskih

aktivnostih • Poroča in dokumentira • svetuje pacientom in svojcem glede

negovalnih intervencij, zdravega načina življenja in prehranjevanja (izbira živil in sestava jedilnika) pri obolenjih sečil

Zdravstvenega nega pacienta z obolenji gibal

• razlikuje obolenja in poškodbe gibal ter diagnostične in terapevtske postopke

• Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji in poškodbami gibal

• Prepozna bolezenske znake bolezni in poškodb gibal

• Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege

• Izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih

• Poroča in dokumentira • svetuje pacientom in svojcem glede

negovalnih intervencij, zdravega načina življenja in prehranjevanja (izbira živil in sestava jedilnika) pri obolenjih in poškodbah gibal

Zdravstvenega nega pacienta z obolenji krvi

Page 33: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• razlikuje obolenja krvi ter diagnostične in terapevtske postopke

• Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta s krvnimi obolenji;

• Prepozna bolezenske znake bolezni krvi • Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi,

načrtuje aktivnosti zdravstvene nege • Izvaja zdravstveno nego po življenjskih

aktivnostih • Poroča in dokumentira • svetuje pacientom in svojcem glede

negovalnih intervencij, zdravega načina življenja in prehranjevanja (izbira živil in sestava jedilnika) pri obolenjih krvi

Zdravstvenega nega pacienta z obolenji endokrinih žlez

• razlikuje obolenja endokrinih žlez ter diagnostične in terapevtske postopke

• Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z obolenji endokrinih žlez;

• Prepozna bolezenske znake bolezni endokrinih žlez

• Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege

• Izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih

• Poroča in dokumentira • svetuje pacientom in svojcem glede

negovalnih intervencij, zdravega načina življenja in prehranjevanja (izbira živil in sestava jedilnika) pri obolenjih endokrinih žlez

Zdravstvenega nega pacienta z nevrološkimi obolenji

• razlikuje nevrološka obolenja ter diagnostične in terapevtske postopke

• Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z nevrološkimi pacienti;

• Prepozna bolezenske znake pri nevroloških obolenjih

• Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege

• Izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih

• Poroča in dokumentira • svetuje pacientom in svojcem glede

negovalnih intervencij, zdravega načina življenja in prehranjevanja nevroloških obolenjih

Zdravstvenega nega pacienta s kirurškimi obolenji

• razlikuje vrste anestezije • razlikuje kirurška obolenja in

stanja ter diagnostične in

• Prepozna bolezenske znake pri kirurških obolenjih in stanjih

• Ugotavlja potrebe in izvaja operativno

Page 34: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

terapevtske postopke in posege • Pozna splošna načela obravnave

kirurškega bolnika

zdravstveno nego (pred, med in po operativnem posegu)

• Izvaja diagnostično terapevtske postopke in posege

• Svetuje kirurškim pacientom in svojcem glede negovalnih intervencij, zdravega načina življenja in prehranjevanja

Zdravstvenega nega pacienta z malignimi obolenji

• pozna sumljiva znamenja in onkogene dejavnike

• razlikuje rakava obolenja ter diagnostične in terapevtske postopke

• Pozna splošna načela obravnave pacienta z rakavimi obolenji;

• pozna splošna načela obravnave pacienta pri zdravljenju s sistemsko terapijo, radioterapijo ter splošna načela pri obvladovanju akutne in kronične bolečine

• Prepozna bolezenske znake pri pacientih z rakavimi obolenji;

• Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege

• Izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih

• Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege in izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih pacienta pri zdravljenju s sistemsko terapijo, radioterapijo ter pri akutni in kronični bolečini

• Poroča in dokumentira • svetuje pacientom in svojcem glede

negovalnih intervencij, zdravega načina življenja in prehranjevanja (izbira živil in sestava jedilnika) pri rakavih obolenjih;

Zdravstvenega nega pacienta z infekcijskimi obolenji

• razlikuje infekcijska obolenja ter diagnostične in terapevtske postopke

• Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta z infekcijskimi obolenji;

• Prepozna bolezenske znake infekcijskih obolenj

• Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege

• Izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih

• preprečuje in obvladuje prenos bolnišničnih okužb;

• izvaja zdravstveno nego pacienta v izolaciji • Poroča in dokumentira • svetuje pacientom in svojcem glede

negovalnih intervencij, zdravega načina življenja in prehranjevanja pri infekcijskih obolenjih;

Zdravstvenega nega pacienta z boleznimi

Page 35: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA čutil

• razlikuje obolenja čutil ter diagnostične in terapevtske postopke

• Pozna splošna in specifična načela obravnave pacienta s slabovidnostjo, slepoto, gluhostjo, naglušnostjo, motnjo govora in različnimi obolenji kože in pri starostniku

• Prepozna telesne spremembe pri starostniku • Prepozna bolezenske znake pri pacientih z

obolenji čutil • Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi,

načrtuje aktivnosti zdravstvene nege • Izvaja zdravstveno nego po življenjskih

aktivnostih • Poroča in dokumentira • svetuje pacientom in svojcem glede

zdravega načina življenja in prehranjevanja z obolenji čutil

• Svetuje pacientom in svojcem glede negovalnih intervencij, prehranjevanja starostnika in zdravega načina v tem obdobju

Zdravstveno varstvo ženske in zdravstvena nega pacientke z ginekološkimi obolenji

• pozna načela prenatalnega, perinatalnega in postnatalnega zdravstvenega varstva;

• razlikuje ginekološka obolenja in najpogostejše diagnostične in terapevtske postopke

• Svetuje ženskam glede zdravega načina življenja s poudarkom na zdravstveno varstvo žensk;

• Spremlja nosečnost in porod • Prepozna bolezenske znake pri pacientkah z

ginekološkimi obolenji • Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi,

načrtuje aktivnosti zdravstvene nege po porodu, po carskem rezu in pri ženi z različnimi ginekološkimi obolenji

• Izvaja zdravstveno nego po življenjskih aktivnostih

• Poroča in dokumentira • svetuje otročnicam in pacientkam ter

svojcem glede negovalnih intervencij, zdravega načina življenja in prehranjevanja.

Zdravstvena nega umirajočega in oskrba umrlega

• Pozna smernice in načela paliativne oskrbe;

• Razloži postopke in posege zdravstvene nege umirajočega bolnika;

• Pozna postopke oskrbe umrlega;

• Ugotavlja potrebe po zdravstveni negi, načrtuje aktivnosti zdravstvene nege

• Izvaja zdravstveno nego umirajočega po življenjskih aktivnostih ( paliativna zdravstvena nega)

• Izvaja oskrbo umrlega

Page 36: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• Poroča in dokumentira • Nudi podporo bližnjim umirajočega in

umrlega;

4. vsebinski skop: Prva pomoč in nujna medicinska pomoč NPP

Poklicne kompetence

Poznavanje stanj, ki ogrožajo življenje; Nudenje prve pomoči: Sodelovanje pri izvajanju nujne medicinske pomoči.

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

• pozna delovanje službe nujne medicinske pomoči,

• Pozna stanja, ki ogrožajo življenje; • razloži postopke prve pomoči; • Pozna postopke nujne in dodatne

medicinske pomoči; • pozna postopke triaže; • Pozna postopke zagotavljanje varnosti

sebe in ( poškodovanca, nenadoma obolelega, akutno zastrupljenega ) - prizadetega

• prepozna stanja, ki ogrožajo življenje; • izvaja postopke prve pomoči; • sodeluje pri dodatnih postopkih oživljanja

glede na okoliščine; • sodeluje pri triaži • dokumentira in poroča • zagotavlja varnost pacientov, prizadetih,

sebe, sodelavcev in okolja • svetuje poškodovancem, nenadno

obolelim in bližnjim glede negovalnih intervencij in izogibanju nevarnostim

5. Vsebinski sklop: Fizika v zdravstveni negi FZN

Poklicne kompetence

FIZ 1

Poznavanje in razumevanje merjenja in merskih enot v zdravstvu.

FIZ 2

Poznavanje in razumevanje fizikalnih zakonitosti človeškega telesa.

Page 37: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

FIZ 3

Poznavanje in razumevanje fizikalnih zakonitosti diagnostičnih in terapevtskih naprav ter pripomočkov, s katerimi se srečuje Srednja medicinska sestra/Srednji zdravstvenik pri svojem delu.

FIZ 4

Poznavanje in razumevanje fizikalnih zakonitostih varstva pri delu.

Operativni cilji FIZ 1 Poznavanje in razumevanje merjenja in merskih enot v zdravstvu.

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI Dijakinja (dijak) • opredeli pomen fizike v zdravstvu; • našteje osnovne in izpeljane fizikalne

količine ter njihove različne merske enote, ki se uporabljajo v zdravstvu;

našteje merilnike, ter pozna njihovo uporabo in natančnost za merjenje fizikalnih količin v zdravstvu;

DDiijjaakkiinnjjaa ((ddiijjaakk)) • reši fizikalno »obarvane« medicinske

naloge iz merjenja, s katerimi se srečuje Srednja medicinska sestra/Srednji zdravstvenik pri svojem delu;

• definira in opiše silo ter opredeli njeno

mersko enoto;

• izmeri sile na modelu človeka – pri

različnih obremenitvah (v posameznih

simulacijah obremenitve posameznih

delov človekovega - bolnikovega

telesa);

• pozna in našteje merske enote za prostornino;

• eksperimentalno preverja in

preračunava med medicinskimi votlimi merami (npr. kapljica) in fizikalnimi votlimi merami (npr. mililiter);

• izmeri vitalno kapaciteto svojih pljuč (z

vodnim spirometrom); • izmeri volumen izdihnjenega zraka pri

povprečnem vdihu; • opredeli maso in težo telesa, ter zna iz znane

mase telesa določiti težo telesa; • opredeli gostoto in specifično težo, ter pozna

merski enoti zanju; • opiši delovanje areometra;

• meri gostoto kapljevine s pomočjo

areometra (urometra); •• zna pretvarjati enote: iz enote po dr.

Voglu – v enote gostote;

Page 38: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• definira in opiše navor ter imenuje mersko enoto;

• izmeri navor (v posameznih simulacijah

obremenitve posameznih delov

bolnikovega telesa); • definira tlak sile in našteje merske enote za

tlak; • razlikuje med različnimi merskimi enotami

za tlak, ki se uporabljajo v zdravstvu (kPa,

tor – »mmHg«, bar, mbar); • pozna različne manometre;

• izmeri krvni tlak s pomočjo

živosrebrnega sfigmomanometra in digitalnim merilnikom, ter analizira njuno natančnost;

• opredeli temperaturo in navede merske enote

za temperaturo; • našteje in loči med različnimi tipi

termometrov; • opiše medicinski živosrebrni termometer; • opredeli temperaturne vplive na snov ter

razloži delovanje termometra;

• z različnimi tipi termometrov meri

temperaturo (telesno in okolice); • pretvarja med različnimi merskimi

enotami za temperaturo; • grafično predstavi potek temperature,

tudi na temperaturnem listu;

• loči med temperaturo in toploto; • razlikuje med različnimi merskimi enotami

za merjenje energijske vrednosti hrane (kcal,

Joule, Wh); • opredeli toplotni stroj in obravnava človeka,

kot toplotni stroj;

• izmeri izkoristek človeškega telesa;

• pozna delovanje vlažilca zraka in higrometra; • definira relativno in absolutno vlažnost zraka;

• izmeri vlažnost zraka;

• opredeli glasnost zvoka, ter njeno fiziološko

mersko enoto (decibel, fon); • pozna postopek preverjanja sluha z

audiometrom; • primerja različne metode za preverjanje sluha

in njihovo fizikalno ozadje (audiometer,

glasbene vilice, šepetanje);

• izmeri frekvenčno slišno območje človeka (sebe);

• izmeri glasnost zvoka v delovnem okolju;

• pozna fizikalne količine ter njihove fizikalne

in fiziološke merske enote, uporabljane v okviru fotometrije (lumen, lux, candela);

• z luxmetrom izmeri osvetljenost

delovnega okolja;

• pozna zgradbo očesa (fizikalni pomen

posameznih delov očesa);

• izmeri ostrino vida – klinična metoda za

preverjanje ostrine vida; • izmeri goriščno razdaljo (in lomnost)

leče; • našteje vire nizkofrekvenčnega EM spektra;

• izmeri gostoto magnetnega polja EM

Page 39: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• pozna referenčne mejne vrednosti nizkofrekvenčnega EM valovanja;

valovanj in jih primerja z normativi;

• definira električno napetost, električni tok in

električni upor ter pozna njihove merske enote;

• izmeri električni upor človeškega telesa

(kože) in analizira različne primere;

• pozna fizikalne količine in enote, ki

predstavljajo dozo: aktivnost, obsevna doza, absorbirana doza, ekvivalentna doza;

• izmeri ionizirajoče sevanje v delovnem

okolju (naravno ozadje, umetni vir) in preveri ustreznost zaščite (svinčeni

predpasnik); FIZ 2 Poznavanje in razumevanje fizikalnih zakonitosti delovanja človeškega telesa( skelet in mišice.)

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI Dijakinja (dijak) • našteje vrste sil; • definira trenje in lepenje; • opiše strižne sile; • definira telesno maso; • opredeli pojem težišča; • spozna vzroke za nastanek preležanin; • opiše vpliv sil na nastanek preležanin; • opredeli hidrostatični vzgon in Arhimedov zakon; • spozna osnove biomehanike in kineziologije (sila,

navor, tlak, vzvod, škripec) pri različnih položajih bolnika;

• opiše človeka kot sistem enokončnih in dvokončnih vzvodov (kosti, sklepi, kite in mišice);

spozna fizikalne vidike dvigovanja, vstajanja, posedanja, hoje, pomoči pri hoji, obračanja bolnika v postelji, kopanje bolnika;

Dijakinja (dijak) • določi sile (v posameznih

simulacijah obremenitve

posameznih delov bolnikovega

telesa); • skrbi za zmanjšanje pritiska in

strižnih sil z namenom zmanjšanja nevarnosti preležanin;

• sestavi različne tipe vzvodov primerljive tistim v človeškem telesu;

• eksperimentalno določi težišče telesa;

• uporabi vzvod pri premikanju bolnika;

Obtočila (srce, žile in kri) • opredeli hidrostatični tlak; • opredeli pojem krvnega tlaka; • opiše srce kot »dvojno« črpalko; • definira utripni in minutni volumen srca; • loči med laminarnim in turbulentnim tokom (fizika

krvi, pretakanje krvi–hemodinamika); • pozna pomen prostorninskega pretoka in pretvarja

različne enote za prostorninski pretok; • pozna odvisnost prostorninskega pretoka krvi skozi

žile in ve, od česa je odvisen upor žile; • opiše fizikalno podlago infuzije in transfuzije;

• izpelje postopek merjenja krvnega

tlaka za različne primere (če

človek stoji, leži, merjenje na

nogi, roki, zakaj se meri v višini

srca, ipd); • izdela model žile in simulira

težave do katerih pride zaradi zmanjšanega pretoka krvi po žilah (strdki, obloge);

• spozna vlogo bypass-a; • izračuna in skrbi za minimalno

Page 40: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• pozna nevarnosti prevelike hitrosti infuzije – povečan tlak v žilah;

višino infuzijske (transfuzijske) tekočine, ki še omogoča infuzijo (transfuzijo);

• skrbi za primerno hitrost infuzije (število kapljic na minuto) in izračuna v kolikšnem času infuzija steče (pri dani hitrosti);

Dihanje (pljuča) • pojasni fizikalno osnovo delovanja pljuč;

• izdela model pljuč in analizira

različne primere (npr. ko se

poškoduje prsni koš); Izločanje (urin, blato) • pojasni fizikalni opis polnjenja in praznjenja

mehurja (vpliv hidrostatičnega tlaka urina v

mehurju); • opiše fizikalno delovanje čistilne klizme in razloži

vlogo hidrostatičnega tlaka;

• izračuna višino vode, ki omogoči

ustrezno tlačno razliko, ki vzpodbudi centralni živčni sistem ob praznjenju mehurja;

• skrbi za ustrezno višino posode s tekočino med izvedbo postopka klistiranja;

Regulacija temperature v človeškem telesu • definira moč in toplotni tok ter pozna merske

enote; • opredeli toplotno prevodnost snovi; • pozna različne načine prevajanja toplote s človeškega telesa;

• opiše izolacijski sistem človeškega telesa; • opredeli izhlapevanje; • pozna fizikalne mehanizme ohlajanja in segrevanja človeškega telesa;

• načrtuje fizikalne ukrepe za

preprečitev hipotermije in hipertermije;

• ustrezno zavaruje bolnika pred ohlajanjem in pregrevanjem ter upošteva posebnosti (npr. otroci,

starostniki);

Človeški oddajnik zvoka • opiše zvok, kot valovanje; • loči med slišnim in neslišnim zvokom, ter pozna

njun vpliv na človeka; • pozna nastanek zvoka pri človeku–fizikalni opis

(prsne mišice + pljuča, glasilke in glava); • loči med tonom, zvenom in šumom; • opiše aerodinamični paradoks pri glasilkah;

• primerja glasilke s struno glasbila

in na osnovi tega pove, kdaj bodo glasilke oddajale zvok višje (nižje) frekvence;

• primerja artikulacijo posameznih črk v ustni votlini in s tem nastanek govora;

Človeški sprejemnik zvoka - uho • pozna zgradbo ušesa (fizikalni pomen posameznih

delov ušesa); • opiše prenos zvoka iz zunanjega v notranje uho

(zračno, kostno prevajanje);

• nariše in analizira audiogram; • iz audiograma razbere ušesno

napako;

Page 41: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

Človeško oko • spozna optiko človeškega očesa;

• eksperimentalno ugotovi potek

žarkov pri zdravem, kratkovidnem in daljnovidnem očesu;

Elektrika v človeškem telesu • opiše človeka kot elektronsko vezje;

• uporabi elektriko za stimulacijo

različnih delov človeškega telesa; FIZ 3 Poznavanje in razumevanje fizikalnih zakonitostih diagnostičnih in terapevtskih naprav ter pripomočkov, s katerimi se srečuje Srednja medicinska sestra/Srednji zdravstvenik pri svojem delu.

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI Dijakinja (dijak) • navede delovanje sil in navorov pri uporabi

različnih tehničnih pripomočkov za mobilizacijo bolnika: hodulje, bergle, dvigala, bolniške postelje, invalidski vozički;

Dijakinja (dijak) • pravilno uporablja različne

tehnične pripomočke za mobilizacijo bolnika;

• opiše delovanje (vodnega) spirometra (merjenje

vitalne kapacitete pljuč in forsiranega

ekspiratornega volumna v prvi sekundi – FEV1); • opiše sistem za aplikacijo kisika;

• oceni potrebe po velikosti

bolniške sobe in primerja z normativi;

• izračuna časovno trajanje kisikove jeklenke;

• opiše delovanje dializnega aparata;

• spozna vlogo dializnega aparata;

• pozna bolezenska stanja, ki preprečujejo nastanek

zvoka pri človeku (npr. okvare glasilk);

• uporablja in razume delovanje

priprav, ki omogočajo komuniciranje bolnikom, katerim so odstranili glasilke;

• pozna pomen glasbenih vilic za preverjanje sluha; • pozna postopek preverjanja sluha z audiometrom; • opiše delovanje slušnega aparata; • opiše delovanje stetoskopa;

• uporabi audiogram za nastavitev

slušnega aparata;

• navede osnovne značilnosti ultrazvoka; • našteje vire ultrazvoka; • opiše učinke ultrazvoka na človeško telo; • opiše Dopplerjev pojav; • pozna diagnostično uporabo ultrazvoka v medicini

in opiše zgradbo UZ aparata;

• pojasni nastanek UZ slike ter

odvisnost med kvaliteto UZ slike, prodornostjo UZ valov in njihovo frekvenco;

Page 42: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• pozna terapevtsko uporabo ultrazvoka v medicini; • opiše delovanje ultrazvočnih očal za slepe; • razloži uporabo lupe, teleskopskih očal,

oftalmoskopa, retinoskopa in otoskopa; • opiše merjenje očesnega tlaka (klasična metoda,

merjenje z aparatom);

• predstavi prednosti posameznih

optičnih priprav;

• opiše popolni odboj svetlobe, posledice tega pojava

in uporabo; • opiše svetlobni vodnik; • opiše zgradbo in delovanje endoskopov;

• uporabi navodila o pripravi, oskrbi

po uporabi in shranjevanju endoskopov;

• opiše zgradbo, delovanje laserja in njegovo

uporabo v medicini; • opiše atom in njegovo zgradbo; • opredeli fotonsko naravo EM valovanja; • opiše prehode s sevanjem;

• predstavi prednosti laserja pred

klasičnimi kirurškimi instrumenti;

• opiše metodo termografije; • opiše delovanje IR kamere; • opredeli spekter in pozna vrste spektrov;

• s pomočjo termografa razbere

temperature posameznih delov telesa;

• pojasni prednosti te metode pred drugimi diagnostičnimi metodami;

• opiše zgradbo in delovanje EKG naprave; • navede fizikalne količine in njihove okvirne

vrednosti, ki se pri EKG uporabljajo (nihajni čas,

frekvenco pulza, amplituda napetosti); • opredeli sinusno nihanje; • pojasni elektrokardiogram in primerja EKG s

sledjo sinusnega nihanja;

• razloži vlogo srčnega

spodbujevalnika;

• opiše zgradbo in delovanje EEG naprave;

• razbere značilnosti iz

elektroencefalograma; • razlikuje med velikostnimi redi

napetosti pri EKG in EEG; • opiše nastanek električnih impulzov v skeletnih

mišicah in merjenje (EMG);

• loči med EEG, EKG in EMG;

• opiše zgradbo in delovanje rentgenske cevi; • opredeli rentgenske žarke in opiše zavorni spekter

rentgenske svetlobe; • opiše nastanek rentgenske slike;

• razlikuje med različnimi

metodami rentgenskih preiskav (diaskopija, klasično rentgensko

slikanje, rentgenski CT); • izračuna najkrajšo valovno

dolžino zavornega sevanja;

Page 43: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• opiše zgradbo in delovanje linearnega

pospeševalnika (LINAC); • opiše diagnostične metode: pozitronsko emisijsko

tomografijo ali PET preiskavo, računalniško emisijsko tomografijo posameznih fotonov ali SPECT preiskavo, kardiovaskularno slikanje, preiskavo kosti in sklepov;

• opiše terapije: obsevanje, ki ga oddajajo izviri znotraj človekovega telesa (npr. zdravljenje z

radioaktivnim jodom) in obsevanja, ki ga oddajajo naprave izven človekovega telesa - npr. tako imenovani gama nož;

• opiše atomsko jedro; • pove, kaj pomenijo izrazi: masno število, vrstno

število, nukleon, izotop; • opiše radioaktivne razpade in pove, kaj je

razpolovni čas;

• razloži razliko med posameznimi

diagnostičnimi metodami in ve za kakšen namen se katera od metod uporablja;

• razlikuje med rentgensko terapijo in nuklearno terapijo;

• opredeli resonanco; • opiše metodo jedrske magnetne resonance (MRI -

MMaaggnneettiicc RReessoonnaannccee IImmaaggiinngg): fizikalni opis in delovanje priprave;

• razlikuje med NMR, MRI, PET,

CT in RTG ter pojasni njihove prednosti in slabosti;

FIZ 4 Poznavanje in razumevanje fizikalnih zakonitostih varnosti in zdravja pri delu

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI Dijakinja (dijak) • spozna pravilne postopke (fizikalne) za varovanje

hrbtenice (svoje in tudi bolnikove);

Dijakinja (dijak) • na ustreznem modelu predstavi

obremenitev hrbtenice ob različnih legah telesa;

• opredeli izhlapevanje;

• skrbi za doseganje priporočljivih

vrednosti vlažnosti zraka za posamezna delovna okolja;

• opiše fazne spremembe vode; • razloži vpliv tlaka na vrelišče in tališče; • razloži delovanje termostata; • opiše (in razume) delovanje naprave za sterilizacijo z

vročim suhim zrakom;

• skrbi za pravilno delovanje

avtoklava; • izpelje postopek dezinfekcije

sanitetnega materiala z uporabo Papinovega lonca v posebnih primerih (izredne razmere);

• opredeli hrup;

• izdela načrt za zvočno izolacijo

Page 44: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• pozna zakonsko določene vrednosti hrupa v delovnem okolju;

• pozna aktivne in pasivne ukrepe za zaščito pred hrupom;

prostorov (pasivni in aktivni

ukrepi);

• pozna učinke UZ na mikroorganizme;

• uporabi ultrazvok za

dezinfekcijo (zrak, voda,

čiščenje kirurških instrumentov,

zobozdravstvo); • opredeli UV svetlobo in njene vire; • opiše zgradbo in delovanje živosrebrne svetilke; • opiše vpliv UV svetlobe na človeka in druge

organizme; • primerja značilnosti vseh treh tipov UV svetlobe in

njihov pomen ter vpliv na človeka;

• izvede postopek dezinfekcije s

pomočjo UV svetlobe • skrbi za zaščito oči in kože pred

UV svetlobo;

• pozna škodljive vplive nizkofrekvenčnega EM

valovanja na žive organizme; • pojasni občutljivost elektronskih naprav v

bolnišnicah na nizkofrekvenčna EM valovanja;

• načrtuje delo na oddelku na

način, da čim bolj zmanjša vpliv EM valovanj;

• loči med električnimi prevodniki in izolatorji; • spozna razlike v terminologiji pri fiziki in v

zdravstveni stroki in ju uskladi; • pozna mejne vrednosti električnega toka in

električne napetosti, ki so nevarne za človeka in dejavnike, ki vplivajo na stopnjo nevarnosti;

• pozna nekatere elemente električnih tokokrogov, s katerimi se srečuje v delovnem okolju (varnostna

stikala, vtičnice,…); • pozna nevarnosti električnega toka:

• pravilno in varno uporablja

aparate za zdravstveno nego, pri katerih je osnova učinkovanja električni tok in razume njihovo delovanje;

• pri uporabi aparatov se zaveda nevarnosti električnega toka in upošteva omejitve;

• razume pomen električnih količin, s katerimi se sreča na električnih pripravah;

• skrbi za varno delovno okolje; • opiše absorbcijo rentgenskih žarkov v snovi; • našteje detektorje rentgenskih žarkov;

• skrbi za varnost pri rentgenskih

preiskavah;

• razume terapevtsko uporabo visokoenergetskih

rentgenskih žarkov in curka hitrih elektronov;

• skrbi za varnost ob uporabi

linearnih pospeševalnikov;

• pozna učinke sevanja na človeško telo; • pozna žepni dozimeter in druge detektorji

ionizirajočega sevanja;

• izmeri ionizirajoče sevanje v

delovnem okolju (naravno

ozadje, umetni vir) in preveri

Page 45: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• našteje in opiše vrste zaščite pred ionizirajočim sevanjem;

• pozna predpise za posebej izpostavljena delovna mesta (radiologija);

• pozna skupno letno dozo v Sloveniji (naravni in

umetni viri);

ustreznost zaščite (svinčeni

predpasnik); • skrbi za varnost zaposlenih in

bolnikov ob izpostavljenosti radioaktivnim izotopom;

• uporablja radioaktivne žarke za sterilizacijo produktov, ki so občutljivi na visoke temperature;

Page 46: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: ZDRAVSTVENA NEGA OTROK IN MLADOSTNIKOV ZNO

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak:

• Razvije ključno kompetenco učiti se učiti • Razvije ključno kompetenco varovanje zdravja in okolja ter varnost in zdravje pri delu • Razvije ključno kompetenco informacijsko komunikacijska pismenost • Razvija poklicno identiteto • Razvije čut odgovornosti in etičnega ravnanja v odnosu do otrok in mladostnikov ter

do njihovih staršev, sodelavcev in pomembnih drugih • Razvije zmožnosti samostojnega izvajanja negovalnih intervencij po življenjskih

aktivnosti po procesni metodi dela v zdravstveni negi • Razvije zmožnost sodelovanja pri diagnostično terapevtskih posegih • Razvije zmožnosti za izvajanje zdravstvene nege pri različnih bolezenskih stanjih po

procesni metodi dela • Razvije osebno in poklicno odgovornost izvajanja prve pomoči in nujne medicinske

pomoči 3. Vsebinski sklopi: 1. Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi otroka in mladostnika 2. Diagnostično terapevtski posegi in postopki v zdravstveni negi otroka in mladostnika 3. Zdravstvena nega otroka in mladostnika pri različnih bolezenskih stanjih

1. Vsebinski sklop: Zdravstvena dejavnost in življenjske aktivnosti v zdravstveni negi

otrok in mladostnikov

Poklicne kompetence

Poznavanje organiziranosti zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov

Izvajanje zdravstvene nege otroka in mladostnika po življenjskih aktivnostih

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

ORGANIZIRANOST ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Dijak/dijakinja: • pozna zdravstveno varstvo matere in otroka • pozna dejavnike, ki ogrožajo zdravje otroka,

Dijak/dijakinja: • sodeluje pri izvajanju zdravstvenega varstva

otrok in mladostnikov v dispanzerski in bolnišnični dejavnosti

Page 47: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

mladostnika in družine

• opiše psihofizičen razvoj otroka glede na različna starostna obdobja

• pozna osnovne zakonitosti komunikacije • razloži pomen cepljenja otrok in koledar

cepljenja v različnih starostnih obdobjih

• poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege

NOVOROJENČEK IN NEDONOŠENČEK • razlikuje telesne in fiziološke značilnosti

novorojenčka in nedonošenčka

• ugotavlja potrebe, načrtuje in izvaja

zdravstveno nego novorojenčka in nedonošenčka

• poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege

DOJENČEK • razloži telesni, spoznavni in psihosocialni razvoj

dojenčka

• ugotavlja potrebe, načrtuje in izvaja

zdravstveno nego glede na potrebe dojenčka

• poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege

DIHANJE • pozna značilnosti dihanja glede na starostna

obdobja otroka • razloži aktivnosti, ki jih vsak dan izvajamo za

učinkovito dihanje pri otroku

• ugotavlja potrebe, načrtuje in izvaja

zdravstveno nego pri aktivnosti dihanja pri otroku in mladostniku

• poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege

PREHRANJEVANJE IN PITJE • razloži pomen hrane in tekočine za zdravega

otroka in mladostnika • pozna značilnosti prehranjevanja otroka in

mladostnika glede na posamezna starostna obdobja

• opiše možne zaplete pri hranjenju • razloži pomen dojenja za mater in otroka in nudi

podporo za zagotavljanje uspešnega dojenja • razloži pravilno pridobivanje telesne mase in

odstopanja v različnih starostnih obdobjih

• ugotavlja potrebe, načrtuje in izvaja

zdravstveno nego pri aktivnosti prehranjevanja in pitja

• izbere živila in pravilno pripravi posamezni obrok pri otroku glede na starost

• izvaja hranjenje otroka na različne načine, primerno starostnemu obdobju

• higiensko vzdržuje pripomočke za hranjenje, pitje in dojenje

• vzpodbuja in nadzoruje mater pri dojenju • izvede tehtanje in merjenje dolžine otroka • poroča in dokumentira opravljene

intervencije zdravstvene nege

Page 48: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

IZLOČANJE IN ODVAJANJE • razloži posebnosti pri izločanju urina, blata,

bruhanja, bljuvanja in potenja pri otroku glede na starostna obdobja

• spremlja izločanje in odvajanje in

prepozna odstopanja • ugotavlja potrebe, načrtuje in izvaja

zdravstveno nego pri aktivnosti izločanja in odvajanja

• opazuje in meri izločke • poroča in dokumentira opravljene

intervencije zdravstvene nege

Page 49: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

GIBANJE IN USTREZNA LEGA • pozna motorični razvoj pri otroku in mladostniku

glede na različna starostna obdobja • razlikuje odstopanja v normalnem razvoju otroka

(motnje v telesnem razvoju ) • razlikuje položaje otroka glede na njegove

potrebe

• spremlja razvoj otroka in ga namesti v

ustrezni položaj glede na njegove potrebe • pravilno rokuje z dojenčkom ( handling ) • vzpodbuja otroka pri gibanju • izvaja zdravstveno nego pri otroku glede

gibanja in ustrezne lege

SPANJE IN POČITEK • pozna ritem in pomen spanja za zdravega otroka

in mladostnika • razloži dejavnike za mirno in varno spanje in

počitek

• prepozna motnje spanja pri otroku in

mladostniku • izvaja zdravstveno nego pri otroku za

mirno in varno spanje in počitek • poroča in dokumentira opravljene

intervencije zdravstvene nege

OBLAČENJE IN SLAČENJE • pozna posebnosti oblačenja in slačenja pri otroku

različnih starostnih obdobjih

• previja dojenčka in malega otroka na

različne načine • rokuje s čistim in umazanim perilom • svetuje primerno kvaliteto oblačil in

obutve • zagotovi, da je otrok v prostoru primerno

oblečen • vzpodbuja otroka k sodelovanju in

samostojnemu oblačenju in slačenju • izvaja zdravstveno nego pri oblačenju,

slačenju in obuvanju otroka glede na njegovo starost

VZDRŽEVANJE NORMALNE TELESNE

TEMPERATURE • razlikuje normalne vrednosti telesne temperature

in odstopanja • pozna različna merjenja telesne temperature

• meri telesno temperaturo na različne

načine • prepozna odstopanja od normalne telesne

temperature • izvaja zdravstveno nego otroka za

vzdrževanje normalne telesne temperature

• poroča in dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege

OSEBNA HIGIENA IN UREJENOST • razloži pomen osebne higiene in urejenosti otroka

in mladostnika v različnih starostnih obdobjih • razlikuje spremembe na koži in sluznici zaradi

neustrezne nege • pozna rast in razvoj zobovja pri otroku in

mladostniku

• izvaja osebno higieno in skrbi za urejenost

otroka • prepozna spremembe na koži in sluznici

ter ustrezno ukrepa • izvaja nego zobovja • izvaja negovalne intervencije ob sednosti,

Page 50: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

sooru in temenicah • izvaja nego popka • vzdržuje pripomočke za osebno higieno • poroča in dokumentira opravljene

intervencije zdravstvene nege

IZOGIBANJE NEVARNOSTIM V OKOLJU • pozna dejavnike, ki ogrožajo otrokovo varnost v

različnih okoljih

• svetuje staršem glede varnosti otroka

doma, igrišču, cesti, vožnji v avtomobilu • preprečuje poškodbe, padce, zadušitve,

opekline, zastrupitve in druge nesreče otroka v različnih starostnih obdobjih

ODNOSI Z LJUDMI, IZRAŽANJE ČUSTEV,

OBČUTKOV IN POTREB, IZRAŽANJE VERSKIH ČUSTEV

• pozna načine komunikacije z otroki in mladostniki

• pozna pravice otrok, mladostnikov in staršev

• prepozna izražanje otrokovih potreb (

verbalni , neverbalni način ) glede na starost otroka

• vzpostavlja in izvaja komunikacijo z otrokom, mladostnikom in straši glede na njegove potrebe

• otroka vzpodbuja k izražanju lastnih občutkov in potreb

• izvaja terapevtsko komunikacijo • upošteva različna verska prepričanja

otroka in staršev • poroča in dokumentira opravljene

intervencije zdravstvene nege

KORISTNO DELO, RAZVEDRILO IN REKREACIJA

• razloži pomen igre za telesni, psihični in socialni razvoj otrok in mladostnikov

• razloži pomen različnih pristopov k igri, tehnike učenja in izbiro igrač za razvij otroka in mladostnika

• spodbuja otroka k različnim telesnim

aktivnostim • zaposli otroka s primerno igračo glede

na otrokovo starost in razvojno stopnjo • higiensko vzdržuje otrokove igrače

UČENJE IN PRIDOBIVANJE ZNANJA, ZDRAVSTVENOVZGOJNI NASVETI OTROKOM, MLADOSTNIKOM IN NJIHOVIM STARŠEM

• pozna pomen promocije zdravja otrok in mladostnikov

• pozna zdravstveno vzgojne oblike in metode

• sodeluje in izvaja svetovanje otroku,

mladostniku in staršem za ohranjanje zdravja

2. Vsebinski sklop: Diagnostično terapevtski posegi in postopki v zdravstveni negi

otroka in mladostnika INO

Page 51: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

Poklicne kompetence

Sodelovanje pri pripravi in izvajanju diagnostičnih in terapevtskih posegov z

diplomirano medicinsko sestro in/ali zdravnikom Izvajanje diagnostično terapevtskih posegov in postopkov v zvezi z zdravstveno nego otroka in mladostnika

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV • pozna vrste in pomen posameznih

diagnostično terapevtskih posegov, njihovo izvedbo in zaplete pri otroku in mladostniku

• pozna različna drže otroka za varno izvedbo diagnostično terapevtskega posega

• opiše psihosocialna dogajanja v trikotniku Srednja medicinska sestra/Srednji zdravstvenik – otrok – starši

• opiše pravila pri aplikaciji terapije • loči oblike zdravil in zdravilnih

pripravkov, pravila shranjevanja, načine aplikacije, stranske učinke in neželene pojave

• pridrži otroka ob izvajanju

diagnostično terapevtskih posegov • sodeluje pri pripravi in izvedbi

diagnostično terapevtskih posegov • informira starše in otroka, ter pridobi

njihovo privolitev • zagotavlja varnost in zasebnost

pacienta • izvede psihofizično pripravo otroka

na njemu razumljiv način • spremlja in/ali zagotavlja varno

spremstvo pacienta • odvzame material za preiskave po

naročilu zdravnika in ga pripravi za transport

• odvzame brise iz različnih delov telesa za naročene preiskave

• odvzame urin in blato za naročene preiskave

• sodeluje pri drugih naročenih preiskavah

• izvede psihofizično pripravo otroka ob aplikaciji zdravil na njemu razumljiv način

• pripravi voziček s pripomočki za razdeljevanje zdravil

• aplicira zdravila na različne načine • upošteva pravila pri razdeljevanju

terapije • nadzoruje otroka pri zaužitju

zdravila • opazuje in beleži pojav stranskih

učinkov na zdravila ter ukrepa

Page 52: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

3. Vsebinski sklop: Zdravstvena nega otroka in mladostnika pri različnih bolezenskih

stanjih BOM

Poklicne kompetence

Izvajanje zdravstvene nege pri otroku in mladostniku z obolenji prebavil, dihal,

sečil, srca, krvnega sistema, endokrinih žlez, živčevja in z motnjami v razvoju Izvajanje ukrepov pri nujnih stanjih

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

Dijak/dijakinja: • pozna otrokove reakcije na bolezen in

hospitalizacijo • pozna pravice otroka in staršev v

bolnišnici • opiše reakcije otroka z akutno in

kronično boleznijo • pozna reakcije otroka na bolezen

doma in v bolnišnici

Dijak/dijakinja: • sodeluje pri sprejemu, premestitvi

in odpustu pacienta • informira starše in otroka ter

pridobi njihovo privolitev • upošteva pravice hospitaliziranih

otrok (Magna karta) • sodeluje pri pripravi in izvedbi

diagnostičnih posegov pri otroku in mladostniku

• preprečuje psihični in fizični hospitalizem otroka in mladostnika

• sodeluje pri pripravi in izvedbi terapevtskih posegov

• dokumentira svoje delo

ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI PREBAVIL • pozna vzroke in znake, ki spremljajo

otroka z obolenji prebavil • pozna zdravstveno nego pri obolenjih

prebavil glede na negovalne probleme

• ugotavlja potrebe po zdravstveni negi – negovalne

probleme • sodeluje pri načrtovanju aktivnosti zdravstven nege

• izvaja zdravstveno nego • vrednoti zdravstveno nego

ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI DIHAL • pozna vzroke in znake, ki spremljajo

otroka z respiratornimi obolenji • pozna zdravstveno nego pri

respiratornih obolenjih glede na negovalne probleme

• ugotavlja potrebe po zdravstveni

negi - negovalne probleme • sodeluje pri načrtovanju aktivnosti

zdravstvene nege • izvaja zdravstveno nego • vrednoti zdravstveno nego

Page 53: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI SEČIL • pozna vzroke in znake, ki spremljajo

otroka z obolenji sečil • pozna zdravstveno nego pri obolenjih

sečil glede na negovalne probleme

Dijak: • ugotavlja potrebe po zdravstveni

negi - negovalne probleme • sodeluje pri načrtovanju aktivnosti

zdravstvene nege • izvaja zdravstveno nego • vrednoti zdravstveno nego

ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI SRCA • pozna vzroke in znake, ki spremljajo

otroka z obolenji srca • pozna zdravstveno nego pri obolenjih

srca glede na negovalne probleme

• ugotavlja potrebe po zdravstveni

negi - negovalne probleme • sodeluje pri načrtovanju aktivnosti

zdravstvene nege • izvaja zdravstveno nego • vrednoti zdravstveno nego

ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI KRVNEGA SISTEMA • pozna vzroke in znake, ki spremljajo

otroka z obolenji krvnega sistema • pozna zdravstveno nego pri obolenjih

krvnega sistema glede na negovalne probleme

• ugotavlja potrebe po zdravstveni

negi - negovalne probleme • sodeluje pri načrtovanju aktivnosti

zdravstvene nege • izvaja zdravstveno nego • vrednoti zdravstveno nego

ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI ENDOKRINIH ŽLEZ • pozna vzroke in znake, ki spremljajo

otroka z obolenji endokrinih žlez • pozna zdravstveno nego pri obolenjih

endokrinih žlez glede na negovalne probleme

• ugotavlja potrebe po zdravstveni

negi - negovalne probleme • sodeluje pri načrtovanju aktivnosti

zdravstvene nege • izvaja zdravstveno nego • vrednoti zdravstveno nego

ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA IN MLADOSTNIKA Z OBOLENJI ŽIVČEVJA • pozna vzroke in znake, ki spremljajo

otroka z obolenji živčevja • pozna zdravstveno nego pri obolenjih

živčevja glede na negovalne probleme

• ugotavlja potrebe po zdravstveni

negi - negovalne probleme • sodeluje pri načrtovanju aktivnosti

zdravstvene nege • izvaja zdravstveno nego • vrednoti zdravstveno nego

ZDRAVSTVENEGA NEGA OTROKA Z MOTNJAMI V RAZVOJU • pozna vzroke in znake, ki spremljajo

otroka z motnjami v razvoju • pozna zdravstveno nego pri otrocih z

motnjami v razvoju glede na

• ugotavlja potrebe po zdravstveni

negi - negovalne probleme • sodeluje pri načrtovanju aktivnosti

zdravstvene nege • izvaja zdravstveno nego

Page 54: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

negovalne probleme

• vrednoti zdravstveno nego • pozna osnovne načine

komunikacije z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami

• razvije posebno empatičen odnos do otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

NUJNA STANJA V OTROŠKEM OBDOBJU • pozna izvajanje prve pomoči in nujne

medicinske pomoči pri otroku in mladostniku

• nudi prvo pomoč in sodeluje pri

izvajanju nujne medicinske pomoči

Page 55: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: ZDRAVSTVENA NEGA V GERIATRIČNI DEJAVNOSTI ZNG

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak/dijakinja:

pozna posebnosti zdravstvene nege v geriatriji izvaja zdravstveno nego starostnika v različnih situacijah izvaja diagnostično terapevtske postopke, izvaja intenzivno zdravstveno nego (negibljivega

starostnika, težje duševno prizadetih in osebnostno motenih starostnikov, življenjsko ogroženih starostnikov in starostnikov popolnoma odvisnih od zdravstveno-negovalnega osebja) pri zadovoljevanju vseh življenjskih potreb, po težkih operacijah, komplikacijah po kemoterapiji in obsevanju, pri poslabšanju kroničnih bolezni ter ukrepanje v nepričakovanih situacijah

izvaja zdravstveno vzgojo starostnika, svojcev in širše socialne skupnosti.

3. Poklicne kompetence:

Dijak/dijakinja:

izvajanje zdravstvene nege starostnika pri različnih bolezenskih stanjih

4. Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

Dijak/dijakinja: • opiše postopke sprejema starostnika v zdravstvene,

socialnovarstvene in druge ustanove oziroma zavode,

• razloži postopke premestitve in odpusta starostnika, • pozna postopke ravnanja ob smrti bolnika, • opiše zdravstveno-negovalno dokumentacijo,

postopke ravnanja z dokumentacijo in izpolnjevanje le-te,

• pozna etična načela, pravice starostnika, reševanje etičnih dilem in koncept zagovorništva,

• pozna smernice za zagotavljanje varnosti starostnika,

• pozna nacionalne smernice za razvoj kakovosti s področja gerontološke zdravstvene nege,

• razloži pomen aktivne vloge starostnika in družine v procesu zdravstvene nege.

Dijak/dijakinja: • izvaja sprejem, odpust in premestitev ter postopke

ob smrti , • pridobiva avto- in heteroanamnestične podatke, • pripravlja in ureja zdravstveno-negovalno

dokumentacijo starostnika, • razmišlja o podatkih in oblikuje pisno poročilo o

starostniku, ki ga je ob izteku delovnega časa smiselno prenesti sodelavcem v ustni in pisni obliki,

• zna aktivno vključevati starostnika v proces zdravstvene nege,

• zagotavlja varno in mirno okolje, • sodeluje s svojci pri sprejemu, odpustu in premestitvi

ali smrti starostnika.

Page 56: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• pozna vedenja iz gerontologije in geriatrije ter princip izvajanja zdravstvene nege pri starostniku,

• opiše dejavnike, ki vplivajo na zdravo staranje, • opiše fiziološke in psihološke značilnosti starostnika, • pozna posledice institualizacije – bivanja, • pozna standarde gerontološke zdravstvene nege, • razloži kategorizacijo - merila zahtevnosti

zdravstvene nege v socialno varstvenem zavodu, • opiše zakonitosti komunikacije in specifične zahteve

komunikacije s starostniki,

• oceni, določi in izvaja aktivnosti zdravstvene nege za zadovoljevanje temeljnih življenjskih aktivnosti po PZN,

• kontaktira s starostnikovimi svojci, starostniki, skrbniki in/ali pomembnimi drugimi

• vzpodbuja starostnika k samostojnem izvajanju življenjskih aktivnosti,

• upošteva nujnost prilagoditve zdravstvene nege starostnikom,

• dokumentira opravljene intervencije in postopke zdravstvene nege, opiše stanje, posebnosti in spremembe zdravstvenega stanja starostnika,

• poroča in sodeluje s člani negovalnega tima ter ostalimi sodelavci.

• usmerja starostnika k aktivnejši vlogi pri zadovoljevanju življenjskih potreb,

• pomaga starostniku v procesu prilagajanja na novo življenjsko okolje, bolezensko situacijo in eventualne posledice bolezni,

• spodbuja starostnika k ohranjanju, vzdrževanju in vzpostavljanju novih socialnih stikov v ustanovi,

• spodbuja socialne veščine in komunikacijo

• opiše simptomatiko in zdravljenje ter rehabilitacijo starostnika pri najpogostejših geriatričnih bolezenskih stanjih,

• opiše zdravstveno nego starostnika z najpogostejšimi kroničnimi boleznimi

• pozna paliativno oskrbo in zdravstveno nego hudo

bolnega in umirajočega

• pripravi starostnika na diagnostične in terapevtske posege in postopke ter rehabilitacijske postopke.

• oceni vitalno ogroženost starostnika, • oceni, določi in izvaja aktivnosti zdravstvene nege po

procesni metodi dela pri najpogostejših geriatričnih bolezenskih stanjih.

• izvaja zdravstveno nego življenjsko ogroženih starostnikov in starostnikov popolnoma odvisnih od zdravstveno-negovalnega osebja pri zadovoljevanju vseh življenjskih potreb,

• izvaja zdravstveno nego hudo bolnega in umirajočega • izvaja oskrbo umrlega

• pozna zdravstveno vzgojno delo povezano z tretjim

življenjskim obdobjem

• poučuje širše socialno okolje o značilnostih

starostnega obdobja in značilnih bolezenskih stanjih v starosti.

Page 57: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: ZDRAVSTVENA NEGA V PSIHIATRIČNI DEJAVNOSTI ZNP

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak/dijakinja:

• izvaja zdravstveno nego pacienta v psihiatriji • razvija sposobnosti komuniciranja, opazovanja, prepoznavanja različnih vedenj • oblikuje pozitivno naravnanost, etično držo in poklicno pripadnost • Sodeluje pri pripravi pacienta in izvajanju diagnostičnih, terapevtskih posegov in

postopkov • Ukrepa v urgentnih in nepričakovanih situacijah pri psihiatričnih pacientih • Izvaja zdravstveno vzgojo pacienta, svojcev ter skrbi za osebnostno rast in razvoj • Sodeluje pri socioterapevtskem delu na oddelku

Poklicne kompetence:

Dijak/dijakinja:

• Izvajanje zdravstvene nege pacienta in/ali oseb z duševnimi motnjami v različnih stanjih bolezni ter v različnih življenjskih obdobjih pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

Dijak/dijakinja: • razloži standardne postopke

sprejema psihiatričnega bolnika • pozna postopke premestitve in

odpusta psihiatričnega bolnika • opiše zdravstveno negovalno

dokumentacijo in postopke ravnanja z dokumentacijo

• opiše etična načela in pravice bolnikov

• pozna smernice za zagotavljanje varnosti bolnikov

• pozna nacionalne smernice za razvoj kakovosti

• opiše negovalni intervju

Dijak/dijakinja: • sodeluje pri sprejemu, odpustu in

premestitvi pacienta • pripravi in izpolni bolnikovo

dokumentacijo • ukrepa ob PVU in zagotavlja kontinuiteto

varnosti • izvede zdravstveno-negovalni intervju ob

sprejemu

• pozna definicije duševnega zdravja

• razloži standarde psihiatrične

• oceni, določi in izvede aktivnosti zdravstvene nege za zadovoljevanje temeljnih življenjskih aktivnosti

Page 58: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

zdravstvene nege

• opiše proces zdravstvene nege, teorije zdravstvene nege in negovalne diagnoze

• pozna kategorizacijo zahtevnosti zdravstvene nege

• vzpostavi kontakt z bolnikovimi svojci in/ali pomembnimi drugimi

• dokumentira opravljene intervencije zdravstvene nege, opiše stanje, posebnosti in spremembe zdravstvenega stanja

• zagotovi varno in terapevtsko okolje • izvaja kategorizacijo bolnika glede na

kategorije

• pozna elemente terapevtskega

okolja • pozna elemente komunikacije in

terapevtsko komunikacijo • opiše možnosti psihosocialne

rehabilitacije

• usmerja pacienta k aktivnejši vlogi pri

zadovoljevanju življenjskih potreb • nudi pomoč bolniku v procesu

prilagajanja na okolje, bolezensko situacijo in eventualne posledice bolezni

• spodbuja bolnika k ohranjanju socialnih stikov, vzdrževanju in po potrebi širjenju socialne mreže

• spodbuja in uči bolnika socialnih veščin in komunikacije

• spodbuja pacienta k aktivnostim za čimprejšnjo vrnitev v delovno, učno in življenjsko okolje

• opiše interdisciplinarno obravnavo bolnika z duševnimi motnjami

• pozna teorije in razvoj dinamike v skupini

• pozna osnove socioterapije in psihoterapije

• opiše specifične diagnostične postopke v psihiatriji

• pripravi bolnika in ga usmerja na individualno in skupinsko terapijo

• opazuje medosebno dogajanje v skupini • pripravi bolnika na specifične

diagnostične in terapevtske posege in postopke (EEG, psihološki pregled, nevrološki pregled)

• pozna ocenjevalne lestvice v psihiatriji

• pozna lestvice za ocenjevanje dejavnikov tveganja v psihiatriji in hitro oceno agresivnosti

• ocenjuje agresivno in suicidalno vedenje oz. drugih dejavnikov tveganja v psihiatriji

• izmeri in testira prisotnost psihotropnih substanc v telesu

• uporablja medicinsko tehnične aparature in pripomočke

• upošteva higienska in aseptična načela

• pozna organske duševne motnje in zdravstveno nego

• pozna motnje razpoloženja in zdravstveno nego

• pozna shizofrenijo in druge

• izvaja zdravstveno nego bolnika s kognitivnimi motnjami

• izvaja zdravstveno nego suicidalno ogroženega bolnika

• izvaja zdravstveno nego bolnika z

Page 59: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

psihotične motnje in zdravstveno nego

• pozna anksiozne motnje in krizna stanja in zdravstveno nego

• pozna bolezni odvisnosti in intervencije zdravstvene nege

• pozna suicidalno vedenje in intervencije zdravstvene nege

• pozna vzroke nasilnega vedenja in posebne varovalne ukrepe

• pozna duševne motnje v otroštvu in adolescenci

• pozna manipulativno in samopoškodbeno vedenje

• pozna motnje hranjenja

nasilnim vedenjem • obvlada izvaja posebne varovalne ukrepe

ob nasilnem in suicidalnem vedenju • izvaja zdravstveno nego oseb z anksiozno

motnjo in oseb v krizi • sodeluje in izvaja zdravstveno nego

otrok, mladostnikov, odraslih in starostnikov s specifičnimi duševnimi motnjami

• sodeluje in izvaja zdravstveno nego na področju rehabilitacije ljudi z duševno motnjo in sodeluje pri povezovanju in/ali v skupnostnih službah

• vzpostavlja terapevtski odnos • izvaja terapevtsko komunikacijo • izvaja socioterapevtsko obliko dela

• pozna protokol akutno ogroženega bolnika

• pozna principe triaže in organizacijo dela zdravstvene nege v psihiatriji

• pozna pravne osnove (Zakon o duševnem zdravju) in principe varnosti pacientov in okolja (sprejem brez privolitve, zagovorništvo)

• opazuje, izvaja, vodi in nadzira akutno ogroženega bolnika (suicidalno vedenje, delirij, agresivna ekskalacija)

• dokumentira in poroča po protokolu • zagotavlja varnost bolnikov in okolja,

sebe in sodelavcev

• obvlada terapevtsko komunikacijo • pozna psihofizične posebnosti

posameznih življenjskih obdobij • obvlada spretnosti vodenja

pogovornih skupin in svetovanja • pozna posebnosti zdravstvene

vzgoje za sprejem in razumevanje ljudi z duševno motnjo

• zna uporabljati tehnike terapevtske komunikacije

• pozna posebnosti posameznih življenjskih obdobij

• svetuje in poučuje bolnika in svojce o preventivi ponovitve bolezni

• svetuje in poučuje bolnika in svojce obvladovanja in razumevanja bolezenskega procesa

• pritegne in vodi pogovorne skupine • svetuje o zmanjševanju posledic duševne

bolezni • informira širše socialno okolje za

sprejemanje in razumevanje ljudi z duševno motnjo

• pozna elemente skupinskega dela • pozna dinamiko dela v skupini

• upošteva individualne posebnosti bolnikov pri vključevanju v skupino

• sodeluje pri evalvaciji prispevkov bolnikov v skupini

• vodi socioterapevtsko skupino (pogovorna, tematska, trening socialnih veščin)

Page 60: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

Page 61: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: ZDRAVSTVENA NEGA V REŠEVALNI DEJAVNOSTI ZNR

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak/dijakinja:

• izvajanje zdravstvene nege pacienta v reševalni dejavnosti • varovanje zdravja in okolja, odgovornost za lastno varnost in varnost drugih

3. Poklicne kompetence

− Nudenje prve in nujne medicinske pomoči, izvajanjen temeljnih

postopkov oživljanja z uporabo najsodobnejše opreme za reševanje

4. Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

• pozna veljavno zakonodajo o nujni medicinski pomoči in reševalnih prevozih v RS

• obvlada predpisane postopke reševalne službe v primeru velikih nesreč in katastrof

• pozna standarde in lastnosti osebne varovalne opreme in zaščitne obleke

• pozna specifične nevarnosti pri delu v reševalni službi

• pozna postopek čiščenja in vzdrževanja reševalnega vozila

• pozna predpise o varnosti v cestnem prometu in ustreznost stanja reševalnega vozila v skladu s predpisi

• opiše pripravo bolniškega prostora, reševalne pripomočke, material in medicinsko opremo pred in po intervenciji

• opiše pravilno uporabo delovne, zaščitne obleke in uporabo zaščitnih sredstev

• izvede higiensko pripravo sebe pred in po intervenciji

Page 62: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

• pozna transport pacienta z reševalnim

vozilom in drugimi transportnimi sredstvi

• opiše temeljni pregled pacienta • pozna predpisane postopke v zvezi s

prevzemom in predajo pacienta • pozna principe triaže • pozna osnovne principe tehničnega

reševanja • obvlada prvo in nujno medicinsko

pomoč v okviru svojih pristojnosti • obvlada temeljne postopke oživljanja

otrok in odraslih • obvlada imobilizacijo s sodobnimi

pripomočki • pozna faze poroda in prvo oskrbo

novorojenčka • pozna zdravstveno negovalno

dokumentacijo o nujni medicinski pomoči in reševalni službi

• pozna organizacijo in delovanje dispečarske službe v zdravstvu

• obvlada komunikacijo s pacientom, njegovimi svojci in zdravstvenimi delavci v okviru svojih pristojnosti

• obvlada komunikacijo s poškodovancem, njegovimi svojci, sodelavci in pomembnimi drugimi v izrednih razmerah

• pozna predpise o varnosti in varovanju zdravja pri delu ter varovanju okolja

• obvlada postopke za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti pacienta, sodelavcev in svojcev

• preverja prehodnost dihalne poti • zagotavlja prosto dihalno pot • preverja prisotnost vitalnih znakov • izvaja temeljne postopke oživljanja s

pomočjo medicinsko-tehničnih pripomočkov (dihalni balon z obrazno masko in uporabo kisika)

• izvaja umetno ventilacijo s pomočjo pripomočkov

• izvaja defibrilacijo s pomočjo (pol)avtomatskega defibrilatorja

• izvaja imobilizacijo ekstremitet in celega telesa s pomočjo sodobnih pripomočkov za imobilizacijo

• zaustavlja krvavitve z različnimi metodami in tehnikami

• izvaja oskrbo ran • aplicira kisik

Page 63: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: ZDRAVSTVENA NEGA V ZOBOZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI

2. Usmerjevalni cilji: Dijak/dijakinja:

• Razvija poklicno identiteto zobne asistentke • Razvije čut odgovornosti in etičnega ravnanja v odnosu do pacientov, sodelavcev in

pomembnih drugih • Razvije zmožnosti samostojnega izvajanja higienskih ukrepov in postopkov za

preprečevanja infekcij • Razvije zmožnost sodelovanja pri diagnostično terapevtskih posegih • Razvije zmožnosti za izvajanje zdravstvene nege pri različnih bolezenskih stanjih • Razvije osebno in poklicno odgovornost izvajanja prve pomoči in nujne medicinske

pomoči • Razvije socialne in komunikacijske spretnosti • pozna strokovne izraze, topografske ravnine s strokovnimi izrazi in se zaveda pomena

enotne medicinske terminologije in se usposobi se za spremljanje strokovne literature, 3. Vsebinski sklopi: 1. Anatomija in fiziologija glave in vratu 2. Anatomija, histologija in fiziologija ustne votline in zobnega organa 3. Zobozdravstvo 4. Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti

1. Vsebinski sklop: anatomija in fiziologija glave in vratu

Poklicne kompetence:

Poznavanje anantomije in fiziologije glave in vratu Razumevanje strokovne anatomsdke terminologije

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

Page 64: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

Našteje in opiše: • nosnica - os nasale • koščena nosna pregrada - vomer • kosti ličnega dela (zgornja čeljustnica –

maxilla, nebnica - os palatinum • ličnica - os zygomaticum, spodnja čeljustnica – mandibula,podjezična kost – os hyoideum )

• razloži vlogo zdrave, pravilno sestavljene

hrane na mineralizacijo kosti, • razlikuje posamezno kost, jo uvrsti v določeno

skupino , • loči foramne in sinuse ter pozna njihov pomen

Mišice glave • našteje vrste mišic in ugotovi razlike med

njimi, žvečne mišice – musculi masticatorii,, kožne mišice (mimične ali izrazne) - musculi cutanei – cirkularne in radiarne okoli ust,

• opiše funkcijo in delovanje mišic • opredeli oživčenje mišic in njihovo

preskrbo s krvjo

• pozna funkcijo žvečne muskulature in praktično pokaže

Krvne žile glave in vratu • zna našteti arterije glave in opisati njihov

potek, • zna našteti vene glave in vratu in opisati

njihov potek • razloži kaj poteka v limfnih žilah in žlezah • razloži glavne drenažne poti limfe in

nevarnosti okužb sosednjih področij pri abscesih

Limfne žile glave • opiše vlogo limfe

Ustna votlina • opiše in poimenuje dele ustne

votline:Vestibulum oris, cavum oris, proprium, mehko nebo, trdo nebo, Goltne loke, Waldayerjev limfni obroč, topografijo nebnic, jezik, vagus, akcesorni živec, hipoglosni živec

Oživčenje • opiše izvor, potek in funkcijo živcev:

maksilarni in mandibularni živec facialni živec, glosofaringealni živec, vagus, akcesorni živec, hipoglosni živec

Page 65: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

Nosna votlina • zna našteti kosti, ki oblikujejo nosno

votlino • pozna nosne školjke in njihovo lego • pozna obnosne votline in njihove odprtine

v nosno votlino • našteje paranazalne sinuse. Grlo • pozna hrustance grla, njihovo lego in

funkcijo • pozna mišice in sluznico grla Žrelo • pozna odseke žrela in njihovo razmejitev, • pozna zgradbo žrela in njegovo topografijo

• razloži pomen nosne votline

Slinavke in sestava sline • loči serozne, mukozne in mešane žleze. • razlikuje večje in manjše žleze

slinavke in opiše njihovo lego in zgradbo • opiše oživčenje žlez slinavk

• Praktični prikaže topografski položaj posamezne žleze slinavke in mesto izvodila

Čeljustni sklep • Opiše elemente in sestavo sklepa: fossa

mandibularis, processus articularis - condyl, tuberculum articularis, capsula articularis, discus articularis

• Razume pomenn fibrozne in sinovialne ovojnice sklepa

• Razloži funkcijo sklepa • ponazori gibanje v sklepih • pozna mišice, ki so naraščene na spodnjo čeljust in vplivajo na funkcijo sklepa

• Prepozna atrofične spremembe sklepne jamice in sklepne izbokline.

2. Vsebinski sklop: anatomija, histologija in fiziologija zobnega organa in ustne votline

Poklicne kompetence

- Poznavanje anatomije in morfologije, histološke zgradbe in razvoja trdih in mehkih tkiv ustne votline.

- Poznavanje fiziologije stomatognatega sistema. - Poznavanje normalne zgradbe in fiziologije zobnih in obzobnih tkiv

Page 66: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

Operativni cilji

3. Vsebinski sklop: ZOBOZDRAVSTVO

Poklicne kompetence - poznavanje inštrumentov, materialov, pripomočkov in aparatur v zobozdravstvu

− izvajanje zdravstvene nege pred, med in po različnih diagnostično terapevtskih posegih

− izvajanje higienskih postopkov prostora, aparatur, pripomočkov, inštrumentov, materialov

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

• Opiše anatomijo zobnega organa in ustne votline: denticija,

morfologija zob , anatomija obzobnih tkiv, medčeljustni odnosi zob

• razloži pojme in izraze iz anatomije zobnega organa

• opiše zgradbo trdih zobnih tkiv: sklenine in dentina

• opiše zgradbo in delovanje zobne pulpe • opiše anatomijo dlesne, pozobnice ter čeljustne kosti

• razložiosnovne zakonitosti normalnih medčeljustnih odnosov

• opredelipomembnost sklenjene zobne vrste

• nariše zobna tkiva

• opiši oralno in dentalno histologijo in embriologijo: razvoj čeljusti in zob, histologija in razvoj sklenine, histologija in razvoj dentina, histologija in razvoj cementa, histologija in razvoj zobne pulpe, histologija dlesne, histologija čeljustne kosti, teorije erupcije zob., Oralna fiziologija

• opiše osnovna dogajanja pri izraščanju zob in njihovo obliko, upošteva razvoj čeljustnic in zob ter teorije o izraščanju zob

Page 67: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

Operativni cilji

SPLOŠNO ZOBOZDRAVSTVO

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

• Pozna osnovne zobozdravstvene inštrumente • razlikuje zobozdravstvene materiale glede na

namen uporabe in glede na način priprave • Pozna zobozdravstvene aparate in uporabo • Našteje zdravila za uporabo v

zobozdravstvu, pozna njihovo uporabo in delovanje

• navede diagnostično terapevtske zobozdravstvene posege in opiše posamezne faze dela

• pozna postopke, pravila ,vrstni red asistiranja in posledice nepravilnega asistiranja

• razloži psihofizične posebnosti ljudi s posebnimi potrebami

• opiše preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka zobne gnilobe in ortodontskih anomalij pri dojenčkih in malih otrocih

• opiše postopke in pripomočke za pravilno čiščenje zob in svetuje njihovo uporabo v preventivni in kurativni dejavnosti

• razložia načela higienskih postopkov za preprečevanje prenosa infekcij

• Pozna zobozdravstveno zakonodajo, medicinsko dokumentacijo in evidentiranje zobozdravstvenih storitev

• Pripravi higienske pripomočke in razkužila

• Pripravi osebna zaščitna sredstva za osebje in paciente

• Pripravi predpisano zobozdravstveno dokumentacijo za pacienta

• Namesti delovanje zobozdravniškega stola skladno s higienskimi , tehnološkimi in ergonomskimi zahtevami

• Zna smiselno pripraviti zobozdravstvene inštrumente, pripomočke in materiale glede na -predviden diagnostično terapevtski poseg pri odraslih in otrocih

• sodelovanje pri diagnostično terapevtskih posegih in pri tem smiselno uporabi strokovna teoretična znanja

• Pozna in zna uporabljati zobozdravstvene aparate

• Pripravi material po navodilih proizvajalca glede na zobozdravstveni poseg

• spremlja spremembe zdravstvene zakonodaje in pravil zdravstvene ga zavarovanja

• beležit in obračunatvazobozdravstvene storitve

SPECIALNO ZOBOZDRASVTVO

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

• Pozna specialistične zobozdravstvene inštrumente, materiale in zobozdravstvene aparate, ki se uporabljajo v otroškem in preventivnem zobozdravstvu, pri zobnih

• Pripravi predpisano specialistično zobozdravstveno dokumentacijo za pacienta

• Pripravi zobozdravstvene inštrumente, pripomočke in materiale glede na predviden

Page 68: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

boleznih in endontiji, pri parodontalnih obolenjih, pri zobni in čeljustni ortopediji, pri stomatološki protetiki, oralni in maksilofacialni kirurgiji

• Pozna obolenja in diagnostično terapevtske specialistične zobozdravstvene posege ter posamezne faze dela

• navede obolenja in diagnostično terapevtske specialistične zobozdravstvene posege in opiše posamezne faze dela

• Pozna preventivne ukrepe za preprečevanje

nastanka obolenj v usti votlini in na zobeh

specialističen diagnostično terapevtski poseg • sodelovanje pri specialističnih diagnostično

terapevtskih posegih in pri tem smiselno uporabi strokovna teoretična znanja

• uporablja zobozdravstvene aparate • Pripravi material po navodilih proizvajalca

glede na zobozdravstveni poseg

4. Vsebinski sklop: Zdravstvena nega v zobozdravstveni dejavnosti

Poklicne kompetence − Priprava prostora, aparatur, pripomočkov, inštrumentov, materialov,sebe in

pacienta , terapevta − Izvajanje zdravstvene nege pred, med in po različnih diagnostično terapevtskih

posegih − Asistiranje pri diagnostično terapevtskih posegih − Izvajanje higienskih postopkov prostora, aparatur, pripomočkov, inštrumentov,

materialov in ureditev sebe − Urejanje zobozdravstvene dokumentacije

Operativni cilji

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI

• Pozna zobozdravstvene inštrumente, materiale in zobozdravstvene aparate, ki se uporabljajo v otroškem in preventivnem zobozdravstvu, pri zobnih boleznih in endontiji, pri parodontalnih obolenjih, pri zobni in čeljustni ortopediji, pri stomatološki protetiki, oralni in maksilofacialni kirurgiji

• Pozna obolenja in diagnostično terapevtske zobozdravstvene posege ter posamezne faze dela

• Pozna preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka obolenj v usti votlini in na zobeh

• Pripravi higienske pripomočke in razkužila • Pripravi osebna zaščitna sredstva za osebje

in paciente • Pripravi predpisano zobozdravstveno

dokumentacijo za pacienta • Namesti delovanje zobozdravniškega stola

skladno s higienskimi , tehnološkimi in ergonomskimi zahtevami

• Pripravi zobozdravstvene inštrumente, pripomočke in materiale glede na predviden diagnostično terapevtski poseg pri odraslih in otrocih ( plombiranje, endodontsko zdravljenje, poškodbe, zdravljenje ustnih

Page 69: KATALOG ZNANJA 1. Ime modula: ANATOMIJA IN · PDF fileSREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA 2. Vsebinski sklop – Humana genetika Poklicne kompetence GEN 1

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENA NEGA

bolezni in parodontopatij, fiksna in snemna protetična oskrba, ortodontsko zdravljenje, oralna kirurgija, pacienti s sistemskimi obolenji, pacienti s posebnimi potrebami)

• Pozna in zna uporabljati zobozdravstvene aparate

• Pripravi material po navodilih proizvajalca glede na zobozdravstveni poseg