19
 Kepentingan tanaman sayur-sayuran dan hiasan dalam kehidupan

Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kepentingan sayuran

Citation preview

Page 1: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 1/19

Kepentingan tanamansayur-sayuran dan

hiasan dalam kehidupan

Page 2: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 2/19

Menghiasi

ruang kawasandalam dan luar

bangunan.

Sebagai tujuan

perlindunganpemandanganyang kurang

menarik.

Mengurangkankejadian

hakisan tanah.

Berwarna-warnidapat

mengurangkankebosanan.

Page 3: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 3/19

Pembersihanudara dari gas –

gaspencemaran.

Mengisi masalapang dansebagai hobi.

Menjanaekonomi dan

sumberpendapatan.

Sebagai sumbermakanan dalam

kehidupanseharian.

Page 4: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 4/19

Membekalkanzat dan itamin.

!apatmenjimatkan

perbelanjaankeluargaterutamanya

keluarga yangbesar.

Menjadi salah

satu bahaneksport negara.

Mengurangkanperbelanjaanmengimport

sayur-sayurandaripada negara

lain.

Page 5: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 5/19

 "enis-jenis tanaman

sayur-sayuran danhiasan

Page 6: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 6/19

 #anaman sayur-sayuranBil Jenis sayuran Contoh

1. Jenis daun Bayam, sawi , kangkung, kubis

2. Jenis kekacang Kacang botol/kelisa, kacang

buncis, kacang tanah, kacang

panjang

3. Jenis buah Bendi, cili, terung, timun,tomato

4. Jenis akar/umbisi Halia, lobak putih/merah,ubi

keledek, keladi, sengkuang

Page 7: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 7/19

$. "enis daun

• %ontoh & Kangkung

Page 8: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 8/19

'. "enis kekacang

• %ontoh & Kacang buncis

Page 9: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 9/19

(. "enis buah

• %ontoh & #erung

Page 10: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 10/19

). "enis akar*umbisi

• %ontoh& +obak merah

Page 11: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 11/19

 #anaman hiasanBil Kelas Contoh

1. Pokok naungan Semarak api, Sena, Beringin

2. Pokok hiasan "anda merana, Kemboja,

Kenanga

3. Pokok renik Puding,Kemuning,"anda kaya

4. Pokok

memanjat*menjalar

Markisa, Bunga "epun, Melor

5. Palma Pokok Kelapa gading, pinang

kuning6 Pokok +endair Setawar,ti-ati, Sensieria

7. Pokok Kaktus pumtia,Kaktus Krismas

8. /umput #ur0 * hiasan /umput #ikar,/umput +ipan

Page 12: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 12/19

$. Pokok naungan

• %ontoh& Semarak api

Page 13: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 13/19

'. Pokok hiasan

• %ontoh & Kemboja

Page 14: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 14/19

(. Pokok renik

• %ontoh& Kemuning

Page 15: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 15/19

). Pokok

memanjat*menjalar• %ontoh & Markisa

 

Page 16: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 16/19

1. Palma• %ontoh& Pokok kelapa gading

Page 17: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 17/19

2. Pokok +endair

• %ontoh & Setawar

Page 18: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 18/19

3. Pokok Kaktus

• %ontoh & pumtia

Page 19: Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

7/18/2019 Kepentingan Tanaman Sayur-sayuran Dan Hiasan Dalam Kehidupan

http://slidepdf.com/reader/full/kepentingan-tanaman-sayur-sayuran-dan-hiasan-dalam-kehidupan 19/19

4. /umput #ur0 * hiasan

• %ontoh & /umput tikar