Sejarah an Teknologi Tanaman Sayuran Dan Hiasan

Embed Size (px)

Citation preview

SEJARAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TANAMAN SAYURAN DAN HIASANOLEH : Click to edit Master subtitle style NOOR HASZWANI BT MOHD YUSOFF NOR FARHANI BT MD ISA NURZURANIZA BT RAMLI SITI AZLIN BT IRIS

5/6/12

Elemen utama dalam sejarah

manusia kerana tahap peningkatan pertanian menjadi satu faktor penting dalam perubahan sosioekonomi secara global, termasuklah peningkatan kekayaan dan ketenteraan yang jarang dilihat dalam budaya "hunter-gatherer" di mana petani berupaya mengeluarkan makanan melebihi daripada keperluan diri dan keluarganya, dan dengan itu 5/6/12 sebahagian dari ahli

Terjemahan bahasa Inggerisnya, agri

dari bahasa latin ager, bermakna "a field" (iaitu sebidang tanah). culture dari bahasa Latin cultura, bermakna "cultivation" iaitu tillage of the soil. Secara literalnya, pembacaan dalam bahasa Inggeris menjadikannya: tillage of the soil of a field.

5/6/12

Dalam pengunaan moden, perkataan

agriculture meliputi semua aktiviti penting bagi pengeluaran makanan/makanan ternakan/fiber, termasuk tatacara untuk menternak dan memproses ternakan."Agriculture" juga merupakan

singkatan bagi pelajaran kaedah pertanian lebih dikenali sebagai sains pertanian (agricultural science).5/6/12

Pertanian meliputi aktiviti mencucuk

tanam, ternakan dan kebun buahbuahan dan ianya merupakan pengeluaran bahan makanan, makanan ternakan, fiber, biofuel dan bahan lain yang melalui suatu sistem ternakan atau tanaman. Dengan lain perkataan, pertanian adalah amalan mengerjakan sesuatu kawasan untuk menghasilkan tanaman dan ternakan. Pertanian juga melibatkan amalan 5/6/12 penyimpanan, pemprosesan dan

DEFINISI PERKEBUNANKebun - tanah yg ditanami sesuatu (spt. pokok buah-buahan, sayur-sayuran dll.) - tanah yg tidak berapa luas (ladang kecil) dan ditanami pokok buah-buahan atau sayur-sayuran

5/6/12

Perkebunan:Hal-hal yang berkaitan dengan kebun

yang terdiri daripada aktiviti pengusahaan atau pengurusannya daripada peringkat pemilihan dan penyediaan tapak sehinggalah kepada pemasaran hasil.

5/6/12

PERKEMBANGAN DALAM BIDANG PERTANIAN

Pertanian moden meliputi lebih

banyak daripada pengeluaran tradisional bagi makanan manusia dan ternakan. Pengeluaran pertanian antara lain adalah seperti bunga, hiasan, nurseri, landskap, ikan dan burung untuk perniagaan haiwan peliharaan, perhutanan, pembajaan, kulit, industri kimia5/6/12

Abad ke20an merupakan perubahan

terbesar dalam bidang pertanian, terutamanya dalam chemistry agriculture (penggunaan bahan kimia dalam pertanian) Ini termasuklah aplikasi baja kimia, racun dan pengawalan serangga perosak (pest control), dan chemical fungicides, soil makeup, analisa produk pertanian, dan pemakanan haiwan dan ternakan. Bermula dari dunia barat, revolusi hijau telah menyemarakkan perubahan kepada tatacara pertanian 5/6/12 ke seluruh dunia.

Perubahan lain dalam pertanian

termasuklah penanaman secara, hidroponik, pembiakbakaan tanaman, penghibridan, manipulasi gen, pengurusan nutrien tanah, dan kawalan rumpai.Kejuruteraan genetik telah

menghasilkan tanaman yang bermutu tinggi yang melampaui tumbuhan semulajadi, seperti hasil yang berkualiti dan tahap menghindar penyakit (resistan). 5/6/12

Benih "modified" ini membesar

dengan cepat, dan tidak memerlukan kawasan yang luas. Kejuruteraan genetik ke atas tanaman telah menjadi satu kontroversi, terutamanya dalam kes racun herba tanaman yang resistan (herbicide resistant plants). Kejuruteraan bidang pertanian juga boleh menghasilkan tanamantanaman yang menggunakan sistem pengairan, saliran, pemuliharaan dan kejuruteraan pembentongan, terutamanya bagi kawasan5/6/12 kering (arid) di mana ianya memerlukan

Penggunaan haiwan bukan sahaja untuk

tujuan pembiakan dan penternakan haiwan tetapi juga untuk daging atau hasil sampingannya (seperti susu, telor, bulu) secara berterusan, dan juga sebagai pets (haiwan kesayangan).

Kejenteraan juga telah meninggikan

pengeluaran dan produktiviti pertanian dunia.

Kapalterbang, helikopter, lori, traktor dan

jentera tuai telah digunakan dalam pertanian di barat untuk menyemai, menyembur racun serangga dan penyakit, 5/6/12 penuaian dan penghantaran produk-

PERTANIAN DI MALAYSIA Pertanian secara umumnya adalah satu bidang yang luas dan ianya bersifat dualisme iaitu: a. Pertanian secara kecil-kecilan (sektor pekebun kecil). b. Pertanian secara komersial dan 5/6/12

a. Pertanian secara kecil-kecilan (sektor pekebun kecil). yang bertani dalam kawasan kecil dan mengeluarkan produk untuk diri dan keluarga sendiri. v terdiri daripada petani yang mempunyai modal yang lebih kecil dan sesetengah petani 5/6/12 tergolongv melibatkan petani kecil-kecilan

v Melibatkan tanah yang luas atau ternakan

b. Pertanian secara komersial dan intensif (sektor estet).yang besar jumlahnya, memerlukan bahan yang banyak (benih, racun, baja, pekerja dsb) dan tahap kejenteraan yang tinggi bagi mengurangkan penggunaan pekerja. komersial, berorientasikan eksport dan diuruskan dengan baik. operasi untuk memaksimakan keuntungan kewangan dari hasil jualan produk pengusaha tersebut.5/6/12

v Merupakan sektor yang bercorak

v Operasinya selalu dikaitkan dengan

v Seringkala melibatkan beberapa individu

Kepentingan Tanaman Sayursayuran dan Hiasan Dalam KehidupanClick to edit Master subtitle style

5/6/12

Kepentingan Tanaman Sayursayuran Sebagai sumber makanan dalam kehidupan seharian.Sayuran merupakan bahan

pelawas.Membekalkan zat dan

vitamin.

Memperoleh sayur-sayuran

yang segar.

5/6/12

Kepentingan Tanaman Hiasan Memberi perlindungan dan teduhan. Membentuk ruang dan sempadan sesuatu

kawasan. menarik.

Mengadang pandangan yang tidak Mengarah pergerakan atau sebagai

petunjuk arah.Melembutkan pandangan dengan Mengurangkan kebosanan.5/6/12

mengurangkan kesan binaan konkrit.

Dapat menjimatkan

perbelanjaan keluarga terutamanya keluarga yang besar.Menjadi salah satu bahan

eksport negara.Mengurangkan perbelanjaan

mengimport sayur-sayuran daripada negara lain. 5/6/12

Tanaman pokok dapat mengawal

suhu persekitaran.Mengurangkan masalah hakisan

tanah.Menyerap bunyi bising kenderaan. Mengawal pencemaran udara dan

habuk.Mengimbangi ekologi kehidupan

flora dan fauna.

5/6/12