16
KINDLUSTUSE KVALITEEDI MÄÄRAB KAHJUKÄSITLUS. TEAME, ET ON ODAVAMAID KINDLUSTUSI. TEAME KA MIKS. KAHJUKÄSITLUS. NAGU OLEMA PEAB. Tutvu kindlustustingimustega www.if.ee või küsi lisainfot 1211 If hüvitab kõige rohkem kahjusid Eestis. Näiteks hüvitame 80 autokahjut päevas. Ifi kahjukäsitlus on kiire ja sujuv. Iga kolmas kindlustusjuhtum saab lahenduse 24 h jooksul. Ifis saad kahjust teatada ööpäevaringselt Sulle kõige mugavamal viisil: www.if.ee, [email protected], kindlustustelefonil 1211. Sõidukikahju korral võid pöörduda otse meie koostööpartnerite poole, kes vormistavad kõik vajalikud dokumendid kohapeal. Nii saad üheaegselt kahjust teatada kui ka kohese hinnangu selle suurusele. Ifi klient saab nutitelefoniga kõikjal Euroopas infot vajalike hädaabi- ja kontaktnumbrite kohta – nii võid kindel olla, et asjad sujuvad ka siis, kui oled teises riigis. Meie professionaalsed ja personaalse lähenemisega kahjukäsitlejad hoiavad Sind kahjukäsitluse arenguga pidevalt kursis, proovivad leida Sinu muredele kõige sobivamaid lahendusi ning hoolitsevad selle eest, et olukord saaks võimalikult kiiresti lahenduse. Kindlusta oma vara Ifis ja Sa ei pea kahjukäsitluse pärast muretsema. Meie aitame Sind! KOMMERTSVÄLJAANNE KES ON KES? Kindlustusteenused 2011

Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eesti Ekspressi kommertslisa

Citation preview

Page 1: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

KINDLUSTUSE KVALITEEDI MÄÄRAB KAHJUKÄSITLUS.

TEAME, ET ON ODAVAMAID KINDLUSTUSI.

TEAME KA MIKS.

KAHJUKÄSITLUS. NAGU OLEMA PEAB.Tutvu kindlustustingimustega www.if.eevõi küsi lisainfot 1211

If hüvitab kõige rohkem kahjusid Eestis. Näiteks hüvitame 80 autokahjut päevas.

Ifi kahjukäsitlus on kiire ja sujuv. Iga kolmas kindlustusjuhtum saab lahenduse 24 h jooksul.

Ifi s saad kahjust teatada ööpäevaringselt Sulle kõige mugavamal viisil: www.if.ee, [email protected], kindlustustelefonil 1211.

Sõidukikahju korral võid pöörduda otse meie koostööpartnerite poole, kes vormistavad kõik vajalikud dokumendid kohapeal. Nii saad üheaegselt kahjust teatada kui ka kohese hinnangu selle suurusele.

Ifi klient saab nutitelefoniga kõikjal Euroopas infot vajalike hädaabi- ja kontaktnumbrite kohta – nii võid kindel olla, et asjad sujuvad ka siis, kui oled teises riigis.

Meie professionaalsed ja personaalse lähenemisega kahjukäsitlejad hoiavad Sind kahjukäsitluse arenguga pidevalt kursis, proovivad leida Sinu muredele kõige sobivamaid lahendusi ning hoolitsevad selle eest, et olukord saaks võimalikult kiiresti lahenduse.

Kindlusta oma vara Ifi s ja Sa ei pea kahjukäsitluse pärast muretsema. Meie aitame Sind!

KOMMERTSVÄLJAANNE

Kes on Kes?Kindlustusteenused 2011

Page 2: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

2

If Kindlustuse varakahjude osakonna juht Argo Karo räägib, millised kahjud sügisel korterites ja majades esineda võivad ja kuidas nendega toime tulla.

Millised on levinumad eluasemega seotud kahjud sügiseti?Sügisele on iseloomulikud vee- ja tuulekahjud. Ka kogu aasta lõikes põhjustab umbes poole kahjudest vesi, veerandi tekitavad tormituu-led, järgnevad tulekahjud ning vargused ja lõhkumised. Just september ja oktoober too-vad külmade ilmade ja kütteperioodi alguse-ga kaasa torude lõhkemisest tingitud tubased uputused ja kehvade küttesüsteemide põhjus-tatud tulekahjud.

Kuidas kindlustus nende kahjude osas aidata saab?Kõik algab alati ennetustööst ja õnnetuste ärahoidmisest. Ükskõik kui kiirelt toimub hil-jem kahjude käsitlemine ja tagajärgede likvi-deerimine, ei taha ju keegi, et ehituspraak ri-kuks tema kodu või torustiku leke seaks ohtu naabrite korterid. Enamiku õnnetuste ja ka loo-dusnähtude vastu saab päris palju ette võtta, kui olla ohtudest õigel ajal teadlik. Sellepärast oleme Ifis võtnud põhimõtteks klientidele va-hendada seda teadmist, mis meil endal olemas on. Me puutume aastas kokku enam kui 3000 kahjujuhtumiga, mis on koduga seotud. Tänu sellele kogemuste pagasile teame, millele näi-teks juhtida klientide tähelepanu seoses eel-seisva tormiga.

Nendele teadmistele tuginedes saame juhen-dada klienti ka kindlustuslepingu sõlmimisel, et kaetud oleks esimeses järjekorras just need ohud, mis tema kodu puhul eriti suured on. Sama moodi on tähtis lepingut sõlmides realist-likult hinnata potentsiaalsete kahjude suurust ja sellest tulenevalt kindlustussummat. Paraku on elu näidanud, et kahjud võivad väga kergelt paisuda suuremaks, kui oma korteris ringi vaa-dates arvata oskaks. Näiteks oli meil juhtum, kus korter maja viiendal korrusel lõhkenud to-rust voolanud vesi põhjustas kahjustusi neljal alumisel korrusel ja seda ka naaberpüstakus, nii et kannatada sai kaheksa korterit. Antud juhul oli klient sõlminud vastutuskindlustuse kaitse, mis kõik need kulud kattis.

If KindlustusPronksi 19, 10124 Tallinn

kindlustustelefon 1211

www.if.ee

Asutatud 2002. aastal.

35 bürood

If P&C Insurance on Põhjamaade juhtiv kahjukindlustusselts, millel on Põhjamaades ja Baltikumis üle 3,6 miljoni kliendi. If kuulub Sampo gruppi.

2011. aastal ettevõtluse auhinna “Innovaator 2011” kandidaat.

2010. aastal Eesti konkurentsivõimelisim finantsettevõte.

Millist kaitset vajab kodu sügisel?

Kui midagi ikkagi juhtub ja kindlustusleping on olemas, siis mis saab edasi?Siis on vaja kiirelt fikseerida, mis täpselt juhtus ja milliseks kujuneb taastamise hind. Halvemal juhul on eluasemekahjud sellised, mis ei luba-gi enne remonti kodus viibida. Siis on hea, kui inimesel on olemas asenduselamispinna kaitse. Kui seda ei ole, nõuab kodu remontimise aeg väga kiiret ja ebamugavat elu ümberkorralda-mist ning iga võidetud päev on inimese jaoks kulla hinnaga. Meie Ifis saame pooled kahju-dest lahendatud seitsme päeva jooksul. Suure-mad kahjud võtavad ehitustööde mahu tõttu paratamatult rohkem aega, aga teeme omalt poolt kõik, et vormistuslikult kõik kiirelt sujuks.

Kui palju erinevad kodudega seotud kahjud linnas ja maapiirkonnas?Statistika näitab, et kuna linnades on rohkem kortereid, esineb rohkem ka naabrite uputami-si ja torustike lekkeid. Ka vandalismi on linnas rohkem. Samas on vahetud tormikahjud linnas väiksemad kui maal, kus majad on tuultele roh-kem avatud ning esineb rohkem ka puude kuk-

Page 3: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

3

Sisukord2

4

6

8

10

12

14

Millist kaitset vajab kodu sügisel?

Salva on suurim ja kogenuim Eesti kindlustus maailmas

Kindlustatud kodu ja ööpäevaringne koduabi annavad kindlustunde

RSA Kindlustuse kahjukäsitlus loob klienditeeninduses täiesti uut taset

Seesam pakub nüüdsest kindlustust 24/7

Õigusabikulude kindlustus suurendas inimeste huvi enda eest seista

Kindlustunne elu ootamatute tagasilöökide vastu

Millist kaitset vajab kodu sügisel?kumisi hoonetele. Vargusi on mõlemal pool, aga maal murtakse rohkem sisse tühjalt seisvates-se suvilatesse, linnades kiputakse vargile mine-ma ka öösiti, kui inimesed magavad. Selle vas-tu on esimene rohi kindlasti uste lukustamine ja sõltuvalt korrusest ka akende kinnihoidmi-ne. Esmalt minnakse võtma ikka sealt, kus see lihtsam tundub.

Kas on erinevusi vanades paneelmajades ja uutes hoonetes esinevate tüüpiliste kahjude vahel?Paneelmajades tekitavad probleeme vananenud torustikud, tihti ka vanem kodutehnika, mis alt veab. Uutes majades aga põhjustab palju kahju-sid ehituspraak: puudulik projekteerimine, hal-vasti valitud materjalid, kehv ehitustöö – alates ebasobivate lühikese elueaga voolikute kasuta-misest kuni läbimõtlemata katusekonstrukt-sioonideni välja. Näiteks otsustatakse vaheta-da katuse kattematerjali, aga jäetakse tellima-ta projekt ega osata ise mõelda, et näiteks eter-niidi vahetamine pleki vastu muudab kogu ka-tuse tunduvalt kergemaks. Harvad pole juhtu-mid, kus torm viib majalt katuse kogu täiega mi-nema, sest uuendustöid teostanud ehitaja pole uuendanud kandekonstruktsiooni.

Teine koht, kus projekteerimine ja ehitus-reeglitest kinnipidamine on ülioluline, on küt-tesüsteemid. Paraku esineb igal sügisel kütte-perioodi alguses tulekahjusid, mis saavad algu-se just kodusest küttesüsteemist. Esimesel ko-hal nende seas on halvasti isoleeritud metall-korstnad, mis satuvad ehitusdetailidele liiga lä-hedale. Neid ohtusid on korraliku projekteeri-mise abil jällegi võimalik ennetada.

Mis võiks olla kodu kindlustamise põhireeglid?Põhiline on esmalt läbi mõelda võimalikud ohud ja teha ise kõik selleks, et need maanda-da. Seejärel tuleks koos kindlustuse esindajaga läbi analüüsida, millised riskid kodu veel ohus-tavad, aga mille eest ise end otseselt kaitsta ei saa. Hästi läbimõeldud ja optimaalse kaitsega kindlustuspakett tagab ka kõige suurema kind-lustunde, et mis tahes ka juhtub, ei jää inimene oma murega üksi.

Argo Karovarakahjude osakonna juht

KOMMERTSVÄLJAANNE Väljaandja AS Eesti Ajalehed

PROJEKTIJUHT Margus Tinkus [email protected], 669 8271

TOIMETAJA Piret Tamm [email protected], 669 8191

KUJUNDUS Tuuli Prees

KORREKTUUR Marilin Look

Page 4: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

4

Salva Kindlustus on ainus Eesti kapita-lil põhinev kahjukindlustusselts maa-ilmas. Salva lähtub oma töös sellest, et klientidele oleks nii kindlustuse sõl-mimine, kahjude väljamaksmine kui ka nõustamine mugav, kiire ja lihtne. Salva kindlustusdirektori Urmas Kivi-rüüti sõnul on Salva kvaliteeti tõesta-nud nii jätkuv reisikindlustuse turuliid-ri positsioon kui ka lojaalsed kliendid ja professionaalsed töötajad.

Kuidas tekkis 1990. aastate alguses üldse mõte hakata kindlustusega tegelema?Salva Kindlustus alustas 1993. aastal, mil Eesti kindlustusturg hakkas kohustusliku liikluskind-lustuse tekkimisega arenema. Sellel hetkel oli sel-ge, et turul avanevad uued võimalused ja ka ta-gantjärele hinnates oli aeg alustamiseks õige. Al-gusest kuni tänaseni on Salva Kindlustuse ena-musosalus olnud Eesti inimeste ja kapitali kont-rolli all, mis on võimaldanud Salval areneda ko-halikest oludest ja klientidest lähtuvalt. Salvas töötavad vaieldamatult turu parimad profes-sionaalid, kellest väga paljudega on mul olnud rõõm koos töötada tänaseks üle kümne aasta. Nii näiteks töötab Salvas senini seltsi esimene töötaja, kes 1993. aastal palgati.

Salva on suurim ja kogenuim Eesti kindlustus maailmas

Salva Kindlustuse ASi kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt tutvustab Järve keskuses asuvat kindlustusautomaati.

Salva Kindlustuse AS Pärnu mnt 16, Tallinn,

tel 680 0500

[email protected]

www.salva.ee

Foto: Tiit Blaat

Page 5: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

5

Kas tundsite, et välisseltsid astusid teile ka alguses teadmiste ja kapitaliga kannale?Alguses välisseltse Eesti turul nii palju polnudki ja eks sealgi töötasid ju Eesti inimesed. Alghari-dus Eesti kindlustusturule tuli peamiselt meie partneritelt – edasikindlustajatelt, kellel oli pika-ajaline kogemus, missioonitunne ja kindlasti ka äriline huvi Eesti turu korrektse toimimise vastu. Siinkohal teen kummarduse härra Matti Klaari ees, kelle panust Eesti kindlustusturu arengus-se ei ole võimalik üle hinnata. Edasine areng toi-mis käsikäes klientide arenguga – kindlustustee-nus ei ole midagi kindlat ja kivisse raiutut, kõik muutub kogu aeg.

Kas kindlustus on tänaseks kolinud täiesti internetti?Tänaseks kindlasti mitte ega koli ilmselt ka lä-himate kümnendite jooksul. Kindlustusteenu-se puhul ei saa ära unustada, et väga oluline on siiski nõustamise aspekt – kõik kliendid ei tun-ne kindlustuse põhimõtteid ja toote omadusi, mistõttu on näost näkku suhtlemisel interneti ees väga suur eelis. Samas leiavad teadlikumad kliendid ja lihtsamad tooted kindlasti interneti müügikanalis aina suurema niši. Salva Kindlus-tus arvestab võrdselt nii isiklikku suhtlust hinda-vate kui ka internetist või kindlustusautomaa-dist osta eelistavate klientidega.

Kus on Salva esindatud väljaspool Tallinna?Salva on esindatud lisaks Tallinnale 17 Eesti lin-nas, kus meie kliendid saavad sõlmida kindlus-tuslepingut. Kuid sealjuures on tähtis ka asjaolu, et juba kindlustuse kehtivuse ajal saavad klien-did kiirelt ja oma elukohale võimalikult lähedalt küsida lisainfot, muuta vajadusel kindlustustin-gimusi või taotleda kahjukäsitlust.

Millist kindlustust inimesed Salva kaudu kõige sagedamini sõlmivad?Nagu kogu Eesti kindlustusturul, nii on ka Sal-va Kindlustuse portfellis mahuliselt kõige suu-rema osaga esindatud autokindlustustooted: liikluskindlustus ja kaskokindlustus. Salva jaoks on väga tähtis ka reisikindlustuse valdkond, kus oleme juba aastaid olnud turuliidri positsioonis. Kui Salva Kindlustus alustas 1993. aastal vaid ühe tootega, siis tänaseks pakume oma klien-tidele kõiki enam- ja ka vähemlevinud kahju-kindlustuse tooteid, alates liikluskindlustusest kuni erialase vastutuskindlustuse või garantii-kindlustuseni.

Millised on suuremad viimase aja kahjujuhtumid?Salval ei ole võimet klientide kahjusid ära hoi-da, kuid teeme oma parima, et kui kahju peaks juhtuma, siis klient saaks võimalikult kiiresti ja valutult kahjujuhtumile eelnenud olukor-ra taastada. Selle saavutamiseks on tähtsad kaks asja: kliendi vajadustele vastav kindlus-

tusleping ning kiire ja klienti nõustav kahju-käsitlus. Mõlema eelduse täitmiseks on Sal-val olemas kompetentsed ja pea igas Eestimaa nurgas kättesaadavad nõustajad.

Klientidel soovitan aga läbi mõelda oma va-jadused, küsida nõu ja kindlasti tutvuda enne allakirjutamist tingimustega. Viimase aja suu-rimaks kahjuks meie portfellis oli sõidukite re-montimise ettevõttes toimunud plahvatus, kus kahjustada sai nii hoone kui ka mitmed sõidu-kid seal sees. Suure kahjuhulga tõi ka augustis toimunud Tuukri tänava üleujutus Tallinnas.

Kui aktiivsed kindlustajad on eestlased võrreldes teiste riikide elanikega?Eestlased ei ole liiga aktiivsed kindlustajad ja seda minu hinnangul peamiselt kolmel põh-jusel. Esiteks katkes Eestis kindlustamise harju-mus Nõukogude okupatsiooni ajaks, sest kui ei

ole eraomandit, siis kaotab ka kindlustus suure osa oma mõttest. Teiseks on siin väiksem tead-likkus kindlustuse olemusest ja toimimisest võr-reldes riikidega, kus kindlustusteenus on katke-matult toiminud. Kolmandaks leiavad eestlas-te sissetulekud tihti kasutuse pigem teistes as-jades, mis viib olukorrani, et õnnetuse juhtumi-sel satub kindlustamata inimene täiesti lootu-setusse olukorda.

Eestis on üle 80 protsendi kindlustusturust seotud ühel või teisel moel kohustusliku kind-lustusega (kas seadusest tuleneva kohustusena liikluskindlustusega või siis finantseerija nõudest tuleneva kohustusena kasko- ja varakindlustu-sega). See ei ole oma olemuselt halb, sest ilma kohustuseta oleks olukord veelgi keerulisem. Sa-mas tuleks kindlustuslepingu sõlmimisel siiski mõelda, et see ostetakse iseenda kaitseks, mit-te panga või kellegi teise riskide maandamiseks.

Salva reisikindlustus• pakub ainsana Eestis võimalust kaitsta end transpordiettevõtte töökatkestuse, pankroti ja maksevõimetuse vastu;• võimaldab kompenseerida ürituste ärajäämisega seotud kulusid transpordile, majutusele, piletitele;• pakub looduskatastroofi lisariski, mis katab nt maavärinast, vulkaanipurskest, tuumaenergiast vm põhjustatud reisitõrke kahjud;• katab reisija haigusest tuleneva reisi ärajäämise, varem tagasipöördumise, samuti reisile või transiitlennule hilinemise kulud;• pakub võimalust katta lisa-kulud majutusele ja sõidu-piletitele juhul, kui lennu-graafikut muudetakse pä-rast piletite väljaostmist;• hõlmab tervisekindlustust, mis katab ootamatu haiges-tumise või õnnetusjuhtumi-ga seotud kulud.

Reisikindlustus tuleks sõlmi-da kohe pärast piletite ost-mist, nii saab kaitsta end või-malikult paljude eririskide vastu. Suurim Salva välja-makstud reisikindlustusjuhtum on 76 700 eurot välismaal haigestunud inimese ravikulude ja arstide järelevalve all kojutoomise eest.

Salva kindlustusautomaadid• võimaldavad sõlmida kiirelt ja lihtsalt nii reisi- kui ka liikluskindlustust; • pakuvad klientidele tavahinnast 10 protsenti soodsamaid lepinguid;• asuvad Tallinna lennujaama väljuvate lendude tsoonis, sadama D-terminalis, Järve keskuses ning Tartu Lõunakeskuses ja Pärnu Kaubamajakas;• on varustatud puutetundliku ekraaniga, millel saab kalkuleerida soovitud kindlustuspaketi hinda ja selle sobivusel kohe ka osta;• ei nõua kasutajaks registreerimist ning kindlustuse sõlmimiseks ei kulu rohkem kui 3–5 minutit;• saadavad lepingu kasutaja sisestatud e-posti aadressile, väljastades taskuformaadis kinnitus-kviitungi poliisi põhiandmetega;• hakkavad tulevikus väljastama kõiki levinumaid kindlustustooteid.

Lisaks on Salva üle viie aasta müünud kindlustust internetis, mille vahendusel pakutavad rei-si-, liiklus- ja kodukindlustusvõimalused teevad kindlustuslepingu kättesaadavaks 24 tundi öö-päevas ning on tavahinnast soodsamad.

Statistikaamet: Reisikindlustuse turuosa kogutud maksete alusel 2011. aasta juuli lõpu seisuga.

Page 6: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

6

Sageli kiputakse arvama, et kodukind-lustust on vaja vaid laenuga ostetud eluaseme või eramaja omanikel. Samas tabavad näiteks veeavariid palju sage-damini just korterelamuid, kus palju rahvast koos. Pole vahet, kas tegu on vastselt valminud või juba aastaküm-neid vana majaga: vann võib üle aja-da ja toru puruneda igal pool. Sageli saab õnnetus alguse just naaberkor-terist või korterelamu ühistest süstee-midest. Kui aga toru puruneb kindlus-tatud korteris, on õigesti valitud kind-lustusest abi ka üleujutatud naaber-korteri remontimisel.

Seega tasub kindlustuse peale mõelda ka neil, kes pangalaenust priid, ent ikkagi ootamatu-te väljaminekutega silmitsi seista ei soovi. Seda eriti hetkel, kui sissetuleku summa on varase-mast rohkem löögi all ning iga suurem väljami-nek mõeldamatu.

Selleks et nutikalt kindlustada, tasub mõelda, mis kodu või selle sisustust kõige enam ohustab. On see torude leke, murdvargus, pikselöök või hoopis üleujutus? Valida tasub eelkõige neid ris-ke, mille juhtumine on võimalik. Selgusele tasub jõuda ka selles, kas õnnetuse juhtudes on vaja abi sisustuse (nt mööbli, tehnika) taastamisel. Samuti tasub mõelda, kas kodus toimunu võib põhjustada kahju ka naabritele. Kui vastus on pi-gem jah, tuleks arvestada ka sisustuse ja vastutu-se kindlustamisega. Siin annab säästu võimaluse sisustuse ja eluaseme kindlustuse koondamine ühte lepingusse.

Kui tahta kodule terviklikku kaitset, on mõist-lik valida kodu koguriskikindlustus, mis kannab ERGO puhul Maksi paketi nimetust. Kodu kogu-riskikindlustus katab enamiku ootamatutest ja ettenägematutest kahjudest. See võtab ära va-jaduse langetada ise otsus, milliste õnnetuste vastu kodu kindlustada ja milliste vastu mitte.

Maksi pakettMaksi paketil on veel teisigi lisaväärtusi:

• Koduse vara kaitse kehtib ka väljaspool kodu.Kindlustusvõtjaga ja/või tema pereliikme-

tega kaasas olev kodune vara on Eesti riigi pii-res kindlustatud kokku kuni 1000 euro väärtu-ses ka väljaspool kindlustuslepingus märgitud kindlustuskohta.

• Hoonega koos on kindlustatud ka rajatised ja väikehooned.

Koos hoonega on kindlustatud ka kindlus-tusvõtja omandis olevad, kinnistul paiknevad rajatised ja kuni 10 m² üldpinnaga väikehoo-ned. Rajatised ja väikehooned on kindlustatud kokku kuni 10 000 euro väärtuses.

• Hoonega koos on kindlustatud ka kinnistul paiknevad kommunikatsioonitrassid.

Kinnistul paiknevad kommunikatsiooni-trassid (nt kütte-, veevarustus- ja kanalisatsiooni-torustikud, elektrijuhtmed) on samuti rajati-sed ja koos hoonega kindlustatud. Rajatised ja väikehooned on kindlustatud kokku kuni 10 000 euro väärtuses.

• Koduse vara kindlustuskaitse kehtib ka kor-terelamu panipaigas.

• Ööpäevaringne ERGO Koduabi on tasuta lisateenus, mis pakub Maksi kodukindlustuse omanikele ööpäevaringset esmast abi koduga juhtunud õnnetuse korral.

Ööpäevaringne koduabiAlates selle aasta 18. maist on ERGO Maksi kodu-kindlustusel tasuta lisateenus – ööpäevaringne ERGO Koduabi.

ERGO Koduabi pakub Maksi kodukindlus-tuse omanikele tasuta ööpäevaringset esmast abi koduga juhtunud õnnetuse korral. ERGO ta-hab võimalikult laia kindlustuskaitset sooviva-le kliendile pakkuda lisaväärtusena, nagu ERGO Autoabi puhulgi, tasuta ERGO Koduabi teenust. ERGO Autoabi võtsid kliendid väga hästi vastu. Usume, et ka ERGO Koduabi kaudu saab kahju juhtudes operatiivselt asjatundlikku nõu ja abi nii päevasel kui ka öisel ajal.

Kindlustatud kodu ja ööpäevaringne koduabi annavad kindlustunde

ERGO on Eesti juhtivaid kahjukindlustusseltse, kes pakub vara ja elu kindlustamise terviklahendust nii eraisikutele kui ka ettevõtetele, samuti pensionilahendusi. ERGO teenindab Eestis 140 000 klienti, olles kahjukindlustusturul suuruselt teine selts. ERGO seltsid Eestis kuuluvad ERGO Kindlustusgruppi, mis teenindab ligi 40 miljonit klienti enam kui 30 riigis. ERGO Kindlustusgrupi omanik on maailma juhtivaid edasikindlustuskontserne Munich Re.

Page 7: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

7

Koduabi· Maksi paketi klient vajas kiiresti toruabi. Kõne saabus kell 16.57, toruabi oli kokkulepi-tult kohal kell 19 ja kella 19.30ks oli mure lahendatud. Klient oli eriti rahul, et lekkeni pää-semiseks maha võetud sein sai korrektselt taastatud.

· Prügikasti välja viies läks kliendil uks automaatselt lukku ning võtmed olid tuppa jäänud. Lukuabi aitas kliendil lisakuludeta tuppa pääseda.

Lihtsam on jätta meelde üks abinumber, mil-lele helistades saab mure ära rääkida. Kui klien-di kodu on suurvee või purunenud toru tõttu üle ujutatud, korraldatakse kodu kuivatamine ja koristamine. Kui kodus pole ajutiselt võima-lik elada, majutatakse pere ajutises eluasemes. Kui kliendi kodus on käinud vargad, võetakse kodu valve alla seni, kuni see on kindlalt sule-tud. Samuti aidatakse katta lahtimurtud avad või paigaldada uus lukk, pere aga majutatakse samuti vajaduse korral ajutisse elukohta. Kui klient on kaotanud oma kodu võtmed ega pää-se enam tuppa, tuleb kohale Lukuabi – näiteid võib tuua veelgi.

Teenuse on kliendid hästi vastu võtnud – maist augustini on ERGO klientidest Kodu-abi teenust vajanud 72 inimest. Enim levi-

nud kontakteerumise põhjused on ootamatud

avariid torustikes, luku avamine, suvele iseloo-mulik äike-ülepinge, tormikahjud, sekka mõni sisse murdmine.

Lisaks tasuta ERGO Koduabile oleme tasuta lisanud 3200 euro ulatuses ajutise elukoha üü-rikulu kaitse. Kui teie kodu on kindlustusjuhtu-mi tõttu muutunud elamiskõlbmatuks, hüvita-me ajutise elukoha (näiteks üürikorteri, -maja) üüri- ja kolimiskulud.

Iga kodu on isemoodi, eri suuruse, ehitus-materjalide ja turvameetmetega. Oma kodu kind-lustusmakset on lihtne arvutada meie e- kanalis aadressil www.ergo.ee või küsida personaalset nõustamist. Kindlalt teame väita – kindlustami-ne maksab vähem kui kindlustamata jätmine!

Tuuli KalbergERGO eraisikute varakindlustuse riskijuht

Page 8: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

8

RSA Kindlustus teatas äsja oma koos-tööst Euroopa suurima koduelekt-roonikamüüja Euronicsiga, mis tä-hendab kindlustusettevõtte klienti-de jaoks täiesti uut taset kahjukäsit-luse protsessis. Nüüdsest saab RSA kodukindlustuse klient, kelle elekt-rooniline kodumasin või seade paran-dusse viidi, selle käekäiku ise jälgida ega pea muretsema seadme puudu-mise pärast, sest pikemate remontide ajaks tuuakse kohale ka asendussea-de. Sellises teenuses väljenduv hoo-litsus kliendi heaolu eest äratab po-sitiivset tähelepanu ja sunnib asja lä-hemalt uurima.

Uue teenuse eesmärk on kogu kahjukäsitlu-se protsess kliendile võimalikult valutuks ja mu-gavaks muuta. Kui klient teatab RSA-le, et tema kodu tehnika (arvuti, köögitehnika, televiisor jms) on streikima hakanud, lepitakse kokku sobiv aeg ja kohale tuleb ekspert, kes selle parandusse viib ning vajadusel asendusseadme toob. Kui paran-damislootust ei ole, tuuakse kliendile aga koju uus, vähemalt sama klassi seade.

Täiesti uus tase kahjukäsitluse protsessis on ka võimalus oma koduelektroonikaseadme re-mondistaatust jälgida veebis. See lisab kliendile veelgi suurema kindlustunde ning selguse prot-sessi käigust. Küsitlesime uue teenuse asjus RSA kahjuosakonna juhti Eero Linki.

Kust pärineb idee pakkuda kliendile sellist kahjukäsitluse täisteenust, kus kahju korral on võimalik seadme remonti jälgida veebis?Seadme remontimise kulgu saab jälgida Euronic-si loodud võimaluste kaudu. Euronics on jõud-nud selleni tänu oma teadmistele ja kogemus-tele. See aitab klienditeenindust tuntavalt pa-randada – klient ei pea helistama ega saatma

e-kirja stiilis, kus ja millal, vaid saab huvi korral seda kõike ise vaadata.

RSA Kindlustus otsib oma klientide jaoks pi-devalt uusi ja häid võimalusi, mis aitaks paran-dada RSA teenust tervikuna. RSA ja RSA kliendi õnneks on olemas Euronics, kes samuti püüab kliendi elu igal sammul võimalikult lihtsaks teha.

Milliste kodumasinate rikke puhul võib teie poole pöörduda? Kas RSA jaoks on liiga suuri või liiga väikesi seadmeid?RSA Kindlustuse jaoks ei ole liiga suuri või väike-seid kodumasinaid. Kõik kodumasinad (televii-sorid, veekeetjad, röstrid, föönid jmt) kuuluvad kindlustuskaitse alla, kui kodune vara on meie juures kindlustatud. Rikke korral leiame koos-töös Euronicsiga parima võimaliku lahenduse kas remondi või uue seadmena. Siiski, üheks pii-riks on kindlustusvõtjale omavastutus – kahju, mis jääb alla omavastutuse, jääb alati kindlus-tusvõtja enda kanda.

Millised rikked või kahjustused on kõige sagedasemad, millega teil tegeleda tuleb?Peamine rikke põhjus on üle- või alapinge voolu-võrgus, mille taga on omakorda just äike. Teine suurem põhjus on tavaline õnnetusjuhtum – midagi kukub maha, midagi kukub peale jmt. Kolmandaks seadme enese kvaliteet.

Kui klient on valinud teie kodukindlustuse, kas temaga kaasas olev kodune vara, näiteks nutitelefon või arvuti, on RSA poolt kindlustatud ka väljaspool kodu? Kas endiselt ei loeta kindlustusjuhtumiks unustamist, kaotamist ja avalikku vargust?RSA kodukindlustuse kliendi kodune vara on kaitstud ka väljapool kodu, st ka välis-maal. Täna päeval kanname kõik kaasas tun-duvalt rohkem väärtuslikke esemeid kui 20 aastat tagasi. Igaühel on taskus mobiil, pal-

RSA Kindlustusgrupp maailmas:• Maailma vanim kindlustusselts, asutatud aastal 1710.• 22 000 töötajat enam kui 32 riigis üle maailma.• Üle 20 miljoni kliendi.• Turuliider Baltikumis, Suurbritannias, Skandinaavias, Kanadas, Iirimaal, Aasias ja Ladina-Ameerikas.• Käive ulatus 2010. aastal ligi 8,6 miljardi euroni.• Noteeritud Londoni börsil.• Aktsiakapital 4,31 miljardit eurot.• Hallatavaid investeeringuid 16,7 miljardi euro eest.• Stabiilselt tugevad krediidireitingud (S&P: A, Moody’s: A2).

RSA Kindlustus Eestis:• Sisenes Eesti turule 2007. aasta sügisel.• Turuosa tänaseks 5,6%.• Rahulolevate klientide osakaal 97%.• Eesti innovatiivseim kahjukäsitlusmudel (toimib telefoni teel, ei vaja paberite täitmist).• Koguriski põhimõttel kindlustustooted, mis pakuvad laiemat kaitset.• Aktsepteeritud suurimate pankade ja liisingute poolt.• Tutvu kindlustustoodete ja -tingimustega veebis www.rsagroup.ee ning vajadusel konsulteeri spetsialistiga telefonil 1526.• RSA Kindlustus tegutseb Eestis Codan Forsikring A/S Eesti filiaalina, kasutades RSA kaubamärki. Codan Forsikring A/S on Taani kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse RSA kindlustusgruppi.

RSA Kindlustuse kahjukäsitlus loob klienditeeninduses täiesti uut taset

Page 9: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

9

judel MP3-mängija või sülearvuti. Õnnetu-sed aga ei hüüa tulles.

Küll aga on jätkuvalt välistatud kaotamine, unustamine või avalik vargus. Näiteks tasku-varga näpatud telefoni kindlustusjuhtumiks ei loeta. Samuti ei loeta kindlustusjuhtumiks autost varastatud esemeid juhul, kui nad olid nähtaval kohal. See tähendab, et kindlasti peaks ka klient ise hoolikalt oma asjadega üm-ber käima ning mitte jätma neid varastele ah-vatluseks. Kindlustusjuhtumiks loeme röövi-mist, murdvargust ja eseme purunemist kuk-

kumise tagajärjel. Täpsemalt saab kindlustus-kaitse kohta lugeda meie kodulehelt või kü-sida meie kindlustusnõustajatelt.

Milline võiks olla tuleviku mõttes uus digiajastu hüve, mida klientidele pakkuda?Elektroonika või tehnika puhul on raske kom-menteerida. Areng on igas vallas nii kiire, et ei oska ennustada, mis neist natukene suuremat mõju avaldaks. Kindlustuses midagi revolutsioo-nilist ette ei näe. Mis muutub, on teeninduse ja

kahjukäsitlusega seotu. Peamised muudatused tekivad analüüsivõime olulisest paranemisest – valdavalt IT ja tarkvaraga seotud. Näiteks võib tuua klientide hääleanalüüsi (audiovaledetek-tor), mõne kindlustusliigi puhul täiesti automa-tiseeritud kahjukäsitlusprotsessi, kus kindlustus-seltsi enda kahju käsitlejal enam suurt rolli ei ole, ning nii mõndagi muud taolist.

Eks see kõik kokku on digiajastu hüve. Usun, et umbes viie aasta jooksul võib ka Eestis nii kindlustuse teeninduses kui ka kahjukäsitluses midagi uut näha ja tunda.

RSA kahjukäsitluse osakonna juht Eero Link räägib kahjukäsitlusteenuse uuendustest, mis teevad klien-di elu veelgi lihtsamaks.

Rikki läinud kodutehnika pärast ei pea RSA kind-lustuse klient enam muretsema, sest kindlustus hoolitseb selle parandamise või asendamise eest.

Page 10: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

10

Selleks et elu kulgeks mugavalt ja tur-valiselt, pakub Seesam nüüd võima-lust sõlmida kindlustus interneti teel. See tähendab, et oleme klientide jaoks avatud ööpäev läbi.

E-keskkonnas saab sõlmida poliise kõikidele populaarsematele kindlustustoodetele. Liik-lusturvalisuse nimel pakume liiklus- ja kasko-kindlustust, muretu reisielamuse tagame aga reisi kindlustuse abiga. Oma kindluse ehk kodu kaitsmiseks on soovijail võimalik sõlmida kodu-kindlustuse leping.

Mida teha viie minutiga? Sõlmi kindlustus kii-relt ja mugavalt Seesami e-müügi keskkonnas!

Liikluskindlustuse hinna arvutamiseks on vaja sisestada kõigest isikukood või ettevõtte registri-kood ja sõiduki registreerimisnumber.

Nii lihtne see ongi!

Seesam pakub nüüdsest kindlustust 24/7

Ainulaadne reisikindlustus EestisÜkskõik mis on reisi eesmärk, Seesami reisikind-lustust vajad igal juhul. Ootamatud tervise hädad või muud ebameeldivused võivad kodust eemal tabada kõiki, nii äri- kui ka puhkusereisijaid. Rei-sikindlustust ostes saad kokku panna enda jaoks sobivaima paketi, valides erinevate kindlustus-kaitsete ja hüvitispiiride vahel.

Miks ja kellele on reisikindlustust vaja?• Reisil haigestumise ravi võib olla mitmeid kor-di kallim kui Eestis. Võõras keskkonnas juhtub rohkem ka õnnetusi ja ootamatusi kui tavapä-rases koduümbruses. Õnnetusjuhtumi või rei-sil alanud haiguse ravikulude katteks on mõel-dud meditsiiniabikindlustus.

• Kui reis katkeb või lennuk hilineb, aitab reisi-tõrke kindlustus katta tekkinud lisakulutused. Kui mingil põhjusel jääb reisile minemata, kom-penseerib reisitõrke kindlustus ärajäänud rei-si maksumuse. Ära jäta kindlustuse vormista-mist viimasele hetkele, sest reisitõrke ärajäämi-se kindlustuskaitse hakkab kehtima kolm päe-va pärast poliisi jõustumist.

• Kaasavõetud pagas võib minna kaduma, sat-tuda varga saagiks või jõuda sihtkohta omani-kust palju hiljem. Seepärast soovitame meditsiini-abi ja reisitõrke kindlustust täiendada pagasi-kindlustusega.

• Reisil on lihtne hoogu sattuda ja oma tege-vusega kellelegi teisele tahtmatult kahju teha. Vastutuskindlustus aitab korvata kolmanda-tele isikutele tekitatud kahju.

Miks eelistada reisikindlustuse valikul Seesamit?Seesam tõi septembri alguses esimesena Eestis turule täiesti uue kindlustuskaitse – “Omal soo-vil tühistamine”. Tegu on reisitõrke lisakindlus-tusega, mis tagab kaitse ootamatusteks, mida ei hüvitata tavapäraselt reisitõrke kindlustuse raa-mes. Ootamatuseks võib olla lemmiklooma hai-gestumine, äkitselt saabunud tähtis tööülesan-ne, tüli reisikaaslasega jne. Kuna need on asjad, millega igaüks meist kokku puutuda võib, arves-tab kindlustuskaitse nüüdsest tunduvalt enama-ga ja on reisijale hulga mugavam.

Lisaks “Omal soovil tühistamise” kattele on Seesami reisikindlustusel muidki eeliseid.

Seesam Insurance ASSeesam Insurance AS kuulub Soome juhtiva panganduskontserni OP-Pohjola Grupp ridadesse, mille ajalugu ulatub aastasse 1891. OP-Pohjola Grupp on Soome suurim finantskontsern, millel on kokku üle 200 liikmespanga, 4 miljoni kliendi ja 12 000 töötaja. Pohjola Grupp on tegev panganduses ning kahjukindlustus- ja varahaldusteenuste turul.

Seesam Insurance ASVambola 6, 10114 Tallinn

tel 628 1800

faks 628 1802

e-post [email protected]

Page 11: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

11

• Vastutuskindlustus kõikidele reisidele – võimalus valida vastutuskindlustuse kate kõi-kidele reisidele.

• Paindlik asjaajamiskulude kindlustus – kind-lustusjuhtumiga seotud vajalikud mõistlikud asja ajamiskulud kaetakse kuni 60 euro ulatuses.

• Meditsiiniabi juhtumi hüvitamine – medit-siiniabi juhtumi korral kaetakse ühe kindlusta-tud isikut saatva inimese edasi-tagasisõidu ja majutuse kulud kuni 950 euro ulatuses (isik ei pea olema reisikaaslane).

• Ravikulude hüvitamine – krooniliste haigus-te ägenemise korral hüvitatakse ravikulud kuni 1500 euro ulatuses.

• Piiramatu kestus ravile välisriigis – kind-lustusjuhtumi puhul ei piira Seesam ravi kes-tust välisriigis.

• Kliendisõbralik hüvitispiir pagasikindlustu-ses – pagasikindlustuse puhul puudub elekt-roonikal ja spordivarustusel eraldi hüvitispiir.

• Pagasikindlustuse omavastutus – kui pa-gas oli lennufirma hoole alla antud kiletatult, ei rakendata selle purunemisel omavastutust.

• Pagasikindlustuse hüvitamine perekindlus-tuse puhul – perekindlustuse pagasikindlustu-se limiit on ühtne kogu perele, pagasi hiline-mise korral on aga hädavajalike asjade ostmi-se hüvitis summa suurem (60 eurot ööpäevas, maksimaalselt 240 eurot).

• Soodne perekindlustus – perekindlustus hea hinnaga.

• Laiad lisakaitsed – igaüks saab soovi korral

kindlustuskaitset laiendada järgmiste varianti-dega: ohtlik harrastus, ohtlik töö, reisitõrke lisa-kindlustus, omal soovil tühistamine ning paga-si hilinemise lisakindlustus.

• Kindlustus kiirelt internetist – poliisi saad mugavalt sõlmida uues ja paindlikus e-müü-gi keskkonnas.

• Kvaliteetne kahjukäsitlus – kindlustusjuh-tumi korral võid julgelt usaldada Seesami kva-liteetset kahjukäsitlust.

Kindlustus kehtib sinu valitud ning poliisile märgitud reisipiirkonnas: Põhjamaades, Euroopas või kogu maailmas.

Reisikindlustuse meelespea• Kui soovid reisikindlustust, ära langeta ot-sust ainult hinna põhjal. Uuri täpsemalt, mil-line kindlustusvariant sobib just sinu reisi ees-märkide ja planeeritud tegevusega kõige pa-remini. Vajadusel pea nõu meie kindlustus-spetsialistidega.

• Neil, kel on aasta jooksul ees mitmeid reise, on mõistlik sõlmida korduvreisikindlustuse poliis.

• Enne kindlustuslepingu sõlmimist loe see kindlasti hoolikalt läbi, et vältida hilisemaid aru-saamatusi ja ootamatuid lisakulutusi.

• Tee endale juba enne reisi selgeks, kuidas pead käituma, kui võõral maal midagi juhtub – kuhu peab helistama, milliseid tõendeid või kulu-dokumente koguma.

Meeldejäävaid ja turvalisi reise soovibSeesam Insurance AS

Eraklientidele pakume:• autokindlustust liikluskindlustust kaskokindlustust• kodukindlustust• reisikindlustust• väikelaevakindlustust• õnnetusjuhtumikindlustust

Äriklientidele pakume:• ettevõtte varakindlustust kinnisvarakindlustust väike- ja keskmise ettevõtte tervikkindlustust• kaskokindlustust• liikluskindlustust• masinakindlustust• reisikindlustust• töökatkestuskindlustust• vastutuskindlustust• veosekindlustust• õnnetusjuhtumikindlustust

Seesam on Eestis tegutsenud üle 20 aasta, olles üks suuremaid kahjukindlustusselt-se turul. Esimene kontor avati 1991. aas-ta kevadel Tallinnas. Tänaseks on Seesamil esindused 11 Eesti linnas ning ette võte annab tööd 154 inimesele (30.06.2011). Lätis ja Leedus lansseeriti Seesami kauba-märk vastavalt 1993. ja 1998. aastal.

Page 12: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

12

Viis aastat õigusabikulude kindlustuse pakkumist on tunduvalt suurendanud Eesti inimeste õigusteadlikkust. Ka majanduskriis pani rahva mõtlema selle üle, kas on mõtet kergekäeliselt kinni maksta kellegi teise põhjustatud kahju.Kui Euroopa suurim õigusabikulude kindlusta-ja D.A.S. tähistas tänavu 83. sünnipäeva, siis Ees-tis on ettevõte veel üsna nooruke: hiljuti täitus D.A.S. Eestil viie aasta juubel.

D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse ASi ju-hatuse liikme Maiko Kalveti sõnul on ettevõte viie aasta jooksul aidanud tuhandetel inimestel seista oma seaduslike õiguste eest, olgu vastas-pooleks tööandja, kindlustusselts, autoteenin-dus, pank, liisingufirmaga või mõni muu suur ja tugev ettevõte. “Kui Saksamaal ja mujal Lääne- Euroopas on oma õigusabikulud kindlustanud rohkem kui 40 protsenti peredest, siis tänaseks on murrang toimunud ka Eesti inimeste hoia-kutes,” rääkis ta. “Eestis on end võimalike jurii-diliste vaidluste vastu kindlustanud juba üks protsent peredest. Ka meie inimesed on haka-nud mõistma, et pole mingit põhjust ise kerge-käeliselt kinni maksta kellegi teise süül tekkinud lisakulu või saamata jäänud tulu.”

Kiire areng viie aastagaViie aastaga on D.A.S. kasvatanud kordades oma kindlustusportfelli, mis tänaseks ulatub Eestis juba enam kui 800 000 euroni. Kindlustusselts on aidanud lahendada üle 500 kindlustusjuhtu-mi, kus klientide kasuks väljamõistetud hüviti-sed on küündinud miljonitesse kroonidesse. Li-saks on D.A.S. nõustanud ja andnud käitumis-juhiseid mitmel tuhandel korral.

Kui esmalt pakkus D.A.S. õigusabikulude kind-lustust vaid sõidukitega seotud riskide vastu, siis 2008. aasta veebruaris toodi turule terve pere tervikliku kindlustuskaitse tagavad paketid. Ava-ti kontorid Tartus ja Pärnus ning teine esindus Tallinnas, samuti laiendati müügiesindajate võr-ku pea igasse Eesti maakonda.

Tänavu alustati juriidilist nõustamist vee-bi kaudu, turule toodi uued kindlustuspake-tid Standard-5 ja Pluss-5 ning veesõidukite õi-gusabikindlustus. “Hakkasime õigusnõustamist veebi teel pakkuma selleks, et inimesed saaksid

ennetada võimalikke juriidilisi vaidlusi ning hoi-da ära nii mõnegi erimeelsuse kasvamise juba tõsiseks konfliktiks,” selgitas D.A.S.-i tegevjuht Maiko Kalvet.

“Uued Standard-5 ja Pluss-5 kindlustus paketid sisaldavad veebipõhist juriidilist nõustamist viis korda aastas. Lisaks on nende pakettide kind-lustussumma iga juhtumi kohta 50 protsenti suurem tavapärasest, küündides 12 000 euro-ni. Peale selle hakkasime pakkuma nii eraisiku-tele kui ka firmadele veesõiduki õigusabikulu-de kindlustust, mis kaitseb vaidluste korral vee-sõiduki omanikku, volitatud kasutajat ja sõidu-kis viibinud reisijaid.”

Mis on D.A.S.?1928. aastal asutatud D.A.S. on Euroopa suurim õigusabikindlustaja, mis tegutseb 16 Euroopa rii-gis. Eestis 2006. aasta novembris tegevust alusta-nud D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS pa-kub õigusabikulude kindlustamist, klientide ju-riidilist nõustamist ning õiguslike huvide kaits-mist nii Eestis kui ka välismaal. D.A.S. hüvitab klientidele advokaatide, tunnistajate ja kohtu-ekspertide tasud, riigilõivud, kohtuotsuse järgi väljamõistetud vastaspoole kohtukulud, välis-maistes kohtutes toimuvate istungite reisi- ja täitekulud ning tasub vajadusel kliendi eest ka kautsjoni. Eestis algavad õigusabikulude kind-lustuse hinnad 5 eurost kuus.

Õigusabikulude kindlustusele spetsialiseeru-nud kindlustusgrupp D.A.S. kuulub Ergo Kind-lustusgruppi, mis on üks Saksamaa suuremaid ning mille põhiaktsionär on maailma suurim edasikindlustuskontsern Munich Re. D.A.S. Gru-pil on Euroopas üle 12 miljoni kliendi, keda ette-võte aitab aastas keskmiselt miljoni kahjujuh-tumi lahendamisel.

D.A.S. hüvitab· esindaja/kaitsja tasud; · kohtukulud tsiviilkohtumenetluses;· menetluskulud kriminaalmenetluses; · vastaspoole kohtukulud ja esindajate tasud tsiviilkohtumenetluses; · täitekulud; · sõidukulu välismaa kohtus toimuvale istungile, juhul kui kliendi isiklik osavõtt on kohustuslik.

Õigusabikulude kindlustus suurendas inimeste huvi enda eest seista

Soovid teada saada, miks just sina ja sinu pere peaksid õigusabikulude kindlustuse poolt kaitstud olema? Registreeru tasuta konsultatsioonile aadressil www.das.ee!

tel 679 9450

e-post [email protected]

koduleht www.das.ee

Page 13: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

13

Kaitseme sinu õigusi!

Lähemalt saab õigusabikulude kindlustusjuhtumitest lugeda veebilehelt www.das.ee/eraklient/naited-elust.

D.A.S.-i kliendilood· D.A.S.-i klient andis oma tuttavale laenu, kuid ei saanud kokkulepitud tähtajaks raha taga-si. Tagasimaksmise lubadused ainult lubadus-teks jäidki.

“D.A.S.-i kaasabil sõlmiti laenusaajaga komp-romiss ning paari kuu pärast sain kohtuväli-selt tagasi laenu põhiosa,” rääkis heauskne laenu andja. “Kokkulepitud intress jäi mulle n-ö kooli rahaks. Alternatiiv oleks olnud pöör-duda ise kohtusse, kuid kogu asjaajamine oleks võtnud tunduvalt kauem aega. Lisaks olek-sin pidanud palkama endale juriidilise esin-daja, kelle kulusid ei oleks kohus pruukinud täies ulatuses laenusaajalt välja mõista, ning sisuliselt oleks tagasisaadud laenuraha läinud kohtu kuludeks.”

· Teisel õigusabikulude kindlustuse sõlminul polnud 38aastase piloodikarjääri jooksul tööl mingeid pahandusi, ent siis otsustas lennufir-ma ta koondada. Kuna mees ise tahtis kuni pensionini edasi töötada, ei tulnud koonda-misest midagi välja. Seejärel aga lõpetati töö-suhe usalduse kaotuse tõttu.

“Olen tagantjärele väga tänulik D.A.S.-i töö-tajatele, kes algusest peale minu süütust usku-sid, minu eest kõik kohtupaberid korda ajasid ja mulle esindaja palkasid,” lausus ta. Kohus lei-dis, et distsiplinaarkaristuseks määratud töö-lepingu lõpetamine on ilmses vastuolus intsi-dendi raskusega, tühistas töölepingu lõpeta-mise ning mõistis töölt puudutud aja eest hü-vitiseks 83 100 eurot.

· Kolmas D.A.S.-i kunde ostis suusasaapad, kuid juba kahe kuu pärast oli ühe saapa vee-kindla luku kaitse mõranenud. Kuna seadu-se järgi garantii kehtis, ei osanud mees arva-tagi, et saabaste tagastamisest tõeline kada-lipp kujuneb.

“Kaupmees püüdis mulle selgeks teha, et ma pole saapaid kasutanud sihtotstarbeliselt ning tema raha tagasi ei maksa, ning soovitas mul tellida ekspertiis vastupidise tõestami-seks,” meenutas klient. “D.A.S. omakorda esi-tas kaebuse tarbijakaitseametisse. Kaupmees otsustas mitte vaielda ning mulle raha taga-si maksta. Nii õnnestus mul D.A.S.-i kaasabil suusa saapad tagastada, ilma et oleksin pida-nud kohtu uksi kulutama.”

Page 14: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

14

Elu ootamatute tagasilöökide vastu ei saa end kaitsta keegi, kuid finants-kaitse aitab rahaliselt raskete aega-dega paremini toime tulla. Elukind-lustus loob hingerahu, sest olete lä-hedaste ja enda kaitseks teinud kõik enesest sõltuva.

Eestis on mitmeid elukindlustuslepinguid pakkuvaid ettevõtteid. Üks vanim eluskind-lustusselts on Compensa Life Vienna Insu-rance Group SE, kes on Eesti kindlustus turul tegutsenud juba 18 aastat. Compensa ainu-omanikuks on Austria juhtiv kindlustusgrupp Vienna Insurance Group. Ettevõtte eesmärk on aidata oma klientidel finantsriskidega toi-me tulla, pakkudes paindlikke ja ajakoha-seid elukindlustuslahendusi. Oma filiaalide-ga on Compensa Life esindatud ka Lätis ja Leedus. Kokku on kolmes Balti riigis 16 kon-torit ligi kahesaja töötajaga. Ettevõte haldab rohkem kui 50 000 kliendi kindlustusriske ja investeeringuid.

Miks sõlmida elukindlustusleping?Keskmise Eesti pere kohustused on enamas-ti suuremad, kui kiiresti kasutusele võetavad varad. Sageli aga ei mõelda ette, kas lähedas-tele jääb kodu alles, kas nad suudavad laenu maksta ja toime tulla ning kuidas koolitatak-se ja kasvatatakse üles lapsed, kui pere põhi-toitjaga peaks midagi juhtuma.

“Meie peamine sihtrühm on eelkõige inime-sed, kes tunnevad vastutust oma lähedaste ees. Ja ka need, kes oskavad ja tahavad juba täna mõelda sellele, mis saab siis, kui jõuab kätte va-nus 60 pluss – kas nad tahavad hakkama saa-da riikliku pensioniga või sooviksid mugavamat elu,” tutvustab Compensa müügi- ja kliendi-haldusjuht Merle Kollom keskmist klienti.

Elukindlustusega saab endale ja perele luua oma vajadustele vastava lahenduse, ja mida varem, seda parem. “Elukindlustuslepingu soo-vitan teha võimalikult noorena, sellisel juhul on riskid väiksemad ja hind soodsam. Sama-moodi on ka kogumislepingute puhul – pi-kema perioodi jooksul koguneb lepingusse rohkem raha,” tõdeb Kollom. “Elu aga näitab, et inimesed hakkavad tõsiselt mõtlema alles siis, kui suureneb vastutus pere ja laste ees.”

Mahukas tooteportfellCompensal on lai tooteportfell, firma pakub tooteid nii eraisikutele kui ka ettevõtetele. “Püüdleme selle poole, et klient saaks meie juurest just sellise lepingu, mida tal tõesti vaja on. Hoiame lepingutingimused sood-sad ja paindlikud. Näiteks ei ole klient seo-tud range maksegraafikuga. Reservi kasvata-miseks soodustame lisasissemakseid soodus-tingimustel, vajadusel võimaldame ka makse-te vähendamist või maksepuhkusi,” julgustab Kollom kindlustusseltsiga ühendust võtma.

Tootevalikus on mitmeid elukindlustus-tooteid ja lisakindlustusi, mis pakuvad kind-lustunnet lähedastele ning aitavad maanda-da ootamatute sündmustega kaasnevaid või-malikke finantsriske. Seltsi esimeseks tooteks oli riskielukindlustus, mis on oma populaar-suse säilitanud tänaseni.

Kogumistoodetest pakub Compensa ko-gumiskindlustust, mida saab sõlmida endale või oma lapsele, ja pensionikindlustust. Sõl-tuvalt kliendi ootustest ja riskitaluvusest on võimalik valida investeerimisriski ja garantee-ritud tootlusega lepingute vahel. Investeeri-misriskiga lepingud võivad lubada küll kõrge-mat tootlust, kuid see ei ole kliendile garan-teeritud. Koguneva raha suurus sõltub eelkõi-ge lepinguga seotud fondiosakute väärtusest ning investeerimisotsuste eest vastutab klient.

Kindlustustunne elu ootamatute tagasilöökide vastu

Compensa Life Vienna Insurance Group SE

[email protected]

www.compensalife.ee

KONTORID:

Tallinn, Roosikrantsi 11 tel 610 3000, E–R 8–17

Pärnu, Aida 5 tel 447 3820, E–R 9–17

Tartu, Riia 4 tel 733 4170, E–R 9–17

Viljandi, Tallinna 19 tel 433 4750, E–R 9–17

Page 15: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

15

Töötajate motiveerimineKa ettevõtjatel on võimalik kindlustamise teel oma töötajaid motiveerida ja riske maanda-da, sest püsiv ja lojaalne tööjõud on ettevõtte edukaks toimimiseks tähtis. “Ärikliendid saa-vad töötajate kindlustamiseks sõlmida ükskõik millise lepingu, kuid peamiselt sõlmitakse siiski riski- ja rühmariskikindlustuslepinguid, mis ai-tavad ettevõttel katta töötaja kaotusest tule-nevaid kulutusi ning samas kindlustada raha-line tugi töötaja lähedastele. Kindlustuse saab teha nii võtmeisikutele kui ka tervele kollektii-vile. Kahjuks ei toeta praegune Eesti maksu-süsteem tööandja poolt töötaja hüveks tehta-vaid kulutusi – nii on kogumistüüpi lepingud äri klientide seas vähem populaarsed. “Kui töö-andja poolt pensionilepingusse tehtavad sum-mad muutuvad maksustamise mõttes soodsa-maks, võib loota, et tööandjad hakkavad oma töötajate kasuks rohkem lepinguid tegema,” on Kollom lootusrikas.

VeebikontorSõlmitud lepingu hetkeseisu jälgimiseks või muutmiseks ei pea kontorisse kohapeale mi-nema. “Operatiivsem viis lepinguinfo vaatami-seks on külastada Compensa veebikontorit, kus saab jälgida oma kindlustuslepinguid, laekunud makseid ja lepingule kogunenud reservi, samuti edastada avaldusi kontaktandmete või kindlus-tuslepingute muutmiseks. Selleks tuleks kodu-lehel (www.compensalife.ee) interneti panga pa-roolide või ID-kaardiga sisse logida,” tutvustab Merle Kollom mugavat lahendust, samas tõde-des, et kõik kliendid on alati väga oodatud ka kontorisse. “Kuna elukindlustuslepingud sõl-mitakse väga pika aja peale, siis võivad inimes-te soovid ja vajadused muutuda. Silmast silma kohtudes saame kliendi ootustest kõige pare-ma ülevaate.”

Compensa peakontor asub Tallinnas, haru-kontorid Tartus, Pärnus ja Viljandis.

Compensa Life Vienna Insurance Group SE juhatuse esimees Olga Reznik: “Klientide vajadused, väärtushinnangud ja võimalused muutuvad aastate-ga. Väärtustame loodud kliendisuhteid väga ning tahame kasvada ja areneda koos oma kliendiga.”

“Kõige populaarsemateks toodeteks on praegu garanteeritud tootlusega kogumis-lepingud ja teise samba pension ehk kohus-tuslik kogumispensionikindlustus. Kuna hil-juti oli suur finantskriis, kus inimesed kaota-sid palju raha, siis eelistakse säästetud vara-ga mitte enam riskida. Majanduskriis tekitas hirmu võnkumiste ees, seega valitakse kogu-miseks pigem kindla, garanteeritud tootluse-ga elukindlustusleping. Nii teab klient juba le-pingut sõlmides, kui palju see teenib. Lisaks pakume selleks kogumisperioodiks ka turu kõige kõrgemat intressi,” rõhutab Kollom.

Pensionikeskuse kodulehel (www.pensioni-keskus.ee) on võimalik võrrelda seltside pa-kutavate teise samba lepingute tingimusi. “Compensas on lepingu sõlmimiseks väga head tingimused ning seetõttu on meie juur-de tee leidnud paljud teise samba pensionä-rid,” ütleb Kollom.

Page 16: Kes on kes? Kindlustusteenused 2011

www.compensalife.ee

Kindlusta oma tulevik

Tutvu tingimustega veebilehel ning küsi lisainfot telefonil 610 3000

Parima, 3%garanteeritud tootlusegakogumiskindlustus aastateks.Kogu endale või lapsele.

Ja head pensioni väljamaksed II sambast.Kindel tulevik. Kindel pension.Compensast.