Click here to load reader

Kesäaikataulut Sommartidtabeller Summer Timetables · PDF file Arkisin | Vardag On weekdays Lauantai | Lördag Saturday Sunnuntai | Söndag Sunday Tori | Torget (22 min) 4 06 00 07

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kesäaikataulut Sommartidtabeller Summer Timetables · PDF file Arkisin | Vardag On...

 • Kesäaikataulut Sommartidtabeller Summer Timetables

  1.4. - 16.8.2020

 • MATKALIPUT | BILJETTER KERTALIPPU VAASA | ENKELBILJETT VASA: Aikuinen/Vuxen 3,20 € | Opiskelija/Studerande 3,20 € Lapset ja nuoret/ Ungdom-barn (7-16v/år) 1,70 €

  Aikuinen/Vuxen 1,33 € | Opiskelija/Studerande 1 € Lapset ja nuoret/ Ungdom-barn (7-18v/år) 0,80 €

  KAUSILIPPU 30 VRK | MÅNADSKORT 30 DGR: Aikuinen/Vuxen35 € | Opiskelija/Studerande 29 €| Lapset ja nuoret (7-18v/år) 23 €

  MATKA ARVOKORTILLA | VÄRDEKORT, PRIS PÅ EN RESA

  Lastenvaunut saa kuljettaa ilmaiseksi, tilan mukaan. Lapset alle 7 v. ilmaiseksi huoltajan seurassa (max 3). Bussikortti on henkilökohtainen!

  Lue lisää | Läs mer | Read morewww.waltti.fi | www.vaasa.fi/bussit

  Barnvagnar får transporteras gratis, om det finns rum. Barn under 7 år gratis tillsammans med förmyndare (max 3). Busskortet är personligt!

  Pidätämme oikeudet hinnanmuutoksiin. | Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar.

  2

  POIKKEAVA LIIKENNE ! Pe 10.4. sunnuntaivuorot, ma 13.4. sunnuntaivuorot, pe 1.5. sunnuntai- vuorot, 21.5. sunnuntaivuorot, pe 19.6. lauantaivuorot. Liikenne lopetetaan klo 14.00. La 20.6. Ei liikennettä UNDANTAGSTRAFIK! Fre 10.4. söndagsturer, söndagsturer, må 13.4. söndagsturer, fre 1.5. 21.5. fre 19.6 lördagsturer. Trafiken upphör kl 14.00.söndagsturer, Lö 20.6. Ingen trafik

  MOBIILILIPPU | MOBILBILJETT Maksa bussimatka Waltti Mobiili-sovelluksella. Betala bussresan med Waltti mobil app. Lisätietoa/ Mera information: vaasa.fi/walttimobiili

  Polkupyörä | Cykel Saa kuljetta bussissa! Polkupyörästä on maksettava oman ikäryhmän mukainen kertamaksu. Cyklar får tas med. Dessa kostar samma som din egen biljett.

 • LINJA 1 | LINJE 1

  Tori Torget

  1

  1

  Palosaari Brändö

  Isolahti Storviken

  Gerby

  Västervik

  Pukinjärvi Infjärden

  Vetokannas Dragnäsbäck

  Kotiranta Hemstrand

  Vöyrinkaupunki Vöråstan

  Keskusta Centrum

  Klemettilä Klemetsö

  3

  1

 • TORI - PALOSAARI - ISOLAHTI - UUSI GERBY - VÄSTERVIK TORGET - BRÄNDÖ - STORVIKEN - NYA GERBY - VÄSTERVIK

  Tori - Raastuvankatu - Hovioikeudenpuistikko - Kirkkopuistikko - Wolffintie - Palosaarentie - Alskatintie - Nummikatu - Perhostien jatke (+10) - Gerbyn Rantatie - Länsimetsäntie (+14) - Gerbyn Rantatie - Rajarinne - Rajalahdentie (+22) Torget - Rådhusgatan - Hovrättsesplanaden - Kyrkoesplanaden - Wolffskavägen - Brändövägen - Alskatvägen - Mogatan - Fjärilsvägen (+10)- Gerby strandväg - Västerskogsvägen (+14) - Gerby strandväg - Råbrinken - Råviksvägen (+22)

  r = Västervik ranta / Västervik strand * = Lähtö maasilta / Från viadukten 21:13

  1

  1

  Klo/h Kl./h

  Arkisin | Vardag On weekdays

  Lauantai | Lördag Saturday

  Sunnuntai | Söndag Sunday

  Tori | Torget (22 min)

  4

  06 00 07 00 08 00 05 r 09 00 10 00 05 11 00 12 05 40 13 05 05 14 05 40 r 15 05 05 16 05 40 r 17 05 r 15 18 19 05 10 r 15 20 21 15* 15* 15 r *

  1

  WASA CITYBUS

 • Gerbyn rantatie - Västervikintie - Kortelaaksontie (+3) - Västervikintie - Gerbyn rantatie - Gerbyntie (+8) - Vöyrinkatu - Vaasanpuistikko - Tori (+22) Gerby strandväg - Västerviksvägen - Frängsdalsvägen (+3) - Västerviksvägen - Gerby strandväg - Gerbyvägen (+8) - Vörågatan - Vasaesplanaden - Torget (+22)

  r = Västervik ranta / Västervik strand

  VÄSTERVIK - GERBY -VETOKANNAS - TORI VÄSTERVIK - GERBY - DRAGNÄSBÄCK - TORGET

  Klo/h Kl./h

  Arkisin | Vardag On weekdays

  Lauantai | Lördag Saturday

  Sunnuntai | Söndag Sunday

  06 22 07 22 08 22 27 r 09 22 10 22 27 11 22 12 27 13 27 02 27 14 27 15 27 02r 27 16 27 17 27r 02r 37 18 19 27 32 r 37 20 21 37 37 37r

  Gerbyn rantatie | Gerby strandväg ( 22 min)

  1

  1

  5

  WASA CITYBUS

  1

 • Klo/h Kl./h

  Arkisin | Vardag On weekdays

  Lauantai | Lördag Saturday

  Sunnuntai | Söndag Sunday

  6

  KESKUSTA - VETOKANNAS - GERBY - VÄSTERVIK CENTRUM - DRAGNÄSBÄCK - GERBY - VÄSTERVIK

  Rewell Center, Raastuvankatu | Rådhusgatan (20 min) Lähdöt | Avgång: Torilta, LA ja SU | Från torget, LÖ och SÖ

  07 05 r 15r T 08 05 r 09 05 r 05 r T 10 05 r 11 40 r T 12 20 r 05 r T 13 20 r 40 r T 14 20 r 05 r T 15 20 r 40 r T 16 20 r 05 r T 17 40 r T 18 05 r T 15 r T 19 20 05 r T 10 r T 15 rT 21 22 05 r T 10 r T

  2

  2

  Raastuvankatu - Hietasaarenkatu - Pitkäkatu - Vuorikatu - Vöyrinkatu - Gerbyntie (+5) - Gerbyn Rantatie - Västervikintie - Kortelaaksontie (+8)- Västervikintie - Rajalahdentie (+20) Rådhusgatan - Sandögatan - Storalånggatan - Berggatan - Vörågatan - Gerbyvägen - Gerby strandväg(+5) - Västerviksvägen - Frängsdalsvägen (+8) - Västerviksvägen - Råviksvägen (+20)

  r = Västervikin ranta | Västervik strand T = Lähtö torilta | Avgång från torget

  WASA CITYBUS

  2

 • 7

  2

  2

  WASA CITYBUS

  VÄSTERVIKIN RANTA - UUSI GERBY - ISOLAHTI - PALOSAARI - KESKUSTA VÄSTERVIK STRAND - NYA GERBY -STORVIKEN - BRÄNDÖ - CENTRUM

  Västervik ranta | Västervik stran ( 20 min)

  07 27 * 35 08 27 09 27 25 10 27 11 12 42 00 25 13 42 14 42 00 25 15 42 16 42 00 25 17 18 27 00 35 19 20 27 30 35 21 22 27 30

  Västervik ranta - Rajarinne - Gerbyn rantatie - Länsimetsäntie (+4) - Gerbyn rantatie - Perhostien jatke (+8) - Alskatintie - Palosaarentie (+12) - Wolffintie - Kirkkopuistikko - Hovioikeudenpuistikko - Raastuvankatu - Kaupungintalo (+20) Västervik strand - Råbrinken - Gerby strandväg - Västerskogsvägen (+4) - Gerby strandväg - Fjärilsvägen (+8) - Alskatvägen - Brändövägen (+12) - Wollfskavägen - Kyrkoesplanaden - Hovrättsesplanaden - Rådhusgatan - Stadshuset (+20)

  2

  * Jatkaa tarvittaessa keskussairaalaan Fortsätter vid behov til centralsjukhuset

  Klo/h Kl./h

  Arkisin | Vardag On weekdays

  Lauantai | Lördag Saturday

  Sunnuntai | Söndag Sunday

 • LINJA 2 | LINJE 2

  Tori Torget

  Palosaari Brändö

  Isolahti Storviken

  Gerby

  Västervik

  Pukinjärvi Infjärden

  Vetokannas Dragnäsbäck

  Kotiranta Hemstrand

  Vöyrinkaupunki Vöråstan

  Keskusta Centrum

  Klemettilä Klemetsö

  2

  2

  8

  2

 • LINJA 3 | LINJE 3

  3

  3

  Västervik

  Gerby

  Isolahti Storviken

  Palosaari Brändö

  Korkeamäki Högbacken

  Suvilahti Sunnanvik

  Vaasan keskussairaala Vasa centralsjukhus

  Keskusta Centrum

  Vaasan yliopisto Vasa universitet

  Hietalahti Sandviken

  Tori Torget

  9

  3

 • Klo/h Kl./h

  Klo/h Kl./h

  Arkisin | Vardag On weekdays

  Arkisin | Vardag On weekdays

  10

  WASA CITYBUS

  KESKUSTA - PALOSAARI - ISOLAHTI - GERBY CENTRUM - BRÄNDÖ - STORVIKEN - GERBY GERBY - ISOLAHTI - PALOSAARI - KESKUSTA GERBY - STORVIKEN - BRANDÖ - CENTRUM

  06 42x 07 42 08 42 09 42 10 42 11 12 42 13 42 14 42 15 42 16 42

  Rewell Center, Raastuvankatu Rådhusgatan (18 min)

  Gerbynmäentie Gerbybergsvägen ( 18 min)

  08 00 09 00 10 00 11 00 12 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00

  Raastuvankatu - Hovioikeudenpuistikko - Kirkkopuistikko - Wolffintie - Palosaarentie (+4)- Alskatintie - Nummikatu - Perhostien jatke - Mänty- maantie - Kortelaaksontie - Gerbynmäentien- Mäntymaantie - Perhostien jatke - Alskatintie - Palosaarentie (+7)- Wolffintie - Kirkkopuistikko - Hovioikeudenpuistikko - Raastuvankatu - Kaupungintalo (+18) Rådhusgatan - Hovrättsesplanaden - Kyrkoesplanaden - Wolffska- vägen - Brändövägen (+4)- Alskatvägen - Mogatan - Fjärilsvägen - Tallmarksvägen - Frängsdalsvägen - Gerbybergsvägen - Tallmarksvägen - Fjärilsvägen- Alskatvägen - Brändövägen (+7) - Wolffskavägen - Kyrkoesplanaden - Hovrättsesplanaden - Rådhusgatan - Stadshuset (+18)

  3

  3

  3

  x= loppuu Palosaarelle | slutar i Brändö Katso myös linjat 1 ja 2 | Se även linje 1 och 2

 • Klo/h Kl./h

  Klo/h Kl./h

  Arkisin | Vardag On weekdays

  Arkisin | Vardag On weekdays

  11

  WASA CITYBUS

  3

  3

  KESKUSTA - SUVILAHTI - CENTRUM - SUNNANVIK SUVILAHTI - KESKUSTA - SUNNANVIK - CENTRUM

  Kaupungintalo, Raastuvankatu Stadshuset, Rådhusgatan (12 min)

  Patterinniemi Batteriudden (12 min)

  08 18 09 18 10 18 11 12 13 18 14 18 15 18 16 18 17 18

  06 30* 07 30 08 30 09 30 10 30 11 12 13 30 14 30 15 30 16 30

  Raastuvankatu - Hietalahdenkatu (+2) - Rantamaantie - Rinnakkaistie - Suvilahdentie - Patterinniemi -Suvilahdentie - Rinnakkaistie - Rantamaantie - Hietalahdenkatu - Raastuvankatu - Rewell Center (+12) Rådhusgatan - Sandviksgatan (+2) - Strandvägen - Parallelvägen - Sunnanviksvägen - Batteriudden - Sunnanviksvägen -