Khoa hoc facebook marketing

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kha hc Facebook Marketing hiu qu ti H Ch Minh, vi i ng gio vin giu kinh nghim s gip bn tit kim c ti a chi ph.

Text of Khoa hoc facebook marketing

SEO PROPOSAL

Kha Hc Facebook Marketing1o to Marketing OnlineHin nay ti Vit Nam c hn35 triu ngi s dng Facebook, hu ht trong s chnh l gii tr v c thu nhp. T chnh n to nnmt th trng v cng rng lncho mi doanh nghip nu bit cch khai thc v tn dng t n.V vn t ra cho cc doanh nghip l cn s dng Facebook nh l mt cng c c thpht trin thng hiu, qung co sn phmv a n n tay khch hng. Nu nh s dng Facebook Marketing mt cch hiu qu th s c rt nhiu ngi bit n bn trong cng ng Facebook vi nhng lt like, bnh lun v chia s. C th sn phm bn bn c ngy cng nhiu vthng hiu ngy cng ln mnh.2o to Marketing OnlineKho Hc Bn Hng FacebookLm vic g th u phi cn kin thc vng chc v kinh nghim th mi thnh cng. V tt c nhng g bn cn c kt hp tt c trongkha hc Facebook Marketingca trung tm o to Digital Marketing DGM Vit Nam vi kin thc c dy theogio trnh quc t v kinh nghimca nhngchuyn gia u ngnh Marketingchia s, gip bn s dng Facebook tr thnh mt li th trong cuc chin Social Media vi cc i th.o to Marketing OnlineNhng gi tr ca kha hc Facebook Marketing ti DGM Vit NamKin thc l nhng kinh nghim thc t ca i ng chuyn gia u ngnh v lnh vc Facebook Marketing.Thc hnh ngay ti ch vi nhng chin lc kt hp vi cc b quyt cng nh cng c do chuyn gia hng dn.Bit c nhng b mt pht trin, qun l Fanpage vi s lng like khng ca cc Facebooker ni ting.S dng thnh tho nhng tnh nng ca Facebook, c kh nng pht trin, qun l cc trang Fanpage v cc trang cng ng.o to Marketing OnlineCch xy dng thng hiu bng nhng cng ng ln, to li th cnh tranh vi cc i th.Chy qung co vi chi ph ti thiu, tit kim v hiu qu so vi thu dch v.c bit tng Ebook "Hng dn SEO cho Facebook" ca Distilled & Ebook Thng k Hnh vi ngi tiu dng trc tuyn Vit Nam nm 2014 ca GOOGLE (S liu mi nht thng 11-2014)o to Marketing OnlineNi dung kha hcBui 1: Tng quan v tip th v truyn thng x hiMc tiuCung cp cho hc vin ci nhn tng qut v Facebook v Social MediaLm r vai tr ca Facebook trong cc mc ch Xy dng Thng hiu v Bn hngTi u v bo mt ti khon Facebook

o to Marketing Online

Ni dungKhi nim c bn v Social Media v Facebook. Tr li ngay Ti c th lm g vi Social Media v Facebook trong vic Xy dng thng hiu v Bn hng? (Liu c bn c hng cao cp bng Facebook?). ng dng Facebook nh th no trong lnh vc thng mi in t?Nghin cu hnh vi ngi dng trn Facebook. Mi tng quan gia Facebook v 1 s Digital Tool khc nh Website, SEO, Forum,Phn tch nhng KPI thc t nht cn lu Thc hnh Facebook Profile: - Ti u ha ty chnh c nhn tng tnh bo mt: chng Hack, chng spam, chng mt Token Kim sot Profile tt hn: giao din c nhn, kt ni v chia s vi bn b, th thut khc Xy dng thng hiu c nhn v ng dng Hot profiles

o to Marketing OnlineBui 2 - Facebook Group v FanpageMc tiuGip hc vin phn bit Profile, Group, Fanpage v cng dng v cch khai thcng dng Fanpage vi tng loi hnh doanh nghip trong thc tNi dungFacebook Group v vai tr trong Marketing. Cch to, duy tr v khai thc 1 group. Cc th thut v cc Cng c khai thc khcFacebook fanpage: Gii quyt cc vn - Ti sao ti phi to fanpage v tng like, khng c n ti bn hng c khng? ngha 6 loi fanpage v cch phn bit. Cch to v ty chnh cc thit lp, hnh nh, phn quyn qun l trong fanpage Cch kim tra Insight fanpage v phn tch s liu. Cc cng c tuyt vi h tr thng k v qun l fanpage Cch ng dng fanpage trong vic xy dng thng hiu, Doanh nghip B2B, Doanh nghip va v nh

o to Marketing OnlineBui 3 - Cc cng c, cch Tng like fanpage, Tng tng tc, Bn hng v traffic v websiteMc tiuGip hc vin hiu su v r cng dng ca tng loi cng c, cch thc hot ng v ng dng trong tng trng hp khc nhauNi dungFacebook PluginFacebook Event & AplicationSeeding page & Influencer (Hot profile)Facebook suggestion

o to Marketing OnlineSEO hiu qu trn FacebookKt hp Offline v cc phng thc khcFacebook Ads - nh ngha Facebook Ads, Sponsor stories v c ch hot ng Ti gin chi ph, tng cng li nhun B mt vit ni dung qung co. Ngh thut kt hp b cc hnh nh, cu ch, mu sc Cc cch thit lp Target: Target bng Ads Manager & Power Editor; Target bng Custom Audience (User IDs, Remarketing, email, s in thoi); Chy Mass target ( < 50/ click); Target bng content. Ti u ha qung co Facebook vi cc v tr hin th khc nhau v theo mc ch nh bn hng, download game Thc hnh to hon chnh cc loi qung co FacebookTit l 1 s chiu tr Black Hat v cch phng ngaBi tp v nh

o to Marketing OnlineBui 4 - Cc cng c (tt) v ng dng Ni dung fanpageMc tiuGip hc vin hiu su v r cng dng ca tng loi cng c, cch thc hot ng v ng dng ni dung trong tng trng hp khc nhauNi dungK nng xy dng content theo mc ch, hng ngi c theo ngi bt bn thnNhng im cn lu v content: Newsfeed Optimization, cc loi hnh content v b mt cc loi content gy hng th, tng tng tcB mt cch sng to content siu vit, h tr cc mc ch: xy dng v chm sc cng ng, tng doanh s, tng traffic, tng likeBt m cc Tips & Tricks: hn gi post content, ty chnh cc loi content (status, link, hnh, video)Bi tp v nh

o to Marketing OnlineBui 5 - ng dng kin thc trong thc tMc tiuGip hc vin thc s nm vng cch vn hnh chin dch Facebook Marketing bng cc Case Study thc t. t mc tiu hc l lm cNi dungng dng Facebook Marketing c th cho tng loi hnh doanh nghip bao gm: c nhn bn hng, doanh nghip (B2C, B2B), thng mi in t (e-commerce), t doanh nh l Bi tp tng kt cui khaGiao lu, trc tip phn tch, trao i vi lp hc. T vn, a ra gii php cho cc trng hp s dng, cc vng mc v Facebook Marketing c th trong thc t qun tr Facebook ca hc vin v doanh nghip.

o to Marketing OnlineGing vin giu kinh nghimAnh Phm Phc Nguynhin ang l Account Manager ph trch chnh mng Social Media cho cng tyEleven Communications 1 cng ty c hn 5 nm kinh nghim trn th trng Digital Marketing. C nhiu tri nghim v Marketing ni chung cng nh Social Media ni ring cho cc Thng hiu ln nh Calvin Klein, OPI, Lenovo, Sn Kim Fashion, Zing, Hagen-Dazs Vietnam Ngoi ra tng c kinh nghim training nhiu ni nh VTC Online, VNG, OneWorld, lm din gi nhng hi ngh ln c s tham d ca i din Facebook

o to Marketing OnlineGi ngay HOTLINE: 01688.247.950 nhn c t vn v kha hc FacebookXem chi tit: http://www.khoahocseo.vn/p/khoa-hoc-facebook-marketing.html