KINH TẠ LỄ

 • View
  87

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Done check spelling - pdf - 2/25/2012. KINH TẠ LỄ. Kinh tạ lễ. DK-1 Tạ ơn Chúa-. Tạ ơn Chúa- chúng con ra về--. Hoan ca trong- cuộc đời nhân chứng--. DK-2. .. Tạ ơn Chúa- chúng con nhịp bước--. Đến khắp nơi- để đem Tin Mừng--. 1-. - PowerPoint PPT Presentation

Text of KINH TẠ LỄ

 • KINH T LDone check spelling - pdf - 2/25/2012Kinh t l

  Minh Hong - KINH T L

  Lm. Nguyn Duy // cd 11HL // Feb 25 2012 // www.dinh.dk/pdf/kinhtale-nd.pdf

  Last updated: 2/25/2012

 • DK-1 T n Cha- T n Cha- chng con ra v--. Hoan ca trong- cuc i nhn chng--.

 • DK-2.. T n Cha- chng con nhp bc--. n khp ni- em Tin Mng--.

 • 1-1- Ra i n- vi ngi gn xa--. Khi ln nhng- ting lng ngi ca--.

 • DK-1 T n Cha- T n Cha- chng con ra v--. Hoan ca trong- cuc i nhn chng--.

 • DK-2.. T n Cha- chng con nhp bc--. n khp ni- em Tin Mng--.

 • 2- Con xin Cha- 2- Con xin Cha- xung ngun hng n--. Cho nhn th- thng ngy bnh an--.

 • DK-1 T n Cha- T n Cha- chng con ra v--. Hoan ca trong- cuc i nhn chng--.

 • DK-2.. T n Cha- chng con nhp bc--. n khp ni- em Tin Mng--.

 • 3- Lun trung tn- 3- Lun trung tn- gi li dy khuyn--. Nn nhn chng- ca Ngi ngy m--.

 • DK-1 T n Cha- T n Cha- chng con ra v--. Hoan ca trong- cuc i nhn chng--.

 • DK-2.. T n Cha- chng con nhp bc--. n khp ni- em Tin Mng--.

 • 4- Mong Danh Cha- 4- Mong Danh Cha- sng bng ngn phng--. Mun ni bit- n nhn tnh thng.

 • DK-1 T n Cha- T n Cha- chng con ra v--. Hoan ca trong- cuc i nhn chng--.

 • DK-2-E.. T n Cha- chng con nhp bc--. n khp ni- em Tin Mng--.

 • pdf-png-1 dinh.dk

  Minh Hong - KINH T L

  Lm. Nguyn Duy // cd 11HL // Feb 25 2012 // www.dinh.dk/pdf/kinhtale-nd.pdf

  T n Cha- chng con ra v--. Hoan ca trong- cuc i nhn chng--. T n Cha- chng con nhp bc--. n khp ni- em Tin Mng--.

  1. Ra i n- vi ngi gn xa--. Khi ln nhng- ting lng ngi ca--.

  2. Con xin Cha- xung ngun hng n--. Cho nhn th- thng ngy bnh an--.

  3. Lun trung tn- gi li dy khuyn--. Nn nhn chng- ca Ngi ngy m--.

  4. Mong Danh Cha- sng bng ngn phng--. Mun ni bit- n nhn tnh thng--.