Klapka Üzletház Kft. határozat át. - GVH - Fő ?· 2. A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől…

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1054 Budapest, Alkotmny u. 5. Levlcm: 1391 Budapest 62. Pf.: 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 gyszm: Vj/136/2015. Iktatszm: Vj/136-70/2015.

Betekinthet!

A Gazdasgi Versenyhivatal eljr versenytancsa a dr. Sz. Gy. gyvd (Sz. Gy. gyvdi Iroda), N. G. L., valamint Klapka Gyrgy gyvezet ltal kpviselt Klapka zlethz Kft. (1093 Budapest, Vmhz krt. 9.) eljrs al vont vllalkozssal szemben fogyasztkkal szembeni tisztessgtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmnak felttelezett megsrtse miatt indult versenyfelgyeleti eljrsban, nyilvnos trgyalst kveten, meghozta az albbi

h a t r o z a t t .

I. Az eljr versenytancs megllaptja, hogy az eljrs al vont 2015. jnius hnapjtl kezdden tisztessgtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott azon lltsok kzzttelvel, melyek szerint az Arany S s Arany S Mini Szanatrium termkek betegsgek megelzsre, kezelsre, gygyulsnak elsegtsre, jtkony, egszsgre gyakorolt hats s egyb hasznlattl vrhat kedvez hats kivltsra alkalmasak, tovbb azzal, hogy azt a ltszatot keltette a kereskedelmi gyakorlatban val megjelentssel, hogy az Arany S termket jogszeren forgalmazza.

II. Az eljr versenytancs e jogsrtsek miatt ktelezi az eljrs al vontat 2.000.000,- (azaz kettmilli) forint brsg megfizetsre, amelyet az eljrs al vont a hatrozat kzbeststl szmtott harminc napon bell kteles megfizetni a Gazdasgi Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 szm brsgbevteli szmljra. Befizetskor a kzlemny rovatban feltntetend: az eljrs al vont neve, a versenyfelgyeleti eljrs szma, a befizets jogcme (brsg). Ha a ktelezett a brsgfizetsi ktelezettsgnek hatridben nem tesz eleget, ksedelmi ptlkot kteles fizetni. A ksedelmi ptlk mrtke minden naptri nap utn a felszmts idpontjban rvnyes jegybanki alapkamat ktszeresnek 365-d rsze. A brsg s a ksedelmi ptlk meg nem fizetse esetn a Gazdasgi Versenyhivatal megindtja a hatrozat vgrehajtst.

III. Az eljr versenytancs megtiltja a jogsrt magatarts tovbbi folytatst. IV. Az eljr versenytancs ktelezi az eljrs al vontat arra, hogy az eljrs al vont

ltal mkdtetett www.aranyso.com s a www.aranyso.hu weboldalakon jelen hatrozat rendelkez rszt e hatrozat kzhezvteltl szmtott 30 napon bell 90 napos idtartamra kzz tegye.

V. Az eljr versenytancs tovbb arra ktelezi az eljrs al vontat, hogy a jelen hatrozat kzhezvtelt kvet 120 nap elteltt kvet 10 napon bell dokumentlva igazolja a Gazdasgi Versenyhivatal fel, hogy eleget tett az eltiltsnak, illetve a kzztette e hatrozat rendelkez rszt.

http://www.aranyso.com/http://www.aranyso.hu/

2.

A hatrozat fellvizsglatt a kzhezvteltl szmtott 30 napon bell a Fvrosi Kzigazgatsi s Munkagyi Brsghoz cmzett, de a Gazdasgi Versenyhivatal Versenytancsnl benyjtott vagy ajnlott kldemnyknt postra adott keresettel lehet krni. A Fvrosi Kzigazgatsi s Munkagyi Brsg a pert trgyalson kvl brlja el, a felek brmelyiknek krelmre azonban trgyalst tart, mely krelmet az gyfl a keresetlevelben terjesztheti el.

I N D O K O L S I.

A vizsglat trgya

1. A Gazdasgi Versenyhivatal (a tovbbiakban: GVH) 2015. december 21-n versenyfelgyeleti eljrst indtott1 a Klapka zlethz Kereskedelmi s Vllalkozs Kft. (a tovbbiakban: Klapka zlethz vagy eljrs al vont) vllalkozssal szemben, mert szlelte, hogy 2015. jnius hnaptl kezdden az ltala forgalmazott, aranykolloiddal titatott st tartalmaz Arany S s Arany S Mini Szanatrium inhall termkekre vonatkozan kzztett kereskedelmi kommunikcija sorn valsznstheten megalapozatlan mdon lltotta, hogy a termkek gygyhatsok, egyes, egszsgre gyakorolt jtkony hatsok, illetve a tovbbi vrhat elnyk kivltsra alkalmasak. E magatartsokkal az inhall termk vonatkozsban az eljrs al vont felteheten megvalstotta a fogyasztkkal szembeni tisztessgtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmrl szl 2008. vi XLVII. trvny (a tovbbiakban: Fttv.) mellkletnek 17. pontjban, illetve az Fttv. 6. (1) bekezdsnek b) pontjban foglalt tnyllsokat, miltal megsrtette az Fttv. 3. (1) bekezdsben elrt tilalmat. Az Arany S termk vonatkozsban a fenti kommunikci sorn valsznstheten megsrtette a fogyasztk lelmiszerekkel kapcsolatos tjkoztatsrl szl 2011. oktber 25-i 1169/2011/EU eurpai parlamenti s tancsi rendelet (a tovbbiakban: 1169/2011/EU rendelet) 7. cikk (4) bekezdsre figyelemmel a 7. cikk (1) bekezdsnek b) pontjban foglalt tilalmat is.

2. A versenyfelgyeleti eljrs megindtst kveten a GVH a versenyfelgyeleti eljrst 2016. prilis 20-n kiterjesztette az Arany s termkre vonatkozan tovbbi egszsgre gyakorolt hatsok vizsglatra is.

3. A versenyfelgyeleti eljrs megindtst kveten tovbb a GVH a versenyfelgyeleti eljrst 2016. jlius 5-n kiterjesztette annak vizsglatra, hogy az eljrs al vont vllalkozs az Arany s termkre vonatkozan alkalmazott kereskedelmi gyakorlatval megvalstotta-e az Fttv. mellklet 9. pontjban foglalt tnyllst is. 2

1 Vj/136/2015. sz. vgzs. 2 Az eljrst j jogalapra kiterjeszt vgzs a VJ/136-43/2015. szmon kerlt iktatsra.

3.

4. A vizsglat kiterjedt az eljrs al vont fenti kt termknek valamennyi kereskedelmi kommunikcijra 2015 jniustl kezdden.

II.

Az eljrs al vont vllalkozs

5. A Klapka zlethz Kft. 1993. december 6-n kerlt megalaptsra. Cgkivonata szerinti f tevkenysge ra-, kszer-kiskereskedelem. Tevkenysgi krei kztt szerepel az egyb lelmiszer-kiskereskedelem is. 2015-ben a vllalkozs tlag foglalkoztatott ltszma 15 f volt.3

6. Az eljrs al vont nyilatkozata alapjn a Klapka zlethz Kft. 2004. vi XXXIV. trvny 3. szerinti kkv-nak, mgpedig mikro vllalkozsnak minsl.4

7. A 2015. vi nett rbevtele 335 168 000,- Ft volt.5

III. Az rintett termkek

8. A piacon jelenleg elrhet kolloid tartalm termkeket az rtkestk jellemzen trend-,

illetve tpllk kiegsztknt reklmozzk, attl fggetlenl, hogy forgalmazsuk jogszersge vitathat lehet. 6

9. Az eljrs al vont nyilatkozata szerint a vizsglt termkeket (arany kolloidos tkezsi s, arany kolloidos inhaltor) rajta kvl ms nem gyrtja, ms piaci szerepl (gyrt) nincs a piacon. 7

10. A versenyfelgyeleti eljrsban kzvetlenl rintett termkek: a) Arany S elnevezs arany kolloidos tkezsi s, b) Arany S Mini Szanatrium elnevezs inhaltor.

11. A termkek gyrtja s forgalmazja az eljrs al vont vllalkozs. A termkeket az eljrs al vont vllalkozs 2015. jnius 18-n hozta forgalomba.8

3 Az eljrs al vont nyilatkozatt a VJ/136-20/2015. szm irat 3. szm mellklete tartalmazza. 4 VJ/130-6/2015. szm irat. 2. s 3. pontjai. 5 VJ/130-21/2015. szm irat mellklete alapjn. 6 A GVH a Vj/8/2015. sz. eljrsban megllaptotta, hogy tilos lelmiszerben nemesfm kolloidot tenni, az csak gygyszerekben forgalmazhat jogszeren. 7 VJ/136-6/2015. szm adatszolgltats 16. pontja. 8 A forgalomba hozatal idpontjra vonatkoz adatot a VJ/136-7/2015. szm irat 4. szm mellklete tartalmazza.

4.

12. A termkek alapanyagt kpez s az eljrs al vont nyilatkozata szerint Klodawbl (Lengyelorszg) szrmaz, magas tisztasg, termszetes fehr szn, mechanikai, vegyi alkalmazs nlkl kitermelt ks.9

13. Az eljrs al vont nyilatkozata alapjn10 a vizsglt idszak kezdete (2015. jnius 1. napja) s 2016. mjus 31. napja kztt az rintett termkek rtkestsbl sszesen [zleti titok] Ft rbevtele szrmazott, ebbl [zleti titok] Ft szrmazott az Arany S eladsbl.

III.1. Az Arany S 14. Az eljrs al vont nyilatkozata szerint az Arany S kznsges tkezsi s, amely minimlis

mennyisgben arany kolloidot tartalmaz.11 A termkben 1 g s felletn 1,527*10 egy szabad gyk aranykolloid atom tallhat, 5-30 nanomteres tartomnyban. Az eljrs al vont eladsa szerint az arany kolloid a termszetben is hasonl mennyisgben tallhat meg pl. a zsrlfben, csalnban.12

15. Az eljrs al vont nyilatkozata szerint az Arany S funkcionlis lelmiszerknt (fszer) nyilvntartott termk.13

16. A startra emlkeztet, veges kiszerelsben kaphat Arany S a www.aranyso.com honlapon 2016. jlius 12. napjn elrhet tartalom szerint a honlaprl 220 g-os kiszerelsben, 1 500 Ft-rt rendelhet meg.14

17. Az Arany S rra vonatkozan a GVH ltal feltett krdsre az eljrs al vont gy

nyilatkozott, hogy a termk ajnlott fogyaszti rnak megadsa lehetsges, amely a vizsglt idszak kezdete s a vllalkozs 2016. janur 15. napjn kelt adatszolgltatsa

9 Az eljrs al vont nyilatkozatt a VJ/136-6/2015. szm adatszolgltats 7. oldalnak 11. pontja tartalmazza. 10 Az eljrs al vont nyilatkozatt a VJ/136-20/2015. szm adatszolgltats 2. szm mellklete tartalmazza. 11 Az eljrs al vont nyilatkozatt a VJ/136-6/2015. szm adatszolgltats 7. oldalnak 11. pontja tartalmazza. 12 Az eljrs al vont nyilatkozatt a VJ/136-6/2015. szm adatszolgltats 7. oldalnak 11. pontja tartalmazza. 13 Az eljrs al vont nyilatkozatt a VJ/136-6/2015. szm adatszolgltats 5. oldalnak 4. pontja tartalmazza. 14 A hivatkozott honlap tartalmat a VJ/136-51/2015. szm irat tartalmazza.

http://www.aranyso.com/

5.

kztti idszakban vltozatlanul 1 500 Ft volt.15 A vizsglat megllaptotta, hogy a termk a drogrikban is elrhet.

18. Az Arany S vegnek egyik faln az albbi tjkoztats szerepel16: ARANY S 220 g e Gyrtja: Klapka zlethz Kft. H 1093 Budapest Vmhz Krt. 9. Tel: +36-1-215-0212 Fax: +36-1-215-9537 www.aranyso.hu

19. Az Arany S vegnek msik faln az albbi tjkoztats szerepel.17 Aranykolloidos tkezsi s Minsgt szraz helyen korltlan ideig megrzi. Hasznlata egyszer: a hztartsi s helyett hasznljon az telek szsra arany st s ezzel megfelel mennyisg aranykolloidot tud a szervezetbe vinni.

III.2. Az Arany S Mini Szanatrium 20. Az eljrs al vont nyilatkozata szerint az Arany S Mini Szanatrium tbbszr hasznlatos

orvostechnikai eszkzknt kerlt nyilvntartsba vtelre.18

15 Az eljrs al vont nyilatkozatt a VJ/136-6/2015. szm adatszolgltats 8. oldalnak 12. pontja s 12. szm mellklete tartalmazza. 16 A tjkoztatst a VJ/136-6/2015. szm adatszolgltats 13.b szm mellklete tartalmazza. 17 A tjkoztatst a VJ/136-6/2015. szm adatszolgltats 13.b szm mellklete tar