of 11 /11
NIZOVI 1.Za niz realnih brojeva b (i=1,..,20) odrediti koliko je među unetim članovima onih koji su pozitivni, zbir onih koji su veći od prethodno unete vrednosti x kao i procenat negativnih.

Komponente Za Rad Sa Nizovima 3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

niz

Text of Komponente Za Rad Sa Nizovima 3

NIZOVI

NIZOVI1. Za niz realnih brojeva b (i=1,..,20) odrediti koliko je meu unetim lanovima onih koji su pozitivni, zbir onih koji su vei od prethodno unete vrednosti x kao i procenat negativnih.

2. Za niz celih brojeva c (i=1,..,20) odrediti koliko je meu unetim lanovima onih koji pripadaju intervalu [a,b] pri emu se granice intervala unose sa tastature, zbira kvadrata neparnih lanova i prikazati lanove koji su deljivi sa 7 u Memo komponenti.

3. Za niz celih brojeva a (i=1,..,20) odrediti koliko je meu unetim lanovima onih koji su vei od srednje vrednosti svih unetih lanova a zatim u obrnutom redosledu prikazati one koji su deljivi sa 3 (u Memo komponenti).

4. Za niz celih brojeva d (i=1,..,20) odrediti najvei i najmanji meu unetim lanovima kao i indekse najveeg i najmanjeg lana.