Koncept virtualne receptivne turističke agencije

 • View
  254

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Koncept virtualne receptivne turističke agencije

 • SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

  EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

  POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ PODUZETNITVO

  Boana Brki

  Koncept virtualne receptivne turistike agencije

  Magistarski rad

  Mentor: prof.dr.sc. Drago Rui

  Osijek, 2002.

 • Koncept virtualne receptivne turistike agencije ___________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________ 2

  Saetak

  Trina pozicija istone Hrvatske u posljednjih desetak godina ozbiljno se pogorala i

  oslabila iskljuivo zbog izravnih i neizravnih posljedica rata. Image postojeeg turistikog

  proizvoda Slavonije i Baranje znatno je naruen i karakterizira ga kvalitativna i

  kvantitativna inferiornost u odnosu na konkurentsko okruenje ostatka Hrvatske kao i

  susjednih nam zemalja. Usljed gubitka velikog dijela najkvalitetnijeg turistikog trita

  smanjen je opseg potranje. S druge strane, u istom periodu, broj turistikih agencija, kao

  posrednika izmeu subjekata ponude i subjekata potranje, rapidno se poveao.

  U istonoj Hrvatskoj postoje mnogi potencijali koji su nedovoljno, ili uope nisu,

  iskoriteni. Svjesna svih prilika i prijetnji iz okruenja, mala lokalna turistika agencija

  pokuava pronai nain za promociju Slavonije i Baranje. Pred njom su dileme da li tu

  promidbu moe napraviti sama i ako moe, na koji nain.? Da li se udruiti sa veom i

  jaom turistikom kuom i izgubiti nezavisnost i samostalnost?

  U sluaju se prikazuju turistike aktivnosti, atrakcije i dominantni privlani

  imbenici istone Hrvatske, te se pokazuje da je to regija koja ima preduvjete za razvoj

  mnogih vrsta turizma: zimskog i ljetnog, izletnikog i tranzitnog, lovnog i ribolovnog,

  kulturno-edukativnog, zdravstvenog, seljakog i vjerskog. Jedna od velikih barijera dolaska

  turista u istonu Hrvatsku su minirana podruja. U sluaju se daje pregled miniranih i

  sumnjivih povrina, koje osim stvarne opasnosti po kretanje osoba, djeluju vrlo negativno i

  psiholoki na mogunost dolaska individualnih posjetilaca ili organiziranih posjeta Slavoniji

  i Baranji.

  Zadnji dio magistarskog rada predstavlja Analizu i rjeenje sluaja. U tom dijelu se,

  na temelju injenica prikazanih u sluaju, dolazi do zakljuka, odnosno prikazuju su odluke

  o akcijama koje u konkretnom sluaju treba poduzeti.

 • Koncept virtualne receptivne turistike agencije ___________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________ 3

  SADRAJ

  1 METODOLOGIJA RADA.............................................................................................. 5 2 SLUAJ ............................................................................................................................ 7 - OD TRADICIONALNE DO VIRTUALNE TURISTIKE AGENCIJE - ................... 7

  2.1 POVIJEST SLUAJA ......................................................................................................... 7 2.1.1 Protagonist ......................................................................................................... 8 2.1.2 Povijest razvoja OK-toursa ........................................................................... 9 2.1.3 Iskustvo i poslovni partneri .............................................................................. 13 2.1.4 Korisnici usluga ............................................................................................... 14

  2.2 TURISTIKA DJELATNOST.......................................................................................... 15 2.2.1 Okruenje ......................................................................................................... 15 2.2.2 Segmentacija trita ......................................................................................... 18 2.2.3 Konkurencija .................................................................................................... 19 2.2.4 Promotivne aktivnosti....................................................................................... 20 2.2.5 Prijevoznici....................................................................................................... 21 2.2.6 Kalkulacije turistikih aranmana ................................................................... 22

  2.3 OPIS PROBLEMA MOE LI OK-TOURS IVJETI OD POSREDNITVA? .......... 25 2.4 ISTONA HRVATSKA TURISTIKO RECEPTIVNO TRITE ......................................... 27

  2.4.1 Dominantni privlani imbenici razvoja turizma............................................. 27 2.4.2 Park prirode - Kopaki rit................................................................................ 30 2.4.3 Manifestacije u Istonoj Hrvatskoj .................................................................. 32 2.4.4 Smjetajni kapaciteti u Slavonsko-baranjskoj upaniji.................................... 33 2.4.5 Lovni turizam i baranjska lovita..................................................................... 35 2.4.6 Nautiki turizam na Dravi i Dunavu ................................................................ 37 2.4.7 Mine u Slavoniji i Baranji ................................................................................ 38

  2.5 IDEJE ZA BUDUNOST ................................................................................................ 39 2.6 WWW.OK-TOURS.HR: ARGUMENTI I DILEME ............................................................. 44 2.7 ZAKLJUAK............................................................................................................... 53

  PRILOZI UZ SLUAJ.......................................................................................................... 54 3 ANALIZA / RJEENJE SLUAJA............................................................................. 87

  3.1 ANALIZA ................................................................................................................... 87 3.1.1 Dilema - Udruivanje? ................................................................................... 92 3.1.2 Dilema - Ponuda istonohrvatskih resursa na Internetu? ............................... 94

  3.2 RJEENJE................................................................................................................... 96

  S W O T A N A L I Z A ..................................................................................................... 100 SWOT MATRICA ............................................................................................................... 101 METODOLOKI PRILOZI ............................................................................................... 102 LITERATURA ..................................................................................................................... 106

 • Koncept virtualne receptivne turistike agencije ___________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________ 4

  ANKETNI UPITNIK ........................................................................................................... 109

 • Metodologija rada ___________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________ 5

  1 METODOLOGIJA RADA

  Prilikom pisanja magistarskog rada na temu Koncept virtualne receptivne turistike

  agencije koritena je metoda sluaja (case study)1 prema naputcima i instrukcijama pisca

  za to podruje2. Metoda sluaja koristi se za prikaz realnih poslovnih dogaanja i zbivanja u

  nekom konkretnom poduzeu kroz odreeno vremensko razdoblje. Njom se ilustrira kronika

  dogaanja o poslovnom problemu ili dilemi koju protagonist sluaja (ili grupa )

  pokuava/ju rijeiti.

  Metoda sluaja bazira se na konceptu simulacija i metafora, gdje se na temelju

  utvrenog injeninog stanja dijagnozira i prosuuje situacija koja je opisana u sluaju, te se

  daju preporuke za daljnje akcijske korake. Metoda sluaja je realistina, kreativna,

  analitina, dinamina i interaktivna metoda.

  Dobra strana ove metode je ta, to steena teoretska znanja pretae u praksu. Time

  se omoguuje sagledavanje problema iz druge perspektive, pri emu se daju kreativna i

  inovativna rjeenja.

  Osnovna kritika metodi sluaja je nedostatak objektivnosti, jer se temelji na subjektivnim

  podacima.

  Sluajevi3 imaju jasno formuliranu strukturu, koja ovisno o specifinostima sluaja, moe

  varirati. Strukturu sluaja ini:

  Uvod - koji uvodi itatelja u sredinji problem sluaja problem nadgradnje i

  osuvremenjavanja poslovanja turistike agencije i poveanja broja dolazaka

  gostiju u Slavoniju i Baranju.

  Povijest prikazuje razvoj turistike agencije, ivotopis glavnog protagoniste,

  tri alternative koje se u nastavku sluaja analiziraju.

  Djelatnost/konkurencija prikazuje opis okruenja u kojem je nastala i u kojem

  djeluje turistika agencija

  Protagonist ( jedan ili vie njih) predstavlja osobu ili vie osoba oko kojih se

  okree cijela pria sluaja. U ovom sluaju glavni protagonist je Manuel

  1 Harmeling , S.S.: An Introduction to Researching, Writing and Teaching Case Studies, september 2001. 2 Susan S. Harmeling, Harvard Business School 3 Harmeling, S.S.: Introduction to Case Writing Project, June 20, 2001.

 • Metodologija rada ____