KONTROLER - STROKOVNI SODELAVEC V ?· - Kontroling in analiza poslovanja družbe in poslovnega rezultata družbe ter njenih odvisnih družb; - Obdelava finančnih podatkov in podatkov vezano na

Embed Size (px)

Text of KONTROLER - STROKOVNI SODELAVEC V ?· - Kontroling in analiza poslovanja družbe in poslovnega...

 • V podpornih slubah hotelske verige LifeClass Hotels&Spa Portoro razpisujemo prosto

  delovno mesto:

  KONTROLER - STROKOVNI SODELAVEC V KONTROLINGU

  V LifeClass Hotels&Spa Portoro iemo novega sodelavca/ko na podroju kontrolinga

  drube. Ponuja se zaposlitev v profesionalnem delovnem okolju, z monostjo pridobivanja

  strokovnih izkuenj s podroja kontrolinga. Priakujemo prijave kandidatov/tk z dobrim

  ekonomskim predznanjem ter z odlinim poznavanjem podroja kontrolinga drube.

  Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

  - zakljuena vsaj univerzitetna ali visokoolska izobrazba ekonomske smeri;

  - primerljive delovne izkunje s podroja kontrolinga drube;

  - napredno poznavanje MS Excella in drugih analitinih raunalnikih orodij;

  - natanno osebo z dobro razvitimi analitinimi sposobnostmi ter sposobnostjo presojanja in

  sprejemanja odloitev pri delu.

  Dela in zadolitve na razpisanem delovnem mestu obsegajo predvsem:

  - Kontroling in analiza poslovanja drube in poslovnega rezultata drube ter njenih

  odvisnih drub;

  - Obdelava finannih podatkov in podatkov vezano na poslovanje drube;

  - Izdelava finannih in poslovnih poroil za upravo drube;

  - Izvajanje vseh drugih aktivnosti v slubi kontrolinga.

  Ponuja se zaposlitev v priznani hotelski verigi LifeClass, kjer si boste pridobivali pomembne

  izkunje s podroja kontrolinga veje gospodarske drube.

  -

  - zaposlitev@lifeclass.net.

  -

  Zainteresirane kandidate/tke vabimo, da izpolnite spletni vpraalnik za zaposlitev na nai spletni

  strani ( www.lifeclass.net/si/o-podjetju/kadrovanje-in-razvoj-kariere/zaposlitev ) najkasneje do

  30.04.2013.

  mailto:zaposlitev@lifeclass.nethttp://www.lifeclass.net/si/o-podjetju/kadrovanje-in-razvoj-kariere/zaposlitev