Ktc föreläsning kuy_imd

Embed Size (px)

Text of Ktc föreläsning kuy_imd

  • 1. PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING XXX

2. SYFTE & ML F allmn knnedom om individuell mtning och debitering Frst varfr och hur individuell mtning infrs Lra sig hela implementeringsprocessen och delsystemens funktioner Hur du fr en bekymmersfri IMD-lsning | 2 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING 3. VAD R SYFTET MED IMD Spara energi Varje boende ska ta (ekonomiskt) ansvar fr sin frbrukning. IMD kan minska bde vrme- och vattenfrbrukningen med 10 30 %. Skapa rttvisa: vattenfrbrukningen varierar mycket kraftigt mellan lgenheter. De boendes individuella beteenden spelar en stor roll fr energifrbrukningen, skillnaden mellan hgsta och lgsta frbrukning av varmvatten kan uppg till en faktor 10. Lnsamhet fr vrmemtning r dock tveksam d eventuella besparingar i lgenheter ts upp av frluster i vrmesystemet pga kad framledning Energieffektiviseringsutredningen lagt frslag om att all ny- och ombyggnation ska individuell mtning av varmvatten Boende ska kunna se sin faktiska frbrukning, ha ett bra inomhusklimat och ska kunna pverka sin kostnad genom kad medvetenhet Boende ska betala fr sin faktiska frbrukning | 3 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING 4. STORA UTMANINGARNA SOM VARIT ven vid stora besparingar kan det vara svrt att rkna hem investering i IMD; oftast r det framfrallt de boende som fr ta del av besparingen, -vem ska betala? Svrt att mta och debitera vrme p ett rttvist stt som r enkelt att frklara fr de boende Ibland komplicerad och dyr installation i befintligt bestnd (kan krvas mnga mtpunkter som r svrtkomliga) Mnga projekt ger ej nskat resultat d de drivits som pilotprojekt och man har ej automatiserat de administrativa processerna terkopplingen till hyresgsterna ej effektiv Proprietra system, dvs. leverantrerna lser in kunderna i ett system | 4 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING 5. OLIKA TYPER AV INDIVIDUELL MTNING Undermtning/frdelningsmtning och debitering av el: En huvudelmtare med ett huvudabonnemang, undermtare som mter den individuella frbrukningen Enklare att frhandla elpriset om man kper mer i en punkt Nackdel: Dock krvs en hel del administration av debiteringen Mtning och debitering av vatten (alltid varmvatten, ofta ven kallvatten) Vanligaste formen av IMD (efter el) Rttvist, man betalar fr det man anvnder Vrmemngdsmtning (fldesmtning i radiatorer) Mtning av volym och temperaturskillnad p det vatten som cirkulerar genom radiatorerna Komplicerat om flera stammar till lgenhetens radiatorer (vanligt) Vrmeavgivning i radiatorer Mtare monteras p radiatorerna som mter hur mkt vrme de avger till omgivningen Krver uppgifter om radiatorernas prestanda och rumstemperaturen Vanligt utomlands, t ex Tyskland Nackdel: svrt att frklara energianvndningen/debiteringen fr hyresgst Temperaturmtning (Komfortmtning) Debitering efter den uppndda temperaturen (temperaturgivare i ett eller flera rum) Mjliggr fr hyresgsten att ha varmare/kallare n normtemperatur Nackdel: krver hgre framledningstemperatur (kar frlusterna i systemet) | 5 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING 6. KOSTNADER I ETT IMD-PROJEKT Kostnaden fr IMD beror till stor del p nedanstende faktorer Energislag som ska mtas (El, vatten, vrme) Elmtning Placering av elmtare Finns lokal utgng (t ex M-Bus) eller mste mtaren bytas Mtfrekvens (mtning och presentation i realtid, timmar, dygn, veckor el mnad) Vattenmtning Antalet stammar per lgenhet fr vattenmtningen Placering och tillgnglig plats fr vattenmtare Teknikval: Trdbunden eller radiobaserad mtteknik Mtfrekvens (mtning och presentation i realtid, timmar, dygn, veckor el mnad) Vrmemtning Vrmemngdsmtning eller komfortmtning | 6 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING 7. VRIGA DELAR I HANTERINGEN AV IMD-SYSTEMET Kommunikation/verfring Teknik fr verfring Kommunikations/trafkavgifter Presentationsmedia, hur ska mtvrden presenteras fr brukarna? Webb, TV, Lgenhetsdisplay, Mobiltelefon Systemintegration Kopplingar mot fastighetssystem fr debitering Drift Ska systemet/databasen driftas i egen regi eller sktas av leverantren eller tredje hand? | 7 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING 8. VRA LRDOMAR RUNT INDIVIDUELL MTNING Otydliga/ofullstndiga kravstllningar i upphandlingsunderlagen Att mta r en sak, att debitera r en annan och att visualisera timvrde krver ett kvalitetsskrat system Tekniken r liten del av en IMD-lsning. Metod, process och organisation r viktigt fr kvalitetskrad leverans Kunden fr ofta samordningsansvaret Finns ingen tydlig verlmning/ingen verlmning mellan entreprenad, drift och service IP-baserade system sparar tid i felskning Kommunikationen mellan mtsystem och mtinsamlingssystem vem tar ansvaret? Icke verifierade mtinsamlingskedja mtdon insamlingsenhet mtinsamlingssystem Statistikbuffert krvs fr uppfylla FAKTISK frbrukning och minska kundtjnstsamtal | 8 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING 9. VAD INGR I EN IMD LEVERANS? Rent systemmssigt vldigt lite finns mtare, mtinsamlingsenheter, mtsystem Skillnaden r funktion, ansvar och helhetstnk | 9 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING Produktleverans Systemleverans Lsning Drift Service Energitjnster 10. MNGA PARTER I EN IMPLEMENTERING | 10 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING KUND PRODUKTER MTDON MTINSAMLINGS- ENHET INSTALLATION UTBILDNING DRIFTSTTNING KOMMUNIKATIONS OPERATR ANSLUTNING MELLAN ENHETER TJNSTELEVERAN S AV TRAFIK DRIFT AV MTINSAMLING MTINSAMLING KVALITETSKRING FELSKNING DEBITERINGSFIL SERVICE & SUPPORTFELSKNING TGRD TERRAPPORTER ING FASTIGHETSSYSTE M FAKTURA FRBRUKNING VISUALISERING HYRESGST BOVRD ENERGIJGARE 11. INDIVIDUELL MTNING SYSTEMVERBLICK System fr IMD kan delas upp i fyra olika delar 1) Mtsystem i fastigheten 2) Mtinsamlingsystem 3) Kommunikation & Analys 4) Debitering Marknaden erbjuder tv olika varianter: ppna system, dr komponenter anvnder standard protokoll och r utbytbara Propietra/slutna system, dr system pratar enbart med varandra och svra att integrera med andra system | 12 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING 12. FASTIGHETSNODS-KONCEPTET | 13 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING | 13 13. HEMNODSKONCEPTET | 14 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING | 14 14. I LGENHETEN | 15 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING | 15 15. MTINSAMLINGSSYSTEMET Grundfunktioner Hantering av mtvrden fr presentation och debitering Kvalitetsskring av mtdata genom vervakning och felkorrigering Skapa debiteringsunderlag Kostnadsberkning, summering och medelvrdesberkningar Std fr ppna protokoll och webbservice fr tillgng av data Marknaden erbjuder tv olika varianter: Egen mjukvara som installeras Mtvrdeinsamling som en tjnst | 16 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING 16. VISUALISERINGSTJNSTER Grundfunktioner Hmta data frn mtinsamlingssystem Presentera mtdata p ett pedagogiskt stt fr angiven period och lgenhet via personliga sidor p hyresgstportal Hyresgsten mste f feedback fr kunna ndra sitt beteende Grnslst anvndargrnssnitts (mobil, tv, surfplatta, dator) Anvndare Hyresgster fr att se sin frbrukning Energitekniker fr att se fastigheten och enskilda lgenheters energianvndning/uppfljning efter tgrd Kundservice svara p frbrukning och faktura frgor | 17 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING 17. DEBITERING Grundfunktioner Mtinsamlingssystemet genererar en debiteringsfil enligt verrenskommen standard Skickad via FTP, mail eller webbinterface till fastighetsystem | 18 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING 18. INDIVIDUELL MTNING FRN KTC IMD-system fr att spara energi, med mnniskan i fokus. Uppfyller SABO, HBV, flera privata fastighetsgare kravspecifikationer & nskeml Std fr att visualisera energifrbrukning i TV, surfplattor och mobiltelefoner (tex Telia Servicekanalen) Stdjer dagens & morgondagens teknikutveckling IMD r en del i att optimera fastighetsautomationen En helhetslsning | 19 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING 19. KP EN HELHET, DR SAMORDNING SKTS AV EN PART | 20 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING Fastighetsgare KTC Implementering Kommunikation Drift Service & Support Visualisering Energioptimering 20. CHECKLISTA FR IMD Produkter ska vara verifierade som ett fungerade och ppet system Installatren/leverantren ska vara utbildade p produkter och systemet Det behvs en kommunikationstjnst Drift mtinsamling (hmta mtdata, kvalitetskra och skapa tillgng till fastighetsystem och visualiseringstjnster) En servicepart hnder och ftter i anlggningen som felsker, tgrdar och terrapporterar till drift) En visualiseringstjnst boende mste kunna se sin frbrukning Anvnd det befintliga IP-baserade ntet. Det sparar bde tid och pengar i hantering av systemet Tillgng till data ska ske minst med minsta upplsning timvrde varje dygn Spara tid - Kp en helhetsleverans, med metodik, teknik och tjnster paketerat, s samordningen hamnar p en tjnsteleverantr | 21 PRESENTATION INDIVIDUELL MTNING & DEBITERING