14
PENGURUSAN KERJA SOSIAL SKPW 2033 TAJUK : TEMUBUAL ORGANISASI PERKHIDMATAN SOSIAL DISEDIAKAN OLEH:  NOOR ADILAH BINTI ABDUL RASHID ( A135939) KHAIRUL NIQMAN BIN MD RAZIP (A137025) ENGKU NUR FATIN AZWANI BINTI ENGKU AZMAN (A137112)  NOOR NABILAH BINTI MANSUR (A137608) SUZIEYANA BINTI IDRIS (A137629)  NURAFIFAH BINTI RAZALI (A137970) DISEDIAKAN UNTUK: Dr. NOR BA’YAH ABDUL KADIR FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

7/27/2019 LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-temubual-agensi 1/13

PENGURUSAN KERJA SOSIAL

SKPW 2033

TAJUK :

TEMUBUAL ORGANISASI PERKHIDMATAN SOSIAL

DISEDIAKAN OLEH:

 NOOR ADILAH BINTI ABDUL RASHID (A135939)

KHAIRUL NIQMAN BIN MD RAZIP (A137025)

ENGKU NUR FATIN AZWANI BINTI ENGKU AZMAN (A137112)

 NOOR NABILAH BINTI MANSUR (A137608)

SUZIEYANA BINTI IDRIS (A137629)

 NURAFIFAH BINTI RAZALI (A137970)

DISEDIAKAN UNTUK:

Dr. NOR BA’YAH ABDUL KADIR 

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAN

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Page 2: LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

7/27/2019 LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-temubual-agensi 2/13

1.0 LATAR BELAKANG PERTUBUHAN KEBAJIKAN YUSEVIN MAHLIGAI

Pertubuhan kebajikan Yusevin Mahligai adalah salah satu agensi perkhidmatan sosial

yang mula bertapak sebagai penjaga kebajikan bagi yang memerlukan. Pertubuhan ini mula

digerakkan sekitar tahun 2004 apabila Dr M rajan selaku pengelola mula mengambil keputusan

untuk menubuhkan dan menggerakkan agensi ini. Beliau mengambil keputusan ini apabila wujud

satu peristiwa pergaduhan yang melibatkan seorang lelaki mabuk bersama anaknya dengan dua

lelaki dewasa. Pergaduhan itu terhenti apabila beliau menghampiri tempat kejadian tersebut.

Selepas kejadian berlaku, lelaki yang mempunyai anak itu memohon beliau untuk menjaga

anaknya kerana bekerja. Beliau mula berfikir dan memutuskan untuk berhenti bekerja dan

melibatkan diri dalam penjagaan kanak-kanak serta bermulanya pertubuhan kebajikan Yusevin

Mahligai (YM) Selangor Bandar Rinching, Semenyih. Bermula dengan 7 orang kanak-kanak 

yang terabai dijaga dan bilangan penghuni Yusevin Mahligai semakin meningkat dari semasa ke

semasa. Ekoran daripada bilangan penghuni yang semakin meningkat, rumah kebajikan ini

dipindahkan ke Taman Maju 2, Kajang dan semakin berkembang seterusnya mempunyai

tambahan 2 buah unit rumah kebajikan untuk kanak-kanak perempuan dan lelaki. Warga tua juga

diambil dan bilangannya juga turut bertambah. Pada hujung tahun 2010, pertubuhan ini telah

 berkembang kepada 5 buah rumah dan penghuni seramai 70 orang termasuk kanak-kanak, warga

tua, sukarelawan, dan juga kakitangan-kakitangan. Dengan perkembangan yang drastik ini, kos

operasi, kos tanggungan dan juga kos penyelenggaraan juga telah meningkat dan sekarang

 perbelanjaan yang perlu ditanggung adalah sekurang-kurangnya pihak pengurusan memerlukan

RM30,000 setiap bulan untuk meneruskan operasi. Perbelanjaan adalah sepenuhnya bergantung

daripada sumbangan pihak orang awam dan tidak menerima sebarang jenis bantuan daripada

 pihak kerajaan.

Page 3: LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

7/27/2019 LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-temubual-agensi 3/13

2.0 VISI DAN MISI PERTUBUHAN KEBAJIKAN YESUVIN MAHLIGAI

2.1 Visi Yesuvin Mahligai

Visi Yesuvin Mahligai adalah untuk menyediakan makanan, pakaian, dan tempat

tinggal untuk golongan yang kurang bernasib baik tanpa mengira bangsa, agama, dan

keturunan.

2.2 Misi Yusevin Mahligai

Misi adalah untuk menjaga kebajikan golongan kurang bernasib baik yang telah

diabaikan. Justeru itu, pihak kami telah memikul tanggungjawab untuk memenuhi

keperluan asas mereka terdahulu iaitu memberikan mereka tempat tinggal, makanan

dan juga pakaian.

3.0 KLIEN YUSEVIN MAHLIGAI

Agensi Yusevin Mahligai merupakan sebuah agensi yang mana terlibat dalam memberi

 bantuan kepada golongan atau mereka yang amat memerlukan. Agensi ini adalah salah satu

agensi yang menerima klien mereka tanpa wujud sebarang diskriminasi atau sifat pilih kasih

dan penerimaannya terhadap klien adalah dikatakan tidak terhad dan tidak menetapkan

sebarang syarat-syarat tertentu serta tidak mengutamakan mana-mana pihak sebagai contoh

anak yatim, warga emas dan sebagainya. Seawal penubuhan agensi ini, mereka hanya

mempunyai 7 orang penghuni yang mana kesemuanya terdiri daripada kanak-kanak yang

dikatakan terabai dan bilangan penghuni di Yesuvin Mahligai ini semakin meningkat dari

Page 4: LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

7/27/2019 LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-temubual-agensi 4/13

masa ke semasa dan kini bilangan penghuni di agensi ini kian mencecah 85 orang yang mana

terdiri daripada 55 orang anak yatim dan selebihnya merupakan warga emas iaitu seramai 30

orang. Mereka ini masing-masing beragama Islam, Budha dan Hindu dan paling ramai ialah

mereka yang beragama Hindu atau kaum India. 55 orang anak yatim ini terdiri daripada

lelaki adalah seramai 26 orang dan 29 orang lagi adalah perempuan. Dinyatakan bahawa

mereka ini adalah berumur dalam lingkungan 5 hingga 17 tahun. Mengikut agensi Yesuvin,

anak-anak yatim yang berada dibawah perlindungannya dijaga sehingga mereka berumur 18

tahun dan bagi anak-anak yatim yang masih ingin berada di bawah jagaanya selepas berumur 

18 tahun masih dibolehkan atau diterima.

4.0 INTERVENSI DAN PERKHIDMATAN YANG DIJALANKAN

Dari sudut intervensi, pelbagai bentuk intervensi yang telah dijalankan oleh agensi Yesuvin

antaranya menyediakan pendidikan formal iaitu menghantar anak-anak yatim ini ke sekolah

mengikut latar belakang mereka sebagai contoh, bagi yang beragama Islam atau Melayu, mereka

dihantar ke sekolah harian biasa dan bagi yang beragama Hindu, dihantar ke sekolah yang

mengikut aliran mereka bertempat di sekitar Kajang. Selain itu juga, pihak agensi menawarkan

 pendidikan luar daripada persekolahan sebagai contohnya kelas tambahan. Kelas tambahan ini

adalah secara percuma yang mana sepenuhnya ditanggung oleh agensi ini. Kelas tamhanan ini

dikelola oleh 2 tenaga pengajar yang mana mereka ini mengajar secara sukarela yang terdiri

daripada guru Melayu dan Cina. Anak-anak yatim ini disediakan waktu jadual harian bagi

memudahkan pihak Yesuvin ini menguruskan mereka. Kanak-kanak ini juga disediakan aktiviti

Page 5: LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

7/27/2019 LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-temubual-agensi 5/13

 pada sebelah petang yang mana terlibat dengan aktiviti riadah seperti bermain bola, keluar ke

taman dan sebagainya.

Dari segi perkhidmatan yang disediakan seperti pengangkutan, makanan, kesihatan dan

sebagainya. Pihak jabatan kebajikan turut membantu dalam menyediakan perkhidmatan ini. Dari

segi pengangkutan, agensi ini telah menyediakan 5 buah kenderaan bermotor seperti 2 buah

kereta dan 3 buah van untuk digunakan bagi memudahkan mereka bergerak dari satu tempat ke

satu tempat. Kenderaan ini juga digunakan untuk menghantar anak-anak yatim ini kesekolah

selain digunakan untuk menghantar makanan dari rumah ke rumah agensi ini. Dalam aspek 

makanan pula, pihak agensi yang menyediakan makanan yang dimasak akan diagihkan makanan

tersebut ke rumah mengikut jadual yang telah ditetapkan dan makanan turut dihantar oleh pihak 

Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) ke agensi ini mengikut masa-masa tertentu. Perkhidmatan

lain seperti kesihatan juga disediakan tetapi dalam keadaan yang bersederhana iaitu dengan cara

kakitangan agensi ini sendiri yang menghantar penghuni yang mempunyai masalah kesihatan ke

hospital dan tidak mempunyai pemeriksaan kesihatan secara berkala.

5.0 SUMBER KEWANGAN

Seperti yang dinyatakan pihak agensi, sumber kewangan yang diterima sebahagian

 besarnya adalah daripada pihak kerajaan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

Sumber kewangan yang disalurkan ini digunakan sebaik mungkin oleh agensi Yesuvin

Mahligai ini bagi mengelakkan sumber kewangan ini mencukupi untuk menampung

 penghuni yang ada. Sumber-sumber kewangan lain turut diperolehi dan disalurkan oleh

 pihak-pihak tertentu bagi meringankan beban pihak agensi ini untuk memudahkan dalam

Page 6: LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

7/27/2019 LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-temubual-agensi 6/13

segala urusan dan terus menyediakan perkhidamatan untuk penghuni agensi ini. Sumbangan

 peribadi juga turut diterima dan kebanyakannya sumber yang diterima adalah daripada

golongan korperat dan sebagainya. Sumber kewangan lain yang diterima adalah daripada

 jiran yang berdekatan dan di antara mereka ini, ada yang memberi dan menyalurkan sumber 

kewangan untuk mengadakan majlis-majlis seperti hari jadi dan sebagainya untuk anak-anak 

yatim di pusat jagaan ini. Selain itu juga, agensi ini turut aktif dalam mencari alternatif lain

dalam mendapatkan sumber kewangan selain daripada bantuan yang dihulurkan. Dinyatakan

 juga bahawa, agensi Yesuvin Mahligai ini tidak mengharapkan bantuan daripada saudara

mara yang menghantar anak-anak yatim ini. Bagi anak-anak yatim yang boleh melanjutkan

 pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi (IPT), pihak JKM akan membantu dan menanggung

segala kos pembelajaran mereka.

6.0 PERHUBUNGAN DENGAN KOMUNITI

Semenjak agensi Yesuvin Mahligai ini ditubuhkan, hubungan dengan komuniti adalah

dikatakan sangat baik dan tidak mendapat sebarang masalah atau tentangan daripada pihak luar 

atau komuniti. Pusat jagaan ini diterima baik oleh pihak setempat. Kunjungan daripada pihak 

setempat juga banyak diterima dan jiran-jiran yang berdekatan menerima mereka dengan

seadanya dan secara lebih terbuka tanpa ada sebarang masalah. Jiran setempat turut memberi dan

 berkongsi makanan serta makan bersama penghuni Yusevin Mahligai ini. Anak-anak yatim ini

diterima baik oleh penduduk setempat dan aktiviti riadah di waktu petang dilakukan bersama

mereka. Selain itu juga, pihak-pihak luar seperti pelajar-pelajar kolej turut mengadakan aktiviti

kemasyarakatan di pusat jagaan ini. Jiran-jiran setempat juga ada yang mengadakan jamuan

Page 7: LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

7/27/2019 LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-temubual-agensi 7/13

makan, hari jadi kepada penghuni pusat jagaan ini terutama kepada anak-anak yatim disini. Ini

menggambarkan bahawa Yesuvin Mahligai ini diterima dan berhubung baik dengan komuniti.

7.0 RUJUKAN PENGGUNA

Individu yang dirujuk kepada pusat jagaan Yesuvin Mahligai ini seperti anak yatim perlulah

melalui atau dirujuk Jabatan Kebajikan masyarakat (JKM) terlebih dahulu sebelum didaftarkan

dibawah pusat jagaan ini. Setelah melalui pihak JKM, keputusan akan dibuat untuk pengambilan

anak yatim sama ada diluluskan ataupun sebaliknya.

8.0 SUMBER-SUMBER LUAR YANG DIGUNAKAN AGENSI

Jabatan kebajikan masyarakat (JKM) merupakan salah satu sumber luar yang digunakan

agensi Yesuvin Mahligai sebagai tempat rujukan masalah seperti kewangan dan sebagainya. Hal

ini kerana, lebih memudahkan segala pengurusan mengenai kebajikan disamping JKM yang

sememangnya menjaga dan berkait rapat dengan kebajikan masyarakat. Selain itu juga,

Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) juga digunakan oleh agensi ini sebagai sumber luar.

9.0 KELEMAHAN AGENSI DAN PENAMBAHBAIKAN

Berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diperoleh, Pertubuhan Yesuvin Mahligai ini

 boleh dikatakan masih terdapat kelemahan-kelemahan tertentu yang mana perlu kepada

 penambahbaikan supaya kehidupan penghuni di Yesuvin Mahligai ini terus selesa dan sejahtera.

Kelemahan yang dapat dilihat pertamanya ialah kekurangan dalam kemudahan infrastruktur 

salah satu contoh yang boleh diambil ialah kemudahan untuk aktiviti riadah. Ini menyebabkan

Page 8: LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

7/27/2019 LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-temubual-agensi 8/13

kanak-kanak di pusat jagaan ini menghadapi satu kekangan bagi mereka sekiranya aktiviti seperti

ini dijalankan. Kelemahan seperti kekurangan infrastruktur seperti ini perlu diselesaikan bagi

memastikan perjalanan aktiviti kanak-kanak atau anak-anak yatim di pusat jagaan ini dapat

 berjalan dengan lancar. Selain itu juga, didapati bahawa, tempat atau keadaan di pusat jagaan ini

dikatakan kebersihannya adalah tidak memuaskan. Ini membolehkan penghuni di sini mudah

mengalami masalah kesihatan tambahan pula dengan kurangnya pemantauan terhadap kesihatan.

Penambahbaikan dalam kebersihan perlu dilakukan dengan kadar yang segera supaya penghuni

disini dapat terus hidup dengan selesa. Hal Ini kerana, kebersihan merupakan aspek yang paling

 penting terutamanya dalam keadaan yang saling berkongsi tempat. Kelemahan lain yang dapat

dilihat ialah, perbelanjaan harian kanak-kanak di sini untuk ke sekolah dikatakan tidak 

mencukupi. Perbelanjaan yang kurang atau tidak mencukupi boleh menjejaskan pendidikan

kanak-kanak di pusat jagaan ini. Oleh itu, masalah-masalah seperti ini perlu diselesaikan dengan

segera supaya tidak menjejaskan kehidupan penghuni di Yesuvin Mahligai ini.

KESIMPULAN

Secara kesimpulannya, Pertubuhan kebajikan Yesuvin Mahligai ini merupakan satu

 pertubuhan yang boleh dipandang tinggi dan perlu diberi sokongan sepenuhnya dari semua aspek 

malah satu penghargaan setinggi-tingginya perlu diberikan serta perlu disama tarafkan dengan

agensi-agensi kebajikan lain yang bertapak di negara ini. Hal ini kerana, pertubuhan ini mampu

membela nasib meraka yang memerlukan, dan yang dianggap kurang bernasib baik walaupun

dalam keadaan yang serba kekurangan malah pertubuhan ini mempunyai wawasan mereka

tertentu. Pertubuhan ini juga perlu dikekalkan atau diteruskan operasinya supaya mereka yang

kurang bernasib baik diluar sana dapat terus dibela. Sokongan daripada semua pihak tidak kira

Page 9: LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

7/27/2019 LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-temubual-agensi 9/13

sokongan berbentuk kewangan, tenaga atau pun dalam bentuk lain amat diperlukan kerana

adalah tanggungjawab bersama dalam membantu golongan yang kurang bernasib baik tanpa

mengira agama, bangsa dan keturunan. Ini boleh disama ertikan dengan ungkapan mulia yang

digunakan oleh pertubuhan ini malah dianggapkan sebagai satu kepercayaan bahawa ‘apa yang

kamu berikan kepada orang lain, Tuhan juga akan memberi kepada kamu’.

RUJUKAN

Pertubuhan Kebajikan Yusevin Mahligai

 No. 10-1, Jalan Jasmin 3, Taman Jasmin

43000 Kajang, Selangor.

Page 10: LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

7/27/2019 LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-temubual-agensi 10/13

LAMPIRAN

Page 11: LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

7/27/2019 LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-temubual-agensi 11/13

Page 12: LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

7/27/2019 LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-temubual-agensi 12/13

Page 13: LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

7/27/2019 LAPORAN TEMUBUAL AGENSI

http://slidepdf.com/reader/full/laporan-temubual-agensi 13/13