Lectorenoverleg Applied Science

 • View
  18

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lectorenoverleg Applied Science. Eva van Cooten 22 Mei 2012. Inhoud. Platform Bta Techniek en Topsectoren Centres of expertise Centra voor innovatief vakmanschap. Platform Bta Techniek. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Lectorenoverleg Applied ScienceEva van Cooten

  22 Mei 2012

 • Inhoud

  Platform Bta Techniek en Topsectoren

  Centres of expertise

  Centra voor innovatief vakmanschap

  Hier komt uw titel te staan | *

  Hier komt uw titel te staan | *

 • Platform Bta Techniek

  Het Platform Bta Techniek heeft van de overheid de opdracht gekregen te zorgen voor een goede beschikbaarheid van btatechnici, om een bijdrage te leveren aan de Nederlandse kenniseconomie

  De ambitie van het Platform Bta Techniek is dat 40% van alle afgestudeerden (vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en wo) een btatechnische opleiding heeft genoten

  Programmas gericht op bta en techniek van primair onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs

  Programmas gericht op het bevorderen van excellentie in het onderwijs

  Ondersteunen van de topsectoren bij de totstandkoming van de Human Capital AgendasHier komt uw titel te staan | *

  Hier komt uw titel te staan | *

 • Human Capital Agendas TopsectorenTopsectoren willen voldoende human capital voor het realiseren van hun ambities -> het vergroten van de aantrekkingskracht van de sector op werknemers

  Topsectoren willen gekwalificeerd human capital voor het realiseren van hun ambities -> het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven

  Uitdagingen voor de topsectoren nu de groei van de beroepsbevolking stagneert : productievere activiteiten, vernieuwende combinaties van werken, leren en innoveren

  Hier komt uw titel te staan | *

  Hier komt uw titel te staan | *

 • Human Capital Agendas

  Alle topsectoren benadrukken in de HCA's het belang van instroom in btatechnische opleidingen op alle niveaus

  Een grote winst van het opstellen van de human capital agendas is dat de topsectoren een visie hebben (door)ontwikkeld op de kennisinfrastructuur van hun topsector

  Topsectoren nemen verantwoordelijkheid voor acties rondom aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt gezamenlijk met het onderwijs. Topsectoren vragen overheid om financiering en flexibilisering wet- en regelgeving

  De uitwerking van de HCAs verschilt sterk per topsector

 • Human Capital Agendas

  Actielijnen op 4 themas:

  Aansluiting onderwijs bedrijfslevenversterken (regionale) netwerken, afstemming curricula, ondernemerschap

  Instroom, doorstroomInstroom verhogen op alle niveaus, imago van de sector

  Aantrekken en behouden van personeel aantrekken van internationale kenniswerkers, imago van de sector, zij-instroom, loopbaanontwikkeling

  Productiviteit en inzetbaarheidSociale innovatie, leven lang leren

 • Centres of expertise/Centra voor innovatief vakmanschapZes centra:

  Mbo:IJ5 LabCIVOM: Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor Onderhoud in Mobiliteit M.A.C.: Automotive Centrum voor Innovatief Vakmanschap Ht Centrum voor Chemie

  Hbo:ACE: Automotive Centre of ExpertiseCEW: Centre of Expertise WatertechnologieHt Centrum voor Chemie

 • Centres of expertiseAanvragen via de instellingsplannen van de hogescholen

  Totaal 21 miljoen euro

  Expertcommissie adviseert de Review Commissie Hoger Onderwijs

  Deze expertcommissie hanteert de criteria zoals in het beoordelingskader van de RC:

  Het CoE past in het profiel van de instelling; het gaat om integrale zwaartevorming rond onderwijs en onderzoek, gebaseerd op de (economische) zwaartepunten in de regio;Er is sprake van co-financiering en publiek-private samenwerking; De instelling dient al in haar voorstel aannemelijk te maken dat het perspectief dusdanig is dat zij in 2013 aan alle voorwaarden kan voldoen.

 • Centres of expertise40 voorstellen voor Centres of expertise

  Op twee hogescholen na initiren alle hogescholen een Centre of expertise of participeren daarin

  In sommige (top)sectoren komt elke hbo met een eigen voorstel, in andere sectoren komen meerdere hbos met een gezamenlijk voorstel

  De Centres of expertise worden door hogescholen als een kansrijke mogelijkheid gezien om profilering en zwaartepuntvorming vorm te geven

  Hier komt uw titel te staan | *

  Hier komt uw titel te staan | *

 • Economische zwaartepunten voorbeeld Chemie

 • Economische zwaartepunten voorbeeld Life Sciences & Health

 • Centra voor innovatief vakmanschap: verankeren met toptechniek in bedrijf

  Centrale doelstellingen:

  De regiovisie Programmalijn 1: Vmbo en mbo techniek

  Programmalijn 2: Centra voor innovatief vakmanschap

  Toptechniek in bedrijf:

  Meer vakbekwame technici door regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

 • Programmalijn 1: vmbo en mbo techniek

  Twee routes naar meer vmboers en mboers techniek:

  Route 1: Doorlopende vakmanschapsroute vmbo-mbo voor mbo niveau-2/3 Route 2: Herwaardering en herprofilering brede mbo-techniek opleidingen niveau-4 via de technologieroute

 • Programmalijn 2: Centra voor innovatief vakmanschap

  Doelstellingen: Publiek-private samenwerking: Verregaande samenwerking tussen een mbo-instelling en het innovatief bedrijfsleven

  Zes centra in zes topsectoren Link met regionale speerpunten

  Totaal 11,4 miljoen euroMaximaal 1,9 miljoen euro per centrum

  Bedrijfsmatig geleid: na vijf jaar volledig zelfvoorzienend Business-based innovation

  Toptechniek in bedrijf | *

  Toptechniek in bedrijf | *

 • Randvoorwaardelijke Criteria Programmalijn 2

  Het centrum past binnen de gedeelde regiovisie voor het technisch (voorbereidend) beroepsonderwijs;

  Het centrum profileert zich binnen n bepaalde topsector, met een duidelijke focus en concentratie, waarbij rekening wordt gehouden met het arbeidsmarktperspectief van de student;

  Er is sprake van gelijkwaardige betrokkenheid van relevante (innovatieve) bedrijven, onderwijsinstellingen en andere partners, blijkend uit de kosten- en batenanalyse per partner, en een geformaliseerd samenwerkingsverband;

  50% cofinanciering komt vanuit het consortium, waarvan minimaal de helft vanuit het bedrijfsleven. Cofinanciering kan ook in kind zijn, zoals huisvesting en personeel;

  Het centrum heeft toegang tot kennis, door een aansluiting met en inbreng vanuit een kennisinstelling (hbo-instelling en/of universiteit of equivalent).

 • Aanvragen CIVHier komt uw titel te staan | *

  Hier komt uw titel te staan | *

 • Tijdslijn

 • Contact

  www.platformbetatechniek.nl

  www.centresofexpertise.nl

  www.centravoorinnovatiefvakmanschap.nl

  www.toptechniekinbedrijf.nl

  www.top-sectoren.nl

  Hier komt uw titel te staan | *

  Hier komt uw titel te staan | *

  ***

  *******