Lembaran Mengajar Murid Peta Pemikiran

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Untuk sesiapa yang berkenaan..

Transcript

KURSUS PROGRAM i-THINK

CARA MENGAJAR PETA BULATANEdarkan Peta Bulatan dan beritahu pelajarsupaya menulisproses pemikiran di bahagian atas buku tulis/edaran Mendefinisikan mengikut konteks

Peta berfikirseterusnya adalah Peta Bulatan.

Pelajarmenulis nama/meletakkan gambar merekadi tengah bulatan.

Antara bulatan dalam dan luar bincangkan tentang maklumat diri mereka.

Antara bulatan luar dengan bingkai tuliskan nama orang/perkara yang mempengaruhi.

Kongsi Peta Bulatan dengan pelajar yang lain atau menulis satu perenggan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam peta tersebut.

Mengajar Peta BuihAgihkan Peta Buih dan murid diminta untuk menulis Proses Pemikiran - MENERANGKAN atas muka surat

Peta Pemikiran ialah PETA BUIH. Tuliskan di bahagian bawah.Murid menulis nama atau meletakkan gambar mereka di dalam bulatan di bahagian tengah.

Di dalam bulatan luar, tuliskan kata sifat yang menerangkan diri murid itu.Murid diminta melukis bingkai rujukan dan menyatakan bukti untuk menyokong kata sifat tersebut.

Kongsikan Peta Buih dengan rakan dan tuliskan karangan pendek berdarkan maklumat di dalam peta buih tersebut.

Mengajar Peta Buih BergandaAgihkan Peta Buih Bergandadan murid diminta untuk menulis Proses Pemikiran- MEMBANDING BEZA atasmuka suratLukiskan Peta Buih Berganda. Murid melakukan aktiviti secara berpasangan. Tulis nama mereka di dalam 2 peta buih itu. Tuliskan persamaan di bahagian tengah.

Di bahagian luar tuliskan perbezaanMurid diminta melukis bingkai rujukan dan menulis Bagaimana saya tahu apa yang saya tahu.

Tanyakan setiap pasangan apakah perbezaan dan persamaan yang ketara.

Mengajar Peta pokokEdar Peta Pokok. Beritahu pelajar untuk meletakkan proses pemikiran - mengklasifikasikan - di bahagianatas halaman

Peta Pemikiran ialah PETA POKOK.Sebelum mula melengkapkan Peta Pokok, minta pelajar "Apakah perkara kegemaran anda?" Benarkan perbincangan, terutamanya pada pengkategorian..

Tajuk ialah Kesukaan Saya. Setiap murid perlu menentukan jenis dan kategori benda yang disukai dan senaraikan benda tersebut.Dalam Bingkai Rujukan, pelajar boleh meletakkan di tempat- tempat tertentu nyatakan beberapa contoh

Kongsikan Peta Pokok murid-murid

Pengajaran Peta DakapEdarkan PetaDakap dan mintamurid menulis proses pemikiran- HUBUNGAN BAHAGIAN- SELURUH bahagian atas mukasurat.

Peta Pemikiran ialah PETA

DAKAP. Ia ditulis di bahagian

bawah mukasurat.

Sebelum menyiapkan Peta Dakap, tanya murid Sekiranya anda ingin bergaya, apakah pakaianyang anda pilih?

Minta murid menulis setiap bahagian utama dan kecil (mungkin gambar)

Dalam Bingkai Rujukan, murid boleh disoal,apakah fesyen pakaian yang mempengaruhi pilihan mereka.

Berikan masa untuk berkongsi

Peta Dakap

Pengajaran Peta AlirEdarkan Peta Alir dan minta murid menulis proses pemikiran MEMBUAT TURUTAN- bahagian atas mukasurat.

Peta ini ialah PETA ALIR.Ia di

bahagian bawah mukasurat.

Sebelum menyiapkan Peta Alir, tanya murid Apa aktiviti kegemaran kamu pada waktu pagi? tengah hari? awal petang/ senja ?

Minta pelajar menulis setiap aktiviti (atau gambar)

Dalam Bingkai Rujukan, lengkapkan ayat Pada Hari Impian, saya ingin..

Beri masa untuk berkongsi

Peta Alir

Pengajaran Peta Pelbagai AlirEdarkan Peta Pelbagai Alir dan minta murid menulis proses pemikiran - KESAN DAN AKIBAT- bhg atas mukasurat

Peta Pemikiran ialah PETA PELBAGAI ALIR. Ia terletak di bahagian bawah mukasurat

Sebelum menyiapkan Peta Pelbagai Alir, tanya murid Apakah yang ingin anda baiki pada diri anda?

Pilih satu bidang untuk dibaiki dan tambahkan tindakan yang mungkin menyebabkan ia berlaku dan kesan daripadanya.

Dalam Bingkai Rujukan, tanya pengetahuan sedia ada mereka untuk menetapkan sasaran dan mencapai matlamat itu

Berikan masa untuk berkongsi

Peta Pelbagai Alir

Pengajaran Peta TitiEdarkan Peta Titi dan murid menulis proses pemikiran- MELIHAT ANALOGI bahagian atas mukasurat

Peta Pemikiran ialah PETA TITI. Ia terletak di bahagian bawah mukasurat

Sebelum menyiapkan, tanya pelajar Apakah matawang bagi setiap negara? Minta mereka berbincang dan tulis Faktor Penghubung.

Tuliskan matawang pada simbol tanda tanya yang pertama.

Tanya pelajar- Negara mana menggunakan matawang Rupiah? Tuliskan respon pada tanda tanya kedua. Kemudian, teruskan

dengan Peta.

Berikan masa untuk berkongsi

Peta Titi.

asasasFaktor penghubungPeta Pemikiran ialah PETA BUIH BERGANDA. Tuliskan di bahagian bawah.