Lich thi cuoi ky hk1.2013 2014 toeic - cho cac lop khai giang tuan 12 tro ve sau

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Lich thi cuoi ky hk1.2013 2014 toeic - cho cac lop khai giang tuan 12 tro ve sau

  • 1. TRNG I HC TN C THNG PHNG O TOLCH THI TOEIC CUI K HK1/2013-2014 (Cc lp khai ging t tun 12) - Thi lng: 120 pht.- TN MN HC: l cp anh vn sinh vin ng k hc theo thi kha biu. Sinh vin phi xem ng mn thi v nhm thi d thi ng ngy thi v gi thi. Mi trng hp d thi sai nhm s khng c gii quyt. - Sinh vin ng k chuyn gi thi (do trng lch thi) ti T T vn hc ng (phng A0006) hoc np n trc tuyn ti H thng thng tin sinh vin http://htttsv.tdt.edu.vn t ngy: 24/02 - 09/03/2014. Mu n xem trn website Phng o to ti http://pdt.tdt.edu.vn mc "Quy trnh hc v". - PHNG: l danh sch thi theo phng. Sinh vin theo di danh sch thi ca mnh trn phn c nhn sinh vin ca website trung tm TOEIC "http://ttc.tdt.edu.vn" t ngy 12/03/2014 bit phng thi c th. - Sinh vin xem kt qu chuyn gi thi t ngy 12/03/2014 trn phn c nhn sinh vin website trung tm TOEIC "http://ttc.tdt.edu.vn". - Sinh vin phi mang theo TH SV hoc CMND khi vo phng d thi. - Sinh vin khng mang theo bt k vt dng, t trang no khc ngoi bt ch, gm, Th sinh vin v CMND- V tnh cht quan trng ca k thi, sau khi m sinh vin khng c php vo phng thi.TN MN HCSSTHNGYGI THIPHNGA IMHNH THC THIAnh vn tng qut 234CN3/16/201412g30C201Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 230CN3/16/201412g30C202Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 225CN3/16/201412g30C203Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 225CN3/16/201412g30C204Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 225CN3/16/201412g30C205Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 225CN3/16/201412g30C206Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 130CN3/16/201412g30C301Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 125CN3/16/201412g30C302Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 125CN3/16/201412g30C303Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 125CN3/16/201412g30C304Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 125CN3/16/201412g30C305Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 124CN3/16/201412g30C306Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 130CN3/16/201412g30C308Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 130CN3/16/201412g30C309Tn PhongGHI CHTrc nghim Trang 1

2. TN MN HCSSTHNGYGI THIPHNGA IMHNH THC THIAnh vn tng qut 125CN3/16/201412g30C312Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 129CN3/16/201412g30C313Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 130CN3/16/201412g30C401Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 130CN3/16/201412g30C402Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 124CN3/16/201412g30C403Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 124CN3/16/201412g30C404Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 124CN3/16/201412g30C405Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 124CN3/16/201412g30C406Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 130CN3/16/201412g30C408Tn PhongTrc nghimAnh vn tng qut 130CN3/16/201412g30C409Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 130CN3/16/201415g00C202Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 125CN3/16/201415g00C203Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 124CN3/16/201415g00C204Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 124CN3/16/201415g00C205Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 124CN3/16/201415g00C206Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 130CN3/16/201415g00C301Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 125CN3/16/201415g00C302Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 130CN3/16/201415g00C303Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 130CN3/16/201415g00C304Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 125CN3/16/201415g00C305Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 124CN3/16/201415g00C306Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 130CN3/16/201415g00C308Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 233CN3/16/201415g00C309Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 233CN3/16/201415g00C312Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 230CN3/16/201415g00C313Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 230CN3/16/201415g00C401Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 225CN3/16/201415g00C402Tn PhongTrc nghimAnh vn giao tip 2 Anh vn giao tip 224 24CN CN3/16/2014 3/16/201415g00 15g00C403 C404Tn Phong Tn PhongGHI CHTrc nghim Trc nghimNgy 24 thng 01 nm 2014 PH TRNG PHNGV Qung HTrang 2