Lifestylecoaching, de kunst van het helpen

Embed Size (px)

Text of Lifestylecoaching, de kunst van het helpen

  • 1. EDCAMP De kunst van het nieuwehelpen lifestylecoaching18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 1

2. 18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 2 3. 18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 3 4. 18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 4 5. Goede coaching: haalt het beste uit mensen Introspectie: wie? Identiteit wie ben je? Directie: wat? Effectiviteit waarnaar je leven richten, visie op de toekomst, referentiekaders Actie: hoe? welke stappen nemen? Evaluatie: checken hoe het gaat en bijstellen18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 5 6. Je bent niet de som van je gedragingen Je kunt reflecteren over vaardigheden en gedragmaar wat het met je doet, kun je alleen zelfchecken. Meeste mensen doen Dingen die ze niet willen Dingen die niet bij hun karakter passen Dingen die boven of onder competentieniveau liggen Kost allemaal energie.18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 6 7. Emotie versus energie (human resources)Hoe leef ik ergens naartoe? VoorHoe voel ik me tijdens de activiteit? TijdensHoe voel ik me achteraf? NaWaarom voel ik dat? En wat zegt dat over mij?Emoties weerspiegelen de mate vanzelfvertrouwen: bij individuen maar ook bij samenlevingen.18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 7 8. Voel, denk en doe of laat Ontwikkelen VoordenkenNadenken18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 8 9. Van Ik naar Wij Je hebt de ander nodig om te bereiken wat jewil. Persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk gelukvia de ander. Groei en geluk liggen niet in je comfortzone.Vragen inspanning.18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 9 10. Personal Branding In het tijdperk van globalisering is de relatie tot deander fundamenteler dan ooit 20ste eeuw = strijd om de ideologie 21ste eeuw = strijd om de identiteitOefening: personal branding vergelijk je met een sterkmerk en waarom. Vb. Ik ben Google, vol mogelijkheden, afen toe creatief, antwoord op al je vragen.Ben je slappe thee voor iedereen of een glas champagneWaarden, passies, talenten, doelen en hoe we ze zelfverknoeien18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 10 11. WEBA-proces Bijna alles wat mensen voor elkaar doen,is het resultaat van iets wel of niet gunnen. Ziet Hoort RuiktEmotie evalueren = ProeftActie = gedrag oerinstinct overleven Impulsief Voelt Creatief Doen Laten Fijn (genot) Beslissen = Waarnemen Pijn (angst)keuze maken18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 11 12. Psychologie van het gunnen5 regels1.Gunnen gaat om veranderen2.Veranderen is primair emotioneel3.Onze invloed op de ander is indirect4.Creer consequent positieve lading5.Ons ego zit meestal in de weg18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 12 13. 1. Gunnen gaat om veranderen Mensen willen en kunnen veranderen, maarwillen niet veranderd worden!Kennis (wat)Kunde Keuze(hoe)(willen)18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 13 14. Whats in it for me? Iedereen die jij niet mag, mag jou ook niet. De ik-factor heerst alom. De overdreven aandacht voor het zelf: zelfontplooiing, zelfactualisatie, zelfevaluatie We zijn een beetje ontspoord in het voor elkaar zorgen. Alles mag en niets meer moet.18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 14 15. G7zelfbeschikkingGebruiker:van onderwijs: Gebruikerleerling-leraar,van zorg: Generatie Geslacht -genderzorgvrager zorgverlener,van dienstverlening:klant/consument- Gelijk-verkoper/producentwaardigheid invan . Geld & de relatie Geaard-goedheidGeloof Gebrek gods-beper- dienstking18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg15 16. Psychologie van het gunnen5 regels1.Gunnen gaat om veranderen2.Veranderen is primair emotioneel3.Onze invloed op de ander is indirect4.Creer consequent positieve lading5.Ons ego zit meestal in de weg18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 16 17. 2. Veranderen is primair emotioneel Doorgaans teveel bezig om de ander viakennis en kunde tot verandering te brengen. Als iemand er niets voor voelt, gebeurt erniets. Kennis kan je overdragen, kunde kan jeaanleren, maar de keuze (het willen) ligt bij deander. Hoe krijg je dus de ander gemotiveerd? Ervoorzorgen dat de ander iets voor jou wil doen.18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 17 18. Iemands keuze = fijn-pijn overweging Wordt bepaald door 2 krachten: Welk fijn gevoel/genot/geluk/baten hou ik er aan over? Hoeveel pijn/verdriet/angst/kosten kan ik erdoor vermijden?= kosten-baten analyse.De ander associeert fijn of pijn met ons of met onsveranderingsvoorstel, dan pas met het resultaat.Als je andermans drijfveren genoeg voeding (feed-back/forward) geeft (fijn) of in gevaar brengt (pijn), kanje ze tot alles toe bewegen.18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg18 19. De paradox van de keuze Hoe meer opties, hoe hoger de verwachtingen. Hoe meer mogelijkheden, hoe meer spijt overeen of meerdere aspecten van je keuze. Het laat de mens altijd onbevredigd achter metwat hij uiteindelijk uitpikt. Hoe meer er af te wegen valt, hoe meer uitstel enhoe meer afstel. Kortom: keuzevrijheid verlamt, keuzestress neemttoe. Het grote teveel willen.18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 19 20. Psychologie van het gunnen5 regels1.Gunnen gaat om veranderen2.Veranderen is primair emotioneel3.Onze invloed op de ander is indirect4.Creer consequent positieve lading5.Ons ego zit meestal in de weg18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 20 21. 3. Onze invloed op de ander isindirect Opbouwen , groei en verbetering kunnenalleen indirect = kost tijd/ruimte: effectiviTIJD Kapot maken kan altijd rechtstreeks en direct(cfr. angst en vernedering).Het enige in de wereld dat je rechtstreeks endirect kan benvloeden is je eigen gedrag. De knoppen tot verandering van de ander,zitten bij jezelf.18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 21 22. Het Wij-bewustzijn Hoe mooi je het ook zegt, jouw echte meninggeef je door toon, volume en houding. 3 V-opties als reactie Vechten: moedig, strijdbaar maar constructief engepassioneerd Vluchten: uit de weg gaan Vriezen: accepteren zich schikken18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 22 23. Geopolitiek van de emotie Hoe culturen van angst, vernedering en hoopde wereld veranderen (Dominique Mosi) Angst voor de ander, voor verandering, voorverlies controle, Vernedering is onmacht , gebrek aan vertrouwen Hoop en vertrouwen zijn vitaal: stellen iemand instaat zich in de toekomst te verplaatsen en zijntalenten te benutten18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 23 24. Emotie is een virus De paradox van de westerse samenleving isdat die nog nooit zo vreedzaam en veiligwas, en dat we toch in een angstcultuur leven. Kritische acties van burgers en consumentenop sociale netwerken vallen amper in de handte houden. (Jaap van Ginneken massapsycholoog)18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 24 25. Onze harde schijf (hersenen) slaat niet de realiteit op(hoofdweg sluipweg)WaarnemenInterpretatie Eigen versie, Betekenisvan de van de mening geven aan realiteitrealiteit vormen terzelfdertijd Emotie ConnotatieConnotatie = gevoelswaarde18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg25 26. Psychologie van het gunnen5 regels1.Gunnen gaat om veranderen2.Veranderen is primair emotioneel3.Onze invloed op de ander is indirect4.Creer consequent positieve lading5.Ons ego zit meestal in de weg18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 26 27. 4. Creer consequent positieve lading Een positieve lading heeft effect als je er bijbent of ter sprake komt. Een negatieve lading verspreidt zich ookzonder jou.Met een open toekomst en een aan vrijheidgekoppelde verantwoordelijkheid is optimismeonze morele plicht.18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 27 28. Het spel van plussen en minnen Is het hoogste goed het verlangen om tegroeien (zelfontwikkeling)? (Maslow) Is het wondermiddel om te groeien evaluatie? Wat moet er in godsnaam dan maar altijdblijven groeien? Luister eerst naar wat mijn gedrag verzwijgt Lieven Jonckheere Behaviorisme = permanente vorm vanevaluatie van het gedrag18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 28 29. Gelukzoekers Word gelukkig! Het nieuwe mantra! Allemogelijkheden zijn er, alleen de juiste kiezen. Mis kozen, eigen schuld, dikke bult! Meest verwende generatie met allemogelijkheden om te worden wie ze willen, isdaarom niet gelukkiger dan de voorgaande. Alles wat moeite waard is, kost MOEite en isMOEilijk!18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 29 30. De evaluatie als verlangen om het genot (fijn)te meten, daarna te beheersen door het tebecijferen. (versus controle industrilemaatschappij)18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 30 31. Gevaren van evaluatie Focus van evaluatie wordt de wijze waarop deimput, waaronder onze eigen resources(energie) wordt aangewend om een bepaaldeoutput te realiseren. Leiden tot identificatie van groeibehoeften ofverbeterpunten. Behoeftepiramide van Maslow: top zichzelfontplooien ontpopt zich tot vulkaan: burn-out18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 31 32. Maakbaarheid van de mens heeft grenzen Instrument, standaardeenheden, dezelfdemaat meetbaar, iedereen onderlingvergelijkbaar Beschaafd instrument van uitsluiting Zelfevaluatie enige manier om weerstandtegen evaluatie te overwinnen Inventaris van eigen doen en laten,development plan (POP) die iemand zichzelfmoet opleggen, liefst SMART-geformuleerd.18/11/2012Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 32 33. Feedback = meest overschatte interventievorm Meestal opgevat als de ander helpen metjouw mening leidt meestal tot negatief gevoelbij de ander. Bereid zijn je te vinden in de woorden van deander die alles kan benoemen??!! De 3 regels van feedback Oordeelloos beschrijven wat je constateert Aangeven welke emotie bij jou ontstaat Vraag wat de ander hiervan vindt.18/11/2012 Ingrid Molein - DPB Gent - Personenzorg 33 34. Je verdraagt maar feedback soms van je partner, altijd van je