Click here to load reader

Liliana Bachs Opioidfarmakologi 27.10

 • View
  220

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Liliana Bachs Opioidfarmakologi 27.10

 • Liliana Bachs MD PhD

  Avd. dir fortolkningsavdeling, divisjon for rettsmedisinske fag,

  Folkehelseinstituttet

  *

 • Opioider for

  superspesialister: hvordan

  komme seg unna

  Generelt om reseptorer og deres

  viktigste effekter

  Opioider som rusmidler: heroin og

  svidt innom andre opioider og

  ruskontroll

  Opioider i behandling av opioid

  avhengighet: metadon, buprenorfin,

  naltrekson 2

 • Et naturprodukt

 • Terminologi

  Opiater: Betegnelsen for opioidstoffer

  direkte utvunnet fra opiumsvalmuen

  (for eksempel morfin), eller derivater av

  slike (for eksempel heroin)

  Opioider: Stoffer som binder seg til og

  virker hovedsakelig gjennom

  opioidreseptorer

 • *

  Endogene stoffer - endorfiner Morfin (morfin, Dolcontin) Heroin Metadon Buprenorfin (Temgesic, Subutex) Kodein (Paralgin forte), Tramadol (Tramagetic, Nobligan) Tapentadol (Palexia) Etylmorfin (Cosylan), Dextropropoxyfen (Aporex), Fentanyl (Leptanal) Oksykodon (Oxycontin, Oxynorm) Ketobemidon (Ketorax) Petidin Hydromorfon (Palladon)

 • *

  Peroralt

  Sublingualt

  Intravenst

  Vannlselig pulver

  Ikke vannlselig pulver

  Knuste tabletter (obs Dolcontin, Subutex)

  Ryking Chasing the dragon

  Snusing pulver eller knuste tabletter

  Elimineres hurtig (timer i blodet, 2-3 dager i urin)

 • Opioidreseptorer

  Mu (, MOP)

  Delta (, DOP)

  Viktigere perifert, analgesi

  Kappa (, KOP)

  Spinal analgesi

  Nocioceptin og sigmaresptorer

  Se IUPHAR.org

 • Mu-opioidreseptor

  Forskjellige typer (MOP1 ansvarlig for

  supraspinalt effekt)

  Analgesi

  Respirasjonshemming

  Eufori

  Sedasjon

  Avhengighet

  Ulike subunits og

  dimerisering gir variabilitet

 • Variabilitet MOR

  Genet som koder for MOR gir opphav til flere

  mRNA varianter

  SNP singel nukleotid polymorfismer

  Prolinvariant: nrmest ingen respons ved

  stimuli, lav forekomst

  Aspartamvariant: behov for hyere doser ved

  smertebehandling

  G-alelle genotyp assossiert til hyere risiko for

  opioidavhengighet

 • Fullagonister:

  morfin

  heroin

  metadon

  Partiell agonister:

  buprenorfin

  (Subutex)

  Antagonister: Naloxon

  (Narcanti) Naltrexon

  (ReVia)

  No effect

  *

 • *

  Analgesi - smertestillende Hostedempende Respirasjonshemming Slvende, dempende Blodtrykksfall Kvalme og brekninger

  o Forstoppelse

  o Konstriksjon av pupillene

  o Depresjon av immunsystemet

  o Respirasjonshemning

 • *

  Progressivt dosekning for oppn samme

  effekt

  Toleranse forandrer seg raskt, avhengig av

  inntaksmte, dose og doseringsintervall

  Ulik toleranse for ulike effekter

  Manglende toleranse viktig ved sprekk

  Frre stikkmerker

  hranalyse

 • Abstinensreaksjoner

  Symptomer verst etter 2-3 dager og forsvinner vanligvis innen 8-10 dager

  Influensa-lignende Feber

  Smerte

  Svetting

  Gsehud

  Kvalme

  Diar

  Svnlshet

  Rastlshet

  Craving/sug

 • Opioid-toksisitetens onde sirkel

  Respirasjon

  Kompromittert

  sirkulasjon - BT

  Slapp tunge

  opioid

  eliminasjon

  Lungedem

  CO2

  O2

  Renal and hepatisk

  perfusjon

  Cerebral ischemi

  Histamin

  OPIOID

  Aspirasjon

  (silent)

  Luftveisobstruksjon

  Hostedemping

 • heroin dobbelt s potent som morfin

  ddsfall behver ikke vre doserelatert

  ddsfall bde blant kroniske misbrukere og sporadiske

  misbrukere

  injeksjon av heroin ~70-90% av forgiftningsddsfall

  ofte blandingsmisbruk ved ddsfall

  Heroin/morfin

 • 0

  10

  20

  30

  40

  1 2 3 4 5 6 7

  Andel

  (%

  )

  Menn Kvinner

  Antall stoffer pvist

 • Blandingsmisbruk ved heroin/morfin

  forgiftninger

  Benzodiazepiner 50%

  Alkohol 34%

  Cannabis 25%

  Amfetamin 17%

  Ecstasy 2%

  Kokain 2%

  Antidepressiva 8%

 • Hovedsakelig blandningsforgiftninger

  Metadon sjeldent pvist alene:

  Benzodiazepiner et hyppig funn

  Illegale stoffer: THC og amfetamin mest hyppig

  CYP3A4 genetisk SNP variant kan knyttes til

  kt overdose fare, mer prevalente hos de som

  dr av kun metadon (Richards-Waugh, L. et al 2014)

  Metadonrelaterte ddsfall

 • Individuelle farmakologiske egenskaper:

  opioider brukt som rusmiddel

 • Heroin/morfin

  heroin (3,6 diacetylmorfin)

  6-mono-

  acetylmorfin (6-MAM)

  morfin-3-

  glukuronid

  morfin-6-

  glukuronid

  morfin

  t1/2= 2-5 min

  t1/2= 20-40 min

  t1/2= 2-3 timer

  (50%) (10%)

  urin

  kodein t1/2= 3-4 timer

  acetylkodein

  Kodein 6-

  glukuronid

 • DLM FoU 26.03.2010

  BLOD HJERNE

  S.C.

  UT

  SK

  ILL

  EL

  SE

  Heroin

  6-MAM

  Morfin

  Heroin

  Heroin

  6-MAM

  Morfin

 • 6MAM, som er markr for heroininntak kan pvises i urin opptil - 1 dgn og i spytt enda lengre

  Morfin, kodein og etylmorfin har en raskt halveringstid p ca 3 timer og skilles ut av blodet i lpet av noen f timer. Kan pvises i urin i ca 3 dager

  Morfin lav biotilgjengelighet peroral (ca 30%). Misbruk av depotpreparater ved injeksjon

  Kodein og etylmorfin omdannes delvis til morfin hos de fleste gjennom CYP2D6 (obs genetisk polymorfisme)

  Opioider som rusmidler: enkelte

  egenskaper og kontroll

 • Metadon/Buprenorfin har en lang halveringstid. Intoksiksasjoner krever lengre behandling enn heroin/morfin

  Pvises i urin i ca 7 dager etter et inntak. Man m droppe mange doser fr man fr en negativ urinprve!

  Oksykodon: egne hurtigtester, dekstropropoksyfen, fentanyl, pentazocin, petidin, ketobemidon sjeldnere misbuk, ingen hurtigtest tilgjengelig

  Opioider som rusmidler:

  egenskaper og kontroll

 • Opioider brukt i

  substisusjonsbehandling

 • Legemiddelassistert rehabilitering ved

  opiatavhengighet

  Forebygging av Abstinens og rustrang

  Opiatrusing

  Rusing med andre stoffer

  Frafall fra rehabiliteringsprogrammer

  Ulovlige aktiviteter knyttet til finansiering av misbruk

  Sosial rehabilitering

 • RUS

  ABSTINENS

  DD

  Opiatsubstitusjon: Ml og mekanismer

  Timer 24

  Konsentrasjon

 • Metadon farmakologi

  L(R) Metadon med MOR affinitet

  D(S) Metadon ingen relevant MOR affinitet, ansvarlig

  for forlenget QT tid, NMDAr antagonisme som kan

  motvirke opiattoleranse og opiat indusert hyperalgesi.

  20-30% occupancy mlt rett fr neste dose og god

  korrelasjon med serumkonsentrasjon

  Hyere egenaktivitet enn buprenorfin

  EPDD inaktiv, ingen aktive metabolitter

 • Dose-konsentrasjon

  Peroral biotilgjengelighet varierer fra 40 til 90%*.

  T max 1 til 6 timer (2-4)

  T 8-50 timer

  induksjon av sin egen metabolisme

  pH avhengig eliminasjon i urin

  variasjon i CYP3A4 (og i mindre grad CYP2D6) aktivitet

  Interaksjoner med andre medikamenter*

  *Nyttig med serum mlinger.

 • Hiseth G et al 2014

 • Buprenorfin (Subutex, Suboxone)

  Buprenorfin godkjent i 2000 i Norge, brukt fra 2002. Tas som sublingualtabletter (m absorberes i

  munnslimhinnen). 25-50 ganger mer potent enn morfin 1000 ganger strre affinitet for MOR enn morfin Langsom assossiasjon/dissosiasjon til MOR Partiell agonist (takeffekt)

 • https://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=198827

  Buprenorfin: Hy affinitet, hy potens, lav

  effektivitet

 • En teoretisk modell for dose-effekt-forholdene for buprenorfin og

  metadon. Firkanten representerer det doseomrdet som anvendes

  klinisk. Buprenorfin anvendes i langt lavere doser enn metadon,

  men nr en platfase i det aktuelle effektomrdet. Teoretisk sett vil

  metadon n sin eventuelle platfase ved strre effekter

  Buprenorfin i legemiddelassistert rehabilitering av heroinavhengige,J. Bramness et al. Tidsskrift for den norske

  legeforening, 2002; 122 .

 • Bup kinetikk

  34

  T 1/2 ca 22 timer

  Tmax ca 2 timer

  Biotilgjengelighet sublingual tablett

  20-40%

  Norbup. aktiv metabolitt

  16 mg

 • 35

  CYP3A4

  Fig 2. Oversikt over buprenorfinets metabolisme.

 • Buprenorfin i blod og okkuperte MOR

  36

  Eksponensielt, ikke liner,

  forhold bup i serum til

  okkuperte reseptorer.

  Den hye affiniteten

  gjr at konsentrasjonen

  er hyere i hjernen enn i

  serum slik at effekten

  taper seg saktere enn

  fall i konsentrasjonen.

  Greenwald 2007 Greenwald 2007

 • Buprenorfin MOR occupancy

  2 mg/dgn 24-47% MOR okkupert

  16 mg/dgn 80-92 %

  32 mg/dgn 89-98 %

  Occupancy korrelerer med opiat

  abstinenssymptomer og med effekt av

  andre MOR agonister

  37

 • MOR occupancy etter siste dose av 16 mg

  buprenorfin mlt med radiomerket c

Search related