Matematika - Gimnazija - 2. ? Â· 2012=2013 popravni izpit - matematika G2A Matematika - Gimnazija - 2. LETNIK Popravni izpit - avgustovski rok 1. V kompleksni ravnini skiciraj mno

Embed Size (px)

Text of Matematika - Gimnazija - 2. ? Â· 2012=2013 popravni izpit - matematika G2A Matematika - Gimnazija...

 • 2012/2013 popravni izpit - matematika G2A

  Matematika - Gimnazija - 2. LETNIK

  Popravni izpit - avgustovski rok

  1.V kompleksni ravnini skiciraj mnozico kompleksnih stevil, ki zadoscajo pogoju

  (|z| = 2) (Re(z) < 1).

  (3)

  Re

  Im

  0

  2.Izracunaj:

  a) 2i37 1i

  +2(1 i)

  1 + ib) |7 + 15i| (3 + 4i)(3 + 4i) (6)

  Matej Mlakar, prof. avgust 2013

 • 2012/2013 popravni izpit - matematika G2A

  3.

  Podana je funkcija f(x) =x2

  2+

  x

  2 1.

  a) Narisi graf funkcije f.

  b) Doloci presecisca s funkcijo g(x) = 3x2

  2+ x 1.

  c) Teme funkcije f premakni za vektor ~v =1

  2,5

  4. Zapisi enacbo tako premaknjene funkcije.

  d) Doloci n, da bo y = 12x + n tangenta na graf funkcije f.

  (12)

  2 1 1 2

  2

  1

  1

  2

  0

  Matej Mlakar, prof. avgust 2013

 • 2012/2013 popravni izpit - matematika G2A

  4.V prostoru dolocajo trikotnik ABC tocke A(0,4, 1), B(5, 1, 6) in C(2, 3, 5).a) Doloci tocko M na daljici AB, da bo AM : MB = 2 : 3.

  b) Izracunaj razdaljo med teziscem trikotnika ABC in tocko A.

  c) Izracunaj kot ]ABC. (10)

  Matej Mlakar, prof. avgust 2013

 • 2012/2013 popravni izpit - matematika G2A

  5.

  VektorAB = ~a z dolzino 5 in vektor

  AC = ~b z dolzino 3 lezita pod kotom 60 (slika).

  a) Zapisi vektorjaBE in

  CF z ~a in ~b.

  b) Izracunaj skalarni produkt a (~a +~b)c) Izracunaj dolzino vektorja

  BE. (10)

  2 3

  1

  2

  A B = 60

  C DE

  F

  Matej Mlakar, prof. avgust 2013

 • 2012/2013 popravni izpit - matematika G2A

  6.Resi enacbo:

  3

  4x 3x2 + 8 = 0

  (4)

  7.Poenostavi:

  a)a 3a2 4a3 :

  6a5

  b) a1/2b3/2(a2b)1/3a0(a5b2)1/6 (6)

  Matej Mlakar, prof. avgust 2013

 • 2012/2013 popravni izpit - matematika G2A

  8.

  Skonstriraj trikotnik ABC, ce poznas c = 6 cm, b = 4 cm, tc = 3 cm. (5)

  Matej Mlakar, prof. avgust 2013

 • 2012/2013 popravni izpit - matematika G2A

  9.a) Tocka A je sredisce kroznice (slika). Izracunaj kote v trikotniku ADC, ce je ta enakokrak z

  najmanjsim notranjim kotom z vrhom v tocki A.

  b) Koliko meri kot ]FEB?

  (4)

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  = 27

  Matej Mlakar, prof. avgust 2013

 • 2012/2013 popravni izpit - matematika G2A

  10.

  Koliko meri notranji kot v pravilnem veckotniku, ki ima trikrat vec diagonal kot stranic? (5)

  Kriterij ocenjevanja:

  ocena 1 2 3 4 5

  % 0 44 45 59 60 74 75 89 90 100

  Matej Mlakar, prof. avgust 2013