Mecatronica Sistemelor de Franare

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

  1/56

  PROIECT DE LICEN

  MECATRONICA SISTEMELOR DEFRNARE

  Memoriu justificativ

  Pe suprafetele cu aderenta mare uscate sau ude ma!"r#tatea mas#n#l"r ec$#pate cu A%S "&t#n

  d#stante de franare ma# &une 'ma# scurte( decat cele fara A%S) *n s"fer cu al#tat# med## pe " mas#nafara A%S ar putea pr#ntr+" franare cadentata sa at#n,a perf"rmantele unu# s"fer #ncepat"r pe " mas#nacu A%S) T"tus# pentru un numar semn#f#cat#- de s"fer# A%S+ul #m&unataseste d#stantele de franare #n-ar## c"nd#t##) Te$n#ca rec"mandata pentru s"fer# #ntr+" mas#na ec$#pata cu A%S #ntr+" s#tuat#e deur,enta este sa apese pedala de frana pana la fund s# sa "c"leasca e-entualele "&stac"le)In asemenea s#tuat## A%S+ul -a reduce semn#f#cat#- sansele unu# derapa! s# p#erderea c"ntr"lulu# ma#ales pentru mas#n#le ,rele)

  Pe .apada s# macadam A%S+ul mareste d#stantele de franare) Pe aceste suprafete r"t#le &l"cates+ar adanc# s# ar "pr# -e$#c"lul ma# repede dar A%S+ul pre-#ne acest lucru) *nele m"dele de A%Sreduce acest efect mar#nd t#mpul de c#clare lasand astfel r"t#le sa se &l"c$e.e #n m"d repetat pentruper#"ade scurte de t#mp) A-anta!ul A%S+ul pe aceste suprafete este #m&unatat#rea c"ntr"lulu# mas#n## s#

  nu franarea des# p#erderea c"ntr"lulu# pe aceste suprafete ramane t"tus# p"s#la)Odata act#-at A%S+ul -a face ca pedala sa pulse.e) *n## s"fer# s#mt#nd acest efect reducapasarea pe pedala s# maresc astfel d#stanta de franare) Acest lucru c"ntr#&u#e la mar#rea numarulu# deacc#dente) D#n acest m"t#- un## c"nstruct"r# au #mplementat s#steme de as#stenta la franare ce ment#nf"rta de franare #n s#tuat## de ur,enta)

  Parlamentul Europeana -al#dat pr"punerea Comisiei Europene#n pr#-#nta d"tar## tutur"raut"tur#smel"r #ncepand d#n /001 cu un sistem de asistare la franare'ABS()Pr#n urmare #ncepand d#n anul /020 t"ate aut"m"lele n"# sunt ec$#pate 3d#n pr"duct#e3 cu ABS) C"nf"rm stat#st#c#l"r daca t"ate aut"m"lele aflate #n parcul aut" eur"pean ar f# f"st ec$#pate cuacest s#stem c#rca 2)200 d#ntre p#et"n## #mpl#cat# anual #n acc#dente rut#ere ar f# a-ut -#et#le sal-ate)Asta #n c"nd#t##le #n care #n "ct"m&r#e /004 d"ar 526 d#ntre -e$#culele n"# erau ec$#pate cu ABS)

 • 7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

  2/56

  *rmat"rul pas #n cadrul unu# -ast pr",ram eur"pean de amel#"rare a secur#tat## rut#ere -#.ea.a#ntr"ducerea #n d"tarea standard a sistemului electronic de control al stabilitatii'ESP( #ncepand d#n/02/)

  Cupr#ns7 Mem"r#u !ust#f#cat#- ))8888888888888)8888888)8)88888)8p,)9

  2) Intr"ducere 88888888888888)8)8888888888888888p,):

  /) S#stemul de fr;nare 8888888888)8888888888))88888)888p,)4

  /)2 # ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)4/)/ Clas#f#carea s#stemel"r de fr;nare )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)20/)9 C"mp"nen>a s#stemulu# de fr;nare )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)22/)5 N">#unea de adere>= ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)2//): F"r>a de fr;nare )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)29/)4 Parametr## capac#t=>## de fr;nare a aut"-e$#culel"r ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)2:/)4)2 Decelera>#a ma?#m= la fr;nare ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)2:/)4)/ T#mpul m#n#m de fr;nare 8888888)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8)))))88))8)8p,)24/)4)9 Spa>#ul m#n#m de fr;nare ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)2@/)4)5 Spa>#ul supl#mentar de fr;nare )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)2@/)4): Mecan#sme de act#"nare a franel"r))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)21

  9) A%S 'Ant#+l"c %ra#n, SBstem( ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)/9

  9)2 Scurt= #st"r#e a A%S+ulu# )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)/99)/ Rela>#a alunecare+aderen>= stal#tatea aut"-e$#cululu# n t#mpul fr;n=r## ))))))))))))))))))))))))))) )p,)/59)9 Pr#nc#p#ul de func>#"nare al A%S+ulu# ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))p,)/@9)5 Elemente c"mp"nente ale su&ansam&lulu# mecatr"n#c A%S ))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))p,)929)5)2 Capt"r## de -#te.= a# r">## )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)9/9)5)2)2 Capt"r## pas#-# ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)9/

  /

 • 7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

  3/56

  9)5)2)/ Capt"r## act#-# )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)999)5)/ Capt"rul I)L)S))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)9:9)5)9 Capt"rul anal",#c))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)949)5)5 C"ntact"rul STOP)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)9@9)5): e$#cule cu 5 r"t# m"t"are))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,)99)5)4 %l"cul A%S )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))p,)91

  9)5)4)2#"narea ,rupulu# $#draul#c ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))p,)509)5)4)/) Calculat"rul A%S+ulu# 88888888)))8888888))8)888)8888)))p,)5:9): Re>eaua mult#ple?at= ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))p,)5@

  5) Standul A%S888888)))888888888888888))8)888888)8 8p,):0

  5)2 M"t"rul de act#"nare ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))p,):25)/ C#rcu#tul $#draul#c ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))p,):/5)9 %utucul r"t## ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))p,):95)5 Calculat"rul A%S )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))p,):5

  :)C"nclu.##88888888888888)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8888888 8)p,):4)%#&l#",raf#e 8888888888888))))888888)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))8 88p,):@2) Intr"ducere

  Spec#al#Gt## nu p"t spune cu cert#tud#ne c;nd s+a #n-entat aut"m"lul aceasta de"areceaut"m"lul a sufer#t dea lun,ul t#mpulu# numer"ase m"d#f#c=r# s# a f"st perfec>#"nat n m"d c"nt#nuu)T"tuG# pentru a a-ea un reper temp"rar ma# e?act s+a stal#t data de /1 #anuar#e 24 ca m"ment ncare a f"st #n-entat aut"m"lul) Aceasta este de fapt data c;nd #n,#nerul Carl %en. d#n Mannen$e#m a"&>#nut &re-etul pentru pr#mul -e$#cul ac>#"nat de un m"t"r cu ardere #ntern=) Carl %en. nu putea Gt#

  c= acest d"cument urma s= f#e c"ns#derat ma# t;r.#u cert#f#catul de naGtere al aut"m"lulu# G# n#c# nuputea &=nu# faptul c= &re-etul s=u a-ea s= de-#n= p#atra de temel#e pentru c"nstru#rea a m#l#"ane demaG#n# n lumea ntrea,=) Cum ar=ta HHaut"m"t"rul &re-etatHH c"nceput de Carl %en. Nu seasem=na c;tuG# de pu>#n cu un aut"m"l de ast=.# aducea ma# de,ra&= cu" tr=sur= desc$#s= d#n cele trase de ca#) Pe a?a d#n spate erau f#?ate d"u=r"># su&>#r# apr"ape de n=l>#mea unu# "m cu an-el"pe d#n cauc#uc dur G#sp#>e d#n s;rm=) Jn fa>a sc;ndur## de sup"rt pentru p#c#"are era d#spus= "m#c= r"at= cu sp#>e cu a!ut"rul c=re#a -e$#culul putea f# c"ndus pr#ntr+uns#stem de p;r,$##) Dac= s+ar ma# nt;ln# c#ne-a ast=.# pe strad= cu unasemenea tr#c#clu #+ar f# ,reu s= cread= c= este -"r&a de un aut"m"l) K# t"tuG# era cel d#nt;# -e$#cul

  aut"m"l + ad#c= aut"pr"pulsat Jn spatele &anc$ete# puf=#a un mecan#sm de antrenare sen.a>#"nal pentru ep"ca respect#-=7 unm"t"r de 0 CP cu ardere #ntern= cu un c#l#ndru G# r=c#t cu ap=) Acesta punea n m#Gcare a?a d#nspate G# r">#le pr#n #ntermed#ul un"r curele lan>ur# G# al un"r ar&"r#) Cea ma# mare G# -#.#l= p#es= eraun -"lant "r#."ntal turnat d#n f"nt=) Jn c=l=t"r##le sale de pr"&= tre&u#a ca %en. ma# nt;# s= p"rneasc= m"t"rul cu -"lantul) Ap"#s=rea repede n fa>= pe &anc$et= cupla n un#ca -#te.= G# pleca &u&u#nd de ."r) Or#cum cu 24 m$Acest ndr=.ne> str=m"G al aut"m"lulu# creat de Carl %en. p"ate f# -=.ut G# ast=.# la Mu.eul

 • 7/23/2019 Mecatronica Sistemelor de Franare

  4/56

  Unde suntem astzi?

  Pentru c#ne-a care a r#d#cat cap"ta unu# Mercedes AM< d#n anul /020 de e?emplu sau a unu#%M ser#a @ c"ntemp"ran G# a -=.ut ap"# &"rdul superc"mputer#.at al acest"r maG#n# p"ate spune c=n#c# cel ma# ndra.ne> -#.#"nar d#n sec"lul I nu+G# putea #ma,#na unde -a a!un,e aut"m"lul)

  Aut"m"lul de ast=.# este un c"mple? de su&ansam&le mecatr"n#ce men#te s= m&un=t=>easc= lama?#mum parametr## de func>#"nare a# m"t"rulu#