of 45 /45
1 Reg Comertului J13/2494/2008, C.U.I. RO 24182589 Str. Decebal nr.75, camera 1, e-mail: [email protected] Cont RO43BLOM5400079946260010 BLOM BANK FRANCE AG CONSTANTA Cont RO10TREZ2315069XXX025862 TREZORERIA CONSTANTA MEMBRU CORPORATIV ANEVAR Nr. Inregistrare 127/14.04.2020 Nr. AA 2/03.03.2020 la CPS 93/25.11.2019 SINTEZA RAPORT DE EVALUARE IMOBILIZARI CORPORALE BUNURI MOBILE SI IMOBILE 1. Proprietate imobiliara situata in localitatea Bucuresti, str. Padurarilor nr.54, sector 6, compusa din constructia C1 - Hala cu destinatia locuinte colective si teren in suprafata de 990 mp 2. Apartament nr.5 cu 2 camere situat in comuna Cerna, bloc B, sc.1, et.2, judet Tulcea, nr. Cadastral 11/1;2;5 3. 104 Loturi de Teren intravilane situate in localitatea Glina, judet Ilfov 4. Proprietate imobiliara situata in localitatea Bucuresti, str. Intrarea Crengutei nr.1A, nr. Cadastral provizoriu 3492, sector 6, compusa din constructia C1 - Locuinta tip Sp+P+1E+M si teren in suprafata de 454,96 mp 5. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Pravat nr.6, Bl. P4, scara 6, etaj 2, ap.109, sector 6, nr. cadastral 222801-C1-U8, C.F. 222801-C1-U8 ( nr.vechi 58672) 6. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Intr.Av. Caranda nr.8, Bl. B4, scara A, etaj 3, ap.14, sector 6, nr. cadastral 2814/14, C.F. 72728 7. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Ghirlandei nr.14, Bl. N5, scara 2, etaj -Parter, ap.16, sector 6, nr. cadastral 2284/16, C.F. 58903 8. Apartament situat in Bucuresti, str.Azurului nr.1, Bl. 113B, scara B, etaj 8, ap.106, sector 6, nr. cadastral 222415-C1-U18, C.F. 222415-C1- U18 ( C.F. vechi 30746) 9. Apartament situat in Bucuresti, str.Mihaela Ruxandra Marcu nr.3, Bl. 108, scara 1, etaj 10, ap.41, sector 6, nr. cadastral 221383-C1-U6, C.F. 221383-C1-U6 ( C.F. vechi 56306)

MEMBRU CORPORATIV ANEVAR · 2020. 5. 6. · Imobilizari corporale Sediu 15.532 3.217 Imobilizari corporale Mobilier 230.790 47.804 Imobilizari corporale Aer conditionat Valoare recuperabila

 • Upload
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MEMBRU CORPORATIV ANEVAR · 2020. 5. 6. · Imobilizari corporale Sediu 15.532 3.217 Imobilizari...

 • 1

  Reg Comertului J13/2494/2008, C.U.I. RO 24182589 Str. Decebal nr.75, camera 1, e-mail: [email protected]

  Cont RO43BLOM5400079946260010 BLOM BANK FRANCE AG CONSTANTA Cont RO10TREZ2315069XXX025862 TREZORERIA CONSTANTA

  MEMBRU CORPORATIV ANEVAR

  Nr. Inregistrare 127/14.04.2020 Nr. AA 2/03.03.2020 la CPS 93/25.11.2019

  SINTEZA RAPORT DE EVALUARE

  IMOBILIZARI CORPORALE BUNURI MOBILE SI IMOBILE

  1. Proprietate imobiliara situata in localitatea Bucuresti, str.

  Padurarilor nr.54, sector 6, compusa din constructia C1 - Hala cu destinatia locuinte colective si teren in suprafata de 990 mp

  2. Apartament nr.5 cu 2 camere situat in comuna Cerna, bloc B, sc.1, et.2, judet Tulcea, nr. Cadastral 11/1;2;5

  3. 104 Loturi de Teren intravilane situate in localitatea Glina, judet Ilfov

  4. Proprietate imobiliara situata in localitatea Bucuresti, str. Intrarea Crengutei nr.1A, nr. Cadastral provizoriu 3492, sector 6, compusa din constructia C1 - Locuinta tip Sp+P+1E+M si teren in suprafata de 454,96 mp

  5. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Pravat nr.6, Bl. P4, scara 6, etaj 2, ap.109, sector 6, nr. cadastral 222801-C1-U8, C.F. 222801-C1-U8 ( nr.vechi 58672)

  6. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Intr.Av. Caranda nr.8, Bl. B4, scara A, etaj 3, ap.14, sector 6, nr. cadastral 2814/14, C.F. 72728

  7. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Ghirlandei nr.14, Bl. N5, scara 2, etaj -Parter, ap.16, sector 6, nr. cadastral 2284/16, C.F. 58903

  8. Apartament situat in Bucuresti, str.Azurului nr.1, Bl. 113B, scara B, etaj 8, ap.106, sector 6, nr. cadastral 222415-C1-U18, C.F. 222415-C1-U18 ( C.F. vechi 30746)

  9. Apartament situat in Bucuresti, str.Mihaela Ruxandra Marcu nr.3, Bl. 108, scara 1, etaj 10, ap.41, sector 6, nr. cadastral 221383-C1-U6, C.F. 221383-C1-U6 ( C.F. vechi 56306)

 • 2

  10. Apartament situat in Bucuresti,str. Iuliu Maniu nr.79, Bl. 1, scara 2, etaj 10, ap. 64, sector 6, nr. cadastral 221089-C1-U43, C.F. 221089-C1-U43 ( C.F. vechi 54284)

  11. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str. Cetatea de Balta nr.133, Bl. 2, scara B, etaj 4, ap. 20, sector 6, nr. cadastral 221228-C1-U6, C.F. 221228-C1-U6 ( C.F. vechi 30719)

  12. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Ghirlandei nr.16, Bl. N5, scara 1, etaj -Parter, ap.2, sector 6, nr. cadastral 221544-C1-U2, C.F. 221544-C1-U2 ( nr.vechi 8936)

  13. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Ghirlandei nr.16, Bl. N5, scara 1, etaj 1, ap.5, sector 6, nr. cadastral 221544-C1-U2, C.F. 221544-C1-U2 ( nr.vechi 8936)

  14. Imobilizari corporale Sediu 15. Imobilizari corporale Mobilier 16. Imobilizari corporale Aer conditionat 17. Imobilizari corporale Padurarilor 18. Imobilizari corporale IT 19. Imobilizari corporale Mica mecanizare 20. Imobilizari corporale - Baza Cerna 21. Imobilizari corporale - Glina - Frumusani Residence

  BENEFICIARII RAPORTULUI: TEHNOLOGICA RADION S.R.L. – in insolventa, la solicitarea consortiului MAESTRO S.P.R.L. – filiala Bucuresti GENERAL GROUP EXPERT S.P.R.L. PROPRIETARI: TEHNOLOGICA RADION S.R.L. Nr. Dosar: 29969/3/2014

  AUTOR: PROSIM EVAL S.R.L.

  MEMBRU CORPORATIV EVALUATOR AUTORIZAT

  PESCU MIHAI EPI, EBM, EI

  10 APRILIE 2020 Datele, informaţiile şi conţinutul acestei lucrări fiind confidenţiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate şi nu vor putea fi transmise unor terţi fără acordul scris şi prealabil al EVALUATORULUI şi al

  TEHNOLOGICA RADION S.R.L.

 • 3

  Sinteza evaluării

  Catre TEHNOLOGICA RADION S.R.L. – in insolventa Stimati Domni, stimate Doamne

  Scopul evaluarii: exprimarea unei opinii independente privind valoarea de

  piata in conditii normale si valoarea de lichidare in ipoteza vanzarii fortate a bunurilor mobile si imobile, proprietatea TEHNOLOGICA RADION S.R.L,

  in conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor 2018, in vederea utilizarii acesteia in cadrul procedurii de insolventa, dosar nr.29969/3/2014:

  IMOBILIZARI CORPORALE BUNURI MOBILE SI IMOBILE

  Raportul a fost intocmit la cererea clientului format din consortiul:

  MAESTRO S.P.R.L. – filiala Bucuresti GENERAL GROUP EXPERT S.P.R.L.

  Au fost supuse evaluarii acele active din patrimoniul societatii care au putut fi identificate in momentul inspectiei. Aceste active sunt bunuri mobile din patrimoniul societatii si au fost identificate de evaluator impreuna cu reprezentantii societatii. Acolo unde evaluatorul nu a reusit sa faca inspectia bunurilor, acesta a primit informatiile si/sau fotografiile necesare din partea beneficiarilor.

  Raportul de evaluare a fost realizat in ipoteza in care dreptul de proprietate este integral, valabil, tranzactionabil si neafectat de nici o sarcina. In scopul atingerii obiectivului propus s-au luat in considerare prevederile Standardelor de Evaluare a Bunurilor 2018, activitatea de evaluare fiind adaptata la specificul activelor din componenta patrimoniului evaluat al TEHNOLOGICA RADION S.R.L., toate analizele si estimările au fost efectuate in conformitate cu legislaţia actuala si cu starea si perspectivele obiectivelor.

  1. Proprietate imobiliara situata in localitatea Bucuresti, str. Padurarilor nr.54, sector 6, compusa din:

  Valoarea de piata propusa Lei Euro

  Constructia C1 - Hala cu destinatia locuinte colective 575.154 119.134 Teren in suprafata de 990 mp 791.880 164.025

  TOTAL 1.367.034 283.159

 • 4

  2. Apartament nr.5 cu 2 camere situat in comuna Cerna, bloc B, sc.1, et.2, judet Tulcea, nr. Cadastral 11/1;2;5

  Valoarea de piata propusa Lei Euro

  50.595 10.480

  3. 104 Loturi de Teren intravilane situate in localitatea Glina, judet Ilfov

  Valoarea de piata propusa Lei Euro

  27.121.621 5.617.801

  4. Proprietate imobiliara situata in localitatea Bucuresti, str. Intrarea Crengutei nr.1A, nr. Cadastral

  provizoriu 3492, sector 6, compusa din:

  Valoarea de piata propusa

  Lei Euro

  Constructia C1 - Locuinta tip Sp+P+1E+M 1.759.837 364.522 Teren in suprafata de 454,96 mp 460.958 95.480

  TOTAL 2.220.795 460.002

  Denumire Valoare de piata - propusa Lei Euro 5. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Pravat nr.6, Bl. P4, scara 6, etaj 2, ap.109, sector 6, nr. cadastral

  222801-C1-U8, C.F. 222801-C1-U8 ( nr.vechi 58672) 288.247 59.750

  6. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Intr.Av. Caranda nr.8, Bl. B4, scara A, etaj 3, ap.14,

  sector 6, nr. cadastral 2814/14, C.F. 72728 235.021 48.717

  7. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Ghirlandei nr.14, Bl. N5, scara 2, etaj -Parter, ap.16,

  sector 6, nr. cadastral 2284/16, C.F. 58903 333.983 69.231

  8. Apartament situat in Bucuresti, str.Azurului nr.1, Bl. 113B, scara B, etaj 8, ap.106, sector 6, nr. cadastral

  222415-C1-U18, C.F. 222415-C1-U18 ( C.F. vechi 30746) 402.244 83.380

  9. Apartament situat in Bucuresti, str.Mihaela Ruxandra Marcu nr.3, Bl. 108, scara 1, etaj 10, ap.41,

  sector 6, nr. cadastral 221383-C1-U6, C.F. 221383-C1-U6 ( C.F. vechi 56306)

  385.713 79.954

  10. Apartament situat in Bucuresti,str. Iuliu Maniu nr.79, Bl. 1, scara 2, etaj 10, ap. 64, sector 6, nr. cadastral 221089-C1-U43, C.F. 221089-C1-U43 ( C.F. vechi 54284)

  396.414 82.172

  11. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str. Cetatea de Balta nr.133, Bl. 2, scara B, etaj 4, ap. 20,

  sector 6, nr. cadastral 221228-C1-U6, C.F. 221228-C1-U6 ( C.F. vechi 30719)

  380.655 78.905

  12. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Ghirlandei nr.16, Bl. N5, scara 1, etaj -Parter, ap.2,

  sector 6, nr. cadastral 221544-C1-U2, C.F. 221544-C1-U2 ( nr.vechi 8936)

  350.656 72.687

  13. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Ghirlandei nr.16, Bl. N5, scara 1, etaj 1, ap.5, sector 336.385 69.729

 • 5

  6, nr. cadastral 221544-C1-U2, C.F. 221544-C1-U2 ( nr.vechi 8936)

  TOTAL PROPRIETATI IMOBILIARE 33.869.365 7.015.967

  Denumire Valoarea de piata Lei Euro Imobilizari corporale Sediu 15.532 3.217

  Imobilizari corporale Mobilier 230.790 47.804

  Imobilizari corporale Aer conditionat Valoare recuperabila Valoare

  recuperabila Imobilizari corporale Padurarilor 39.584 8.199

  Imobilizari corporale IT 464.068 96.124 Imobilizari corporale Mica mecanizare 1.402.636 290.533

  Imobilizari corporale - Baza Cerna 3.239.423 670.994 Imobilizari corporale - Glina - Frumusani Residence 1.314.480 272.273

  TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 6.706.513 1.389.145

  TOTAL GENERAL BUNURI MOBILE SI IMOBILE 40.575.877 8.405.112

  Referitor la solicitarile suplimentare ale destinatarului, respectiv

  estimarea unei valori in ipoteza unei „vanzari fortate”, trebuie retinute cateva aspecte in ceea ce priveste proprietatea subiect:

  Ø putere de cumparare mare necesara achizitionarii acestor bunuri, deci numarul de potentialii cumparatori este mediu;

  Astfel, in conditiile unei „vanzari fortate” pot aparea urmatoarele aspecte: • recunoasterea bunurilor la o cotatie inferioara (fara imbunatatiri); • perceperea suplimentara a unor deprecieri functionale • speculatia cumparatorului cunoscator a „situatiei limita” a

  vanzatorului; • este posibil ca transparenta sa fie mai mica; • mediul general de afaceri va fi probabil mult mai ostil si piata specifica

  este posibil a fi limitativa; In estimarea valorilor de vanzare fortata s-a tinut cont de cadrul special

  in care ar avea loc vanzarea: - societatea isi inceteaza activitatea, de unde rezulta ca nu mai genereaza

  venituri - vanzarea se face intr-o perioada de timp limitata sever - cumparatorul actioneaza prudent si in cunostinta de cauza - vanzatorul este extrem de obligat sa vanda

 • 6

  Astfel, tinand cont de cele metionate mai sus si de conditiile actuale al

  pietei (prezentata in raport), se estimeaza o decotare a valorii proprietatilor conform tabelelor de mai jos:

  1. Proprietate imobiliara situata in localitatea Bucuresti, str. Padurarilor nr.54, sector 6, compusa din:

  Valoarea de vanzare fortata Lei Euro

  Constructia C1 - Hala cu destinatia locuinte colective 431.366 89.350 Teren in suprafata de 990 mp 593.910 123.019

  TOTAL 1.025.276 212.369

  2. Apartament nr.5 cu 2 camere situat in comuna Cerna, bloc B, sc.1, et.2, judet Tulcea, nr. Cadastral 11/1;2;5

  Valoarea de vanzare fortata Lei Euro

  37.946 7.860

  3. 104 Loturi de Teren intravilane situate in localitatea Glina, judet Ilfov

  Valoarea de vanzare fortata Lei Euro

  20.341.216 4.213.351

  4. Proprietate imobiliara situata in localitatea Bucuresti, str. Intrarea Crengutei nr.1A, nr. Cadastral

  provizoriu 3492, sector 6, compusa din:

  Valoarea de vanzare fortata

  Lei Euro

  Constructia C1 - Locuinta tip Sp+P+1E+M 1.319.878 273.391 Teren in suprafata de 454,96 mp 345.719 71.610

  TOTAL 1.665.596 345.001

  Denumire Valoarea de vanzare fortata Lei Euro 5. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Pravat nr.6, Bl. P4, scara 6, etaj 2, ap.109, sector 6, nr. cadastral

  222801-C1-U8, C.F. 222801-C1-U8 ( nr.vechi 58672) 216.185 44.813

  6. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Intr.Av. Caranda nr.8, Bl. B4, scara A, etaj 3, ap.14,

  sector 6, nr. cadastral 2814/14, C.F. 72728 176.265 36.538

  7. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Ghirlandei nr.14, Bl. N5, scara 2, etaj -Parter, ap.16,

  sector 6, nr. cadastral 2284/16, C.F. 58903 250.487 51.923

  8. Apartament situat in Bucuresti, str.Azurului nr.1, Bl. 113B, scara B, etaj 8, ap.106, sector 6, nr. cadastral

  222415-C1-U18, C.F. 222415-C1-U18 ( C.F. vechi 30746) 301.683 62.535

  9. Apartament situat in Bucuresti, str.Mihaela Ruxandra Marcu nr.3, Bl. 108, scara 1, etaj 10, ap.41,

  sector 6, nr. cadastral 221383-C1-U6, C.F. 221383-C1-U6 ( C.F. vechi 56306)

  289.285 59.965

 • 7

  10. Apartament situat in Bucuresti,str. Iuliu Maniu nr.79, Bl. 1, scara 2, etaj 10, ap. 64, sector 6, nr. cadastral 221089-C1-U43, C.F. 221089-C1-U43 ( C.F. vechi 54284)

  297.311 61.629

  11. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str. Cetatea de Balta nr.133, Bl. 2, scara B, etaj 4, ap. 20,

  sector 6, nr. cadastral 221228-C1-U6, C.F. 221228-C1-U6 ( C.F. vechi 30719)

  285.491 59.179

  12. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Ghirlandei nr.16, Bl. N5, scara 1, etaj -Parter, ap.2,

  sector 6, nr. cadastral 221544-C1-U2, C.F. 221544-C1-U2 ( nr.vechi 8936)

  262.992 54.515

  13. Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Ghirlandei nr.16, Bl. N5, scara 1, etaj 1, ap.5, sector

  6, nr. cadastral 221544-C1-U2, C.F. 221544-C1-U2 ( nr.vechi 8936)

  252.289 52.297

  TOTAL PROPRIETATI IMOBILIARE 25.402.024 5.261.975

  Denumire Valoarea de vanzare fortata Lei Euro Imobilizari corporale Sediu 11.649 2.413

  Imobilizari corporale Mobilier 173.092 35.853

  Imobilizari corporale Aer conditionat Valoare recuperabila Valoare

  recuperabila Imobilizari corporale Padurarilor 29.688 6.149

  Imobilizari corporale IT 348.051 72.093 Imobilizari corporale Mica mecanizare 1.051.977 217.900

  Imobilizari corporale - Baza Cerna 2.429.567 503.245 Imobilizari corporale - Glina - Frumusani Residence 985.860 204.205

  TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE 5.029.884 1.041.858

  TOTAL GENERAL BUNURI MOBILE SI IMOBILE 30.431.908 6.303.834

  Considerentele privind valoarea estimata sunt:

  ü Proprietatile sunt evaluate in ipoteza “liber de sarcini”

  ü Conform declaratiilor proprietarilor, terenurile din Glina supuse evaluarii nu au restrictii de construire si sunt libere. Proprietarul nu a prezentat un certificat urbanism valabil. Evaluarea s-a facut in conditiile in care terenurile nu au restrictii. Orice certificat de urbanism prezentat ulterior ce prezinta restrictii sau alte informatii, atrage anularea raportului de evaluare si refacerea acestuia.

 • 8

  ü Evaluatorul nu a putut face inspectia la interior a urmatoarelor proprietati: - Apartament situat in localitatea Bucuresti, str.Ghirlandei nr.16,

  Bl. N5, scara 1, etaj 1, ap.5, sector 6 - Proprietate imobiliara situata in localitatea Bucuresti, str.

  Intrarea Crengutei nr.1A, nr. Cadastral provizoriu 3492, sector 6, compusa din constructia C1 - Locuinta tip Sp+P+1E+M si teren in suprafata de 454,96 mp

  - Apartament situat in Bucuresti, str.Azurului nr.1, Bl. 113B, scara B, etaj 8, ap.106, sector 6

  - Avand in vedere ca aceste proprietati nu au putut fi inspectate la interior, evaluatorul a considerat ca nivelul finisajelor si dotarilor este mediu. In cazul in care finisajele si dotarile sunt difereite de cele medii, raportul de evaluare trebuie refacut corespunzator.

  ü Evaluatorul nu dispune de aparatura necesara in determinarea cu exactitate a starii tehnice a bunurilor si nu este avizat in acest sens. Totodata, evaluatorul nu se face raspunzator pentru demersurile necesare in vederea realizarii unor expertize tehnice a bunurilor evaluate.

  ü Informatiile cu privire la identificarea bunurilor, la starea tehnica si configuratia acestora au fost primite de la reprezentanti ai proprietarului si verificate (in masura in care a fost posibil) in teren cu ocazia inspectiei

  ü Clientul sau Beneficiarul nu au pus la dispozitia Evaluatorului nici un fel de documente privind intretinerea activelor, programul de service, istoricul reparatiilor curente sau a reparatiilor capitale a statiilor de asfalt, beton, etc. Astfel, Evaluatorul a considerat ca starea tehnica a activelor este una normal in raport cu varsta fizica si au avut un regim de exploatare corect.

  ü Trebuie sa precizam faptul ca bunurile mobile lucreaza preponderant in santiere, acestea avand nevoie de reparatii continue, in special reparatii la tahograf, motoare, sisteme hidraulice, etc, ceea ce a dus la o uzura fizica si functionala mai mare decat in mod obisnuit, precum si neafisarea corecta a nr de kilometri la tahograf sau a unui numar mare de ore de functionare.

  ü In momentul inspectiilor, evaluatorul a observat existenta mai multor constructii pe proprietatile imobiliare evaluate. Nu s-au pus la dispozitia evaluatorului actele necesare privind constructiile (autorizatii de construire, pv receptie, planuri de amplasament), iar

 • 9

  din discutiile cu reprezentantii TEHNOLOGICA RADION S.A., s-a realizat faptul ca aceste constructii nu au fost intabulate, motiv pentru care evaluatorul a considerat ca metoda bazata pe cost este cea mai elocventa pentru evaluarea acestora.

  ü Valoarea a fost exprimata tinand cont de ipotezele, conditiile limitative si aprecierele exprimate in prezentul raport

  ü Valoarea estimata se refera la vanzarea integrala, in starea si configuratia existenta la data inspectarii pe teren

  ü Valoarea este corespunzatoare starii fizice de la data evaluarii ü Valoarea de piata a fost estimata fara luarea in considerare a costurilor de

  vanzare sau cumparare si fara includerea nici unui/unei impozit/taxe asociat(e)

  ü Evaluarea este o opinie asupra unei valori ü Valorile nu contin TVA ü Valoarea nu tine cont de responsabilitatile de mediu si de costurile de

  conformare la cerintele legate ü La un curs de 1 EUR = 4,8278 LEI ü Data evaluării: 10.04.2020

  Raportul a fost pregătit pe baza Standardelor de Evaluare a Bunurilor 2018, recomandărilor si metodologiei de lucru recomandate de către ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania).

 • 10

  Declaraţie de conformitate si certificarea evaluatorului Prin prezenta declaraţie certificăm următoarele:

  Ø Evaluarea a fost efectuată de Pescu Mihai, evaluator autorizat, membru titular al Asociatiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

  Ø Evaluarea a fost efectuată în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor – 2018.

  Ø Evaluatorul ofera o evaluare obiectiva si impartiala. Ø Evaluatorul îşi asumă, pentru situaţiile incluse în raportul scris, întreaga

  responsabilitate a lucrării; Ø Datele prezente în cadrul raportului sunt reale şi corecte in limita

  cunostintelor si informatiilor obtinute; Ø Evaluatorul certifică faptul că a efectuat personal inspecţia bunurilor care

  fac obiectul lucrării; Ø Analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt limitate numai

  la ipotezele şi condiţiile limitative incluse în conţinutul raportului şi reprezintă un punct de vedere profesional, concluzii si opinii personale, nepărtinitoare;

  Ø In elaborarea raportului de evaluare nu s-a acordat asistenta din partea nici unei alte persoane, in afara celor care semneaza lucrarea;

  Ø Evaluatorul nu are nici un interes actual sau viitor în proprietatea evaluată şi nici interes personal şi nu este părtinitor faţă de nici una din părţile implicate;

  Ø Atât evaluatorul cât şi orice altă persoană afiliată sau implicată in efectuarea lucrarii nu sunt actionari sau asociati cu beneficiarul, clientul sau alti utilizatori desemnati in prezentul raport de evaluare;

  Ø Remunerarea evaluatorului nu depinde de nici un acord, aranjament sau înţelegere care să-i confere acestuia sau unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate în evaluare;

  Ø Evaluatorul îndeplineşte cerinţele adecvate de calificare profesională, a îndeplinit programul de pregătire profesională continuă şi are experienţă în categoria de proprietate ce este evaluată, avand competenta sa efectueze acest raport de evaluare;

  Ø Evaluatorul a încheiat asigurarea de răspundere profesională pe anul 2020.

  Evaluator Autorizat EPI, EBM, EI

  Membru titular ANEVAR

 • 11

  IMOBILIZARI SEDIU

  Nr. Inventar Denumire Stoc Data PIF

  Valoare de

  inventar Locatia

  Valoare de piata unitara (RON)

  Valoare de piata unitara (EUR)

  Valoare de

  vanzare fortata unitara (RON)

  Valoare de

  vanzare fortata unitara (EUR)

  1344 GRUP ELECTROGEN CATERPILAR OLY 1 30/09/2007 33.455 SEDIU 15.532 3.217 11.649 2.413

  IMOBILIZARI MOBILIER

  Nr. Inventar Denumire Stoc Data PIF

  Valoare de

  inventar

  Valoare de piata

  unitara (RON)

  Valoare de piata unitara (EUR)

  Valoare de vanzare fortata unitara (RON)

  Valoare de

  vanzare fortata unitara (EUR)

  5000623 DULAP CU 4 USI VERONA 1 16/01/2001 1.298 498 103 373 77

  5000636 MOBILIER SUFRAGERIE 1 13/09/2002 2.438 825 171 618 128

  5000637 MOBILIER DORMITOR 1 13/09/2002 1.275 431 89 323 67

  5000656 FOTOLIU PIELE 10IC BORDEAUX 1 07/12/2003 2.081 597 124 448 93

  5000657 FOTOLIKU PIELE 10IC 1 07/12/2003 2.081 597 124 448 93

  5000658 CANAPEA 3 LOCURI EXTENSIBILA P 1 07/12/2003 4.127 1.184 245 888 184

  5000659 ARAGAZ ELECTROLUX EKG X 1 08/12/2003 1.378 411 85 309 64

  5000660 FRIGIDER 2 USI ZANUSSI ZD2 1 08/12/2003 964 288 60 216 45

  5000661 BUCATARIE C BAZA,3 C SUSP+MASC 1 15/12/2003 1.505 449 93 337 70

  5000662 HOL OVIDIU 1 18/12/2003 1.791 533 110 400 83

  5000663 CANAPEA ANA 1 18/12/2003 1.047 312 65 234 48

  5000664 DULAP GRETA 1 18/12/2003 1.263 376 78 282 58

  5000684 SALTEA AZALEAA 160X 190 1 15/11/2004 1.603 522 108 392 81

  5000685 DORMITOR PARTY 1 15/11/2004 8.724 2.842 589 2.132 442

  5000686 SET CANAPELE 1 15/11/2004 12.802 4.171 864 3.128 648

  5000687 COVOR DAT 140 X 200 1 15/11/2004 2.361 769 159 577 119

  5000688 SET CANALEPE DOGE 1 15/11/2004 9.624 3.136 649 2.352 487

  5000689 MASUTA PRIMAVERA 1 15/11/2004 1.921 626 130 469 97

  5000690 MOBILIER BUCATARIE 1 17/12/2004 21.731 7.327 1.518 5.495 1.138

  5000692 CUPTOR FD 98 PI ICE 1 31/12/2004 3.812 1.255 260 941 195

  5000693 PLITA TD 740TCES 1 31/12/2004 1.523 502 104 376 78

  5000694 FRIGIDER MBA 45D 2 1 31/12/2004 2.669 879 182 659 136

  5000695 HOTA MC 9010 1 31/12/2004 1.995 657 136 493 102

  5000696 MASINA SPALAT ARISTON 1 06/01/2005 1.672 565 117 424 88

  5000697 COVOR8/12 1 12/01/2005 3.723 1.284 266 963 199

 • 12

  5000700 STAND MASA PLASMA 1 14/01/2005 3.613 1.241 257 931 193

  5000701 DULAP AB 010 1 31/01/2005 3.949 1.384 287 1.038 215

  5000702 LIVING MICHELANGELO 1 30/01/2005 18.411 6.451 1.336 4.838 1.002

  5000703 SET CANAPELE NIMFA 1 31/01/2005 2.764 969 201 727 150

  5000704 COVOR MALIBU 1 31/01/2005 2.296 804 167 603 125

  5000705 MASA ROTUNDA 1 31/01/2005 2.380 834 173 626 130

  5000714 MASINA SPALAT 1 24/02/2005 1.647 598 124 448 93

  5000718 MOBILIER SEDIU 1 04/03/2005 16.287 5.901 1.222 4.426 917

  5000719 BIBLIOTECA SEDIU 1 17/03/2005 5.828 2.121 439 1.591 330

  5000720 BIROU SEDIU 1 17/03/2005 3.503 1.275 264 956 198

  5000721 BUCATARIE ELITA RECORD 1 04/03/2005 19.725 7.146 1.480 5.360 1.110

  5000723 CUPTOR FT 85.1 1 04/03/2005 1.650 598 124 448 93

  5000724 FRIGIDER BC 5 1 04/03/2005 2.698 977 202 733 152

  5000725 MOBILIER BIROU 1 09/03/2005 25.000 9.192 1.904 6.894 1.428

  5000726 SET MOBILA SAMANTA 1 13/05/2005 2.025 756 157 567 117

  5000727 SET MOBILIER HJB 062 1 28/05/2005 1.990 742 154 556 115

  5000728 COMODA TV RONDO 1 31/05/2005 1.498 556 115 417 86

  5000729 CANAPEA OASI 1 31/05/2005 4.213 1.565 324 1.174 243

  5000730 DORMITOR PLOIESTI 1 30/05/2005 8.564 3.181 659 2.386 494

  5000731 SALTEA AZUGA 120/195 1 31/05/2005 2.034 756 157 567 117

  5000732 MASUTA TONIN 6985 1 31/05/2005 2.371 881 182 661 137

  5000733 MASUTA TONIN ART 8000/A50 1 31/05/2005 4.432 1.646 341 1.235 256

  5000734 FOTOLIU NIMFA 1 10/08/2005 1.962 780 162 585 121

  5000735 SCARPIERA 1 10/08/2005 2.937 1.168 242 876 181

  5000736 DULAP TONIN 1 10/08/2005 3.105 1.235 256 926 192

  5000737 MASA MASCOTTE SC 490 CALLIGALI 1 16/09/2005 2.335 921 191 691 143

  5000738 INCINTE ACUSTICE SONY SA VE535 1 22/09/2005 1.597 623 129 468 97

  5000741 SET CANAPELE PROVENTA +4 PERNE 1 19/10/2005 4.916 1.886 391 1.414 293

  5000742 BIBLIOTECA LEONARDO E55 DARK O 1 19/10/2005 6.966 2.672 553 2.004 415

  5000743 SET CANAPEA MABY OPLA 1 19/10/2005 4.372 1.677 347 1.258 261

  143 VITRINA FRIGORIFICA 1 31/08/2006 2.000 827 171 620 128

  144 MOBILIER 1 24/01/2005 1.681 574 119 431 89

  156 CANAPEA JASMIN 1 28/02/2006 8.304 3.371 698 2.528 524

  157 MASA DE COLT JASMIN 1 28/02/2006 2.628 1.067 221 800 166

  158 MASA DE COLT JASMIN 1 28/02/2006 2.628 1.067 221 800 166

  159 MASA CTR 1 28/02/2006 4.106 1.667 345 1.250 259

  177 COMODA 1 28/02/2006 2.190 889 184 667 138

  178 COMODA 1 28/02/2006 2.190 889 184 667 138

 • 13

  183 MASA 1 28/02/2006 4.380 1.778 368 1.333 276

  185 PAT DE ZI TENESEE 1 01/02/2006 2.437 948 196 711 147

  206 COVOR SHINY 200/300 1 31/03/2006 2.110 851 176 638 132

  226 FOTOLIU LETFER 1 31/03/2006 1.374 555 115 416 86

  227 DORMITOR DRESING 1 31/03/2006 2.811 1.134 235 851 176

  228 BIROU VIVERE 1 31/03/2006 1.911 771 160 578 120

  229 BIROU VIVERE 1 31/03/2006 1.911 771 160 578 120

  231 SOFA CU PERNE SALLY 1 31/03/2006 4.226 1.706 353 1.279 265

  232 FOTOLIU CU PERNA SALLY 1 31/03/2006 2.149 867 180 650 135

  233 FOTOLIU CU PERNA SALLY 1 31/03/2006 2.149 867 180 650 135

  234 STUDIO MAKE UP 1 31/03/2006 2.222 897 186 673 139

  235 VEIOZA 5017 1 31/03/2006 6.757 2.727 565 2.045 424

  236 DRESING FAR 1176 1 31/03/2006 3.224 1.301 269 976 202

  276 DULAP CREDENTA 1 30/04/2006 12.665 5.207 1.079 3.905 809

  38 CANAPEA 3 LOCURI 1 31/12/2005 1.575 599 124 449 93

  385 COVOR TOUCH ME LONG 1 31/05/2006 2.546 1.033 214 775 161

  39 COVOR TOUCH ME 170 * 240 1 31/12/2005 2.151 818 169 613 127

  396 COMBINA FRIGORIFICA NO FROST 1 31/05/2006 2.269 921 191 691 143

  53 DORMITOR BOVA GIMA 1 31/12/2005 25.661 9.758 2.021 7.319 1.516

  54 SET CANAPEA NIERI FARFALA 1 31/12/2005 16.255 6.181 1.280 4.636 960

  55 VASE OAT 1 31/12/2005 2.418 919 190 690 143

  56 BUCATARIE MARTA-LUBE 1 31/12/2005 13.603 5.173 1.071 3.880 804

  57 CUPTOR FRANKE 1 31/12/2005 1.728 657 136 493 102

  58 COMBINA FRIGORIFICA ARISTON 1 31/12/2005 1.933 735 152 551 114

  59 BALANSOAR TONIN 1 31/12/2005 1.740 662 137 496 103

  60 MOBILIER MB 1 31/12/2005 3.242 1.233 255 925 192

  1280 MASA CONFERINTA 1 30/09/2007 3.855 1.790 371 1.342 278

  1281 BIROU DIRECTORIAL 1 30/09/2007 2.079 965 200 724 150

  1282 BIROU DIRECTORIAL 1 30/09/2007 2.079 965 200 724 150

  1283 BIROU DIRECTORIAL 1 30/09/2007 2.079 965 200 724 150

  1284 CANAPEA 3 LOCURI 1 31/08/2007 2.444 1.158 240 869 180

  1285 BIROU DIRECTORIAL 1 31/08/2007 3.066 1.453 301 1.090 226

  1286 CANAPEA 3 LOCURI 1 31/08/2007 2.184 1.035 214 776 161

  1287 CANAPEA 3 LOCURI 1 30/08/2007 3.444 1.632 338 1.224 254

  1319 BIROU DIRECTORIAL 1 30/09/2007 2.079 965 200 724 150

  1320 BIROU DIRECTORIAL 1 30/09/2007 2.079 965 200 724 150

  1321 MASA CONFERINTA 1 30/09/2007 1.849 858 178 644 133

  1322 MASA CONFERINTA 1 30/09/2007 1.849 858 178 644 133

 • 14

  1325 LCD TV HD READY SAMSUNG 1 30/09/2007 2.555 1.186 246 890 184

  1355 CALCULATOR CU WIN VISTA BUSINE 1 03/10/2007 2.200 1.017 211 763 158

  1361 ASPIRATOR NT 65/2 ECO 1 08/10/2007 1.891 881 182 661 137

  1362 ASPIRATOR NT 65/2 ECO 1 08/10/2007 1.891 881 182 661 137

  1363 MASINA SPALAT PARDOSELI 1 08/10/2007 7.630 3.556 736 2.667 552

  1386 CASA DE BANI 1 17/10/2007 4.714 2.200 456 1.650 342

  1387 CASA DE BANI 1 17/10/2007 4.714 2.200 456 1.650 342

  1407 BIROU DIRECTORIAL 1 31/10/2007 1.351 632 131 474 98

  1408 BIROU DIRECTORIAL 1 31/10/2007 1.351 632 131 474 98

  1409 MASA SUFRAGERIE 1 31/10/2007 1.171 548 113 411 85

  1428 DULAP FRIGORIFIC AF06ECOTN 1 31/10/2007 4.432 2.073 429 1.554 322

  149 FOTOLIU NOVA PIELE FIUMICINO ALB 1 01/12/2010 2.783 1.200 249 900 186

  150 FOTOLIU NOVA PIELE FIUMICINO ALB 1 01/12/2010 2.783 1.200 249 900 186

  1526 RECLAMA LUMINOASA FIRMA 1 31/12/2007 40.073 17.550 3.635 13.163 2.726

  1867 BIROU TEAK 28202 1 30/04/2008 2.079 911 189 684 142

  19 FOTOLIU NOVA PIELE FIUMICINO ALB 1 01/12/2010 2.783 1.200 249 900 186

  205 FOTOLIU NOVA PIELE FIUMICINO ALB 1 01/12/2010 2.783 1.200 249 900 186

  2380 MASINA DE GATIT 1 30/05/2009 7.458 3.053 632 2.290 474

  2381 FRITEUSA 2 CUVE 1 30/05/2009 6.423 2.629 544 1.972 408

  2382 GRATAR CU PLACA 1 30/05/2009 2.279 933 193 700 145

  2383 GRATAR CU PLACA 1 30/05/2009 3.522 1.442 299 1.081 224

  2384 MASA INOX 1 30/05/2009 2.229 912 189 684 142

  2385 MASA CU 2 USI 1 30/05/2009 3.936 1.611 334 1.208 250

  2386 DULAP CONGELATOR 1 30/05/2009 6.008 2.459 509 1.844 382

  2387 DULAP FRIGORIFIC 1 30/05/2009 4.102 1.679 348 1.259 261

  258 FOTOLIU CU 2 MOTOARE MANDY VERITAS BRUN 1 01/12/2010 3.325 1.434 297 1.076 223

  259 FOTOLIU FOCUS PIELE FIUMICINO MARO 1 01/12/2010 2.312 997 207 748 155

  2598 CARAFA AG 1 01/06/2010 2.832 1.218 252 913 189

  260 FOTOLIU PLAZA PIELE TEVERE 1 01/12/2010 2.575 1.111 230 833 173

  2883 FOTOLIU MANDY CU DOUA MOTOARE 1 01/01/2011 3.325 1.449 300 1.087 225

  2947 FOTOLIU MANDY CU 2 MOTOARE 1 01/03/2011 3.325 1.477 306 1.108 229

  2948 FOTOLIU MARNA 1 01/03/2011 2.004 890 184 668 138

  2962 MASINA NR BANI GLORY GFB800 1 01/04/2011 3.473 1.577 327 1.183 245

  3927 CUTIE METALICA ACCES SEIF 1 01/05/2013 2.145 1.027 213 770 160

  5000618 HOL RUBENS 2 BUC 1 19/12/2000 3.447 677 140 508 105

  5000683 CASA DE BANI 105 1 21/09/2004 1.895 546 113 409 85

  TOTAL 230.790 47.804 173.092 35.853

 • 15

  IMOBILIZARI AC

  Nr. Inventar Denumire Stoc Locatia

  Valoare de piata

  unitara (RON)

  Valoare de piata unitara (EUR)

  Valoare de vanzare fortata unitara (RON)

  Valoare de vanzare fortata unitara (EUR)

  1102 AP AER CONDITIONAT 1 TEHNOLOGICA RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  1103 AP AER CONDITIONAT 1 TEHNOLOGICA RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  12 APARAT AER COND HAIER 1 TEHNOLOGICA RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  292 AP AER CONDITIONAT EXCEL 1 TEHNOLOGICA

  RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  293 AP AER CONDITIONAT EXCEL 1 TEHNOLOGICA

  RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  294 AP AER CONDITIONAT EXCEL 1 TEHNOLOGICA

  RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  295 AP AER CONDITIONAT EXCEL 1 TEHNOLOGICA

  RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  427 APARAT AER CONDITIONAT ROLLS S 1 TEHNOLOGICA

  RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  428 APARAT AER CONDITIONAT ROLLS S 1 TEHNOLOGICA

  RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  1000220 APARAT DE AER CONDITIONAT GE D 1 TEHNOLOGICA

  RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  1000251 APARAT AER CONDITIONAT DUBLUSP 1 TEHNOLOGICA

  RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  1000485 APARAT AER CONDITIONAT MIYOTO 1 TEHNOLOGICA

  RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  1000537 APARAT AER CONDITIONAT MARCA H 1 TEHNOLOGICA

  RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  1000607 AP AER CONDITIONAT HAIER MODE 1 TEHNOLOGICA

  RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  1000608 AP AER CONDITIO0NAT HAIER MODE 1 TEHNOLOGICA

  RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  1000609 AP AER CONDITIONAT HAIER MODEL 1 TEHNOLOGICA

  RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  1000618 AP AER COND HAIER MODEL HSU 1 TEHNOLOGICA

  RADION VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  2413 AER CONDITIONAT HAIER 22000BTU 1 SEDII VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  1607 AER COND HAIER DUBLU SPLIT 1 SEDII VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  1608 AER COND HAIER DUBLU SPLIT 1 SEDII VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  1717 AER COND HAIER DUBLU SPLIT 1 SEDII VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  2407 AER CONDITIONAT 1 PERSONAL AUXILIAR VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

  TOTAL VALOARE RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA VALOARE

  RECUPERABILA

 • 16

  IMOBILIZARI PADURARILOR

  Nr. Inventar Denumire Stoc

  Valoare de piata

  unitara (RON)

  Valoare de piata

  unitara (EUR)

  Valoare de vanzare fortata unitara (RON)

  Valoare de vanzare fortata unitara (EUR)

  3458 MASINA DE LIPIT MATERIALE PLASTICE 1 11.339 2.349 8.504 1.761

  3459 MASINA DE DEBAVURAT MATERIALE PLASTICE 1 5.474 1.134 4.105 850

  3460 MASINA DE TAIAT CU FIERASTRAU CIRCULAR PT PLASTIC 1 3.519 729 2.639 547

  3461 MASINA DE TAIAT CU FIERASTRAU CIRCULAR PLASTIC 1 3.519 729 2.639 547

  3462 MASINA DE FREZAT MATERIALE PLASTICE 1 2.541 526 1.906 395 3463 MASINA DE FREZAT MATERIALE PLASTICE 1 3.519 729 2.639 547 3464 MASINA DE TAIAT CU FERASTRAU CIRCULAR 1 1.955 405 1.466 304 3465 MASINA DE FREZAT MATERIALE PLASTICE 1 3.323 688 2.493 516 2504 ROBOT FORPLAST P CU DUZA 1 3.339 692 2.504 519 2743 COPERTINA FIXA 1 1.057 219 793 164

  TOTAL 39.584 8.199 29.688 6.149

  IMOBILIZARI IT

  Nr. Inventar Denumire Stoc Locatia

  Valoare de piata unitara

  (RON)

  Valoare de piata

  unitara (EUR)

  Valoare de vanzare fortata unitara (RON)

  Valoare de vanzare fortata unitara (EUR)

  1588 COPIATOR CANON IR2016 1 DEZVOLTARE-CERCETARE 511 106 383 79

  2253 CALCULATOR CU WIN XP SI UPS 1 DEZVOLTARE-CERCETARE 494 102 371 77

  2751 MULTIFUNCTIONAL KONICA MINOLTA 1 DEZVOLTARE-CERCETARE 3.494 724 2.620 543

  2753 SERVER DEZVOLTARE 1 DEZVOLTARE-CERCETARE 570 118 428 89

  2755 UPS APC SMART 1500 1 DEZVOLTARE-CERCETARE 427 88 320 66

  2767 CALCULATOR CU WIN 7 HOME 1 DEZVOLTARE-CERCETARE 497 103 373 77

  3200 NOTEBOOK DELL INSPIRON N5110 CU WIN 7 1 DEZVOLTARE-CERCETARE 593 123 444 92

  2493 CALCULATOR CU FEDORA LINUX 1 BIROU IT 494 102 370 77 2502 CALCULATOR CU FEDORA LINUX 1 BIROU IT 494 102 370 77 2689 CALCULATOR CU SO LINUX SALIX 1 BIROU IT 495 102 371 77 2768 SERVER CU LINUX 1 BIROU IT 550 114 412 85 2769 SERVER CU LINUX 1 BIROU IT 573 119 430 89 2785 SERVER DNS/DHCP CU LINUX 1 BIROU IT 596 123 447 93 2827 UNITATE SERVER CENTOS LINUX 1 BIROU IT 713 148 535 111 2966 SERVER FEDORA IT 1 BIROU IT 775 160 581 120 2321 CALCULATOR CU WIN XP 1 BIROU PERSONAL 496 103 372 77 2123 NOTEBOOK TOSHIBA TURION DUAL C 1 JURIDIC 594 123 445 92

  2002 CALCULATOR CU WIN SI UPS 1 BIROU CTII CIVILE 503 104 378 78 2003 CALCULATOR CU WIN SI UPS 1 BIROU CTII CIVILE 503 104 378 78 2341 CALC CU WIN XP PROF 1 BIROU CTII CIVILE 499 103 374 77 2342 CALC CU WIN XP PROF 1 BIROU CTII CIVILE 499 103 374 77 2343 CALC CU WIN XP PROF 1 BIROU CTII CIVILE 499 103 374 77 3162 LAPTOP ACER LX CU WIN 7 1 BIROU CTII CIVILE 537 111 402 83

  3205 CALCULATOR CU WIN 7 HOME PREMIUM 1 FINANCIAR 456 94 342 71 1476 CALCULATOR WIN VISTA BUINESS 1 CONTABILITATE 433 90 324 67 1924 CALCULATOR CU WIN SI UPS 1 CONTABILITATE 468 97 351 73 2001 NOTEBOOK MSI GX700PX 1 CONTABILITATE 547 113 410 85 2402 NOTEBOOK ACER CU WIN XP 1 CONTABILITATE 424 88 318 66 2428 CALC CU WIN XP PROFESIONAL 1 CONTABILITATE 406 84 304 63 2566 LAPTOP HP PROBOOK 4710 1 CONTABILITATE 483 100 362 75

 • 17

  2567 LAPTOP HP PROBOOK 4710 1 CONTABILITATE 483 100 362 75 2796 CALCULATOR CU WIN 7 HP 1 CONTABILITATE 550 114 412 85

  3450 CALCULATOR CU SO WIN 7 HP 32BIT 1 CONTABILITATE 493 102 370 77 3675 CALCULATOR CU SO WIN7 HP 1 CONTABILITATE 515 107 386 80

  2000332 SERVER INTEL 3000 1 CONTABILITATE 686 142 515 107 712 CALCULATOR CU SO WIN XP SI UPS 1 CONTABILITATE 491 102 369 76

  814 CALCULATOR CU SIST OP 1 CONTABILITATE 367 76 275 57 1819 LAPTOP TOSHIBA TECRA 1 EFORIE 1.013 210 760 157

  609 CALCULATOR CU SIST DE OP WINXP 1 EFORIE 484 100 363 75

  1474 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE F20 1 BIROU

  PRODUCTIE TESA /SEDIU3

  621 129 465 96

  1475 NOTEBOOK TOSHIBA SATELITTE 1 BIROU

  PRODUCTIE TESA /SEDIU3

  621 129 465 96

  1760 CALCULATOR CU WIN XP 1 BIROU

  PRODUCTIE TESA /SEDIU3

  461 96 346 72

  2135 CALCULATOR DESKTOP CU WINDOWS 1 BIROU

  PRODUCTIE TESA /SEDIU3

  477 99 357 74

  2546 CALC CU WIN 7 HOME PREMIUM 1 BIROU

  PRODUCTIE TESA /SEDIU3

  528 109 396 82

  2547 CALC CU WIN 7 HOME PREMIUM 1 BIROU

  PRODUCTIE TESA /SEDIU3

  528 109 396 82

  2646 CALCULATOR CU WIN 7 HP 1 BIROU

  PRODUCTIE TESA /SEDIU3

  538 111 404 84

  610 CALCULATOR CU SIST DE OP WINXP 1 BIROU

  PRODUCTIE TESA /SEDIU3

  484 100 363 75

  1195 CALCULATOR CU SO WIN XP PROF 1 BIROU

  PRODUCTIE TESA /SEDIU3

  504 104 378 78

  95 LAPTOP FUJITSU SIEMENS 1 BIROU CALITATE 438 91 328 68

  2037 MULTIFUNCTIONAL KONIKA MINOLTA 1 BIROU CALITATE 2.367 490 1.776 368 2335 CALC CU WIN XP PROF 1 BIROU CALITATE 502 104 377 78 2647 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE 1 BIROU CALITATE 704 146 528 109 2742 MULTIFUNCTIONAL CANON XEROX 1 BIROU CALITATE 1.031 214 774 160

  2828 CALCULATOR CU WIN 7 HOME PREMIUM 1 BIROU CALITATE 545 113 409 85 2937 LAPTOP MSI CU WIN7 HOME 1 BIROU CALITATE 514 107 386 80 605 VIDEO PROIECTOR BENQ 1 BIROU CALITATE 586 121 439 91

  2075 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE 1 SANTIERE 455 94 341 71 2077 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE 1 SANTIERE 455 94 341 71

  2938 LAPTOP ACER ASPIRE CU WIN7 HOME 1 SANTIERE 456 94 342 71

  2503 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE 1 PRODUCTIE 419 87 315 65 678 CALCULATOR CU SO WIN XP 1 PRODUCTIE 491 102 369 76 680 COPIATOR CANON IR2016 1 PRODUCTIE 423 88 317 66 878 CALCULATOR CU SIST OP WIN XP 1 PRODUCTIE 496 103 372 77

  4553 LAPTOP ACER E5-575G-7826 1 SEDIU GENERAL 956 198 717 149 4554 LAPTOP ACER E5-575G-7826 1 SEDIU GENERAL 956 198 717 149

  5067 SERVER SYNOLOGY

  RACKSTATION RS818+2GB+RS818 +4HARD DISK SATA3

  1 SEDIU GENERAL 1.834 380 1.375 285

  3671 MULTIFUNCTIONAL KONICA MINOLTA 1 METROU/DR.TABE

  REI C 21490T/11 3.353 695 2.515 521

  2251 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE 1 SANTIERE

  INTRETINERE MULTIANUA

  534 111 400 83

  2770 MULTIFUNCTIONAL CANON 1 SANTIERE

  INTRETINERE MULTIANUA

  1.081 224 810 168

  2137 NOTEBOOK TOSHIBA SATELLITE 1 SANT IALOMITA C1820/32/22772 492 102 369 76

 • 18

  2320 NOTEBOOK APPLE INTEL CORE 2DUO 1 PRODUCTIE

  PUBLICITARA 758 157 569 118

  2334 CALC CU WIN XP PROF 1 PRODUCTIE PUBLICITARA 499 103 374 77 1739 NOTEBOOK ACER TM7520 1 MECANIZARE 534 111 401 83 1740 NOTEBOOK ACER TM5520 1 MECANIZARE 417 86 313 65 1741 NOTEBOOK ACER TM5520 1 MECANIZARE 417 86 313 65 1742 NOTEBOOK ACER EX5620 1 MECANIZARE 412 85 309 64 1743 NOTEBOOK ACER EX5620 1 MECANIZARE 412 85 309 64 1744 NOTEBOOK ACER TM5720 1 MECANIZARE 611 127 458 95 2336 CALC CU WIN XP PROF 1 MECANIZARE 499 103 374 77 3105 LAPTOP ACER ASPIRE 5736Z CU WIN 7 1 MECANIZARE 413 85 309 64

  1558 LCD HD READY 81CM SAMSUNG 1 SECRETARIAT 379 78 284 59 1559 LCD HD READY 94CM SAMSUNG 1 SECRETARIAT 600 124 450 93 1906 CALCULATOR CU WIN SI UPS 1 TEHNIC 466 96 349 72 2165 NOTEBOOK ASUS X59S1 1 TEHNIC 393 81 295 61 2218 CALCULATOR CU WIN SI UPS 1 TEHNIC 481 100 361 75 2219 CALCULATOR CU WIN SI UPS 1 TEHNIC 481 100 361 75 2252 CALCULATOR CU WIN SI UPS 1 TEHNIC 481 100 361 75 2643 CALCULATOR CU WIN 7 HP 1 TEHNIC 538 111 404 84 2758 CALC SERVER SLACKWARE LINUX 1 TEHNIC 593 123 445 92 3140 CALCULATOR CU WIN 7 1 TEHNIC 544 113 408 85 3196 CALCULATOR CU WIN 7 1 TEHNIC 537 111 403 83

  3981 NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD U510 1 TEHNIC 735 152 551 114 3992 LAPTOP SONY VAIO PRO 1 TEHNIC 1.376 285 1.032 214

  2323 MULTIFUNCTIONAL KONICA MINOLTA 1 TEHNIC 4.055 840 3.041 630

  2122 NOTEBOOK TOSHIBA TURION DUAL C 1 PERSONAL AUXILIAR 594 123 445 92

  2356 CALCULATOR CU WIN XP PROF 1 PERSONAL AUXILIAR 501 104 376 78

  2463 CALCULATOR CU LINUX 1 PERSONAL AUXILIAR 494 102 370 77

  3106 NOTEBOOK HP G72 1 PERSONAL AUXILIAR 494 102 371 77

  3197 TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB P4 1 PERSONAL AUXILIAR 493 102 369 77

  1472 MULTIFUNCTIONAL CANON IR2016 1 PROIECTARE DRUMURI 721 149 540 112

  1473 NOTEBOOK ACER AS7520 1 PROIECTARE DRUMURI 457 95 343 71

  2337 CALC CU WIN XP PROF 1 PROIECTARE DRUMURI 499 103 374 77

  2338 CALC CU WIN XP PROF 1 PROIECTARE DRUMURI 499 103 374 77

  2377 CALCULATOR CU WIN XP PROF 1 PROIECTARE DRUMURI 503 104 377 78

  2517 CALC CU WIN 7 HOME PREMIUM 1 PROIECTARE DRUMURI 528 109 396 82

  2518 CALC CU WIN 7 HOME PREMIUM 1 PROIECTARE DRUMURI 528 109 396 82

  2678 CALCULATOR CU WIN 7 HP 1 PROIECTARE DRUMURI 566 117 424 88

  2346 SERVER GPS MAGUAY 1 BIROU GPS 5.579 1.156 4.184 867 1585 CALCULATOR CU WIN 1 APROVIZIONARE 437 91 328 68 1817 CALCULATOR CU WIN SI UPS 1 APROVIZIONARE 463 96 347 72 2215 CALCULATOR CU WIN SI UPS 1 APROVIZIONARE 478 99 359 74 2220 CALCULATOR CU WIN SI UPS 1 APROVIZIONARE 481 100 361 75 694 CALCULATOR CU SO WIN XP 1 APROVIZIONARE 491 102 369 76

  2274 LAPTOP HP PAVILION 1 SEDIU CURTE 685 142 514 106 2773 NOTEBOOK ACER ASPIRE 1 SLATINA 415 86 312 65 2774 MULTIFUNCTIONAL KONIKA MINOLTA 1 SLATINA 3.568 739 2.676 554

  2840 NOTEBOOK ACER ASPIRE 1 SLATINA 514 106 385 80 2852 NOTEBOOK ACER ASPIRE 7736 1 SLATINA 503 104 377 78 2853 NOTEBOOK ACER ASPIRE 7736 1 SLATINA 503 104 377 78 2829 CALCULATOR CU WIN 7 HOME PREMIUM 1

  ORGANIZARE SANTIER SLATINA 545 113 409 85

  1384 CALCULATOR CU WIN XP PROF 1 SANTIERE 431 89 323 67 1762 CALCULATOR CU WIN XP 1 PRODUCTIE 461 96 346 72

 • 19

  897 STATIE TOTALA TCR CU ACCESORII 1 PRODUCTIE 6.020 1.247 4.515 935

  105 CALCULATOR CU SO FARA MONITOR 1 TEHNOLOGICA

  RADION 292 60 219 45

  21 CALCULATOR CU SIST OP W XP HOM 1 TEHNOLOGICA

  RADION 472 98 354 73

  216 CALCULATOR PENTIUM CEL2.6GB 1 TEHNOLOGICA RADION 330 68 247 51

  285 CALCULATOR CU SO WINDOWS XP 1 TEHNOLOGICA

  RADION 464 96 348 72

  289 PC PENTIUM CELERON 2.6GHZ 1 TEHNOLOGICA RADION 314 65 235 49

  301 CALCULATOR PORTABIL ACER 1 TEHNOLOGICA RADION 536 111 402 83

  302 CALCULATOR CU SO WINXP HOME 1 TEHNOLOGICA RADION 463 96 347 72

  303 CALCULATOR CU SO WINXP HOME 1 TEHNOLOGICA RADION 463 96 347 72

  386 CALCULATOR CU SO WIN XP HOME 1 TEHNOLOGICA

  RADION 467 97 350 73

  405 CALCULATOR CU SO WIN XP HOME 1 TEHNOLOGICA

  RADION 431 89 323 67

  434 CALCULATOR CU SO WIN XP 1 TEHNOLOGICA RADION 469 97 352 73

  509 CALC SEMPRON 2.8 MON TFT19 LG 1 TEHNOLOGICA RADION 353 73 265 55

  576 CALCULATOR CU SO WIN XP 1 TEHNOLOGICA RADION 482 100 361 75

  9 CALCULATOR CU SIST OP WXP PROF 1 TEHNOLOGICA

  RADION 472 98 354 73

  2000315 CALCULATOR DURON 900/40G BJ 1 TEHNOLOGICA RADION 254 53 190 39

  2000316 CALCULATOR DURON DDR 40G DC 1 TEHNOLOGICA RADION 254 53 190 39

  2000317 CALCULATOR DURON 1100 DDR BC 1 TEHNOLOGICA

  RADION 254 53 190 39

  2000318 CALCULATOR XP 128 DDR P 1700 1 TEHNOLOGICA RADION 310 64 233 48

  2000319 CALCULATOR 17",206,FDD 1 TEHNOLOGICA RADION 217 45 163 34

  2000322 CALCULATOR CU SISTEM OPERARE 1 TEHNOLOGICA

  RADION 301 62 226 47

  2000323 CALCULATOR CU SISTEM OP 1 TEHNOLOGICA RADION 301 62 226 47

  2000324 CALCULATOR XP 2000 1 TEHNOLOGICA RADION 291 60 218 45

  2000325 CALCULATOR XP 2400 1 TEHNOLOGICA RADION 421 87 315 65

  2000327 CALCULATOR 1 TEHNOLOGICA RADION 320 66 240 50

  2000336 CALCULATOR PC42800/1M/LGA INT 1 TEHNOLOGICA

  RADION 521 108 391 81

  2000337 CALCULATOR CU SO 1 TEHNOLOGICA RADION 360 74 270 56

  2000338 CALCULATOR CU SO 1 TEHNOLOGICA RADION 360 74 270 56

  2000341 PC PENTIUM4/3200 IM CACHE MONI 1 TEHNOLOGICA RADION 1.224 253 918 190

  2000342 CALCULATOR 15",256 DDR, VIDEO 1 TEHNOLOGICA RADION 257 53 193 40

  2000343 CALC CU SIST OP MWIONOWS XP MS 1 TEHNOLOGICA

  RADION 406 84 304 63

  5000613 TELEFON NOKIA 7110 DB 1 TEHNOLOGICA RADION 95 20 72 15

  5000615 SISTEM PAZA 1 TEHNOLOGICA RADION 228 47 171 35

  5000617 TV PHILIPS 28 PT 7304 1 TEHNOLOGICA RADION 341 71 256 53

  5000619 SIST HI FI KENWOD D.353 1 TEHNOLOGICA RADION 125 26 93 19

  5000625 TELEFON NOKIA 6210 CU INCARCAT 1 TEHNOLOGICA

  RADION 157 32 117 24

  5000635 TELEMOBIL NOKIA 63101 1 TEHNOLOGICA RADION 191 40 143 30

 • 20

  5000638 TELEMOBIL NOKIA 1 TEHNOLOGICA RADION 191 40 143 30

  5000655 SONY 32FX68,82CM. 100HZ PLAT 1 TEHNOLOGICA RADION 634 131 476 99

  5000668 CAMERA VIDEO 1 TEHNOLOGICA RADION 489 101 367 76

  5000669 INCINTA AUDIO C BUC 1 TEHNOLOGICA RADION 1.311 272 984 204

  5000670 MIXER RW5632 1 TEHNOLOGICA RADION 446 92 334 69

  5000671 CAMERA VIDEO PIONEER CDJ 100S 1 TEHNOLOGICA

  RADION 338 70 254 53

  5000691 MSV LI 700 DUO 1 TEHNOLOGICA RADION 421 87 316 65

  5000698 DISPLAI PLASMA 1 TEHNOLOGICA RADION 3.992 827 2.994 620

  5000699 RECEVIER AV PLASMA 1 TEHNOLOGICA RADION 895 185 671 139

  5000706 AMPLITUNER MARANTZ 1 TEHNOLOGICA RADION 272 56 204 42

  5000707 TELEVIZOR PLASMA LG 1 TEHNOLOGICA RADION 2.232 462 1.674 347

  5000708 TELEVIZOR PANASONIC 1 TEHNOLOGICA RADION 373 77 280 58

  5000709 GSP 1 TEHNOLOGICA RADION 739 153 554 115

  5000710 GRUNDING CARCINE 1 TEHNOLOGICA RADION 548 114 411 85

  5000711 SAVV LOH 7000 1 TEHNOLOGICA RADION 339 70 254 53

  5000712 SONI DVX 100 1 TEHNOLOGICA RADION 308 64 231 48

  5000713 STREET5 PILOT 2610 1 TEHNOLOGICA RADION 739 153 554 115

  5000715 PIESE MONITORIZAREW HAMMER 1 TEHNOLOGICA RADION 255 53 191 40

  5000716 SISTEM PAZA 1 TEHNOLOGICA RADION 3.070 636 2.303 477

  5000717 SISTEM DVD HOME TEATER 5.1 1 TEHNOLOGICA RADION 339 70 254 53

  5000722 MSV LI 48A 1 TEHNOLOGICA RADION 349 72 262 54

  5000739 TV SAMSUNG LCD LE 32R51B 1 TEHNOLOGICA RADION 1.179 244 884 183

  5000740 COPIATOR CANON IR 1605 1 TEHNOLOGICA RADION 426 88 319 66

  5000744 17 BUC INST GPS TIP MK 01 ALL 1 TEHNOLOGICA RADION 14.966 3.100 11.224 2.325

  1042 CALCULATOR WIN VISTA 1 TEHNOLOGICA RADION 422 87 317 66

  1043 CALCULATOR WIN VISTA 1 TEHNOLOGICA RADION 307 64 230 48

  1044 CALCULATOR CU WIN VISTA ULTIMA 1 TEHNOLOGICA

  RADION 843 175 632 131

  1045 MONITOR SAMSUNG 21'' 1 TEHNOLOGICA RADION 470 97 353 73

  1048 SERVER PT GPS 1 TEHNOLOGICA RADION 2.819 584 2.114 438

  1088 CALC CU SIST OP WIN XP PROF 1 TEHNOLOGICA RADION 428 89 321 66

  145 CALCULATOR CU SO WIN XP 1 TEHNOLOGICA RADION 474 98 356 74

  146 CALCULATOR CU SO WIN XP 1 TEHNOLOGICA RADION 474 98 356 74

  147 CALCULATOR CU SO WIN XP 1 TEHNOLOGICA RADION 474 98 356 74

  179 LAMPA 3081 1 TEHNOLOGICA RADION 146 30 109 23

  18 COPIATOR CANON IR3530 1 TEHNOLOGICA RADION 2.736 567 2.052 425

  180 LAMPA 3081 1 TEHNOLOGICA RADION 146 30 109 23

  181 LAMPA 3032 1 TEHNOLOGICA RADION 153 32 115 24

 • 21

  182 LAMPA 3032 1 TEHNOLOGICA RADION 153 32 115 24

  184 SISTEM AUDIO VIDEO 1 TEHNOLOGICA RADION 1.161 240 870 180

  199 LCD TV 81 CM SAMSUNG 1 TEHNOLOGICA RADION 1.187 246 891 184

  200 LCD TV 81 CM SAMSUNG 1 TEHNOLOGICA RADION 1.187 246 891 184

  201 LCD TV SAMSUNG 1 TEHNOLOGICA RADION 742 154 557 115

  202 SISTEM HOME CINEMA 1 TEHNOLOGICA RADION 252 52 189 39

  209 TV PANASONIC 1 TEHNOLOGICA RADION 1.151 238 863 179

  2138 TELEVIZOR PLASMA PANASONIC 1 TEHNOLOGICA RADION 966 200 724 150

  230 VIVERE PROGRAM 1 TEHNOLOGICA RADION 555 115 416 86

  368 CALCULATOR CU SO WIN XP 1 TEHNOLOGICA RADION 477 99 358 74

  369 CALCULATOR CU SO WIN XP 1 TEHNOLOGICA RADION 477 99 358 74

  370 SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO 1 TEHNOLOGICA

  RADION 1.192 247 894 185

  371 CALCULATOR CU SO WINXP 1 TEHNOLOGICA RADION 477 99 358 74

  397 LCD TV 66CM LG 1 TEHNOLOGICA RADION 754 156 566 117

  479 DISPLAY DIGITAL DIGIMAX PLUS 1 TEHNOLOGICA RADION 1.041 216 781 162

  583 COPIATOR CANON IR 2016 1 TEHNOLOGICA RADION 656 136 492 102

  621 CALCULATOR CU SIST DE OP WIN H 1 TEHNOLOGICA

  RADION 430 89 323 67

  868 SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO 1 TEHNOLOGICA

  RADION 3.252 674 2.439 505

  890 CALCULATOR CU SO WIN XP 1 TEHNOLOGICA RADION 494 102 370 77

  891 CALCULATOR CU SO WIN XP 1 TEHNOLOGICA RADION 494 102 370 77

  892 CALCULATOR CU SO WIN XP 1 TEHNOLOGICA RADION 494 102 370 77

  893 CALCULATOR CU SO WIN XP 1 TEHNOLOGICA RADION 494 102 370 77

  894 CALCULATOR CU SO WIN XP 1 TEHNOLOGICA RADION 494 102 370 77

  1272 CALCULATOR CU WIN XP PROF 1 SEDII 510 106 382 79 1276 CALCULATOR CU SIST WIN XP 1 SEDII 510 106 382 79 1288 CALCULATOR CU WIN XP PROF 1 SEDII 510 106 382 79 1292 CALCULATOR CU WIN XP PROF 1 SEDII 510 106 382 79 1293 CALCULATOR CU WIN XP PROF 1 SEDII 510 106 382 79 1296 LAPTOP CU WIN XP PROF 1 SEDII 718 149 539 112 1297 LAPTOP CU WIN XP PROF 1 SEDII 718 149 539 112 1298 LAPTOP CU WIN XP PROF 1 SEDII 718 149 539 112 1366 XEROX CANON IR7200 1 SEDII 1.696 351 1.272 263

  1383 CALCULATOR CU SLACKWARE LINUX 1 SEDII 411 85 308 64

  1385 CALCULATOR CU SLACKWARE LINUX 1 SEDII 431 89 323 67

  1398 CALCULATOR CU WIN VISTA ULTIMA 1 SEDII 477 99 358 74

  1427 NOTEBOOK HP NX9420 1 SEDII 708 147 531 110 1439 XEROX CANON IR3035N 1 SEDII 2.332 483 1.749 362

  1477 CALCULATOR WIN VISTA BUSINESS 1 SEDII 433 90 324 67 1554 SERVER DISPECERAT AUTO 1 SEDII 573 119 430 89 1586 CALCULATOR CU WIN 1 SEDII 437 91 328 68 1589 SERVER Q6600,4GBRAM,2*250GB RA 1 SEDII 655 136 492 102

  1617 CALCULATOR CU SO WIN SI UPS 1 SEDII 459 95 344 71 1618 CALCULATOR CU SO WIN SI UPS 1 SEDII 459 95 344 71 1619 CALCULATOR CU SO WIN SI UPS 1 SEDII 459 95 344 71 1761 CALCULATOR CU WIN XP 1 SEDII 461 96 346 72

 • 22

  1979 MULTIFUNCTIONAL KONIKA MINOLTA 1 SEDII 3.088 640 2.316 480 2268 NOTEBOOK ACER T3200 1 SEDII 471 98 353 73 2430 STATIE TOTALA TS06POWER -5" 1 SEDII 11.192 2.318 8.394 1.739 2447 STATIE TOTALA BUILDER R100M 1 SEDII 5.691 1.179 4.268 884

  2494 STATIE TOTALA MASU DISTANTELOR 1 SEDII 5.754 1.192 4.315 894 2589 STATIE TOTALA BUILDER R100M 1 SEDII 5.922 1.227 4.441 920 2648 NOTEBOOK DELL INSPIRON 1545 1 SEDII 438 91 328 68 288 SET TC 410 SI LAPTOP 1 SEDII 4.381 907 3.286 681

  2906 NOTEBOOK ASUS 1 SEDII 496 103 372 77 2939 LAPTOP MSI CU WIN7 HOME 1 SEDII 491 102 368 76 2946 NOTEBOOK ASUS CU WIN7 HOME 1 SEDII 499 103 375 78 3195 LAPTOP ACER G729ZG CU WIN 7 1 SEDII 585 121 438 91 3855 SISTEM GNSS GPRS GSM 1 SEDII 11.799 2.444 8.849 1.833 3965 CALCULATOR SERIOUX ELITE H1 1 SEDII 959 199 720 149 3966 LAPTOP DELL 3612GM 500GB 1 SEDII 931 193 698 145 611 UNITATE CALC SIST OP LINUX 1 SEDII 279 58 209 43

  1041 CALCULATOR ROUTER LINUX 1 SEDII 399 83 299 62

  1059 CALCULATOR CU WIN VISTA ULTIMA 1 SEDII 1.028 213 771 160

  1109 CENTRALA TELEFONICA PANASONIC 1 SEDII 3.316 687 2.487 515

  1137 CALCULATOR CU SO WIN XP PROF 1 SEDII 413 85 310 64 1138 CALCULATOR CU SO LINUX 1 SEDII 465 96 349 72 1151 MONITOR 30" SAMSUNG 1 SEDII 874 181 655 136 1152 MONITOR 30" SAMSUNG 1 SEDII 874 181 655 136 1153 MONITOR 30" SAMSUNG 1 SEDII 874 181 655 136 1154 MONITOR 30" SAMSUNG 1 SEDII 874 181 655 136 1155 MONITOR 30" SAMSUNG 1 SEDII 874 181 655 136 1156 MONITOR 30" SAMSUNG 1 SEDII 874 181 655 136 1158 UNITATE CALC CU WIN XP HOME 1 SEDII 341 71 256 53

  1165 UNITATE CALCULATOR CU WIN VIST 1 SEDII 378 78 283 59 1204 CALCULATOR CU WIN XP PROF 1 SEDII 504 104 378 78 1242 CALCULATOR CU SO WIN XP PROF 1 SEDII 504 104 378 78 1246 CALCULATOR CU SO WIN XP PROF 1 SEDII 504 104 378 78 1247 CALCULATOR CU SO WIN XP PROF 1 SEDII 504 104 378 78 1248 CALCULATOR CU SO WIN XP PROF 1 SEDII 485 100 363 75 1249 CALCULATOR CU SO WIN XP PROF 1 SEDII 485 100 363 75 1250 CALCULATOR CU SO WIN XP PROF 1 SEDII 485 100 363 75 1562 UPS SMART 5000VA 1 SEDII 1.878 389 1.409 292 1582 SISTEM CONTROL ACCES SEDIU 1 SEDII 1.723 357 1.292 268 1809 UPS APC SMART 6000VA 230V 1 SEDII 2.135 442 1.601 332 2376 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 1 SEDII 1.817 376 1.363 282 2439 TELEVIZOR PLASMA PANASONIC 1 SEDII 523 108 393 81 2830 RETEA TELEVIZIUNE PRIN CABLU 1 SEDII 181.926 37.683 136.444 28.262

  2930 TEL PLASMA SAMSUNG 127CM CU SUPORT 1 SEDII 679 141 509 105

  2931 TEL LCD SAMSUNG 139CM FULLHD CU SUPORT 1 SEDII 1.358 281 1.018 211

  2932 TEL PLASMA SAMSUNG 127CM CU SUPORT 1 SEDII 696 144 522 108

  3221 TELEVIZOR LED SAMSUNG 94CM FULLHD 1 SEDII 560 116 420 87

  3964 SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO SPEED DOME SONY 1 SEDII 14.248 2.951 10.686 2.213

  636 CALCULATOR CU SO WIN XP SI UPS 1 SEDII 489 101 367 76

  637 CALCULATOR CU SO WIN XP SI UPS 1 SEDII 564 117 423 88

  656 LAPTOP PT STATIE TOTALA TC 805 1 SEDII 387 80 290 60 695 CALCULATOR CU SO WIN XP 1 SEDII 491 102 369 76

  631 NIVELA+STADIE+TREPIED+RULETA+ 1 SEDII 470 97 353 73 1000285 CENTRALA TEL PANASONIC 1 SEDII 32 7 24 5 1000495 NIVELA NA 728 CU STADIE SI TRE 1 SEDII 0 0 0 0 1000548 2 NIVELE STS 24 1 SEDII 239 49 179 37 1000588 NIVELA STS 24 S 6572 1 SEDII 0 0 0 0 2000301 TEODOLIT OPTIC BC 8 S 990034 1 SEDII 1.547 320 1.160 240

  2000313 SET TOPOGRAFIC*NIVELA STADIE,T 1 SEDII 439 91 329 68

  TOTAL 464.068 96.124 348.051 72.093

 • 23

  IMOBILIZARI MICA MECANIZARE Nr.

  Inventar Denumire Stoc Valoare de

  piata unitara (RON)

  Valoare de piata unitara

  (EUR)

  Valoare de vanzare fortata

  unitara (RON)

  Valoare de vanzare fortata unitara (EUR)

  1017 BETONIERA 250L 1 311 64 233 48 1018 PLACA COMPACTOARE SFP4000 1 250 52 187 39 1019 PLACA COMPACTOARE SFP4000 1 250 52 187 39 1054 MA