Metodički pristupi književnoj lektiri [467,5 KiB]

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • METODIKI PRISTUPI KNJIEVNOJ LEKTIRI

 • Lektira leptira

  I pisci su zanimljivi ljudi

  Iz lektire tajne vire

  Muke zvane lektiraRadost itanjaDveri rijei

 • LEKTIRA U NASTAVNOM PROCESUSAT PREPORUIVANJA LEKTIRNIH DJELAMOTIVACIJSKI SATSAT LEKTIRE (PRODUBLJIVANJE SHVAANJA DJELA)

  VOENJE BILJEAKABILJENICA ZA LEKTIRUDNEVNIK ITANJAITATELJSKA PUTOVNICARAZREDNA ITATELJSKA PUTOVNICA

 • MOTIVACIJSKI SATSAT INTERPRETACIJE ULOMKAODREDNICE MOTIVACIJSKOGA SATA

  - itanje motivirajueg ulomka iz djela- prikazivanje ilustracija- itanje autorskih komentara o djelu- izjave itatelja o djelu- upute za samostalno itanjeSAT TEMELJEN NA MEDIJSKIM SADRAJIMA

  - najava medija (TV ili radijske emisije, DVD-a, filma)- motivacija za praenje medija- praenje medija (spontano, usmjereno)- recepcijski iskazi (usmeni, pismeni)- usustavljivanje zapaanja, miljenja i ocjenaSAT SUSRETA S PISCEM

 • SAT/DVOSAT LEKTIRE RASPRAVLJAKI, PROBLEMSKI SATPROVJERAVANJE RECEPCIJE, UTVRIVANJE POLAZITA ZA RASPRAVUIZDVAJANJE PROBLEMA ZA RASPRAVURASPRAVLJANJEUSUSTAVLJIVANJE I VREDNOVANJE MILJENJA I OCJENAPISANJE KOMENTARA U DNEVNIK ITANJA ILI BILJENICU ZA LEKTIRU

  KOMUNIKACIJSKO-STVARALAKI PRISTUPMETODIKI POSTUPAK: STOLICA ULOGE

 • KRITERIJI IZBORAKNJIEVNOUMJETNIKE VRIJEDNOSTIREPREZENTATIVNOSTIANTOLOGIJSKE VRIJEDNOSTI

  (KANONSKA DJELA HRVATSKE I SVJETSKE KNJIEVNOSTI)DOIVLJAJNO-SPOZNAJNE PRIMJERENOSTI UENICIMAVRSTOVNE RAZNOVRSNOSTI (ANROVSKI KRITERIJ)

 • LEKTIRA

  5. r. Ivan Kuan: Koko i duhovi,Zagonetni djeak...aljive narodne prieFerenc Molnar: JunaciPavlove ulice6. r. 7. r. 8. r.I. Brli-Maurani:Prie iz davnineStjepan Toma:Mali ratni dnevnikAugust enoa:PovjesticeBoidar Prosenjak:Divlji konjHrvoje Hitrec:SmogovciVladimir Nazor:PripovijetkeDinko imunovi:AlkarSlavko Kolar:BrezaD. Tadijanovi:Srebrne sviraleIZABRATI 9 DJELA S POPISAOBVEZNA PRVA TRI U SREDNJOJ KOLI KNJIEVNOPOVIJESNI PRISTUP

 • SREDNJOKOLCI O LEKTIRIISTRAIVANJE 2010.UZORAK: 59 UENIKA 3. R. GIMNAZIJEISPITATI:

  - ODNOS PREMA LEKTIRI- NAIN PRIPREME ZA SAT LEKTIRE- RAZUMIJEVANJE SVRHE ITANJALEKTIRE- ITATELJSKE INTERESE- ITATELJSKE NAVIKE

 • ODNOS PREMA LEKTIRIKoje asocijacije u vama izaziva rije lektira?13,5%38,9%47,4%

 • Kako se pripremate za sat lektire?a) itam djelo prije sata (13,55%)b) koristim se internetskim stranicama (20,33%)c) koristim se vodiem kroz lektiru (1,69%)d) sve od navedenoga (49,15%)Kombinirani odgovori:a) i b) (11,86%)a) i c) (1,69%)b) i c) (1,69%)

 • SVRHA ITANJA LEKTIREKoja je, po vaem miljenju, svrha itanja lektire?86,3%13,54%

 • itate li radije djela hrvatske ili svjetske knjievnosti?Svjetske knjievnosti 84,74 %S lektirnog popisa uenici bi izostavili djela:

  - Osman, Matija grabancija dijak, Dundo Maroje.

 • to itate izvan lektire?knjige (beletristika zabavnog sadraja) - 67,81%(modernu literaturu stranih pisaca poput R. L. Stine, P. Coelha, C. Ahern, S. Mayer, S. Kinga; horore, krimie, ljubie, SF romane, pustolovne romane i biografije) b) novine, asopise, internetske lanke - 22,03% c) ne itaju - 10,16%

 • PRSTENASTI POPIS DJELA (prijedlog izbora srednjokolske nastave lektire) MANJI BROJ OBVEZNIH DJELABIRANJE SPOPISA DJELABIRANJE NEOVISNOO PROGRAMU