27
Guro

Mga Nilalaman

Embed Size (px)

DESCRIPTION

filipino

Citation preview

Page 1: Mga Nilalaman

Libro na Konsepto sa Filipino

Maricel M.Dagooc

VI-Hydrogen

Bb.Nemesia Echavez

Guro

Page 2: Mga Nilalaman

MGA NILALAMAN

1-2 Uri ng pangungusap ayon sa

Kayarian

3-4 Mga uri ng pangalan

5-6 Graph

7-8 Ang salitang mag kapareho at

hindi pareho ang kahulugan

9-10 Sangkap o bahagi ng liham

pangangalakal

Page 3: Mga Nilalaman

11-12 Pangatnig

13- sugnay

14-15 sanhi at bunga

16-Mga kahulugan ng pangungusap

17-polmularyo

Page 4: Mga Nilalaman

Uri ng pangungusap ayon sa

kayarian

1.Payak-ang pangungusap kapag ito

ay may simuno at panaguri o buong

diwa.

2.Tambalang pangungusap- ito ay

binubuo ng dalawang payak na

pangungusap na ginagamitan ng

pangatnig na pati,saka,o,ni,nagging

at subalit.

3.Hugnayang pangungusap- ito ay

pinag uugnay na sugnay na

nakapagiisa at di nakapag iisa ito ay

ginagamitan ng kung,bago at upang.

1

Page 5: Mga Nilalaman

A. Ang sugnay na nakapag-iisa ay

tinatawag ding punong sugnay

ito ay nagpapahayag ng isang

buong diwa.

Hal. Si Belinda ay nag didilig ng

halaman.

B. Ang di malayang sugnay o

sugnay na di nakapag iisa

hangganan pa ang punong

sugnay upang makabuo ng

isang hugnayang pangungusap.

Hal.upang mag karoon ka ng

mataas na marka.

2

Page 6: Mga Nilalaman

Mga uri ng pangalan

1.Pantangi – ito ay nagsisimula sa

malaking titik at tiyak na ngalan ng

tao,lugar o pangyayari.

Hal.Jose Rizal

Luneta,Pilipinas

2.Pambalana-di tiyak nga ngalang

ng tao,lugar o pangyayari.

Hal.Guro,Aklat

3.Konkreto-nakikita at

nahahawakan.

Hal.pulang aklat.

3

Page 7: Mga Nilalaman

4.Di konkreto-di nahahawakan,

nakikita sa pamamagitan ng

imahinasyon.

Hal.masaya.

5.Lansakan-iisa ang bilang ng

kabuuan.

Hal.grupo.

4

Page 8: Mga Nilalaman

4

Graph

Ang graph ay matatagpun sa mga

aralin sa matematika.Agham at

sibika may ibat ibang graph tulad ng

sumusunod.

1.Line graph-ito ay nagpapakita sa

pag babago sa halaga o dami.

2.Bar graph-ito ay nagpapakita ng

pag hahambing ng dami.

3.Picto graph-ito ay nag hahambing

ng dami sa tulong ng mga larawan.

5

Page 9: Mga Nilalaman

6.Pie graph – ito ay nag papakita ng

ugnayan ng mga bahagi ng isang

kabuuan.

Gawin:

Gumawa ng kabuuang bilang ng

budyet ng inyong pamilya gumamit

ng graph .

6

Page 10: Mga Nilalaman

Salitang pareho at di pareho ang

kahulugan

Ang salitang mag ka pareho ang

kahulugan ay tinatawag na

magkasing kahulugan.

Hal.maganda-marikit

Ang salitang di pareho o

kabaliktaran ang kahulugan ay

tinatawag na magkasalungat.

Hal.maganda-pangit

7

Page 11: Mga Nilalaman

Magkasing kahulugan :

Kalaban - kaaway

Saranggola - pupugayo

Porsiyento - bahagdan

Magka salungat:

Matapang - duwag

Mayaman - mahirap

Mataas-mababa

8

Page 12: Mga Nilalaman

Sangkap o bahagi ng liham

pangangalakal

1.Pamuhatan.

2.Patunguhan.

3.Bating panimula.

4.Katawan ng liham.

5.Bating pang wakas.

6.Lagda.

9

Page 13: Mga Nilalaman

Uri ng liham pangangalakal

1.Nag aaply ng trabaho.

2.Nag oorder ng isang bigas.

3.Nagrereklamo sa kinauukulang

tanggapan.

4.Liham sa patnugot

5.pag aanyaya sa salita at

bilang,panahon o tagapag salita

10

Page 14: Mga Nilalaman

Pangatnig

Ang pangatnig ay bahagi ng

pananalita na nag uugnay sa mga

salita ,parirala ,sugnay at

pangungusap

1.Pamukod- ito ay ginagmit upang

itangi ang isa sa ibang bagay o

isipan tulad ng mag ina.

2.Panlinaw-ito ay gingamit upag

iunawain ang masabi na ginagmit

‘’ang’’.

11

Page 15: Mga Nilalaman

3.panubili-ito ay ginagamit sa

kaisipang nagsasaad ng pasubali o

pasakali ang mga salitang ito ay

sana,disi,saka at sakali

4.paninsay-ito ay nagging gamit sa

tambalang pangungusap kung ang

unang bahagi ay salungat sa

ikalawa.

5.panulad-ito ay ginagamit sap ag

tutulad sa gawa at pangayari

ginagamitan ito ng kung, ano at

siyarin

12

Page 16: Mga Nilalaman

Sugnay

Ang sugnay na dinakapag iisa ay

maaring gamitin sa bahagi ng

pananalita.Maiituring na

pangalan ,panguri,at pang abay.

Pangalan kapag ginagamit ito ng

simunong pangungusap.itoy

sumasagot sa tanong na ano

13

Page 17: Mga Nilalaman

Sanhi at bunga

Ang sanhi ay dahilan

Halimbawa: ako ay nag rebyu

Ang bunga ang kinalabasan

Halimbawa:

Mga kahulugan ng pangungusap

Halimbawa : kaya mataas ang grado

ko

14

Page 18: Mga Nilalaman

Gawin:

Mag bigay ng limang sanhi at limang

bunga gawin ito sa inyong sagutang

papel.

Gawin:

Lagyang ng sanhi o bunga ang may

kuwit sa itaas

1.Maraming pilipno ang

nagugutom’’dahil sa kahirapan’’.

2.Mag aaral siya ng mabuti kaya

‘’kaya nakapagtapos siya ng pag

aaral’’.

15

Page 19: Mga Nilalaman

Mga kahulugan ng pangungusap

1.Balitang kutsero-tismis o hindi

kapani paniwalang balita.

2.Itaga sa bato-tandaang mabuti

sapagkat mangyayari

3.Mag libid ng buhangin-

magsinungaling

4.Nag aagaw buhay-nag hihingalo

5.Iyak pusa-nag iiyak iyakan

16

Page 20: Mga Nilalaman

Polmularyo

Ang polmularyo ay talaan ng

mahahalagang impormasyon hinggil

sa totoo.Mahalagang matutunan

natin ang pag sagot nito

Halimbawa:

Pangalan:Maricel M. Dagooc

Baiting:VI-Hydrogen

Petsa:Agosto 9,2012

Lagda ng mag aaral: Maricel

Lagda ng magulang:Monina

Lagda ng guro:Nemesia

17

Page 21: Mga Nilalaman