16
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”din Iași Facultatea de Istorie Proiect la disciplina Instruire Asistată de Calculator Crăciun Ștefan Anul III Grupa H312

Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

Citation preview

Page 1: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”din Iași

Facultatea de Istorie

Proiect la disciplina Instruire Asistată de Calculator

Crăciun ȘtefanAnul III

Grupa H312

Page 2: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

Disciplina: IstorieClasa a XI-aData: 17. nov. 2015Unitatea de învatare:

Economie şi societate în lumea postbelică

Conţinut: Migraţii în lumea contemporană

Tipul lecţiei: Lecţie de comunicare, dobândire de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe

Page 3: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

Strategia didactică : Metode: conversaţia, explicaţia,

expunerea, jocul de rol, problematizarea, demonstraţia, învatarea prin descoperire

Mijloace de învăţământ: Harta fizică şi politică a lumiiManual Istorie , clasa a XI-a, autori: Sorin Oane, Cătălin Strat, Ed. Humanitas, Bucuresti, 2006

Bibliografie: - Internet;- Ghid de evaluare, SNEE, Ed.Prognosis,

2001; - Ghid metodologic, Aria Curriculara “Om si

Societate”

Page 4: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

Competenţe specifice1.3. Compararea unor opinii şi

argumente diferite referitoare la o temă de istorie

2.1. Cunoaşterea şi asumarea valorilor cetăţeniei democratice

3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un punct de vedere

Page 5: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

Competenţe operaţionale:

1.3. Formulează şi exprimă opinii referitoare la emigraţia legală şi ilegală

2.1. Argumentează necesitatea însuşirii valorilor cetăţeniei democratice

3.1.Comentează surse istorice şi informaţii mass-media referitoare la emigraţie

Page 6: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

Momentele lecţiei

I. Momentul introductiv

*Captarea atentiei. Notarea absenţelor

*Verificarea temei pentru acasă: Eseu: „Europa în ultimii 50 de ani”

*Reactualizarea cunoştinţelor anterioare

Page 7: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

II. Desfăşurarea activităţii

MIGRAŢII IN LUMEA CONTEMPORANĂ

*Migraţia: definiţie, cauze, forme

*Migraţiile azi- o problemă?

Page 8: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

Migraţia: definiţie, cauze, forme

Migraţia- fenomen ce constă în deplasarea unor mulţimi de persoane dintr-o arie teritorială în alta

Cauzele migraţiilor azi: economice, sociale, politico-strategice, religioase

Forme de migraţie: Imigraţie (ansamblul intrărilor)Emigraţie (ansamblul ieşirilor)

Migraţia poate fi:LegalăIlegală

Page 9: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

Emigraţia legală:-Definitivă (cu acordarea cetăţeniei)-Temporară (acordarea permiselor de

muncă) Emigraţia ilegală:

Identifica problemele emigrantului

1.Dorinta individuala de a migra

2.Pregatirea de plecare

3.Despartirea

4.Calatoria spre noul mediu

5.Sosirea

6.Aclimatizarea

7.Primirea imigrantilor

8.Stabilirea unei noi identitati

Page 10: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

Pornind de la aceste repere imaginaţi-vă că emigraţi. Cu ce probleme anticipaţi că vă veţi confrunta?

Exprimaţi-vă opinia în legătură cu necesitatea luptei împotriva emigraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane, răspunzând următoarelor întrebări:

Sunt acestea o formă de exploatare umană?

Sunt vinovaţi cei ce folosesc munca la negru?

Ce consideraţi că trebuie făcut pentru combaterea celor două fenomene? C. 1. 3

Page 11: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

MIGRAŢIILE AZI- O PROBLEMĂ?Identificaţi zonele de emigraţie şi

imigraţieStabiliţi procentul populaţiei străine

faţă de populaţia locală;Care sunt ţările în care forţa de

muncă străină are un procent ridicat?

Care sunt ţările preferate de emigranţii români? Dacă aţi emigra ce formă de emigrare aţi alege şi ce ţară aţi prefera? De ce? Ati păstra legătura cu ţara de origine?

C. 3.1

Page 12: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

Consideraţi că migraţia devalorizează conceptele de naţiune, societate, cultură? Argumentaţi răspunsul vostru.

C. 2. 1

MIGRAŢIILE AZI- O PROBLEMĂ?MIGRAŢIILE AZI- O PROBLEMĂ?

Page 13: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

Dreptul la viaţăDreptul de a fi liberDreptul la libera circulaţieDreptul la cetăţenieDreptul la muncă

Analizeaza si identifică principalele Analizeaza si identifică principalele

drepturi ale omului referitoare ladrepturi ale omului referitoare la

emigraţieemigraţie

Page 14: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

Statutul imigranţilor: minoritari, etichetaţi, respinşi, marginalizaţi, discriminaţi, au însă şansa de a-şi depăşi statutul social şi condiţia

Se impune:

-recunoaşterea identităţii culturale

-acceptarea diversităţii şi multiculturalismului

-legislaţie adecvată, în conformitate cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

Page 15: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

III. Fixarea şi sistematizarea cunoştinţelorFişă de lucru

Menţionaţi cel puţin două situaţii de risc la care este expus emigrantul ilegal.

Precizaţi cel puţin două dintre drepturile omului care îi permit să emigreze

Citiţi cu atenţie textul de mai jos.„.Suntem conştienţi de legătura importantă care

există între migraţia internaţională şi dezvoltare, ca şi de necesitatea de a trata această problemă coordonat şi coerent, astfel încât ţările de origine, de tranzit şi de destinaţie să beneficieze de oportunităţile oferite de migraţii şi să exploateze potenţialul pozitiv al acestora. Recunoaştem că migraţiile internaţionale nu ridică numai probleme comunităţii mondiale, ci aduc şi avantaje”(Documentul final al Adunării Generale a ONU, 2005)- Prezentaţi două aspecte pozitive ale migratiei pentru ţara de adopţie.

Page 16: Migratii in Lumea Contemporana-proiect de Lectie Clasa a XI A

Tema pentru acasă

Urmăriţi timp de o săptămână emisiunile radio-tv sau presa scrisă, apoi, pe grupe, realizaţi câte o revistă a presei, în care să indicaţi: de câte ori mijloacele mass-media au transmis informaţii despre emigranţi, cum au fost prezentaţi aceştia, ce fel de imagini au fost utilizate. Elaboraţi un raport cu rezultatele acestei monitorizări.

Aprecierea activităţii elevilor. Notarea.