59
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI) România, Bucureşti, sector 1, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 6 Tel: 004(021) 269.32.50; Fax: 004(021) 269.32.73 E-mail: [email protected]; http://www.inma.ro

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

1

România, Bucureşti, sector 1, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 6 Tel: 004(021) 269.32.50; Fax: 004(021) 269.32.73

E-mail: [email protected]; http://www.inma.ro

Page 2: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

2

Structura organizatorică şi funcţională a fost definită prin HG 823/2004 iar organigrama a fost aprobată de Ministerul Educaţiei şi

Cercetării.

Din punct de vedere al infrastructurii organizatorice şi funcţionale activitatea de cercetare-dezvoltare se desfăşoară în cadrul

departamentelor, laboratoarelor şi colectivelor de cercetători ştiinţifici, ingineri de dezvoltare tehnologică şi tehnicieni.

Din punct de vedere al recunoaşterii capabilităţii tehnico-ştiinţifice şi experimentale prin acreditare infrastructura de cercetare a INMA se

concretizează prin laboratoare de cercetare, testare şi experimentare acreditate în conformitate cu normele şi directivele UE, care verifică

competenţa ştiinţifică şi tehnică a unor idei, soluţii, echipamente şi produse noi dispunând de o dotare tehnică performantă şi personal cu o

calificare înaltă.

Institutul dispune de un Departament de încercări Tractoare şi Echipamente tehnice pentru Agricultură şi Industria Alimentară care are

în subordine 2 laboratoare performante, acreditate şi dotate la nivelul laboratoarelor similare din UE, acreditate în conformitate cu standardul

SR EN ISO/CEI 17025: 2005:

- DITRMA - Departament Încercari Tractoare şi Echipamente Tehnice pentru Agricultură şi Industria Alimentară;

- LIMS - Laboratorul Încercări Maşini de Stropit.

Page 3: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

3

Scurt istoric Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti are cea mai veche şi prestigioasă activitate de cercetare în domeniul maşinismului agricol şi a tehnologiilor de mecanizare din România.

În anul 1927 s-a înfiinţat primul Centru de cercetare pentru maşini agricole în cadrul Institutului de Cercetări Agronomice al României - ICAR (Legea de înfiinţare publicată în M.O nr. 97/05.05.1927);

În anul 1930 s-a înfiinţat Staţiunea de Incercare a Maşinilor şi Uneltelor Agricole prin transformarea Centrului de cercetare din cadrul ICAR - care a pus bazele ştiinţifice privind metodologiile şi tehnica experimentală în domeniu (Decizia nr. 2000/1930 a Directorului ICAR - GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI);

În anul 1952 a fost înfiinţat Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii - ICMA Băneasa prin transformarea Staţiunii de Incercarea Maşinilor şi Uneltelor Agricole;

În anul 1960 a fost înfiinţată Întreprinderea pentru Proiectarea şi Producţia de Prototipuri de Maşini, Utilaje şi Instalaţii Agricole - IPMA Otopeni;

În anul 1979 a fost înfiinţat Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Maşini şi Utilaje Agricole - ICSITMUA - în subordinea MICM, prin unificarea ICMA din subordinea MAA cu ICPMA din subordinea MICM;

În anul 1996 se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA - conform HG 1308/25.11.1996, prin reorganizarea ICSITMUA, HG 1308/1996 în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării HG 823/2004;

In anul 2008 INMA a fost acreditat pentru a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice în conformitate cu HG 551/2007, Decizia ANCS nr. 9634/2008;

Page 4: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

4

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI TRACTOARE ŞI ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIA ALIMENTARĂ (DI)

Departamentul de încercări a fost prima dată acreditat de către Organismul Naţional de Acreditare - RENAR, în anul 1996, în conformitate cu SR EN 45001: 1993, fiind primul laborator de încercări mecanice, acreditat din România şi reacreditat în 2002, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025: 2005 prin Certificatul de Acreditare nr. 002-L şi în 2006, respectiv 2010 în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025: 2005 prin Certificatul de Acreditare nr. LI 451, putând efectua încercări în regim acreditat (Anexa 1) sau neacreditat.

Instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat tip Hidropuls

Page 5: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

5

Cum ajungeti la noi?

INMA Bucuresti este situata in partea de nord a orasului Bucuresti, in imediata vecinatate a aeroportului Bucuresti– Baneasa

Mijloace de transport:

- De la Gara de Nord: Autobuzul 205 in directia Bioterra, statia Brodina

- Din centrul orasului: Autobuzul 131 in directia Baneasa ,statia Aeroport Baneasa

INMA BUCURESTI Adresa: B-dul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 6, Sector 1 Bucuresti Tel: 021/269.32.55 Fax: 021/269.32.73 E-mail: [email protected] http://www.inma.ro

Page 6: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

6

ECHIPAMENTE TEHNICE CARE POT FI TESTATE ÎN LABORATOARELE DE ÎNCERCĂRI

INMA - DI

Tractoare agricole şi forestiere, pe roţi sau şenile;

Remorci şi semiremorci agricole; remorci pentru transport;

Combine de recoltat cereale şi plante tehnice, tractate sau autopropulsate;

Maşini de recoltat furaje, cositori, greble, prese de balotat tractate sau autopropulsate; vindrovere;

Maşini şi utilaje agricole: - pluguri; - grape; - freze; - cultivatoare; - combinatoare; - nivelatoare; - semănători; - maşini de plantat şi săpat; - maşini de administrat îngrăşăminte şi amendamente; - maşini de protecţia plantelor, etc.

Instalaţii de irigat, motopompe, grupuri electrogene;

Echipamente tehnice şi instalaţii pentru industria alimentară: - utilaje pentru măcinarea cerealelor, cernerea şi separarea pe fracţii a produselor măcinate; - utilaje şi instalaţii pentru precurăţirea şi curăţirea cerealelor şi plantelor tehnice; - utilaje de sortat şi calibrat şi instalaţii, cereale şi plante tehnice; - malaxoare, transportoare şi amestecătoare;

Page 7: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

7

- maşini pentru ambalat; - linii tehnologice industria alimentară, etc.

Echipamente tehnice şi instalaţii pentru prelucrarea lemnului: - circulare; - maşini unelte de tâmplărie; - maşini de rindeluit; - motoferăstraie.

Repere şi subansamble pentru industria auto: - curele; - variatoare; - cutii de viteze; - reductoare; - arbori cardanici; - cuplaje de siguranţă; - elevatoare pentru vehicule; - amortizoare.

Repere şi subansamble pentru industria aeronautică;

Repere şi subansamble pentru industria energetică;

Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice;

Maşini şi echipamente tehnice destinate utilizării în exteriorul clădirilor privind evaluarea emisiei de zgomot (D 2000/14/EC): - echipamente supuse limitilor de zgomot: ascensoare de şantier pentru materiale, în construcţii; maşini de compactat, doar cu

cilindri vibratori şi nevibratori, plăci vibratoare şi maiuri vibratoare; compresoare (< 350 kW); spărgătoare de beton şi picamere portabile; vinci pentru construcţii acţionate cu motor cu combustie internă; buldozere (< 500 kW); dumpere (< 500 kW); excavatoare, hidraulice sau cu cabluri (< 500kW); încărcătoare - excavator (< 500 kW); gredere (< 500 kW); grupuri de acţionare hidraulică; compactoare pentru gropi de gunoi, de tip încărcător cu cupă (< 500 kW); cositori de gazon, cu excepţia echipamentului agricol şi forestier şi a utilajelor multifuncţionale, a căror principală componentă motorizată are o putere instalată

Page 8: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

8

mai mare de 20 kW; maşini de tăiat gazon/maşini de tăiat margini de gazon; automacarale acţionate de motor cu combustie internă, cu contragreutate, cu excepţia altor automacarale cu contragreutate, având o capacitate nominală nu mai mare de 10 t; încărcătoare (< 500 kW); macarale mobile; motosape (< 3 kW); finisoare de pavaj, cu excepţia celor echipate cu o grindă de netezire cu capacitate mare de compactare; grupuri electrogene (< 400 kW); macarale turn; generatoare de sudură.

- echipamente supuse numai marcării nivelului de zgomot: platforme aeriene de acces, acţionate cu motor cu combustie internă; maşini pentru curăţat tufişuri; ascensoare de şantier pentru materiale, în construcţii, acţionate cu motor electric; ferăstraie cu bandă pentru şantiere de construcţii; bancuri cu ferăstrău circular, pentru şantiere de construcţii; ferăstraie portabile cu lanţ; vehicule combinate pentru spălare cu înaltă presiune şi golire prin aspirare; maşini de compactare, doar maiuri cu explozie; malaxoare pentru beton sau mortar; vinciuri pentru construcţii, cu motor electric; maşini pentru transportarea şi aplicarea sub presiune a betonului şi mortarului; transportoare cu bandă; echipamente frigorifice montate pe vehicule; utilaje de foraj; echipamente pentru încărcarea şi descărcarea silozurilor sau a cisternelor montate pe autocamioane; containere pentru sticlă reciclabilă; maşini pentru tăiat iarbă/maşini pentru tăiat margini de peluză; maşini pentru tăiat gard viu; vehicule pentru spălare cu înaltă presiune; maşini cu jet de apă cu înaltă presiune; ciocane hidraulice; maşini de tăiat rosturi; maşini pentru îndepărtat frunze prin suflare; maşini pentru colectat frunze; automacarale acţionate de motor cu combustie internă, cu contragreutate, doar alte "automacarale cu contragreutate" definite în anexa nr. 1, având o capacitate nominală nu mai mare de 10 t; containere mobile pentru deşeuri; finisoare de pavaj echipate cu o grindă de netezire cu capacitate mare de compactare; echipamente pentru piloţi de fundaţii; lansatoare de conduct; maşini pe şenile pentru piste; grupuri electrogene (>= 400 kW); maşini de măturat; autogunoier; freze rutiere; scarificatoare; maşini pentru tocat/mărunţit resturi vegetale; maşini de deszăpezit cu organe rotative, autopropulsate, cu excepţia anexelor; vehicule pentru vidanjare; săpătoare de şanţuri; autobetoniere; grupuri de pompare a apei care nu se utilizează subacvatic.

Dispozitivele de legătură ce realizează cuplarea unui vehicul cu vehiculele pe care acesta le remorchează: ochi de remorcare, cârlig, furcă, bară de tracţiune, şa de cuplare, etc;

Dispozitive de remorcare tractoare şi remorci agricole;

Dispozitive de protecţie: cabine, bare de protecţie, bare antiîmpănare;

Dispozitive ce asigură securitatea în transport: scaune, ancoraje, centuri de siguranţă, amortizoare telescopice şi hidropneumatice.

Page 9: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

9

COMPETENŢE TIPURI DE ÎNCERCĂRI CARE POT FI EFECTUATE

(în conformitate cu normele şi reglementările europene în vigoare)

ÎNCERCAREA TRACTOARELOR AGRICOLE SI FORESTIERE SI REMORCILOR

Încercări de tip pentru admiterea

în circulaţie pe drumurile publice

şi încercări de protecţia muncii a tractoarelor agricole

şi forestiere

Încercarea tractoarelor

articulate forestiere

Determinarea consumului de combustibil în

exploatare - maşinile de tocat resturi vegetale în

agregat cu tractor

Determinarea consumului de combustibil în

exploatare - maşinile de săpat

gropi în agregat cu tractor

Page 10: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

10

Încercarea privind calitatea de aderenţă şi de rulare a anvelopelor agricole

Încercarea pentru determinarea centrului de masă a tractoarelor

şi remorcilor agricole

Determinarea performanţelor de frânare a vehiculelor cu “Sistemul DATRON

Page 11: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

11

0

10

20

30

40

50

60

0 100 200 300 400 500 600 700 800

n [rot/min]

Mep

c [d

aN

m] , P

ep

c [kW

]

Mepc

Pepc

Încercarea motoarelor cu ardere internă cu aprindere prin comprimare (Diesel) în conformitate cu reglementările UE

Încercarea tractoarelor la priza

de putere

Determinarea stabilităţii

transversale şi longitudinale a tractoarelor şi

remorcilor

Page 12: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

12

ÎNCERCAREA MASINILOR DE LUCRAT SOLUL, PREGATIT PATUL GERMINATIV, SEMANAT SI PLANTAT

Încercarea semiremorcilor

agricole

Încercarea remorcilor

agricole biaxe pentru transport

universal

Încercarea frezelor

agricole

Încercarea plugurilor cu

cormană

Page 13: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

13

Încercarea cultivatoarelor

de prăşit şi

afânat solul

Încercarea cultivatoarelor combinatoare

modulate

Încercarea cultivatoarelor

purtate universale

Încercarea

cizelelor

Page 14: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

14

Încercarea semănătorilor

pentru semănat cereale păioase direct în teren

nearat

Încercarea grapelor

cu discuri

Încercarea semănătorilor pentru cereale

păioase

Încercarea maşinilor de

semănat plante

prăşitoare

Page 15: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

15

Încercarea agregatelor

pentru pregătirea

patului germinativ

Încercarea cultivatoarelor combinatoare

pentru pat germinativ

Încercarea maşinilor pentru afânare adâncă a

solului

Încercarea maşinilor

combinate pentru semănat

şi fertilizat în

teren nearat

Page 16: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

16

Încercarea maşinilor de

plantat cartofi

pe două rânduri

Încercarea maşinilor de

plantat răsaduri

Încercarea

motosapelor

Încercarea plugurilor reversibile

purtate

Page 17: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

17

ÎNCERCAREA MASINILOR DE FERTILIZAT, ERBICIDAT SI IRIGAT

Încercarea maşinilor pentru

administrat îngrăşăminte

chimice şi

amendamente

Încercarea maşinilor de împrăştiat

îngrăşăminte

chimice

Încercarea maşinilor de

împrăştiat gunoi

pe pantă

Încercarea echipamentelor de

distribuit îngrăşăminte chimice solide

Page 18: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

18

Încercarea echipamentelor

de erbicidat purtate, pentru administrarea erbicidelor şi

insectofungicidelor în culturile de

cereale

Încercarea maşinilor de

stropit pentru

pomi şi livezi

Încercarea echipamentelor cu pulverizare multidirecţională a jetului de

soluţie

Încercarea maşinilor de

erbicidat tractate

Page 19: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

19

Încercarea instalaţiilor de irigat cu pivot

Încercarea instalaţiilor de irigat prin aspersiune

Încercarea maşinilor de stropit în culturile de bază, respectiv în vii şi livezi

Încercarea atomizoarelor pentru stropit

în livezi

Page 20: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

20

Încercarea motopompele pentru irigaţii de presiuni

mari

Încercarea motopompele pentru irigaţii de presiune

medie

Încercarea instalaţiilor de irigat cu tambur şi

furtun

Încercarea motopompelor

pentru irigaţii de presiune mică

Page 21: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

21

ÎNCERCAREA MASINILOR DE RECOLTAT

Încercarea combinelor de

recoltat cereale si plante tehnice cu aparat de treier

tangenţial

Încercarea combinelor de

recoltat cereale si plante tehnice cu aparat de treier

axial Încercarea agregatelor

pentru pregătirea patului

germinativ

Încercarea preselor de

balotat paie şi fân

Încercarea tocătorilor

pentru resturi

vegetale

Page 22: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

22

Încercarea

vindroverelor Încercarea maşinilor de

scos cartofi pe două rânduri

Încercarea cositorilor

purtate Încercarea

culegătoarelor

de ştiuleţi

Page 23: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

23

Încercarea greblelor

transversale

Încercarea maşinilor de tuns gazon

Încercarea motocoaselor

purtate

Încercarea tocătoarelor

de paie

Page 24: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

24

ÎNCERCAREA MASINILOR DE MANIPULAT SI PREGATIREA HRANEI IN ZOOTEHNIE

Încercarea încărcătoarelor frontale

montate pe tractor

Încercarea amestecătoarelor

orizontale

Încercarea remorcilor tehnologice pentru tocat, amestecat,

transportat şi

distribuit furaje

Page 25: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

25

Încercarea instalaţiior pentru măcinat

concentrate

Încercarea instalaţiilor pentru

măcinat porumb

Încercarea morilor

pentru boabe Încercarea morilor cu

ciocănele

Page 26: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

26

Încercarea amestecătoarelor

de furaje

Încercarea tocătoarelor cu

ciocane

Încercarea instalaţiilor de furajare lichidă

Încercarea tocătoarelor de

furaje

multifuncţionale

Page 27: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

27

ÎNCERCAREA MASINILOR PENTRU MORARIT SI INDUSTRIA ALIMENTARA

Încercarea liniilor de panificaţie-

patiserie

Încercarea morilor de grâu

cu transport

pneumatic

Încercarea maşinilor de

ambalat lapte în pungi

Încercarea maşinilor de spălat, curăţat cartofi şi

zarzavaturi

Page 28: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

28

Încercarea maşinilor de decuscutat

seminţe

Încercarea separatoarelor clasificatoare

Încercarea transportoarelor

elicoidale înclinate

Încercarea malaxoarelor

pentru prepararea cremei şi

amestecurilor

lichide

Page 29: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

29

Încercarea

ventilatoarelor radiale

Încercarea selectoarelor aerodinamice

Încercarea maşinilor

de tratat seminţe

Încercarea celulelor

de afumare

Page 30: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

30

Încercarea modulelor de expansiune şi

adaos

Încercarea sistemelor de

separare intensive

Încercarea frământătoarelor rapide cu spiră

Încercarea transportoarelor

melcate

Page 31: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

31

Încercarea aparatelor de

ambalat în folie

elastică

Încercarea echipamentelor de ambalat etanş, în

folie termocontractabilă

şi termosudabiliă

Încercarea trioarelor cilindrice

universale

Încercare roboţilor de bucătărie şi

cofetărie

universali

Page 32: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

32

Încercarea separatoarelor

aspiratoare în flux

Încercarea decojitoarelor

intensive orizontale

Încercarea transportoarelor

elicoidale Încercarea separatoarelor

de pietre, din cereale

Page 33: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

33

Încercarea separatoarelor densimetrice

Încercarea valţurilor dublu

universale

Încercarea separatoarelor

în cascadă

Încercarea instalaţiilor modulare de dozat

gravimetric şi ambalat

Page 34: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

34

Încercarea transportoarelor

pneumatice Încercarea sitelor plane

Încercarea preselor de ulei

Încercarea selectoarelor

de seminţe

Page 35: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

35

ÎNCERCAREA MASINILOR, ECHIPAMENTELOR, ANSAMBLELOR SI SUBANSAMBLELOR IN

REGIM SIMULAT SI ACCELERAT PE HIDROPULS

Încercarea de rezistenţă a

scaunelor auto

Încercarea de rezistenţă a centurilor şi punctelor de ancorare a

scaunelor auto

Încercarea liniilor de prelucrare a

laptelui

Încercarea maşinilor de spălat

sticle

Page 36: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

36

Încercarea dispozitivelor de

legătură ale tractoarelor şi

remorcilor agricole

Încercarea statică a structurilor de protecţie (D 79/622/CEE)

Încercarea şasiului şi proţapului cu suspensie de la

remorcile agricole

semipurtate

Încercarea barelor antiîmpănare şi

dispotizivelor de protecţie laterală

Page 37: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

37

Încercarea mecanică a barelor de tracţiune

Încercarea osiilor

de semiremorci

Încercarea cadrelor de protecţie în caz de răsturnare şi a dispozitivelor de legătură pentru

tractoare

Încercarea dispozitivelor de remorcare

Page 38: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

38

Încercări pentru simularea comportamentului plugurilor cu cormană

Încercări pentru simularea comportamentului grapelor cu discuri

în transport încercarea arborilor cardanici

Încercarea proţapurilor ce echipează remorcile

agricole Încercarea

sistemelor de izolare a

vibraţiilor cu control activ

montate la scaune

Page 39: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

39

Încercarea dinamică a structurilor de protecţie

(D 77/536/CEE) Încercarea comportării traductoarelor electrice la

seism

Încercarea amortizoarelor pentru autovehicule şi utilizări

speciale

Încercarea la tracţiune a componentelor sistemelor de

suspendare al cabinei ascensoarelor

Page 40: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

40

Încercarea statică la tracţiune-

compresiune a

bolţurilor

Încercarea statică a

tijelor cu cablu

Încercarea amortizoarelor seismice cu frecare uscată şi

lubrifiată

Încercarea la seism a

transformatoarelor

electrice

Page 41: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

41

Încercarea la solicitări statice si oboseală a prototipurilor de boghiu destinate

vagoanelor de calatori

Page 42: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

42

ÎNCERCAREA ORGANELOR DE TRANSMISIE: CUTII DE VITEZE, CUPLAJE, CURELE,

ARBORI CARDANICI, APARATORI, ETC.

Încercarea curelelor de transmisie pentru

autovehicule

Încercarea cutiilor de viteze şi punţilor motoare

Încercarea arborilor

cardanici Încercarea apărătorilor

(protectorilor) arborilor cardanici

Page 43: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

43

ÎNCERCAREA MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR PENTRU INDUSTRIA LEMNULUI

Încercarea de rezistenţă a componentelor tehnice şi organelor de maşini

Încercarea ferăstraielor

panglică orizontală

Încercarea

motoferăstraielor

Page 44: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

44

Încercarea maşinilor

normale de

tâmplărie

Încercarea circularelor cu

ax înclinat

Încercarea maşinilor de rindeluit şi

profilat pe 4 feţe

Încercarea maşinilor

universale de

tâmplărie

Page 45: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

45

ÎNCERCARI PENTRU VERIFICAREA CONFORMITATII PIESELOR DIN OTELURI SI FONTE DIN PUNCT DE VEDERE

AL COMPOZITIEI CHIMICE. DETERMINARI PUTERI CALORIFICE

Determinarea puterii calorifice a peleţilor şi brichetelor

Verificarea conformităţii pieselor din oţeluri şi fonturi din punct de vedere al compoziţiei chimice, conform reglementărilor UE

Page 46: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

46

ÎNCERCARI PENTRU DETERMINAREA MARIMILOR FIZICE:

ZGOMOTE, VIBRATII, TEMPERATURI, UMIDITATI, TURATII

Măsurarea vibraţiilor pe trei

direcţii: X, Y şi Z

Determinarea nivelului de

putere acustică al echipamentelor

cu funcţionare în

aer liber

Determinarea nivelului de

zgomot

Page 47: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

47

Determinarea umidităţii

solului

Determinarea temperaturii de

contact

Determinarea frecvenţei de

rotaţie

Determinarea temperaturii şi

umidităţii aerului

Page 48: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

48

ALTE ÎNCERCARI

Încercarea compresoarelor cu

jet lichid,

supersonic

Încercarea amplificatoarelor

de debit

Încercarea pompelor

peristaltice

Încercarea grupurilor

de 3 ecluze

Page 49: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

49

Încercarea elevatoarelor

tip foarfecă

Încercarea elevatoarelor

simple

Încercarea maşinilor de

măcinat deşeuri medicale

Încercarea uşilor

frigorifice

Page 50: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

50

ORGANIZAŢII CARE AU PRODUSE TESTATE DE CĂTRE INMA - DI

S.C. MAT S.A. Craiova; S.C. TEHNOFRIG S.A. Cluj Napoca; S.C. ICPIAF S.A. Cluj napoca; S.C IMUM S.A. MEDGIDIA; S.C. Mecanica MARIUS S.A. Cluj Napoca; S.C. IMA S.A. Iaşi; S.C. PREMAGRO S.A. Oradea; S.C. TEHNOAVORIT S.A. Bonţida; S.C. MECANICA Codelea S.A.; S.C. SEMĂNĂTOAREA S.A. Bucureşti; S.C. SEMBRAZI S.A. Sibiu; S.C. AROMET S.A. BUZĂU; S.C. METALOPLAST S.A. Braşov S.C. LEGMAS S.A. Năvodari; S.C. PIVOT INTERNATIONAL Vaslui; S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A. Piatra Neamţ S.C. FORMA S.A. Botoşani; S.C. ALFA LAVAL Bucureşti; S.C. SERVOPLANT SRL Bucureşti; S.C INSTIRIG S.A. Balş; S.C. TEHNOSTAR S.R.L. Cluj Napoca; S.C. AZOMA S.A. Arad; S.C. GEDA PRODEXIM S.R.L; PAPASTRATOS ROMĂNIA SRL Bucureşti; S.C. TRACTORUL UTB S.A.; IRIDEX GRUP IMPORT EXPORT Bucureşti; COMPANIA DE BERE Cluj Napoca; S.C. BEGA TEHNOMET S.A. Timişoara;

S.C. AMBASADOR PLUS SRL Timişoara; RNP - ROMSIVA Direcţia Silvică Bistriţa; 3 GENERAL LEASING S.C. MALBERA S.A.Constanţa; GEA PROCESS TECHNOLOGY România; S.C. UKR AGRO MOLD ROM SRL NEW HOLLAND România; S.C. SUMA S.A. Băileşti; S.C. ISLAZ S.A. Alezandria; S.C. ARBEMA S.A. Arad; S.C AUTONOVA S.A. SATU-MARE; S.C AUTOFLEX S.R.L; S.C. ROCAR S.A.; S.C. FEPA S.A. BÂRLAD; S.C. T.C.M. S.A. FILIAŞI; S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A.; S.C. AEROSTAR BACĂU UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI S.A.; S.C. HART MIERCUREA-CIUC; S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. PITEŞTI; PULLMAN HUROGLU OTOMOTIV; S.C. ESEN LTD;

reprezentanţe în România NEW HOLLAND România

BRAU UNION România 3 GENERAL LEASING PHILIP MORRIS România

IPSO Bucureşti

Page 51: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

51

În cadrul Departamentului de Încercări Tractoare şi Echipamente tehnice pentru Agricultură şi Industria Alimentară se efectuează încercările specificate în tabelul de mai jos în conformitate cu Procedura Generală de Încercare (PGI), Procedura Specifică de Încercare (PSpI) şi următoarele Directive şi Regulamente:

D 71/320/CEE, mod. cu D 2006/96/CE - Directiva de apropriere a legislaţiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de frânare ale unor categorii de autovehicule şi ale remorcilor acestora;

D 2009/63/CE - Directiva PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind unele componente şi caracteristici ale tractoarelor agricole şi forestiere;

D D 2009/59/CE - Directiva PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind oglinzile retrovizoare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți;

D 2008/2/CE - Directiva PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI cu privire la câmpul vizual și la ștergătoarele de parbriz ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți ;

D 76/432/CE, mod. prin D 97/54/CE - Directiva de apropriere a legislaţiilor statelor membre cu privire la sistemul de frânare al tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi;

D 2009/76/CE - Directiva PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind nivelul sonor perceput de conducătorii de tractoare agricole sau forestiere pe roți;

D 77/389/CEE, mod. cu D 96/64/CE - Directiva privind aproprierea legislaţiilor statelor membre referitoare la dispozitivele de remorcare a autovehiculelor;

D 78/764/CEE, modificata prin D 2006/96/CE şi prin Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene - Directiva de apropriere a legislaţiilor statelor membre cu privire la scaunul pentru conducătorul de tractoare agricole sau forestiere pe roţi;

D 2009/75/CE - Directiva PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind dispozitivele de protecție în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (încercări statice);

D 86/297/CEE, modificată prin D 2012/24/UE - Directiva de apropriere a legislaţiilor statelor membre cu privire la prizele de putere ale tractoarelor agricole şi ale tractoarelor forestiere pe roţi şi la protecţia acestora;

D 87/354/CEE - Directiva de modificare a anumitor directive privind aproprierea legislaţiilor statelor membre referitoare la produsele industriale în ceea ce priveşte siglele distinctive atribuite statelor membre;

D 87/402/CEE, modificată prin D 2010/22/UE şi prin Actul privind condițiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republici i Slovenia și a

Page 52: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

52

Republicii Slovace și adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene - Directiva privind dispozitivele de protecţie în caz de răsturnare, montate în partea din faţă a tractoarelor agricole şi forestiere pe roţi, cu ecartament îngust;

D 88/413/CEE - Directiva de adaptare la progresul tehnic a Directivei 79/622/CEE a Consiliului de apropriere a legislaţiilor statelor membre cu privire la dispozitivele de protecţie în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (testări statice)

D 89/173/CEE, modificată prin D 2006/96/CE şi prin Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republici i Slovenia şi a Republicii Slovace şi adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene - Directiva 89/173/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de armonizare a legislaţiilor statelor membre cu privire la anumite componente şi caracteristici ale tractoarelor pe roţi, agricole sau forestiere;

D 99/40/CEE - Directiva de adaptare la progresul tehnic a Directivei 76/622/CEE a Consiliului cu privire la dispozitivele de protecţie în cazul răsturnării tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (probe statice);

D 94/20/CEE, modificată prin D 2006/96/CE şi prin Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republici i Slovenia şi a Republicii Slovace şi adaptările tratatelor care stau la baza Uniunii Europene - Directiva privind dispozitivele de cuplare mecanică ale autovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi fixarea lor pe aceste vehicule;

D 2000/1/CE - Directiva de adaptare la progresul tehnic a Directivei 89/173/CEE a Consiliului cu privire la anumite componente şi caracteristici ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi;

D 2000/14/EC, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 219/2009 - Directivă privind aproprierea legislaţiilor statelor membre referitoare la zgomotul emis de echipamentele de utilizare în exterior;

D 2000/19/CE - Directiva de adaptare la progresul tehnic a Directivei 86/298/CEE a Consiliului privind dispozitivele de protecţie în caz de răsturnare, montate în partea din spate a tractoarelor agricole şi forestiere pe roţi, cu ecartament îngust;

D 2000/22/CE - Directiva de adaptare la progresul tehnic a Directivei 87/402/CEE a Consiliului privind dispozitivele de protecţie în caz de răsturnare, montate în partea din faţă a tractoarelor agricole şi forestiere pe roţi, cu ecartament îngust;

D 2003/37/CE, modificată prin D 2010/62/UE - Directivă privind omologarea de tip a tracatoarelor agricole sau forestiere, a remorcilor

acestora şi a echipamentului remorcat interschimbabil, împreună cu sistemele, componentele şi unităţile lor tehnice separate şi de abrogare a Directivei 74/150/CEE;

R 14 ECE-ONU - Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte punctele de ancorare a centurilor de siguranţă; R 21 ECE-ONU - Dispoziţii uniforme privind omologarea vehiculelor în ceea ce priveşte echipamentele interioare ale acestora; R 55 ECE-ONU - Prescripţii uniforme referitoare la omologarea dispozitivelor mecanice de cuplare ale ansamblurilor de vehicule; R 58 ECE-ONU - Prescripţii uniforme referitoare la omologarea:

I. Dispozitivelor de protecţie antiîmpământare spate

Page 53: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

53

II. Vehiculelor în ceea ce priveşte montarea unui dispozitiv de protecţie antiîmpănare spate dintr-un tip omologat III. Vehiculelor în ceea ce priveşte protecţia lor împotriva împănării în partea din spate;

R 73 ECE-ONU - Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor utilitare, a remorcilor şi a semiremorcilor în ceea ce priveşte protecţia lor laterală;

R 80 ECE-ONU - Prescripţii uniforme referitoare la omologarea scaunelor vehiculelor de mari dimensiuni destinate transportului de persoane şi a acestora în ceea ce priveşte rezistenţa scaunelor şi ancorarea lor.

Page 54: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

54

Organigrama INMA

DE

PA

RT

AM

EN

T Î

NC

ER

RI

TR

AC

TO

AR

E Ş

I E

CH

IPA

ME

NT

E

TE

HN

ICE

PE

NT

RU

A

GR

ICU

LT

UR

Ă Ş

I IN

DU

ST

RIE

ALIM

EN

TA

Page 55: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

55

AMPLASAREA LOCALURILOR ŞI A POLIGONULUI DE ÎNCERCĂRI

Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 6

Page 56: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

56

DEPARTAMENT ÎNCERCĂRI - DI

Page 57: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

57

LEGENDĂ PLAN DI

1. EVALUARE 1;

2. EVALUARE 2;

3. BIROU ŞEF DI;

4. EVALUARE 3;

5. BIROU ŞEF DITRMA / EVALUARE 4;

6. EVALUARE 5;

7. MAGAZIE AMC;

8. LCTIA 4;

9. MAGAZIE AMC;

10. GRUP SANITAR FEMEI;

11. GRUP SANITAR BĂRBAŢI;

12. VESTIAR;

13. LCTIA 1;

14. LCTIA 2;

15. LCTIA 3;

16. DISPOZITIVE SDV HIDROPULS;

17. MAGAZIE;

18. CAMERĂ PRIMIRE PRODUSE;

19. ANALIZE CHIMICE;

20. EVALUARE 6;

21. BIROU PERSONAL DI;

22. METROLOGIE

23. MENTENANŢĂ HIDROPULS 1;

24. MENTENANŢĂ HIDROPULS 2;

25. HOL

26. ANALIZE CHIMICE 2;

27. AGREGATE HIDRAULICE HIDROPULS;

28. DULAPURI ELECTRICE HIDROPULS;

29. MAGAZIE

30. COMANDĂ INSTALAŢIE HIDROPULS;

31. ATELIER;

32. CAMERĂ INJECŢIE;

33. ANALIZE METALOGRAFICE;

34. ECHIPAMENT ELECTRIC;

35. ÎNCERCĂRI MOTOARE TERMICE;

36. LABORATOR ACUSTICĂ;

37. BIROU PERSONAL DI;

38. BIROU PERSONAL DI;

39. HOL ACCES ETAJ;

40. HOL.

Page 58: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice
Page 59: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI ......Maşini şi echipamente de prelucrat şi ambalat mase plastice şi deşeuri din mase plastice; Maşini şi echipamente tehnice

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

DEPARTAMENTUL DE ÎNCERCĂRI (DI)

71

Tel: 004(021) 269.32.50; Fax: 004(021) 269.32.73; http://www.inma.ro Persoană contact: ing. Matache Mihai; E-mail: [email protected]