Modul f2(Murid)

Embed Size (px)

Text of Modul f2(Murid)

BAB 1: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH

1.1

Pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) di Pulau Pinang

Memerlukan __________ dari ________________ mendapat pasaran ______________ kerana baik di

Pusat __________ Barang

Pusat mengumpul ______, Perak, bijih timah dan __________________ dari Kepulauan Melayu

SEBABSEBAB PULAU PINANG MENJADI PANGKALAN SHTI(m/s:4)

Menyediakan ___________ Pelabuhan persinggahan

bekalan dan

air,

membaiki

___________ sebelum ke China

Tempat berlindung ketika tiupan angin _____________

INFOSyarikat Hindia Timur Inggeris (SHTI) ditubuhkan pada tahun 1600 di England. SHTI diberi kuasa menjalankan perdagangan antarabangsa dan luaskan tanah jajahan

Pangkalan ____________

Pertahankan petempatan British di ______________ dari

serangan ___________

____________ 1

Kedaulatan Kedah Tercabar

Kedah menjadi Kepulauan Melayu

___________________________

di

Kedudukan Kedah kurun ke-16(m/s: 5)

Kedah

muncul

sebagai

pusat

perdagangan

___________________Kedah menghadapi ancaman _____________ dan _______________ ______________,

ANCAMAN

BUGIS (m/s:5)Pelantikan tersebut tidak dipersetujui oleh kerabat diraja Kedah kerana Tunku Abdullah _______________ _______________________

Berlaku pertikaian dan perebutan takhta dalam kalangan pembesar telah mengancam kedaulatan Kedah. Pada tahun 1770, Sultan Muhammad Jiwa telah melantik Tunku Abdullah sebagai ______________________

Kesannya: 1. 2.Sebagai berniaga Sultan Kedah meminta bantuan : balasan, di________ firma dibenarkan dan

Tindakan kerabat diraja ialah:

_________

dikehendaki

_______________________

__________________________________

Anak gahara ialah: (m/s :5)

2

ANCAMAN SIAM (m/s:6)

Kedah menghentikan penghantaran bunga emas ke Siam semasa __________________

Apakah yang dituntut oleh kerajaan Siam terhadap kerajaan Kedah selepas perang tamat?

1) 2)

Bunga emas ialah:

Sultan kedah yang terancam dengan tuntutan Siam. Untuk memelihara kedaulatan Kedah dan kesejahteraan rakyat, tindakan Sultan Abdullah ialah :

1.2

Tipu Helah Francis Light bagi Mendapatkan Pulau PinangSHTI bimbang kepentingan perdagangan mereka di Semenanjung Tanah Melayu

akan terjejas akibat dasar monopli ______________________ Tawaran Sultan Abdullah kepada SHTI diibaratkan bagai _______________________________________

Dasar Monopoli ialah: (m/s:7)

_____yang

yang bermaksud _______________________________________________________ ___________________________________________________(m/s:7)

Syarat Perjanjian InggerisKedah 1786(m/s:7)

3

Apakah yang telah berlaku setelah perjanjian di atas di tandatangani? (m/s:8)

Pada pendapat anda,apakah kesan peristiwa 11 Ogos 1786 itu ke atas Tanah Melayu?(m/s:8)

SHTI MUNGKIR JANJI

Pada 1786,Siam menakluki Patani dan mengancam Kedah,SHTI enggan memberikan bantuan ketenteraan kepada Kedah dengan alasan (m/s:9)

Tindakan Sultan Abdullah :

Tindakan Francis Light : 1) 2)

Pada 1791,Sultan Abdullah menyediakan angkatan laut di Seberang Perai untuk menerang dan merngambil semula Pulau Pinang. Beliau dibantu oleh _________, ____________ dan _________________________. Francis Light pula di bantu oleh_____________. Sultan Abdullah tewas dan terpaksa menandatanagi Perjanjian Persahabatan dan Keamanan Inggeris-Kedah pada ____________________________

4

PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KEAMANAN INGGERIS-KEDAH 1 MEI 1791 syarat-syarat

(m/s:9)1) Pulau Pinang diserah secara rasmi kepada SHTI 2) SHTI membayar ganjaran . dolar Sepanyol setahun 3) .. ... dilantik sebagai pertama Pulau Pinang

1.3

SHTI Mengambil Seberang PeraiSeberang Perai sebagai .

Sebab-sebab SHTI Mengambil Seberang Perai(m/s:10)

serangan terhadap Pulau Pinang oleh pihak musuh Tanah Seberang Perai subur dan sesuai untuk bagi menampung . di Pulau Pinang

SHTI mengambil kesempatan kerana Sultan Dziauddin memerlukan bantuan . bagi menghadapi ancaman .

terpaksa menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Perikatan dengan gabenor Leith pada Jun

Syarat Perjanjian Persahabatan & Perikatan 1800 (m/s:10) Perjanjian ini 1) menyebabkan nama Seberang Perai ditukar 2) kepada ..

5

Mengapakah janji Syarikat Hindia Timur Inggeris untuk membantu Kedah seperti menanam tebu di tepi bibir ? (m/s:11)

hanyalah

Jun 1826 Raja Siam Rama III menandatangani perjanjian dengan Henry Burney di Bangkok iaitu Perjanjian Burney 1826

Syarat Perjanjian Burney 1826

1) .. 2) Sultan Ahmad Tajuddin II tidak dibenarkan tinggal di Kedah, .., Seberang Perai , Perak, .. dan 3) British tidak membantu .. 4) British akan menghantar balik sultan Kedah yang berlindung di Pulau Pinang ke Kedah dan Kedah hendaklah 5) Siam mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang danSeberang Perai

6) Lengkapkan rajah di bawah dengan menulis maklumat berkaitan peristiwa yang berlaku mengikut kronologi (m/s: 12)

1800

1791

1786

1771

Sultan Muhammad Jiwa memohon bantuan ketenteraan dari Firma Jourdain Sullivan and de Souza. Perjanjian ini dibatalkan kerana firma enggan menyerang Bugis di Selangor

6

1.4

Pertapakan SHTI di Singapura

SHTI Gagal Memajukan Pulau Pinang Kedudukan Pulau Pinang jauh ke . Selat Melaka (m/s: 13) Pulau SEBAB-SEBAB SHTI GAGAL MEMAJUKAN PULAU PINANG Pinang gagal bersaing sebagai

. Kapal lebih suka berdagang di .., . dan Lingga

SHTI ingin kuasai perdagangan antara India dan China. .., ., dan pencelup mendapat

pasaran tinggi di Eropah

Belanda mengenakan .. tinggi terhadap pedagang British di

(m/s:13)

Pulau

Pinang

tidak

sesuai sebagai

SEBABSEBAB SHTI INGIN CARI PELABUHAN BARU

British ingin menyaingi pengaruh

Raffles gagal buka pelabuhan di .., dan .

7

apakah yang anda faham mengenai Perang Napoleon ? (m/s 13 )

Surat Kew : Kuasa yang terlibat : 1) 2) Kandungan Surat:

Kedudukan strategik di ____________ Tanah Melayu Dapat kawal __________________________________

SINGAPURA PANGKALAN PERDAGANGAN YANG STRATEGIKm/s:14

di Selat Melaka dan ______________ Sebagai pelabuhan _________________dan

_________________

dapat menyaingi pengaruh

Belanda di __________________________ Dapat menyekat monopoli Belanda di

Singapura berada dalam wilayah kekuasaan kerajaan _______________________

MASALAH RAFFLES MENDAPATKAN SINGAPURA m/s:14

Johor adalah di bawah pengaruh ______________

Temenggung Abdul Rahman, pemerintah Johor menjadikan Kuala______________________ ________________ sebagai pelabuhan Johor

Pusat pentadbiran Johor terletak di ______________ di bawah Sultan Abdul Rahman (orang yang berbeza dengan Temenggung Abdul Rahman)

8

Taktik Raffles (British) Menguasai Singapura (m/s :15)Pada 30 Januari 1819 Raffles memaksa ... (Pemerintah Singapura dan Tanah Besar Johor) menandatanganiperjanjian yang membenarkan British . di Singapura

Raffles mendarat di Singapura pada .

Syarat Perjanjian 30 Januari 18191) 2) 3) 4)

perjanjian antara Raffles dan Temenggung Abdul Rahman ini tidak sah kerana Sultan Johor iaitu Sultan .. Raffles merancang untuk memperdayakan Sultan Abdul Rahman dan Belanda Raffles menggunakan helah dengan menghidupkan semula masalah . yang berlaku tahun 1812 Raffles memperalatkan yang kecewa kerana tidak ditabal sebagai Sultan Johor Raffles berjaya memujuk . supaya menjemput Tengku Hussein ke Singapura untuk ditabal sebagai Sultan Johor yang baru pada 6 Februari 1819. Sultan Hussein mengiktiraf perjanjian awal antara Temenggung Abdul Rahman dengan Raffles yang dibuat pada 30 Januari 1819 SHTI mula bertapak secara rasmi di Singapura Pertabalan Sultan Hussein menyebabkan Johor mempunyai dua orang sultan iaitu Sultan Hussein di . (diperintah oleh Temenggung Abdul Rahman) dan Sultan .. di Lingga

9

Perjanjian tahun 1819 British belum lagi menguasai Singapura secara rasmi pada .Raffles menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein dan yang membolehkan SHTI menguasai Singapura dan pulau-pulau disekitarnya pada 2 Ogos 1824 perjanjian ditandatangani antara Residen Singapura .. .. dengan Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman kesannya Sultan Hussein terpaksa menyerahkan Singapura secara rasmi kepada SHTI

Perjanjian 7 Jun 1823

Perjanjian 2 Ogos 1824

1) Sultan Hussein terima bayaran 1500 dolar Sepanyol dan Temenggung Abdul Rahman sebanyak 800 dolar Sepanyol sebulan 2) Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman tidak berhak menerima atau mengutip .. dari.. 3) SHTI berkuasa di seluruh pulau Singapura dan pulau-pulau berdekatan kecuali kawasan atau pulau kediaman Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman

m/s:17

Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman menyerahkan Singapura kepada SHTI buat selamalamanya

Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman atau warisnya boleh menetap di tanah milik baginda di Singapura atau berpindah dari Singapura

4)

Kesan Perjanjian Ogos 1824(m/s:18)

10

1.5

Perpecahan Kepulauan MelayuBelanda tidak puas hati dengan petempatan Raffles diSingapura(m/s:19)

alasan Belanda ialah Singapura berada di bawah lingkungan pengaruh Belanda dan Singapura akan menjejaskan .

kesan pertikaian

Hubungan BelandaInggeris

British enggan menyerahkan Singapura kepada Belanda kerana potensi Si