Montaj Modelleme - || .SolidWorks ile hazırlanan katı model parçalarının montajının yapıldığı

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Montaj Modelleme - || .SolidWorks ile hazırlanan katı model parçalarının montajının...

 • T.C.

  MLL ETM BAKANLII

  METAL TEKNOLOJS

  MONTAJ MODELLEME 482BK0036

  Ankara, 2011

 • Bu modl, mesleki ve teknik eitim okul/kurumlarnda uygulanan ereve retim Programlarnda yer alan yeterlikleri kazandrmaya ynelik olarak

  rencilere rehberlik etmek amacyla hazrlanm bireysel renme

  materyalidir.

  Mill Eitim Bakanlnca cretsiz olarak verilmitir.

  PARA LE SATILMAZ.

 • i

  AIKLAMALAR .................................................................................................................... ii GR ....................................................................................................................................... 1 RENME FAALYET-1 ..................................................................................................... 3 1. KATI MODELLERN MONTAJINI YAPMAK ................................................................ 3

  1.1. Montaj Sayfasnn Tantlmas ...................................................................................... 3 1.2. Montaj Sayfasna Model Eklenmesi .............................................................................. 4 1.3. Montaj likilendirmeleri ............................................................................................... 8

  1.3.1. Standart likilendirmeler ....................................................................................... 8 1.3.2. leri likilendirmeler ............................................................................................ 10

  1.4. Montaj Gruplarnn likilendirilmesi.......................................................................... 17 1.5. Montajn Patlatlmas ve Yollarnn izimi ................................................................ 19 UYGULAMA FAALYET ............................................................................................... 23 LME VE DEERLENDRME ..................................................................................... 29

  RENME FAALYET-2 ................................................................................................... 30 2. MONTAJA KAYNAK UYGULAMAK ........................................................................... 30

  2.1.Modellere Kaynak Uygulamas .................................................................................... 30 2.2. Boyutlu Taslak izimi ........................................................................................... 33 2.3. Taslan Yaplandrlmas ........................................................................................... 34

  2.3.1. Profil Oluturma ................................................................................................... 34 2.3.2. Budama ve Uzatma .............................................................................................. 37 2.3.3. Yuvarlatma ve Pah Krma .................................................................................... 37 2.3.4. Profil Kapatma ..................................................................................................... 38

  UYGULAMA FAALYET ............................................................................................... 39 LME VE DEERLENDRME ..................................................................................... 46

  MODL DEERLENDRME .............................................................................................. 47 CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 49 KAYNAKA ......................................................................................................................... 50

  NDEKLER

 • ii

  AIKLAMALAR KOD

  482BK0036

  ALAN Metal Teknolojisi

  DAL/MESLEK Alan Ortak

  MODLN ADI Montaj Modelleme

  MODLN TANIMI Montaj modelleme ilemleriyle ilgili temel bilgi ve

  becerilerin kazandrld bir renme materyalidir.

  SRE 40/16

  N KOUL Taslak Modelleme modln baarm olmak

  YETERLK Montaj modelleme yapmak

  MODLN AMACI

  Genel Ama

  Gerekli ortam salandnda istenilen lye ve

  teknie uygun kat modelleri montajlayabilecek, kat

  ortamda kaynakl birletirmeler yapabileceksiniz.

  Amalar

  1. Oluturulan katlarn (modellerin) birbiriyle montajn ve patlatma ilemini yapabileceksiniz.

  2. Oluturulan kat (model) zerinde kaynak uygulamalar yapabileceksiniz.

  ETM RETM

  ORTAMLARI VE

  DONANIMLARI

  Ortam: Snf, bilgisayar laboratuvar

  Donanm: Tepegz, projeksiyon, plotter, izim kd,

  yazc, kat modelleme paket program, programn

  alabilecei bilgisayar ve ek donanmlarvb.

  LME VE

  DEERLENDRME

  Modl iinde yer alan her renme faaliyetinden sonra

  verilen lme aralar ile kendinizi deerlendireceksiniz.

  retmen modl sonunda lme arac (oktan

  semeli test, doru-yanl testi, boluk doldurma,

  eletirme vb.) kullanarak modl uygulamalar ile

  kazandnz bilgi ve becerileri lerek sizi

  deerlendirecektir.

  AIKLAMALAR

 • 1

  GR

  Sevgili renci,

  Gnmzdeki teknoloji, firmalarn rekabet hlinde hatasz ve hzl bir retim

  yapmalarn salamtr. Bu rekabete ortak olabilmek iin firmalar ve irketler kyasya bir

  yar iindedir. 20. Yzyln sonlarnda ortaya kan bu rekabet ortamnda firmalarn

  varlklarn srdrebilmeleri iin hzl ve hassas bir ekilde retim yapmalar gerekmektedir.

  Bunun iin tasarm alannda yeni gelimelerle CAD (ComputerAided Design =

  Bilgisayar Destekli Tasarm) sistemleri kurulmu her geen gn yenilenerek deiik

  srmleri oluturulmutur. Bilgisayar Destekli Tasarm, Mhendislik ve retim srecindeki

  ilk adm, retilecek parann bilgisayar ortamnda modellemesidir. Bu anlamda SolidWorks

  yeniliki, kullanm kolay, Windows iletim sistemi iin hazrlanm boyutlu tasarm

  programdr. SolidWorks, her trl makine, tesis, rn tasarmnda kullancya Windowsun

  kolaylklarn kullanarak hzl bir ekilde izim yapma olana salar.

  SolidWorksparasolid prensibinde alt iin kullancya tasarmn her aamasnda

  mdahale ans vererek modelin boyutlar, lleri ve ayrntlarnn istenen ekilde

  deitirilmesine olanak tanr; saniyelerle llebilecek zaman dilimlerinde teknik resimlerin

  ve montajlarn yaplmasn salar.

  GR

 • 2

 • 3

  RENME FAALYET-1

  Bu faaliyet sonunda gerekli ortam salandnda bilgisayarda oluturulan katlarn

  (modellerin) birbiriyle montajn ve patlatma ilemini yapabileceksiniz.

  SolidWorks program kat modelleme sayfasn inceleyiniz. nceki modllerde

  kullandnz komutlarn olup olmadn aratrnz.

  nternet zerinde kat model oluturmak iin kullanlan komutlar aratrnz.

  1. KATI MODELLERN MONTAJINI

  YAPMAK

  SolidWorks ile oluturulan kat modeller,montaj ile birletirilerek montaj modellemesi

  yaplabilir.Montajdaki kat model says ve montajn karmak olmas nemli deildir.

  Paralar arasnda uygun ilikiler verilerek montaj modellemek kolaylatrlmtr. Montaj

  oluturan kat modellerveilikilerimontaj modelleme sayfasnda grlecektir. Montaj

  dosyalar SLDASM uzantsyla kaydedilir.

  1.1. Montaj Sayfasnn Tantlmas

  SolidWorks ile hazrlanan kat model paralarnn montajnn yapld blmdr.

  Montaj modelleme sayfas amak iin Dosya / Yeni tklanr. Alan pencerede Montaj seili

  iken Tamam tklanr.

  RENME FAALYET1

  AMA

  ARATIRMA

 • 4

  Resim 1.1: Yeni montaj modelleme sayfas ama

  Montaj sayfas kat modelleme sayfasna benzemektedir. Paralar ekleme, dzenleme,

  ilikilendirme gibi montaj komutlar ara ubuklarnda bulunmaktadr. Montaj komutlarna

  menden ve montaj ara ubuundan eriilebilir (Resim 1.2).

  Ayrca montaj sayfasnda para dzenleme ve yeni para oluturma imknlar da

  mevcuttur. Bylece ayn sayfada yeni para tasarlama, parada deiiklikve montaj

  yaplabilmektedir.

  Resim 1.2: Montaj ara ubuu

  1.2. Montaj Sayfasna Model Eklenmesi

  Montaj sayfasna kat model eklemek iin birka yol vardr. Bu yollar programn

  kullanmna esneklik kazandrmaktadr.

  Bileen ekleme yntemleri:

  Men Ekle / Bileen / Mevcut para/Montaj

  Ara ubuu Montaj / Bileen Ekle

 • 5

  Resim 1.3: Bileen Ekle

  Bileen ekle komutuyla:Yeni bir montaj sayfas ilk aldnda da bileen ekle

  komutu alacaktr.

  Sol blmede komut zelliklerinde Gzat tklanr. Alan pencerede montaj sayfasna

  eklenecek kat model dosyas seilir.A tklanr. Seili modeli izim alanna yerletirmek

  iin izim alannda tklanr. Para ad seili iken Tamam tklanrsa para orijini ile montaj

  sayfas orijini birletirilerek sayfaya eklenir.

  Baka paralar ya da ayn paradan ok sayda eklemek iin sol blmedeki raptiye

  sabitlenir .Para eklemeyi tamamlamak iin Tamamtklanr. Eer eklenecek model

  dosyalar programda ak ise bunlar eklenecek para listesinde grnecektir(Yandaki resim).

  lk eklenen parann ana para(gvde) olmasna dikkat edilmelidir. Sonradan eklenen

  paralar ilk paraya monte edilir.

  Modeli srkleyip brakarak: Montaj sayfas ve model sayfalar ak olmaldr.

  Ak olan dosyalar grmek iin menden Pencere / Yatay De ya da Pencere / Dikey

  De tklanr. Fare ile kat model sayfasndan montaj sayfasna model srklenip braklarak

  eklenir.

 • 6

  Resim 1.4: Pencereleri deme

  Windows gezgininden srkleyip brakarak:Dosyann bulunduu klasr alr.

  Dosya srklenip montaj sayfasna braklr. SolidWorks penceresi grnmyorsa dosya

  nce grev ubuundaki SolidWorks simgesi zerinde biraz bekletilir, pencere alnca sayfa

  iine braklr.

  Resim 1.5: Modeli klasr penceresinden ekleme

 • 7

  Montaj sayfasnda yeni para oluturarak:Montaj ara ubuunda bileen ekle

  altnda yeni para