monTeRingS- og beTjeningSVejleDning TFm 260 -   · TFm 260 generelle oplysninger (DK) emhætten page 1
monTeRingS- og beTjeningSVejleDning TFm 260 -   · TFm 260 generelle oplysninger (DK) emhætten page 2
monTeRingS- og beTjeningSVejleDning TFm 260 -   · TFm 260 generelle oplysninger (DK) emhætten page 3

monTeRingS- og beTjeningSVejleDning TFm 260 -  · TFm 260 generelle oplysninger (DK) emhætten

Embed Size (px)

Text of monTeRingS- og beTjeningSVejleDning TFm 260 -  · TFm 260 generelle oplysninger (DK) emhætten

rgA

Thermex Scandinavia A/S

Thermex Scandinavia A/S

Valhjs All 190 DK-2610 Rdovre Tlf.: 36 70 70 29 Fax: 36 70 74 13Farvej 30 DK-9800 Hjrring Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 E-mail:info@thermex.dk www.thermex.dk

THeRmex ScAnDinAViA A/S

monTeRingS- og beTjeningSVejleDningTFm 260

generelle oplysninger (DK)emhtten indbygges nemmest i et Thermex emfang, de er skrddersyet til formlet. emhtten kan ogs indbygges i et almin-deligt overskab eller i et emfang af egen konstruktion. emhtten kan enten anvendes til udsugning gennem udluftningskanal eller til recirkulering. i det sidste tilflde skal der anvendes et aktivt kulfilter (ekstra tilbehr). Hvis emhtten skal bruges med kulfilter i et emfang af egen konstruktion, skal der vre en ventilationsbning, der frer luften tilbage til kkkenet. P thermex emfang, beregnet til recirkulering, er aftrksrret til emfanget forsynet med en ventilationsbning, allerede ved leveringen. Ved tilslutning til udluftningskanal br det kontrolleres, at kanalen ikke er tilstoppet. For at opn maximal udnyttelse af emht-ten er det ogs vigtigt, at den luft emhtten suger ud erstattes af ny luft fra de vrige dele af boligen.emhttens monteringshjde anbefales at vre mindst 50-60 cm over elkomfur og 60-70 cm over gaskomfur.

nB! emhtten skal ekstrabeskyttes jf. strkstrmsrelementet.

montering1. Afmontr filterrammen ved at trkke i de to knapper (fig. 1) A samtidig.2. lseanordningerne som sidder p indsatsen lsnes og skrues af og erstattes af vedlagte 2 lseanordninger (fig. 2) b.3. Vedlagte 2 stk aluprofiler fastklbes indvendigt p siderne i emfanget. 4. Tilslut slangen til afgangsflangen 127 mm, som skal installeres med spnd bnd (ekstra tilbehr). Kontrollr, at klapperne i afgangsflangen (kontraspjld) bner og lukker.5. nr den elektriske forbindelse er blevet foretaget, skal det kontrolleres, at em- httens belysning, motor og hastigheder.6. Pst dekorammen. Herefter skubbes indsatsen op p plads og de 2 skruer (fig. 2) c skrues fast hvorved lseanordningen aktiveres. (fig. 2)b.7. Pmontr filterrammen igen se (fig. 1)

AftrK til Det friDer etableres adgang til det fri enten gennem loft, vg eller aftrkskanal. BemrKTilslut aldrig aftrksemhtten til eksisterende varmluftsystem eller skorsten.

recirKuleringluften renses v.h.a aktive kulfiltre, hvorefter den returneres til rummet. Kulfiltrene kan bestilles som st 2 stk p bestillingsnr. 535.43.4000.9.

montAge Af Kulfiltre1. Afmonter filterrammen ved at trkke i de 2 knapper (fig. 1) A samtidig.2. Klem de 2 filtre fast p hver side af motoren indtil lsen giver et klik.3. Pmonter filterrammen igen.

el-tilslutningemhtten skal tilsluttes 230 V i henhold til strkstrmsrelementet.

BetjeningspAnel(fig. 3)l: indikator for lysm: indikator for motorV: Hastighed motor. Hastighed 1. Hastighed 2. Hastighed 3. lysKilDeKertepre 2x 25 W. e14

figur 1

figur 2

figur 3

Thermex Scandinavia A/S

Thermex Scandinavia A/S

Valhjs All 190 DK-2610 Rdovre Tlf.: 36 70 70 29 Fax: 36 70 74 13Farvej 30 DK-9800 Hjrring Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 E-mail:info@thermex.dk www.thermex.dk

THeRmex ScAnDinAViA A/S

gArAnti og service (DK)

gArAntiperioDeThermex yder 1 rs garanti fra kbsdato hos Deres forhandler. gem Deres kbsnota.

gArAntiens omfAngnr emhttem er kbt som fabriksny i Danmark, afhjlpes fabrikations- og materiale fejl, der konstateres ved emhttens normale brug i privat husholdning her i landet. Sknnes det ndvendigt, at emhtten skal indsendes til vrksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko. For grnland og Frerne glder srlige bestemmelser.

gArAntien omfAtter iKKeAfhjlpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte med rette kan tilskrives uhensigtsmssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling samt fejl i de elektriske installationer eller defekte sikringer.

trAnsportsKADerSkulle emhtten have fet en transportskade, skal De inden 7 dage fra modtagelsen reklamere over udbringeren (post-, bane-, fragtmand etc.) Ved returnering af transportskadevarer til Thermex Scandinavia A/S mistes muligheden for at krve erstatning.

KBelovennrvrende garanti fratager ikke Deres adgang til, at gre et eventuelt ansvar efter kbeloven overfor den forhandler, hvor emhtten er kbt. Henvendelse til os virker samtidig som reklamation overfor forhandleren.

reKvirering Af thermex serviceThermex Service str til Deres rdighed, men fr de tilkalder den, undersg da om fejlen eventuelt ligger et andet sted, f.eks. fejlstrms- relet eller sikringerne. Ved udskiftning af sikringen, husk s at se efter, De bruger samme strrelse som den oprindelige.

Thermex Service rekvireres p flgende telefonnumre:Tlf. 98 92 62 33 eller 36 70 70 29Sprg efter serviceafdelingen.