Ngân Hàng Câu Hỏi NV Trực NOC

  • View
    175

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ngân Hàng Câu Hỏi NV Trực NOC

TNG CNG TY VIN THNG QUN I CNG TY VIN THNG VIETTEL

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phc

B NGN HNG CU HI N TP THI NNG LNG NV KT I NM 2009I. II.M T CNG VIC 10 KIN THC CHUYN MN NGHIP V:

A. Trc nghimCu Ni dung cu hi GSM l vit tt ca A. Global System for Mobile Technology B. Global System for Mobile Communications C. Global Shared Memory D. General System for Mobile Communications Tn s lm vic ca h thng GSM l: a) 800 v 1800 Mhz b) 800, 900, 1800 v 1900 Mhz c) 900, 1800, 1900 Mhz d) 900, 1800 MHz Mt knh sng mang GSM c rng a) 200 KHz. b) 45 MHz. c) 200 MHz. d) 35 MHz. iu ch trong GSM l a. QPSK b. 64QAM c. GMSK d. PSK K thut truy nhp trong GSM? A. TDMA B. FDMA C. CDMA D. A v B. Bng tn s dng ca P-GSM 900 ng ln l: a) 890-915 Mhz. b) 890-960 Mhz c) 935-960 Mhz. d) 900-925 Mhz. Bng tn s dng ca P-GSM 900 ng xung: a) 890-915 Mhz. b) 890-960 Mhz c) 935-960 Mhz. d) 900-925 Mhz. p n Mc

Cu 1

b

1

Cu 2

b

3

Cu 3

a

2

Cu 4

c

2

Cu 5

d

1

Cu 6

a

1

Cu 7

c

1

Cu 8

Bng tn s dng ca GSM 1800 ng ln l: a) 1710-1785 Mhz. b) 1805-1850 Mhz. c) 1700-1750 Mhz d) 1805-1880 Mhz Bng tn s dng ca GSM 1800 ng xung: a) 1710-1785 Mhz. b) 1805-1850 Mhz. c) 1700-1750 Mhz d) 1805-1880 Mhz Khong cch gia tn s ng ln v tn s ng xung trong GSM 900 l bao nhiu ? a) 25 MHz b) 35 MHz c) 45 MHz d) 95 MHz Khong cch gia tn s ng ln v tn s ng xung trong GSM1800 l bao nhiu ? a) 35 MHz b) 45 MHz c) 90 MHz d) 95 MHz S knh trong bng tn GSM1800 l a) 124. b) 243. c) 364. d) 373. S knh trong bng tn GSM900 l a) 32 b) 64 c) 124 d) 128 Vic m ha thoi c thc hin u: a) MS v TRC. b) BSC v TRC. c) MSC v MS d) Tt c u sai Giao thc kt ni gia MS v BTS s dng giao thc bo hiu a) MAP. b) LAPDm. c) LAPD. d) BSSAP. Giao thc kt ni gia BSC v MSC s dng giao thc bo hiu a) MAP. b) ISUP. c) LAPD. d) BSSAP.

a

2

Cu 9

d

2

Cu 10

c

1

Cu 11

d

1

Cu 12

d

1

Cu 13

c

1

Cu 14

a

1

Cu 15

b

2

Cu 16

d

2

Cu 17

Chuyn mch knh thoi trong thng tin di ng c thc hin ti a) BSC. b) HLR. c) MSC. d) BTS. Chc nng chnh ca BSC a) Qun l ti nguyn v tuyn. b) Bo hiu v pha MSC v BTS. c) Gim st, bo dng. d) Tt c chc nng trn. Mt TRE khi pht sng ch bnh thng (Fullrate) c th p ng ti a bao nhiu cuc gi ng thi: a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 Mt lung E1 c bao nhiu TimeSlot a) 8 b) 32 c) 64 d) 128 Loi lung truyn dn c bn s dng cho vic kt ni t BTS v BSC l g ? a. T1 b. E1 c. STM1 d. FE Mt lung STM1 bng bao nhiu lung E1 ? a. 32 b. 31 c. 64 d. 63 Cng ngh GPRS thuc th h no a) 2G. b) 2.5G. c) 2.75G. d) 3G. Khi MS i ra khi vng ph sng ri quay li vng ph sng c m cha ht thi gian update nh a) LU nh k. b) LU attach/detach. c) LU nomal. d) Khng lm g c. Cc MS thuc vng no s cng nhn c bn tin paging a) MS cng MSC. b) MS cng CI. c) MS cng LAC. d) MS cng BSC.

c

1

Cu 18

d

1

Cu 19

c

1

Cu 20

b

1

Cu 21

b

1

Cu 22

d

1

Cu 23

b

1

Cu 24

d

3

Cu 25

c

3

Cu 26

Cc phn t chnh trong mng di ng gm c: a) BTS, BSC, MSC b) BTS, BSC, TRAU, PCU, MSC/VLR, HLR c) BTS, BSC, TRAU, PCU,MSC/VLR, HLR,Truyn dn. d) BTS,BSC,PCU,HLR,MSC/VLR. Giao din gia BTS v BSC c gi l giao din g a) Giao din Ater b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din Atermux Giao din gia MS v BTS c gi l giao din g a) Giao din Um b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din RSL Giao din gia BSC v TC c gi l giao din g a) Giao din Ater b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din Atermux Giao din gia TC v MSC c gi l giao din g a) Giao din Ater b) Giao din Abis c) Giao din A d) Giao din Atermux Mc ch ca vic thu phn tp l g: a) thu c tn hiu tt hn b) tit kim cng sut thu/pht ca BTS c) tit kim cng sut thu/pht ca MS d) Tt c u ng Tc ca knh Haft Rate (Bn tc) l bao nhiu? a. 6,5Kbps b. 10Kbps c. 6,7Kbps d. 13Kbps Tc ca knh Full Rate (Ton tc) l bao nhiu? a. 6,5Kbps b. 10Kbps c. 6,7Kbps d. 13Kbps BTS kt ni trc tip n a) BSC b) TRAU c) PCU d) MSC

b

1

Cu 27

b

1

Cu 28

a

1

Cu 29

d

2

Cu 30

a

2

Cu 31

a

1

Cu 32

a

2

Cu 33

d

2

Cu 34

a

1

Cu 35

BTS kt ni vi BSC c th dng cc loi truyn dn no a) Viba b) Quang c) V tinh d) Tt c u ng Mt trm thu pht sng (BTS) cu hnh 2/2/2 hot ng ch Full Rate, mi sector ch khai ring 1 timeslot (TS) dng cho SDCCH. Cng lc BTS ny c th phc v cho: a) 48 thu bao b) 47 thu bao c) 45 thu bao d) 42 thu bao Trong khung PCM giao din Abis, tn hiu O&M thng c khai bo trn timeslot no? a. 0 b. 16 c. 30 d. 31 Lung vu hi abis 2 c tc dng a. Gip share ti trn lung abis 1 b. C tc dng d phng, khi lung abis 1 b li trm vn pht sng bnh thng. c. a, b u ng d. a, b u sai Mt MS mun thc hin cuc gi th knh u tin MS s s dng l a. RACH b. SDCCH c. TCH d. BCCH Trn khung PCM giao din Abis, vi mt BTS c cu hnh 4/4/4 th s timeslot s dng cho lu lng TCH ca tt c TRX l a. 24 b. 12 c. 36 c. 32 Khi s dng b kt hp Combiner kt ni 2 TRX th cng sut pht ca cc TRX gim bao nhiu dB a. 1 b. 3 c. 1.5 c. 2.5 Tilt l g ? a, L hng ca anten, b, L cao treo anten c, L gc cp/ngng ca anten d, L kch thc ca anten

d

1

Cu 36

d

1

Cu 37

d

1

Cu 38

b

1

Cu 39

a

3

Cu 40

a

3

Cu 41

b

2

Cu 42

c

1

Cu 43

Azimuth l g ? a, L hng ca anten so vi phng Bc b, L cao treo anten c, L gc cp/ngng ca anten d, L kch thc ca anten Viettel s dng bao nhiu tn s trong gii tn GSM900 a) 39 b) 40 c) 41 d) 42 Chc nng chnh ca card thu pht TRX: a) iu ch v gii iu ch cao tn b) iu khin lung truyn dn ti trm c) Lu cu hnh ca trm d) Khng c chc nng no k trn Trm BTS ang s dng bao nhiu cnh bo ngoi: a) 3 b) 5 c) 8 d) 16 Mc ch downtilt anten l a) Tng mc thu b) Tng vng ph c) Gim mc thu d) Gim vng ph Vng ph 1 trm BTS ph thuc vo yu t no sau y a) Bn knh antena. b) Di tn s dng. c) Cng sut pht. d) C ba yu t trn. Chc nng chnh ca TRE a) iu ch v gii iu ch cao tn b) iu khin lung truyn dn ti trm c) Lu cu hnh ca trm d) Khng c chc nng no k trn Chc nng chnh ca khi Duplexer a) Kt ni vi anten v thu pht ng thi b) Ghp/tch cc tn hiu t/ti TRE c) Thc hin thu phn tp d) Tt c cc chc nng trn Mc ch ca vic tng cu hnh trm BTS l a) Tng vng ph b) Tng dung lng phc v c) Tng mc thu d) Tng lu lng

a

1

Cu 44

d

2

Cu 45

a

1

Cu 46

b

1

Cu 47

d

1

Cu 48

d

2

Cu 49

a

2

Cu 50

d

2

Cu 51

b

1

Cu 52

Mc ch vic gim cu hnh trm BTS l a) Gim dung lng b) Tng hiu sut s dng mng c) C 2 u ng d) Khng c cu ng Thng qua NOCpro, chng ta c th gim st c cc li no sau y ca trm BTS: a) Mt in b) Mt lung c) Hng phn cng d) Tt c cc li trn L do phi u ring cho trm a) M rng dung lng trm b) D phng khi s c xy ra khng lm down trm c) Nng cao KPI ca trm d) Tt c mc ch trn

c

1

Cu 53

d

1

Cu 54

b

1

Cu 55

Cnh bo ngoi "Mt in li" (u vi card cnh bo ngoi) BTS Nokia(Alcatel) c nh ngha chn cnh bo s: a) 1 (1) b) 2 (14) c) 6 (11) d) 5 (13) Cnh bo ngoi "Chy my pht" (u vi card cnh bo ngoi) BTS Nokia(Alcatel) c nh ngha chn cnh bo s: a) 6 (14) b) 5 (13) c) 5 (2) d) 2 (13) Cnh bo ngoi "Cn ngun acquy" BTS Nokia(Alcatel) c nh ngha chn cnh bo s: a) 1 (3) b) 3 (9) c) 8 (11) d) 2 (13) a) 1 (2) b) 2 (1) c) 1 (5) d) 3 (6) Cnh bo ngoi "AC Mail Fail" BTS Nokia(Alcatel) c nh ngha chn cnh bo s: a) 1 (2) b) 2 (1) c) 1 (5) d) 3 (6)

d

3

Cu 56

a

3

Cu 57

c

3

Cu 58

b

3

Cu 59

a

3

Cu 60

Nguyn nhn no sau y gy ra mt phn tp thu BTS ? a) Hng 1 port thu trn Duplxer b) Suy hao trn mt tuyn cp RF (Jumper, Feeder, Connector...) c) Hng 1 nten d) Tt c ng Cnh bo ngoi ca trm BTS s dng theo nguyn tc no? a Thng ng b Thng h c Mc in p cao d Mc in p thp Khi thc hin thay i LAC ca trm BTS s nh hng n: a. Ch nh hng n cuc gi b. Ch nh hng n nhn tin c. Khng nh hng n bt c dch v di ng d. nh hng n tt c cc dch v di ng. Thit b dng xc nh li t s sng ng: a. My Bird. b. My Tems. c. My OTDA d. GPS. trm BTS mun i cu hnh trm GSM900 thnh GSM1800 th cn thay i phn cng no? a. Thay card TRE900 sang TRE1800 b. Thay feeder+jumper t 900 sang 1800 c. Thay card Combiner v Duplexer t 900 sang 1800 d. Thay Connector, van thot st t 900 sang 1800 e. Thay card iu khin SUMA/ESMA f. Thay anten t 900 sang 1800 h. a+c+f g. Tt c cc phn cng trn S dng dch v EDGE ngi dng c th: a. Truy cp Internet t MS hoc my tnh b. Thc hin cuc gi hnh nh (Video call) t MS c. Kt ni MS vo mng LAN d. Tt cc u ng n v thi lng gin on thng tin Line*h/ngy l n v tnh cho thi lng gin on thng tin ca mng no: a. Mng di ng b. Mng PSTN c. Mng ADSL d. Mng ADSL v PSTN n v thi lng gin on thng tin BTS*h/ngy l n v tnh cho thi lng gin on thng tin ca mng no: a. Mng di ng b. Mng PSTN c. Mng ADSL d. Mng ADSL v PSTN

d

1

Cu 61

d

1

Cu 62

d

2

Cu 63

a

1

Cu 64

h

3

Cu 65

a

3

Cu 66

d

1

Cu 67

a

1

Cu 68

Theo quy nh s c nghim trng l s c: a. Mt lin lc 05 trm ti cc tnh/TP c s trm trn 100 trm. b. Mt lin lc 03 trm ti cc tnh/TP c s trm 100 trm c. Mt lin lc ti 01 hoc nhiu trm PS