Normen, formules, tabellen - Industrile Ground protective Randaarde H Hoist Heffen J Jog Tippen ... 04-01-03 RES 04-01-07 04-03-01 04-03-02 04-03-06 04-02-01 04-02-02

 • View
  239

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Normen, formules, tabellen - Industrile Ground protective Randaarde H Hoist Heffen J Jog Tippen...

 • Moeller schakelschemaboek 02/05

  Normen, formules, tabellen

  9

  Blz.

  Identificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen 9-2

  Schakelsymbolen Europa Noord-Amerika 9-14

  Schakelschemavoorbeeld conform Noord-Amerikaanse voorschriften 9-27

  Toelatingsinstanties wereldwijd 9-28

  Beproevingsinstanties en beproevingstekens 9-32

  Veiligheidsmaatregelen 9-34

  Overstroombeveiliging van kabels en leidingen 9-43

  Elektrische uitrusting van machines 9-51

  Maatregelen om risico's te verminderen 9-56

  Maatregelen ter beperking van risico's 9 57

  Beschermingsgraden elektrischebedrijfsmiddelen 9-58

  Noord-Amerikaanse klassenindeling voorhulpcontacten 9-68

  Gebruikscategorien voor schakelaars 9-70

  Gebruikscategorien voor vermogensscheiders 9-74

  Nominale motorstromen 9-77

  Kabels 9-81

  Formules 9-90

  Internationaal eenhedensysteem 9-94

  9-1

 • Moeller schakelschemaboek 02/05

  9

  Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen

  Algemeen

  Uitreksels uit DIN-normen met VDE-classificatie zijn weergegeven met toestemming van de DIN Deutsches Institut fr Normung e.V. en het VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informa-tionstechnik e.V. Maatgevend voor het gebruik van de normen zijn de uitgaven daarvan op de laatste uitgiftedatum, die via de VDE-VERLAG GMBH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlijn en Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlijn leverbaar zijn.

  Identificatie conform DIN EN 61346-2:2000-12 (IEC 61346-2:2000)

  Moeller heeft besloten, met een bepaalde over-gangsperiode stapsgewijs de bovengenoemde norm toe te passen.Afwijkend van de tot nu toe gebruikelijke identifi-catie bepaalt nu op de eerste plaats de functie van het betreffende bedrijfsmiddel in de betreffende schakeling de identificatieletter. Daaruit afgeleid resulteert een bepaalde vrijheid voor de keuze van de identificatieletter.Voorbeeld voor een weerstand Normale stroombegrenzer: R Verwarmingsweerstand: E Meetweerstand: B

  Bovendien worden bij Moeller firmaspecifieke bepalingen voor de vertaling van de norm gebruikt, die deels van de norm afwijken. De identificatie van de aansluitklemmen wordt

  niet van rechts leesbaar weergegeven. Een tweede identificatieletter voor de identifi-

  catie van het toepassingsdoel van het bedrijfsmiddel wordt niet aangegeven,bijv.: tijdrelais K1T wordt K1.

  Vermogensautomaten met hoofdfunctie afze-kering worden bovendien met Q gemarkeerd.Deze worden van 1 t/m 10, linksboven begin-nend, doorgenummerd.

  Schakelaars worden met Q gemarkeerd en van 11 tot nn doorgenummerd.Bijv.: K91M wordt Q21.

  Hulprelais blijven K en waarden worden van 1 tot n doorgenummerd.

  De identificatie verschijnt op een daarvoor geschikte positie in de directe omgeving van het schakelsymbool. De identificatie geeft de samen-hang aan tussen het bedrijfsmiddel in de instal-latie en de verschillende installatie documenten (schakelschema's, stuklijsten, stroomschema's, instructies). Voor een eenvoudiger onderhoud kan de identificatie ook geheel of deels op of in de buurt van het bedrijfsmiddel worden aangebracht.

  Aantal bedrijfsmiddelen met vermelding van de bij Moeller toegekende identificatieletter oud nieuw a Tabel, blz. 9-3.

  9-2

 • Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen

  Moeller schakelschemaboek 02/05

  9

  Identificatie oud Voorbeeld voor elektrische bedrijfsmiddelen Identificatie nieuw

  B Meetomvormer T

  C Condensatoren C

  D Geheugeninrichting C

  E Elektrofilter V

  F Bimetaalafschakeling F

  F Drukschakelaar B

  F Zekeringen (fijn-, HH-, signaalzekering) F

  G Frequentieomvormers T

  G Generatoren G

  G Softstarters T

  G UPS G

  H Lampen E

  H Optische- en akoestische signaalgevers P

  H Signaallamp P

  K Hulprelais K

  K Hulprelais K

  K Halfgeleiderbeveiliging T

  K Magneetschakelaar Q

  K Tijdrelais K

  L Smoorspoelen R

  N Scheidingsversterker, omkeerversterker T

  Q Lastscheider Q

  Q Vermogensautomaat voor afzekering Q

  Q Motorbeveiligingsschakelaars Q

  9-3

 • Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen

  Moeller schakelschemaboek 02/05

  9

  Q Sterdriehoekschakelaars Q

  Q Scheidingsschakelaar Q

  R Instelweerstand R

  R Meetweerstand B

  R Verwarmingsweerstand E

  S Bedieningsapparaten S

  S Drukknop S

  S Eindschakelaars B

  T Spanningsomvormers T

  T Stroomomzetters T

  T Transformatoren T

  U Frequentie-omvormers T

  V Dioden R

  V Gelijkrichter T

  V Transistoren K

  Z EMC-filters K

  Z Radioontstorings- en vonkblusinrichtingen F

  Identificatie oud Voorbeeld voor elektrische bedrijfsmiddelen Identificatie nieuw

  9-4

 • Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen

  Moeller schakelschemaboek 02/05

  9

  Apparaatidentificatie in USA en Canada conform NEMA ICS 1-2001, ICS 1.1-1984, ICS 1.3-1986

  Voor het onderscheid tussen apparaten met dezelfde functies kunnen naast de identificatielet-ters uit de volgende tabel drie getallen of letters worden toegevoegd. Bij gebruik van twee of meer identificatieletters wordt normaal gesproken de functie-identificatieletter op de eerste positie geplaatst.

  Voorbeeld:Het hulprelais, die de eerste tipfunctie start, wordt gemarkeerd met 1 JCR. Hier betekent:1 = getalnummerJ = Jog (tippen) functie van het bedrijfsmiddelCR = Control relay (hulprelais) soort bedrijfsmiddel

  9-5

 • Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen

  Moeller schakelschemaboek 02/05

  9

  Apparaat- of functie-identificatieletter conform NEMA ICS 1-2001, ICS 1.1-1984, ICS 1.3-1986

  Identifica-tieletter

  Device or Function Apparaat of functie

  A Accelerating Versnellen

  AM Ammeter Amperemeter

  B Braking Remmen

  C of CAP Capacitor, capacitance Condensator, capaciteit

  CB Circuit-breaker Vermogensautomaten

  CR Control relay Hulprelais, stuurschakelaar

  CT Current transformer Stroomomzetters

  DM Demand meter Verbruiksmeter

  D Diode Diode

  DS of DISC Disconnect switch Scheidingsschakelaar

  DB Dynamic braking Dynamisch remmen

  FA Field accelerating Veldversnelling

  FC Field contacter Veldschakelaar

  FD Field decelerating Veldvertraging

  FL Field-loss Velduitval

  F of FWD Forward Voorwaarts

  FM Frequency meter Frequentiemeter

  FU Fuse (Smelt-)zekering

  GP Ground protective Randaarde

  H Hoist Heffen

  J Jog Tippen

  LS Limit switch Eindschakelaar, eindstandschakelaar

  L Lower Lager, verminderd

  M Main contacter Hoofdschakelaar

  MCR Master control relay Hoofdstuurschakelaar

  MS Master switch Master-schakelaar

  9-6

 • Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen

  Moeller schakelschemaboek 02/05

  9

  OC Overcurrent Overbelastingsstroom

  OL Overload Overbelasting

  P Plugging, potentiometer Potentiometer of Insteekinrichting

  PFM Power factor meter Vermogensfactormeter

  PB Pushbutton Drukknop

  PS Pressure switch Drukschakelaar

  REC Rectifier Gelijkrichter

  R of RES Resistor, resistance Weerstand, resistor

  REV Reverse Terugloop

  RH Rheostat Stelweerstand, rheostaat

  SS Selector switch Keuzeschakelaars

  SCR Silicon controlled rectifier Thyristor

  SV Solenoid valve Magneetventiel

  SC Squirrel cage Kooianker

  S Starting contacter Aanloopschakelaar

  SU Suppressor Blokkering, onderdrukker

  TACH Tachometer generator Tachogenerator

  TB Terminal block, board Klemmenblok, klemmenstrook

  TR Time-delay relay Tijdrelais

  Q Transistor Transistor

  UV Undervoltage Onderspanning

  VM Voltmeter Voltmeter

  WHM Watthour meter Wattuurmeter

  WM Wattmeter Wattmeter

  X Reactor, reactance Smoorspoel, reactantie

  Identifica-tieletter

  Device or Function Apparaat of functie

  9-7

 • Normen, formules, tabellenIdentificatieletters elektrische bedrijfsmiddelen

  Moeller schakelschemaboek 02/05

  9

  Als alternatief voor de apparaatmarkering met identificatieletters (device designation) conform NEMA ICS 1-2001, ICS 1.1-1984, ICS 1.3-1986 is de markering met apparaatklassen (class designa-tion) toelaatbaar. De markering met de class

  designation moet de harmonisatie met interna-tionale normen vergemakkelijken. De hier gebruikte identificatieletters zijn voor een deel aan die in de IEC 61346-1 (1996-03) gerelateerd.

  Apparaatklassen-identificatieletter conform NEMA ICS 19-2002

  Identifica-tieletter

  Apparaat of functie Vertaling

  A Separate Assembly Losse opstelling

  B Induction Machine, Squirrel CageInductiemotorSynchro, General Control Tansformer Control Tansmitter Control Receiver Differential Receiver Differential Transmitter Receiver Torque Receiver Torque TransmitterSynchronous MotorWound-Rotor Induction Motor or Induction Frequency Convertor

  Asynchroonmachine, kooiankerAsynchrone motorDraaimelder, algemeen Stuurtransformator Stuurzender Stuurontvanger Differentiaalontvanger Differentiaalzender Ontvangers Momentontvanger MomentzenderSynchroonmotorInductiemotor met gewikkelde rotor of inductie-frequentie-omvormer

  BT Battery Accu

  C Capacitor Capacitor, General Polarized CapacitorShielded Capacitor

  Condensator Condensator, algemeen Gepoolde condensatorAfgeschermde condensator

  CB Circuit-Breaker (all) Vermogensautomaat (alle)

  9-8

 • Normen, formules, tabellenIdentificatiele