Nwhw week 35 14

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Noordwijkerhouts Weekblad, 26 augustus 2014

Text of Nwhw week 35 14

 • Feestweek De Zilk rond Duinpanfeest n Het einde van de zomer nadert en dat betekent dat de jaarlijkse feestweek in De Zilk weer aanstaande is. Van zater-dag 30 augustus tot en met donderdag 4 september staat de inwoners weer een afwisselend programma van activiteiten en gezelligheid te wachten.

  Vorig jaar stond De Duinpan volle-dig in de steigers, wat zijn invloed had op het programma, maar dit jaar kan de Feestcommissie weer gebruik maken van alle faciliteiten van het gerenoveerde dorpshuis. De maandagavond is zoals van ouds de bingo-avond en op dins-dagmiddag worden de senioren weer vermaakt.

  Maar niet alles is hetzelfde geble-ven. Er is enigszins geschoven met de activiteiten. Zo is de traditionele autopuzzelrit verplaatst naar de zondagmiddag. Daarmee kunnen harde werkers, die doordeweeks geen vrij kunnen krijgen of nemen, zich ook eens bewijzen als grote denkers. Het gevolg is wel dat de trekkerbehendigheidswedstrijd ook verplaatst moest worden en wel naar de dinsdagavond.

  Meer informatie over de verschil-lende programma-onderdelen zijn te vinden in de feestgids die in heel De Zilk huis-aan-huis is verspreid. Het programma is ook te vinden op www.feestcommissiedezilk.nl.

  Oranjevereniging op ziekenbezoekfeest n Ook dit jaar wil de Oran-jevereniging Noordwijkerhout, Noordwijkerhouters die door omstandigheden niet in staat zijn om deel te nemen aan de Oranjefeesten, een attentie be-zorgen.

  In verband met de wet op de pri-vacy is het mogelijk dat wij niet iedereen bereiken omdat wij van officile instanties geen namen en adressen ontvangen.Weet u iemand die beslist niet ver-geten mag worden en die een be-zoekje op prijs zou stellen, geef dan vr woensdag 3 september naam en adres door via info@ovnwh.nl. Een briefje sturen naar het secreta-riaat, Guldemondvaart 18, mag na-tuurlijk ook. Voor meer informatie zie www.ovnwh.nl.

  Voorlezen in biebbieb n Voor kinderen vanaf 4 jaar is er op woensdag 3 september weer voorlezen in de bibliotheek. Het the-ma van deze maand is naar school. Hoe is het om weer naar school te gaan na een lange vakantie? Fijn om iedereen weer te zien? Of misschien heel spannend als je voor het eerst gaat? Er wordt eerst voorgelezen uit boeken waarin dit thema centraal staat. Na het voorlezen kunnen de kinderen knutselen rond het thema. De toegang is gratis.

  Cursus iPad voor beginnersbieb n De Bibliotheek organiseert vanaf maandag 8 september een kennismakingscursus voor de iPad. In workshops van twee uur maken gebruikers kennis met de tablet. De beginnerscursus duurt zes we-ken, iedere workshop is van 9.30 tot 11.30 uur. De kosten bedragen 45,00 voor leden en 55,00 euro voor niet-leden. Meer informatie op www.bi-bliotheekbollenstreek.nl.

  Sollasi zorgt voor piek in woninginbrakenPolitie n In de eerste zeven maanden van dit jaar is het aan-tal woninginbraken en diefstal in Noordwijkerhout met 43 pro-cent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

  In de periode van januari tot en met juli van dit jaar is er 40 keer sprake geweest van woninginbraken en diefstallen uit woningen. Daarvan is het de inbrekers 31 keer gelukt om binnen te komen. Tijdens de an-dere 9 keer bleef het bij een poging. In dezelfde periode vorig jaar is er 28 keer ingebroken, waarvan er 16 pogingen slaagden. Uit de cijfers blijkt verder, dat de toename vooral in mei, juni en juli tot stand is gekomen. In de eerste vier maanden is er 19 keer ingebro-ken, ten opzichte van 2013 was dat vijf keer minder, toen de teller in april op 24 inbraken stond. Opvallend is, dat in de hele Bollen-streek het aantal woninginbraken

  juist fors daalde. In Hillegom is een daling van 34 procent te zien ten op-zichte van de eerste zeven maanden in 2013, in Lisse is dat 33 procent.

  Een verklaring voor de stijging in Noordwijkerhout is het aantal wo-ninginbraken op bungalowpark Sollasi, laat Peter Koot, teamchef van het district Bollenstreek-Noord, in een reactie weten.

  Om de inbraakpiek op het bun-galowpark tegen te gaan is er een werkgroep gevormd, bestaande uit politie, gemeente, brandweer en eigenaren van de woningen. Koot: De werkgroep is aan de slag ge-gaan om de veiligheid en leefbaar-heid op het vakantiepark te onder-zoeken en te verbeteren.

  Mishandeling toegenoMenUit de cijfers blijkt verder, dat ook het aantal mishandelingen tot en met juli van dit jaar is toegenomen. In 2013 werd er 9 negen keer mel-

  ding gemaakt van het geweldsde-lict, in 2014 was dat tot het einde van vorige maand 21 keer. Koot meldt, dat er niet echt een verkla-ring is voor de toename. Hij noemt het de wet van de kleine getallen.

  Een stijging van tien mishande-lingszaken over een periode van zeven maanden, betekent iets meer dan n mishandelingszaak extra per maand ten opzichte van vorig jaar.

  De politie is wel alert op de stijging, laat de teamchef desgevraagd we-ten. We zijn zeker extra alert op dit soort incidenten. Het oppakken van onderzoek op het gebied van mis-handelingen heeft hoge prioriteit.

  Helemaal als deze ook nog vallen onder de noemer huiselijk ge-weld. Het aantal bedreigingen is in de eerste helft van dit jaar wel gedaald: van 12 in 2013 naar 3 in 2014.

  Veel fun met eerste Color Runcolor n De voor het eerst in Noordwijkerhout geor-ganiseerde Color Run is suc-cesvol verlopen. Om 12.00 uur vertrok de eerste groep, vergezeld van wegebbende donderwolken en een fikse regenbui, wat de lopers niet weerhield het parcoursje (van 2 km.) af te leggen. Jong en oud met een grote big smi-le, vertrok nog in het maag-delijk wit, vanaf het VVV kan-toor, om zich vervolgens in de kleuren blauw, roze, geel en groen te laten spuiten. De stemming zat er helemaal in en werd iedereen er vrolijk van. Het werkte zodanig aan-stekelijk, dat nieuwe lopers zich spontaan aanmeldden.

  De volgende drie lopen werden om-lijst door een evenzo vrolijk zonne-tje. De Color Run is overgewaaid uit Amerika en wordt inmiddels in vele landen gelopen onder de noemer van de Happiest run on the Planet. Het nieuwe evenement telde zon 180 vooraf ingeschreven deelne-mers aangevuld met ter plekke en-thousiast geworden lopers. Bij de Color Fun Loop draait het niet om het neerzetten van de beste tijd, maar juist om op een leuke manier met elkaar gezond bezig te zijn. Het motto is dan ook: Be healthy, be happy, be you!. Opas, omas, vaders, moeders, hun (klein) kin-deren, vriendinnen, vrienden; ze staken zich in het wit, om vervol-gens in regenboogkleuren terug te

  keren. Na afloop van iedere ronde kwamen de lopers bijeen, voor de Witte Kerk, waarna zij op de vro-lijke klanken van de DJ vervolgens nog eens een extra laag gekleurd poeder (biologisch afbreekbaar ge-kleurd masmeel) de lucht in lieten gaan, waarna het poeder tenslotte nog een mogelijk klein stukje reste-

  rend wit, te lijf ging. De lopers droe-gen wel een zonnebril om de ogen te beschermen.

  Ook de diverse uitgerukte fotogra-fen kregen de waarschuwing hun cameras goed te bedekken en te beschermen. De straten in het cen-trum lagen er gekleurd bij, totdat

  na afloop, de brandweer die weer schoon spoot. De organisatie was is handen van de NOV en van Noord-wijkerhout in beweging onder lei-ding van Micha Luttic en andere beweegcoaches.

  Zie verder de foto impressie elders in de krant. (THV)

  Enthousiaste deelnemers aan de color run en laten zij zich in geel, roze, groen en blauw poeder onderdompelen. De eerste Color Run in Noordwijkerhout staat op de kaart en is voor herhaling vatbaar! (THV)

  NominatiesPand vanhet Jaar

  Punt bijpromovendus

  beleVers Zorgen Voor bos leeUWenhorst

  26 augustus 2014 JAARGANG 32 NR 35

  nieuws P3 nieuws P10 sport P11

  colUMn n Voettocht naar Santiago P11

  UitgeVeriJ Verhagen bV WWW.NOORDWIJKERHOUTSWEEKBLAD.NL lokaal betrokken en betrouwbaar

  M ed.nlM ed.nl

  Moed om te doneren!

  giro 1107

 • Losplaatsweg 7 2201 CS Noordwijk T: 071-3647100E: info@abscooters.nl W: www.abscooters.nl

  - zowel 25km als 45km uitvoering

  - Rijklaarmaakkosten + kenteken 199,-

  van 3199,- nu voor

  2799,-

  - Deze actie is niet geldig i.c.m. inruil en/of andere acties.

  De nieuwste Vespa Primavera

  Arjan Broekhof Scooters

  openingstijden dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur Ambachtsweg 13 2222 ah Katwijk telefoon 071 - 4033179 baalbergenkatwijk@gmail.com

  Andries Baalbergen is de drijvende kracht achter deze woonwinkel. Hij geeft een nieuwe invulling aan de opgebouwde reputatie van de oudste meubelzaak in Katwijk. In de winkel aan de Ambachtsweg krijgen de meubelen alle ruimte. En u ook. Of juist de volle aandacht wanneer u dat wenst.

  Vertrouwde naam, bekend gezicht!

  KROON oorfauteuil leverbaar in bruin, taupe of antraciet. 429,-

  MOZART zitgroep, italiaans design in soepel rundleer. Met verstelbare rug. 3-zits 1990,-

  JONES relaxfauteuil in kunst-leder zwart of bruin. Set incl. voetenbank 389,-

  OLIVIA zithoek, diverse opstellingen en kleuren mogelijk.Voorbeeld: 3-hoek-2 voor 1.580,-

  INGRID stijlvol lederen bankstel met stevige zit en hoge rug, 3-zitsbank 1.880,- en fauteuil 935,-

  MAUD woonprogramma, massief eiken koffi ebruinDressoir 1.150,-Tv meubel 529,-Vitrinekast 929,-Ook bijpassende salon- en eettafels verkrijgbaar.

 • nieuws dinsdag 26 augustus 2014noordwijkerhouts weekblad 3

  Dikke Banden Wedstrijd: 68ste Ronde van Noordwijkerhoutfietsen n Op woensdag 11 sep-tember zal de 68ste Ronde van Noordwijkerhout worden gere-den en het wordt weer een gega-randeerd spektakel. De inschrijf-avond is op zondag 31 augustus in Caf van der Geest.

  Naast de ronde van de jongelin-gen en beloftes, waar van oudsher altijd zeer hard gereden wordt, is de Dikken Banden Wedstrijd nu onderdeel van het Trimmerscir-cuit Bollenstreek. Dit is een wed