OBAVIJEST ZA STUDENTE - Prirodno-matematički za studente o nacinu...OBAVIJEST ZA STUDENTE NAČIN PODNOŠENJA MOLBE ... Molbe sa mišljenjem Vijeća Odsjeka se dostavljaju ... Ime /ime oca/ prezime /navesti fakultet koji

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • OBAVIJEST ZA STUDENTE

  NAIN PODNOENJA MOLBE

  Molba se predaje Sekretarijatu matinog Odsjeka Prirodno-matematikog fakulteta prema

  priloenoj formi, kako bi bilo mogue u potpunosti sagledati razlog i opravdanost njenog

  podnoenja.

  Molbu, te njenu opravdanost razmatra ef Odsjeka ili Vijee matinog Odsjeka u roku od 7

  dana, koja je u njihovoj nadlenosti i postupaju u skladu sa Pravilima studiranja Fakulteta i

  Zakona o visokom obrazovanju.

  Molbe sa miljenjem Vijea Odsjeka se dostavljaju putem protokola (visoka zgrada, III sprat)

  Studentskoj slubi, a krajnju odluku donosi nadleni prodekan Prirodno-matematikog

  fakulteta.

  Studenti obavezno trebaju priloiti kopiju indeksa, te ovisno o vrsti molbe:

  - Uvjerenje o poloenim ispitima - original - Nastavni plan i program original te sve ostale dokumente koji potkrepljuju molbu

  U prilogu se nalazi obrazac podnoenja molbe koji je potrebno itko ispuniti!

  Sarajevo, 10.01.2012.godine STUDENTSKA SLUBA

 • ______________________________, student _____________________________________

  Ime /ime oca/ prezime /navesti fakultet koji studira/

  Odsjek _________________________, Smjer______________________________________

  Br.indeksa _______________, I Ciklus studija, II Drugi ciklus studija /zaokruiti/

  Redovan, redovan-samofinansirajui, vanredan student /zaokruiti trenutni status/

  Student ____________ godine studija

  VIJEU ODSJEKA ZA ________________________

  PRIRODNO-MATEMATIKOG FAKULTETA

  S A R A J E V O

  Podnosim molbu za regulisanje _____________________________________________

  /tano navesti na ta se molba odnosi, te obrazloiti razloge podnoenja/

  PRILOZI:

  -

  -

  -

  Sarajevo, .......................... Potpis studenta

  __________________________________

  Adresa i mjesto:

  Broj telefona (fiksni i mobilni):

  E-mail:

  Miljenje efa Odsjeka:

  Potpis efa Odsjeka Potpis nadlenog prodekana

  ___________________ _______________________