OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

 • View
  58

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OBINA SLOVENSKA BISTRICA Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica. Celovito urejanje poreja Dravinje Obina Slovenska Bistrica. Danica Sagadin Leskovar, junij 2009. Cilji predstavitve: Predstavitev projekta, s poudarkom na delu projekta v Obini Slovenska Bistrica - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • OBINA SLOVENSKA BISTRICAKolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska BistricaCelovito urejanje poreja Dravinje

  Obina Slovenska BistricaDanica Sagadin Leskovar, junij 2009

 • Cilji predstavitve:

  Predstavitev projekta, s poudarkom na delu projekta v Obini Slovenska Bistrica

  Organizacija vodenja projekta in vloga komunalnega podjetja

 • VKLJUENE OBINE: Hoe Slivnica Majperk Makole Oplotnica Podlehnik Poljane Rae Fram Slov. Bistrica Slov. Konjice Videm Vitanje Zree etaleOskrba s pitno vodoOdvajanje in ienje odpadnih vodaOdlaganje odpadkovPoplavna varnostCELOVITO UREJANJE POREJA DRAVINJE

 • Regijski center za ravnanje z odpadki tajerske regije Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska BistricaPredvidena vrednost celotnega projekta: 14 mio EUR.Predvideno sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada in MOP: 10.597.100,00 EUR.Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Ravnanje s komunalnimi odpadki; prednostne usmeritve Ravnanje s komunalnimi odpadki.

 • Oskrba s pitno vodo v poreju Dravinje Obina Slovenska Bistrica

  Predvidena vrednost celotnega projekta: 8 mio EUR.Predvideno sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada in MOP: 5.971.190,00 EUR.Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja podroje voda; prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo.

 • Celovito urejanje poreja Dravinje izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in ienja odpadne vode Obina Slovenska Bistrica

  Predvidena vrednost celotnega projekta: 11 mio EUR.Predvideno sofinanciranje s strani Kohezijskega sklada in MOP: 8.182.902,09 EUR.Operacijo delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja podroje voda; prednostne usmeritve Odvajanje in ienje komunalnih odpadnih vod.

 • PROGRAMSKI SVETSTROKOVNI SVET

 • UPANJAProjektna skupina za vodo oskrboProjektna skupina za odpadne vodeProjektna skupina za CERO IIKOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o.

 • Pomembni poudarki:

  Projektov izgradnje komunalne infrastrukture brez EU ne bi bili izvedljivi v primerni kvaliteti in dinamiki.

  Za kvalitetno izvedbo projekta je potrebna njegova dobra priprava.

  Za pravilno izvajanje je pomembna dobra in strokovna organizacija ter upravljanje projektnih skupin.

  Za uspenost projekta je nujna aktivna vkljuenost komunalnega podjetja, kot bodoega upravljavca, v vseh fazah projekta.

 • HVALA ZA POZORNOST.