Oblastní nemocnice Náchod a.s. ?· Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie. LP Laboratorní…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Oddlen klinick imunologie a mikrobiologie

  Oblastn nemocnice Nchod a.s. Oddlen klinick imunologie a mikrobiologie

  Purkyova 446, 547 69 Nchod

  LABORATORN PRUKA

  Nzev dokumentu LABORATORN PRUKA OKIM

  Vypracoval Mgr. Martina Plkov

  Kontroloval MUDr. Martin ern

  Schvlil Doc. MUDr. Otakar Kopeck, CSc.

  Interval reviz 1x ron

  Identifikan slo LP Zaazen Laboratorn pruka

  Verze 3.0 Exempl 1

  Poet stran 38 Umstn originlu Dokumentan sk

  Platnost od 14.8.2017 Tisk 11.8.2017

  Plohy

 • Oddlen klinick imunologie a mikrobiologie

  LP Laboratorn pruka OKIM Strana 2 (celkem 38) Verze 3.0 Platnost od: 14.8.2017

  List provedench reviz a zmn Zmna

  . Umstn

  zmny Popis proveden zmny Datum

  innosti Odpovdn osoba

 • Oddlen klinick imunologie a mikrobiologie

  LP Laboratorn pruka OKIM Strana 3 (celkem 38) Verze 3.0 Platnost od: 14.8.2017

  Obsah 1 el ................................................................................................................................................. 5 2 Oblast platnosti ............................................................................................................................... 5 3 Pojmy a zkratky .............................................................................................................................. 5 4 Popis problematiky ......................................................................................................................... 6

  4.1 Identifikace laboratoe, zkladn daje .................................................................................... 6 4.2 Zkladn informace o laboratoi, organizan struktura .......................................................... 6 4.3 Zamen laboratoe ................................................................................................................ 7 4.4 Organizan struktura .............................................................................................................. 8 4.5 Spektrum nabzench slueb ................................................................................................... 8

  4.5.1 Vyeten cizch sttnch pslunk ............................................................................... 8 4.5.2 Vyeten samopltc ...................................................................................................... 9 4.5.3 Vyeten pro veterine .................................................................................................. 9

  4.6 Nepodkroiteln minima ......................................................................................................... 9 4.7 Pjem biologickho materilu k vyeten .............................................................................. 9 4.8 Odbry biologickho materilu k mikrobiologickmu a srologickmu vyeten ................. 9

  4.8.1 Zkladn informace .......................................................................................................... 9 4.8.2 danky, identifikace vzorku .......................................................................................... 9

  4.8.2.1 Identifikace novorozence ....................................................................................... 10 4.8.2.2 Identifikace cizho sttnho pslunka ................................................................. 10 4.8.2.3 Identifikace vzork od zvat ................................................................................. 10

  4.8.3 stn a dodaten poadavky na vyeten .................................................................... 10 4.9 Odbrov systm ................................................................................................................... 10

  4.9.1 Typy pouvanch zkumavek VACUTAINER ............................................................. 11 4.9.2 Pprava na odbr ........................................................................................................... 11 4.9.3 Vyeten moe .............................................................................................................. 11 4.9.4 Krev ............................................................................................................................... 11 4.9.5 Operace se vzorkem, stabilizace materilu.................................................................... 11 4.9.6 Zsady prce se vzorky, bezpenost prce .................................................................... 11

  4.10 Doprava materilu, svoz .................................................................................................... 11 4.10.1 Arel ONN .................................................................................................................... 11 4.10.2 Tern .............................................................................................................................. 12

  4.11 Vdej odbrovho soupravy .............................................................................................. 12 4.12 Preanalytick procesy v laboratoi .................................................................................... 12

  4.12.1 Pjem danek a vzork ............................................................................................... 12 4.13 Kritria pro pijet/odmtnut vzork ................................................................................. 12

  4.13.1 Postup pi odmtnut vzork .......................................................................................... 13 4.13.2 Postup pi nedodanm biologickm materilu .............................................................. 13 4.13.3 Postup pi nepln nebo chybn identifikaci danky .................................................. 13

  4.14 een neshod v rmci pracovi ONN ............................................................................. 13 4.15 Smluvn, spolupracujc a referenn laboratoe ................................................................ 14

  4.15.1 Smluvn laboratoe ........................................................................................................ 14 4.15.2 Vyetovn provdn spolupracujcmi laboratoemi ................................................. 14

  4.16 een stnost .................................................................................................................. 14 4.17 Vdej vsledk a komunikace s laborato........................................................................ 14

  4.17.1 Hlen nlez vznamnch patogen .......................................................................... 14 4.17.2 Formy vdeje vsledk ................................................................................................. 14

  4.17.2.1 Psemn vsledky .................................................................................................. 14 4.17.2.2 Telefonick vsledky............................................................................................. 15 4.17.2.3 Elektronick vsledky ........................................................................................... 15

  4.17.3 Zmny vsledk ............................................................................................................ 15 4.17.4 Archivace vsledk ....................................................................................................... 15

 • Oddlen klinick imunologie a mikrobiologie

  LP Laboratorn pruka OKIM Strana 4 (celkem 38) Verze 3.0 Platnost od: 14.8.2017

  4.17.5 Doba odezvy laboratoe ................................................................................................. 15 4.17.6 Konzultan innost laboratoe ...................................................................................... 15

  4.18 Pouvan analytick systmy ........................................................................................... 16 5 Pehled laboratornch vyeten .................................................................................................... 17

  5.1 Pehled urgentnch vyeten oznaench STATIM ............................................................. 17 5.2 Bakteriologie ......................................................................................................................... 18

  5.2.1 Obecn zsady odbru vzork na bakteriologick vyeten ......................................... 18 5.2.2 Legenda k tabulkm ...................................................................................................... 18

  5.3 Parazitologie .......................................................................................................................... 25 5.3.1 Obecn zsady odbru vzork na parazitologick vyeten ......................................... 25

  5.4 Infekn srologie .................................................................................................................. 26 5.4.1 Odbrov materil, typy pouvanch zkumavek VACUETTE ................................... 26 5.4.2 Borrelia .......................................................................................................................... 26

  5.4.2.1 Borrelia bugdorferi sensu lato - IgM, IgG ............................................................. 26 5.4.2.2 Borrelia - konfirman stanoven (imunoblot - IgG, IgM) .................................... 26

  5.4.3 Cytomegalovirus (CMV) - IgM, IgG ............................................................................ 27 5.4.4 Epstein-Barrov virus (EBV) - EBNA1 IgG, VCA IgG, VCA IgM ............................. 27

  5.4.4.1 EBV heterofiln protiltky ..................................................................................... 27 5.4.5 T