Om bostadsmarknad och boendeekonomi – förväntningar och attityder

Embed Size (px)

Text of Om bostadsmarknad och boendeekonomi – förväntningar och attityder

  • 1. Om bostadsmarknad ochboendeekonomi frvntningar ochattityderIngela Gabrielsson, Privatekonom Nordea2012-10-17

2. Sammanfattning Fler frvntar sig stigande bostadspriser nu jmfrt med frra mtningen som gjordes imars, en kning med fem procentenheter, frn 26 till 31 procent . Andelen som tror psjunkande priser har gtt ner med 6 procentenheter, frn 30 till 24 procent sedan i mars,medan andelen som tror p en ofrndrad prisbild r lika stor, 37 procent. I samtliga delar av landet utom i Smland tror man p kande bostadspriser. De yngre 18-25 r, har srskilt stora frvntningar p priskningar, dr 54 procent tror p stigandepriser jmfrt med 37 procent i denna ldersgrupp i fregende mtning. Mn tror i hgregrad n kvinnor p stigande priser. Andelen som tror p sjunkande borntor har kat med 6 procentenheter samtidigt somandelen som frvntar sig kande borntor ocks har minskat med 6 procentenheter.Denna instllning rder i alla ldrar och regioner. 55-65-ringar r allra mest vertygadeom att borntorna kommer att sjunka, 46 procent tror det jmfrt med 33 procent tidigare. Ungefr lika mnga skulle vlja 3-mnaders bunden rnta ( 24 procent) som en heltbunden rnta ( 25 procent) medan ngot fler skulle vlja en kombination av dessa (27procent) om man skulle vlja sin bornta idag. Svenskarna r vertygade om att andra har lnat fr mycket, dremot r flertalet njdamed sin boendeekonomi. 77 procent anser att det r viktigt att amortera. Stor enighet rder om ungas svrigheter att spara till sin frsta bostad; krav p lge ochstandard kan ocks vara ett hinder. 2 3. 68 procent tror p ofrndrade eller stigande priser De kommande 12 mnaderna tror jag att hus-/lgenhetspriserna kommer att 8%31%kaMinska 37%Vara ofrndradeVet ej De yngre 18-25 r tror i nnu hgre grad ( 54 %) att priserna kommer 24% att g upp. Smlnningar (30%) tror att priserna kommer att g ner. 3 4. Fler tror p stigande bostadspriser nu jmfrt med i marsAndel som tror att hus/lgenhetspriserna kommer att g upp60%54% Andelen som tror p sjunkande priser har gtt ned med 6 % frn 30 % till 24 %50% Andelen som tror p ofrndrade priser ligger kvar p samma niv, runt 37 %40%37%36% 34% 34% 31%31%30% 30%28%29%29% 28% 28%30%27%26% 25%26%23% 23%24%22%22%19% mar-1220%okt-1210% 0% 4 5. Mn tror i hgre grad n kvinnor p stigande priser,medan kvinnor i hgre grad tror p en stabil nivFrvntningar om bostadsmarknadens utveckling de kommande 12 mnaderna. Hus-/lgenhetspriserna kommer att ...Mn40%34% 35%35%35% 31%29%30% 26%25%20% MarsOktober15%10%Kvinnor 6% 5%45% 5% 40%40%37% 0% ka Minska Ofrndrat Vet ej 35%30%30% 28%24%25%21%Mars20% Oktober15%9% 10%10%5%0% kaMinska Ofrndrat Vet ej 5 6. Smlnningar mest pessimistiska om prisutvecklingenFrvntningar om bostadsmarknadens utveckling de kommande 12 mnaderna. Hus-/lgenhetspriserna kommer att ... Mn 34%26% 35%5%Kvinnor28% 21% 40% 10% 18-25 r54%17%19% 10% 26-39 r 31% 24%37% 9% 40-54 r25%26%42%8% 55-65 r27%25%44% 4% Stockholm 38% 15% 40%7%stra mellansverige34% 23% 35%7%Smland & arna 22% 30%42%6% Sydsverige 30% 28%34%7%Vstsverige28% 27% 36% 9%Norra mellansverige 30% 24%38%8% Mellersta & vre Norrland 28%25% 38%9% ka MinskaVara ofrndrade Vet ej6 7. 65 procent tror p sjunkande eller ofrndradebostadsrntor De kommande 12 mnaderna tror jag att bostadsrntorna kommer att 11%24% ka Minska29% Vara ofrndrade Vet ej36%7 8. Fler tror p sjunkande bostadsrntor nu jmfrt med imarsAndel som tror att bostadsrntorna kommer att sjunka 50%47% 45%42%42% 42% 40% 40% 37%35% 35% 35%34%34% 33%33% 33%33% 31%31% 31% 31%30% 30% 29% 28% 27% 25%24%23% 23% 20% Mars 15% 15% Oktober 10%5%0% 8 9. Fokus p frvntningarna har gtt frn stigande till sjunkandeborntor bde hos mn och kvinnorFrvntningar om borntornas utveckling de kommande 12 mnaderna. Bostadsrntorna kommeratt ...Mn45%42%40%37%35%29%29%30%25%25%22% Mars20%Oktober15%9%10%7% 5% Kvinnor 0% 40% ka MinskaOfrndrat Vet ej35%35%31% 30%30%30%25%25% 23%20%Mars14%Oktober15%12%10%5%0% kaMinskaOfrndratVet ej9 10. 55-65-ringarna r mest vertygade om att bostadsrntornakommer att sjunka - en kning frn 33% i mars till 47% i denna mtningFrvntningar om borntornas utveckling de kommande 12 mnaderna. Bostadsrntorna kommer att ...Mn22% 42%29%7% Kvinnor25%31% 30% 14%18-25 r33%24% 26% 17%26-39 r24% 31%32%13%40-54 r24%40% 27% 10%55-65 r16% 47%32%5%Stockholm22%42% 28%8% stra mellansverige25% 34% 28% 14% Smland & arna26%35% 31% 8%Sydsverige 20% 42% 28% 10% Vstsverige24% 34% 28% 13% Norra mellansverige25%31% 36% 9%Mellersta & vre Norrland 26% 29%34%12%ka Minska Vara ofrndrade Vet ej 10 11. Ungefr lika mnga skulle vlja rrlig, bunden eller enkombination av dessa rntorOm du idag skulle ta ett bostadsln (lgga om befintligt eller ta ett helt nytt), vilken typ av rntaskulle du d vlja?3 mnader rrlig rnta24% ( 22 % i mars) 1 r bunden rnta 4% 2 r bunden rnta6% 3 r bunden rnta 8%Andelen som vljerbunden rnta r 25 % ofrndrad frn mars. 4 r bunden rnta 1% 5 r bunden rnta 4% 8 r bunden rnta2%Dela upp lnet p olika rntevillkor27% ( 30 % i mars) Vet ej 23%11 12. IAndra har fr stora ln, f r dock oroliga fr egen del &de flesta menar att det r viktigt att betala av p sina bolnInstmmer eller instmmer inte i fljande pstenden om bostadsekonomi80% 76% 77%75%70%62%60%Instmmer50%44%Instmmer inte40%36%Vet ej/ger inte mitt boende30%27% 20%20%20% 12%13% 12%11%11%10%4% %Mitt hushll har Mnga andraDet r viktigt att Jag r orolig fr Jag tycker det r fr stort ln hushll har fr betala tillbaka min viktigt att betala stora ln bolnet innan jag boendeekonomiav p bolnen gr i pension och inte bara betala rnta 12 13. Stor enighet rder om ungas svrigheter att spara till sinfrsta bostad- krav p lge och standard kan ocks vara ett hinderInstmmer eller instmmer inte i fljande pstenden om bostadsekonomi 80%77% 70% 63% Bostadsmarknadens villkor hindrar mig/mitt hushll frn att byta bostad/kpa 60% bostad/komma in p bostadsmarknaden50%45% Dagens unga som vill komma in p bostadsmarknaden har inte mjlighet att40%spara tillrckligt mycket fr att kunna kpa 35% en bostad30% 21% Dagens unga som vill komma in p bostadsmarknaden har fr hga krav p20% lge och standard 20% 13% 16%10% 10%% InstmmerInstmmer inte Vet ej/ger inte mittboende13 14. Om underskningenUnderskningen genomfrdes av TNS Gallup fr NordeaDatainsamlingen gjordes 616 september 2012Underskningen genomfrdes via intervjuer med TNS online-panel. Svarenviktades i frga om lder, kn och regionTotalt genomfrdes 1 015 intervjuer bland ett representativt urval av personeri ldersgruppen 1865 r. 14