60
Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

BrugsanvisningLæs brugsanvisningenomhyggeligt igennem ogforstå indholdet, inden dubruger maskinen.

Page 2: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116
Page 3: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 1

Brugsanvisning tilFR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA,

FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

INDHOLDSFORTEGNELSE

VIGTIG INFORMATION

Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug af plænetraktoren, så du ved, hvordanden skal anvendes og vedligeholdes.

Hvis det er nødvendigt med anden service end den, der beskrives i denne håndbog, skal dukontakte en autoriseret forhandler, som kan levere reservedele og yde service.

Introduktion ......................................................... 2Kørsel og transport på offentlig vej ................... 2Bugsering ......................................................... 2Brug ................................................................. 2Fremstillingsnummer ........................................ 3

Forklaring af symboler ....................................... 4Sikkerhedsinstruktioner ..................................... 5

Generel brug .................................................... 5Kørsel på skråninger ........................................ 7Børn ................................................................. 8Vedligeholdelse ................................................ 8Transport ........................................................ 10

Præsentation ..................................................... 11Betjeningshåndtagenes placering .................. 11Gasregulering/Choker FR 2111, FR 2111 M .......... 12Koblingspedal FR 2111, FR 2111 M .............. 12Bremsepedal/Parkeringsbremse FR 2111,FR 2111 M ..................................................... 12Gasregulering/Choker FR 2113 MA,FR 2115 MA, FR 2116 MA ............................. 13Gashåndtag FR 2116 MA2 ............................ 13Choker FR 2116 MA2 .................................... 13Hastighedsregulering FR 2113 MA,FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2 .... 14Parkeringsbremse FR 2113 MA,FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2 .... 14Klippeaggregat ............................................... 15Løftehåndtag til klippeaggregatet ................... 15Håndtag til indstilling af klippehøjde ............... 16Sæde ............................................................. 16Tankning ......................................................... 16

Drift ..................................................................... 17Inden start ...................................................... 17Start af motoren ............................................. 17Start af maskinen med svagt batteri .............. 20Drift af plænetraktoren ................................... 21Klippetips ....................................................... 22Start på bakke ved manuel gearkasse ........... 23Standsning af motoren ................................... 23

Vedligeholdelse ................................................. 24Vedligeholdelsesskema.................................. 24Rengøring ...................................................... 25Afmontering af plænetraktorens kapper ......... 26Kontrol af lyddæmper ..................................... 27Kontrol og justering af styrekabler .................. 28Kontrol af bremse FR 2111, FR 2111 M ........ 29Justering af bremse FR 2111, FR 2111 M ..... 29Kontrol og justering af parkeringsbremseFR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2 ... 29

Justering af gaskabel, FR 2111, FR 2111 M,FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA ...... 30Kontrol og justering af gaskablet FR 2116 MA2 ... 30Kontrol og justering af chokerkabel, FR 2116 MA2 ... 31Udskiftning af brændstoffilter ......................... 31Udskiftning af luftfilter ..................................... 32Kontrol af brændstofpumpens luftfilter,FR 2116 MA2 ................................................. 33Kontrol af batteriets syreniveau ...................... 34Tændingssystem............................................ 34Kontrol af sikkerhedssystem FR 2111, FR 2111 M .. 35Kontrol af sikkerhedssystem FR 2113 MA,FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2 .... 36Hovedsikring .................................................. 37Kontrol af dæktryk .......................................... 37Kontrol af motorens køleluftindtag.................. 37Kontrol og justering af klippeaggregatets ...........jordtryk FR 2113 MA, FR 2115 MA,FR 2116MA, FR 2116 MA2 ............................ 38Kontrol af klippeaggregatets parallelitet ......... 38Justering af klippeaggregatets parallelitetFR 2111 ......................................................... 39Justering af klippeaggregatets parallelitetFR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA,FR 2116 MA, FR 2116 MA2 ........................... 39Afmontering af findelingsdæksel, Combi 103, 112... 40Afmontering af findelingsdæksel .................... 40Serviceposition for klippeaggregat ................. 41Kontrol af knive .............................................. 44

Smøring.............................................................. 45Kontrol af motorens olieniveau ....................... 45Skift af motorolie ............................................ 45Udskiftning af oliefilter, FR 2116 MA2 ............ 46Kontrol af transmissionens olieniveauFR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2 ... 46Smøring af remstrammer ............................... 47Generel smøring ............................................ 47Smøring af forhjulslejer .................................. 47

Fejlsøgningsskema ........................................... 48Opbevaring ........................................................ 49

Vinteropbevaring ............................................ 49Beskyttelse ..................................................... 49Service ........................................................... 49

Tekniske data ..................................................... 50EF-overensstemmelseserklæring .................... 54Serviceplan ........................................................ 55Servicejournal ................................................... 56

Page 4: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

2– Dansk

Kære kunde!

Tak, fordi du valgte en Front Rider. Front Rider er konstrueret efter et enestående koncept medfrontmonteret klippeaggregat og patenteret baghjulsstyring. Maskinen er bygget med henblik på højesteeffektivitet på selv små og trange plæner. Alle betjeningshåndtag og den hydrostatiske transmission, sombetjenes med pedaler (visse modeller), bidrager også til maskinens ydeevne.

Denne brugsanvisning er et værdifuldt dokument. Ved at følge brugsanvisningen (brug, service,vedligeholdelse osv.) kan du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda forøge dens værdi vedvideresalg.

Når du sælger din maskine, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer.

Kørsel og transport på offentlig vej

Kontrollér gældende færdselsregler inden kørsel og transport på offentlig vej. Ved eventuel transport skal dualtid anvende godkendt fastspændingsudstyr og sørge for, at maskinen er godt fastspændt.

Bugsering

Din maskine er forsynet med hydrostat, og du bør kun i nødstilfælde bugsere maskinen over meget kortestrækninger og ved lav hastighed, da der ellers er risiko for at beskadige hydrostaten.

Brug

Denne maskine er udelukkende konstrueret til at klippe græs på græsplæner og andre udendørs og fladejordarealer uden forhindringer såsom sten, stubbe o.lign. Maskinen kan også anvendes til andre formål, hvisden forsynes med specialtilbehør, som er leveret af producenten, og som leveres sammen med enbrugsanvisning. Enhver anden anvendelse er forkert. Producentens anvisninger vedrørende drift,vedligeholdelse og reparation skal altid følges nøje.

Maskinen må kun håndteres, vedligeholdes og repareres af personer, som har kendskab til maskinenssærlige egenskaber og kender sikkerhedsinstruktionerne.

Ulykkesforebyggende bestemmelser, andre generelle sikkerhedsbestemmelser og arbejdsmiljøregler samtfærdselsloven skal altid overholdes.

Hvis der egenhændigt foretages ændringer af maskinens konstruktion, kan det medføre, at producentenfritages for ansvar ved eventuelle tings- eller personskader, som kan opstå som følge af ændringerne.

INTRODUKTION

Page 5: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 3

INTRODUKTION

God service

Jonsereds produkter sælges over hele verden og kun af autoriserede forhandlere. På denne måde sikresdet, at du som kunde får den optimale support og service. Inden produktet blev leveret, har forhandlereneksempelvis kontrolleret og justeret det.

Hvis du får brug for reservedele eller support i forbindelse med service, garanti osv., kan du henvende dig til:

Denne brugsanvisning hører til maskinenmed fremstillingsnummer:

Fremstillingsnummer

Maskinens fremstillingsnummer fremgår af et trykt skilt, som er fastgjort forrest til venstre under sædet.På skiltet angives følgende oplysninger oppefra:

• Maskinens typebetegnelse

• Producentens typenummer

• Maskinens fremstillingsnummer

Oplys typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling.

Motorens fremstillingsnummer er præget på et skilt, som er nittet fast på ventilatorkappen. Skiltet angiver:

• Model

• Type

• Kode

Oplys disse ved reservedelsbestilling.

På maskiner med hydrostat er transmissionens fremstillingsnummer angivet på et stregkodemærkat, somsidder foran venstre huset til venstre drivaksel:

• Typebetegnelsen er angivet over stregkoden og begynder med bogstavet ”K”.

• Fremstillingsnummeret er angivet over stregkoden og begynder med ”s/n”.

• Producentens typenummer er angivet under stregkoden og begynder med ”s/n”.

Oplys typebetegnelse og fremstillingsnummer ved reservedelsbestilling.

Motor Transmission

Page 6: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

4– Dansk

NR

Følgende symboler findes på plænetraktoren og i brugsanvisningen.Sæt dig grundigt ind i dem, så du ved, hvad de betyder.

Læs brugsanvisningen.

Bak Neutral Hurtigt Langsomt Sluk motoren Batteri Choker Brændstof

Olieniveau Klippehøjde Tilbage Fremad Tænding Hydrostatisk frihjul

Anvend aldrig plænetraktoren,hvis der er personer i nærheden,

især børn eller husdyr

Tag aldrig passagerer medpå plænetraktoren eller

på et redskab

StartinstruktionLæs brugsanvisningenKontrollér motorens olieniveauKontrollér hydrostatens olieniveauLøft klippeaggregatetSæt gearskifter/hydrostatpedaler ineutral positionBremsBrug choker, hvis motoren er koldStart motorenLøsn parkeringsbremsen indenkørsel

Kør meget langsomtuden klippeaggregat

Stik aldrig en hånd eller enfod ind under kappen,

når motoren kører

Hastighedsreguleringspedal fremad

Neutral position

Hastighedsreguleringspedal tilbage

Sluk motoren, og fjerntændrørskablet inden reparationeller vedligeholdelse

CE-mærkningAdvarsel!Roterende knive

Advarsel! Risiko for atplænetraktoren vælter

Kør aldrig på tværs af enskråning

Støjemission tilomgivelserne i henhold tilEF-direktiv. Maskinensemission fremgår af kapitletTEKNISKE DATA og af etmærkat.

Anvend høreværn Kobling ind Kobling ud Parkeringsbremse Bremse Kobling Advarsel

FORKLARING AF SYMBOLER

Page 7: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 5

8010-047

6003-002

8010-052

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

SikkerhedsinstruktionerDisse instruktioner tjener til din sikkerhed. Læs dem omhyggeligt.

Generel brug

• Læs alle instruktioner i denne brugsanvisning ogpå maskinen, inden du starter den. Du skal sikredig, at du forstår dem, og derefter følge dem.

• Sæt dig ind i, hvordan du bruger maskinen ogbetjeningshåndtagene på en sikker måde, oglær, hvordan man bremser hurtigt. Du skal ogsålære sikkerhedsmærkaterne at kende.

• Kun voksne personer, som er fortrolige medmaskinen, må bruge den.

• Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden afmaskinen, når du starter motoren, kobler drevetind eller kører.

• Sørg for, at både dyr og mennesker befinder sigpå sikker afstand af maskinen.

• Stands maskinen, hvis der kommer nogen ind iarbejdsområdet.

• Ryd området for genstande som sten, legetøj,grene osv., der kan blive fanget af knivene ogblive slynget væk.

• Vær opmærksom på udkastet, og ret det ikkemod nogen.

• Stands motoren, og sørg for, at motoren ikkekan starte utilsigtet ved en fejl, inden du renserklippeaggregatet eller udløbsrenden.

• Husk, at føreren er ansvarlig for risici ellerulykker.

• Medtag aldrig passagerer. Maskinen er kunberegnet til én person.

• Se altid ned og tilbage før og under bakning.Vær opmærksom på både store og småforhindringer.

• Sæt farten ned, inden du drejer.

• Frakobl knivene, når du ikke klipper.

ADVARSEL!Denne maskine kan klippe hænder og fødder af og slynge genstande væk.Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke følges, kan det medføre alvorlige personskader.

ADVARSEL!Det indsatte symbol betyder, at vigtige sikkerhedsinstruktioner skal påpeges. Detgælder din sikkerhed.

Medtag aldrig passagerer.

Læs brugsanvisningen, inden du starter maskinen.

Fjern alle genstande fra området inden klipningen.

Page 8: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

6– Dansk

6003-006

8011-292

• Vær forsigtig, når du runder faste genstande, såknivene ikke rammer dem. Kør aldrig hen overfremmedlegemer.

• Brug kun maskinen i dagslys eller under andregode belysningsforhold. Hold maskinen påsikker afstand af huller og andre ujævnheder ijorden. Vær opmærksom på andre tænkeligerisici.

• Anvend aldrig maskinen, hvis du er træt, hardrukket alkohol eller indtaget stoffer, eller hvisdu tager medicin, som kan påvirke dit syn, dindømmekraft eller din koordinationsevne.

• Hold øje med trafikken, når du arbejder inærheden af en vej eller krydser den.

• Lad aldrig maskinen være uden opsyn, nårmotoren er i gang. Frakobl altid knivene, trækparkeringsbremsen, stands motoren, og træknøglen ud, inden du forlader maskinen.

• Lad aldrig børn eller personer, som ikke erinstrueret i håndtering af maskinen, bruge ellervedligeholde den. Brugerens alder kan værereguleret af lokale regler.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL!Udstødningsgasserne framaskinens motor, inklusive vissestoffer deri, samt vissemaskinkomponenter indeholdereller udskiller kemikalier, somanses for at værekræftfremkaldende eller medførefosterskader og andrereproduktive defekter. Motorenafgiver kulilte, som er enfarveløs, giftig gas. Brug ikkemaskinen i lukkede rum.

ADVARSEL!Ved anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr.Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men mindskereffekten af en skade ved en ulykke. Kontakt din forhandler for at få hjælp til valg afudstyr.

• Sørg altid for at have en førstehjælpskasse vedhånden, når du anvender maskinen.

• Brug aldrig maskinen barfodet. Brug altidbeskyttelsessko eller -støvler, helst medstålsnuder.

• Bær godkendte beskyttelsesbriller ellerheldækkende visir ved montering og kørsel.

• Bær aldrig løstsiddende tøj, som kan hænge fasti bevægelige dele.

• Brug høreværn for at minimere risikoen forhøreskader.

Hold børn væk fra arbejdsområdet.

Personligt beskyttelsesudstyr.

Page 9: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 7

8010-054

6003-004

Vær særlig forsigtig ved kørsel på skråninger

Klip skråninger opad og nedad, ikke på tværs

Kørsel på skråninger

Kørsel på skråninger er en af de operationer, hvorder er størst risiko for, at føreren misterherredømmet, eller maskinen vælter, hvilket kanmedføre alvorlige personskader eller dødsfald. Alleskråninger kræver ekstra forsigtighed. Lad væremed at klippe skråningen, hvis du ikke kan bakkeop ad den, eller hvis du føler dig usikker.

Sådan gør du:

• Fjern alle forhindringer såsom sten, grene osv.

• Klip opad og nedad, ikke på tværs

• Brug aldrig maskinen i terræn, som skrånermere end 15 grader.

• Undgå at starte eller standse på en skråning.Hvis dækkene begynder at glide, skal dufrakoble knivene og køre langsomt ned adskråningen.

• Kør altid jævnt og langsomt på skråninger.

• Foretag ingen pludselige ændringer af hastighedeller retning.

• Undgå unødvendige sving på skråninger, ogsving om nødvendigt svinge langsomt oggradvist nedad, hvis det er muligt.

• Hold øje med og undgå at køre over furer,fordybninger og forhøjninger. Maskinen vælterlettere i ujævnt terræn. Højt græs kan skjuleforhindringer.

• Kør langsomt. Anvend små ratudslag. Vælg etlavt gear, så det ikke er nødvendigt at standseog skifte gear. Maskinen motorbremser desudenbedre i lavt gear.

• Vær særlig forsigtig, hvis der er monteretekstraudstyr, som kan ændre maskinensstabilitet.

• Klip ikke i nærheden af kanter, grøfter ellerbakker. Maskinen kan pludselig vælte, hvis ethjul kommer ud over kanten af et hul eller engrøft, eller hvis en kant giver efter.

• Klip aldrig vådt græs. Det er glat, og dækkenekan miste grebet, så maskinen glider.

• Forsøg ikke at stabilisere maskinen ved at sættefoden ned på jorden.

• Ved rengøring af undervognen må maskinenaldrig placeres i nærheden af en kant eller engrøft.

• Følg producentens anbefalinger om hjulvægteeller modvægte for at øge stabiliteten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Page 10: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

8– Dansk

8010-057

8010-058

Børn

• Der kan ske alvorlige ulykker, hvis man ikke eropmærksom på børn i nærheden af maskinen.Børn tiltrækkes ofte af maskinen ogklippearbejdet. Gå aldrig ud fra, at et barn bliversamme sted, hvor du sidst så det.

• Hold børn væk fra arbejdsområdet og undernøje opsyn af en anden voksen.

• Vær på vagt, og stop maskinen, hvis derkommer børn ind i arbejdsområdet.

• Se bagud og nedad efter små børn før og underbakning.

• Lad aldrig børn køre med. De kan falde af ogkomme alvorligt til skade eller forhindre risikofristyring af maskinen.

• Lad aldrig børn styre maskinen.

• Vær særlig forsigtig i nærheden af hjørner,buske, træer eller andre genstande, derhæmmer udsynet.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Lad aldrig børn styre maskinen

Påfyld aldrig brændstof indendørs

Vedligeholdelse

• Stands motoren. Sørg for at sikre mod start vedat fjerne tændrørskablet fra tændrøret eller tagetændingsnøglen ud, inden du foretagerjusteringer eller foretager vedligeholdelse.

• Påfyld aldrig brændstof indendørs.

• Benzin og benzindampe er giftige og megetbrandfarlige. Vær særlig forsigtig ved håndteringaf benzin, da uforsigtig håndtering kan resulterei personskader eller brand.

• Opbevar kun brændstoffet i beholdere, som ergodkendt til dette formål.

• Tag aldrig brændstofdækslet af, og påfyld ikkebenzin, mens motoren kører.

• Lad motoren køle af, inden du påfylderbrændstof. Rygning er forbudt. Påfyld aldrigbenzin i nærheden af gnister eller åben ild.

• Bemærk risikoen for miljøskader ved håndteringaf olie, brændstof og batteri. Overhold altid degældende bestemmelser om affaldshåndtering.

• Elektriske stød kan medføre skade. Undgå atberøre tændkablet, når motoren kører. Undlad atafprøve tændingssystemet med fingrene.

Page 11: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 9

ADVARSEL!Motoren, udstødningssystemetog hydrauliksystemets dele blivermeget varme under drift. Risikofor forbrændinger vedberøring.

ADVARSEL!Batteriet indeholder bly ogblyforbindelser – kemikalier, somanses for at værekræftfremkaldende ogmedføre fosterskader eller andrereproduktive defekter. Vaskhænderne efter berøring afbatteriet.

8009-242

• Hvis brændstofsystemet er blevet utæt, måmotoren ikke startes, før denne lækage erudbedret.

• Maskinen og brændstoffet skal opbevares på ensådan måde, at der ikke er risiko for, atlækkende brændstof eller brændstofdampe kanforårsage skader.

• Kontrollér altid brændstofniveauet inden brug,og sørg for, at der plads til, at brændstoffet kanudvide sig. Ellers kan varme fra motoren ogsolen få brændstoffet til at udvide sig, så detløber over.

• Undgå overfyldning. Tør benzinen op, hvis duspilder noget på maskinen, og vent med atstarte motoren, indtil benzinen er fordampet.Hvis du har spildt benzin på tøjet, skal du skiftetøj.

• Lad maskinen køle af, inden du udfører arbejde imotorrummet.

• Vær meget forsigtig ved håndtering afbatterisyre. Syre på huden kan give alvorligeætsninger. Skyl straks med vand, hvis du spildersyre på huden.

• Syre i øjnene kan medføre blindhed – søg strakslæge.

• Vær forsigtig ved vedligeholdelse af batteriet.Batteriet udvikler eksplosive gasser. Foretagaldrig vedligeholdelse af batteriet, mens duryger eller befinder dig i nærheden af åben ildeller gnister. Batteriet kan i så fald eksplodere oggive alvorlige personskader.

• Sørg for, at bolte og møtrikker er ordentligtspændte, og at udstyret er i god stand.

• Modificer aldrig sikkerhedsanordningerne.Kontrollér regelmæssigt, at de fungerer.Maskinen må ikke anvendes med defekte ellerafmonterede beskyttelsesafskærmninger,beskyttelseshjelme, sikkerhedskontakter ellerandre beskyttelsesanordninger.

• Foretag ikke ændringer af regulatorindstillingen,og lad ikke motoren køre ved for højeomdrejninger. Hvis du lader motoren køre medfor højt omdrejningstal, kan det medføremaskinskader.

• Vær opmærksom på faren for at komme tilskade på grund af bevægelige eller varme dele,hvis motoren startes med åben motorhjelm ellerafmonteret beskyttelsesafdækning.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Ryg ikke under vedligeholdelsesarbejdet

Page 12: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

10– Dansk

8009-467

8010-061

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

• Brug aldrig maskinen indendørs eller i lokaleruden ventilation. Udstødningsgasserneindeholder kulilte, som er en lugtfri, giftig oglivsfarlig gas.

• Stop og kontrollér udstyret, hvis du påkører etfremmedlegeme. Reparer om nødvendigtmaskinen, inden du starter.

• Foretag aldrig justeringer, mens motoren kører.

• Maskinen er kun afprøvet og godkendt med detudstyr, som producenten har leveret elleranbefalet.

• Knivene er skarpe og kan give snitsår. Viklknivene ind, eller anvend beskyttelseshandsker,når du håndterer dem.

• Kontrollér regelmæssigt parkeringsbremsensfunktion. Juster, og vedligehold efter behov.

• Findelingsaggregatet skal kun anvendes, hvisder ønskes klipning af bedre kvalitet og påkendte områder.

• Nedsæt brandrisikoen ved at holde maskinenren for græs, løv og andet materiale, som sættersig fast på den. Lad maskinen køle af, inden densættes ind i opbevaringsrummet.

Transport

• Maskinen er tung og kan medføre alvorligeknusningsskader. Vær ekstra forsigtig, når denlæsses af eller på en bil eller en anhænger.

• Anvend en godkendt anhænger til attransportere maskinen. Aktivérparkeringsbremsen, og spænd maskinen fastmed godkendt fastspændingsudstyr, f.eks.spændebånd, kæder eller reb, under transport.

• Undersøg og følg lokale færdselsregler indentransport af eller kørsel med maskinen påoffentlige veje.

VIGTIG INFORMATION

Parkeringsbremsen er ikke tilstrækkelig tilfastlåsning af maskinen ved transport.Sørg for at spænde maskinen forsvarligtfast på transportvognen. Bak maskinen oppå transportvognen for at forhindre, at dentipper over.

Rengør regelmæssigt maskinen for græs,løv og andet snavs

Lad aldrig maskinen køre i et lukket rum

Page 13: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 11

6021-020

6021-011

8009-243

PRÆSENTATION

Præsentation

Tillykke med dit valg af et fortræffeligt kvalitetsprodukt.

I denne brugsanvisning beskrives seks modeller,som er forsynet med motorer fra Briggs & Stratton.

FR 2111, FR 2111 M er forsynet med en gearkasse af”inline-typen” med fem fremadgående gear og etbakgear.

På FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA ogFR 2116 MA2 sker kraftoverførslen med enhydrostatisk gearkasse med trinløshastighedsregulering.

FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA,FR 2116 MA2 er forsynet med et Combi-aggregat

Betjeningshåndtagenes placering

1. Tændingslås

2. Gasregulering/Choker

3. Choker, FR 2116 MA2

4. Indstilling af klippehøjde

5. Løftehåndtag, klippeaggregat

6. Hastighedsregulering til bakning, FR 2113 MA,FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

7. Hastighedsregulering til fremadkørsel, FR 2113 MA,FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2Parkeringsbremse, FR 2111, FR 2111 M

8. Parkeringsbremse, FR 2113 MA, FR 2115 MA,FR 2116 MA, FR 2116 MA2Koblingspedal, FR 2111, FR 2111 M

9. Spærreknap til parkeringsbremsevenstre side på FR 2113 MA, FR 2115 MA,FR 2116 MA, FR 2116 MA2højre side på FR 2111, FR 2111 M

10. Indstilling af sæde

11. Brændstoftankens dæksel

12. Hjelmlås (under sæde)

13. Håndtag til frakobling af drev, FR 2113 MA,FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

14. Gearhåndtag, FR 2111, FR 2111 M

Page 14: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

12– Dansk

8009-246

6004-005

6004-006

PRÆSENTATION FR 2111, FR 2111 M

Gasregulering og choker

Med gasreguleringen reguleres motorensomdrejningstal og dermed også knivenesrotationshastighed.

Reguleringen anvendes også til at aktiverechokeren. Ved aktivering af chokeren tilføresmotoren en federe brændstof-/luftblanding, hvilkethjælper ved koldstarter.

Koblingspedal

Koblingspedalen frakobler motoren og standserfremdriften.Knivenes drift påvirkes ikke af koblingspedalen.

Bremsepedal/Parkeringsbremse

Bremsepedalen aktiverer en skivebremse, som erplaceret på gearkassen og bremser drivhjulet.Ved nedbremsning opnås den bedste bremseeffektved samtidig at træde koblingspedalen ned.

Bremsepedalen fungerer også somparkeringsbremse, hvis spærreknappen trykkes ind,mens pedalen er trådt ned.

Page 15: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 13

8009-247

FR 2116 MA2 6017-127

PRÆSENTATION FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Gasregulering og choker

Med gasreguleringen reguleres motorensomdrejningstal og dermed også knivenesrotationshastighed.

Reguleringen anvendes også til at aktiverechokeren. Ved aktivering af chokeren tilføresmotoren en federe brændstof-/luftblanding, hvilkethjælper ved koldstarter.

Gashåndtag, FR 2116 MA2

Med gashåndtaget reguleres motorensomdrejningstal og dermed også knivenesrotationshastighed.

Håndtaget føres fremad resp. bagud for at øge ellerreducere motorens omdrejningstal.

Undgå tomgangskørsel i længere tid, da dette giverrisiko for belægninger på tændrøret.

FR 2116 MA2 6017-128

Choker, FR 2116 MA2

Chokeren anvendes ved koldstart for at givemotoren en federe brændstofblanding.

Ved koldstart føres chokeren tilbage til slutposi-tionen.

Page 16: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

14– Dansk

6021-007

6004-006H

Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen aktiveres på følgende måde:

1. Tryk bremsepedalen ned.

2. Tryk spærreknappen på ratstammen ind.

3. Slip parkeringsbremsepedalen, mens knappenholdes inde.

Parkeringsbremsens spærring kobles automatiskud, når parkeringsbremsepedalen trykkes ned.

Hastighedsregulering

Maskinens hastighed reguleres trinløst med topedaler. Ved fremadkørsel anvendes pedal (1) ogved bakning pedal (2).

ADVARSEL!Sørg for, at ingen grene kanberøre pedalerne ved klipningunder buske.Risiko for uønskede manøvrer.

PRÆSENTATION FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Page 17: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 15

8009-249

8009-250

6021-008

8009-260

PRÆSENTATION

Løftehåndtag til klippeaggregatet

Løftehåndtaget anvendes til at sætteklippeaggregatet i transport- eller klippeposition.

Hvis håndtaget trækkes tilbage, løftes aggregatet,og knivene holder automatisk op med at rotere(transportstilling).

Hvis spærreknappen trykkes ind, og håndtagetskubbes fremad, sænkes aggregatet, og knivenebegynder automatisk at rotere (klippeposition).

Håndtaget kan også anvendes til at regulereklippehøjden midlertidigt ved f.eks. en mindreforhøjning på græsplænen.

Klippeaggregat

FR 2111 har et klippeaggregat med 3 knive ogbagudkast, hvilket vil sige, at det afklippede græskastes ud bag klippeaggregatet.

FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA,FR 2116 MA, FR 2116 MA2 er forsynet med etCombi-aggregat med 3 knive, der kan omstilles frafindelingsfunktion til bagudkast ved at fjernefindelingsdækslet.

Løftning af klippeaggregatet (transportposition)

Sænkning af klippeaggregatet (klippeposition)

Page 18: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

16– Dansk

8009-251

6004-014

8009-252

PRÆSENTATION

Håndtag til indstilling af klippehøjde

Med håndtaget kan klippehøjden indstilles i9 forskellige positioner.

Aggregat med bagudkast, 40-90 mm,Combi-aggregat, (1 3/4" - 3 3/4")

Sæde

Sædet er forsynet med et hængsel i forkanten ogkan fældes fremad.

Sædet kan også justeres i længden.

Løsn skruerne under sædet, og juster det frem ellertilbage til den ønskede position.Lås derefter instillingen fast med skruerne.

ADVARSEL!Benzin er meget brandfarligt.Vær forsigtig og tankudendørs (sesikkerhedsinstruktionerne).

Tankning

Der skal som minimum anvendes 85 oktan blyfribenzin (ikke olieblandet) til motoren. Miljøvenligalkylatbenzin kan med fordel anvendes.

Anvend ikke benzin, der indeholder metanol. Fyldikke tanken helt op, men efterlad mindst 2,5 cm(1"), så benzinen har mulighed for at udvide sig.

Page 19: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 17

1

2

N

8009-249

6007-002H

8009-253

8009-430

DRIFT

VIGTIG INFORMATIONLuftindsugningsgitteret i motorhjelmenbag førersædet må ikke blokeres af f.eks.tøj, løv, græs eller snavs.

Motorens afkøling forringes. Risiko foralvorlige motorskader.

Start af motoren

1. Løft klippeaggregatet ved at trække håndtagettilbage til spærreposition (transportposition).

2. Parkeringsbremsen indjusteres. Det gøres påfølgende måde:

• Tryk parkeringsbremsepedalen (1) ned.

• Tryk spærreknappen på ratstammen (2) ind.

• Slip parkeringsbremsepedalen, mensknappen holdes inde.

Parkeringsbremsens spærring koblesautomatisk ud, når parkeringsbremsepedalentrykkes ned.

FR 2111, FR 2111 M har bremsepedal ogspærreknap på højre side.

3. For FR 2111, FR 2111 MSæt gearskifteren i position ”N” (frigear).

Inden start

• Læs sikkerhedsinstruktionerne og oplysningerneom betjeningshåndtagenes placering og funktioninden start.

• Udfør daglig vedligeholdelse inden start(se vedligeholdelsesskemaet).Juster sædet i den ønskede position.

VIGTIG INFORMATION

Tryk ikke bakpærreknappen på håndtagetned ved valg af neutral position. I modsatfald aktiveres startspærrefunktionen.

Page 20: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

18– Dansk

1 2

3

1 2

3

8009-254

8009-255

DRIFT

Ved kold motor:4. Sæt gasreguleringen i position 3

(chokerposition). I denne position tilføresmotoren en federe blanding, hvilket gør motorenlettere at starte.

For at nå frem til chokerpositionen ska du føregasreguleringen ud til siden (modtændingsnøglen).

Ved varm motor:5. Sæt gasreguleringen midt imellem position 1

og 2.

FR 2116 MA2 6017-241

FR 2116 MA2, gashåndtaget føres tilmidterpositionen.

FR 2116 MA2, er motoren kold, skal chokerenføres tilbage til slutpositionen.

FR 2116 MA2 6017-242

Page 21: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 19

STOP START

8009-257

STOP START

8009-256

DRIFT

ADVARSEL!Lad aldrig motoren køreindendørs i lukkede eller dårligtudluftede rum. Motorensudstødningsgasser indeholdergiftig kulilte.

7. Lad tændingsnøglen vende tilbage til neutralposition, når motoren er startet.

FR 2116 MA2Gashåndtaget skubbes gradvist, når motorener startet.

VIGTIG INFORMATION

Lad ikke startmotoren køre længere endca. 15 sekunder ad gangen. Vent ca. 1sekund inden næste startforsøg, hvismotoren ikke starter.

6. Drej tændingsnøglen til startposition.

FR 2116 MA2 6017-245

8. Før gasreguleringen til det ønskedemotoromdrejningstal. Ved klipning 3/4 til fuldgas.

Page 22: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

20– Dansk

DRIFT

8011-642Tilslutning af startkabler

ADVARSEL!Blybatterier udvikler eksplosivegasser. Beskyt derfor batterietmod gnister, flammer og rygendegenstande. Bær altid øjenværn,når du opholder dig i nærheden afbatterierne.

Start af maskinen med svagt batteri

Hvis der ikke er tilstrækkelig strøm på batteriet til atstarte motoren, skal det genoplades.

Hvis du bruger ”startkabler” til nødstart, skal dufølge denne fremgangsmåde:

VIGTIGE OPLYSNINGER!

Plæneklipperen er udstyret med et 12-voltsystem med negativ jording. Det andetkøretøj skal også være forsynet med et12-volt system med negativ jording.Undlad at starte andre køretøjer medplæneklipperens batteri.

Montering af startkabler

• Slut det RØDE kabel til den POSITIVE (+) polpå begge batterier, og pas på ikke at kortsluttedet mod chassiset.

• Slut den ene ende af det SORTE kabel til denNEGATIVE (-) pol på et fuldt opladet batteri.

• Slut den anden ende af det SORTE kabel til etgodt STELPUNKT, væk fra benzintank ogbatteri.

Udfør arbejdet i omvendt rækkefølge, når duskal fjerne kablerne

• Fjern først det SORTE kabel fra chassiset ogderefter fra det fuldt opladede batteri.

• Fjern til sidst det RØDE kabel fra beggebatterier.

Page 23: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 21

N

6007-010H

6021-007

8009-253

VIGTIG INFORMATION

Det er ikke tilladt at skifte mellem defremadgående gear, mens maskinen kører.

Motoren skal kobles ud ved hvertgearskifte.

Stands maskinen inden skift mellemfremadgående gear og bakgear, da derellers kan opstå skader på gearkassen.

Brug aldrig vold for at skifte gear. Hvisgearskiftet ikke sker med det samme, skaldu slippe koblingspedalen og træde denned igen. Forsøg derefter at skifte gearigen.

Drift af plænetraktoren

1. Frigør parkeringsbremsen ved at trykkebremsepedalen ned.

2. For FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA,FR 2116 MA2

Tryk forsigtig en af pedalerne ned, indtil denønskede hastighed opnås.

Ved fremadkørsel anvendes pedal (1) og vedbakning pedal (2).

För FR 2111, FR 2111 M

Kobl motoren ud, og vælg det ønskede gear.

For at vælge bakgearet skal spærreknappentrykkes ned.

• Gearene 1-4 anvendes ved klipning

• Gearene 4-5 anvendes ved transport

Start kan ske uafhængigt af det valgte gear.

DRIFT

Page 24: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

22– Dansk

8009-251

8009-250

Klippmönster

DRIFT

ADVARSEL!Rens græsplænen for sten ogandre genstande, som kanslynges væk af knivene.

3. Vælg den ønskede klippehøjde (1–9) medklippehøjdehåndtaget.

For at få en jævn klippehøjde er det vigtigt, atlufttrykket er ens i begge forhjul (60 kPa/8.5 PSI).

Klippetips

• Find og markér sten og andre faste genstandefor at undgå påkørsel.

• Begynd med en stor klippehøjde, og nedsætdenne, indtil det ønskede resultat er opnået.

• Klipperesultatet bliver bedst ved højtmotoromdrejningstal (knivene roterer hurtigt) oglav kørehastighed (plæneklipperen bevæger siglangsomt). Hvis græsset ikke er for langt ogtætvoksende, kan kørehastigheden øges, udenat klipperesultatet forringes mærkbart.

4. Tryk spærreknappen på løftehåndtaget ind, ogsænk klippeaggregatet.

VIGTIG INFORMATION

Drivremmenes levetid øges betydeligt,hvis motoren kører med lavtomdrejningstal, når knivene kobles ind.Giv derfor først gas, når klippeaggregateter sat i klippeposition.

• Græsplænen holdes pænest, hvis den klippesofte. Klipningen bliver mere jævn, og detafklippede græs fordeles mere jævnt overoverfladen. Det samlede tidsforbrug bliver ikkestørre, da højere kørehastighed kan vælges,uden at klipperesultatet forringes.

• Undgå at klippe græsplænen, når den er våd.Klipperesultatet forringes, da hjulene synker nedi den bløde græsmåtte.

• Spul undersiden af klippeaggregatet med vandhver gang efter brug, anvend ikkehøjtryksrenser. I den forbindelse skalklippeaggregatet stå i serviceposition.

• Hvis findelingsaggregatet anvendes, er detsærlig vigtigt, at klippeintervallet ikke er for stort.

Page 25: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 23

STOP START

MAX 15°

6007-013

8009-249

8009-258

8009-259

KÖRNING

Koblingshåndtag FR 2113 MA,FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Plænetraktoren kan kun flyttes med slukket motor,hvis koblingshåndtaget trækkes ud.

2. FR 2111, FR 2111 M: Træk gasreguleringentilbage, og sæt gearskifteren i frigear ”N” udenat trykke bakspærreknappen ind.Drej tændingsnøglen til ”STOP”.

FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA,FR 2116 MA2: Træk gasreguleringen tilbage,og drej tændingsnøglen til ”STOP”.

3. Når plænetraktoren står stille, skal du holdeparkeringsbremsen nede og trykkespærreknappen ind.

ADVARSEL!Brug aldrig plænetraktoren iterræn, som skråner mere end15°. Klip skråninger opad ognedad, aldrig på tværs. Undgåpludselige retningsskift.

Start på bakke ved manuel gearkasse

1. Tryk parkeringsbremsen ned.

2. Sæt gasreguleringen til fuld gas.

3. Kobl motoren ud, og vælg første gear.

4. Slip forsigtigt koblingspedalen.

5. Slip parkeringsbremsen, når motoren begynderat trække.

Standsning af motoren

Det er en god idé at lad motoren køre i tomgang etminut for at få normal arbejdstemperatur, inden denstandses, hvis den har været udsat for hårdbelastning.

1. Løft klippeaggregatet ved at trække håndtagettilbage til endepositionen.

Page 26: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

24– Dansk

Vedligeholdelsesskema

Nedenfor vises en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på plænetraktoren. Lad etautoriseret serviceværksted udføre de punkter, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning.

VEDLIGEHOLDELSE

● = Er beskrevet i denne brugsanvisning.❍ = Er ikke beskrevet i denne brugsanvisning.

ADVARSEL!Der må ikke foretages servicearbejder på motor eller klippeaggregat, medmindre:

• Motoren er standset. • Parkeringsbremsen er aktiveret.

• Tændingsnøglen er taget ud. • Klippeaggregatet er frakoblet.

• Tændrørskablet er taget af tændrøret.

1) Første skift efter 5 timer. Udskift for hver 25 timer ved svær belastning eller høj temperatur.2) Under støvede forhold skal rengøring og udskiftning ske oftere.3) Ved daglig brug af plænetraktoren skal smøring foretages to gange om ugen.4) Udføres af et autoriseret serviceværksted.5) Skift oliefilter for hver 100 timer.

Rengøring 25 ●

Kontrollér motoroliestanden 45 ●

Kontrollér motorens køleluftindtag 37 ●

Kontrollér brændstofpumpens luftfilter 33 ●

Kontrollér styrekablerne 28 ●

Kontrollér bremserne 29 ●

Kontrollér batteriet 34 ●

Kontrollér sikkerhedssystemet 35 ●

Kontrollér skruer og møtrikker – ❍

Kontrollér for eventuelle brændstof- og olielækager – ❍

Rengør omkring lyddæmperen – ❍

Kontrollér lyddæmperen 27 ●

Skift motorolie5) 45 ●1) ●1)

Skift luftfiltrets forfilter 32 ●

Kontrollér klippeaggregatet 38 ●

Kontrollér dæktrykket (60 kPa / 8.5 PSI) 37 ●

Smør remstrammeren3) 47 ●

Smør led og aksler 3) 47 ●

Juster bremserne på FR 2111, FR 2111 M 29 ●

Kontrollér kileremmene – ❍

Kontrollér transmissionens køleribber på FR 2113 MA,FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2 – ❍

Kontrollér transmissionens olieniveau på FR 2113 MA,FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2 46 ●

Juster parkeringsbremserne på FR 2113MA,FR2115MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2 29 ●

Kontrollér og juster gaskablet 30 ●

Rengør motorens og transmissionens køleribber 2,4) – ❍

Udskift luftfiltrets forfilter og papirfilter 2) 32 ●

Udskift brændstoffilter 31 ●

Udskift tændrør 34 ●

50 100Side

Vedligeholdelsesintervali timer

25

Vedligeholdelse

Dagligvedlige-holdelse

inden start

Page 27: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 25

VEDLIGEHOLDELSE

VIGTIG INFORMATION

Undgå højtryksspuling eller dampvask

8009-741

Rengøring

Rengør maskinen umiddelbart efter brug.

Det er meget lettere at spule græsrester væk, førde er tørret helt fast.

Oliesnavs kan opløses med koldaffedtningsmiddel.Sprøjt et tyndt lag på.

Spul med normalt vandtryk.

Strålen må ikke rettes mod elektriske dele ellerlejer.

Spul ikke varme overfalder som f.eks. motor ellerudstødningssystemet.

Efter rengøring anbefales det, at du starter motorenog kører klippeaggregatet et stykke tid, såeventuelle vandrester blæses væk.

Smør maskinen ved behov efter rengøring.

Det er en god idé at eftersmøre, når lejer er blevetsmurt med affedtningsmiddel eller renset medvandstrålen.

Dette medfører stor risiko for, at vand trænger ind ilejer og elforbindelser. Resultatet kan bliverustangreb, der fører til driftsforstyrrelser.Tilsætning af rengøringsmiddel forværrer som regelskaderne.

Page 28: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

26– Dansk

8009-262

8009-263

6021-006

VEDLIGEHOLDELSE

Frontkappe FR 2111 M, FR 2113 MA,FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Løsn snaplåsen, og løft kappen af.

Afmontering af plænetraktorens kapper

MotorkappenService på motoren kan foretages, nårmotorkappen er vippet op.Vip sædet fremad, løsn gummistroppen undersædet, og vip kappen tilbage.

Frontkappe FR 2111

Løsn skruerne i frontkappen (3 stk.), og løft kappenaf.

Page 29: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 27

8009-265

8009-266

VEDLIGEHOLDELSE

Venstre sidekappe

Løsn skruerne i sidekappen, og løft kappen af.

Højre sidekappe

Løsn skruerne i sidekappen (2 og 3).På FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA ogFR 2116 MA2 skal knoppen (1) også fjernes.

8009-683

Kontrol af lyddæmper

Kontrollér jævnligt, at lyddæmperen er hel, og atden sidder godt fast.

Temperatursvingninger og vibrationer kan betyde,at tilspændingsmomentet for skruerne reduceres.For at sikre det rigtige moment skal skruernekontrolleres ved hver service.Tilspændingsmomentet skal være ca. 10 Nm. Brugaldrig en defekt lyddæmper.

ADVARSEL!Under drift samt et stykke tidefter er lyddæmperen megetvarm. Berøring kan forårsagebrændskader. Du skal væreopmærksom på brandfaren.

Page 30: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

28– Dansk

8009-267

6008-009

6008-010

VEDLIGEHOLDELSE

3. Kablerne kan om nødvendigt strammes ved atspænde justeringsmøtrikkerne på hver side afstyrekransen. Stram ikke kablerne for hårdt, deskal kun spænde imod styrekransen.

Hold kablet stramt, så det ikke bliver snoet.

Hvis man kun spænder i den ene side, kanrattets midterposition ændres.

Kontrollér kabelspændingen som angivet underpunkt 2 efter justeringen.

Kontrol og justering af styrekabler

Styringen reguleres ved hjælp af kabler.

Disse kabler kan efter en driftsperiode bliveslækket, hvorved styringens indstilling kan ændresig.

Sådan kontrolleres og justeres styringen:

1. Afmonter rammepladen ved at løsne skruerne(to på hver side).

2. Kontrollér styrekablernes spænding vedat klemme dem sammen ved pilene som vist påbilledet. Kablerne skal kunne klemmes sammen,så afstanden mellem dem halveres, uden at deter nødvendigt at anvende for mange kræfter.

Page 31: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 29

21 1

6008-239H

6008-012

6008-011

ADVARSEL!En dårligt justeretparkeringsbremse kan medførenedsat bremseevne.

Kontrol og justering afparkeringsbremse på FR 2113 MA,FR 2115 MA, FR 2116 MA ogFR 2116 MA2

Kontrollér, at parkeringsbremsen er korrekt justeretved at parkere plænetraktoren på en svagtnedadskrånende hældning og aktivereparkeringsbremsen.

Hvis plænetraktoren ikke står stille, skalparkeringsbremsen justeres.

Parkeringsbremsen justeres på følgende måde:

1. Løsn låsemøtrikkerne (1).

2. Stram kablet med justeringsskruen (2), så alslup i kablet forsvinder.

3. Fastspænd låsemøtrikken (1).

4. Efter gennemført justering skalparkeringsbremsen igen kontrolleres.

VEDLIGEHOLDELSE

Kontrol af bremse FR 2111, FR 2111 M

Bremsen er en skivebremse og er monteret pågearkassen.

Kontrollér, at bremsen er korrekt justeret ved atmåle afstanden mellem bremsearmen og udtagetsforreste kant på chassiset.

Afstanden skal være 0-1 mm (0 - 0.040"), nårbremsen ikke er aktiveret.

Justering af bremse FR 2111,FR 2111 M

1. Løsn låsemøtrikkerne (1).

2. Stram kablet med justeringsskruen (2), såafstanden mellem bremsearmen og udtagetsforreste kant på chassiset er 1 mm (0.040").

3. Fastspænd låsemøtrikkerne (1) efter justering.

Page 32: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

30– Dansk

8009-402

8009-403

8009-404

Kontrol og justering af gaskabletFR 2116 MA2

Kontrollér, at motoren reagerer, når der gives gas,og om det korrekte omdrejningstal opnås, når dergives fuldt gas.

Kontakt nærmeste serviceværksted i tvivlstilfælde.

Hvis der er behov for justering kan dette gøres somfølger på det nederste kabel:

1. Løsn klemmeskruen til kablets yderkappe ogskyd gasreguleringen til fuldgasstilling.

2. Kontroller at gaskablet er monteret i det rigtigefastgørelseshul i den nederste hævearm, sebillede.

3. Tryk gaskablets yderkappe maksimalt til vens-tre og spænd klemmeskruen.

6021-016

VEDLIGEHOLDELSE

Justering af gaskabel, FR 2111,FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA,FR 2116 MA

Hvis motoren ikke reagerer, som den skal, når dergives gas, udvikler sort røg, eller hvis detmaksimale omdrejningstal ikke opnås, kan dervære behov for at justere gaskablet.

1. Løsn klemskruen (ved pilen), og førgasreguleringen frem til chokerpositionen.

2. Træk gaskablets yderkappe så langt til højresom muligt, og kontrollér, at chokeren er trukkethelt ud.

3. Spænd klemskruen fast.

4. Træk gasreguleringen tilbage til fuld gas, ogkontrollér, at chokeren ikke længere er aktiveret.

Page 33: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 31

8009-405

FR 2116 MA2 6021-014

Kontrol og justering af chokerkabel,FR 2116 MA2

Hvis motoren ryger meget eller er svær at starte,kan det bero på fejljusteret chokerkabel (øverstekabel).

Ved tvivl, opsøges serviceværksted.

Hvis der er behov for justering kan dette gøres somfølger:

1. Løsn klemmeskruen til kablets yderkappe ogskyd chokerreguleringen til fuld chokerstilling.

2. Kontroller at chokerkablet er monteret i denøverste hævearm, se billede.

3. Tryk gaskablets yderkappe maksimalt til højreog spænd klemmeskruen.

6021-017

SKÖTSEL

Udskiftning af brændstoffilter

Udskift det ledningsmonterede brændstoffilter forhver 100 timer (en gang pr. sæson) eller oftere, hvisdet er tilstoppet.

Sådan skiftes filtret:

1. Vip motorkappen op.

2. Fjern slangeklemmerne fra filtret.Anvend en fladtang.

3. Adskil filtret fra slangeenderne.

4. Tryk det nye filter ind i slangeenderne. Eventueltkan filterenderne vædes med en sæbeopløsningfor at lette monteringen.

5. Sæt slangeklemmerne tilbage på filtret.

Page 34: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

32– Dansk

8009-407

8009-410

8009-406

8009-409

8009-408

VEDLIGEHOLDELSE

Udskiftning af luftfilter

Hvis motoren virker svag eller kører ujævnt, kan detskyldes, at luftfiltret er tilstoppet.

Det er derfor vigtigt at udskifte luftfiltret med jævnemellemrum (se det korrekte serviceinterval underVedligeholdelse/Vedligeholdelsesskema).

FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA,FR 2116 MA

Sådan skiftes luftfiltret:

1. Vip motorkappen op.

2. Træk luftfilterkappens greb op, frigør det, ogdrej det mod motoren.

3. Afmonter luftfilterkappen.

4. Løft luftfilterindsatsen ud af ventilatorhuset.

Udskift papirfiltret, hvis det er tilstoppet medsnavs.

VIGTIG INFORMATION

Anvend ikke trykluft til at rengørepapirfiltret.

Filtrene skal ikke olieres. De skalmonteres tørre.

5. Løft forsigtigt forfiltret ud af ventilatorhuset.Rengør ventilatorhuset forsigtigt, så der ikkefalder snavs ned i karburatoren.

6. Sæt et nyt forfilter og en ny luftfilterindsats iventilatorhuset.

7. Ret tappene på kappen mod åbningerne ihuset, og sæt luftfilterkappen på plads.

8. Træk grebet udad. Hægt grebet fast påluftfilterkappen, og fastgør kappen ved at trykkegrebet indad.

Page 35: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 33

8009-411

FR 2116 MA2 6021-013

6021-012

6021-012

SKÖTSEL

Kontrol af brændstofpumpens luftfilter

Kontrollér regelmæssigt, at brændstofpumpensluftfilter er fri for snavs.

Filtret kan rengøres med en pensel efter behov.

Kontrol af brændstofpumpens luftfilter,FR 2116 MA2

Kontrollér regelmæssigt, at brændstofpumpensluftfilter er fri for snavs.

Filtret kan rengøres med en pensel efter behov.

• Skru skruerne ud, og vip pumpen ud afbeslaget. Det er ikke nødvendigt at fjerne nogenslanger.

• Sæt pumpen tilbage i beslaget.

FR 2116 MA2

Sådan skiftes luftfiltret:

1. Vip motorafskærmningen op.

2. Træk skiverne på luftfilterkappens sider af, ogfjern kappen.

3. Afmonter grebet midt på filterpatronen, og fjernfilterholderen.

4. Fjern forsigtigt forfilteret fra patronen. Udskiftforfilteret med et nyt.

5. Løft luftfilterindsatsen ud af ventilatorhuset.

Udskift luftfilterpatronen, hvis den er tilstoppetmed snavs. Rengør patronen ved forsigtigt atbanke den mod en plan overflade.

VIGTIG INFORMATION

Rengør ikke patronen med trykluft elleropløsningsmidler, der indeholderpetroleum.

Filtrene skal ikke olieres. De skalmonteres tørre.

6. Rengør ventilatorhuset forsigtigt, så der ikkefalder snavs ned i karburatoren.

7. Sæt patronen og filterholderen tilbage, og skrugrebet på igen.

8. Skub forfilteret tilbage over patronen.

9. Genmonter filterkappen.

Page 36: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

34– Dansk

6008-013

TændingssystemMotoren er udstyret med elektronisktændingssystem. Kun tændrøret krævervedligeholdelse.

Se den anbefalede tændrørstype under Tekniskedata.

VIGTIG INFORMATION

Brug af en forkert type tændrør kanbeskadige motoren.

1. Træk tændrørshætten af, og rens områdetomkring tændrøret.

2. Fjern tændrøret med en 5/8" (16mm) eller 13/16" (21 mm) tændrørsnøgle.

3. Kontrollér tændrøret. Udskift tændrøret, hviselektroderne er brændt runde, eller hvisisolatoren er revnet eller defekt. Renstændrøret med en stålbørste, hvis det skalbruges igen.

4. Mål elektrodeafstanden med en tændrørssøger.Afstanden skal være 0.75 mm (0.030"). Justerafstanden efter behov ved at bøjesideelektroden.

5. Skru først tændrøret tilbage med hånden for atundgå, at gevindet bliver beskadiget.

6. Spænd tændrøret med en tændrørsnøgle, såskiven presses sammen, når tændrøret liggeran mod sædet. Et brugt tændrør skal drejes1/8 omgang fra det sted, hvor det ligger an modsædet. Et nyt tændrør skal drejes 1/4 omgangfra sted, hvor det ligger an mod sædet.

7. Genmonter tændrørshætten.

VIGTIG INFORMATION

Et for løst spændt tændrør kan medføreoverophedning og beskadige motoren. Etfor hårdt spændt tændrør kan beskadigegevindene i cylinderhovedet.

VIGTIG INFORMATION

Tørn ikke motoren med afmonterettændrør eller løsnet tændkabel.

VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL!Foranstaltninger ved syre-kontakt

Udvortes: Skyl med rigelige mængder vand.

Indvortes: Drik store mængder vand ellermælk. Søg læge så hurtigt sommuligt.

Øjne: Skyl med rigelige mængder vand.Søg læge så hurtigt som muligt.

Batteriet udvikler eksplosive gasser.Gnister, ild og cigaretter må under ingenomstændigheder anvendes i nærheden afbatteriet.

Kontrol af batteriets syreniveau

Kontrollér, at batteriets syreniveau ligger mellemmærkerne. Ved påfyldning må der kun fyldesdestilleret vand i cellerne.

Page 37: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 35

N

Kontrol af sikkerhedssystem

Plænetraktoren er forsynet med etsikkerhedssystem, som hindrer start eller kørselunder følgende omstændigheder.

Motoren skal kun kunne startes, nårklippeaggregatet er hævet, og gearkassen ellerhydrostatpedalerne er i neutral position.

Føreren behøver ikke sidde på førersædet.

Kontrollér dagligt, at sikkerhedssystemet fungererved at forsøge at starte motoren, når en af disseforudsætninger ikke er opfyldt. Skift forudsætning,og forsøg igen.

Kontrollér, at motoren standser, hvis manmidlertidig rejser sig fra førersædet, nårklippeaggregatet er sænket, eller gearkassen/hydrostatpedalerne ikke er i neutral position.

Startmotor

Tændings-system

Fungerer

Fungerer ikke

VEDLIGEHOLDELSE FR 2111, FR 2111 M

FR 2111, FR 2111 M

Page 38: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

36– Dansk

FR 2113MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Kontrol af sikkerhedssystem

Plænetraktoren er forsynet med etsikkerhedssystem, som hindrer start eller kørselunder følgende omstændigheder.

Motoren skal kun kunne startes, nårklippeaggregatet er hævet, og gearkassen ellerhydrostatpedalerne er i neutral position.

Føreren behøver ikke sidde på førersædet.

Kontrollér dagligt, at sikkerhedssystemet fungererved at forsøge at starte motoren, når en af disseforudsætninger ikke er opfyldt. Skift forudsætning,og forsøg igen.

Kontrollér, at motoren standser, hvis manmidlertidig rejser sig fra førersædet, nårklippeaggregatet er sænket, eller gearkassen/hydrostatpedalerne ikke er i neutral position.

Startmotor

Tændings-system

Fungerer

Fungerer ikke

VEDLIGEHOLDELSE FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Page 39: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 37

8009-262

8009-268

8009-412

8009-370R I D E R 8 5 0

R I D E R 8 5 0

VEDLIGEHOLDELSE

Hovedsikring

Sikringen er placeret i en løs holder underbatterikassens dæksel foran batteriet.Type: Fladsikring, 15 A.Anvend ikke andre sikringer ved udskiftning.En afbrændt bøjle er et tegn på, at sikringen erudløst.Træk sikringen ud af holderen ved udskiftning.Sikringen er beregnet til at beskytte elsystemet.Hvis den udløses igen kort tid efter udskiftningen,er det et tegn på en kortslutning, som skalafhjælpes, inden maskinen igen tages i brug.

ADVARSEL!Køleluftindtaget roterer, nårmotoren kører. Pas på fingrene!

Kontrol af dæktryk

Dæktrykket skal være 60 kPa (0.6 kp/cm2/8.5 PSI)på alle hjul.For at forbedre trækevnen kan dæktrykket påbaghjulene nedsættes til 40 kPa (0.4 kp/cm2/5.6 PSI).Det maks. tilladte tryk er 100 kPa (1.0 kp/cm2/14 PSI).

VIGTIG INFORMATION

Forskelligt dæktryk i forhjulene medfører,at knivene klipper græsset i forskellighøjde.

Kontrol af motorens køleluftindtag

Rengør luftindsugningsgitteret i motorhjelmen bagførersædet.

Vip motorkappen op.

Kontrollér, at motorens køleluftindtag er fri for løv,græs og snavs.

Kontrollér, at luftslangen, som sidder påmotorhjelmens underside, er ren og ikke gnavermod køleluftindsugningen.

Hvis luftslangen eller køleluftindtaget er tilstoppet,forringes motorkølingen, hvilket kan medføremotorskade.

Køleluftgitter

Køleluftindtag

Page 40: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

38– Dansk

6021-009

8009-270

6021-010

Kontrol og justering afklippeaggregatets jordtryk påFR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116MAog FR 2116 MA2

For at opnå det bedste klipperesultat skalklippeaggregatet følge underlaget uden at ligge forhårdt an mod dette.

Trykket justeres med en skrue på hver side afplænetraktoren.

1. Kontrollér, at dæktrykket ligger på 60 kPa(0.6 kp/cm2/8.5 PSI).

2. Placer en badevægt under klippeaggregatetsramme (forreste kant), så aggregatet hviler påvægten. Om nødvendigt kan der lægges enklods mellem rammen og vægten, såstøttehjulene ikke bærer nogen vægt.

VEDLIGEHOLDELSE

Kontrol af klippeaggregatets parallelitet

Sådan kontrolleres aggregatets parallelitet:

1. Kontrollér, at dæktrykket ligger på 60 kPa(0.6 kp/cm2/8.5 PSI).

2. Anbring plænetraktoren på et jævnt underlag.

3. Mål afstanden mellem jorden og klippekappenskant foran og bag på kappen.

Aggregatet skal have en svag hældning,bagkanten skal være 2-4 mm (1/8") højere endforkanten.

3. Juster aggregatets jordtryk ved at skruejusteringsskruerne bag forhjulene i begge siderind eller ud.

Jordtrykket skal være mellem 12 og 15 kg(26.5-33 lbs).

Page 41: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 39

2

6008-026H

VEDLIGEHOLDELSE

Justering af klippeaggregatetsparallelitet på FR 2111

1. Kontrollér, at dæktrykket ligger på 60 kPa(0.6 kp/cm2/8.5 PSI).

2. Afmonter frontkappen og højre sidekappe.

3. Klippeaggregatet justeres i højden medjusteringsmøtrikkerne bag på løftestangen.

4. Hæv klippeaggregatets forreste kant ved atforkorte løftestangen.Sænk klippeaggregatets forreste kant ved atforlænge løftestangen.

5. Fastspænd møtrikkerne mod hinanden efterjustering.

6. Efter justering skal aggregatets parallelitetkontrolleres igen.

7. Monter højre sidekappe samt frontkappen.

6017-155

Justering af klippeaggregatetsparallelitet på FR 2111 M, FR 2113 MA,FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

1. Kontrollér, at dæktrykket ligger på 60 kPa(0.6 kp/cm2/8.5 PSI).

2. Afmonter frontkappen og højre sidekappe.

3. Løsn parallelitetstangens møtrikker.

4. Skru stangen ud (forlæng den) for at hævekappens bageste kant. Skru stangen ind(forkort den) for at sænke kappens bagestekant.

5. Fastspænd møtrikkerne efter justering.

6. Efter justering skal aggregatets parallelitetkontrolleres igen.

7. Monter højre sidekappe samt frontkappen.

Page 42: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

40– Dansk

VEDLIGEHOLDELSE

6021-023

Afmontering af findelingsdæksel

For at omstille et combi-aggregat frafindelingsfunktion til klippeaggregat med bagudkastskal du afmontere findelingsdækslet, som ermonteret under klippeaggregatet med en møtrik.

1 Placer klippeaggregatet i serviceposition, se”Placering i serviceposition”.

2 Løsn møtrikken, som holder findelings-aggregatet fast, og fjern dækslet.

3 Placer aggregatet i normalposition igen.

Du monterer findelingsdækslet i omvendtrækkefølge.

8009-289

Afmontering af findelingsdæksel,Combi 103, 112

For at omstille et combi-aggregat frafindelingsfunktion til klippeaggregat med bagudkastskal du afmontere findelingsdækslet, som ermonteret under klippeaggregatet med 3 skruer.

1 Placer klippeaggregatet i serviceposition, se”Placering i serviceposition”.

2 Fjern de tre skruer, som holderfindelingsdækslet fast, og fjern dækslet.

3 Tip: Monter tre skruer med fuldt gevind M8x15mm i skruehullerne for at beskytte gevindet.

4. Placer aggregatet i normalposition igen.

Du monterer findelingsdækslet i omvendtrækkefølge.

Combi 103, 112

Page 43: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 41

P1

6017-218

6021-006

6017-220

VEDLIGEHOLDELSE FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Serviceposition for klippeaggregat

For at give god adgang til rengøring, reparation ogservice kan aggregatet sættes i serviceposition. Iserviceposition er aggregatet hævet og spærret ivertikal position.

Placering i serviceposition

1. Anbring maskinen på et plant underlag. Aktivérparkeringsbremsen (1). Sæt klippeaggregatetpå laveste klippehøjde, og sænkklippeaggregat.

3. Løsn de to støttehjul under frontkappen.

2. Fjern frontkappen ved at løsne låsestiften.(På frontkappens inderside findes en kompletanvisning i, hvordan maskinen sættes iserviceposition).

Page 44: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

42– Dansk

6017-221

8009-272

8009-122

6017-223

VEDLIGEHOLDELSE FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

7. Sæt stangen fast i holderen.

4. Monter de to støttehjul på hver deres side afaggregatets bageste del.

5. Løsn fjederen til drivremmens strammerulle.

6. Sæt en fod på aggregatets forreste kant indmod hjulet, og løft aggregatets forreste kant forlettere at kunne løsne højdeindstillings-håndtaget.

ADVARSEL!Bær beskyttelsesbriller vedafmontering af klippeaggregatet.Fjederen, som holder remmenspændt, kan udløses og medførepersonskader.

Page 45: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 43

2

1

6017-225

6017-226

6017-227

8009-438

VEDLIGEHOLDELSE FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

8. Løft drivremmen (1) af.Træk derefter låsestiften (2) ud.

9. Træk rammen fremad, og genmonterlåsestiften.

10. Tag fat i aggregatets forreste kant, træk ud, ogløft aggregatet til serviceposition.

Klippeaggregatet kan løftes bort ved at fjerneden cylindriske bolt, som nu fastholderklippeaggregatet.

Tilbagestilling fra serviceposition

Tilbagestilling fra serviceposition sker i omvendtrækkefølge i forhold til Placering i serviceposition.Sørg for, at tungen (3) på klippeaggregatet styrer påplads i bøjlen på maskinens underside (se billedet).

ADVARSEL!Vær forsigtig, så hånden ikkekommer i klemme.

Page 46: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

44– Dansk

6008-024

8009-288

Klippeaggregat (bagudkast)

Combi aggregat

Kontrol af knive

For at sikre et optimalt klipperesultat er det vigtigt,at knivene er intakte og velslebne.

Kontrollér, at knivenes monteringsskruer er spændt.

VIGTIG INFORMATION

Udskiftning eller slibning af knivene børudføres på et autoriseret serviceværksted.

Efter slibning af knivene bør disse afbalanceres.

Ved påkørsel af forhindringer, som forårsagerhavari, bør beskadigede knive udskiftes. Ladserviceværkstedet vurdere, om knivene kanrepareres/slibes eller skal kasseres.

VEDLIGEHOLDELSE

Page 47: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 45

ADD FULL

ADD FULL

8009-413

6008-035

8009-414

FR 2116 MA2 6021-021

SMØRING

Kontrol af motorens olieniveauKontrollér olieniveauet i motoren, nårplænetraktoren står vandret, og motoren erstandset.

Vip motorkappen op.

Løsn målepinden, og træk den op. Tør målepindenaf, og sæt den på plads igen.

Målepinden skal være skruet helt ned.

Løsn derefter målepinden, og træk den op igen.Aflæs olieniveauet.

Olieniveauet skal ligge mellem mærkerne påmålepinden. Hvis niveauet nærmer sig ”ADD”-mærket, skal der påfyldes olie op til ”FULL”-mærketpå målepinden.

Olien skal påfyldes i samme hul, som målepindensidder i.

Påfyld langsomt olie. Sæt målepinden ordentligt på,inden motoren startes. Start motoren, og lad denkøre i tomgang i ca. 30 sekunder. Sluk motoren.Vent 30 sekunder, og kontrollér olieniveauet. Påfyldolie ved behov, så niveauet går op til ”FULL”-mærket på målepinden.

Anvend først og fremmest syntetisk motorolie iklasse SJ-CF 5W/30 eller 10W/30 til alletemperaturområder. Mineralolie SAE30, klasseSF–CC kan anvendes ved temperaturer > +5° C(40° F).

Bland ikke forskellige olietyper.

ADVARSEL!Motorolien kan være megetvarm, hvis den aftappes lige efterstandsning. Lad derfor motorenkøle af først.

1. Placer en beholder under motorensaftapningsventil, som sidder på motorensvenstre side.

2. Fjern målepinden og aftapningsventilen.

3. Lad olien løbe ud i beholderen.

4. Monter aftapningsventilen, og spænd den.

5. Fyld olie på, indtil niveauet går op til ”FULL”-mærket på målepinden. Olien påfyldes i sammehul, som målepinden sidder i.Se ”Kontrol af motorens olieniveau”oven forpåfyldningsinstruktionerne.Motoren rummer i alt 1.4 liter (1.5 USqt) olie.

6. Kør motoren varm, og kontrollér derefter, at derikke lækker olie omkring oliedækslet.

Skift af motorolieMotorolien skal skiftes første gang efter 5 timersdrift. Derefter skal den skiftes for hver 50 timer drift.

Skift olien for hver 25 timer ved tung belastningeller høje temperaturer.

VIGTIG INFORMATION

Brugt motorolie er sundhedsfarlig og måifølge loven ikke hældes ud på jorden elleri naturen, men skal afleveres påværkstedet eller det anviste sted forhåndtering. Undgå at få motorolie påhuden, og vask med vand og sæbe vedeventuelt spild.

Page 48: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

46– Dansk

8009-273

6008-240H

Udskiftning af oliefilter, FR 2116 MA2

Oliefiltret skal udskiftes for hver 100 driftstimer.Drej det gamle oliefilter mod uret for at fjerne det.Anvend en filteraftrækker.

Smør et tyndt lag frisk olie på det nye oliefiltersgummipakning. Monter oliefiltret ved at dreje detmed uret. Drej det med hånden, indtilgummipakningen ligger an. Drej derefter yderligereen halv omdrejning.

Påfyld ny motorolie i henhold til Kontrol af motorensolieniveau. Start motoren, og lad den køre i ca. 3minutter. Stands den derefter, og kontrollér foreventuelle lækager. Påfyld olie for at kompenserefor den olie, som det nye oliefilter indeholder.

6021-018

SMØRING

Kontrol af transmissionens olieniveau påFR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA,FR 2116 MA2

1. Afmonter transmissionskappen. Løsn de toskruer (en på hver side), og løfttransmissionskappen af.

2. Kontrollér, at der er olie i transmissionensoliebeholder. Påfyld om nødvendigt motorolieSAE 10W/30 (klasse SF–CC).

Page 49: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 47

8009-274

6008-232

SMØRING

Smøring af remstrammer

Remstrammeren skal smøres regelmæssigt medmolybdændisulfidfedt af god kvalitet*.Smør 1 nippel fra højre side under motorensnederste remskive, indtil fedt trænger ud.

Ved daglig brug skal smøring foretages to gangeom ugen.

Generel smøring

Alle led og lejer er ved fremstillingen smurt medmolybdændisulfidfedt. Eftersmør med samme typefedt*. Smør styre- og reguleringskablerne medmotorolie.

Udfør denne smøring regelmæssigt. Ved dagligbrug af maskinen skal smøring foretages to gangeom ugen.

* Fedt med kendte varemærker (benzinselskaberetc.) er normalt af god kvalitet. Den vigtigsteegenskab er, at fedtet har en godkorrosionsbeskyttelse.

Smøring af forhjulslejer

På maskiner med bagudkast skal frontkappen ogsidekapperne fjernes, så rørbøjlen kan løftes for atfjerne hjulet.

1. Fjern den plastkappe, som dækker midten afhjulet.

2. Fjern låseringen og skiven på forhjulsakselen.

3. Løft hjulet af.

4. Smør akseltappen med molybdændisulfidfedt*.

5. Monter delene i omvendt rækkefølge.

VIGTIG INFORMATION

Kontrollér, at låseringen ligger korrekt isporet.

* Fedt med kendte varemærker (benzinselskaberetc.) er normalt af god kvalitet. Den vigtigsteegenskab er, at fedtet giver en godkorrosionsbeskyttelse.

Page 50: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

48– Dansk

Problem Årsag

Motoren starter ikke • Der mangler brændstof i tanken• Forkert tændrør• Tændrøret forkert monteret• Snavs i karburatoren eller brændstofledningen

Startmotoren tørner ikke motoren • Batteriet fladt• Dårlig kontakt mellem kabel og batteripol• Klippeaggregatets løftehåndtag i forkert position• Hovedsikringen defekt. Sikringen placeret foran

batteriet under batteridækslet• Tændingslåsen defekt• Gearskifter/hydrostatpedaler ikke i neutral position

Motoren går ujævnt • Tændrøret forkert• Karburatoren forkert indstillet• Luftfilter tilstoppet• Brændstoftankens ventilation tilstoppet• Tændingsindstillingen forkert• Snavs i karburatoren eller brændstofledningen• Choker aktiveret eller forkert justeret gaskabel

Motoren virker svag • Luftfilter tilstoppet• Tændrøret forkert• Snavs i karburatoren eller brændstofledningen• Karburatoren forkert indstillet• Choker aktiveret eller forkert justeret gaskabel

Motoren bliver overophedet • Motoren overbelastet• Luftindtag eller køleribber tilstoppede• Ventilatoren beskadiget• For lidt eller ingen olie i motoren• Fortændingen forkert• Tændrøret forkert

Batteriet oplades ikke • En eller flere celler defekte• Dårlig kontakt mellem batteripoler og kabler

Plænetraktoren vibrerer • Knivene sidder løst• Motoren sidder løs• En eller flere knive i ubalance forårsaget af skade

eller dårlig afbalancering efter slibning

Ujævnt klipperesultat • Knivene sløve• Klippeaggregatet indstillet skråt• Langt eller vådt græs• Græsophobning under kappen• Forskelligt dæktryk i højre og venstre side• For høj kørehastighed• Drivremmen glider• Knækket brudstift til kniv (findeling)

FEJLSØGNINGSSKEMA

Page 51: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 49

8009-243

6021-020

Følg denne fremgangsmåde, når du skal gøreplænetraktoren klar til opbevaring:

1. Rengør plænetraktoren omhyggeligt, især underklippeaggregatet. Afhjælp lakskader for at undgårustangreb.

2. Kontrollér plænetraktoren for slidte ellerbeskadigede dele, og spænd eventuelt løseskruer og møtrikker.

3. Skift olie i motoren, og bortskaf spildolien.

4. Tøm benzintanken. Start motoren, og lad denkøre indtil karburatoren også er tømt for benzin.

5. Fjern tændrøret, og hæld en spiseskefuldmotorolie i cylinderen. Tørn motoren, så olienfordeles, og skru derefter tændrøret fast igen.

6. Smør alle smørenipler, led og aksler.

7. Afmonter batteriet. Rengør, oplad og opbevardet køligt.

8. Opbevar plænetraktoren rent og tørt, og dækden til som ekstra beskyttelse.

Beskyttelse

Der fås en presenning til at beskytte din maskineunder opbevaring eller transport. Din forhandler kandemonstrere den.

Service

Ved bestilling af reservedele skal plænetraktorenskøbeår samt model-, type- og serienummeroplyses.

Der skal altid bruges originale reservedele.

En årlig kontrol eller gennemgang på et autoriseretserviceværksted er en god måde at få dinplænetraktor til at give maksimalt udbytte næstesæson.

Vinteropbevaring

Ved klippesæsonens slutning skal plænetraktorenstraks gøres klar til opbevaring, og det sammegælder, hvis den skal stå ubenyttet hen i mere end30 dage. Brændstof, som står i længere perioder(30 dage eller mere), kan afsætte klæbrigeaflejringer, som kan tilstoppe karburatoren ogforringe motorens funktion.

En brændstofstabilisator er en acceptabeltmulighed, når det gælder om at undgå klæbrigeaflejringer under opbevaring. Hvis man har anvendtalkylatbenzin, er det ikke nødvendigt at tilsættenogen stabilisator, da dette brændstof er stabilt.Man bør derimod undgå at skifte mellem standard-og alkylatbenzin, da følsomme gummidele kan blivehårde. Tilsæt stabilisator til brændstoffet i tankeneller opbevaringsbeholderen. Brug altid detblandingsforhold, som stabilisatorproducentenangiver. Lad motoren køre i mindst 10 minutter eftertilsætning af stabilisator, så stabilisatoren når fremtil karburatoren. Tøm ikke brændstoftanken ogkarburatoren, hvis der er tilsat stabilisator.

ADVARSEL!Anbring aldrig en motor medbrændstof i tankenindendørseller i dårligt ventilerede rum,hvor brændstofdampe kankomme i kontakt med åben ild,gnister eller pilotflammer som iet fyr, varmvandsbeholdere,tørreskabe etc. Håndterbrændstoffet med forsigtighed.Det er meget let antændeligt, oguforsigtig håndtering kanmedføre alvorlige person- ogtingsskader. Aftap brændstoffetudendørs i en godkendt beholderog på god afstand af åben ild.Brug aldrig benzin til rengøring.Brug i stedet affedtningsmiddelog varmt vand.

OPBEVARING

Page 52: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

50– Dansk

TEKNISKE DATA

Mål FR 2111 FR 2111 M

Længde uden aggregat - 2010 mm/6,58 ftLængde med aggregat 2040 mm/6.6 ft 2200 mm/7,22 ftBredde uden aggregat - 900 mm/2,89 ftBredde med aggregat 955 mm/2.89 ft 1114 mm/3,65 ftHøjde 1070 mm/3.52 ft 1090 mm/3.58 ftVægt med aggregat 216 kg/475 lbs 246 kg/542 lbsAkselafstand 860 mm/2.81 ft 860 mm/2.81 ftSporvidde for: 720 mm/2.36 ft 712 mm/2.34 ft

bag: 620 mm/2.04 ft 627 mm/2.06 ftDækstørrelse 16 x 7,5 x 8 16 x 7,5 x 8Lufttryk, for og bag 60 kPa (0,6 kp/cm2/8.5 PSI) 60 kPa (0,6 kp/cm2/8.5 PSI)Maks. tilladt hældning 15° 15°

Motor

Fabrikat Briggs & Stratton Briggs & Strattonmodel 215907 model 215907

Effekt 7,7/10,5 kW/hk 7,7/10,5 kW/hkSlagvolumen 344 cm3 344 cm3

Brændstof mindst 85 oktan blyfri mindst 85 oktan blyfriTankvolumen 7,2 liter/7.6 USqt 7,2 liter/7.6 USqtOlie, syntetisk SAE 5W/30 eller SAE 10W/30 SAE 5W/30 eller SAE 10W/30

klasse SJ–CF klasse SJ–CFOlievolumen 1,4 liter/1.5 USqt 1,4 liter/1.5 USqtStart Elstart Elstart

Støjemissioner og klippebredde

Målt lydeffekt 100 dB (A) 100 dB (A)Garanteret lydeffekt 100 dB (A) 100 dB (A)Klippebredde 850 mm/33.5" 940 mm/37.0"

Elsystem

Type 12 V, stel (minus) 12 V, stel (minus)Batteri 12 V/24 Ah 12 V/24 AhHovedsikring Fladsikring 15 A Fladsikring 15 ATændrør Champion QC12YC Champion QC12YCElektrodeafstand 0,75 mm/0.030" 0,75 mm/0.030"

Transmission

Fabrikat Peerless MST 205 Peerless MST 205Olie - SAE 10W/30, klasse SF–CCAntal fremadgående gear 5 -Antal bakgear 1 -Hastighed fremad 0-9 km/h 0-9 km/hHastighed baglæns 0-3 km/h 0-3 km/h

Page 53: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 51

TEKNISKE DATE

Mål FR 2113 MA FR 2115 MA

Længde uden aggregat 2010 mm / 6.58 ft 2010 mm / 6.58 ftLængde med aggregat 2200 mm / 7.22 ft 2200 mm / 7.22 ftBredde uden aggregat 880 mm / 2.89 ft 880 mm / 2.89 ftBredde med aggregat 1140 mm / 3.74 ft 1140 mm / 3.74 ftHøjde 1090 mm / 3.58 ft 1090 mm / 3.58 ftVægt med aggregat 248 kg / 546 lbs 257 kg / 567 lbsAkselafstand 850 mm / 2.79 ft 855 mm/ 2,79 ftSporvidde for: 715 mm / 2,35 ft 715 mm / 2,35 ft

bag: 630 mm / 2.06 ft 630 mm / 2.06 ftDækstørrelse 16 x 7.5 x 8 16 x 7.5 x 8Lufttryk, for og bag 60 kPa (0,6 kp/cm2/ 8.5 PSI) 60 kPa (0,6 kp/cm2/ 8.5 PSI)Maks. tilladt hældning 15° 15°

Motor

Fabrikat Briggs & Stratton Briggs & Strattonmodel 282H070110E2 model 282H070110E1

Effekt 9,2/12,5 kW/hk 11,4/15,5 kW/hkSlagvolumen 344 cm3 465 cm3

Brændstof mindst 85 oktan blyfri mindst 85-oktanig blyfriTankvolumen 7,2 liter / 7.6 USqt 7,2 liter / 7.6 USqt

Olie, syntetisk SAE 5W/30 eller SAE 10W/30 SAE 5W/30 eller SAE 10W/30klasse SJ-CF klasse SJ–CF

Olievolumen 1,4 liter / 1.5 USqt 1,4 liter / 1.5 USqtStart Elstart Elstart

Støjemissioner og klippebredde

Målt lydeffekt 98 dB (A) 97 dB (A)Garanteret lydeffekt 100 dB (A) 100 dB (A)Klippebredde 940 mm / 37.0" 940 mm / 37.0"

Elsystem

Type 12 V, stel (minus) 12 V, stel (minus)Batteri 12 V, 24 Ah 12 V, 24 AhHovedsikring Fladsikring 15 ATændrør Champion QC12YCElektrodeafstand 0,75 mm / 0.030" 0,75 mm / 0.030"

Transmission

Fabrikat Tuff Torq K46 Tuff Torq K46Olie SAE 10W/30, klasse SF–CC SAE 10W/30, klasse SF–CCAntal fremadgående gear - -Antal bakgear - -Hastighed fremad 0-9 km/h 0-9 km/hHastighed baglæns 0-6 km/h 0-6 km/h

Page 54: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

52– Dansk

Mål FR 2116 MA FR 2116 MA2

Længde uden aggregat 2010 mm / 6.58 ft 2060 mm / 6.75 ftLængde med aggregat 2220 mm / 7.29 ft 2260 mm / 7.41 ftBredde uden aggregat 880 mm / 2.89 ft 880 mm / 2.89 ftBredde med aggregat 1114 mm / 3.65 ft 1230 mm / 4.04 ftHøjde 1090 mm / 3.58 ft 1090 mm / 3.58 ftVægt med aggregat 263 kg / 580 lbs 296 kg / 652 lbsAkselafstand 855 mm / 2.8 ft 855 mm / 2.8 ftSporvidde for: 715 mm / 2.34 ft 715 mm / 2.34 ft

bag: 625 mm / 2.05 ft 625 mm / 2.05 ftDækstørrelse 16 x 7.5 x 8 16 x 7.5 x 8Lufttryk, for og bag 60 kPa (0,6 kp/cm2/ 8.5 PSI) 60 kPa (0,6 kp/cm2/ 8.5 PSI)Maks. tilladt hældning 15° 15°

Motor

Fabrikat Briggs & Stratton Briggs & Strattonmodel 282H070110E1 model 305777 0115 E1

Effekt 11,4/15,5 kW/hk 11,7/16 kW/hkSlagvolumen 465 cm3 480 cm3

Brændstof mindst 85 oktan blyfri mindst 85-oktanig blyfriTankvolumen 7,2 liter / 7.6 USqt 7,2 liter / 7.6 USqt

Olie, syntetisk SAE 5W/30 eller SAE 10W/30 SAE 5W/30 eller SAE 10W/30klasse SJ-CF klasse SJ–CF

Olievolumen 1,4 liter / 1.5 USqt 1,4 liter / 1.5 USqtStart Elstart Elstart

Støjemissioner og klippebredde

Målt lydeffekt 100 dB(A) 98 dB (A)Garanteret lydeffekt 100 dB(A) 100 dB (A)Klippebredde 1030 mm / 40.5" 1120 mm / 44.1"

Elsystem

Type 12 V, stel (minus) 12 V, stel (minus)Batteri 12 V, 24 Ah 12 V, 24 AhHovedsikring Fladsikring 15 ATændrør Champion QC12YCElektrodeafstand 0,75 mm / 0.030" 0,75 mm / 0.030"

Transmission

Fabrikat Tuff Torq K46 Tuff Torq K46Olie SAE 10W/30, klasse SF–CC SAE 10W/30, klasse SF–CCAntal fremadgående gear - -Antal bakgear - -Hastighed fremad 0-9 km/h 0-9 km/hHastighed baglæns 0-6 km/h 0-6 km/h

TEKNISKE DATE

Page 55: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 53

TEKNISKE DATE

Specifikationer og konstruktion kan ændres uden forudgående varsel med henblik på at gennemføreforbedringer.

Vær opmærksom på, at der ikke kan gøres noget retskrav gældende overhovedet på baggrund afinformationerne i denne brugsanvisning.

Anvend kun originale dele ved reparation. Garantien bortfalder, hvis andre dele anvendes.

Når dette produkt er slidt op og ikke længere kan anvendes, skal detafleveres til forhandleren eller en anden genvindingsinstans.

Klippeaggregat

Type Kappe med 3 knive Kappe med 3 knivemed bagudkast Combi 940 mm

Klippebredde 850 mm / 33.5" 940 mm / 35.5"Klippehøjder 9 positioner 40-90 mm / 1 9/16" - 3 9/16" 30-90 mm / 1 3/16" - 3 1/2"Knivdiameter 304 mm / 12" 360 mm / 14"

Klippeaggregat

Type Kappe med 3 knive Kappe med 3 kniveCombi 1030 mm Combi 1120

Klippebredde 1030 mm / 40.5" 1120 mm/ 44"Klippehøjder 9 positioner 45-95 mm / 1 3/4" - 3 3/4" 45-95 mm / 1 3/4" - 3 3/4"Knivdiameter 390 mm / 15 3/8" 420 mm/ 16 1/2"

Page 56: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

54– Dansk

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

EF-overensstemmelseserklæring (Gælder kun Europa)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sverige, tlf.: +46-36-146500, erklærer hermed, at plænetraktoren JonseredFR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2215 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2 fra 2002 årgangsserienummer ogfremad (året er angivet i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer) opfylder forskrifterne i RÅDETSDIREKTIV:

- af 22. juni 1998 ”angående maskiner” 98/37/EF, bilag IIA.- af 3. maj 1989 ”angående elektromagnetisk kompatibilitet” 89/336/EØF samt gældende tillæg.- af 8. maj 2000 ”angående emissioner af støj til omgivelserne” 2000/14/EF.Oplysninger om støjemissioner og klippebredde fremgår af kapitlet Tekniske data.

Følgende harmoniserede standarder opfyldes: EN292-2, EN836.

Udpeget organ 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyristorgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, harudarbejdet en rapport med nummer 01/901/001, 01/901/002, 01/901/003, 01/901/004 indeholdendeoverensstemmelsesvurdering i henhold til bilag VI til RÅDETS DIREKTIV af 8. maj 2000 ”angående emissioner afstøj til omgivelserne” 2000/14/EG.

Huskvarna, den 3. januar 2002

Roger Andersson, Udviklingschef / Haveprodukter

Page 57: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 55

Dato, stempel, signatur

Leveringsservice

1. Fyld batteriet med batterisyre, og oplad det i fire timer.

2. Monter rat, bugseringsøje samt eventuelt andre dele.

3. Juster klippeaggregat:

Juster løftefjedre (klippeaggregatets ”vægt” skal være12-15 kg/26.5 - 33 lbs).Gælder kun findelingsaggregat.

Juster aggregatet, så dets bageste kant er ca. 2-4 mm (1/8")højere end den forreste kant.

Juster aggregatets klippehøjdeindstilling, såklippehøjdebegrænsningen er 5 mm (3/16") overaggregatrammen ved laveste klippehøjde.

4. Kontrollér, at den rigtige mængde olie er fyldt på motoren.

5. Kontrollér, at den rigtige mængde olie er fyldt på transmissionen(ikke FR 2111).

6. Kontrollér og juster dæktryk (60 kPa/0.6 bar/8.5 PSI).

7. Tilslut batteriet.

8. Påfyld brændstof, og start motoren.

9. Kontrollér, at maskinen ikke bevæger sig i neutral position(ikke FR 2111, FR 2111 M).

10. Kontrollér:

Kørsel fremad.

Bakning.

Aktivering af knive.

Sikkerhedsafbryder i sæde.

Sikkerhedsafbryder til løftehåndtag.

Sikkerhedsafbryder til hydrostatpedaler/neutral position.

11. Kontrollér maks. motoromdrejningstal. 2950 o/min.

12. Kontrollér skruerne til lyddæmperen.

13. Informer kunden om:

Behovet for og fordelene ved at følge serviceplanen.

Behovet for og fordelene ved at indlevere maskinen tilregelmæssig service.

Vedligeholdelsen har indvirkning på maskinens værdi vedvideresalg.

Anvendelsesområde for findeling.

14. Udfyld salgsbevis osv.

Denne leveringsservice er udført.

Ingen yderligere bemærkninger.

Bekræftet:

Efter de første 5 timer

1. Skift motorolie.

Servicearbejde Dato, stempel, signatur

SERVICEPLAN

Page 58: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

56– Dansk

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SERVICEJOURNAL

Servicearbejde Dato, måler, stempel, signatur

´®z+R-H¶6R¨

Page 59: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

Dansk – 57

Page 60: OM, FR2111, FR2111 M, FR2113 MA, FR2115 MA, FR2116 MA, FR2116 MA2… · 2005-11-08 · Dansk – 1 Brugsanvisning til FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116

2005W44

115 01 34-06

´®z+R-H¶6R¨