OPPM Kelab Alam Sekitar

Embed Size (px)

Text of OPPM Kelab Alam Sekitar

 • 7/25/2019 OPPM Kelab Alam Sekitar

  1/4

  Ketua: SITI HAZALLIANA BINTI HALIM KELAB ALAM SEKITAR

  Objektif Program: Pelaka!aa! akti"iti e#a!ja!g ta$u! melibatka! a$li kelab %a! emua &arga ekola$

  Objektif Tugaa! 'tama Statu(Pe!)a#ai! Projek

  1 Mesyuarat Agung

  2 Program Kumpul dan Tukar

  3 Mengenal pasti isu alam sekitar

  4 Hasilkan buku skrap dan Kalendar alam sekitar 5 Mengemas stor kelab

  6 Membuat alat mainan dari barang terpakai

  7 Membuat alat mainan dari barang terpakai 2

  ! Membuat sabun dari minyak masak

  " Membuat dan men#ual sabun dari minyak masak

  1$ Membuat perangkap %ai&an perosak dari barang terpakai

  11 Membuat perangkap %ai&an perosak dari barang terpakai

  12 Meng%asilkan kertas dari suratk%abar lama

  13 Meng%asilkan kertas dari suratk%abar lama

  14 Mengemas stor kelab

  15 Pesta Kokurikulum

  16 'a&atan (ambil )ela#ar

  melati%pela#arpraktikkanamalankitarsemula

  pupuksemangat*inta

  kanalamsekitar

  kurangkansa

  mpa%disekola%

  pupuksikapker#asama+kr

  eati,danino-ati,

  si,atkeusa%a&ananmelalui

  #ualanbarangan

  .anuari

  /ebruari

  Ma*%

  April

  Mei

  .un

  .ulai

  0gos

  (eptember

  0ktober

  1o-ember

  2isember

  3ik(itiHa4alliana

  P

  A

  i

  Murid lebi% peka dengan keadaan alam sekitar

  Murid sedar ba%a&a barangan yang dianggap sampa% bole% men#adi sesuatu yang bernilai

  Murid men#adi lebi% kreati, dan ino-ati, dalam menguba% barangan terpakai men#adi sesuatu yang menyeronokkan dan berguna

  Tuga 'tama

  Ri!gkaa! * Ramala!

  Objektif

  Tarik$Saara!

  Ko Lawatan0

  Ringgit Anggaran Belanjaan

 • 7/25/2019 OPPM Kelab Alam Sekitar

  2/4

  Murid men#adi lebi% kreati, dan ino-ati, dalam menguba% barangan terpakai men#adi sesuatu yang menyeronokkan dan berguna

  (iap

 • 7/25/2019 OPPM Kelab Alam Sekitar

  3/4

  inggitAnggaran )elan#aan

  'a&atan 2+$$$ $

 • 7/25/2019 OPPM Kelab Alam Sekitar

  4/4