53
prof. dr. Jožko Budin OSNOVE ELEKTROTEHNIKE študijsko gradivo št. 1 Pojmi in definicije: Elektrostatično polje Magnetostatično polje – Elektromagnetno polje – Valovi MOBITEL d.d.– izobraževanje, 6.2.2009 1

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

prof. dr. Jožko Budin

OSNOVE ELEKTROTEHNIKEštudijsko gradivo št. 1

Pojmi in definicije:– Elektrostatično polje– Magnetostatično polje– Elektromagnetno polje– Valovi

MOBITEL d.d.– izobraževanje, 6.2.20091

Page 2: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

James Clerk Maxwell

1831 Edinburgh1879 Cambridge

Združil elektriko in magnetizem

•Elektromagnetna teorija•Kinetična teorija plinov

JAMES CLERK MAXWELL

Page 3: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Velika imena iz zgodovine elektromagnetike

Leto

Page 4: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Elektrika

• Elektrina Q [Cb, As]• Sila na elektrino F [N]• Električna poljska jakost E [V/m]• Električni skalarni in vektorski potencial [V, Vs/m]• Električna poljska gostota D [As/m2]• Električni pretok [As]• (Električni) poljski tok, gostota [A/m2]• Električna napetost U [V]• (Električni) konduktivni tok I [A]

Page 5: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Elektrina

IZVOR PONOR

Page 6: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Silnice električnega polja nasprotnoimenskih elektrin

Page 7: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Tudi to je elektrika

Page 8: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Električne razelektritve

Page 9: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Osnovni pojmi iz elektrike

Page 10: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Osnovni pojmi iz elektrike (nad.)

Page 11: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko
Page 12: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko
Page 13: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Magnetika• Magnetina – virtualna [Vs]• Magnetna poljska jakost H [A/m]• Magnetni skalarni in vektorski potencial [A]

in [As/m]• Magnetna poljska gostota B [Vs/m2]• Magnetni pretok [Vs]• Magnetni poljski tok, gostota [V/m2]• Magnetni konduktivni tok, gostota – virtualen

[V/m2]• Magnetna napetost [A]

Page 14: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Magnet

Page 15: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Elektromagnet

Page 16: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Magnetno poljeSeverni geografski pol

Južni geografski pol

Južni magnetni pol

Severni magnetni pol

Page 17: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Van Allen-ov pasVan Alenova pasova

Magnetna os

Page 18: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Aurora – polarni sij

Page 19: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko
Page 20: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Osnovni pojmi iz magnetike

Page 21: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Osnovni pojmi iz magnetike (nad.)

Page 22: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Osnovni pojmi iz magnetike (nad.)

Page 23: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Osnovni pojmi iz magnetike (nad.)

Page 24: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Elektromagnetno polje - sevanjeOs dipola

Page 25: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Mitsubishi

VertexRSI

AEC

Antenna Test Facility at VLA site, NM

Antene v radioastronomiji

Page 26: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Osnovni pojmi iz elektromagnetike

Page 27: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Osnovni pojmi iz elektromagnetike (nad.)

Page 28: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Osnovni pojmi iz elektromagnetike (nad.)

Page 29: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Osnovni pojmi iz elektromagnetike (nad.)

Page 30: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Osnovni pojmi iz elektromagnetike (nad.)

Page 31: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Zgodovina nastajanja vesolja

Page 32: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Vrste snovi

• Homogena: σ, ε in µ konstantni• Nehomogena: σ, ε in/ali µ spremenljivi• Linearna: σ, ε in µ neodvisni od E oz. B• Nelinearna: σ, ε in/ali µ odvisni od E oz. B• Disperzna: ε odvisen od ω, učinek odbojev• Nedisperzna: ε neodvisen od ω• Izotropna: ε skalar, E in D vzporedna Neizotropna: ε tenzor, E in D nevzporedna Recipročna: slabljenje vala neodvisno od smeri Nerecipročna: slabljenje vala odvisno od smeri

Page 33: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Vrste elektromagnetnega polja

• Klasično polje: energija porazdeljena zvezno• Kvantno polje: energija porazdeljena diskretno• Koherentno: signal, seštevek polja, inter-

ferenca• Nekoherentno: šum, seštevek moči, ni inter-

ference• Eno(mono)frekvenčno: nosilnik• Več(poli)frekvenčno: moduliran nosilnik

Page 34: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Radijski, THz in svetlobni spekter

Radio THz OptikaKlasično polje (hν<<kT) Prehodno področje (hν=kT) Kvantno polje (hν>>kT)

Atmosfera Slaba transparenca Atmosfera transparentna v oknih transparentna

Elektronski viri Viri v nastajanju Optični viri

Page 35: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Elektromagnetni pojavi

Sevanje (generacija):

• fizikalne osnove sevanja• elementarni viri: bližnje in daljnje polje• sestavljeni viri: interferenca• fizični in ekvivalentni viri• difrakcija na odprtini • sprejem signala in šuma

Page 36: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Valovni pojaviRazširjanje (propagacija):

• Vpad, odboj, lom, uklon• Huygensovo načelo• Načelo stacionarne faze• Optični približek• Absorpcija in disperzija• Presih in ISI• Valovodni način širjenja

Page 37: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Valovodni vodnikiDvovodniški kovinski:• Dvovod• Mikrotrakasta in koplanarna linija• Koaksialni vodEnovodniški kovinski:• Valovod pravokotnega prereza• Valovod krožnega prereza• Grebenasti valovodDielektrični valovodi:• Optično vlaknoNanostrukture:• Fotonični kristali

Page 38: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Elektromagnetni valovi• Valovodni (vodeni) valovi: pogoj na meji• Prostorski (prosti) valovi• Ravninski (plani)• Valjni (cilindrski)• Krogelni (sferični)• Izotropni (vsesmerni)• Neizotropni (usmerjeni)• Homogeni: enaka smer upadanja amplitude in

faze• Nehomogeni: različna smer upadanja

amplitude in faze

Page 39: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Rodovi (načini) elmg. valovanja

Kovinski valovod:• Transverzalno elektromagnetni (TEM)• Transverzalno električni (TE ali H)• Transverzalno magnetni (TM ali E)

Dielektrični valovod:• Hibridni valovi (EH in HE)

Page 40: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Osnovni rodovi valovanjaKovinski valovod krožnega prereza

Dielektrični valovod (vlakno)

Page 41: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Dielektrična konstanta – lomni količnik n

• Naravni materiali: n > 0 εr > 0; µr > 0 običajna snovεr < 0; µr > 0 plazma, ionosferaεr > 0; µr < 0 nekateri magnetiki

• Umetni (meta)materiali: n < 0εr < 0; µr < 0

Metamateriali so skladni z Maxwellovimi enačbami in imajo neobičajne in uporabne (?) lastnosti.

rr μεn =

Page 42: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Naravni material in metamaterial

Page 43: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Elektromagnetna teorija

Page 44: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Viri in polja

Viri

Polja

HE

,

KJ

,Viri:• predpostavljeni• izračunani z integralsko enačbo

Rezultat:• izračunano polje

Metode računanja na osnovi Maxwellove teorije

Page 45: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Splošni elektromagnetni problem

Page 46: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Posebni primeri Maxwellovih enačb

Page 47: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

ŠumiRadijski šum:• Termični šum, moč P = kT∆f• Šum galaktičnega ozadja• Zrnati šum elektronovOptični šum:• Zrnati (kvantni) šum fotonov, moč P = (hν/2)∆ν

Imenuje se tudi ničelna energija ali fluktuacija vakuuma

• Šum ojačene spontane emisijeStatistika šumov:• Gauss• Poisson

Page 48: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Kozmični šum ozadja (prasevanje)• Med pojavi, ki dokazujejo “big bang”, je poleg

Hubbleovega zakona ekspanzije vesolja meritev kozmičnega šuma ozadja (fosilna svetloba) na mikrovalovih.

• Ohladitev vesolja s 3000 K na 3K (2,725 K) ustreza Doplerjevemu pomiku zaradi ekspanzije za faktor 1000

Page 49: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko
Page 50: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko
Page 51: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko
Page 52: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Polarni sij

Page 53: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE - lso.fe.uni-lj.silso.fe.uni-lj.si/gradiva/mobitel/prof. dr. Jožko Budin - Strokovno izobraževanje... · prof. dr. Jožko Budin. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE. študijsko

Polarni sij