52
Označování materiálů podle evropských norem 1

Označování materiálů podle evropských norem

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Označování materiálů podle evropských norem

Označování materiálů podle evropských norem

1

Page 2: Označování materiálů podle evropských norem

2

Page 3: Označování materiálů podle evropských norem

3

Page 4: Označování materiálů podle evropských norem

Cílem této přednášky je srovnat jednotlivá značení ocelí

4

Page 5: Označování materiálů podle evropských norem

Definice a rozdělení ocelí ČSN EN 10020 (42 0002)

Oceli ke tváření jsou ocelové materiály, jejichž hmotnostní podíl železa je větší než kteréhokoliv jiného prvku, a které všeobecně vykazují méně než 2% C a obsahují další (legující) prvky.

Hodnota 2% C je všeobecně považována za mezní hodnotu pro rozlišení mezi ocelí a litinou.

Rozdělení podle chemického složení

Nelegované oceli - určující obsahy jednotlivých prvků v žádném případě nedosahují mezních obsahů uvedených v tab. I.

Legované oceli - určující obsahy jednotlivých prvků v minimálně v jednom případě přesahují obsahy uvedené v tab. I

5

Page 6: Označování materiálů podle evropských norem

Diagram Fe-Fe3C

%C určují druh oceli

6

Page 7: Označování materiálů podle evropských norem

0.10ostatní (s výjimkou uhlíku, fosforu, síry, dusíku) vždy

0.05Zr zirkonium

0.30W wolfram0.10V vanad

0.05Ti titan0.10Te telur

0.60Si křemík0.10Se selen

0.40Pb olovo0.30Ni nikl

0.06Nb niob0.08Mo molybden

1.65Mn mangan0.10La lanthanidy

0.40Cu měď0.3Cr chrom

0.30Co kobalt0.10Bi bismut

0.0008B bór0.30Al hliník

Mezní obsah [hmotnostní podíl %]Prvek

Mezní obsah [hmotnostní podíl %]Prvek

Tabulka č. I

7

Page 8: Označování materiálů podle evropských norem

Rozdělení ocelí podle hlavních skupin jakosti

Hlavní skupiny jakosti nelegovaných ocelí

nelegované jakostní oceli (B) - nejsou určeny pro tepelné zpracování, nejsou pro ně předepsány žádné zvláštní kvalitativní charakteristiky. Pouze existuje omezení - maximální hodnoty meze pevnosti Rm. Rm < 690 MPa, tažnosti A < 26% a nárazové práce KV+20°C ≤ 27 J

nelegované ušlechtilé oceli (Q) - není předepsána rovnoměrná reakce na tepelné zpracování. Mají vyšší stupeň čistoty než předchozí jakostní oceli. Mohou být na ně kladeny dodatečné požadavky např. na zvýšenou hodnotu KV, velikost zrna a pod. Splňují alespoň jeden z následujících požadavků:• Min. hodnota nárazové práce v ušlechtilém stavu• Hloubku zakalené vrstvy nebo povrchovou tvrdost v zakaleném, zušlechtěném nebo povrchově kaleném stavu• Obzvlášť nízké obsahy nekovových vměstků

Příklad nelegované jakostní oceli S235JR bude uveden v závěru přednášky

8

Page 9: Označování materiálů podle evropských norem

Hlavní skupiny jakosti legovaných ocelí

Jsou určeny pro zušlechťování nebo povrchové zpracování.

Legované jakostní oceli: – svařitelné jemnozrnné oceli s Re < 380 MPa a obsahem legur pod normou stanovenou mezí, -oceli s požadovanými magnetickými vlastnostmi, legované Si a Al, - oceli pro náročnější tváření. Legované ušlechtilé oceli: Požadovaných vlastností je dosahováno tepelným zpracováním a zaručeně přesným dodržením chemického složení, výrobních podmínek a zkoušení. Patří sem oceli pro ocelové konstrukce a na stavbu strojů, korozivzdorné oceli, žáruvzdorné a žáropevné oceli, nástrojové oceli, oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi a další.

Přistoupení k systému evropských norem (EURONORMY – EN), znamená v podstatě trojí způsob označování ocelí:

a) označení materiálovým číslem podle ENb) symbolické (zkrácené) označení podle užitných vlastností dle EN c) původní číselné označení podle ČSN

9

Page 10: Označování materiálů podle evropských norem

Systém označování ocelí ČSN EN 10 027-2Systém číselného označování

Číslo hlavní skupiny materiálu 1 = ocel

Číslo skupiny ocelí

Pořadové číslo

XX(XX)XX1.

10

Page 11: Označování materiálů podle evropských norem

19

18 oceli nástrojové

17 oceli nástrojové např. ČSN 19 083

07 97oceli s vyšším obsahem P nebo S

16oceli nástrojové

06 oceli s průměrným % C ≥0.55 96nebo Rm≥ 700 MPa

15oceli nástrojové

05 oceli s průměrným % C ≥0.25< 0.55 95 nebo Rm ≥ 500 < 700 MPa

S355J0(ČSN11 523), S355J2(ČSN11 503), S355N (NL)

14 04 oceli s průměrným % C≥0.12<0.25 94 nebo Rm≥400 < 500 MPa

S275N,, P265GH(ČSN11 418), P295GH(ČSN13 030)

13 konstrukční oceli, oceli na strojní součásti, tlakové nádoby a oceli se zvláštními požadavky

03 oceli s průměrným % C < 0,12 93nebo Rm<400MPa P235GH(ČSN11 368)

12 oceli na strojní součásti s > 0,5 %C např. ČSN 12 060

02 ostatní konstrukční oceli neurčené 92 pro tepelné zpracování s Rm<500MPa

11 konstrukční oceli na strojní součásti s < 0,50%Cnapř. ČSN 12 050

01 konstrukční oceli pro všeobecné 91 použití s Rm<500MPa

S235J0(ČSN11 378), S275J2(11 448)

10 oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi 00 90

oceli obvyklých jakostí

S185 (ČSN10 000, 10 004)

S235 (ČSN11373, ČSN11375)

E295 (ČSN11 500)

E335(ČSN11 600)

E360(ČSN11 700)

Oceli ušlechtiléOceli jakostníOceli obvyklých jakostí

Oceli nelegované

11

Page 12: Označování materiálů podle evropských norem

84Cr-Si-TiCr-Mn-TiCr-Si- Mn-Ti

746454Mo, Nb, Ti, V, W(15 020)

44nerezavějící oceli s ≥ 2,5% Ni s Mo, bez Nb a Ti

3424WCr-W

8373Cr-Mos ≥ 0,35 % Mo(15 121)(15 313)

63Ni-MoNi-Mo-MnNi-Mo-CuNi-Mo-VNi-Mn-V

53Mn - TiSi-Ti

43nerezavějící oceli s ≥ 2,5 % Ni bez Mo, Nb, Ti(15 260)

33rychlořezné ocelibez Co

23Cr-MoCr-Mo-VMo-V

82Cr-Mo-WCr-Mo-V-W

72Cr-Mos méně než 0,35% MoCr-Mo-B

62Ni-SiNi-MnNi-Cu

52Mn-CuMn-VSi-VMn-Si-V

4232rychlořezné oceli s Co

22Cr-VCr-V-SiCr-V-MnCr-V-Mn-Si

81Cr-Si-VCr-Mn-VCr-Si-Mn-V

71Cr-SiCr-MnCr-Mn-BCr-Si-Mn

6151 Mn-Si Mn-Cr13 240

41nerezavějící oceli s méně než 2,5% Ni s Mo, bez Nb a Ti

3121Cr-SiCr-MnCr-Mn-Si

80Cr-Si-MnCr-Si-Mn-MoCr-Si-Mo-VCr-Si-Mn-Mo-V

7060Cr-Nis obsahem Cr od 2,0 do 3%

50 Mn, Si, Cu13 141

40nerezavějící oceli s méněnež 2,5% Ni bez Mo, Nb, Ti

3020Cr

konstrukční oceli, oceli na strojní součásti a na tlakové nádoby

chemicky odolné oceli

různé ocelinástrojové oceli

Oceli ušlechtilé

Oceli jakostní

Oceli legované

12

Page 13: Označování materiálů podle evropských norem

89vysocepevné svařitelné oceli

79Cr-Mn-MoCr-Mn-Mo-V

69Cr-Nikromě tříd57 až 68

59Cr-Nis ≥ 1,5 < 2 %Cr

49vysocepevné žáropevné materiály

39materiály se zvláštními fyzikálními vlastnostmi s Ni

2909 99oceli pro různé oblasti použití

88vysocepevné svařitelné oceli

7868Cr-Ni-VCr-Ni-WCr-Ni-V-W

58Cr-Nis ≥ 1,0 < 1,5 %Cr

48žáruvzdorné oceli s ≥ 2,5 % Ni

38materiály se zvláštními fyzikálními vlastnostmi bez Ni

28ostatní

08 98oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi

87oceli neurčené pro tepelné zpracování u odběratele

77Cr-Mo-V

67Cr-Ni-Mos < 0,4% Mo + ≥ 3,5 < 5 % Ninebo ≥ 0<4 % Mo

57Cr-Nis < 1,0% Cr

47žáruvzdorné oceli s < 2,5 % Ni

37materiály se zvláštními magnetickými vlastnostmi s Co

27s Ni

8676Cr-Vs > 2,0 % Cr

66Cr-Ni-Mos < 0,4% Mo + ≥ 2,0 < 3,5 % Ni

56Ni

46chemicky odolné a žáropevné slitiny Ni

36materiály se zvláštními magnetickými vlastnostmi bez Co

26Wkromě tříd24,25 a 27

85oceli k nitridování

75Cr-Vs < 2,0 % Cr

65Cr-Ni-Mos < 4 % Mo + < 2,0 Ni

55BMn-Bs < 1,65 Mn

45nerezavějící oceli se zvláštními přísadami

35oceli na valivá ložiska

25W-VCr-W-V

konstrukční oceli, oceli na strojní součásti a na tlakové nádoby

chemicky odolné oceli

různé ocelinástrojové oceli

Oceli ušlechtilé

Oceli jakostní

Oceli legované

13

Page 14: Označování materiálů podle evropských norem

SYSTÉMY OZNAČOVÁNÍ OCELÍ

Značky podle EN 10027-1SKUPINA -1) Značky vytvořené na základě použití a mechanických nebo fyzikálních vlastností a)

E = oceli pro strojní součásti(G) | E | nnn

L = oceli na potrubí(G) | L | nnn

P = pro tlakové nádobynnn = minim Re v MPa pro nejmenší tloušťku výrobku(G) | P | nnn

S = oceli pro ocelové konstrukceG = ocel na odlitky (G) | S | nnn

PoužitíVlastnostiZákladní symboly

14

b) B – oceli pro výztuž do betonu + hodnota meze kluzuc) Y – oceli pro předpínací výztuž do betonu + hodnota meze pevnosti d) R – oceli na kolejnice + hodnota meze pevnosti e) H – ploché výrobky válcované za studena z ocelí k tažení s vyšší pevností + hodnota meze kluzuf) D – ploché výrobky z měkkých ocelí pro tváření za studenag) T – tenké pocínované plechy a pásyh) M – plechy a pásy pro elektrotechniku

Page 15: Označování materiálů podle evropských norem

nebo jiné symboly M = termomechanicky válcováno, N = normalizačně žíháno nebo válcováno, Q = zušlechtěno, G = jiné charakteristiky (např. způsob dezoxidace, G1,.....G4), symboly M, N, Q v prvé skupině platí pro jemnozrnné oceli

Skupina 1Záruka hodnot nárazové práce (KV v Joulech) při různých teplotách (t ve °C ) se označuje následujícími symboly

L6L5L4L3L2L0LR 60 J

K6K5K4K3K2K0KR 40 J

J6J5J4J3J2J0JR 27 J

-60-50-40-30-200+20teplota ⇒ [oC]nárazová práce ⇓

15

Page 16: Označování materiálů podle evropských norem

Skupina 2C = se zvláštní tvařitelností za studena, D = pro žárové pokovování, E = pro smaltování, F = pro kování, H = duté profily, L = pro nízké teploty, M = termomechanicky válcováno, N = normalizačně žíháno nebo válcováno, O = konstrukce off shore, P = štětovnice, Q = zušlechtěno, T = trubky, W = odolné proti atmosférické korozi

Příklady: S185, S355JR, S355J0, S355J2G3, S355K2G3 - oceli válcované za tepla ČSN EN 10025 S355N, S355NL - jemnozrnné svařitelné oceli ČSN EN 10113-2 (hodnoty KV jsou pevně dány)

S355MC (S355NC)– Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření Dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli (normalizačně žíhané) ČSN EN 10149-2 (-3)

S235J0W, S355J2WP –Konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi ČSN EN 10155

S460Q – Plechy a široká ocel s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném nebo vytvrzeném stavu ČSN EN 10 037

16

Page 17: Označování materiálů podle evropských norem

17

Page 18: Označování materiálů podle evropských norem

SKUPINA 2 - Oceli označené podle jejich chemického složení

1) Nelegované oceli (s výjimkou automatových ocelí) se středním obsahem manganu pod 1%

an = symboly pro další předepsané přídavné prvky

E= předepsaný maximální obsah síryR = předepsaný rozsah pro obsah síryD = pro tažený drátC = pro tváření za studenaS = pro pružinyU = nástrojovéW = svařovací drátyG = jiné charakteristiky

nnn = stonásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah uhlíku

G = ocel na odlitky C = uhlíková ocel

an....................nnnG | C

Pro oceli - skupina 2Pro oceli - skupina 1obsah uhlíkuPísmeno

Přídavné symbolyZákladní symboly

18

Page 19: Označování materiálů podle evropských norem

2) Nelegované oceli se středním obsahem manganu ≥ 1%, nelegované automatové oceli a legované oceli (kromě rychlořezných ocelí) se středními obsahy jednotlivých legujících prvků pod 5%

1 000B

100Ce, N, P, S

10Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr

4Cr,Co, Mn,Ni, Si, W

KoeficientPrvek

a = chemické značky legujících prvků charakterizujících ocel, následujín-n = čísla, oddělená spojovací čárkou, která odpovídají střednímu obsahu příslušného prvku vynásobenému následujícím koeficientem

nnn = stonásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah uhlíku

G = ocel na odlitky (pokud je požadována)

a.....n-nG nnn

Legující prvkyPísmeno obsah uhlíku

Základní symboly

Příklad: 10 CrMo 9-10 (ČSN15 313) - ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení0,08-0,14%C; 0,5%Si; 0,4-0,8%Mn; 2-2,5%Cr; 0,3%Cu; 0,9-1,1%Mo

19

Page 20: Označování materiálů podle evropských norem

3) Legované oceli (kromě rychlořezných ocelí) s obsahem minimálně jednoho legujícího prvku ≥ 5%

a = chemické značky legujících prvků charakterizujících ocel, následujín-n = čísla, oddělená spojovací čárkou, která odpovídají střednímu obsahu příslušného prvku zaokrouhlenému na nejbližší vyšší číslo

nnn = stonásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah uhlíku

G = ocel na odlitky (pokud je požadována)X= střední obsah minimálně jednoho legujícího prvku ≥ 5%

a.....n-nnnnG | X

Legující prvkyPísmeno obsah uhlíku

Základní symboly

Příklad: X2 CrNiMo 17-13-2 (ČSN 17 349)

X5CrNi18-10 korozivzdorná austenitická ocel

20

Page 21: Označování materiálů podle evropských norem

4) Rychlořezné oceli

n-n = čísla oddělená spojovací čárkou, která udávají obsah legujících prvků v následujícím pořadí- wolfram (W)- molybden (Mo)- vanad (V)- kobalt(Co)

HS = rychlořezné oceli

n-nHS

Písmeno obsah legujících prvků

Základní symboly

HS 10-4-3-10 (ČSN 19 861, 1.3207, oborové označení dle Poldi - Radeco M 10)

21

Page 22: Označování materiálů podle evropských norem

22

Page 23: Označování materiálů podle evropských norem

0,550,0120,0350,035 -1,40 0,20 0,17 0,17

> 40 >16 ≤ 40 ≤ 16

Cu max.

N max.

S max.

P max.

Si max.

Mn max.

C max. pro tloušťku v mmChemické složení v %

hmot.( rozbor tavby )

S235JRG2 podle EN 10025: 1990 +A1: 1993; RSt 37-2 podle DIN 17100; 11 375 podle ČSN

Dřívější označení

Nelegovaná jakostní konstrukční ocel Druh oceli

1.0038 Přehled vlastností oceli S235JR

Příklad označení oceli - její chemické složení a vlastnosti

23

JR 27 J

+20teplota ⇒ [oC]nárazová práce ⇓

G = jiné charakteristiky (např. způsob dezoxidace, G1,.....G4)

Page 24: Označování materiálů podle evropských norem

2727

> 150 ≤ 250≤ 150

Minimální nárazová práce KV ( J ) při 20o C pro výrobky jmenovité tloušťky v mm:

212224 2526

>150< ≤ 250>100 ≤ 150> 63 ≤ 100> 40 ≤ 63>3 ≤ 40

Minimální tažnost v % ( L0 = 5.65√S0 ) pro výrobky jmenovité tloušťky v mm:

340 - 490350 - 500360 - 510

> 150 ≥ 250> 100 ≤ 150≥ 3 ≤ 100

Pevnost v tahu Rm MPa pro výrobky jmenovité tloušťky v mm :

175185195 215215215 225 235

>200 ≤ 250>150 ≤ 200>100 ≤ 150>80 ≤ 100>63 ≤ 80>40 ≤ 63>16 ≤ 40≤ 16

Minimální mez kluzu ReH MPa pro výrobky jmenovité tloušťky v mm:

Mechanické vlastnosti oceli S235JR v podélném směru

24

Page 25: Označování materiálů podle evropských norem

25

L6L5L4L3L2L0LR 60 J

K6K5K4K3K2K0KR 40 J

J6J5J4J3J2J0JR 27 J

-60-50-40-30-200+20teplota ⇒ [oC]nárazová práce ⇓

kt

Page 26: Označování materiálů podle evropských norem

Při porovnávání materiálů s ekvivalenty dle ČSN je třeba sledovat chemické složení,uváděné hodnoty mechanických vlastností.

S235JRG1 – ČSN 11343 (Rm 310 – 340 MPa; A5 >30) ČSN 11 373 (Rm 340 – 370 MPa; A5 >26)

26

Page 27: Označování materiálů podle evropských norem

1

Označování materiálů podle evropských norem

1

Page 28: Označování materiálů podle evropských norem

2

2

Page 29: Označování materiálů podle evropských norem

3

3

Page 30: Označování materiálů podle evropských norem

4

Cílem této přednášky je srovnat jednotlivá značení ocelí

4

Page 31: Označování materiálů podle evropských norem

5

Definice a rozdělení ocelí ČSN EN 10020 (42 0002)

Oceli ke tváření jsou ocelové materiály, jejichž hmotnostní podíl železa je větší než kteréhokoliv jiného prvku, a které všeobecně vykazují méně než 2% C a obsahují další (legující) prvky.

Hodnota 2% C je všeobecně považována za mezní hodnotu pro rozlišení mezi ocelí a litinou.

Rozdělení podle chemického složení

Nelegované oceli - určující obsahy jednotlivých prvků v žádném případě nedosahují mezních obsahů uvedených v tab. I.

Legované oceli - určující obsahy jednotlivých prvků v minimálně v jednom případě přesahují obsahy uvedené v tab. I

5

Page 32: Označování materiálů podle evropských norem

6

Diagram Fe-Fe3C

%C určují druh oceli

6

Page 33: Označování materiálů podle evropských norem

7

0.10ostatní (s výjimkou uhlíku, fosforu, síry, dusíku) vždy

0.05Zr zirkonium

0.30W wolfram0.10V vanad

0.05Ti titan0.10Te telur

0.60Si křemík0.10Se selen

0.40Pb olovo0.30Ni nikl

0.06Nb niob0.08Mo molybden

1.65Mn mangan0.10La lanthanidy

0.40Cu měď0.3Cr chrom

0.30Co kobalt0.10Bi bismut

0.0008B bór0.30Al hliník

Mezní obsah [hmotnostní podíl %]Prvek

Mezní obsah [hmotnostní podíl %]Prvek

Tabulka č. I

7

Page 34: Označování materiálů podle evropských norem

8

Rozdělení ocelí podle hlavních skupin jakosti

Hlavní skupiny jakosti nelegovaných ocelí

nelegované jakostní oceli (B) - nejsou určeny pro tepelné zpracování, nejsou pro ně předepsány žádné zvláštní kvalitativní charakteristiky. Pouze existuje omezení - maximální hodnoty meze pevnosti Rm. Rm < 690 MPa, tažnosti A < 26% a nárazové práce KV+20°C ≤ 27 J

nelegované ušlechtilé oceli (Q) - není předepsána rovnoměrná reakce na tepelné zpracování. Mají vyšší stupeň čistoty než předchozí jakostní oceli. Mohou být na ně kladeny dodatečné požadavky např. na zvýšenou hodnotu KV, velikost zrna a pod. Splňují alespoň jeden z následujících požadavků:• Min. hodnota nárazové práce v ušlechtilém stavu• Hloubku zakalené vrstvy nebo povrchovou tvrdost v zakaleném, zušlechtěném nebo povrchově kaleném stavu• Obzvlášť nízké obsahy nekovových vměstků

Příklad nelegované jakostní oceli S235JR bude uveden v závěru přednášky

8

Page 35: Označování materiálů podle evropských norem

9

Hlavní skupiny jakosti legovaných ocelí

Jsou určeny pro zušlechťování nebo povrchové zpracování.

Legované jakostní oceli: – svařitelné jemnozrnné oceli s Re < 380 MPa a obsahem legur pod normou stanovenou mezí, -oceli s požadovanými magnetickými vlastnostmi, legované Si a Al, - oceli pro náročnější tváření. Legované ušlechtilé oceli: Požadovaných vlastností je dosahováno tepelným zpracováním a zaručeně přesným dodržením chemického složení, výrobních podmínek a zkoušení. Patří sem oceli pro ocelové konstrukce a na stavbu strojů, korozivzdorné oceli, žáruvzdorné a žáropevné oceli, nástrojové oceli, oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi a další.

Přistoupení k systému evropských norem (EURONORMY – EN), znamená v podstatě trojí způsob označování ocelí:

a) označení materiálovým číslem podle ENb) symbolické (zkrácené) označení podle užitných vlastností dle EN c) původní číselné označení podle ČSN

9

Page 36: Označování materiálů podle evropských norem

10

Systém označování ocelí ČSN EN 10 027-2Systém číselného označování

Číslo hlavní skupiny materiálu 1 = ocel

Číslo skupiny ocelí

Pořadové číslo

XX(XX)XX1.

10

Page 37: Označování materiálů podle evropských norem

11 19

18 oceli nástrojové

17 oceli nástrojové např. ČSN 19 083

07 97oceli s vyšším obsahem P nebo S

16oceli nástrojové

06 oceli s průměrným % C ≥0.55 96nebo Rm≥ 700 MPa

15oceli nástrojové

05 oceli s průměrným % C ≥0.25< 0.55 95 nebo Rm ≥ 500 < 700 MPa

S355J0(ČSN11 523), S355J2(ČSN11 503), S355N (NL)

14 04 oceli s průměrným % C≥0.12<0.25 94 nebo Rm≥400 < 500 MPa

S275N,, P265GH(ČSN11 418), P295GH(ČSN13 030)

13 konstrukční oceli, oceli na strojní součásti, tlakové nádoby a oceli se zvláštními požadavky

03 oceli s průměrným % C < 0,12 93nebo Rm<400MPa P235GH(ČSN11 368)

12 oceli na strojní součásti s > 0,5 %C např. ČSN 12 060

02 ostatní konstrukční oceli neurčené 92 pro tepelné zpracování s Rm<500MPa

11 konstrukční oceli na strojní součásti s < 0,50%Cnapř. ČSN 12 050

01 konstrukční oceli pro všeobecné 91 použití s Rm<500MPa

S235J0(ČSN11 378), S275J2(11 448)

10 oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi 00 90

oceli obvyklých jakostí

S185 (ČSN10 000, 10 004)

S235 (ČSN11373, ČSN11375)

E295 (ČSN11 500)

E335(ČSN11 600)

E360(ČSN11 700)

Oceli ušlechtiléOceli jakostníOceli obvyklých jakostí

Oceli nelegované

11

Page 38: Označování materiálů podle evropských norem

12

84Cr-Si-TiCr-Mn-TiCr-Si- Mn-Ti

746454Mo, Nb, Ti, V, W(15 020)

44nerezavějící oceli s ≥ 2,5% Ni s Mo, bez Nb a Ti

3424WCr-W

8373Cr-Mos ≥ 0,35 % Mo(15 121)(15 313)

63Ni-MoNi-Mo-MnNi-Mo-CuNi-Mo-VNi-Mn-V

53Mn - TiSi-Ti

43nerezavějící oceli s ≥ 2,5 % Ni bez Mo, Nb, Ti(15 260)

33rychlořezné ocelibez Co

23Cr-MoCr-Mo-VMo-V

82Cr-Mo-WCr-Mo-V-W

72Cr-Mos méně než 0,35% MoCr-Mo-B

62Ni-SiNi-MnNi-Cu

52Mn-CuMn-VSi-VMn-Si-V

4232rychlořezné oceli s Co

22Cr-VCr-V-SiCr-V-MnCr-V-Mn-Si

81Cr-Si-VCr-Mn-VCr-Si-Mn-V

71Cr-SiCr-MnCr-Mn-BCr-Si-Mn

6151 Mn-Si Mn-Cr13 240

41nerezavějící oceli s méně než 2,5% Ni s Mo, bez Nb a Ti

3121Cr-SiCr-MnCr-Mn-Si

80Cr-Si-MnCr-Si-Mn-MoCr-Si-Mo-VCr-Si-Mn-Mo-V

7060Cr-Nis obsahem Cr od 2,0 do 3%

50 Mn, Si, Cu13 141

40nerezavějící oceli s méněnež 2,5% Ni bez Mo, Nb, Ti

3020Cr

konstrukční oceli, oceli na strojní součásti a na tlakové nádoby

chemicky odolné oceli

různé ocelinástrojové oceli

Oceli ušlechtilé

Oceli jakostní

Oceli legované

12

Page 39: Označování materiálů podle evropských norem

13

89vysocepevné svařitelné oceli

79Cr-Mn-MoCr-Mn-Mo-V

69Cr-Nikromě tříd57 až 68

59Cr-Nis ≥ 1,5 < 2 %Cr

49vysocepevné žáropevné materiály

39materiály se zvláštními fyzikálními vlastnostmi s Ni

2909 99oceli pro různé oblasti použití

88vysocepevné svařitelné oceli

7868Cr-Ni-VCr-Ni-WCr-Ni-V-W

58Cr-Nis ≥ 1,0 < 1,5 %Cr

48žáruvzdorné oceli s ≥ 2,5 % Ni

38materiály se zvláštními fyzikálními vlastnostmi bez Ni

28ostatní

08 98oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi

87oceli neurčené pro tepelné zpracování u odběratele

77Cr-Mo-V

67Cr-Ni-Mos < 0,4% Mo + ≥ 3,5 < 5 % Ninebo ≥ 0<4 % Mo

57Cr-Nis < 1,0% Cr

47žáruvzdorné oceli s < 2,5 % Ni

37materiály se zvláštními magnetickými vlastnostmi s Co

27s Ni

8676Cr-Vs > 2,0 % Cr

66Cr-Ni-Mos < 0,4% Mo + ≥ 2,0 < 3,5 % Ni

56Ni

46chemicky odolné a žáropevné slitiny Ni

36materiály se zvláštními magnetickými vlastnostmi bez Co

26Wkromě tříd24,25 a 27

85oceli k nitridování

75Cr-Vs < 2,0 % Cr

65Cr-Ni-Mos < 4 % Mo + < 2,0 Ni

55BMn-Bs < 1,65 Mn

45nerezavějící oceli se zvláštními přísadami

35oceli na valivá ložiska

25W-VCr-W-V

konstrukční oceli, oceli na strojní součásti a na tlakové nádoby

chemicky odolné oceli

různé ocelinástrojové oceli

Oceli ušlechtilé

Oceli jakostní

Oceli legované

13

Page 40: Označování materiálů podle evropských norem

14

SYSTÉMY OZNAČOVÁNÍ OCELÍ

Značky podle EN 10027-1SKUPINA -1) Značky vytvořené na základě použití a mechanických nebo fyzikálních vlastností a)

E = oceli pro strojní součásti(G) | E | nnn

L = oceli na potrubí(G) | L | nnn

P = pro tlakové nádobynnn = minim Re v MPa pro nejmenší tloušťku výrobku(G) | P | nnn

S = oceli pro ocelové konstrukceG = ocel na odlitky (G) | S | nnn

PoužitíVlastnostiZákladní symboly

14

b) B – oceli pro výztuž do betonu + hodnota meze kluzuc) Y – oceli pro předpínací výztuž do betonu + hodnota meze pevnosti d) R – oceli na kolejnice + hodnota meze pevnosti e) H – ploché výrobky válcované za studena z ocelí k tažení s vyšší pevností + hodnota meze kluzuf) D – ploché výrobky z měkkých ocelí pro tváření za studenag) T – tenké pocínované plechy a pásyh) M – plechy a pásy pro elektrotechniku

Page 41: Označování materiálů podle evropských norem

15

nebo jiné symboly M = termomechanicky válcováno, N = normalizačně žíháno nebo válcováno, Q = zušlechtěno, G = jiné charakteristiky (např. způsob dezoxidace, G1,.....G4), symboly M, N, Q v prvé skupině platí pro jemnozrnné oceli

Skupina 1Záruka hodnot nárazové práce (KV v Joulech) při různých teplotách (t ve °C ) se označuje následujícími symboly

L6L5L4L3L2L0LR 60 J

K6K5K4K3K2K0KR 40 J

J6J5J4J3J2J0JR 27 J

-60-50-40-30-200+20teplota ⇒ [oC]nárazová práce ⇓

15

Page 42: Označování materiálů podle evropských norem

16

Skupina 2C = se zvláštní tvařitelností za studena, D = pro žárové pokovování, E = pro smaltování, F = pro kování, H = duté profily, L = pro nízké teploty, M = termomechanicky válcováno, N = normalizačně žíháno nebo válcováno, O = konstrukce off shore, P = štětovnice, Q = zušlechtěno, T = trubky, W = odolné proti atmosférické korozi

Příklady: S185, S355JR, S355J0, S355J2G3, S355K2G3 - oceli válcované za tepla ČSN EN 10025 S355N, S355NL - jemnozrnné svařitelné oceli ČSN EN 10113-2 (hodnoty KV jsou pevně dány)

S355MC (S355NC)– Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření Dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli (normalizačně žíhané) ČSN EN 10149-2 (-3)

S235J0W, S355J2WP –Konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi ČSN EN 10155

S460Q – Plechy a široká ocel s vyšší mezí kluzu v zušlechtěném nebo vytvrzeném stavu ČSN EN 10 037

16

Page 43: Označování materiálů podle evropských norem

17

17

Page 44: Označování materiálů podle evropských norem

18

SKUPINA 2 - Oceli označené podle jejich chemického složení

1) Nelegované oceli (s výjimkou automatových ocelí) se středním obsahem manganu pod 1%

an = symboly pro další předepsané přídavné prvky

E= předepsaný maximální obsah síryR = předepsaný rozsah pro obsah síryD = pro tažený drátC = pro tváření za studenaS = pro pružinyU = nástrojovéW = svařovací drátyG = jiné charakteristiky

nnn = stonásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah uhlíku

G = ocel na odlitky C = uhlíková ocel

an....................nnnG | C

Pro oceli - skupina 2Pro oceli - skupina 1obsah uhlíkuPísmeno

Přídavné symbolyZákladní symboly

18

Page 45: Označování materiálů podle evropských norem

19

2) Nelegované oceli se středním obsahem manganu ≥ 1%, nelegované automatové oceli a legované oceli (kromě rychlořezných ocelí) se středními obsahy jednotlivých legujících prvků pod 5%

1 000B

100Ce, N, P, S

10Al, Be, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr

4Cr,Co, Mn,Ni, Si, W

KoeficientPrvek

a = chemické značky legujících prvků charakterizujících ocel, následujín-n = čísla, oddělená spojovací čárkou, která odpovídají střednímu obsahu příslušného prvku vynásobenému následujícím koeficientem

nnn = stonásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah uhlíku

G = ocel na odlitky (pokud je požadována)

a.....n-nG nnn

Legující prvkyPísmeno obsah uhlíku

Základní symboly

Příklad: 10 CrMo 9-10 (ČSN15 313) - ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení0,08-0,14%C; 0,5%Si; 0,4-0,8%Mn; 2-2,5%Cr; 0,3%Cu; 0,9-1,1%Mo

19

Page 46: Označování materiálů podle evropských norem

20

3) Legované oceli (kromě rychlořezných ocelí) s obsahem minimálně jednoho legujícího prvku ≥ 5%

a = chemické značky legujících prvků charakterizujících ocel, následujín-n = čísla, oddělená spojovací čárkou, která odpovídají střednímu obsahu příslušného prvku zaokrouhlenému na nejbližší vyšší číslo

nnn = stonásobek střední hodnoty rozsahu předepsaného pro obsah uhlíku

G = ocel na odlitky (pokud je požadována)X= střední obsah minimálně jednoho legujícího prvku ≥ 5%

a.....n-nnnnG | X

Legující prvkyPísmeno obsah uhlíku

Základní symboly

Příklad: X2 CrNiMo 17-13-2 (ČSN 17 349)

X5CrNi18-10 korozivzdorná austenitická ocel

20

Page 47: Označování materiálů podle evropských norem

21

4) Rychlořezné oceli

n-n = čísla oddělená spojovací čárkou, která udávají obsah legujících prvků v následujícím pořadí- wolfram (W)- molybden (Mo)- vanad (V)- kobalt(Co)

HS = rychlořezné oceli

n-nHS

Písmeno obsah legujících prvků

Základní symboly

HS 10-4-3-10 (ČSN 19 861, 1.3207, oborové označení dle Poldi - Radeco M 10)

21

Page 48: Označování materiálů podle evropských norem

22

22

Page 49: Označování materiálů podle evropských norem

23

0,550,0120,0350,035 -1,40 0,20 0,17 0,17

> 40 >16 ≤ 40 ≤ 16

Cu max.

N max.

S max.

P max.

Si max.

Mn max.

C max. pro tloušťku v mmChemické složení v %

hmot.( rozbor tavby )

S235JRG2 podle EN 10025: 1990 +A1: 1993; RSt 37-2 podle DIN 17100; 11 375 podle ČSN

Dřívější označení

Nelegovaná jakostní konstrukční ocel Druh oceli

1.0038 Přehled vlastností oceli S235JR

Příklad označení oceli - její chemické složení a vlastnosti

23

JR 27 J

+20teplota ⇒ [oC]nárazová práce ⇓

G = jiné charakteristiky (např. způsob dezoxidace, G1,.....G4)

Page 50: Označování materiálů podle evropských norem

24

2727

> 150 ≤ 250≤ 150

Minimální nárazová práce KV ( J ) při 20o C pro výrobky jmenovité tloušťky v mm:

212224 2526

>150< ≤ 250>100 ≤ 150> 63 ≤ 100> 40 ≤ 63>3 ≤ 40

Minimální tažnost v % ( L0 = 5.65√S0 ) pro výrobky jmenovité tloušťky v mm:

340 - 490350 - 500360 - 510

> 150 ≥ 250> 100 ≤ 150≥ 3 ≤ 100

Pevnost v tahu Rm MPa pro výrobky jmenovité tloušťky v mm :

175185195 215215215 225 235

>200 ≤ 250>150 ≤ 200>100 ≤ 150>80 ≤ 100>63 ≤ 80>40 ≤ 63>16 ≤ 40≤ 16

Minimální mez kluzu ReH MPa pro výrobky jmenovité tloušťky v mm:

Mechanické vlastnosti oceli S235JR v podélném směru

24

Page 51: Označování materiálů podle evropských norem

25

25

L6L5L4L3L2L0LR 60 J

K6K5K4K3K2K0KR 40 J

J6J5J4J3J2J0JR 27 J

-60-50-40-30-200+20teplota ⇒ [oC]nárazová práce ⇓

kt

Page 52: Označování materiálů podle evropských norem

26

Při porovnávání materiálů s ekvivalenty dle ČSN je třeba sledovat chemické složení,uváděné hodnoty mechanických vlastností.

S235JRG1 – ČSN 11343 (Rm 310 – 340 MPa; A5 >30) ČSN 11 373 (Rm 340 – 370 MPa; A5 >26)

26