P O L S K O

 • View
  31

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

P O L S K O. POLOHA. Ve východní části střední Evropy Rozloha: 312 685 km ² leží při jižním pobřeží Baltského moře na západě hraničí s Německem na jihu s Českou republikou a Slovenskem na východě s Běloruskem a Ukrajinou - PowerPoint PPT Presentation

Text of P O L S K O

 • P O L S K O

 • POLOHAVe vchodn sti stedn EvropyRozloha: 312 685 kmle pi jinm pobe Baltskho moena zpad hrani s Nmeckemna jihu s eskou republikou a Slovenskemna vchod s Bloruskem a Ukrajinou na severovchod soused s Litvou a Kaliningradskou oblast Rusk federace

 • Podrobnj mapa Polska

 • POVRCH vtinu Polska tvo monotnn krajina nin a ploin

  niny a ploiny: - Pobaltsk nina - Pomoansk jezern ploina - Mazursk jezern ploina - Velkopolsk nina - Slezsk nina

  Pahorkatiny a vrchoviny: - Lublinsk pahorkatina - Malopolsk vrchovina - Tatry

 • NEROSTN BOHATSTV ern uhl sl kamenn elezn ruda sra m zemn plyn

 • Vodstvovznamn eky: - Visla 1047 km - Warta 801 km

  jezera: - Maly Staw - Wielki Staw

  moe: - Baltsk

 • Podneb- kontinentln klima- dlouh tuh zimysrky cel rok s letnmi boukami- mnostv srek -660mm za rok

 • Obyvatelstvo a sdla- hl. msto: Varava (1,7 mil. obyvatel)

  - velk msta - Lod - Krakov - Gdask -Pozna - ttn - Bydho - Vratislav

 • Obyvatelstvo a sdla-38 660 000 obyvatel-98% Polci-2% ostatn-nboenstv katolick

 • Historiejako sttn tvar existovalo ji v 10. stoletkne Mek I. je prvnm historicky doloenm vldcem jeho rod, Piastovci, vldl v Polsku a do roku 1370 1025 se Boleslav Chrabr nechal jako prvn polsk vldce korunovat polskm krlem 1385 - spojen polskho krlovstv s litevskm velkoknectvm (do roku 1569 )vldnouc rok Jagellonc

 • v letech 1772, 1793 a 1795 si Rusko, Prusko a Rakousko v trojm dlen rozdlily Polsko nezvislost v roce 1918 bhem druh svtov vlky bylo Polsko okupovno Nmeckem a Sovtskm svazem1980 byly po vln stvek vytvoeny nezvisl odbory Solidarita (Solidarno) konec 80. let pd komunismu

 • roce 1999 se zem stala lenem Severoatlantick aliance (NATO) a je jednou z 10 zem pistoupivch k Evropsk unii v kvtnu 2004.Z roku 1940 Zlot.

 • Hrad Ogrodzieniec

 • Stolowe Gory

 • Mazursk jezeramolo u jezera Sniardwy

 • ZEMDLSTVPstuj se:brambory, ito, cukrov epa, oves, na severu i odolnj plodinyChovaj se:- vepi, hovz dobytek

 • DOPRAVAeleznin s-zajiuje hlavn pepravu (26 848 km)prmyslovho zboSplavn eky a kanly zprostedkovvaj pepravu nerostnch surovin a prmyslovch produkt

 • CESTOVN RUCH Krakov-msto v ji. Polsku na ece Visle-historick pamtky hrad Malbork-krlovsk hrad Wawel

 • OSOBNOSTI Jan Pavel II. (Karol Wojtyla ) ( 1920- 2005)- pape

  Henrik Sienkiewicz (1846-1916)- spisovatel

 • OSOBNOSTIObjev dvou chemickch prvk :radia a poloniaNobelova cena ( 2x )Maria Curie-Sklodowsk (1867 -1934)

 • ZAJMAVOSTI Z POLSK KUCHYNObvaanek, polsky obwarzanek [obvaanek] je tradin peivo v Krakov a okol ve tvaru krouku

 • ZAJMAVOSTI Z POLSK KUCHYNBigos [bigos (nikoliv bigo)] je tradin polsk a litevsk jdlo ze zel a masa.

 • Krakow

 • Bezinka

 • Bezinka

 • Gdask

 • Gdask

 • Krakow

 • Malbbi

 • Okobi

 • Osvtim

 • Penze ZLOTE

 • GROSZI

 • Zlotych

 • ZLOTYCH

 • SLOVNEKAhoj Czest CzytaHrt si- Baraszkowakola - Sokola k Ucze Chlb Chleb Voda -Woda Maminka-Mamuka Tatnek Tatu Bratr - Brat Sestra Siostra Msto Miasto

  Domov - Kraj ojczysty Vesnice Wie Jak se m? - Jak sie masz? Dobr den - Dzie dobry Na shledanou - Do widzenia Jmenuji se. - Nazywan sie Mm rd Lubim

 • VYPRACOVALI:Veronika BlinovZuzana UrbnkovTom Uhnav