4
ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU 106 Paprastojo putino Viburnum opulus vaisių sulčių antibakterinių savybių tyrimai 1 Laima Česonienė, 1 Remigijus Daubaras, 2 Antanas Šarkinas 1 Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas, 2 Kauno technologijos universiteto Maisto institutas Paprastojo putino Viburnum opulus L. vaisiai sukaupia didelius kiekius biologiškai aktyvių junginių, kurie yra labai vertinami maisto ir farmacijos pramonėje. Šio darbo tikslas buvo nustatyti paprastojo putino vaisių sulčių poveikį įvairioms pavojingas ligas sukeliančioms bakterijoms, kurios daţnai aptinkamos maisto produktuose. Įvertinus agrobiologines savybes, VDU Kauno botanikos sodo pomologinėje kolekcijoje buvo atrinktos paprastojo putino veislės, klonai ir varietetai. Antibakteriniai tyrimai patvirtino, kad paprastojo putino vaisių sultys stipriai slopina tiek gram-teigiamų, tiek gram- neigiamų patogeninių bakterijų augimą. Ypač stiprus šių vaisių sulčių poveikis nustatytas bakterijoms Salmonella typhimurium, S. aguona, Staphylococcus aureus, Lysteria monocytogenes ir Enterococcus faecalis. Antibakterinės savybės, patogeninės bakterijos, vaisiai Įvadas Paprastasis putinas V. opulus L. yra priskiriamas Caprifoliaceae šeimai. Ši rūšis yra plačiai paplitusi Rytų, Vakarų ir Pietų Europoje bei Vakarų ir Rytų Sibir e (Osipova, 2001). Atlikti biocheminės vaisių sudėties tyrimai patvirtino, kad juose yra dideli kiekiai fenolinių rūgščių, antocianinų ir proantocianinų (Van et al., 2009; Burns Kraft et al., 2008). Kai kurie autoriai nurodo V. opulus vaisių gydomąsias savybes, kurias lemia juose sukaupti fenoliniai junginiai ir askorbo rūgštis (Rop et al., 2010), flavonoidai ir antocianinai (Velioglu et al., 2006; Deineka et al., 2005). V. opulus vaisiai nuo seno naudojami liaudies medicinoje. Jie teigiamai veikia sergančiųjų širdies ligomis ligonių savijautą, taip pat juos vartoja peršalus, esant virškinimo sistemos sutrikimams, sergant neurozėmis (Van, 2009; Zayjachkivska et a l., 2006). Tačiau V. opulus vaisių panaudojimo galimybės farmacijoje ir maisto pramonėje nėra išsamiai tyrinėtos, moksliniuose ţurnaluose kol kas yra paskelbta nedaug tyrimų rezultatų. Rusijoje, taip pat ir Sibiro tautose putino vaisiai yra įprastas gėrimų, padaţų, kepinių komponentas (Osipova, 2001; Velioglu et ai., 2006). Paprastasis putinas Viburnum opulus - pripaţintas vaistinis augalas ir mokslinėje medicinoje. Putino ţievėje yra rasta 11 fenolinių rūgščių, todėl ţievės vaistinės ţaliavos preparatais yra gydomi skrandţio veiklos sutrikimai (Deineka, 2005). Mikrobiologinis maisto produktų uţterštumas sukelia daug sveikatos ir ekonominių problemų. Todėl antriniai augalų metabolitai yra ypač intensyviai tyrinėjami pastaraisiais metais. Didelis dėmesys yra skiriamas tiems augalams, kurie sukaupia daug įvairių fenolinių junginių, pasiţyminčių antimikrobinėmis savybėmis (Cavanagh, et al., 2003; Rauha et al., 2000; Magarinos et al., 2008). Šių tyrimų tikslas buvo nustatyti skirtingų V. opulus genotipų vaisių sulčių poveikį įvairioms patogeninėms bakterijoms, kurios sukelia pavojingas ligas ir yra aptinkamos įvairiuose maisto produktuose. Tyrimų metodika VDU Kauno botanikos sode, vykdant Valstybinę augalų genetinių išteklių mokslinių tyrimų programą buvo sukaupta paprastojo putino V. opulus veislių ir klonų kolekcija. Atlikus išsamius agrobiologinius tyrimus, atrinktos trys perspektyvios veislės 'Kijevskaja Sadovaja', 'Krasnaja Grozd', 'Šukšinskaja', paprastojo putino varietetai V. opulus var. americanum ir V. opulus var. sargentii bei vietinės kilmės klonas P3 (Cesonienė et al., 2010). Visi vaisių pavyzdţiai buvo surinkti nuo krūmų masinio nokimo stadijos metu. Pirmiausia buvo pašalintos sėklos, po to vaisiai homogenizuoti. Vaisiai buvo lengvai sutraiškyti ir rankiniu presu išspaustos sultys. Kiekvienam vaisių pavyzdţiui paruošta po 3 pakartojimus. Paprastojo putino vaisių sulčių antimikrobinis aktyvumas nustatytas, naudojant dešimt gram-teigiamų ir gram-neigiamų testavimo kultūrų : Listeria monocytogenes ATCC 19117, Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus luteus (ATCC 9341), Escherichia coli (ATCC 25922), Bacillus subtilis (ATCC), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Salmonella typhimurium (ATCC 14028) ir Salmonella agona PT 43. Antibakterinį aktyvumą vertinant difuzijos j agarą metodu, bakterijų kultūros 18 valandų augintos 37 °C temperatūroje ant nuoţulnaus agaro. Nuplauta bakterijų suspensija praskiesta pagal Mc Farland standartą Nr. 0.5, gerai permaišyta mini purtykle, ir atitinkamas ląstelių skaičius supiltas į ištirpintą bei atvėsintą iki 47 °C temperatūros agarizuotą terpę bendram bakterijų skaičiui nustatyti, dar kartą gerai permaišyta, kad ląstelės tolygiai pasiskirstytų. Tokiu būdu paruoštas bakterijų ląstelių suspensijos mišinys su terpe išpilstytas po 10 ml į 90 mm skersmens stiklines Petri lėkšteles. Terpei sustingus, joje padarytos 6 įdubos (8 mm skersmens), į kurias įpilta 50 µl tiriamų sulčių. Antimikrobinis poveikis bakterijų kultūroms įvertintas po 24 val. kultivavimo, matuojant skaidrių zonų, susidariusių aplink įdubas, skersmenį, išreiškiant milimetrais. Jei aplink įdubas skaidrios zonos nesusidaro, daroma išvada, kad tirta medţiaga ar jos koncentracija neturi baktericidinio poveikio tiriamai kultūrai. Antibiotikas Ceftazidime/clavulanic acid 30/10 µg (Becton, Dickinson and Co., Franklin Lakes, N.J., U.S.A.) buvo panaudotas kaip teigiama kontrolė. Atlikta duomenų statistinė analizė, naudojant ANOVA, statistiškai patikimi skirtumai apskaičiuoti, naudojant Duncan kriterijų, esant P≤0,01.

Paprastojo putino Viburnum opulus vaisių sulčių antibakterinių …sauga.asu.lt/wp-content/uploads/sites/8/2016/01/106-109_Cesoniene… · Bakterijos S. agona augimas taip pat

 • Upload
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU

  106

  Paprastojo putino Viburnum opulus vaisių sulčių antibakterinių savybių tyrimai

  1Laima Česonienė,

  1Remigijus Daubaras,

  2Antanas Šarkinas

  1Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas,

  2Kauno technologijos universiteto Maisto institutas

  Paprastojo putino Viburnum opulus L. vaisiai sukaupia didelius kiekius biologiškai aktyvių junginių, kurie yra labai vertinami maisto ir farmacijos

  pramonėje. Šio darbo tikslas buvo nustatyti paprastojo putino vaisių sulčių poveikį įvairioms pavojingas ligas sukeliančioms bakterijoms, kurios daţnai

  aptinkamos maisto produktuose. Įvertinus agrobiologines savybes, VDU Kauno botanikos sodo pomologinėje kolekcijoje buvo atrinktos paprastojo putino veislės, klonai ir varietetai. Antibakteriniai tyrimai patvirtino, kad paprastojo putino vaisių sultys stipriai slopina tiek gram-teigiamų, tiek gram-

  neigiamų patogeninių bakterijų augimą. Ypač stiprus šių vaisių sulčių poveikis nustatytas bakterijoms Salmonella typhimurium, S. aguona,

  Staphylococcus aureus, Lysteria monocytogenes ir Enterococcus faecalis. Antibakterinės savybės, patogeninės bakterijos, vaisiai

  Įvadas

  Paprastasis putinas V. opulus L. yra priskiriamas

  Caprifoliaceae šeimai. Ši rūšis yra plačiai paplitusi Rytų,

  Vakarų ir Pietų Europoje bei Vakarų ir Rytų Sibire

  (Osipova, 2001). Atlikti biocheminės vaisių sudėties

  tyrimai patvirtino, kad juose yra dideli kiekiai fenolinių

  rūgščių, antocianinų ir proantocianinų (Van et al., 2009;

  Burns Kraft et al., 2008). Kai kurie autoriai nurodo V.

  opulus vaisių gydomąsias savybes, kurias lemia juose

  sukaupti fenoliniai junginiai ir askorbo rūgštis (Rop et al.,

  2010), flavonoidai ir antocianinai (Velioglu et al., 2006;

  Deineka et al., 2005).

  V. opulus vaisiai nuo seno naudojami liaudies

  medicinoje. Jie teigiamai veikia sergančiųjų širdies

  ligomis ligonių savijautą, taip pat juos vartoja peršalus,

  esant virškinimo sistemos sutrikimams, sergant

  neurozėmis (Van, 2009; Zayjachkivska et al., 2006).

  Tačiau V. opulus vaisių panaudojimo galimybės

  farmacijoje ir maisto pramonėje nėra išsamiai tyrinėtos,

  moksliniuose ţurnaluose kol kas yra paskelbta nedaug

  tyrimų rezultatų. Rusijoje, taip pat ir Sibiro tautose putino

  vaisiai yra įprastas gėrimų, padaţų, kepinių komponentas

  (Osipova, 2001; Velioglu et ai., 2006). Paprastasis putinas

  Viburnum opulus - pripaţintas vaistinis augalas ir

  mokslinėje medicinoje. Putino ţievėje yra rasta 11

  fenolinių rūgščių, todėl ţievės vaistinės ţaliavos

  preparatais yra gydomi skrandţio veiklos sutrikimai

  (Deineka, 2005).

  Mikrobiologinis maisto produktų uţterštumas sukelia

  daug sveikatos ir ekonominių problemų. Todėl antriniai

  augalų metabolitai yra ypač intensyviai tyrinėjami

  pastaraisiais metais. Didelis dėmesys yra skiriamas

  tiems augalams, kurie sukaupia daug įvairių fenolinių

  junginių, pasiţyminčių antimikrobinėmis savybėmis

  (Cavanagh, et al., 2003; Rauha et al., 2000; Magarinos et

  al., 2008).

  Šių tyrimų tikslas buvo nustatyti skirtingų V.

  opulus genotipų vaisių sulčių poveikį įvairioms

  patogeninėms bakterijoms, kurios sukelia pavojingas ligas

  ir yra aptinkamos įvairiuose maisto produktuose.

  Tyrimų metodika

  VDU Kauno botanikos sode, vykdant Valstybinę

  augalų genetinių išteklių mokslinių tyrimų programą buvo

  sukaupta paprastojo putino V. opulus veislių ir klonų

  kolekcija. Atlikus išsamius agrobiologinius tyrimus,

  atrinktos trys perspektyvios veislės 'Kijevskaja Sadovaja',

  'Krasnaja Grozd', 'Šukšinskaja', paprastojo putino

  varietetai V. opulus var. americanum ir V. opulus var.

  sargentii bei vietinės kilmės klonas P3 (Cesonienė et al.,

  2010).

  Visi vaisių pavyzdţiai buvo surinkti nuo krūmų

  masinio nokimo stadijos metu. Pirmiausia buvo pašalintos

  sėklos, po to vaisiai homogenizuoti. Vaisiai buvo lengvai

  sutraiškyti ir rankiniu presu išspaustos sultys. Kiekvienam

  vaisių pavyzdţiui paruošta po 3 pakartojimus.

  Paprastojo putino vaisių sulčių antimikrobinis

  aktyvumas nustatytas, naudojant dešimt gram-teigiamų ir

  gram-neigiamų testavimo kultūrų : Listeria monocytogenes

  ATCC 19117, Staphylococcus aureus (ATCC 25923),

  Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis,

  Micrococcus luteus (ATCC 9341), Escherichia coli

  (ATCC 25922), Bacillus subtilis (ATCC),

  Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Salmonella

  typhimurium (ATCC 14028) ir Salmonella agona PT 43.

  Antibakterinį aktyvumą vertinant difuzijos j agarą

  metodu, bakterijų kultūros 18 valandų augintos 37 °C

  temperatūroje ant nuoţulnaus agaro. Nuplauta bakterijų

  suspensija praskiesta pagal Mc Farland standartą Nr. 0.5,

  gerai permaišyta mini purtykle, ir atitinkamas ląstelių

  skaičius supiltas į ištirpintą bei atvėsintą iki 47 °C

  temperatūros agarizuotą terpę bendram bakterijų skaičiui

  nustatyti, dar kartą gerai permaišyta, kad ląstelės tolygiai

  pasiskirstytų. Tokiu būdu paruoštas bakterijų ląstelių

  suspensijos mišinys su terpe išpilstytas po 10 ml į 90

  mm skersmens stiklines Petri lėkšteles. Terpei sustingus,

  joje padarytos 6 įdubos (8 mm skersmens), į kurias įpilta

  50 µl tiriamų sulčių. Antimikrobinis poveikis bakterijų

  kultūroms įvertintas po 24 val. kultivavimo, matuojant

  skaidrių zonų, susidariusių aplink įdubas, skersmenį,

  išreiškiant milimetrais. Jei aplink įdubas skaidrios zonos

  nesusidaro, daroma išvada, kad tirta medţiaga ar jos

  koncentracija neturi baktericidinio poveikio tiriamai

  kultūrai. Antibiotikas Ceftazidime/clavulanic acid 30/10

  µg (Becton, Dickinson and Co., Franklin Lakes, N.J.,

  U.S.A.) buvo panaudotas kaip teigiama kontrolė.

  Atlikta duomenų statistinė analizė, naudojant

  ANOVA, statistiškai patikimi skirtumai apskaičiuoti,

  naudojant Duncan kriterijų, esant P≤0,01.

 • ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU

  107

  Rezultatai

  Nustatyta, kad įvairių paprastojo putino veislių, klonų

  ir varietetų vaisių sulčių antimikrobinis aktyvumas

  statistiškai patikimai skyrėsi. Tačiau bakterijų kultūros taip

  pat buvo nevienodai jautrios sulčių poveikiui. Didţiausia

  gram-neigiamos bakterijos S. typhimurium augimo

  slopinimo zona siekė nuo 25,3±0,40 iki 30,3±0,47mm (l

  lentelė). Bakterijos S. agona augimas taip pat buvo stipriai

  slopinamas, o slopinimo zona siekė nuo 23,3±0,47 iki

  27,7±0,41 mm. E. coli kultūra pasiţymėjo didesniu

  atsparumu paprastojo putino vaisių sulčių poveikiui.

  Testuojama P. aeruginosa bakterijų kultūra buvo pati

  atspariausia putino sulčių poveikiui, o jos augimo

  slopinimo zona siekė nuo 17,8±0,40 iki 20,3±0,46 mm.

  Lyginant paprastojo putino genotipų poveikį, nustatyta,

  kad maţiausios gram-neigiamų bakterijų augimo zonos

  susidarė, testuojamąsias kultūras veikiant veislės 'Krasnaja

  Grozd' vaisių sultimis.

  1 lentelė. Paprastojo putino V. opulus vaisių sulčių antibakterinis poveikis gram-neigiamų bakterijų kultūroms

  Table 1. The antibacterial activity of V. opulus fruits juices on Gram-negative bacteria test cultures

  Pavyzdys

  Accession

  Slopinimo zona, mm

  Inhibition zone, mm

  P. aeruginosa E. coli S. typhimurium S. agona

  'Kijevskaja Sadovaja' 18,0+0,10ab

  24,0±0,81d 27,0±0,00

  b 26,0±0,00

  b

  V. opulus var. sargentii 18,0±0,10ab

  23,0±0,12b 28,0±0,00

  C 27,6±0,37

  C

  'Krasnaja Grozd' 17,8±0,40a 18,6±0,47

  a 25,3±0,42

  a 27,7±0,41

  C

  P3 20,3±0,46C 22,3±0,32

  b 27,5±0,17

  b 23,3±0,47

  a

  V. opulus var. americanum 18,0±0,10ab

  23,7±2,49C 29,0±0,23

  d 27,0±0,10

  bc

  'Šukšinskaja' 18,3±0,50b 23,0±0,81

  b 30,3±0,47

  e 25,3±0,26

  b

  Antibiotikas Ceftazidime nenustatyta 38,0±0,00 34,0±0,06 35,0±0,06 Pastaba. Vidurkiai, kurie stulpeliuose yra paţymėti ta pačia raide, statistiškai patikimai nesiskiria (Duncan kriterijus), esant P≤0,01

  Note.The means in a column followed by the šame letter sho\vedno significant difference (Duncan 's multiple range tęst), significant at P≤0.01

  Paprastojo putino vaisių sultys pasiţymėjo slopinančiu

  poveikiu ir gram-teigiamų bakterijų L. monocytogenes, E.

  faecalis ir S. aureus atţvilgiu, o vidutinės slopinimo zonos

  siekė, atitinkamai 26,5±0,35 mm, 25,7±0,28 mm ir

  24,1±0,34 mm. Didţiausiu atsparumu sulčių poveikiui

  pasiţymėjo bakterijų M. luteus ir S. epidermidis kultūros,

  kurių augimo slopinimo zonos siekė atitinkamai, nuo

  15,0±0,00 iki 18,0±0,13 mm ir nuo 15,0±0,19 iki

  18,2±0,21mm (2 lentelė).

  2 lentelė. Paprastojo putino V. opulus vaisių sulčių antibakterinis poveikis gram-teigiamų bakterijų kultūroms

  Table 2. The antibacterial activity of V. opulus fruit juices on Gram-positive bacteria test cultures

  Pavyzdys

  Accession

  Slopinimo zona, mm

  Inhibition zone, mm

  S. aureus B. subtilis L. monocytogenes E. faecalis S. epidermidis M. luteus

  'Kijevskaja

  Sadovaja' 23,7±l,88

  b 17,0±0,00

  b 26,0±0,00

  b 25,3±0,47

  a 15,0±0.00

  a 16,0±0,00

  b

  V. opulus var.

  sargentii 26,0±0,00 20,3±0,47

  d 24,6+1, 69

  a 28,0±0,00

  C 17,00±0,00

  bc 18,0±0,13

  d

  'Krasnaja Grozd' 22,0±l,41a 21,7±0,47

  e 26,3+0,47

  c 24,6+0,47

  a 16,6±0,47

  b 17,6±0,47

  C

  P3 25,7±0,47d 16,3±0,47

  a 27,6±0,47

  d 25,0±0,47

  a 15,7±0,47

  a 15,4±0,07

  ab

  V. opulus var.

  americanum 24,0±0,00

  C 18,0±0,00

  C 29,0±0,00

  e 25,0±0,00

  a 18,2±0,21

  d 15,0±0,00

  a

  'Šukšinskaja' 23,3±0,47b 17,3±0,47

  b 25,3±0,47

  ab 26,3±0,47

  b 17,3±0,47

  C 15,2±0,47

  ab

  Antibiotikas

  Ceftazidime 27,0±0,00 31,0±0,00 32,0+0,00 30,6+0,00 nenustatyta 40,1+0,21

  Pastaba. Vidurkiai, kurie stulpeliuose yra paţymėti ta pačia raide, statistiškai patikimai nesiskiria (Duncan kriterijus), esant P≤0,01

  Note. The means in a column followed by the same letter showed no significant difference (Duncan 's multiple range test), significant at P≤0.01

  Lyginant paprastojo putino genotipus, nustatyta, kad

  V. opulus var. americanum vaisių sultys pasiţymėjo stipriu

  antibakteriniu poveikiu gram-teigiamai bakterijai 5.

  epidermidis. V. opulus var. sargentii sultys stipriausiai

  slopino E. faecalis ir S. aureus bakterijų kultūrų augimą.

  Visos tirtos gram-teigiamos ir gram-neigiamos

  bakterijos jautriausios buvo pusiau sintetinio antibiotiko

  Ceftazidime, kuris buvo naudojamas kaip kontrolė,

  poveikiui. Tačiau galima teigti, kad paprastojo putino

  vaisių sultys taip pat pasiţymėjo efektyviu bakterijų

  augimo slopinimu. Ypač svarbu paţymėti stiprų slopinantį

  sulčių poveikį patogeninės bakterijos S. aureus augimui.

  Aktyviausiai testuojamos S. aureus kultūros augimą

  slopino V. opulus var. sargentii (26,0 mm) ir vietinės

  kilmės klono P3 (25,7 mm) vaisių sultys. Antibiotiko

  Ceftazidime poveikyje šios bakterijos augimo slopinimo

  zona siekė 27,0 mm.

 • ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU

  108

  Aptarimas

  Pastaraisiais metais ypač domimasi augalų

  natūralių junginių funkcionaliosiomis savybėmis, nes jie

  gali pakeisti iki šiol plačiai maisto pramonėje naudotas

  įvairias sintetines chemines medţiagas. Vaisių vartojimas

  yra labai svarbus saugant ţmonių sveikatą. Kadangi

  paprastojo putino vaisiai sukaupia didelius kiekius

  fenolinių junginių ir antocianinų, jie gali būti naudojami

  įvairių ligų prevencijai bei gydymui (Česonienė et al.,

  2010).

  Ankstesnių tyrimų, atliktų VDU Kauno botanikos sode

  metu buvo nustatyta, kad V. opulus pavyzdţiai labai

  skiriasi bendru fenolinių junginių ir antocianinų kiekiu

  (Česonienė et al., 2008; Česonienė et al., 2010; Cam et al.,

  2007; Jordheim et al., 2007). Literatūroje yra duomenų

  apie fenolinių junginių kiekius putino vaisių minkštime

  tyrimus, kurie patvirtina mūsų duomenis (Deineka et al.,

  2005; Sagdic et al., 2006; Rop et al., 2010). Kitų autorių

  duomenimis, putinų vaisiai taip pat yra biologiškai

  aktyvių medţiagų chlorogeninės rūgšties ir flavonoidų

  (Velioglu et al., 2006), lipidų ir lipofilinių componentų

  (Paredes-Lό pez et al., 2010) šaltinis. Šiame darbe pristatyti tyrimai patvirtina, kad kai kurie

  liaudies medicinoje nuo seno vartojami augalai yra

  vertingų antimikrobinėmis savybėmis pasiţyminčių

  fitocheminių junginių šaltinis. Šie augalai galėtų būti

  naudojami maisto produktų kokybės gerinimui, apsaugant

  juos nuo uţteršimo patogeninėmis bakterijomis (Rauha et

  al., 2000).

  Mokslinėje literatūroje yra paskelbta nedaug tyrimų

  rezultatų apie antimikrobines paprastojo putino vaisių

  savybes. Sagdic ir kt. (2006) įrodė, kad bakterija

  Aeromonas hydrophila yra labai jautri putino vaisių

  ekstraktui, o Yersinia enterocolitica išskyrė kaip

  atspariausią.

  Šiame darbe palygintas skirtingų paprastojo putino

  veislių, klonų ir varietetų vaisių sulčių poveikis tiek gram-

  neigiamų, tiek gram-teigiamų patogeninių bakterijų

  dauginimuisi. Nustatyta, kad visos testuojamos bakterijų

  kultūros buvo jautrios paprastojo putino vaisių sulčių

  poveikiui, tačiau skyrėsi slopinimo zonų dydţiu. Kaip

  atspariausias paprastojo putino vaisių sulčių poveikiui

  reikia išskirti bakterijas M. luteus ir S. epidermidis.

  Tyrimų rezultatai patvirtina, kad sultys ypač efektyviai

  slopina patogeninių -S. typhimurium, L. monocytogenes, S.

  agona, E. faecalis ir S. aureus bakterijų augimą.

  Šie tyrimų rezultatai taip pat tampa pagrindu

  atrinkti tolimesniems biocheminiams ir

  mikrobiologiniams tyrimams vertingiausias paprastojo

  putino veisles ar klonus, kurių vaisių sultys sukaupia

  didesnius kiekius biologiškai aktyvių medţiagų ir

  efektyviausiai slopina patogeninių bakterijų augimą.

  Siekiant išsamiai įvertinti paprastojo putino vaisių

  antimikrobines savybes, būtina nustatyti atskirų vaisiuose

  esančių biologiškai aktyvių medţiagų kiekius ir jų poveikį

  įvairiems patogeniniams mikroorganizmams. Tuomet bus

  galima išsamiau pagrįsti paprastojo putino vaisių

  panaudojimą tiek farmacijos, tiek maisto pramonėje.

  Išvados

  1. Paprastojo putino vaisių sultys stipriausiai

  slopino patogeninių bakterijų S. typhimurium, S. agona, L

  monocytogenes, E. faecalis ir S. aureus augimą.

  2. Testuojamosios P. aeruginosa, M. luteus ir S.

  epidermidis bakterijų kultūros pasiţymėjo didţiausiu

  atsparumu paprastojo putino vaisių sulčių poveikiui.

  3. Išskirti du varietetai V. opulus var. sargentii ir V.

  opulus var. americanum, kurių vaisių sultys buvo

  efektyviausios, vertinant jų poveikį gram-neigiamų ir

  gram-teigiamų bakterijų kultūrų augimui.

  Literatūra

  1. Burns Kraft, TF., Dey, M., Rogers, RB., Ribnicky, DM., Gipp, DM., Cefalu, WT. Phytochemical composition and metabolic performance-enhancing activity of dietary berries traditionally used by native North American. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008, Vol. 56, Iss. 3, p. 654-660. 2. Cam, M., Hisl, Y, Kuscu, A. Organic acid, phenolic content, and antioxidant capacity of fruit flesh and seed of Viburnum opulus. Chemistry of Natural Compounds, 2007, Vol. 43, Iss. 4, p. 460- 461. 3. Cavanagh, HMA., Hipwell, M., Wilkinson, JM. Antibacterial activity of berry fruits used for culinary purposes. Journal of Medicinai Food, 2003,Vol. 6. Iss. l, p. 57-61. 4. Česonienė, L.; Daubaras, R.; Viškelis, P. Evaluation of productivity and biochemical components in fruit of different Viburnum accessions. Biologija, Vol. 54, No. 2, p. 93-96. 5. Česonienė, L, Daubaras, R., Venclovienė, J., Viškelis, P. Biochemical and agro-biological diversity of Viburnum opulus genotypes. Central European Journal of Biology, 2010, Vol. 5, Iss. 6, p. 864-871. 6. Deineka, VI., Sorokopudov, VN., Deineka, LA., Shaposhnik, EI., Kol’tsov, SV. Anthocyans from fruit of some plants of the Caprifoliaceae family. Chemistry of Natūrai Compunds, 2005, Vol 41, Iss. 2, p. 162-164. 7. Jordheim, M., Giske, NH., Andersen, 0M. Anthocyanins in Caprifoliaceae. Biochemical Systematics and Ecology, 2007, Vol. 35, Iss. 3, p. 153-159. 8. Magariňos, HLE., Sahr C., Selaive, SDC., Costa, ME., Figuerola,

  FE., Pizarro, OA. In vitro Inhibitory Effect of Cranberry

  (Vaccinium macrocarpum Ait.) Juice on Pathogenic Microorganisms. Applied Biochemistry and Microbiology, 2008,

  Vol. 44, Iss. 3, p. 300-304.

  9. Osipova, I. Allelopathic properties of European cranberry bush (Viburnum opulus L.) - valuable decorative, medicinal and fruit

  plant, In: P. Salaš (Ed), Proceedings of 9th International

  Conference of Horticulture, Lednice, Czech Republic, 2001,

  September 3-6, p. 146-152.

  10. Paredes-Lό pez, O., Cervantes-Ceja, ML., Vigna-Pėrez, M., Hernández-Pérez, T. Berries: Improving human health and healthy aging, and promoting quality life - a review. Plant Foods for

  Human Nutrition, 2010, No. 65, p. 299-308.

  11. Rauha, JP., Remes, S., Heinonen, M., Hopia, A., Kähkönen, M., Kujala, T., Pihlaja, K.., Vuorela, H., Vuorela, P. Antimicrobial

  effect of Finnish plant extracts containing flavonoids and other phenolic compounds. International Journal of Food Microbiology,

  2000, No. 56, p. 3-12.

  12. Rop, O., Reznicek, V., Valsikova, M., Jurikova, T., Mlcek, J., Kramarova, D. Antioxidant Properties of European Cranberrybush

  Fruit (Viburnum opulus var. edule). Molecules, 2010, Vol. 15, Iss.

  6, p. 4467^477.

  13. Sagdic, O., Aksoy, A., Ozkan, G. Evaluation of the antibacterial

  and antioxidant potentials of cranberry (gilaburu, Viburnum opulus

  L.) fruit extract. Acta Alimentaria, 2006, Vol 35, iss. 4, p. 487- 492.

  14. Van, Q., Nay, BN., Reimer, M., Jone,s PJH., Fulcher, RG.,

  Rempel, CB. Anti-inflamatory effect of Inonotus obliquus. Polygala senega, and Viburnum trilobum in a cell screening assay.

  Journal of Ethncpharmacology, 2009, No. 125, p. 487-493.

  15. Velioglu, YS., Ekici, L., Poyrazoglu, ES. Phenolic composition of

 • ISSN 1822-1823 Žmogaus ir gamtos sauga 2013, ASU

  109

  European cranberrybush (Viburnum opulus L.) berries and astringency removal of its commercial juice. InternationalJournal of Food Science

  and Technologies, 2006, No.41, p. 1011-1015 16. Zayachkivska, OS., Gzegotsky, MR., Terletska, OI., Lutsyk, DA., Yaschenko, AM., Dzhura, OR. Influence of Viburnum opulus

  proanthocyanins on stress induced gastrointestinal mucosal damage.

  Journal of Physiology and Pharmacology, 2006, Vol. 57, Iss. 5, p. 155-

  167.

  Laima Česonienė, Remigijus Daubaras, Antanas Šarkinas

  Investigations of antibacterial properties of Viburnum opulus fruit juice

  Summary

  Viburnum opulus L. s a plant with fruits that are rich in biologically active substances, making it valuable to the food and pharmaceutical

  industries. Here, we present our investigations of antibacterial activity in the fruit juice of six V. opulus accessions. The results of this study confirmed

  that the juice of V. opulus fruits strongly inhibited the growth of a wide range of human pathogenic bacter ia, both Gram-negative (Salmonella typhimurium and S. agond) and Gram-positive (Staphylococcus aureus, Lysteria monocytogenes, and Enterococcus faecalis) organisms.

  Antibacterial properties, pathogenic bacteria, fruits

  Gauta 2013 m. kovo mėn., atiduota spaudai 2013 m. balandžio mėn.

  Laima ČESONIENĖ. Vytauto Didţiojo universiteto Kauno botanikos sodo biomedicinos mokslų daktarė. Adresas: Ţ.E. Ţilibero 6, LT-46324, Kaunas,

  tel.(8 37) 298272, el. paštas; [email protected]. Remigijus DAUBARAS. Vytauto Didţiojo universiteto Kauno botanikos sodo biomedicinos mokslų daktaras. Adresas: Ţ.E. Ţilibero 6, LT-46324,

  Kaunas, tel. (8 37) 298272, el. paštas; [email protected]. Antanas ŠARKINAS. Kauno technologijos universiteto Maisto instituto technologijos mokslų daktaras. Adresas: Taikos pr. 92, LT-51180, Kaunas, tel. (837) 312393, el. paštas: [email protected]. Laima ČESONIENĖ.Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University, doctor of biomedical sciences. Address: Ţ.E. Ţilibero 6, LT-46324,

  Kaunas, phone: (8 37) 298272, e-mail: [email protected]. Remigijus DAUBARAS. Kaunas Botanical Garden of Vytautas Magnus University, doctor of biomedical sciences. Address: Ţ.E. Ţilibero 6, LT-

  46324, Kaunas, phone: (8 37) 298272, e-mail; [email protected]. Antanas ŠARKINAS. Food Institute of Kaunas University of Technology, doctor of technological sciences. Address: Taikos pr. 92, LT-51180, Kaunas, phone:(8 37) 312393, e-mail: [email protected]