10

WordPress.com · paralelogramit është: Syprina e drejtkëndëshit me brinjë 7—cm.dhe 5,2 cm është: Në një kuti ka zhetonë të kuq dhe të verdhë.Drini zgjedh një zheton

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: WordPress.com · paralelogramit është: Syprina e drejtkëndëshit me brinjë 7—cm.dhe 5,2 cm është: Në një kuti ka zhetonë të kuq dhe të verdhë.Drini zgjedh një zheton
Page 2: WordPress.com · paralelogramit është: Syprina e drejtkëndëshit me brinjë 7—cm.dhe 5,2 cm është: Në një kuti ka zhetonë të kuq dhe të verdhë.Drini zgjedh një zheton
Page 3: WordPress.com · paralelogramit është: Syprina e drejtkëndëshit me brinjë 7—cm.dhe 5,2 cm është: Në një kuti ka zhetonë të kuq dhe të verdhë.Drini zgjedh një zheton
Page 4: WordPress.com · paralelogramit është: Syprina e drejtkëndëshit me brinjë 7—cm.dhe 5,2 cm është: Në një kuti ka zhetonë të kuq dhe të verdhë.Drini zgjedh një zheton
Page 5: WordPress.com · paralelogramit është: Syprina e drejtkëndëshit me brinjë 7—cm.dhe 5,2 cm është: Në një kuti ka zhetonë të kuq dhe të verdhë.Drini zgjedh një zheton
Page 6: WordPress.com · paralelogramit është: Syprina e drejtkëndëshit me brinjë 7—cm.dhe 5,2 cm është: Në një kuti ka zhetonë të kuq dhe të verdhë.Drini zgjedh një zheton
Page 7: WordPress.com · paralelogramit është: Syprina e drejtkëndëshit me brinjë 7—cm.dhe 5,2 cm është: Në një kuti ka zhetonë të kuq dhe të verdhë.Drini zgjedh një zheton
Page 8: WordPress.com · paralelogramit është: Syprina e drejtkëndëshit me brinjë 7—cm.dhe 5,2 cm është: Në një kuti ka zhetonë të kuq dhe të verdhë.Drini zgjedh një zheton
Page 9: WordPress.com · paralelogramit është: Syprina e drejtkëndëshit me brinjë 7—cm.dhe 5,2 cm është: Në një kuti ka zhetonë të kuq dhe të verdhë.Drini zgjedh një zheton
Page 10: WordPress.com · paralelogramit është: Syprina e drejtkëndëshit me brinjë 7—cm.dhe 5,2 cm është: Në një kuti ka zhetonë të kuq dhe të verdhë.Drini zgjedh një zheton