pengenalan dan teori kemalangan

Embed Size (px)

Text of pengenalan dan teori kemalangan

MOHD KHAIRUL NAZRIN BIN NORDIN MOTHY MAJITOL

`

1. kecelakaan, kesialan, kerugi-an, kesusahan: abang engkau telah terlibat dlm satu ~ kereta di utara Semenanjung; 2. ter-timpa malang (celaka), mendapat kecelakaan: kalau-kalau ada antara kawan-kawan yg ~ dlm masa ribut besar semalam itu; mendapat ~ mendapat celaka (spt luka-luka atau mati dilanggar kereta, jatuh dr pohon, dll).[kamus dewan edisi keempat]

` ` ` `

`

`

Kejadian secara tiba-tiba Tidak dijangka Tidak biasa berlaku Kejadian tertentu yang terjadi pada masa dan tempat yang boleh dikenalpasti Kejadian yang berlaku secara sendiri tanpa sebarang unsur lain Menyebabkan kecederaan badan yang berkenaan

`

Kemalangan boleh didefinasikan sebagai sesuatu peristiwa yang tidak diduga/dirancang berlaku dalam satu urutan kejadian atau melalui satu kombinasi penyebab-penyebab. Ia mengakibatkan kecederaan fizikal, penyakit kepada individu, kerosakkan harta benda, kehilangan, pengelakkan (near-miss) atau mana-mana kombinasi kesankesan tersebut .

`

Insiden pula boleh dikelasfikasikan sebagai semua situasi yang tidak diingini atau pengelakkan (near misses) yang mempunyai potensi untuk menyebabkan kemalangan. Kecederaan adalah kecederaan kepada tubuh yang diperolehi disebabkan kemalangan cth terkoyak, melecet, lebam dan lain-lain.

`

Dapat disimpulkan bahawaSemua kemalangan ialah insiden Semua insiden bukanlah kemalangan Semua kecederaan timbulnya daripada kemalangan Semua kemalangan tidak semestinya menimbulkan kecederaan

` ` ` ` ` `

Teori Domino HeinRich Teori faktor manusia Teori Bird and Lofus Teori Kemalangan/Peristiwa Teori Sistem Teori Epidemiologikal

`

`

`

Diperkenalkan oleh H.W. Heinrich pada tahun 1959. Berdasarkan kepada rangkaian atau urutan peristiwa Peristiwa itu disusun mengikut kronologi sehinggalah berlakunya kemalangan tersebut

`

Lima faktor/peringkat dalam rangkaian/urutan peristiwaPersekitaran Kesilapan seseorang Tindakan yang tidak selamat Kemalangan Kecederaan

`

Menurut teori multi-causation, mungkin terdapat lebih daripada satu penyebab kepada kemalangan . Contoh yang boleh dijelaskan ialah seperti dalam gambar rajah dibawah:

`

Setiap penyebab ( a, b, c ) ini mempunyai persamaaan dengan peringkat ketiga teori Heinrich yang mewakili tindakan yang tidak selamat atau situasi.

`

Sikap terhadap keselamatan (kelemahan/kesilapan seseorang) itu akan ditentukan oleh :Genetik Persekitaran Pendidikan Tekanan Kumpulan Ciri Am Keselamatan -keperluan/sasaran individu Kesihatan latihan -umur -pengalaman -presepsi terhadap risiko -keperluan/sasaran kerja -kaum

`

Teori ini juga menyatakan bahawa kemalangan ialah satu rantaian peristiwa yang berpunca daripada kesilapan manusia iaitu beban berlebihan,tindakbalas yang tidak sesuai dan aktiviti yang tidak sesuai.

`

memahami sesuatu kemalangan itu berlaku dan hasil utama ialah majikan dan pekerja perlu bertanggungjawab dalam hal-hal isu keselamatan & kesihatan di tempat kerja

`

Mengikut gambarajah di atas pengurusan yang kurang kawalan keselamatan akan menyebabkan sebab-sebab asas kemalangan wujud. Sebagai contoh di sebuah pasaraya susu tin yang disusun terlalu tinggi boleh dijadikan asas akan berlakunya kemalangan. Carta alir yang berikut merujuk kepada simton-simton berlakunya kemalangan dan sebagai contoh jika terdapat pekerja atau pelanggan yang melanggar tin susu tersebut akan mendatangkan bahawa dan seterusnya mengundang kepada kemalangan. Ini akan menyebabkan berlakunya kecederaan pada pekerja atau pelanggan yang datang.

`

`

diasaskan oleh Dan Petersen.Petersen telah memperkenalkan unsur-unsur baru seperti perangkap ergonomik dan kesilapan dalam membuat keputusan -Rujuk PDF-

`

`

Merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang sering berinteraksi dan berkait antara satu sama lain Teori ini menunjukkan kemungkinan berlakunya kemalangan kerana sebuah sistem terdiri daripada unsur-unsur berikut:Individu(host) Mesin(agensi) Persekitaran

`

menyatakan bahawa model-model yang digunakan untuk mengkaji dan menentukan hubungan ini boleh juga digunakan untuk mengkaji hubungan sebab akibat di antara factor persekitaran dengan kemalangan atau penyakit