48
Na kioscima od 22. veljače str. 14-19 str. 14-19 Vrime od Maškar Na ponos: Tri kaštelanska krnjevala Na ponos: Tri kaštelanska krnjevala Sport: Mali nogomet, košarka, rukomet, odbojka… Kronika: Kamatarenje Zanimljivosti: Halteri Kultura: HGD Biranj dobio novu upravu Sport: Mali nogomet, košarka, rukomet, odbojka… Kronika: Kamatarenje Zanimljivosti: Halteri Kultura: HGD Biranj dobio novu upravu Vrime od Maškar Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846-7431

Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

 • Upload
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

Na kioscima od 22. veljače

str. 14-19str. 14-19

Vrime od Maškar Na ponos: Tri kaštelanska krnjevalaNa ponos: Tri kaštelanska krnjevala

Sport: Mali nogomet, košarka, rukomet, odbojka…Kronika: KamatarenjeZanimljivosti: HalteriKultura: HGD Biranj dobio novu upravu

Sport: Mali nogomet, košarka, rukomet, odbojka…Kronika: KamatarenjeZanimljivosti: HalteriKultura: HGD Biranj dobio novu upravu

Vrime od Maškar

Petak08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846-7431

Page 2: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

2 PORTAL > www.kastela.org AKTUALNOSTI

IMPRESSUM

Portal – Kaštelanske novine Uredništvo:Kontakt: 00385 98 813 162, E-mail: [email protected]

Nakladnik Fikro d.o.o. , Lapotići 11, 21214 KaštelaGlavni urednik Josip KrokarDvotjednik, Izlazi petkomISSN: 1846-7431

SADRŽAJ:

AKTUALNOSTI

KULTURA

KAŠTELANSKE BESIDE

SPORT

ZANIMLJIVOSTI

INTERIJERI & NEKRETNINE

ZDRAVLJE

KAŠTELANSKI ĐIR

KRONIKA 92

NAJAVE DOGAĐAJA

SKANDI, SUDOKU

OGLASI, SERVIS INFO

HOROSKOP

ZABAVA, VRIJEME, TEČAJNA LISTA

GUŠTANCA

2

24

30

31

34

36

38

39

40

41

42

45

46

47

48

Aktualnosti

U ponedjeljak 04. veljače 2008. godine pomoćnik ministra za pomorski promet Mario Babić svečano je „pustio u promet“ prvi legalni „gat“ za privez ribarskih kočarica i pretovar ribe, koji se nalazi na području bivšeg „Bro-dospasovog“ rezališta na Brižina-ma u Kaštel Sućurcu.

Čitav projekt vrijedi oko 2,3 milijuna kuna koje je osiguralo Ministarstvo mora, a investi-tor prve faze projekta je Lučka uprava Split koja je izgradila in-frastrukturu, odnosno pristupnu cestu i obalu za privez ribarica i iskrcaj ribe.

Inicijativa Grada Kaštela i Ceha ribara

Svečanom otvaranju prve ri-barske luke na području Splitsko-dalmatinske županije nazočio je i predsjednik Ceha ribara Hrvatske obrtničke komore Tonči Božanić, koji je uz Grad Kaštela inicirao iz-gradnju ove ribarske luke.

Uz neskriveno zadovoljstvo

zbog realizacije ovog projekta,

Tonči Božanić je napomenuo kako su organizirane ribarske flo-te i gradnja ribarskih luka predu-vjet za buduće pregovore sa Eu-ropskom unijom u svezi ribarstva.

Za privez dvije kune po metru broda

Pomoćnik ministra za pomor-ski promet Mario Babić ovom prilikom je napomenuo kako se u 2008. godini planira obnova i izgradnja ribarskih luka u Komiži na Visu, Postirama na Braču i u Novigradu, a istaknuo je i kako je u 2007. godini Ministarstvo osiguralo financijska sredstva u iznosu od 27 milijuna kuna za izgradnju ribarskih brodova, a u iste svrhe će ove godine izdvojiti pet milijuna kuna više.

Pomoćnik ministra je izjavio

kako će ribari prema novom pra-vilniku za privez plovila plaćati tek simboličnu naknadu, prema kojoj će lučka pristojba za ribarski brod iznositi dvije kune po metru broda.

Otvorena prva ribarska luka u županiji

R.D. / Objavljeno: Utorak, 05 Veljača 2008

Otvorena prva ribarska luka u županiji

Page 3: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 3AKTUALNOSTI

Aktualnosti

Otvorena prva ribarska luka u županijiOtvorena prva ribarska luka u županiji

MARKETING

Kontakt: 00385 98 9666 945

E-mail: [email protected]

INTERNET

Portal grada Kaštela

www.kastela.org

Page 4: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

4 PORTAL > www.kastela.org AKTUALNOSTI

Nedavno je na adresu Portala Grada Kaštela stigao dopis Mje-snog odbora Kaštel Novi u ko-jemu članovi Mjesnog odbora izražavaju svoje nezadovoljstvo što uređenje parka (Đardina) u Kaštel Novome nije provedeno do kraja, dok je Đardin u Kaštel Starome u potpunosti uređen.

Fontana bez vode Prema riječima članova Mje-

snog odbora i prema riječima

stanovnika Kaštel Starog, spo-menik s fontanom koji se nalazi u središtu Đardina u Kaštel No-vome nalazi se u katastrofalno-me stanju, a pumpa u fontani nije u funkciji već više od godi-nu. Kada padne kiša voda u fon-tani se pretvori smrdljivu baru.

Nadalje, stanovnici napomi-nju kako je ovaj spomenik po-dignut kao znak sjećanja na po-gubljene kaštelanske svećenike

- žrtve Drugog svjetskog rata i poraća, pa bi pumpu trebalo

hitno staviti u funkciju kako bi se spomeniku vratio sjaj kakav i zaslužuje.

Rješenje - kvalitetna pumpa

Prema riječima odgovornih osoba u kaštelanskoj Gradskoj upravi, oni su upoznati sa ovim problemom i već su ga nekoliko puta pokušali riješiti kupovinom nove pumpe. Međutim, kako kažu, vijek trajanja svake novo-

Spomenik bez vodeObjavljeno: Srijeda, 30 Siječanj 2008

“Pumpa u fontani nije u funkciji već više od godine dana”

Spomenik, dok je još radila pumpa...

kupljene pumpe nije dulji od jed-nog dana, te će se problem riješiti tek kada se kupi kvalitetna pumpa koja se neće kvariti, na čemu se tre-nutno i radi.

Inače, spomenik posvećen dese-torici svećenika ubijenih u Drugom svjetskom ratu i poraću svečano je otkriven u Đardinu u Kaštel Novom na Dan grada Kaštela, 04. ožujka 2006. godine, a Grad Kaštela je za sam spomenik i uređivanje posto-lja s bazenom izdvojio iz gradskog proračuna oko 600 tisuća kuna.

Spomenik kao simbol novog ži-vota i praštanja

Kao što smo već ranije pisali, riječ je o prvonagrađenom radu za spomen obilježje s natječaja

Page 5: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 5AKTUALNOSTI

“Pumpa u fontani nije u funkciji već više od godine dana”

Iako su djelatnici vlastitog komunalnog pogona Grada Kaštela u parku “Đardin” u Ka-štel Starome već nekoliko puta postavljali znakove zabrane za vlasnike pasa, nepoznati poči-nitelji te znakove svaki put od-mah po postavljanju sustavno ruše i uklanjaju.

Odgovorne osobe iz Grad-ske uprave naglašavaju kako su znakovi zabrane vođenja pasa postavljeni na zahtjeve građana i na zahtjev Gradskog poglavarstva sa ciljem kako se te površine ne bi onečišćavale psećim izmetom jer “nije nor-malno da se djeca igraju na mjestu na kojemu se mogu zaraziti”.

Naime, svakog dana za lije-pog vremena većina roditelja svoju djecu dovede u jedan od najljepših kaštelanskih par-kova koji se nalazi tik uz samo more, i umjesto da uživaju, ro-ditelji se moraju brinuti hoće

li njihovo dijete “pokupiti” koju bakteriju i hoće li čiji kućni lju-bimac napasti njihovo dijete.

Osim toga, gradski parkovi su uređeni i u njima je posa-đeno cvijeće koje psi igrajući se i lutajući po parku potrgaju, što također Gradu stvara veliki trošak.

Prvenstveno zbog zdrav-

stvene sigurnosti djece, te iz ostalih spomenutih razloga, iz gradske uprave Grada Kaštela pozivaju

nemarne vlasnike pasa i ostale građane neka se pri-državaju navedenih zabrana i poštuju znakove koji su po-stavljeni na za to predviđenim mjestima.

Psi u parku: Da ili ne?R. Dobrić / Objavljeno: Srijeda, 06 Veljača 2008

“Nepoznati počinitelji sustavno ukla-njaju znakove zabrane za kretanje pasa”

održanog još 2004. godine, a autori skulpture su akademski kipar Robert Jozić, asistent na akademiji u Splitu i apsolvent arhitekture Filip Tadin.

Skulptura se sastoji od okruglog bazena promjera pet metara nad kojim pluta kameni blok, koji predstavlja žrtvenik nad kojim su pale ne-vine žrtve. Kao podsjećanje na krv nevinih koji su svoje živote posvetili bližnjima, iz kamena izvire voda, koja predstavlja simbol novog života, praštanja i trajnog nadahnuća koje nas podsjeća kako trebamo biti dosljedni svojim uvjerenjima bez obzira na cijenu.

Page 6: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

6 PORTAL > www.kastela.org AKTUALNOSTI

I ove godine su “Hrvatske že-ljeznice-Putnički prijevoz” d.o.o. Zagreb i Grad Kaštela obnovili prošle godine sklopljeni Ugovor o subvencioniranju željezničkog prijevoza učenika srednjih škola i redovitih studenata s prebivali-štem na području grada Kaštela.

Inače, subvencioniranje vrije-di za učenike i studente koji na školovanje u Split putuju na rela-cijama Kaštel Stari – Split, Kaštel Kambelovac – Split, Kaštel Gomi-lica - Split i Kaštel Sućurac – Split i natrag.

Subvencionirani prijevoz uče-nika i studenata ugovoren je od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. go-dine s tim da se u mjesecu srpnju i kolovozu ne primjenjuje.

Cijena jedne mjesečne prije-vozne karte za učenika ili studen-ta ovisi o relaciji na kojoj putuje, pa tako za relacije Kaštel Stari

- Split - Kaštel Stari, Kaštel Kambe-lovac - Split - Kaštel Kambelovac, Kaštel Gomilica - Split - Kaštel Go-milica karta stoji 172,00 kune pri čemu putnici plaćaju 90,00 kuna, a ostatak subvencionira Grad. Ci-jena prijevoza na relaciji Kaštel Sućurac - Split - Kaštel Sućurac iznosi 123,00 kune pri čemu put-nici plaćaju 55,00 kuna, a ostatak subvencionira Grad.

Prema riječima odgovornih

ljudi iz HŽ-a, mjesečne karte ku-puju se na temelju Iskaznice za kupovanje mjesečnih pretplatnih karata K-18 (cijena iskaznice za školsku godinu jest 20,00 kn, a za izradu je potrebna fotografija) pri čemu učenici i studenti moraju dokazati status redovitog školo-vanja ili studiranja.

Inače, Grad Kaštela izdvaja godišnje za subvencioniranje že-ljezničkog prijevoza učenika i stu-denata 3 000 000,00 kuna.

Jedinstvena karta-nemoguća misija

Budući da je od strane mnogih građana postavljeno pitanje je li u planu i uvođenje jedinstvene karte s kojom bi putnik nakon vo-žnje vlakom od Kaštela do Splita istu kartu mogao koristiti i u Pro-metovim autobusima, za odgo-vor smo se obratili odgovornim osobama u Gradskoj upravi.

Prema riječima kaštelanskih gradskih čelnika, koji su pregova-rajući sa objema prijevozničkim tvrtkama pokušali udovoljiti že-ljama građana, uvođenje jedin-stvene karte na području grada Kaštela za željeznički i autobusni prijevoz za sada nije moguće, jer se ne može uspostaviti dogovor između Hrvatskih željeznica i Pro-meta.

Grad nastavlja subvencionirati željeznički prijevoz učenika i studenata

R. D. / Objavljeno: Subota, 26 Siječanj 2008

Grad nastavlja subvencionirati željeznički prijevoz učenika i studenata

Page 7: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 7AKTUALNOSTI

Grad nastavlja subvencionirati željeznički prijevoz učenika i studenata

“Grad Kaštela izdvaja godiš-nje za subvencioniranje že-ljezničkog prijevoza učenika i studenata 3 000 000,00 kuna“

Grad nastavlja subvencionirati željeznički prijevoz učenika i studenata

“Grad Kaštela izdvaja godiš-nje za subvencioniranje že-ljezničkog prijevoza učenika i studenata 3 000 000,00 kuna“

Page 8: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

8 PORTAL > www.kastela.org AKTUALNOSTI

čemu govori i podatak kako je Grad Kaštela već u 2007. godini na-ručio pilot program, odnosno studiju pod nazivom “Mrežnoton-frekventno upravljanje javnom rasvjetom u svrhu regulacije i nad-zora rasvjetnih tijela te uštede potrošnje elek-trične energije”.

U prijevodu, Grad je naručio projekt ko-jemu je cilj pokazati efekte uštede, a pi-lot projekt obuhvaća ugradnju manjeg bro-ja uređaja u stupove javne rasvjete unutar jednog mjernog mje-sta. Prije ugradnje vrši se mjerenje potrošnje električne energije oči-tavanjem stanja brojila u periodu od par dana, a isto mjerenje ponav-lja se nakon ugradnje uređaja.

U Studiji bi, nadalje, trebala biti razmotrena najnovija tehnološka rje-šenja regulacije te nadzora i upravlja-nja sustavom javne rasvjete Grada, a trebala bi biti dana i analiza održivo-sti trenutnog sustava javne rasvjete, te ekonomska analiza pojedinih rje-šenja pomoću kojih bi na području Kaštela došlo do značajne uštede električne energije.

Nova rješenja koja bi se uvela u sustav javne rasvjete Grada Kaštela trebala bi dovesti do znatnog sma-njenja troškova električne energije i smanjenja troškova održavanja, a osim toga došlo bi i do poboljšanja kvalitete rasvjete i svih elemenata sustava.

Župan Sanader potpisao Energetsku povelju “Grad Kaštela već u 2007. naručio

Studiju o energetskoj učinkovitosti“

“Pilot projekt obuhvaća ugradnju ma-njeg broja uređaja u stupove javne ra-svjete unutar jednog mjernog mjesta”

Župan Sanader potpisao Energetsku povelju

Splitsko-dalmatin-ska županija i Grad Split prvi su potpisnici “Ener-getske povelje” koju će

potpisati 127 gradova u Republici Hrvatskoj.

Župan Ante Sana-der je 29. siječnja

2008. godine u ime Splitsko-

dalmatinske ž u p a n i j e

p o t p i s a o “ E n e r g e t -

sku po-v e l j u ”, č i m e

s e

Splitsko-dalmatinska županija obvezala promovirati gospo-darenje energijom, korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku efikasnost.

Grad Kaštela unaprijed misli o štednji el. energije

Pri potpisivanju Povelje, župan je naglasio kako Split-sko-dalmatinska županija već dvije godine radi na progra-mu energetske efikasnosti, o

Page 9: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 9AKTUALNOSTI

Župan Sanader potpisao Energetsku povelju “Grad Kaštela već u 2007. naručio

Studiju o energetskoj učinkovitosti“

U četvrtak 31. siječnja 2008. godine u Gradskoj vijećnici u zgra-di Gradske uprave Grada Kaštela održana je Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga izmjena i do-puna Prostornog plana uređenja Grada Kaštela i Generalnog urba-nističkog plana Kaštela, na kojoj su temeljem odredbe članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji sudjelovala “tijela i osobe određeni posebnim propisima” iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Prema riječima kaštelanskog dogradonačelnika dipl. ing. Ante Šiškova, naznačenog dana odr-žana je prethodna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna na kojoj su sudjelovala tijela i osobe određene posebnim propisima navedenima u Zakonu.

Nakon održane prethodne ra-sprave izvješće sa rasprave upu-ćuje se Poglavarstvu Grada Kašte-la koje utvrđuje prijedlog plana za javnu raspravu, a nakon objave prijedlog plana stavlja se na javni uvid na kojemu će ga moći vidjeti svi zainteresirani građani.

Dan poslije održane spome-nute rasprave, odnosno 01. ve-ljače 2008. godine u “Slobodnoj Dalmaciji” objavljen je članak koji, prema priopćenju kaštelanskog dogradonačelnika dipl. ing. Ante Šiškova, “ne odgovara činjenič-nom stanju, čime krivo izvještava čitatelje.” Izjavu dogradonačelni-ka Šiškova prenosimo u cijelosti…

Javljamo Vam se glede član-ka Vašeg novinara Jakova Žarka objavljenog u Slobodnoj Dalma-ciji 01. veljače 2008. godine pod naslovom “Tajna javna rasprava o kaštelanskom GUP-u”, koji ne od-

govara činjeničnom stanju, čime krivo izvještava čitatelje.

Istina je da je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji dana 31. siječnja 2008. godine u 9,00 sati u Gradskoj vijećnici odr-žana prethodna rasprava o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna pro-stornog plana uređenja Grada Ka-štela i Generalnog urbanističkog plana Kaštela, a ne tajna javna rasprava o Kaštelanskom GUP-u kako navodi Vaš novinar.

Sukladno Zakonu o prostor-nom uređenju i gradnji Gradsko poglavarstvo objavilo je prethod-nu raspravu za nadležna tijela i osobe koja će se održati 31. si-ječnja 2008. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Grada Kaštela.

Naznačenog dana doržana je prethodna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna na kojoj su su-djelovala tijela i osobe određene posebnim propisima. Izvješće sa rasprave upućuje se Poglavar-stvu Grada Kaštela koje utvrđuje prijedlog plana za javnu raspravu.

Nakon objave prijedlog plana stavlja se na javni uvid.

Iz gore navedenog, sukladno Zakonu o prostornom planiranju i gradnji, može se zaključiti da Po-glavarstvo Grada Kaštela poštuje propisani Zakon, te nas navodi Vašeg novinara, blago rečeno, iznenađuju, jer nam nije jasno čime su izazvani.

Koristimo priliku da građane našeg Grada kao i čitatelje Slo-bodne Dalmacije izvjestimo kako Poglavarstvo Grada kaštela nema što kriti od svojih građana , već je uvijek na raspolaganju svim oni-ma koji brinu o razvoju i prosperi-tetu naših Kaštela.

Cijenjenog novinara, poziva-mo da prilikom objavljivanja čla-naka o Kaštelima može koristiti stručne službe Grada Kaštela, od kojih može dobiti informacije o svim aktivnostima u radu Grad-ske uprave Kaštela.

Sa štovanjem,Zamjenik gradonačelnikaAnte Šiškov, dipl.ing.

Promjene GUP-a uskoro na javnoj raspravi

R.D. / Objavljeno: Srijeda, 06 Veljača 2008

Župan Sanader potpisao Energetsku povelju

Utjecati na svijest ljudiProjekt o energetskoj učinko-

vitosti će se odvijati u nekoliko faza, a prva faza će biti praćenje potrošnje energije u zgradama i komunalnim sustavima koji su u vlasništvu Županije, te u domovima građana i u privat-nom sektoru. Druga faza će biti obrada rezultata, te napokon pronalaženje najboljeg rješenja u cilju poboljšanja energetske efikasnosti.

Prema riječima potpisnika Povelje, bitno je u vremenu koje dolazi utjecati na svijest ljudi o očuvanju i gospodarenju energijom, što će u budućnosti dovesti do sustavnog gospoda-renja energijom u čitavoj Repu-blici Hrvatskoj.

Page 10: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

10 PORTAL > www.kastela.org AKTUALNOSTI

Iako je utemeljena, rezultati-ma Državne mreže za trajno pra-ćenje kakvoće zraka, koja djeluje u sklopu Ministarstva zaštite oko-liša, prostornog planiranja i gradi-teljstva, mogu biti zadovoljni tek stanovnici jednog dijela Hrvatske, odnosno građani Zagreba, Siska, Kutine, Osijeka i Rijeke.

Dalmatinci posebnog razloga za zadovoljstvo nemaju i to sto-ga što niti jedna državna mjerna postaja ne prati kakav zrak udiše-

mo. Koliko sumpornog dioksida, dušičnih oksida i raznih drugih otrovnih tvari zagađuje naš zrak, moguće je dnevno očitati tek na web stranicama Dalmacijace-ment - Cemexa, a upitno je i koli-ko su ova izvješća vjerodostojna s obzirom da je riječ o mjerenjima dobivenim s mjernih stanica koje su vlasništvo ovog kaštelansko-solinskog poduzeća.

Za nabavku triju automatskih mjernih stanica za mjerenje ka-

kvoće zraka Dalmacijacement je svojevremeno izdvojio pola milijuna eura, a godišnje njihovo održavanje, uz usluge Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ovu respektabilnu tvrtku stoji dodat-nih milijun i pol kuna. Riječ je o skupoj i kvalitetnoj opremi, na-ručenoj i kupljenoj u inozemstvu. Po jedna mjerna stanica postav-ljena je u Kaštel Sućurcu, Solinu i Splitu, a Dalmacijacement bi iste rado ustupio Ministarstvu zaštite okoliša kako bi se stanice uključi-le u rad Državne mreže, potvrđe-no nam je u tvrtci.

- Još 2003. godine, prije postav-ljanja mjernih stanica započeli su pregovori s Ministarstvom oko uključivanja mjernih stanica u Dr-žavnu mrežu, no nažalost primo-predaja nije uspjela zbog visokih godišnjih troškova održavanja rada stanica - potvrdila nam je Žanina Žigo, glasnogovornica tvrtke.

Prema njezinim riječima, iz istog su razloga zastali i prego-vori o preuzimanju stanica koje je tvrtka vodila s lokalnom zajed-nicom odnosno gradovima na čijem su području mjerne postaje

postavljene.U nekoliko smo navrata raz-

govarali s predstavnicima lokalne zajednice oko ustupanja postaja jer su podaci koji se prate itekako dragocjeni. To su prvi, a za sada i jedini automatski podaci o ka-kvoći zraka na ovome području

- kaže glasnogovornica Žigo.Dodaje kako se izvješća o

kakvoći zraka s mjernih postaja redovito dostavljaju nadležnim tijelima, a dostupna su i javnosti putem web stranice cemex.com.hr. Na web stranici Ministarstva, pak, Cemexove mjerne stanice nisu niti navedene, a službenih izvješća o kvaliteti zraka na po-dručju Dalmacije nema.

PLANOVI ZAOBILAZE SPLITSKU ŽUPANIJU

Država je dosad investirala u uspostavu ukupno osam mjernih postaja i to tri u Zagrebu, dvije u Rijeci te po jednu u Kutini, Osije-ku i Sisku. Planirano je uspostaviti mrežu od ukupno 22 postaje od čega deset njih u naseljima i in-dustrijskim područjima, pet u na-cionalnim parkovima te sedam za potrebe mjerenja pozadinskog odnosno prekograničnog daljin-skog onečišćenja zraka. Ova inve-sticija trebala bi državni proračun

“olakšati” za 40 milijuna kuna, a zanimljivo je kako su lani u rujnu oglašeni natječaji za postavljanje novih postaja.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditelj-stva objavilo je nadmetanje za građevinske i ostale radove u po-stupku izgradnje devet mjernih postaja Državne mreže za trajno praćenje kakvoće zraka i to na lo-kacijama: Delta Neretve, Desinić, Dugi otok, Komiža, Kopački rit, Plitvička jezera, Ravni Kotari, Ti-ćan i Žarkovica. Predviđa se da će sve postaje biti puštene u rad do konca 2009. godine. Što se pak tiče Splita i Splitsko – dalmatin-ske županije ostaje nam pouzdati se tek u mjerne postaje Dalmaci-jacementa.

Jedino Dalmacijacement prati kakav zrak udišemo

M. Jurić (Glas Dalmacije) / Objavljeno: Nedjelja, 27 Siječanj 2008

Page 11: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 11AKTUALNOSTI

Pomorski športski klub Srdela, obavješćuje svoje čla-nove i simpatizere da se ribo-lovne dozvole za 2008. godinu, mogu napraviti u prostorijama kluba, na „Štaliji“ u K.Starome u zgradi „stare ambulante“ od-nosno bivšeg zavoda za zapo-šljavanje i to četvrtkom, u vre-menu od 19:00 – 19:30 sati.

Cijena dozvola je ista kao i prošle godine.

MEĐUNARODNI TEČAJ BASIC U CENTRU “MIR” U RUDINAMA

Fizijatri i fizioterapeuti u Rudinama

R.D. / Objavljeno: Četvrtak, 31 Siječanj 2008

“NRT Bobath je manualna terapija koja omogu-ćava normalni motorički razvoj djeteta s neuro-loškim problemima”

U Centru za rehabilitaciju “Mir” u Rudinama započeo je međuna-rodni tečaj „Basic“ neurorazvojne terapije “Bobath” koji je namije-njen liječnicima fizijatrima i višim fizioterapeutima s usmjerenjem u razvojnoj neurologiji.

Ovaj međunarodni tečaj, čiji će prvi dio trajati od 21. 01. 2008. do 29. 02. 2008. godine, a drugi dio od 17. 03. 2008. do 11. 04. 2008. godine, dio je koncepta proširenja i ujednačavanja ne-

urorazvojne terapije “Bobath” u Hrvatskoj, s naglaskom na ranu intervenciju i terapiju.

Diploma priznata od Hrvatske liječničke komore

Osnovni cilj tečaja je unapri-jediti timski rad s fizijatrima i fizi-oterapeutima u ovom području.

Svi polaznici tečaja će po za-vršetku istog dobiti međunarod-

nu diplomu European Bobath Tutor Assiciation (EBTA), koja je priznata i od Hrvatske liječničke komore.

Tečaj je organiziran od strane Medicinskog fakulteta Sveučili-šta u Splitu, Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Klinike za dječje bolesti KBC-a “Firule”, te Centra za rehabilitaciju “Mir” iz Rudina.

NRT-Bobath je inače manu-alna terapija koja omogućava

normalni motorički razvoj dje-teta s neurološkim problemima (kod nedonoščadi ili terminske novorođenčadi). Rana rehabi-litacijska terapija preporučuje se u prevenciji nastanka težih neuroloških oštećenja, pri čemu je najvažnije da terapeuti budu obučeni u skladu s najnovijim metodama i saznanjima, što će im ovaj tečaj i omogućiti

Vrtić ‘Tratinčica’ u novom ruhu

M. Č. / Objavljeno: Utorak, 05 Veljača 2008

U razgovoru s ravnatelji-com Gradskih vrtića Kaštela, gospođom Ivankom Vučicom saznali smo da se krenulo s uređenjem kaštelanskih vrtića, a dječji vrtić „Tratinčica“ u Ka-štel Kambelovcu već je u prvoj fazi uređenja.

U istom vrtiću planira se prvo urediti sjeverni dio vrti-ća (us staru Kaštelansku cestu) gdje je podignut zidić, te će

biti postavljena i ograda i iz-građen nogostup. Nakon toga će uslijediti oplemenjivanje dvorišta s južne strane, te po-stavljanje rekvizita za igru. No ta ideja je još u začetku jer se tek prikupljaju katalozi i traže napovoljnija rješenja za uređe-nje (ponuda tvrtki koje se bave uređenjem igrališta, vrtića, te igraonica).

Rekviziti koji će krasiti ovo

dječje dvorište bit će od pri-rodnih materijala te će biti sigurniji od dosadašnjih želje-znih. Po riječima ravnateljice, svi vrtićki uzrasti će biti zado-voljeni ponudom ovog igra-lišta. U ostvarivanju ideja, ide se korak po korak, a nit vodilja je ta da djeca budu educirana i sigurna.

Ribolovne dozvoleAnte Parčina / Objavljeno: Četvrtak, 31 Siječanj 2008

Page 12: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

12 PORTAL > www.kastela.org AKTUALNOSTI

Nakon više od godinu i pol stigla je građevinska dozvola za rušenje objekata na mjestu biv-šeg Adriavinila u Kaštelima gdje će niknuti turističko-ugostiteljski kompleks s marinom. Petnaest posto objekata koji su se nalazi-li između mehaničke radionice i industrijskog kolosijeka srušeno je još lani, a za rušenje preostalih zgrada i pogona dozvola se čeka-la 18 mjeseci.

Od bivšeg Adriavinila ostat će upravne zgrade i neke hale, koje će biti obnovljene i iskorištene u novom projektu. Bivšu tvornicu kupili su u travnju 2003. godine Kemokompleks u vlasništvu En-vera Moralića i splitski Lavčević za 5,32 milijuna eura.

Prostor i pogone propale kaštelanske tvornice Adriavinil, bivšeg Jugovinila, kupili su s na-mjerom da sagrade gospodar-sko-turističku zonu koja će se

prostirati na oko 200 tisuća če-tvornih metara na obali Kaštelan-skog zaljeva. Prema planu, gradit će se apartmansko naselje sa oko 1500 luksuzno opremljenih apar-tmana, te hotela s nekoliko koc-karnica, trgovinama i garažom. Hotel će biti gradskog tipa i radit će tijekom čitave godinu. Uz oba-lu će se sagraditi marina za pri-hvat 650 do 900 brodova te tzv. suhi vez s još 200 do 300 mjesta, sa svim pratećim ugostiteljskim i servisnim sadržajima. Buduća bi se marina, definirana Prostornim planom Splitsko-dalmatinske žu-panije, prostirala na oko 50 tisuća kvadrata na kopnu te 150 metara od obale na moru. Stara tvornič-ka hala preuredit će se u hangar za brodove. Riječ je o investiciji od 150 milijuna eura.

Vlasnici su u međuvremenu zatražili od gradske uprave Kašte-la izmjenu i dopunu Generalnog

urbanističkog plana, donesenog u travnju prošle godine. Vlasnici traže prenamjenu prostora od gospodarske u ugostiteljsko-turi-stičku namjenu, i to isključivo za gradnju hotela.

Analizu prostora koja pretho-di izradi urbanističkog plana ure-đenja (UPU-a) vlasnici su povjerili Studiju R Jerka Rošina. No u Gra-du Kaštelima nisu baš oduševlje-ni traženjem izmjena GUP-a koji je donesen prije samo godinu i pol.

Enver Moralić, kemijski i naftni magnat, koji se bavi i vinom, je-dan je od sto najbogatijih ljudi u srednjoj i istočnoj Europi, čije se bogatsvo procjenjuje na najma-nje 400 milijuna dolara. Rođen je u Kotor Varoši, a u Zagrebu je stu-dirao agronomiju te radio u Ke-mikaliji, u kojoj od 1969. do 1974. godine predstavnik u Frankfurtu. U Njemačkoj osniva svoju tvrtku

Kemokomplex koja na tržištu nafte ostvaruje godišnji promet veći od milijardu dolara. Nakon demokratskih promjena, Moralić se vraća u Hrvatsku i kupuje bivše imanje hrvatskih vitezova-tem-plara Božjakovinu te PIK Kutjevo uz koje veže planove da postane jednim od najvećih vinara u Eu-ropi. Lavčević se sastoji od deset društava kćeri te zapošljava oko 800 radnika. Ostvaruje godišnji prihod od oko 650 milijuna kuna. Turizmom su se počeli baviti pri-je nekoliko godina, osnivanjem tvrtke Lavčević hotelijerstvo, koja se bavi isključivo ugostiteljstvom i hotelskim smještajem. Lavčević hotelijerstvo već posjeduje tu-rističko naselje u Milni na Braču, te hotel Dujam u Splitu. Osim u Kaštel Sućurcu, gradi hotel i u Omišu.

Kreće rušenje pogona Adriavinila i gradnja hotelskog kompleksa

S. Livajić (Poslovni Dnevnik) / Objavljeno: Ponedjeljak, 04 Veljača 2008

Iz arhive

Kreće rušenje pogona Adriavinila i gradnja hotelskog kompleksa

Page 13: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 13AKTUALNOSTI

Poglavar za urbanizam Bran-ko Poljanić najavio je da će na-ručiti prometnu studiju koja će odgovoriti na pitanje kako pro-met koji dođe u grad iz pravca Kaštela i autoceste, mostom ili tunelom, najbolje rasporediti u postojeću prometnu mrežu grada.

Split nikada nije odustao od tog povezivanja, već je iz-mjenom u GUP-u samo dodao mogućnost da umjesto mosta to možda bude i tunel. Analize koje nam predstoje pokazat će koji će tip povezivanja biti prihvatljiviji - tvrdi Poljanić, od koga ipak nismo dobili odgo-vor na pitanje od koga će naru-čiti prometnu studiju.

Stručnjak za mostove i tune-le, poznat i kao kritičar “opasnih veza” države s IGH-om, prof.dr. Jure Radnić skeptičan je prema stručnjacima koje Poglavarstvo

angažira za ovakva pitanja.Nove ceste

Stručnjaci koji žele dobro gradu obično ne mogu ništa postići - smatra Radnić. Ipak, i on drži da je dobro što je Po-glavarstvo iz GUP-a maknulo pojam most kako bi se ispitao najbolji oblik prometnog pove-zivanja Splita i Kaštela.

Radio sam sa stručnjakom za željeznice profesorom Maru-šićem dvije varijante, jednu za most, drugu za tunel. Tek treba obaviti ozbiljne analize predno-sti mosta ili tunela, ali meni in-timno je bliža ideja da se Split i Kaštela povezu uronjenim tune-lom. To je tunel koji se postavlja po morskom dnu, ili je u njega blago ukopan i zasut tlom, ovi-sno o dubini mora i zahtjevima plovidbe, smatra Radnić.Prednosti i mane

Most je jeftiniji za održava-nje i psihološki se lakše voziti mostom nego tunelom, ali sve druge prednosti su na strani tunela. S obzirom na zadane uvjete, između Splita i Kaštela ne može se izgraditi most koji bi bio vizualno remek-djelo. Uronjeni tunel je uglavnom nevidljiv, vizualno je neutralan, ne mijenja ambijent, a ne ogra-ničava plovidbu brodova. Tunel ima manji utjecaj na okoliš od mosta po pitanju buke, prašine, zagađenja zraka i vode - tvrdi Jure Radnić.

Trebalo bi napraviti i promet-nu studiju koja bi zahtijevala nove ceste da bi se promet što bolje “raspršio” po Splitu. Ako se ozbiljno razmišlja i o želje-zničkom i autobusnom kolod-voru na Kopilici, onda mislim da nema mjesta za Konzum na Stinicama, a kamoli za šire-

nje Agrokora. Nažalost, znamo kako se vodi urbanizam u Spli-tu - zaključuje Radnić.Vlada se pita

Ideja profesora Ante Kuzma-nića o mostu ušla je u studiju Kapitalna prometna infrastruk-tura u RH koju su izradile Hrvat-ske autoceste. Glasnogovornica HAC-a rekla nam je daje ova studija prijedlog čije financi-ranje vlada tek treba odobriti planom za razdoblje od 2008. do 2012.Pelješki prolaz

Radnič je javnosti poznat po tome što je predložio tunel do Pelješca kao bolje rješenje od, mosta. Tunel prema Čiovu bio bi bolje rješenje od mosta Jure Radića, koji će samo nagrditi zaštićenu jezgru Trogira, tvrdi Radnić.

GORI-DOLI PROF.DR. JURE RADNIĆ PREDLAŽE NOVO PROMETNO RJEŠENJE

Tunel, a ne most od Splita do Kaštela

Sandi Vidulić (S.Dalmacija) / Objavljeno: Ponedjeljak, 04 Veljača 2008

Page 14: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

14 PORTAL > www.kastela.org AKTUALNOSTI

U organizaciji Krnjevalske po-kladne udruge “Polantana” iz Ka-štel Kambelovca u nedjelju, 27. siječnja 2008. godine održan je

“Veliki 13. kambelovski krnjeval”, koji je ove godine nosio i naziv

Županijski krnjeval, jer su se kao gosti Kambelovčanima pridru-žili brojni umaškarani članovi krnjevalskih udruga iz mnogih mjesta i gradova iz čitave Split-sko-dalmatinske županije.

Županica u ekološkom vozilu

Veliku umaškaranu povor-ku, u kojoj je sudjelovalo više stotina sudionika, predvodila je krnjevalska županica Ljiljana Garbati koja se pred “brojni puk okupljen na Brcu dovezla u karu sa konjen, odnosno u original-nome županijskon vozilu na četiri kotača, a koje je ekološko i ne zagađuje okolinu”.

“Finale kambelovskog krnje-vala je bio dolazak Polantaninih članova odjevenih u faraono-ve podanike, koji su se klanjali ogromnome faraonu i zlatno-me teletu sa licima aktualnih političara.”

Brojne karnevalske udruge okupile su se već oko 12.00 sati u marini Kaštela na Giričiću u

VELIKI 13. KAMBELOVSKI KRNJEVAL

Održan Županijski krnjeval u Kaštel Kambelovcu

R. Dobrić / Objavljeno: Ponedjeljak, 28 Siječanj 2008

Održan Županijski krnjeval u Kaštel Kambelovcu

Page 15: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 15AKTUALNOSTI

Održan Županijski krnjeval u Kaštel Kambelovcu

R. Dobrić / Objavljeno: Ponedjeljak, 28 Siječanj 2008

Kaštel Gomilici, odakle su nakon toplog obroka pripremljenog od strane “Polantaninih” članova, krenule Starom kaštelanskom ce-stom prema Brcu u Kaštel Kambe-lovcu, gdje je voditelj sa pozorni-ce najavljivao krnjevalske udruge i njihove točke prema redoslijedu pristizanja.

Faraon i zlatno teleUnatoč finalnoj rukometnoj

utakmici koja se ovog nedjelj-nog poslijepodneva prenosila na HTV-u, kambelovsko Brce bilo je prepuno znatiželjnika koji su sa užitkom i osmijehom pratili predstavljanje krnjevalskih toča-ka koje su za ovu prigodu pripre-

mile brojne krnjevalske udruge među kojima su se osim kašte-lanskih krnjevalskih udruga naš-li i : Hrvatsko kulturno društvo

“Bakove svečanosti” iz Imotskog, “Babani” iz Omišlja na Krku, ve-lika grupa od oko pedesetak maškara iz Primoštena, ”Rašpin jute” iz Trogira, te Krnjevalske udruge iz Makarske, Imotskog, Sinja, Omiša, Splita, Trogira i Solina.

Osim spomenutih krnjeval-skih udruga, nastupili su i čla-novi KUD-a “ Ante Zaninović”, te članovi KUD-a “7 Kaštela”.

“Nema nam pomoći”

Nakon što su se brojnim

okupljenim gledateljima pred-stavile sve gostujuće splitsko-dalmatinske krnjevalske udruge sa svojim šaljivim i ironičnim točkama kroz koje su se naru-gali akterima prošlogodišnjih hrvatskih događaja i afera, na Brcu su se začuli taktovi pjesme grupe TBF “Nema nam pomoći”, što je bila uvertira u dolazak

“Polantaninih” članova odjeve-nih u faraonove podanike, koji su se klanjali ogromnome fara-onu i zlatnome teletu sa licima aktualnih političara.

“Dimilo se iz Cimexa”Uskoro je pročitan i testame-

nat kambelovskome Krnji, koji se ove godine zvao “Cimex” i predstavljao je sućuračku tvor-nicu cementa, a kako stoji u osudi “od koje sva Kaštila, a po-gotovo Sućurac dobro živu i još bolje dišu.”

Nakon što je uz tužne zvu-kove trube Krnje zapaljen, u Bratskoj kući na Brcu u Kaštel Kambelovcu održan je veli-ki maskenbal u organizaciji K.P.U.»Polantana» iz Kaštel Kam-belovca, na kojem su sudjelo-vali svi sudionici ovogodišnjeg

“Velikog 13. kambelovskog kr-njevala”.

Održan Županijski krnjeval u Kaštel Kambelovcu

Page 16: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

16 PORTAL > www.kastela.org AKTUALNOSTI

Niti gnjila južina, niti tmurni oblaci koji su se u subotnje posli-jepodne 02. veljače prijeteći nad-vili nad Kaštel Sućurcem, odnosno Mašogradom nisu uspjeli spriječiti karnevalsku povorku sućuračke Pučke krnjevalske udruge Kam-panel da točno u 14.30 krene sa

„pokojne pilane“ prema rivi, na ko-joj se okupio veliki broj gledatelja željnih dobre zabave.

Prepoznatljivi sućurački humor i zezancija i ove godine su se po-kazali kao dobitna kombinacija u organizaciji „Sućuraškog krnjeva-la“ u kojemu je sudjelovalo preko tisuću i pol sudionika, od kojih je ipak najviše umaškaranih „gluma-ca“ bilo iz Kaštel Sućurca.

Kada su organizatori najavili kako će ovo biti jedan od najve-ćih sućuračkih krnjevala do sada, bili su u pravu, o čemu svjedoče lica gledatelja koji se nisu mogli prestati smijati. Naime, Sućurani su se kroz četrdeset i pet što ma-njih što većih točaka na samo sebi svojstven humorističan i satiričan način dotakli svih prošlogodišnjih aktualnih tema i događaja o koji-ma se u čitavoj Hrvatskoj rasprav-ljalo.

Sućuraška admiralica

Jedna od najsmješnijih točaka na svehrvatskoj razini bila je slika u kojoj su se Sućurani narugali ZERP-u, pri čemu su se „provozali“

u brodu „Strelko“ iz kojeg je prisu-tan „puk“ pozdravljala „admiralica“.

„Eto, drugi krnjevali biraju kralje i kraljice, a mi imamo sućurašku admiralicu“, prokomentirao je pre-ko razglasa sućuraški „meštar od maškar“ Žuti, koji je najavio i goste iz Vranjica koji su stigli brodom, a kojima Sućurani „u nedilju idu u goste u njijove maškare“.

Ništa manje uspješna nije bila ni slika o poznatom nogometašu i njegovom menadžeru koji su pred

Sućuraški krnjeval ismijao i nasmijao“Ovogodišnji Krnje „Sućuraškog krnjevala“ predstavljen je kao dizač utega

kojemu se leđa savijaju pod teretom crvene i plave kugle, a ne zna se koja će kugla prevagnuti“

Sućuraški krnjeval ismijao i nasmijao

Page 17: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 17AKTUALNOSTI

Sućuraški krnjeval ismijao i nasmijao R.D. / Objavljeno: Nedjelja, 03 Veljača 2008

“Ovogodišnji Krnje „Sućuraškog krnjevala“ predstavljen je kao dizač utega kojemu se leđa savijaju pod teretom crvene i plave kugle, a ne zna se koja će kugla prevagnuti“

publikom prošetali jedan razdrlje-ne plave majice, a drugi puzeći na lancu dok ga je menadžer „tuka nogon u guzicu“.

Kroz nekoliko točaka su se na-rugali i lokalnim sućuračkim doga-đajima, od kojih je daleko najviše smijeha izazvala slika „Domaši“, u kojoj su bolničari iz staračkog doma na kolicima-bolničkom kre-vetu vukli nemoćnog starca u pid-žami i na licu mjesta mu mijenjali pelenu. Smijeh je izazvao i razred pionira koji su nazdravljali u škol-skim klupama govoreći „Idemo dalje“.

Zezali se i sa sponzorima

Među gledateljima su podosta veselja izazvale i slike „Glazbena škola“, „Chearleaders“-navijačice veterana NK „Jadran“, „Vikend na planinarskom domu“, „Sućuraška budućnost“, „Lako je srat pune guzice“, „Vanka trubaduri, dolazu lokaduri“, te točka o poznatom zu-baru, za kojega je Žuti u najavi re-kao „on je naš veliki prijatelj i uvik da koju kunu, neće se on najidit“.

U slici „Pauk služba“ gledate-

ljima je predstavljen prvi kašte-lanski pauk koji će uskoro početi

„haračiti“ kaštelanskim ulicama, a i kambelovsko krnjevalsko društvo

„Polantana“ razveselilo je prisutne točkom o kaštelanskom GUP-u.

U povorci i škola i vrtići

Osim svih umaškaranih razreda iz Osnovne škole kneza Mislava i svih grupa iz sućuračkih dječjih vr-tića, koji su se predstavili sa slikama

pod nazivima „Plavo more“, „Duga s juga“, „Emil i detektivi“, „Strašila“,

„Semafori“, „Nad lipom 35“, „Mjese-čari“, „Lovci i ribolovci“, „Pankeri“,

„Luđaci na biciklan“,“Kaštelanske gimnastičarke“, „Dica refužo“, na

Sućuraški krnjeval ismijao i nasmijao

karnevalu su nastupile i mno-gobrojne gostujuće udruge među kojima su bili Solinjani, Vranjičani, „Cirimigini“ i maška-re „Belamusa“ iz Prološca.

Krnjevalsku povorku, na či-jem čelu su vatrogasci budno čuvali Kampanelovu zastavu koja se vijorila u barjaktarovim rukama, predvodile su naza-obilazne i uvijek rado viđene Kaštelanske mažoretkinje i HGD “Biranj” iz Kaštel Lukšića, a Sućurani su ugostili i točke

„Zima u Kaštilima“, „Dimnjačari“, „Lakersi“.

Sve je snimao službeni snimatelj DVD-a „Mladost“, a gledatelje je u prošlost vratio

„Diogen“ koji je nazdravljajući iz svoje bačve sa veseljem i ču-đenjem slušao testament kojim je ovogodišnjem Krnji izrečena presuda i osuda koja je završila spaljivanjem.

Krnje koji balansira

Ovogodišnji Krnje „Sućuraš-kog krnjevala“ predstavljen je

kao dizač utega kojemu se leđa savijaju pod teretom crvene i plave kugle, a ne zna se koja će kugla prevagnuti. Međutim, to ionako nije bilo bitno, jer je Kr-nje kao glavni krivac za sve loše što se dogodilo “u svitu, državi i Kaštilima”, po starom sućurač-kom karnevalskom običaju spa-ljen na mulu na rivi.

I ove godine tiskano je suću-raško humoristično glasilo „Ma-šogadur“, koje je rasprodano u rekordnom roku, „jer su unutra sve baze i glende iz sela koje su se dogodile prošlu godinu, pa je svak tija vidit jesu li mu se narugali“.

Sućuraške maškare su nasta-vile svoje „ludovanje“ u Vatro-gasnom domu u Kaštel Sućurcu, gdje je brojne prisutne maška-re zabavljala „Sućuranima naj-draža pjevačica Blanša“, uz čiju pomoć su izvučeni i dobitnici bogate lutrije u kojoj ste mogli dobiti sve i svašta, odnosno „od zlatnog prstena do aluminijske poniste“.

Page 18: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

18 PORTAL > www.kastela.org AKTUALNOSTI

U POKLADNO VRIJEME NEKAD…

Kaštelanska svakodnevica

M. Č. / Srijeda, 30 Siječanj 2008

Vrijeme je maškara, a tra-dicija plesa i maskenbala u Kaštelima datira još od 1895. godine. No, evo kako su se zabavljali stari Kaštelani u ovo pokladno vrijeme. Do-nosimo vam samo mali dio starih običaja u našim Kašte-lima, a kad pročitate možda će vam biti bliža ona sjeta s kojom vam vaši stari pričaju o onim vremenima…

U vremenu od sv. Tri kralja pa do Čiste srijede u Kašteli-ma su se priređivale razne še-rate (društveni plesovi) . Na njih se dolazilo uz pozivnicu i to zajedno mlađa i starija ge-neracija. Ti društveni plesovi su imali i određena pravila. Npr. ako bi neki muškarac plesao kaštelansku četvorku s djevojkom, nakon plesa bi je morao počastiti kolačima, a kad bi neki par uz naplatu naručio solo ples to je zna-čilo da se žele pokazati kao budući supružnici.

Veseli ugođaj napravili bi mjesni glazbenici uz čiju glazbu se plesao, valcer, tan-go, četvorka pic-polka, šotić, te tradicionalna monfrina.

Pored ovih šerati održava-la su se u ovo pokladno vrije-me i dva maskenbala. Prvi bi bio na dan sv. Ivana Poklad-njeg (četvrtak prije Pepelni-ce), a drugi na Pokladni uto-rak (dan prije Pepelnice). Na sam pokladni utorak svirači bi tijekom jutra pozivali dje-vojke na maskenbal. Na ve-čer bi oni koji su se umaška-rali pri ulasku na maskenbal morali imati neumaškaranog jamca uza se ili bi kao ulazni-cu morali pokazati lice.

Istoga dana u ponoć bi se oglasila crkvena zvona koja bi označila kraj pokladnog razdoblja i početak Korizme.

U organizaciji K.K.U. Poklade na pokladni utorak 05. veljače 2008. godine održan je Veliki donjoka-štelanski karneval. Već oko 14.00 sati domaće i gostujuće karneval-ske udruge sakupile su se u Neha-ju, odakle su krenule donjokašte-lanskom rivom do Porta u Kaštel Starom.

Pedesetak točakaU prigodnom programu tije-

kom sljedeća tri sata gledateljima je predstavljeno oko pedesetak karnevalskih točaka, u sklopu ko-jih su donjokaštelanskom rivom prodefilirali nogometaši, mane-kenke, vještice, dimnjačari, poli-tičari i ostali članovi maškaranih skupina iz Imotskog, Makarske, Sinja, Omiša, Splita, Solina, Trogira, Rijeke i Omišlja.

Na Velikom donjokaštelanskom krnjevalu svoje točke su predstavi-le i ostale kaštelanske karnevalske udruge, među kojima je najviše pozornosti izazvala K.K.U. Polan-tana iz Kaštel Kambelovca, koja je nastupila sa točkom u kojoj se podanici klanjaju faraonu “Zer-posu” kojega prati zlatna sfinga i sarkofag sa mumijom. Inače, ova točka kambelovske “Polantane” je predstavljena i na Riječkom kar-

nevalu, gdje je izazvala popriličnu medijsku pozornost.

Krnje sa porukomČitanjem testamenta za 2008.

godinu, u kojemu su spomenuti svi događaji koji su u prošloj go-dini najviše „tištali“ donjokaštela-ne, na zadovoljstvo svih prisutnih spaljen je glavni krivac za sve proš-logodišnje nedaće u Kaštelima i u čitavoj Hrvatskoj.

Baš kao i sve ostale kaštelanske krnjevalske udruge, i “Poklade” se ove godine mogu pohvaliti spek-takularnim ogromnim Krnjom, u čijoj izradi su sudjelovali umjetnici Mislav Katalinić i Vjeran Duvnjak, te radionica K.K.U.”Poklade”.

“I ove godine je u okviru donjo-kaštelanskih pokladnih svečanosti

ZAVRŠENE POKLADNE SVEČANOSTI U KAŠTELIMA

Na pokladni utorak održan Veliki donjokaštelanski krnjeval

Renata Dobrić / Objavljeno: Srijeda, 06 Veljača 2008

“Najveća zvijezda Velikog donjokaštelanskog krnjevala bio je Krnje Noa s arkom“

Na pokladni utorak održan Veliki donjokaštelanski krnjeval

Page 19: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 19AKTUALNOSTI

Milo Hrnić je u subotu 2.veljače, u šator na Resniku privukao veliki broj posjetitelja željnih pjesme, plesa i zabave. Svojim hito-vima zabavljao je dobro raspoloženu publiku do ranih jutarnjih sati. Nije bilo osobe koja nije zapjevala bar jedan stih iz vječnog opusa Mile Hrnića...

Pod šatorom na Resniku…

Mario / Objavljeno: Ponedjeljak, 04 Veljača 2008

Na pokladni utorak održan Veliki donjokaštelanski krnjeval“Najveća zvijezda Velikog donjokaštelanskog krnjevala bio je Krnje Noa s arkom“

tiskano humoristično glasilo udruge Poklade-“Maškadur”, i to broj devet-naesti, koji se mogao kupiti tijekom karnevala.“

Na pokladni utorak održan Veliki donjokaštelanski krnjeval

Dakle, najveća zvijezda Veli-kog donjokaštelanskog krnjevala bio je Krnje Noa i Noina arka, sa kojim su članovi K.K.U. “Poklade” nastupili na Riječkom karnevalu, gdje su baš kao i Kambelovčani izazvali veliku medijsku pozor-nost, i to ne samo zbog Krnjine veličine, nego i zbog alegorijske poruke.

Osim toga, ovom prilikom su u sklopu prigodnog programa na Portu u Kaštel Starome vraćeni ključevi Splitsko-dalmatinske žu-panije pravim političarima, čime je završena vladavina maškara na području čitave Županije.

Berekini na maskenbalu u šatoru

Nakon karnevala, završna po-kladna svečanost, odnosno tradi-cionalni veliki maskenbal održan je u šatoru u Resniku, gdje su se posjetitelji zabavili uz živu svirku grupe “Berekini“.

I ove godine je u okviru donjo-

kaštelanskih pokladnih svečano-sti tiskano humoristično glasilo udruge Poklade-“Maškadur”, i to broj devetnaesti, koji se mogao kupiti tijekom karnevala.

Iz “Poklada” napominju kako se “Maškadur” može nabaviti u trafici “Marko” i u “Al Caponeu” na autobusnoj stanici u Kaštel Staro-me.

Donjokaštelanskim karneva-lom završena su maškarana do-gađanja u Kaštelima, te sada po-činje vrijeme korizme i zatišja.

Page 20: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

20 PORTAL > www.kastela.org AKTUALNOSTI

Na 54. sjednici Županijskog poglavarstva Splitsko-dalma-tinske županije održanoj 31. siječnja 2008. u Grohotama na Šolti, usvojen je Plan gospo-darenja otpadom i Plan zaštite okoliša Splitsko-dalmatinske županije. Ova dva temeljna dokumenta obuhvaćaju sve elemente o zaštiti okoliša i sa-vjetuju kako postupati i na koji način upravljati otpadom.

Plan gospodarenja otpa-dom daje osnovne smjernice gospodarenja otpadom kroz sljedeće četiri godine, a Pro-gram zaštite okoliša je usklađen sa državnom strategijom i no-vim Zakonom o zaštiti okoliša i u njega su ugrađene sve smjer-nice koje se inače u svijetu pri-mjenjuju. Osim toga, program se može nadopunjavati prema situaciji kakva bude u okolišu, naglašavaju odgovorne osobe

‘DA’ Centru za gospodarenje otpadom u Lećevici

R.D. / Objavljeno: Petak, 01 Veljača 2008

“Unatoč apelima lokalnog stanovništva i članova Koordinacije udruga Zvona Zagore da se na području Lećevice ne gradi planirani Centar za gospodarenje otpadom, Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-dal-matinske županije biti će izgrađen na spomenutoj lokaciji”

iz Županijskog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Početak gradnje krajem 2008. godine

Kako stoji u Planu o gospoda-renju otpadom, a koji se temelji na projektu gradnje jedinstvenog regionalnog centra za gospoda-renje otpadom u Lećevici, Split-

sko-dalmatinskoj županiji će biti potrebno za sanaciju odlagališta i onečišćenog tla oko 550 milijuna kuna.

Prema riječima Pročelnika žu-panijskog Upravnog odjela za ko-munalne poslove i graditeljstvo Tomislava Mihotića, Centar bi se trebao početi graditi krajem 2008. godine, a ovaj projekt je ušao i u državni plan gospodarenja otpa-

“U sveukupnu gradnju i opremanje Centra za gospodarenje otpa-dom u Lećevici biti će uloženo 504 milijuna kuna, a Centru će biti otvoreno i 55 novih radnih mjesta”

“Unatoč apelima lokalnog stanovništva i članova Koordinacije udruga Zvona Zagore da se na području Lećevice ne gradi planirani Centar za gospodarenje otpadom, Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-dal-matinske županije biti će izgrađen na spomenutoj lokaciji”

Page 21: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 21AKTUALNOSTI

‘DA’ Centru za gospodarenje otpadom u Lećevici

“Unatoč apelima lokalnog stanovništva i članova Koordinacije udruga Zvona Zagore da se na području Lećevice ne gradi planirani Centar za gospodarenje otpadom, Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-dal-matinske županije biti će izgrađen na spomenutoj lokaciji”

Iz Arhive

Prosvjed u Lečevici, Lipanj 2007.

dom.

Prema Studiji utjecaja na okoliš, koju je prihvatilo i Ministarstvo za-štite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, u ovom regionalnom centru prihvaćao bi se otpad iz či-tave Splitsko-dalmatinske županije, što bi do 2010. godine dovelo do zatvaranja svih ostalih odlagališta otpada na području Županije.

Lećevica je najpogodnija lokacija

Osim toga, Lećevica je temeljem opsežnih istraživanja odabrana kao najpogodnija lokacija za izgradnju Centra. Studija utjecaja na okoliš utvrdila je kako izgradnjom Centra, okoliš neće ničim biti ugrožen jer podzemne vode nisu povezane s

izvorištima pitke vode na prio-balju, te je dokazano kako neće biti nikakvih negativnih utjeca-ja na biljke i životinje u ovom području.

Vrijednost čitavog ulaganja je milijardu i 150 milijuna kuna, a novac za izgradnju Centra je osiguran u IPA fondu (Instru-ment za pretpristupnu pomoć), te u Fondu za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost, koji je za sanaciju odlagališta odvojio 400 milijuna kuna.

Inače, u sveukupnu gradnju i opremanje Centra za gospo-darenje otpadom u Lećevici biti će uloženo 504 milijuna kuna, a Centru će biti otvoreno i 55 novih radnih mjesta.

“U sveukupnu gradnju i opremanje Centra za gospodarenje otpa-dom u Lećevici biti će uloženo 504 milijuna kuna, a Centru će biti otvoreno i 55 novih radnih mjesta”

“Unatoč apelima lokalnog stanovništva i članova Koordinacije udruga Zvona Zagore da se na području Lećevice ne gradi planirani Centar za gospodarenje otpadom, Centar za gospodarenje otpadom Splitsko-dal-matinske županije biti će izgrađen na spomenutoj lokaciji”

Page 22: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

22 PORTAL > www.kastela.org AKTUALNOSTI

OSNOVANA UDRUGA RODITELJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA „NAŠA DICA“

Za ‘Našu dicu’ Ivana S. / Objavljeno: Subota, 02 Veljača 2008

Prema podacima iz UNESCA-a, djeca s posebnim potrebama čine čak 10 posto dječje populaci-je u svijetu. U Hrvatskoj 30 tisuća školske djece ima teškoće u ra-zvoju, bilo da se radi o intelektu-alnim, emocionalnim i socijalnim poteškoćama, oštećenjima sluha i vida, poremećajima govora, či-tanja i pisanja.

Autizam, cerebralna paraliza, mentalna retardacija, oštećenja vida i sluha, spina bifida, samo su neki od zdravstvenih problema s kojima se suočavaju naši sugra-đani okupljeni u ovoj Udruzi.

Prava, ne privilegije Međutim, medicinski proble-

mi nisu jedini s kojima se naši mali sugrađani s posebnim po-trebama i njihovi roditelji suoča-vaju. Predrasude, neznanje ili čak nešto više (bolje rečeno: niže)

dovode do društvene izoliranosti. Ono što ovu djecu razlikuje od ostale jesu neke specifične poteš-koće u funkcioniranju, u svemu ostalome, u njihovim potrebama, željama i ljudskim pravima, oni su samo djeca.

Igra s ostalim vršnjacima, su-djelovanje u životu zajednice, podrška i ljubav u mjestu u ko-jem žive, roditelji koji uspijevaju naći vremena za odmor i obaveze izvan obitelji...ne zvuče baš kao

„posebne potrebe“, nego upravo suprotno, kao ono što svako pro-sječno dijete ima , zar ne? Osniva-njem Udruge roditelji žele ostva-riti ova i ostala prava za svoju djecu. Prava, ne privilegije.

Djelatnosti i ciljevi Udruge

Kako bi pridonijeli podizanju kvalitete života djece s poseb-nim potrebama i njihovih obite-lji, Udruga ima u planu različite djelatnosti. Spomenimo neke od njih: uspostavljanje suradnje s roditeljima, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji, informiranje članove i javnost o problemima djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji, po-ticanje edukacije osoba koje rade s djecom s posebnim potrebama, poticanje razvoja potrebnih usta-nova, organiziranje savjetovanja i aktivnosti za djecu u suradnji sa stručnjacima.

Blog Teško je shvatiti probleme s

kojima se susreću roditelji djece s posebnim potrebama, ukoliko sami niste jedan od njih.. Zato, prije nego uputimo poziv za po-moć ovoj Udruzi, uputit ćemo vas na blog kišne djevojčice (http://www.kisnadjevojcica.bloger.hr/), svjedočanstvo jedne ljubavi mame i njezinog djeteta s autiz-mom. Tu ćete možda shvatiti da briga za takvu djecu poput ljuba-vi same - intezivna i neprekidna (jer moraju biti pod neprekidnim nadzorom), kako je u Kaštelima teško omogućiti djetetu stručnu pomoć jer su ustanove koje to pružaju u Splitu, još ako uzmemo u obzir da postojeći prijevoz za tu namjenu ne može zadovoljiti potrebe svakog djeteta (jer svako ima različit termin škole, vrtića ili terapije) i to da mama ne vozi, preostaje rješenje koje nije drago ni nama bez zdravstvenih proble-ma: javni prijevoz.

Pročitat ćete kako se djevojči-ci i mami voziti našom 37-om ...i shvatiti ozbiljne probleme...koje imaju neki naši drugi sugrađani, doduše,ne njih dvije , a možda se netko i prepozna. Nadajmo se da će mama naći vremena za pisanje jer nam je povjerila i neka lijepa i pohvalna iskustva s okolinom. A najviše se nadamo da će takvih iskustava biti sve više.

Što možemo učiniti?

Puno. Za početak, svatko tko želi, ima nešto za ponuditi. Je li to vaše slobodno vrijeme, novac, ra-zne potrepštine, znanje, vještine, to znate samo vi, mi ćemo vam napisati što je za sada ovoj Udru-zi potrebno.

Da bi roditelji djece s poseb-nim potrebama u Kaštelima imali gdje u svom gradu dovoditi dje-cu u igraonicu, družiti se i među-sobno si čuvati djecu , potreban im je prostor. Ukoliko netko ima ponuditi nekakav prostor (Kaštel Stari, Novi ili Lukšić), neka se javi na broj mobitela 098 1613446.

Potrebne su didaktičke igrač-ke, uredski materijal i ostala opre-ma za uređenje prostora. Potreb-no im je i vozilo. Ukoliko možete donirati staro računalo, ukoliko imate stručnog znanja koje im je potrebno (možda ste student de-fektologije, psihologije, medicine ili pedagoških smjerova), ukoliko i niste stručno osoblje, a voljni ste volontirati u Udruzi, ne oklijevaj-te, nego se javite. Broj žiro računa udruge „Naša dica“ ćemo ubrzo prikazati tako da možete uplatiti svoju novčanu pomoć.

Page 23: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 23AKTUALNOSTI

Edita F. (25) iz Komiže s oto-ka Visa sretno je rodila zdravu djevojčicu tijekom leta od Hvara prema Splitu u helikop-teru Hrvatskog ratnog zrako-plovstva. Majka i beba, koja se nalazi na pedijatriji, su dobro. Konačno jedna dobra vijest u moru današnjih loših.

Mlada se žena u visokoj trudnoći danas popodne loše osjećala zbog čega je obitelj alarmirala liječnike. Nešto poslije 17 sati upućena je u splitsko rodilište, ali zbog ri-jetkih veza između Splita i Visa pozvan je helikopter iz Divulja. No kako nesreća nikada ne do-lazi sama tako je let zbog loših

vremenskih uvjeta odgođen. Kako bi u toj skoro bezizlaznoj situaciji pomogli Editi i njenoj nerođenoj bebi policija je na Vis poslala liječničku ekipu i svoje plovilo Hitri.

Trudnica je već u 18.20 sati ukrcana na Hitroga i cijelo je vrijeme bila pod nadzorom liječnika. No loši vremenski uvjeti dolaskom noći sve su se više pogoršavali i tako trudni-cu dovodili u opasnu situaciju.

Konačno na Hvaru je ukr-cana u helikopter u kojem je na svijet donijela djevojčicu, a oko 19.11 sati sletjeli su na he-liodrom KBC-a Split.

Ante Sanader novi predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice

A.T.B. / Objavljeno: Četvrtak, 31 Siječanj 2008

Slika: Vatrogasni portal

Na 5. sjednici Skupštine Hr-vatske vatrogasne zajednice održanoj 30.siječnja u Kongre-snom centru “Princess” odlu-kom članova Skupštine sa 53 glasa na dužnost predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice izabran je Ante Sanader, a za dopredsjednika Mijo Brlečić. Dosadašnji predsjednik HVZ bio je dr. Marijan Mlinarić koji je iznenada preminuo 4. 9. 2007.godine.

Ante Sanader u dobrovoljno vatrogastvo, DVD „Mladost“ Ka-štel Sućurac ulazi daleke 1977. godine.

Godine 1980. inicirao je osnivanje Dobrovoljnog vatro-gasnog društva Kaštel Gomilica. Zaštitu od požara magistrirao

je 2006. god. na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu. Od svog dolaska u dobrovoljno vatro-gastvo sudjelovao je na više od 550 vatrogasnih interven-cija s matičnom vatrogasnom postrojbom DVD-a Kaštel Go-milica. Obnaša dužnost pred-sjednika Vatrogasne zajednice Splitsko - dalmatinske županije od 2005. godine, a na dužnosti zamjenika predsjednika HVZ je od 2005. godine.

Još uvijek je operativni va-

trogasac u svom matičnom DVD-u.

Od 1997. do 2005. godine bio je gradonačelnik Kaštela, a od 2005. godine župan splitsko

– dalmatinski.

Policijskim gliserom i helikopterom iz Divulja spašena trudnica iz Komiže

Ž. Jurić (Glas Dalmacije) / Objavljeno: Petak, 01 Veljača 2008

Policijskim gliserom i helikopterom iz Divulja spašena trudnica iz Komiže

Ante Sanader novi predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice

Page 24: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

24 PORTAL > www.kastela.org KULTURA

Kultura

U nedjelju 03. veljače 2008. godine u prostorijama Društva u dvorcu Vitturi, održana je iz-borna skupština HGD “Biranja” iz Kaštel Lukšića. Nakon što je još uvijek aktualni Predsjednik HGD-a “Biranj” Ivan Biliškov nazočnima podnio izvješće o radu Društva od 2004. do 2008. godine, izabran je novi Upravni odbor koji sada čine: Predsjed-nik Milan Vrtlar, Dopredsjednici Ivo Relja i Ivan Biliškov, te člano-vi Šime Tomaš, Dijana Bandalo, Rino Garmaz i Mijo Vrvilo.

O radu, koncertnim nastu-pima i događanjima koja su obilježila četverogodišnje dje-lovanje Društva pod njegovim predsjedavanjem govorio je predsjednik Društva Ivan Bi-liškov, koji je istaknuo kako je Društvo u periodu od protekle četiri godine nastupilo 83 puta, i to u zemlji i inozemstvu.

U četiri godine 83 nastupa sa 128 glazbenika

Naime, HGD “Biranj” je na-stupilo u 26 mjesta i gradova u Republici Hrvatskoj, a održana su i četiri nastupa u četiri stra-ne države, odnosno u Republici Bosni i Hercegovini, Republici Mađarskoj, Republici Njemač-koj i Republici Sloveniji, a u pro-tekle četiri godine je u HGD-u

“Biranj” uključujući sve soliste, goste i pjevače nastupilo sveu-kupno 128 glazbenika.

Današnje aktivno članstvo HGD-a “Biranj” broji ukupno 69

glazbara, od čega ih je 49 u Ve-likom, a 20 u Malom orkestru, a instrumentarij HGD-a “Biranj” u spomenutom razdoblju pove-ćan je za 20 instrumenata, od čega je 17 novih instrumenata, a tri su polovna.

Monografija i pet DVD-a

Kroz protekle četiri godine uložen je veliki rad i značajna financijska sredstva u izdavač-ke projekte, pa je tako tiskana monografija HGD-a “Biranj” na čelu sa autorima Milivojem Novakom i Mariom Klaićem u kojoj je slikom i riječju po prvi put obrađena i prezentirana 110-godišnja povijest “Birnja”.

Osim toga, na DVD-u je izda-no pet dokumentarnih filmova pod nazivima “Svečani koncert HGD-a “Biranj” i prijatelji”, “Pre-ko vode do slobode”, “Selimo u Selce”, “Nastupi orkestara A kategorije”, “Svečani koncert povodom blagdana Velike Gos-pe”, a javnosti je predstavljen i zvučni zapis koncerta u Hrvat-skom narodnom kazalištu Split na kojemu valja posebno ista-knuti veliki besplatni rad Jurice Karuze uz kojeg valja spome-nuti i Antu Dorića, Marija Boži-ća i Ivicu Bilića.

Podosta je uloženo i u pro-jekt obnove nototeke, pa je tako kroz protekle četiri godine nabavljeno 29 novih kompozi-cija, a što je pridonijelo razno-likosti repertoara Društva jer su čak 22 kompozicije već odsvira-ne na koncertima “Birnja”.

Budući da je javno nastupa-

NOVI PREDSJEDNIK - MILAN VRTLAR

Izabrano novo vodstvo HGD-a Birnja

nje osoba i društava nemoguće zamisliti bez adekvatne brige za izgled pojedinca i društva u cje-lini, na dosadašnjim sastancima Uprave uvijek je naglašavana po-

treba izrade svečanih odijela, što i očekuju u skoroj budućnosti uz angažman Gradske uprave i svih drugih zainteresiranih institucija i pojedinaca.

Page 25: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 25KULTURA

Stari i novi predsjednik HGD Birnja

Izabrano novo vodstvo HGD-a Birnja Renata Dobrić / Objavljeno: Srijeda, 06 Veljača 2008

Iz Arhiva

Radio Split prenosio koncert

Ivan Biliškov je naglasio i kako je medijska prezentacija HGD-a

“Biranj” u razdoblju od 2004. do 2008. godine bila iznimno obil-na i kvalitetna, što je rezultiralo velikim interesom javnosti za rad Društva, a došlo je i do povećanja broja članova. Vrijedno je ista-knuti trosatni direktan radijski prijenos koncerta HGD “Biranj” iz HNK-a Split održanog u listopadu 2005. godine, pri čemu je Radio Split po prvi put prenosio koncert nekog amaterskog puhačkog or-kestra.

Bitno je spomenuti i kako je rad HGD-a “Biranj” u spomenu-tom razdoblju popraćen brojnim člancima, kritikama i informaci-jama u svim vodećim hrvatskim dnevnim listovima, a također je izrađena i registrirana web strani-ca na kojoj se mogu dobiti brojne informacije o radu Društva.

HGD “Biranj” prepoznala i publika i kritika

U svrhu popune sviračkog kadra HGD-a “Biranj” sa djelova-njem je započela i Škola glazbe koju trenutno pohađa dvade-set i četvoro budućih glazbara.

Potrebno je spomenuti i nastup Društva na Državnom natjecanju u Selcu, gdje je osvojena Srebrna plaketa i dru-go mjesto u A kategoriji, što ih je činilo drugoplasiranim orkestrom među ukupno 60 orkestara koji su se natjecali u sve tri kategorije na svim Regi-onalnim natjecanjima.

Godine 2007. sudjelovali su u Ormožu u Sloveniji na Slo-venskom natjecanju puhačkih orkestara, gdje je njihov nastup ocijenjen sa visokom ocjenom u najvišoj kategoriji, a bitno je istaknuti i koncert HGD-a

“Biranj” u Lindlaru 2004. godi-ne, nastup na međunarodnoj smotri u Čapljini 2005. godi-ne, božićne koncerte u Kaštel Lukšiću i Splitu 2006. godine, a zapažene koncerte imali su i u Šibeniku u sklopu Međunarod-nog festivala djeteta i u Sinju na proslavi 145 godina Gradske glazbe.

Službeni orkestar RH na utakmici Hrvatska-Brazil

Dva nastupa održana 2005. godine spadaju u najznačajnije nastupe HGD-a “Biranj” u cjelo-kupnoj povijesti Društva, a to su: nogometna utakmica Hr-vatska-Brazil za koju je upravo ovaj kaštelanski orkestar oda-bran da po prvi put u svojoj po-vijesti bude službeni orkestar Republike Hrvatske na velikom međunarodnom događaju, te svečani koncert HGD-a “Biranj”

u splitskom Hrvatskom narod-nom kazalištu kojim je ravnao maestro Vjekoslav Šutej, na te-melju čega je Zlatko Gall napi-sao kritiku znakovitog naslova

“Sto i deset godina kakvoće”. Tijekom četiri godine ra-

zvijena je intenzivna suradnja sa mnogim društvima, među kojima su mnoga kaštelanska društva i udruge, zatim HKUD

“Seljačka sloga” iz Trebižata, KUD “Kaj” iz Zlatar Bistrice, or-kestar “Musikverein Frielings-dorf”, mađarski orkestar iz gra-dića Kiskunlachaza, orkestar iz Neukirchena i mnogi drugi.

Kvalitetni glazbari Kako je naglasio Ivan Biliš-

kov, ovako široka i razgranata aktivnost HGD-a “Biranj” ne bi bila moguća bez značajnih financijskih sredstava čiji je je-dan dio osigurao Grad Kaštela, jedan od značajnijih sponzora bila je i tvrtka “Bav Adria”, a zna-čajne su bile i donacije tvrtki i organizacija PBZ, Ministarstva kulture RH, Zračne luke Kaštela, TZ Split, te privatnih tvrtki Pra-vi kut d.o.o.. Petrokamen d.o.o., Mramor Ivan Biliškov d.o.o. i još 18 drugih sponzora.

Kao zaključak može se izve-sti kako je HGD “Biranj” kao Društvo ostvarilo cilj, jer je u samoj biti amaterskih glazbara stvaranje fešte i zabave u sva-koj okolini u kojoj se nađu, a ova generacija “Birnja” može s ponosom kazati da se prava fe-šta vratila u jedno od najboljih amaterskih orkestara Hrvatske gdje ne postoje nezamjenjivi i nenadoknadivi nego su svi članovi sposobni svoju dionicu kvalitetno odsvirati.

Page 26: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

26 PORTAL > www.kastela.org KULTURA

R.D. / Objavljeno: Srijeda, 06 Veljača 2008

“Gradska knjižnica Kaštela ima važnu ulogu u kulturnom razvoju Grada Kaštela”

Gradska knjižnica Kaštela kao samostalna ustanova djeluje već devet godina, a sve od svog osnutka pa do danas GKK ulaže veliki trud kako bi knjiga i knjižni-ca bile one vrijednosti po kojima će se Kaštela prepoznavati.

O tome koliko je ova kaštelan-ska kulturna ustanova u svome naumu uspjela govore zanimljivi statistički podaci o poslovanju knjižnice za proteklu godinu, a donosimo i top listu najčitanijih naslova GKK u 2007. godini.

U GKK 48 000 naslova

Gradska knjižnica Kaštela u 2007. godini imala je 1571 upisa-nog člana, što je za 8% više u od-nosu na 2006. godinu kad je bilo 1456 upisanih članova. U odnosu na ukupan broj stanovništva u knjižnicu je u 2007. g. upisano 4% stanovništva, dok je u 2006. bilo upisano 3,6% stanovništva.

U svim odjelima Gradske knjiž-nice Kaštela u 2007. g. bilo je oko

32100 posjeta, od čega je bilo 100 djece u dobi do 6 godina, 10 000 djece u dobi od 7 do 14 godina, 6000 posjeta dobi od 15 do 18 godina, te je bilo 16000 posjeta odraslih osoba. Najveći broj posjeta bio je od strane učeničke generacije, zatim ostalih posjetitelja (za-poslenih, nezaposlenih...), za čime slijede posjeti studenata, te se naposljetku bilježe po-sjeti umirovljenika.

Što se tiče posudbe knjiž-nične građe koja broji oko 48000 naslova, najviše se po-suđuje beletristika, bilo da se radi o stranoj literaturi ili pak o hrvatskoj literaturi, pa zatim publicistika, od čega najviše popularna psihologija, povijest, religija, te politika.

Beletristika se najviše čita

Od dječje književnosti naj-više se čitaju lektirni naslovi, te knjige po slobodnom izboru, od čega prednjače dječji horori, fan-tastika i pustolovni romani.

Vrlo često posjetitelji se kori-ste i referalnom zbirkom koja se nalazi u odjelima Gradske knjiž-nice Kaštela, pri čemu se za pisa-nje referata, seminara, matural-nih radnji i ostalih radova koriste

priručnici, enciklopedije i leksi-koni. Ujedno se u svim odjelima mogu dobiti i informacije vezane uz ovakav tip radova te ostale in-formacije prema potrebi.

Igraonice i literarne radionice

Postoji izuzetno velik interes za dječje igraonice, a GKK je u 2007. godini započela i sa odr-žavanjem literarnih radionica za odrasle, gdje polaznici pod stručnim vodstvom mogu nauči-ti mnogo, bilo o pisanju poezije, bilo o pisanju proze.

U radionici povremeno go-stuju priznati pisci i pjesnici koji s polaznicima radionice raz-mjenjuju vlastita iskustva. Želja Gradske knjižnice Kaštela jest da se kaštelanski samozatajni pisci oslobode svojih nelagoda i postupno iziđu u javnost, jer će tijekom ove godine neki od njihovih radova biti objavljeni.

Inače, knjižnično poslovanje

je informatizirano, a Gradska knjižnica Kaštela kroz sve svoje odjele prati sva najnovija književ-na izdanja, što se može pregleda-ti na internetu putem podataka na članskoj iskaznici.

Internet, dnevni tisak i brojni časopisi

U svim o d j e l i -m a

Gradska knjižnica Kaštela

Page 27: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 27KULTURA

TOP LISTA NAJčITANIJIH KNJIGA U GKK U 2007.

Beletristika Šminkerica1. -Susan Elizabeth PhillipsP.s.volim te2. -Cecelia Ahernsumrak3. -Stephenie MeyerBit ću tvoj4. -Susan AndersenDobrodošla na 5. svijet,Djevojčice -Fannie FlaggNoć je moje vrijeme6. -Mery Higgins ClarkPričaj mi o njoj7. -Renato BaretićFrida ili o boli8. -Slavenka DrakulićUmrijeti i ugoditi9. -Linda HowardMračnije od noći10. -Michael Connely

PUBlicistika tuđmanizam i 1. mesićizam-Zdravko TomacPovijest izbliza2. -Dušan Bilandžićklonovi nastupaju3. -Davor Domazet-Lošorazgovori-4. Janez DrnovšekMir i kazna 5. –Florence HartmanMoje kompetentno 6. dijete-Jesper Juultragom duha kroz 7. divljinu-Ivan SupekMoć pozitivnog 8. mišljenja-Norman Vincent Pealealahove nevjeste9. -Julia JuzikUmijeće ratovanja10. -Sun Zi

kNjige za DjecUHarry Potter i darovi 1. smrti-J.K.Rowlingtajni tulum-2. Robert Lawrence StineNova učenica3. –Robert Lawrence Stinesestre po trapericama: 4. drugo ljeto-Ann BrasharesČarobnica lili i strašljivi 5. Viking-Knisteripak ću pucati 6. -Elisabeth ZoellerMač u tišini7. -Lian HearnPobuna Pauline P8. .-Sanja Polaktrinaest malih plavih 9. omotnica -Maureen JohnsonDolina mamuta10. -Michel Peyramaure

U ORGANIZACIJI GRADSKE KNJIŽNICE

Predavanje akademika

Davorina Rudolfa

Objavljeno: Srijeda, 06 Veljača 2008

Gradska knjižnica Kaštela organizira predavanje aka-demika Davorina Rudolfa na temu “Hrvatske granice na moru”. Predavanje će se odr-žati dana 12.02.2008.g. u Ka-štel Lukšiću (dvorac Vitturi) u 19:00 sati.

Književni susret s Vjekoslavom

Huljić u dječjem odjelu

Objavljeno: Srijeda, 06 Veljača 2008U utorak 12.02.2008.g. s po-

četkom u 14,30 sati u dječjem odjelu K.Stari održat će knji-ževni susret s Vjekoslavom Hu-ljić. Autoricu i njen rad pred-stavit će Uršula Štefić i Mirjana Kralj iz nakladne kuće Mozaik knjiga Zagreb te knjižničarka GKK Sonja Jurat.

Gradske knjižnice Kaštela člano-vima i ostalim građanima je na raspolaganju internet i čitaoni-ca za čije korištenje je potrebno izdvojiti simboličnih 10 kn.

Posjetitelji tako mogu sva-kodnevno pročitati dnevni tisak, odnosno Jutarnji list, Slobodnu Dalmaciju, Večernji list, Sport-ske novosti, te časopise Gloria,

Globus i Grazia.

Pročitati se mogu i Hr-vatsko slovo, Drvo znanja, National geographic i Na-

tional geographic junior, te Vjesnik i

Radost. Od prošle go-

dine od ukupno šest odjela GKK četiri odjela rade cijeli dan ( Kaštel Sućurac, K. Go-milica, K. Stari i K. Novi), čime se korisnicima

omogućio lakši pri-stup svim uslugama knjižnice.

Brojne kulturno promidžbene aktivnosti

U Gradskoj knjižnici Kaštela tijekom 2007. godine održane su brojne kulturno promidžbe-ne aktivnosti, u sklopu kojih je održano deset književnih večeri i promocija knjiga, dva preda-vanja, 24 igraonice za djecu za predškolski uzrast, 8 literaranih radionica za odrasle, 48 krea-tivnih radionica, igrokaz, razne izložbe slika i fotografija, a izda-na je i prva antologija kaštelan-ske lirske poezije pod nazivom «Odsjaji kaštelanske duše».

Gradska knjižnica Kaštela

Page 28: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

28 PORTAL > www.kastela.org KULTURA

Filmski.net / Objavljeno: Utorak, 05 Veljača 2008

Film: Duhovi Sarajeva

‘Film o ljubavi, prijateljstvu, o lijepom Sarajevu… film koji nam je nedostajao...’ - tako bar kažu autori. ‘Duhovi Sarajeva’ su različiti od svih do sada snimljenih bosan-skohercegovačkih filmova s poslijeratnom tematikom – baš kao što je i sarajevski duh poseban, drugačiji.

Pik (Enis Bešlagić) i Tref (Davor Janjić) sa-njaju da obnove žičaru na Bistriku koja je u ratu srušena - kao da će obnavljanjem žiča-re oživjeti i svoje djetinjstvo i mnoga druga djetinjstva. Žičaru čuva Admiral (Nermin Tulić), a u njoj svoju vječnu igru igraju du-hovi Sarajeva. Njihove snove mijenja Olja

(Severina Vučković) ‘anđeo’ iz Splita, koja dolazi u Sarajevo pronaći svog polubrata...

Režiser Dejan Radović je oko sebe uspio okupiti ekipu sposobnu napraviti dobar proizvod i ako je suditi po prvim reakcijama publike, može se reći da je u tome i uspio.Snimalo se na tipičnim sarajevskim lokaci-jama koje vjerno prikazuju ljepotu glavnog grada BiH, a ekipa je čak sedam dana prove-la i u Italiji gdje su snimljene scene ‘poslov-nih pohoda’ Trefa i Pika.

Film je svoju svečanu premijeru doživio u sarajevskoj Zetri pred šest tisuća ljudi i prema reakcijama publike očekuje ga bli-

stava budućnost, a domaću publiku će za-sigurno privući službeni Severinin filmski uradak.

„D’Annunziev kod“ Borisa Perića u neku je ruku nasta-vak prvoga romana „Vampir“. I novi se, naime, ro-man na psiho-loškom planu bavi vampiriz-mom, ali onim koji koristi du-gačija sredstva - tzv. psihološkim vampirizmom, sadizmom, de-kadencijom i drugim radosti-ma svakodne-vice.

Radnja romana događa se, između ostaloga, u Rijeci, tako da se na vremen-

skom planu isprepleću sadaš-njost i prve godine nakon Pr-voga svjetskog rata, u vrijeme D’Annunzieve okupacije Rije-

ke i drugih dijelo-va Kvarnera.

Ipak, ro-man nije po-vijesni. Perića D ’A n n u n z i o

u prvom redu zanima kao ek-

scentrik na raz-među fažizma i anarhizma, a potom i kao ve-liki pisac. Radnja

romana inspirira-na je u velikoj mjeri

D’Annunzievim knjigama.

Malo je onih kojima se svaka riječ koju izuste pozla-ti. Gibonni, kao jedan od naj-većih hrvatskih kantautora, novim je dvostrukim koncer-tnim akustično-električnim zapisom zahvalio publici što živi njegovu glazbu, zato od ovoga izdanja ne očekujte ko-jekakvu kompilaciju najvećih hitova.

I sam Gibonni je napome-nuo kako ovo nipošto nije je-dan od ‘najbolje-od’ albuma. Naprosto, ovo je tek jedan in-timni zapis nastao kao logički slijed nakon stotina koncera-ta. Naime, za koju se god va-

rijantu odlučite kao prvu pri preslušavanju, odmah ćete shvatiti odnos između publi-ke i Gibonnija, te energije koja nastaje prilikom izvođenja mnogih već antologijskih pje-sama poput “Libra”, “Tempere” ili “Mirakula”. I sasvim je jasno koliko kredibilitet i ugled ovaj kantautor uživa kod ostatka hrvatske, ali i inozemne glaz-bene scene.

Maya Azucena, Damir Ur-ban, Goran Bare, Zorana Balov te odlična Klapa Iskon samo su neki koji su surađivali s njim, a imali su čast biti zabi-lježeni na ovom dvostrukom koncertnom izdanju. Bitno je spomenuti i bend koji de-finitivno podiže već poznate pjesme na sasvim novu razi-nu svojim širokim instrumen-talnim spektrom.

Produkcijski savršeno odrađen posao, pa je čistoća zvuka, kako vokala i glasova publike tako i instrumenata definitivno neupitna i bespri-jekorna.

Knjige: D’ANNUNZIEV KOD

www.naklada-ljevak.hr I DALJE ČINI PRAVU STVAR

CD: Gibonni - ACOUSTIC/ELECTRIC

Muzika.hr / Objavljeno: Utorak, 05 Veljača 2008

Page 29: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 29KULTURA

U organizaciji Gradske knjiž-nice Kaštela u utorak 29. siječ-nja 2008. godine u dvorcu Vittu-ri u Kaštel Lukšiću održano je predstavljanje zbirke poezije

„Hrvatica“ kninskog autora Ante Nadomira Tadića Šutre.

Zbirku su predstavili dr. sc. Miljenko Buljac, prof. Marko Duvnjak, prof. Ante Jurković i publicist Mladen Vuković, a posjetiteljima se predstavio i sam autor, koji je vrlo dojmlji-vo pročitao nekoliko svojih pjesama.

U glazbenom dijelu progra-ma nastupila je ženska klapa

“Neverin” iz Kaštel Lukšića. Inače, “Hrvatica” je sedma

po redu samostalna zbirka

poezije ovog hrvatskog pjesni-ka rođenog u Otoku na Cetini 1963. godine.

O pjesnikuAnte Nadomir Tadić Šutra je

do “Hrvatice” objavio šest sa-mostalnih i pet skupnih knjiga poezije: Antonija sanja avione (Split, 1992.), Mogao bih te no-ćas voljeti (Split, 1993.), Ne daj se Cetino (Trilj, 1994.), Zazvoni-te zvona sa svih zvonika (Knin,

1997.), Molitva na kamenome pragu (Knin, 1999.), Ponosna Hrvatska (skupna: Časnički klub 242, (Zagreb, 1999.), Kninski pis-ci svome gradu ( skupna: Knin 2000.), More vedrine (skupna: Naklada Bošković, Split 2004.), Rađaj, Jelena (Zagreb, 2004. prvo izdanje; 2006. drugo izda-nje), Dunav u hrvatskom pje-sništvu od srednjovjekovlja do danas (skupna: K.Krešimir, Za-greb 2005.), Svjedoci vremena

(skupna: Knin, 2005.). Osim toga, Ante Nadomir

Tadić Šutra objavio je i nekoliko znanstvenih radova, a nekoliko njegovih pjesama je i uglazblje-no. Također je i član Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne i Društva hrvatskih skla-datelja.

Mjuzikl o kralju Zvonimiru

Ante Nadomir Tadić Šutra jedan je od osnivača Kazališta

“Knin”, te potpisuje tekst, scena-rij, režiju, a igra i glavnu ulogu u mjuziklu “Kralj Zvonimir” čija je premijerna izvedba održana 04. listopada 2007. godine u Kninu, a zatim je 08. listopada pred-stavljena i Solinjanima u Domu kulture u Solinu povodom 932. obljetnice krunidbe kralja Zvo-nimira.

Prema riječima Ante Nado-mira Tadića Šutre, druga izved-ba mjuzikla “Kralj Zvonimir” održana je upravo u Solinu, jer je kralj Zvonimir 08. listopada 1075. godine okrunjen u solin-skoj tzv. “Šupljoj crkvi”, a nakon krunidbe je stolovao u Kninu, što govori o višestoljetnoj po-vezanosti ovih dvaju hrvatskih kraljevskih gradova.

PREDSTAVLJENA ZBIRKA POEZIJE ‘HRVATICA’

‘Hrvatica’ u Vitturiu

R.D. / Objavljeno: Četvrtak, 31 Siječanj 2008

“Nekoliko pjesama Ante Nadomira Tadića Šutre je i uglazbljeno”

‘Hrvatica’ u Vitturiu

Page 30: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

30 PORTAL > www.kastela.org KULTURA

Na kioscima od 22. veljače

iz knjige Radojke Baldić – ĐugumPrenosimo Vam mali dio rječnika kaštelanskog govora čiji je tisak inicralo Društvo za očuvanje kulturne baštine Kaštela «Bijaći».Da se ne zaboravi...

BORDURAT• – obrubiti; opšit trakom ili gajtanomFINTAVANJE• – varanje; prenavljanjeFOJ• – list papira; novineINTENDIT SE• – razumjeti se u štoKALAŠ• – lopov; razbojnik; varalicaMAŠUR• – plitki limeni ili drveni sud za prenošenje rasutog materijala, u obliku kvadra sa dvije ručkeOBLIGAN• – obavezan; zahvalanPOLUTINA• – trokutasta marama; bogato izvezena trokutasta marama, dio kaštelan-ske nošnjePROMIN• - termometarSAKET• – platnena vreća (obično manja)ŠPANCERA• – šeširTRUFUN• – debeli čovjek; izjelica; rasipnikVIŠTAVAT• – letimično pregledavati okomŽBAJO• – pogrešno; grešno; stranputice

Page 31: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 31SPORT

KK ‘Kaštela: Popović 3, Ka-rakaš 2, Kragić 24, Kaliterna 6, Giljanović 5, Orošnjak 0, T. Marin 4, Berić 1, Petričević 2, Požgaj 16, Palada 15, Lukačić 3

Trener: Darko Čavka

KK ‘’Dalvin’: Mamić 7, Kara-man 7, Pribisalić 6, Bojčić 15, Vr-doljak 1, Jović 11, Korhamer, Je-ličić 4, Vujević 3, Šoda 12, Bojčić.

Trener : Vedran Barbarić

Košarka

Kaštela 81Dalvin 66

KAšTelA 81 ( 20, 24, 21, 16)DAlViN 66 (13, 14, 20, 19)

Sigurna pobjeda ‘Kaštela’Objavljeno: Subota, 26 Siječanj 2008

Još jednu, ukupno desetu po-bjedu, ostvarili su košarkaši ‘Ka-štela’ u 13. kolu A-2 lige jug i na taj način zadržali drugo mjesto na ljestvici. Utakmica nije bila na razini do sada odigranih uta-kmica. Gosti su zaprijetili samo na početku vodstvom od 7:0, ali već do kraja prve četvrtine do-maći su stvari posložili na svoje mjesto.

Sve dalje što se događalo na terenu nije odskakalo od prosječnog seniorskog trenin-ga. Loša izvedba obje momčadi uspavala je gledatelje u dvorani i susret je bio gotovo pa negled-ljiv. Nakon ovakve utakmice i one prethodne u Makarskoj (57

razlike) povlači se pitanje je li doista hrvatskoj košarci potreb-no pet A-2 liga. Koncentrirati kvalitetu u dvije ili najviše tri lige bilo bi puno korisnije za svih, zanimljivost natjecanja bila bi veća, utakmice neizvjesnije, i što je najvažnije, dvorane bi bile punije.

Ovako, serijom pobjeda jed-ne momčadi (Trogir) u natjeca-nju u kojem samo prvi odlazi na dopunske kvalifikacije, cijeli drugi dio prvenstva igra se ‘za brokve’. Iako košarkaški djelat-nici kažu da ‘znaju, al’ ne smiju reć’ u čijem je interesu sustav natjecanja A-2 lige sa ukupno 60

ŠKOLA KOŠARKE: Veseli iz Makarske

Ponedjeljak, 04 Veljača ‘08.

Dvije utakmice odigrali su mladi košarkaši ‘Kaštela’ u Ma-karskoj. Domaćini iz KK ‘Amfora’ bili su odličan domaćin i priu-štili, uz prvenstvenu utakmicu kadeta, i susret dječaka ova dva kluba. Obje utakmice bile su ne-izvjesne do same završnice.

Prvu je tricom pri kraju uta-kmice riješio Petar Radanović nakon izjednačene igre tijekom čitavog susreta kojim je domini-rao centar ‘Kaštela’ Darko Marin koji je uspio postići 37 koševa.

Nakon njih na teren su izašli najmlađi košarkaši ova dva kluba. U urnebesnoj utakmici, pogoto-

vo završnici, slavili su Kaštelani, a pobjedu su uspjeli ostvariti tek kada su po dvije najmlađe petorke izašle na teren. Više od rezultata svakako raduje pristup igri svih igrača koji su doslovno ostavili srce na terenu.

I dok su se dječaci i kadeti KK ‘Kaštela’ nadmetali sa Makarani-ma, mlađi kadeti su u isto vrije-me u Splitu, u velikoj dvorani na Gripama, odmjerili snage protiv vršnjaka iz ‘Dalvina 2001.’. Bolji su bili domaći koji su iskoristili neigranje oba play-makera ‘Ka-štela’ i rezultatski glatko dobili, iako je polovinom zadnje če-

tvrtine rezultat još uvijek bio u ‘egalu’ (44:43).

Juniori su uspješno odradili svoju obavezu još u srijedu. U gostima su savladali favorizi-ranog ‘Adriatica’ iz Splita, iako su nastupili bez Gorete, Perića, Ostojića i Orošnjaka, sve igrača koji su u zadnjim susretima bili nositelji igre Kaštelana. Odličnu igru tijekom čitavog susreta, a posebno u drugoj četvrtini, pru-žila je petorka sa braćom Marin, Vukasovićem, Mihovilovićem i Bosančićem.

KADETI - PRVENSTVENA

AMFORA Makarska - KAŠTELA 75:79

JUNIORI - PRVENSTVENA

ADRIATIC Split - KAŠTELA 60:67

MLAĐI KADETI - PRIJATELJSKA

DALVIN 2001. Split - KAŠTELA 61:46

KAŠTELA - CETINA Trilj 40:26

ADRIATIC Split - KAŠTELA 47:29

DJEČACI - PRIJATELJSKA

AMFORA Makarska - KAŠTELA 39:42

momčadi, mišljenja smo da ga hitno treba mijenjati u interesu hrvatske košarke.

Inače, obje momčadi su u ovaj susret ušle sa po jednim novim igračem. U dresu ‘Kaštela’ prvi put je zaigrao Milan Petriče-vić, nekada junior ‘Splita CO’ koji je prošlu sezonu bio izvan par-

keta zbog teže ozljede, dok je kod gostiju već drugu utakmicu odigrao Toni Šoda, također igrač

‘Splita CO’ i mladi hrvatski repre-zentativac. Odigrali su na razini igre ostalih sudionika utakmice, ali primjetno je da su obje mom-čadi u njima dobile kvalitetno pojačanje.

Page 32: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

32 PORTAL > www.kastela.org SPORT

II. MNL - 11.koloMESNICE TANGARV.S. KOVČOMLADEŽ HDZ-aMARINA KAŠTELA DVD MLADOSTKOMJATE dooDVD SOLINDVD KAŠTELACB “VIRUS“FENIKS DONJI DOLAC

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.11.

252319191917109733

44:2354:3648:3042:3050:4235:2521:3034:3745:6632:5423:55

I. MNL - 12.kolo Utak. gol.razl. bodoviBRODO FECB STARA KUĆAKAŠTEL ŠTAFILIĆRADUNCB VERONAMIKA PUTZZRAČNA LUKA SPLIT KAŠTELAMNK LEĆEVICATORCIDA TRIALNOVA GENERACIJAVRELKO D.O.O.IZRADA SUVENIRA LUJ

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.11.12.

3125242017171612101075

111212121110119

10121212

60:1568:4351:4550:4339:3837:3642:3654:4026:4235:5644:6618:63

Sport12.kolo I. MNL GRADA KA-

ŠTELA

Odgodu utakmice između prošlogodišnjeg prvaka MNK Lećevice ( ex aparati za zabavu

„Nike“ ) i lidera ovogodišnjeg iz-danja prve lige Kaštela, Brodo FE-a, iskoristili su CB “Stara Kuća“ i Kaštel Štafilić koji su se visokim pobjedama protiv Vrelka d.o.o odnosno CB „Verone“ još više pri-bližile lideru. CB „Verona“ već ne-koliko kola bilježi slabije rezultate zbog ne igranja njihovih igrača iz prve postave s kojima su dugo bili velika prijetnja vodećim ekipama.

Vrijedi izdvojiti i pobjedu ekipe Raduna koja je pobijedila Novu generaciju sa samo pet igrača, dakle nisu imali zamjene.

II. MNL Grada Kaštela

11.kolo druge malonogomet-ne lige obilježio je prvi poraz vuč-ne službe „Kovčo“, koja je poraz od 7:6 morala priznati vrlo dobroj ekipi DVD-a Mladost (na kraju pr-vog poluvremena vodila sa 4:1). Derbi kola između drugog ( me-snice „Tangar“ ) i trećeg ( Mladež HDZ-a Kaštela ) na tablici pripao je mesnicama „Tangar“, ekipi koja je tom pobjedom zasjela na prvu poziciju druge lige. Već u sljede-ćem kolu, koje je na rasporedu 16.02.2008., sastaju se mesnice

„Tangar“ i vučna služba „Kovčo“ pa će ta utakmica sa pravom ponijeti epitet velikog derbija. Njihov prvi dvoboj ove sezone ( 1.kolo ) zavr-šio je bez pobjednika 4:4. Nakon dužeg vremena slast pobjede osjetila je i ekipa CB „Virus“ koja je sa 9:6 svladala „fenjeraša“ lige ekipe Donjeg Dolca.

Malonogometne lige grada Kaštela

NAJBOLJI STRIJELCI PRVE LIGE NAKON 12.KOLA:

M. Delić MNK Lećevica 24 Stipe Relota CB Stara Kuća 22

NAJBOLJI STRIJELCI DRUGE LIGE NAKON 11.KOLA SU:

Marko Pleić Marina Kaštela 17Željko Rađenović CB „Virus“ 16Ante Jakelić Donji Dolac 14

Rezultati 10.kola 2. lige grada Kaštela:

DONJI DOLAC – FENIKS 3:5

KOMJATE D.O.O – V.S. „KOVČO“ 3:3

M. „TANGAR“ - CB „VIRUS“ 8:4

DVD MLADOST - MLADEŽ HDZ-a 2:8

MARINA - DVD KAŠTELA odgođeno.

Slobodna je bila ekipa DVD SOLIN.

Rezultati 11.kola 1. lige Grada Kaštela:

FENIKS – MARINA KAŠTELA 3:4

CB „VIRUS“ – DONJI DOLAC 9:6

MLADEŽ HDZ– MESNICE „TANGAR“ 1:4

V.S. „KOVČO“ – DVD MLADOST 6:7

DVD SOLIN – KOMJATE d.o.o odgođeno

Slobodna je ekipa DVD KAŠTELA.

10. kolo II. MNL

Derbi kola odigrali su Komajte d.o.o i Vučna služba „Kovčo“, a nji-hov dvoboj završio je podjelom bodova (3:3) što je najbolje došlo ekipi Mesnica „Tangar“ koja se no-

vom pobjedom primakla na samo bod zaostatka iza vodeće ekipe Vučne službe „Kovčo“. U derbiju začelja susreli su Donji Dolac i Feniks a pobijedili su momci iz ekipe Feniksa kojima je to prva prvenstvena pobjeda.

Malonogometne lige grada Kaštela

Page 33: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 33SPORT

Sport: odbojka, Prvenstvo HrvatskeMuškarci: 1A liga(m) 13. kolo

OK MLADOST KAŠTEL LUKŠIĆ - MOK ZAGREB 1:3

Setovi: 16:25 | 17:25 | 25:14 | 20:25 Ukupno: 78:89

Žene: 1A liga(ž) 13. kolo

ŽOK ŠIBENIK - OK KAŠTELA DC 0:3

Setovi: 15:25 | 9:25 | 15:25

Ukupno: 39:75

Malonogometne lige grada Kaštela

Rezultati 12.kola 1. MNL Grada Kaštela:

IZ. SUV. „LUJ“ - MIKA PUTZ 2:5

VRELKO - CB „STARA KUĆA“ 2:8

CB „VERONA“ - K. ŠTAFILIĆ 1:6

RADUN - NOVA GEN. 6:5

ZRAČNA LUKA-TORCIDA TRIAL 6:2

MNK Lećevica –Brodo FE odgođeno

Četvrtfinalna završnica kupa lige nije donijela nikakvo izne-nađenje pa će se u polufinalu sastati samo prvoligaške eki-pe. U drugoj malonogometnoj lizi Grada Kaštela došlo je do smjene na vrhu, ekipa DVD-a Mladost nanijela je prvi poraz dosad neporaženoj ekipi vuč-ne službe „Kovčo“ koja je prvo mjesto prepustila Mesnicama

„Tangar“.

KUP LIGE

Ove nedjelje (03.02.2008.) odigrane su utakmice četvrtfi-nala kupa lige. Posebno efikasni

bili su igrači Kaštel Štafilića koji su mrežu Vrelka d.o.o. pogodili čak devet puta. Inače, ekipa Ka-štel Štafilića ima nevjerojatan niz pobjeda i u prvenstvu i u kupu ( nanizali su 10 pobjeda ) tako da njihov proboj u po-lufinale kupa ne iznenađuje. Zračna luka Split-Kaštela bila je uvjerljiva protiv Marine Ka-štela (8:0), dok su do polufinala nešto teže stigli momci iz ekipe Mika Putz u dvoboju sa MNK Lećevicom te Brodo FE koji je tek u drugom dijelu utakmice (poluvrijeme 0:0) slomio mlade HDZ-ovce.

Rezultati četvrtfinala kupa lige:

KAŠTEL ŠTAFILIĆ – VRELKO D.O.O 9:1

MARINA KAŠTELA – ZRAČNA LUKA 0:8

MNK LEĆEVICA – MIKA PUTZ 3:4

BRODO FE – MLADEŽ HDZ-A 4:0

Podsjetimo da će se finale kupa lige igrati na dan Grada Kaštela 04.ožujka.

ODIGRANO ČETVRTFINALE KUPA LIGE, PRVI PORAZ

KOVČE U DRUGOJ LIGIGoran Glavina / Objavljeno: Utorak, 05 Veljača 2008

HOS / Objavljeno: Utorak, 29 Siječanj 2008

Poredak na ljestvici PH odbojkaši:

OK Karlovac 34

MOK Zagreb 31

MOK Mursa-PAN 28

MOK Rijeka 23

MOK Osijek 19

OK Mladost KL 17

OK Gradnja Centar 17

OK Sisak 13

OKM Centrometal 13

MOK Šibenik 0

Poredak na ljestvici PH odbojkašica:

ŽOK Pivovara Osijek 35

OK OTP Banka Pula 30

OK Kaštela DC 26

OK Grobničan 20

OK Vukovar 20

ŽOK Azena 20

Šibenik 14

ŽOK Vibrobeton 13

ŽOK Zagreb 8

OK Mladost - Duga Resa 0

Malonogometne lige grada Kaštela

Page 34: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

34 PORTAL > www.kastela.org ZANIMLJIVOSTI

Zanimljivosti

Halteri - moćno žensko oružjeA.J. (T-portal) / Objavljeno: Subota, 02 Veljača 2008

Haltere možete kombi-nirati uz razne samostoje-će najlonke, poput privlač-nih čipkastih, razigranih s uzorcima, ali i s kraćim te dužim najlonkama koje će vizualno izdužiti nogu. Kako god ih kombinirali, muškarcima je sve to neo-doljivo erotično.

Halteri će svako donje rublje učiniti posebnim, a svaku situaciju začiniti sen-zualnošću. Dok diskretno proviruju ispod suknje ri-jetko koji muškarac može ostati ravnodušan.

Kako bismo vas posjeti-li na neodoljivu privlačnost ovog seksi komada donjeg rublja, donosimo vam za-

nimljivu fotogaleriju.Seksi rublje uvijek je

pun pogodak, no ako ga još prezentirate uz zavod-ljivi striptiz, postaje neo-doljivo. Pripremite se za pravu vatru jer je muškar-cima ponekad dovoljna i sama pomisao na lagano svlačenje i vaš zavodljiv pogled uz podlogu neke erotične pjesme. Vjerojat-no će se jedva suzdržati da vaš show pogleda do kraja.

Osim toga, muškarcima su seksi i cure koje vježba-ju. Teško je reći radi li se tu o oskudnoj odjeći, tijelu u raznim pozama, znoju ili ubrzanom disanju. Za muškarce je gledanje žene

koja vježba u uskoj odjeći jedan način predigre. Isko-ristite priliku i ‘odradite’ nekoliko vježbi s pilatesa ispred svoga dragoga, a ukoliko ih želite dodatno začiniti, odlučite se za sek-si rublje umjesto udobne trenirke. Strastveni seks je zajamčen.

U halterima im još možete pripremiti veče-ru, servirati omiljeni kolač ili zaplesati u krilu. Sve to utječe na njihovo raspo-loženje i sigurno će vam biti jako zahvalni. Poigrajte se s njegovom žudnjom i iznenadite ga seksi unifor-mom školarke, bolničarke ili francuske sobarice.

U svakom slučaju, sve žene znaju da pogled na njihova polugola tijela, čija su strateška mjesta dis-kretno prikrivena, svilom, čipkom, halterima, trakica-ma, njihove partnere tjera na razmišljanje i raspaljuje požudu.

Poigrajte se granicama njegove izdržljivosti i na-palite da do kraja. Halteri su odlično oružje ženskog zavođenja. Zašto ih ne iskoristiti.

www.poslovni-software.com / Objavljeno: Nedjelja, 03 Veljača 2008

Student iz Hrvatske napravio je aplikaciju koja Windows Vistu smanjuje na samo 10% veličine i izbacuje sve nepotrebne kom-ponente. Razlog za to bio je taj da je Windows Vista jednostavno prevelik.

"Koji je razlog za operativni su-stav od 15GB?" pita se Dino Nuha-gić, student pete godine iz Splita.

vLite je besplatan program koji korisnicima omogućava da u Win-dows Vista instaliraju komponen-te, hotfix-eve, drajvere pa i jezična

sučelja po želji. Nakon toga kreira sliku koja se može snimiti na DVD za instalaciju operativnog sustava bez nadzora.

"Zašto sam to napravio? Zbog performansa i radnog sučelja," rekao je Nuhaić. "Performanse - to je lako za objasniti. Što manje programa radi u pozadini, to je operativni sustav efektivniji. Ali što se tiče sučelja, to ovisi o osob-nim preferencama"

Te preference omogućavaju korisnicima mogućnost da osta-

ve gotovo sve komponente Win-dows Viste, od manjih - kao što su osnovni screensaveri - pa do veli-kih, kao što je Firewall ili Universal Plug and Play.

Neki korisnici programa vLite su čak organizirali "natječaj" za

"najslabiji" instalacijski paket tog operativnog sustava. Dok Micro-soft preporuča kolosalnih 15GB diska za instalaciju sustava kojim se neizmjerno ponose, Nuhagiće-vi sljedbenici uspjeli su ga stisnuti u sliku od 515MB koja zauzima

samo 1.4GB hard diska.Više informacija na www.vlite.

net

Student smanjio Vistu na samo 10% veličine

Page 35: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 35ZANIMLJIVOSTI

Jednostavna pravila za

opuštanje

T-portal / Objavljeno: Subota, 26 Siječanj 2008

Naravno, da biste u tome uspjeli, prvo biste se trebali okružiti pozitivnim i dragim ljudima. Osobe koje crpe vašu emocionalnu energiju trebate prepoznati i udaljiti od sebe.

Evo nekoliko načina kako se opustiti

Pripremite pjenušavu kupku. Stavite laganu glazbu, upalite mirisne svijeće i uživajte u to-ploj kupki. Ako vam je to do-sadno, u kupaonicu ponesite zabavan časopis ili opuštajuću knjigu. Zaboravite malo na bri-ge i uživajte.

Upišite jogu. Pronađi-te vrijeme za satove joge ili posudite DVD s vježbama joge. Vježbajte bar 15 minuta dnevno

i osjećat ćete se bolje. Joga će vam pomoći da se istegnete i opustite mišiće.

Ustanite prije svih. Svako jutro ustanite nekoliko minuta prije ostalih izađite na balkon ili sjednite uz prozor i sami uživaj-te u jutarnjoj kavi ili čaju.

Pogledajte film. Unajmite neki humoristični, plesni ili bilo koji drugi film koji će vas zabaviti i natjerati na smijeh. Smijeh opušta i pomaže vam da sagledate svoj život iz druge perspektive.

Krećite se. Nitko nije rekao da opuštanje mora biti

pasivno. Stavite na uši slušalice,

uključite svoju omiljenu glazbu i otplešite na nekoliko najdra-žih pjesama. To će vas osvježiti, podići vašu energiju i bit ćete spremni za iduće izazove. Uži-vajte u dobrim ritmovima bar nakratko svaki dan.

Očistite svoj dnevni ‘inbox’. Ne mislimo na e-mail, već na inbox u vašem umu. Kupite jednu bilježnicu ili u računalu otvorite mapu i svaku večer u nju napišite što vam se taj dan dogodilo. Odlučite se za formu pisanja koja vam najbolje od-govara. Nije bitno hoće li to biti natuknice ili priča. Glavno da sve izbacite iz sebe. Kada očisti-

te um, lakše ćete

spavati.Očistite i svoj e-mail. Bar

jednom tjedno pročitajte i od-govorite na sve važne poruke koje ste dobili. One koje vam ne trebaju izbrišite. Čišćenje za-trpanog inboxa rasteretit će vas i opustiti.

Ključ sreće leži u vašoj spo-sobnosti da se opustite. Živjet ćete sretnije i zdravije. Svakod-nevno trčanje, žurba i neumor-ni ritam koji zadaju svakod-nevne obveze mogu dovesti do toga da zaboravite na male stva- ri koje vas vesele.

Mislite zato na sebe i odvo-

jite barem 15 minuta

vremena d n e v n o za opu-štanje.

Jednostavna pravila za

opuštanje

Page 36: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

36 PORTAL > www.kastela.org INTERIJERI & NEKRETNINE

Boje utječu na raspoloženje i prostor

Mnogi elementi utječu na lje-potu prostora, ali jedan od naj-važnijih su svakako boje. Sigurno ste i sami bili u situacijama kad ste trebali odabrati boju za svoj radni ili stambeni prostor i pravil-nim odabirom ga učiniti ugodni-jim za boravak ili rad. Vjerojatno ste nekada boravili u prostorima u kojima ste osjetili neugodu ili zadovoljstvo, a niste znali zašto. Odgovor su – boje

Bez obzira na sva pravila o ko-jima ste do sada čuli, prihvatite činjenicu da je odabir boja vrlo individualna stvar i povezan je isključivo s karakternim osobina-ma svakog pojedinca.

Odabirom boja do željenog raspoloženja

Boja imaju određenu simboli-ku koja se veže uz osobnost ljudi. Tako često crvenu izabiru osobe koje karakterizira energičnost, impulzivnost, želja za aktivnošću i uspjehom.

Bijela se povezuje s jedno-

stavnošću, ali i stalnim ula-ganjem energije, smeđa sa savjesnošću i staloženosti, zelena sa stabilnošću i mo-ralnošću, plava s lojalnošću i težnjom za harmonijom, žuta s maštovitošću i srdačnošću, narančasta s organizacijskim sposobnostima, druželjubivo-šću, ljubičasta s kreativnošću i kompleksnošću, siva s brižno-šću i individualnošću, itd. Na-ravno, pravila nisu apsolutna, ali apsolutan je osjećaj koji vas prožima u ambijentima različi-tih boja.

Postoje neka opće prihva-ćena pravila o korištenju boja u pojedinim prostorima. Tako se za dječje sobe preporučuju tople boje poput crvene, žute ili narančaste jer privlače pa-žnju i stimuliraju aktivnost.

Hladne boje, poput nijan-si plave, zelene i ljubičaste smiruju i povećavaju koncen-traciju, pa su preporučljive za spavaće ili radne sobe. Bez ob-zira na pravila, susrest ćete se s primjerima gdje su pojedinci

u prostorima za odmor i rad upo-trijebili tople boje jer se upravo u takvoj sredini osjećaju dobro.

Poruka je sljedeća: birajte

boje koje u vama potiču pozitiv-no raspoloženje!

Dizajn modernih interijera baziran je na minimalizmu, koji

Page 37: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 37INTERIJERI & NEKRETNINE

Boje utječu na raspoloženje i prostor

je najčešće popraćen i minima-lizmom u odabiru boja. Statisti-ke pokazuju da se crna i bijela boja najčešće primjenjuju u uređivanju interijera. Odmah

vam poručujemo – upotrijebite i treću boju! Vaš dvobojni svijet dobit će novu dimenziju u kojoj će kontrast crno–bijelog imati još jači efekt.

Bojama povećajte ili smanjite prostor

Postoje određena pravi-la čijom upotrebom možete vizualno korigirati dimenzije prostora.

Ako želite vizualno proširiti određeni prostor, koristite u njemu hladne ili svijetle tono-ve boja s minimalnim kontra-stima. Ako ga pak želite suziti, u tome će vam pomoći tople boje u tamnijim ili svjetlijim nijansama s većim kontrasti-ma.

Strop će se činiti niži ako je njegova boja u tamnijoj ili toplijoj nijansi od one na zi-dovima, a viši ako je obojen svjetlijom bojom. U svakom slučaju, plohu koja će utjecati na dimenziju prostora, oboji-te uvijek u tamniju ili topliju

nijansu od ostalih zidova.

Kako svjetlost utječe na boje

Bitan element za doživljaj boja je i položaj prozora, njihova veličina kao i osvijetljenost kom-pletnog prostora. Zidove koji su izloženi direktnoj sunčevoj svjetlosti možete obojiti manje intenzivnom nijansom jer će je sunčeva svjetlost pojačati, dok se u tamnijim i slabije osvijetlje-nim dijelovima prostora možete poigrati jačim nijansama.

Međusobne utjecaje i efekte koje daju boje i svjetlost u kom-binaciji, možete pojačati raspo-redom i vrstom rasvjetnih tijela.

Ako ste do sada i bili neodluč-ni u unašanju boja u svoj životni ili radni prostor, krajnje je vrije-me da se ohrabrite i osjetite svu ljepotu obojanog ambijenta!

Više o uređenju interijera možete pronaći na www.interi-jerNET.hr

Monika Galović Dumendžić

mag.Ing.arh.

Page 38: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

38 PORTAL > www.kastela.org ZDRAVLJE

1 Simptomi su gripe visoka temperatura, drhtavica, bolovi u mišićima i zglobo-

vima, malaksalost, a u djece nerijetko i mučnina, odnosno povraćanje. Mogu se pojaviti kašalj i šmrcanje, simptomi inače izraženiji kod prehlade. Uzimanje preparata protiv po-višene temperature i boli može pomoći da se osjećate bolje, no treba paziti da se upotre-bljavaju prema uputstvu. Djeci se smiju davati samo preparati koji su izričito za njihovu dob!

2 Najbolje je mi-rovati, preležati gripu kod kuće, dati organizmu priliku da

se oporavi i ujedno ne preno-siti virus na druge! Primjereno mirovanje i odmor ključni su za oporavak od gripe - ako se potpuno ne oporavite, možete produžiti trajanje bolesti ili iza-zvati komplikacije.

3 Zapazite li da se ne oporavljate (danima ne možete sniziti tjelesnu temperatu-

ru, imate teškoće sa disanjem , gutanjem i slično), obavezno se obratite liječniku.

4 Gripa je virusna, a ne bakterijska bo-lest, pa nema smisla liječiti je antibiotici-

ma na svoju ruku. Bude li bak-terijskih komplikacija, liječit će se antibioticima, ali o tome od-lučuje liječnik!

5 Najbolje je upotrije-biti rupčiće za jed-nokratnu upotrebu. Zaštitite nos i usta

kad kišete i kašljete i održavaj-te higijenu ruku.

6 Uzimajte mnogo to-ple tekućine – juha i čajevi osobito su pogodni zato što

su bogati mineralima.

7 Vitamin C, cink i ra-zličiti biljni pripravci koji navodno štite od gripe ne mogu

se preporučiti kao zaštita. Or-ganizam će biti najotporniji uz pravilnu prehranu, tjelovježbu, izbjegavanje cigareta, alkohola i stresa.

Premda je gripa ozbiljna bolest, nema razloga za pani-ku, najvažnije je pridržavati se liječničkih savjeta i preležati gripu.

7 savjeta protiv gripe – dočekajte je spremni!

Autor: Zdravlje.hr, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Gripu uzrokuju virusi A, B i C, koji su antigeno različiti. Virusi gri-pe imaju svoje „trikove“ preživlja-vanja: podliježu manjim ili većim promjenama i tako nastaju novi podtipovi. Te promjene su stalne i uobičajene i događaju skoro sva-

ke godine. To znači da nikada ne možete razviti trajni imunitet: ako jedne godine i razvijete protutije-la za virus gripe, ona vas vjerojat-no neće zaštititi od novog oblika sljedeće godine.

Od gripe najviše oboljevaju

djeca i mladi, no najčešće bez po-sljedica. Stariji najrjeđe dobivaju gripu, no ako obole, najveća je mogućnost komplikacija. Isto se može dogoditi i kroničnim bo-lesnicima, pa je za njih najbolje rješenje cijepivo.

Gripu ne treba olako shvatiti – to je ozbiljna bolest koja može izazvati sve moguće komplikacije (pogotovo u kroničnih bolesnika i starijih osoba) i od nje se može umrijeti! Stoga se uistinu treba pridržavati liječničkih savjeta!

Page 39: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 39FOTOREPORTAZA

Kaštelanski đir

Page 40: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

40 PORTAL > www.kastela.org KRONIKA 92

Kronika 92

Kamatarenje u Kaštelima

A.T.B / Objavljeno: Petak, 01 Veljača 2008

Za ovakvu priču ste sigurno več čuli jer već dugi niz godina kamatari u Hrvatskoj zlostavljaju cijele obitelji, ljudi propadaju, ubi-jaju se. Na žalost ta priča je dobila nastavak i u našem “susjedstvu”, u našem gradu.

Kako javlja Jutarnji list, istražni sudac je pritvorio - Davora Šućura (28) iz Kaštel Gomilice zbog kama-tarenja kojim je jedna obitelj od 600 eura početnog duga nakon dvije godine ostala bez stana i 73.000 eura.

Sve je počelo “bezazleno” kada je Marijo V. (26) posudio od Šuću-ra 600 eura uz mjesečnu kamatu od 20 posto. Kako nije mogao

vraćati dug zadužio se ponovno u istog kamatara. Metodom kamate na kamatu, a i slobodnom procje-nom lihvara, dug je postajao sve veći.

Nakon što je otrpio prijetnje i tjelesna zlostavljanja, Šućura je policiji prijavio Stipan V. (50) iz Ka-štel Gomilice koji je na sve moguće na-čine pokušao riješiti dug svog sina.

P o l i c i j -skom pretra-gom stana okrivljenog

utvrđeno je da okrivljeni u stanu posjeduje veću količinu stranog novca i 1g marihuane te doku-mentaciju koja upućuje na to da se dvadesetosmogo-dišnjak bavi posuđivanjem novca uz lihvarske kamate.

U ponedjeljak 4. veljače, u kasnim večer-njim satima, nepoznati počinitelji su kame-njem gađali prozore OŠ „Ostrog“ u Kaštel Lukšiću. Iako je škola opremljena video nad-zorom, netko se uspio provući i nanijeti veliku štetu razbijajući prozore dviju učionica na do-njem i jedne na gornjem katu škole. Materijal-na šteta je velika.

OŠ ‘Ostrog’ opet na meti vandalizma

M. Č. / Objavljeno: Srijeda, 06 Veljača 2008

Foto: Jutarnji List

Page 41: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 41KRONIKA 92

Rezao vene, pa si zabio nož u srce

T-portal / Objavljeno: Subota, 02 Veljača 2008

Istraga je pokazala kako je Gr-gica Barić izašao iz kuće, a kada ga je otac upitao kuda ide, rekao je kako se odmah vraća.

Obitelj je pronašla oproštajno pismo kojim se pozdravio s njima, tražio da mu oproste te zamolio da čuvaju njegovu djecu. G.B. je bio oženjen i u obitelji nije bilo nikakvih problema.

Baš zato nikome nije jasno kako je došlo do toga da otac troje djece sebi oduzme život na takav tragičan način.

32-godišnjak G.B. iz Kaštel Štafilića je pronađen sa zabo-denim nožem u prsima, a na rukama, oko zapešća je imao za-rezotine. Neslužbeno se doznaje

da je mladić samoubojstvo prvo pokušao počiniti rezanjem vena na rukama, a potom je nož zario sebi u prsa.

Na mjestu događaja istražni sudac Županijskog suda u Splitu Stanko Grbavac obavio je očevid. S njim je bila i patologinja KBC-a Split dr. Marija Definis-Gojano-vić.

Livada Campa u Resniku, na kojoj je pronađeno tijelo, navod-no je mjesto na kojem se često skupljaju ovisnici o drogama. Očekuje se da će rezultati oče-vida i obdukcije, koja se obavlja na odjelu patologije KBC-a Split, pojasniti okolnosti pod kojima je mladić okončao svoj život.

Počinio više teških krađa

Pu-st / Objavljeno: Srijeda, 30 Siječanj 2008

PP KAŠTELA, 28.01.2008.g., kriminalističkom obradom nad dvadesetosmogodišnjakom je utvrđeno da je počinio 5 Teških krađa, kojima je pričinio znatnu materijalnu štetu.

24.11.2007.g., u K.Sućurcu, provalio je u krug poduzeća odakle je otuđio električne ka-bele i bakrene sabirnice

05/23.01.2008.g.,u K.Štafiliću, K.Kambelovcu, K.Sućurcu i La-binu, provalio je u spremnike goriva na više autobusa, kami-ona i radnih strojeva, te otuđio gorivo.

Protiv navedenoga je pod-nesena kaznena prijava po član-ku 217. /Teška krađa/ kaznenog zakona redovnim putem.

Teška prometna nesreća u K. Sućurcu

Iskreni, Vatrogasni portal / Objavljeno: Ponedjeljak, 28 Siječanj 2008U ponedjeljak u 16:28 sati do-

godila se teška prometna nesre-ća na brzoj cesti Kaštela - Split u Kaštel Sućurcu kod skretanja za kamenolom DC-a RMX-a. U ne-sreći su sudjelovala dva automo-bila splitskih registarskih oznaka.

Jedna osoba je ozlijeđena te prevezena u Splitsku bolnicu. U izvlačenju unesrećenih sudjelo-vali su vatrogasci DVD-a Mladost Kaštel Sućurac sa dva vozila i šest vatrogasaca.

Gorilo auto...DVD MLADOST / Objavljeno: Srijeda, 30 Siječanj 2008

U utorak, 29. siječnja u 13:40 vatrogasci DVD Mladost iz K. Sućurca, dobili su dojavu o požaru na osobnom automobilu na sućuračkom groblju. Brzom intervencijom požar je ugašen.Uzrok požara još se ispituje.

Policajci iz Kaštela i Omiša napravili su, najblaže rečeno, neobičan propust u slučaju uhićenja Marijane Orlić (24), koja je zbog dvije pljačke u Kaštelima i Bajnicama zajed-no s go-go plesačicom Ninom Kajzatović (28) te Brunom Gr-ginom (31), prevedena u petak poslijepodne Istražnom sucu.

Naime, pri razduživanju osobnih stvari na ulasku u za-tvor na Bilicama pravosudni policajci kod Marijane Orlić pronašli su signalni pištolj pla-šljivac. Iako nije riječ o pravom

pištolju, činjenica je da je na isti način mogla posjedovati i pravo oružje.

S plašljivcem je prošla po-licijski pregled, ali i dala iskaz pred istražnim sucem, što zna-či da je prošla i pretres na sudu. Navodno joj je za vrijeme is-pitivanja kod suca zazvonio i mobitel.

Nad osumnjičenom obav-ljen klasičan pregled, što znači detaljan, i podrazumijeva se skidanje do gola. Pištolj je vje-rojatno bio skriven u torbici.

Dovedena u pritvor s pištoljem u torbi

M. Rajčić (Jutarnji list) / Objavljeno: Nedjelja, 03 Veljača 2008

Page 42: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

42 PORTAL > www.kastela.org NAJAVE

PETAK, 08. veljače:

Tribute to Azra by Big Bang u Twistera. U Baluna možete uživati u, Kaštelanima već pro-vjerenom, jazzu sastava Corpo Morto.

NEDILJA, 10. veljače:

S početkom u 19 i 30, za staro i mlado, tom-bola u Baluna.

SUBOTA , 09. veljače:

Večer dalmatinske pisme u Twistera uz Trio Cetinu. Monstorius Fusion u Baluna za ljubite-lje bluesa, jazza i rocka. Ako volite disko glaz-bu, onda pravac u Caravelle.

U šatoru ne Resniku članovi Moto kluba Sjene ovu subotu spremaju Winter party.

Najave događaja Događanja možete prijaviti na email: [email protected], SMS-om na 098 813 162ili preko kontakt forme na portalu.

PROGRAM DOGAĐANJA, KONCERATA, PARTy-A,...

Petak, 08. Veljače, 2008, Obojena svjetlost, Split

BLACK CAT BONE

Petak, 08. Veljače, 2008, 21:00 Kocka, Split

LAY YOUR SOUL TO THE GODS OF ROCK N’ ROLL! VOL. 1

Upad: 30 KN

DOMINATION (SPLIT) – THRASH DEATH METAL MADE IN IRON (SPLIT) – OBRADE NAJBOLJEG HEAVY METAL BENDA SVIH VREMENA TIED UP (TROGIR) – HARD N’ HEAVY VORTEX (STOBREč/SPLIT/ZG) – ALTER-NATIVE METAL RAP ROCK ELECTRO MADAFAKA PRIJE I POSLI DJ WERA, SUPPORT PILA NAOPAKO

Utorak, 09. Veljače, 2008, 21:00

Šator, ResnikWINTER PARTY

Organizator: MK Sjene

Utorak, 09. Veljače, 2008, 21:00Kocka, Split

TAKING OUT THE TRASHUpad: 20 KNBeskonacna lepeza najsarenijih i najludjih hitova od kad je Elvis umro u zahodu od previse kikirikija naovamo

Utorak, 12. Veljače, 2008, 14:30

Knjiznica - Dječji odjel, K. StariKNJIŽEVNI SUSRET S VJEKOSLAVOM HULJIć

utoricu i njen rad predstavit će Uršula Štefić i Mirjana Kralj iz nakladne kuće Mozaik knjiga Zagreb te knjižničarka GKK&nbsp; Sonja Jurat.

Utorak, 12. Veljače, 2008, 19:00

Vitturi, Kaštel LukšićuPREDAVANJE NA TEMU “HRVATSKE GRANICE NA MORU”

Predaje: akademik Davor Rudolf

Četvrtak, 14. Veljače, 2008O’Hara, Split

HARI RONčEVIć

Petak, 15. Veljače, 2008, Obojena svjetlost, Split

HARPOON BOOGIE BLUES BAND

Petak, 15. Veljače, 2008, Kocka, Split

RADIKAL DUB KOLEKTIVUpad 30 kn do 22 h posli 40 knhttp://www.myspace.com/radikald

Subota, 16. Veljače, 2008

Kocka, SplitOTPOR SUBKULTURE

Upad 30 KN Pod geslom “Zajedno protiv pokvare-nog sistema-zajedno rušimo zidove trulog kapitalizma” predstavlja punk-hc snage u punk-hc angažmanu: P.L.O. (Split) – lokalne mlade punk snage INCEST (Šibenik) – punk-hc

RASPAD (Šibenik) – punk-hc http://www.myspace.com/raspad BEZZVUKA (Zagreb) – energični punk – http://www.myspace.com/bezzvuka Music powered by S.A.P.

Subota, 16. Veljače, 2008

Aurora, PrimoštenFREEMASONS

http://www.myspace.com/Freema-sons

Subota, 16. Veljače, 2008

Masters, SplitURBAN GUERILLA - TYLER LEWIS (CAN), PILLE, LUKA K

Cijena: 50 kn do ponoći, 60 kn kasnije

Ponedjeljak, 18. Veljače, 2008Kocka, Split

MANIC MONDAY - HIP HOP PARTYBack to old school. DJ. Shakal von njoč

Prije no što se prepustite čarima romanti-ke za Dan zaljubljenih, pogledajmo što nam se nudi za vikend.

Di za vikend? [08.,09. i 10. veljače]I.S. / Objavljeno: Srijeda, 06 Veljača 2008

Page 43: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 43SKANDI, SUDOKU

Portalova Skandi

SudokuKako se igra?

Cilj igre je ispuniti sva polja brojevima od 1 do 9, s time da se svaki broj smije pojaviti točno 9 puta. Pro-blematika je u tome što se jedan broj smije pojaviti samo jednom u svakom retku, svakom stupcu i sva-kom odjeljku od 3x3 polja. Na početku igre, otkriveni su određeni brojevi, a onaj koji rješava mora otkriti gdje se nalaze svi ostali brojevi i kako su raspoređe-ni. Sudoku može imati više rješenja, ako je na počet-ku otkriveno malo brojeva. Zato se mora paziti da se greška ne načini na početku rješavanja. Jedini način rješavanja sudokua je metoda eliminacije, a tu se kori-stimo svojstvom da se jedan broj smije pojaviti samo jednom u svakom stupcu, retku i bloku. Rješavanje postaje lakše što se veći broj brojeva otkrije.

Rješenje:

Page 44: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

44 PORTAL > www.kastela.org OGLASI

Mali OglasiNeKReTNiNe Kaštel Lukšić centar prizemnica 91m2 garaža na parceli 28m2 zemljište 500m2 useljiva vl.1/1 telefon: 021/886-025 Kaštel Lukšić, centar, kamena kuća u nizu 90m2, P+2, papiri 1/1 telefoni: 099/4149-410, 021/228-202 Kaštel Lukšić, centar, kamena kuća u nizu 90m2, P+2, papiri 1/1 telefoni: 099/4149-410, 021/228-202 Kaštel Lukšić, centar, 80 m iznad magistrale, 1014 m2, zona M1, vl. 1/1. telefoni: 099/4149-410, 021/228-202 Kaštel Gomilica, stara kamena kuća 2 etaže 55 m2, 1. red, vl. uredno, potrebna adaptacija telefon: 098/662-339 Croatia apartments, new apartments with pool in Dalmatia with sea view near beaches, Trogir 4 km, Split 28 km.More info www.villa-sunrise.com, [email protected], http://www.villa-sunrise.com Kaštel Gomilica, stara kamena kuća 2 etaže 55 m2, 1. red, vl. uredno, potrebna adaptac. telefon: 098/662-339 Kaštel Lukšić starija bet. prizemnica 90m2, 30m ispod Kaštel. c., konoba 27m2, okuć 500m2 telefon: 021/886-025 Kaštel Lukšić, centar, kamena kuća u nizu 90m2, P+2, papiri 1/1 telefoni: 099/4149-410, 021/228-202

Kaštel Lukšić, centar, 80 m iznad magistrale, 1014 m2, zona M1, vl. 1/1. telefoni: 099/4149-410, 021/228-202 Kaštel Sućurac, 2-sob. stan, blizu busa i škole telefoni: 095/9046-521, 091/5667-929

AUTO-MOTO kupujem TOMOS(zika) po povoljnoj cijeni., gfize, urtozteizt Kawasaki gpz 500s, 88.g., 60ks, uredan, reg. 03/08., 1800€ Kaštela Vespa indiska bijela 91g, nov motor 175cc, u jako dobrom stanju. 098813162 PRODJEM OPEL TIGRU 1.6 16 V, 106 KS, 7OOO EURA MOB.0915204108

OSTAlO Teleskop amaterski za promatranje susjeda (Ženskih) i mjeseca sa stativom prodajem za 400kn., [email protected] Grafičku Nvidia GeForce FX5700VE 256Mb-256Bit-a AGP ispravna prodajem za 250kn. , [email protected] Povoljno prodajem bas gitaru Squier P-Bass by Fender i pojačalo Vox oboje malo korišteno. Zvati na broj tel. 021 227 371., [email protected]

prodajem playstation 1 pokvaren,cip,2 yoisticka,memory card.200kn, gjshfjg Iskusni električar obavlja poslove elektroinsta-lacija. Adaptacija starih i postavljanje novih električnih instalacija. Sa i bez svog materijala. Brzo poravljam sve vrste kvarova na električnim instalacijama. Također ugradujem: -el. sanitariju -svijetleće elemente(lustere, reflektore, rekla-me...) -ventilatore itd. GARANCIJA na obavljeni rad Mob. 091/931 4774, [email protected] Otkupljujem Rabljene Konzole, original PS2, PC i ostale igre.Vrijednosti od 20-600kn Ponude poslati na e-mail: [email protected] UVJET : da nisu oštecene i da imaju pripadajucu kutiju(igre) U ponudi ostaviti cijenu, kontakt telefon i u kakvom je stanju oprema., [email protected] Presnivamo stare 8 mm i 16 mm filmove na dvd ali i na vhs Presnivamo NTSC na PAL i obratno Nudimo i presnimavanje VHS, S-VHS, MiniDV,

Video8, Hi8, Digital8 na DVD kao i presnima-vanje BETA prof. digital na DVD Navedene su najčešće tražene usluge, sa svim ostalim upitima obratite nam se izravno na tel: 098 940 60 34, [email protected] Novo . Iskoristite novi način reklamu, promociju. . . Po statistike . . . ima na dan oko 2 miliona po-seta… Oglašavanje se nudi za agencije, vlasnike apartmana, ko zeli prodati nekretnine ... Posetite našu stranice ili pitajte preko e-maila. http://kekadria.hu/ [email protected] , [email protected], http://kekadria.hu Prodajem Njemacke boxere stari mjesec dana 5 mužjaka i jedna ženka.098 370 879 Izgubljeno crno bijelo zensko stene na podrucju K. Kambelovca/K. Gomilice sa subote na nedje-lju. Tetovirano ispod zadnje desne prepone(broj 10135). Prepoznatljiva jer je bila blatnjava. Sve informacije na mob. 095/9065518. Hvala, [email protected]

Servisne informacijeVAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI

Policija 92Prva pomoć 94Vatrogasci 93Autobusni kolodvor 060/327-327Jadrolinija 338-333Željeznički kolodvor 060/333-444Zračna luka Split 203-555Turistička zajednica Grada Kaštela 227-933Gradska Uprava 224-200

OSTALO

Državna uprava za spašavanje 112Međunarodne informacije 902Prijava tehničkih kvarova telefona 977Prijava kvarova mobitela 098 1550, 099 1550Opće informacije 981

CENTRI ZA POMOĆ

Hrvatska udruga za oboljele od HIV-a 01/4666-655Centar za krizna stanja i prevenciju suicida 0800-8800Centar protiv seksualnog nasilja nad ženama 01/4551-128

Centar za prevenciju ovisnosti 01/3830-066SOS telefon za žene i djecu 01/4665-222Hrabri telefon za zlostavljanu i zanemarivanu djecu 0800-0800Plavi telefon za djecu u krizi 01/4833-888Ustanova za zdravstvenu njegu u kući 01/4872-257, 01/4872-264

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Dom zdravlja “Kaštela“ K. Sućurac 224-111Dom zdravlja “Kaštela“ K. Stari 230-334Ljekarna K. Sućurac 224-316Ljekarna K. Gomilica 220-030Ljekarna “Delonga“ K. Kambelovac 220-041Ljekarna “Delonga“ K. Stari 230-406Ljekarna Svalina 231-555

MUZEJI I GALERIJE

Muzej Grada Kaštela, K. Lukšić, Brce 1 230-677“Podvorje“, K.Sućurac, Gospojska Štrada 1a 224-221“Galerija“, K. Sućurac, Kneza Trpimira 43 091/5141-348

GRADSKA KNJIŽNICA KAŠTELA

K.Sućurac, Trg palih za domovinu 1 225-995

Page 45: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

08.02.2008. < PORTAL 45OGLASI

Voditelj poslovnice Adria papira u Splitu (m/ž) Adria papir d.o.o. Zagreb

Rok prijave: 14.02.2008, Split

Adria papir d.o.o. Zagreb - članica je vodećeg svjetskog distributera papira PaperlinX. U cilju daljnjeg razvijanja poslovanja na području Dalmacije potrebni su nam visoko motivirani i inventivni djelatnici koji su u mogućnosti kvalitetno organizirati prodaju grafičkih i uredskih papira. Tražimo voditelja poslovnice Adria papira u Splitu – 1 izvršitelj (m/ž).

Od kandidata očekujemo:- vozačku dozvolu B kategorije - mogućnost korištenja osobnog automobila za obavljanje posla (nije uvjet)

- radno iskustvo u prodaji- posjedovanje oraganizacijskih i komunikacijskih vještina

- znanje rada na računalu, u komercijalnom programu i MS Office programima

- profesionalan odnos prema poslu- prilagodljivost timskom radu- lojalnost

Kontakt:[email protected]; 01 2484 301

Dipl. ing. arhitekture (m/ž)Pyramis d.o.o.

Rok prijave: 15.02.2008; Split

Renomirana inozemna tvrtka traži dipl. ing. arhitekure (m/ž) za potrebe projektiranja i praćenja građevinskih projekata na prodručju Dalmacije.

Od kandidata očekujemo:- VSS- 5 godina iskustva- aktivno znanje njemačkog jezika- poznavanje Hrvatskog zakona o građenju

- prednost imaju kandidati s položenim stručnim ispitom tj. Ovlaštenjem

- vozačk dozvola B kategorije

Kontakt: 021 455 330; fax: 021 455 347

Voditelj regije Dalmacija (sjedište Split) (m/ž) OTP Leasing d.d.Rok prijave: 15.02.2008, Split

Posao obuhvaća:- razvoj i koordinacija prodajne mreže u regiji

- planiranje i organiziranje posla u podružnicama regije

- održavanje odnosa s ključnim klijentima i dobavljačima

- dogovaranje i zaključivanje poslova leasinga

- administrativni poslovi realizacije leasing ugovora

- rad sa ključnim klijentima

Od kandidata očekujemo: - VSS

- minimalno 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima, od čega barem 2 godine iskustva u financijskom sektoru

- izražene organizacijske i upravljačke sposobnosti

- odlične prezentacijske i pregovaračke vještine

- dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu

- dobro poznavanje rada s MS Office aplikacijama

- vozačka dozvola B kategorije

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 do 6 mjeseci.

Kontakt: [email protected];OTP Leasing d.d.Zelinska 210 000 Zagreb; 01 6126 100

Montažer - serviser (m/ž)Bastra d.o.o.

Rok prijave: 18.02.2008, Split

Sudjelovanje u izradi rashladnih multikompresorskih setova, montaža na objektu, zavarivanje i polaganje cijevi za rashladnu instalaciju, servis i inspekcija, održavanje klima i rashladnih sistema.

Od kandidata očekujemo:- vozačku dozvolu B kategorije - osnove rada na računalu- završena tehnička škola srednja ili viša- poželjno iskustvo u zavarivanju i montaži cijevi i komponenata

- poznavanje osnova rashladne tehnike

Kontakt: 021 244 266; [email protected];Manfred Radić

Animator za djecu (m/ž)Dalmalino

Rok prijave: 15.02.2008 , Split

Rad s djecom, osmišljavanje igre i zabave i animacija na proslavama dječjih rođendana.

Od kandidata očekujemo:- SSS - maštovitost, kreativnost, osmjeh i organizacijske sposobnosti

- Honorarni posao, studentski ugovor

Kontakt: 098 9480 700; [email protected]

Brodski buker (m/ž)Obrt za prijevoz i izlete Neptun

Rok prijave: 29.02.2008, Split

Traži se bodski buker (m/ž)

Od kandidata očekujemo:Strani jezici (aktivno): EngleskiStrani jezici (pasivno): Njemački. Talijanski.

- Honorarni posao

Kontakt: 098 9534 955;www.mb-sveti-petar.com; Stanko Milošević

Agent za nekretnine (m/ž)Dalmatinske Vile

Rok prijave: 24.02.2008, Splitsko-dalmatinska županija

Traži se agent za nekretnnine (m/ž).

Od kandidata očekujemo:- SSS- vozačka dozvola B kategorije- osnove rada na računalu- znanje engleskog jezika- poželjno iskustvo u sličnim poslovima

Kontakt: 021 340 680; [email protected] ; Dijana Jadrijević-Cvrlje

Voditelj poslovnice - prodavač (m/ž)Fervill Croatia d.o.o.

Rok prijave: 25.02.2008, Split

Fer-Vill Croatia d.o.o. raspisuje natječaj za: Voditelja poslovnice - prodavača (m/ž).

Od kandidata očekujemo:- vozačka dozvola B kategorije- osnove rada na računalu- znanje engleskog jezika- poznavanje auto-elektronike- napredno znanje rada na računalu, Word, Excel

- razvijene prodajne vještine- spremnost za timski rad- obavezan tečaj u mađarskoj u našoj tvornici Fervill.hu

- poznavanje mađarskog jezika (bar malo)

Kontakt: 098 268 837; [email protected]; Betty Rupčić

Turistički djelatnik (m/ž)Shuttle d.o.o.

Rok prijave: 25.02.2008, Split

Traži se djelatnik (m/ž) u putničkoj agenciji za rad na terenu, prvenstveno organizacija i izvršenje transfera i jednodnevnih izleta (upravljanje kombi vozilom s 8 putnika).

Od kandidata očekujemo:- VSS turističkog smjera ili SSS turističkog smjera s iskustvom u turizmu

- aktivno znanje dva strana jezika (Engleski obavezan)

- obavezno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije s iskustvom od min. 3 godine

- poznavanje rada na računalu

Kontakt: 098 234 913; www.shuttle.hr; Dragan Kostadinovic

Page 46: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

46 PORTAL > www.kastela.org HOROSKOP

Horoskop Tjedni horoskop

OVAN21.03. - 20.04.

LAV23.07. - 22.08.

STRIJELAC22.11. - 21.12.

BIK21.04. - 21.05.

DJEVICA23.08. - 22.09.

JARAC22.12. - 20.01.

BLIZANCI22.05. - 21.06.

VAGA23.09. - 22.10.

VODENJAK21.01. - 18.02.

RAK22.06. - 22.07.

ŠKORPION23.10. - 21.11.

RIBE19.02. - 20.03.

LJUBAV: Ne zamarajte se suvišnim pitanji-ma, jer na njih ionako sad nećete naći odgo-vore. U bliskim odnosima gledajte samo ono pozitivno, a ako primijetite da ima i drukčijih raspoloženja, zanemarite ih. Ako ništa drugo, ponašajte se prijateljski i tolerantno.

POSAO: U danima koji su pred vama možete očekivati priznanja ili pohvale za svoj trud. Mo-gli biste se naći u poziciji da vi „poberete vrhnje“, no u svemu tome ima i te kako vaših zasluga. Nemojte biti skromni, uzmite ono za što držite da vam pripada. Dani su odlični za odluku ili odlazak u mirovinu pa svi oni zreliji Ovnovi i Ovnice, mogu računati na zadovoljstvo vezano uz navedenu temu.

ZDRAVLJE: Imate dovoljno energije i volje da nadilazite sve prolazne intimne probleme .

LJUBAV: Samo jedan pogled bit će dovoljan da vam sve bude jasno. Koliko se god vi trudili, trebate znati da će u ovom slučaju odlučivati druga strana, a vi ćete biti samo marioneta u cijeloj igri. Kad je već tako, potrudite se da se dobro zabavite i postavite se kao gentleman/dama koji prepušta drugima da odlučuju.

POSAO: Dobra radna atmosfera pogodovat će širenju poslovnih veza i suradnika. Iako ćete se dobro nositi s postavljenim zadacima, cijeli tjedan pratit će vas tjeskoba i nezadovoljstvo zbog vaše prolazne unutrašnje neravnoteže ili manjka motivacije. Kolege će vam činiti dobro, no vi ćete teško prepoznavati dobre vibracije koje vam oni šalju.

ZDRAVLJE: Osjećate pad imuniteta pa ste podložniji infekcijama.

LJUBAV: Dosadit će vam da stalo potiho ra-tujete s voljenom osobom, no to neće dosaditi i njoj. Zato vam je najbolje da se sjetite svoje sposobnosti tolerancije i po tko zna koji put pro-širite svoje ionako široke horizonte, te pređete preko svega. Jer ovaj put, vaša najdraža osoba, mogla bi biti čak i u pravu

POSAO: Dobre poslovne mogućnosti nastavit će se kroz brojne veze i komunikacije, a unatoč blokadama ili redukcijama. Pokazat ćete se kao pravi čarobnjak koji vrlo vješto balansira između ponude i potražnje, te s lakoćom prepoznaje ono što se traži na tržištu. Bit će vas svugdje, a vrlo je vjerojatno da ćete se zateći i na kraćem poslovnom putovanju.

ZDRAVLJE: Dobro ste, iako vas stvari iscr-pljuju više nego inače.

LJUBAV: Ako ste nedavno nešto započeli, sada ćete to razviti ili obogatiti dubljim odno-som. Ovo su kvalitetni dani u ljubavi pa uživajte i budite sretni onoliko koliko možete. Oni koji su sami, imaju velike izglede da naiđu na osobu koja će velikim dijelom odogovarati njihovom idealu žene ili muškaraca.

POSAO: Za razliku od ljubavi, u poslu ćete imati malo drukčiju situaciju. Pred vas će se po-stavljati veliki zahtjevi, osjećat ćete pritisak na-dređenih a vi ćete biti tromi, sporiji nego inače I nedovoljno motivirani. Ipak, kad proanalizirate stvari u cjelini, uvidjet ćete da imate u sebi sna-ge i polako ćete se pokrenuti, a to će se dogoditi najvjerojatnije u drugom dijelu tjedna.

ZDRAVLJE: Na vama je da balansirate izme-đu unutrašnje depresije i vanjske izdržljivosti.

LJUBAV: Tjedan je vrlo povoljan za bliske odnose, veze i intimnosti. Osjećat ćete kako se otvarate i uživate u društvu voljene osobe. Go-dit će vam vrijeme provedeno zajedno i bit ćete zahvalni što se sve baš tako odvija. Oni koji su sami, trebaju se kretati među ljudima jer imaju velike šanse da naiđu na osobu koju bi mogli zavoljeti.

POSAO: Unatoč brigama koje vas povreme-no muče, ovo bi trebao biti vrlo dobar tjedan i u poslu. Moguće je da ćete dobiti neke nove zadaće ili će na dnevni red doći prijedlog koji bi vas mogao promovirati na bolje radno mjesto. Imat ćete dosta posla, a odnosi sa suradnicima bit će vrlo dobri, a neki čak i vrlo srdačni.

ZDRAVLJE: Održavajte uredne životne navi-ke i svaki stres proći će bezbolno.

LJUBAV: Ovaj tjedan možete postići sve što želite. Razmišljajte o ljubavi onoliko koliko i o poslu, ništa manje. Zanimat će vas jedna osoba iz vaše okoline i neke stvari oko nje. Pitat ćete se što želi. Pokušajte saznati. Pokažite svoju njež-niju stranu, budite primjer ljubaznosti i umilja-tosti. I zaboravite nakratko prihode i dopustite da vas srce vodi.

POSAO: Situacija na poslu bit će vrlo ozbilj-na. Dobit ćete odličnu priliku za svoju karijeru. Budite više u društvu utjecajnih osoba. Imate dobre ideje. Dogodit će vam se neočekivana situacija. Otvorena pitanja vam mogu dati isto tako neočkivane odgovore i informacije. Posla će biti dovoljno, a vi ćete izgarati za istim.

ZDRAVLJE: Osim dobrog raspoloženja, bit ćete i u dobroj formi.

LJUBAV: Već neko vrijeme pokušavate us-postaviti bolji odnos s voljenom osobom. Ovih dana bit ćete prilično učinkoviti, spretni kako samo vi to možete, a neće vam nedostajati ni energije. Glavna tema koja će vas zaokupljati bit će erotski život i produbljivanje strasti. Oni koji su još sami, rušit će sve barijere pred sobom.

POSAO: Ovo je izvrstan tjedan za posao. Pla-novi i ambicije koje ste imali ili o njima sanjali, mogli bi se početi konkretizirati. Pokazat će se da ste baš vi prava osoba koja će ostvariti važan cilj i zahtjeve nadređenih. Čak i manja ograni-čenja i prepreke kojih ćete također biti svjesni, samo će vas dodatno motivirati .

ZDRAVLJE: Odbacit ćete suvišne brige i sve okrenuti na vedriju stranu. Ipak, savjetujemo vam da dovoljno i redovno spavate.

LJUBAV: Bit ćete raspoloženi za izlaske i zajednička druženja, no kad sve skupa zbrojite, ništa od toga neće polučiti efekt emocionalne ispunjenosti kojoj težite. Planete su se jedno-stavno tako posložile da vas mame van, dok vam s druge strane ne daju da doživite zado-voljstvo. Potrudite se da se dobro zabavljate bez velikih očekivanja.

POSAO: Ako vam je profesija vezana uz zabavljačke ili sportske djelatnosti, radit ćete punom parom. Ostali će gledati kako da izbje-gnu suvišni teret rada ili kako da ga prebace na drugoga. Moguća je dobra poslovna ponuda iz inozemstva ili od strane neke osobe

ZDRAVLJE: Vaša dobra energija i dobra volja pomagat će vam na svakom koraku. I dalje ćete teže odolijevati iskušenju pojačanog apetita.

LJUBAV: Mnogo je novih doživljaja, a sad će ih biti još i više. Činit će vam se da se cijeli svijet i dalje vrti oko vas, a tako će se ponašati i vaša vo-ljena osoba. Oni koji su još sami, nalazit će velika nadahnuća kako da zavedu osobu koja ih zanima i u tome bi mogli biti vrlo učinkoviti.

POSAO: U danima koji slijede imat ćete priliku pokazati što znate. Neobične ideje, lucidne misli, izvrsno spajanje mašte i realnosti, sve to moglo bi impresionirati vaše suradnike, a vas učiniti glav-nom zvijezdom. Imat ćete dovoljno energije da sve to prezentirate na vrlo efektan način te odra-dite sve što treba. Tjedan je odličan za umjetnike, kao i za sva kreativna zanimanja no i svi ostali trebali bi biti zadovoljni u poslu.

ZDRAVLJE: Sad ste u izvrsnoj kondiciji. Sve vam polazi za rukom.

LJUBAV: Još se ne nazire sunce u moru ljubavnih briga koje vas muče. Mnogi Rakovi i Račice opterećivat će se prošlošću i vrtjeti stare filmove u glavi sjećajući se kako je nekad bilo divno. Vi ste znak koji ima najbolje pamćenje pa budete li pozitivno razmišljali sve će kad tad doći na svoje mjesto. Budite strpljivi i konstruk-tivni te na taj način koristite svoje uspomene.

POSAO: Nije isključeno da ćete se naći pred vrlo primamljivim ugovorom čiji će sadržaj obe-ćavati priličnu ekspanziju na poslu, a ni vaš utje-caj u njemu ne bi bio zanemariv. Važno je da što mirnije sagledate ovu priliku i ne donosite sud po emocijama ili trenutnom raspoloženju. Pres-pavajte prije nego drugima priopćite odluku.

ZDRAVLJE: Nema bitno loših utjecaja, no ni jako dobrih. Može se reći da se dobro.

LJUBAV: Povremeno ćete biti loše volje i tre-bat će vam dosta snage da se kontrolirate i ne kvarite osobne odnose, jer ste duboko svjesni da za to nemate nikakvih razloga. Cijela situacija će vas iscrpljivati, pa ćete poželjeti i malo osame. Samci, najbolje je da se što više kreću, jer tako otvaraju mogućnosti za nove veze.

POSAO: I dalje ste u fazi kad biste naradije izbjegli svaki posao. Najbolje ćete se osjećati kod kuće, a jedino ako posao radite kod kuće ili ste privatnik čija je radnja odmah tik do vašeg doma, imat ćete dosta posla. Svi ostali Škorpio-ni i Škorpionke bit će usredotočeni na sve ostalo, samo ne na rad. Slijedite svoju intuiciju i nećete pogriješiti.

ZDRAVLJE: I dalje ste podložniji gripi ili viro-zama pa se čuvajte.

LJUBAV: U vaše osobne odnose uspjet će se probiti crta razumijevanja i prijateljskog ozrač-ja, a vama će pasti kamen sa srca. Dugo ste se smatrali taocem situacije ili možda žrtvom, a sad ćete uvidjeti da uvijek postoji i druga strana medalje. Ne optužujte nikoga, zaboravite ono loše i okrenite se budućnosti.

POSAO: I dalje nećete biti u najboljoj formi za rad jer će vas zanimati sasvim druge teme. S Suradnici na poslu od vas će tražiti da ispu-nite tekuće obaveze, a vama će to biti teško pa biste mogli raditi preko volje. Nađite motivaciju barem u plaći ili novcu za egzistenciju. Ne poi-gravajte se sa svojim statusom nego budite od-govorni, a kad dođete kući radite što vas volja.

ZDRAVLJE: Imunitet vam je nešto slabiji pa vodite brigu što jedete i odmarajte se redovno.

Page 47: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

www.kastela.org ZABAVA, VRIJEME < PORTAL GRADA KAŠTELA < 47

9 °C / 4 °C

11 °C / 1 °C

10 °C / 0 °C

PETAK, 08.02.

SUBOTA, 09.02.

NEDJELJA, 10.02.

vjetar

--

--

--

vjetar

vjetar

DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

PONEDJELJAK, 11.02.9 °C / 0 °C

UTORAK, 12.02. 9 °C / 1 °C

SRIJEDA, 13.02. 11 °C / 0 °C

ČETVRTAK, 14.02. 10 °C / 1 °C

Zabava

Dolazi čovjek u po- �štu pitati za posao:

Sužbenik: da li ste već negdje radili?čovjek: bio sam tri go-dine u vojsci.Službenik: imate li ka-kve benificije? čovjek: ranjen sam, od-nio mi geler genitalije.Službenik: primljeni ste, radno vrijeme je od 08.00 do 16.00. Dođite sutra u 10.00.čovjek: rekli ste da je radno vrijeme od 08.00 do 16.00 zašto da ja do-đem u 10.00?Službenik: ovo vam je državna služba. Mi do 10.00 češemo jaja tako da nema potrebe da dolazite ranije.

Milijunaš �- Od kakvog muškarca žena napravi milijunaša ?- Od milijardera!

Poslali Amerikanci u �svemir tri prasca I Muju. I Nakon dolaska na odredeno misto u sve-miru, nazove zemaljski kontrolni centar našu veselu ekspediciju: “Prasac broj jedan, pra-sac broj jedan, pritisni crveni botun!” i stvar-no, prasac broj jedan pritisne crveni botun. “Prasac broj dva, prasac broj dva, pritisni zelenu

polugu!” i gle čuda, prasac broj dva pritisne zelenu polugu. “Prasac broj tri, prasac broj tri, pritisni modri bo-tun!” i doista, pra-sac broj tri priti-sne modri botun. “A ti Mujo, daj prascima jest i nemoj ništa di-rat!”

Jedu Mujo �i Fata škampe, Fata se isprska po haljini i kaže:

- Juuu, izgledam ko svi-nja!Mujo je pogleda i kaže:- A još si se i isflekala!

Dosadilo Fati da je �ljubavnici uvijek tuku,

da bježe od nje ili da su loši u krevetu pa dala oglas u novine da traži nekog tko ju ne bi tu-kao, tko nece pobjeci od nje i tko će biti dobar u krevetu. Dugo vremena se nitko nije javio, sve dok na vrata nije pozvonio čo-vjek bez ruku i nogu. Pita ona njega što hoće, a on kaže: Došao sam radi oglasa, kao što vidite, nemam ruke, pa vas ne mogu tući, ne-

mam noge, pa ne mogu pobjeći od vas... Fata ga priupita : Pa dobro, ali jeste li dobri u krevetu? čovjek: Što mislite, kako sam pozvonio na vrata?

Natjecali se Mujo �i Amerikanac ko bolje čuje.

Kaže Amerikanac:- Ja jednu večer zaspao i probudi me neki zvuk u garaži. Ja siđem dole i pogledam pod auto i čujem kako mi korozija nadgriza motor!Kaže Mujo:- Mene jednu večer pro-budi nešto u ormaru. Ja ustanem i otvorim ormar kad cujem kako mi kaput izlazi iz mode!

Vicevi

Tečajna listaPrimjenjuje se od 07.02. 2008.

EURAUDCADCZKDKKHUFJPYNOKSKKSEKCHFGBPUSDBAMPLN

11111

100100

11111111

7,22004,31004,76000,26000,94402,60004,52000,88400,20000,74404,45009,50004,90003,65001,9000

7,28004,45004,96000,26500,97502,85004,70000,92600,22000,77004,52009,90004,98003,70002,0000

Tečajna lista mjenjačnice HIMA, mjenjačnice kod policijske postaje u Kaštel Gomilici.

Kontakt:tel: 021/222-988, mob: 091/254-0352email: [email protected]: www.kastela.org/hima

VReMeNSKA PROGNOZA 08.02.’08.-14.02.’08.

Page 48: Petak 08. veljače 2008. Broj: 0 Cijena: 7 kn ISSN: 1846 ...6 PORTAL > AKTUALNOSTI I ove godine su “Hrvatske že-

www.kastela.org ZADNJA STRANA < PORTAL GRADA KAŠTELA < 48

Na kioscima od 22. veljače

Guštanca